दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : कडेगाव दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अस्थिव्यंग
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 1055../GMPT/Photo/1055../GMPT/Pramanptr/1055प्रशांत तानाजी जाधवसोनसळ17/10/19908698460648 View फोटो प्रमाणपत्र
2 1127../GMPT/Photo/1127.JPG../GMPT/Pramanptr/1127.JPGराणोजी कृष्णा गोतपागरसोनसळ01/06/19487261978504 View फोटो प्रमाणपत्र
3 1299../GMPT/Photo/1299.JPG../GMPT/Pramanptr/1299.JPGप्रशांत महादेव शेडबालसोनसळ08/05/20169673976005 View फोटो प्रमाणपत्र
4 1369../GMPT/Photo/1369.JPG../GMPT/Pramanptr/1369सुमन भीमराव निकमसोनसळ01/06/19639766791819 View फोटो प्रमाणपत्र
5 1391../GMPT/Photo/1391.JPG../GMPT/Pramanptr/1391शिदू आबा गोतपागरसोनसळ15/07/19317798635173 View फोटो प्रमाणपत्र
6 1415../GMPT/Photo/1415.JPG../GMPT/Pramanptr/1415पांडुरंग दादू कदमसोनसळ26/06/19299158522450 View फोटो प्रमाणपत्र
7 1762../GMPT/Photo/1762.JPG../GMPT/Pramanptr/1762.JPGविकास बाबुराव कदमसोनसळ09/01/19799765476096 View फोटो प्रमाणपत्र
8 1789../GMPT/Photo/1789../GMPT/Pramanptr/1789तारुबाई विठोबा कदमसोनसळ01/06/1967  View फोटो प्रमाणपत्र
9 2003../GMPT/Photo/2003.JPG../GMPT/Pramanptr/2003दिलीप खाशाबा घोरपडेसोनसळ20/11/19648390532386 View फोटो प्रमाणपत्र
10 134../GMPT/Photo/134.JPG../GMPT/Pramanptr/134.JPGविलास चंद्र मांडकेशिरसगाव01/06/19519767573261 View फोटो प्रमाणपत्र
11 148../GMPT/Photo/148.JPG../GMPT/Pramanptr/148.JPGसचिन शंकर मांडकेशिरसगाव01/06/19839881463102 View फोटो प्रमाणपत्र
12 196../GMPT/Photo/196.JPG../GMPT/Pramanptr/196.JPGज्योती राजेंद्र मदनेशिरसगाव01/11/20059049761455 View फोटो प्रमाणपत्र
13 210../GMPT/Photo/210.JPG../GMPT/Pramanptr/210.JPGअभिजित तुकाराम कुंभारशिरसगाव23/09/20039637801130 View फोटो प्रमाणपत्र
14 231../GMPT/Photo/231.JPG../GMPT/Pramanptr/231.JPGमच्छिद्रनाथ जगन्नाथ कांबळेशिरसगाव11/06/19479767573261 View फोटो प्रमाणपत्र
15 464../GMPT/Photo/464.JPG../GMPT/Pramanptr/464.JPGगंगुबाई महिपती सकटेशिरसगाव01/06/19569158046513 View फोटो प्रमाणपत्र
16 486../GMPT/Photo/486.JPG../GMPT/Pramanptr/486.JPGजयवंत संपतराव देशमुखशिरसगाव25/07/19809096833480 View फोटो प्रमाणपत्र
17 502../GMPT/Photo/502.JPG../GMPT/Pramanptr/502.JPGबाळासो दिनकर पवारशिरसगाव01/06/1976  View फोटो प्रमाणपत्र
18 525../GMPT/Photo/525.JPG../GMPT/Pramanptr/525.JPGआलमास आदिलशहा मुल्लाशिरसगाव05/05/19779180951440 View फोटो प्रमाणपत्र
19 425../GMPT/Photo/425.JPG../GMPT/Pramanptr/425.JPGप्रकाश शन्कर सपकाळशिरसगाव01/06/19559604119360 View फोटो प्रमाणपत्र
20 440../GMPT/Photo/440.JPG../GMPT/Pramanptr/440.JPGअनिता संपत पवारशिरसगाव19/02/19789975348682 View फोटो प्रमाणपत्र
21 4487../GMPT/Photo/4487.JPG../GMPT/Pramanptr/4487कुलदीप अजित कुंभारशिरसगाव29/05/2005  View फोटो प्रमाणपत्र
22 4518../GMPT/Photo/4518.JPG../GMPT/Pramanptr/4518हणमंत दत्तात्रय मांडकेशिरसगाव20/08/19719890336927 View फोटो प्रमाणपत्र
23 4551../GMPT/Photo/4551.JPG../GMPT/Pramanptr/4551हर्षद नितीन मांडकेशिरसगाव29/04/20109975768113 View फोटो प्रमाणपत्र
24 5142../GMPT/Photo/5142.JPG../GMPT/Pramanptr/5142शहाजान अलाबक्ष मुजावरशिरसगाव01/06/19589730834079 View फोटो प्रमाणपत्र
25 5173../GMPT/Photo/5173.JPG../GMPT/Pramanptr/5173नानासो परशुराम मांडकेशिरसगाव21/06/19788806631487 View फोटो प्रमाणपत्र
26 5229../GMPT/Photo/5229.JPG../GMPT/Pramanptr/5229गोरख केशव गायकवाडशिरसगाव01/06/19608407960759 View फोटो प्रमाणपत्र
27 5260../GMPT/Photo/5260.JPG../GMPT/Pramanptr/5260शिवाजी लिगाप्पा मदनेशिरसगाव01/06/19499049761455 View फोटो प्रमाणपत्र
28 5364../GMPT/Photo/5364.JPG../GMPT/Pramanptr/5364राजेंद्र रघुनाथ मांडकेशिरसगाव01/06/19718600526350 View फोटो प्रमाणपत्र
29 5452../GMPT/Photo/5452.JPG../GMPT/Pramanptr/5452वैशाली महाऍप्टी सकटेशिरसगाव09/10/19799158046513 View फोटो प्रमाणपत्र
30 6208../GMPT/Photo/6208.JPG../GMPT/Pramanptr/6208हणमंत दादू जाधवशिरसगाव01/06/19798668865716 View फोटो प्रमाणपत्र
31 6248../GMPT/Photo/6248.JPG../GMPT/Pramanptr/6248कृष्णत बाळासो पवारशिरसगाव26/08/2004  View फोटो प्रमाणपत्र
32 6403../GMPT/Photo/6403.JPG../GMPT/Pramanptr/6403अशोक आबाजी जाधवशिरसगाव01/06/19609975502979 View फोटो प्रमाणपत्र
33 6508../GMPT/Photo/6508.JPG../GMPT/Pramanptr/6508उमर जयवंत जाधवशिरसगाव24/06/2001  View फोटो प्रमाणपत्र
34 6560../GMPT/Photo/6560.JPG../GMPT/Pramanptr/6560श्रावणी अमोल मांडकेशिरसगाव18/08/20137218832420 View फोटो प्रमाणपत्र
35 9132../GMPT/Photo/9132.JPG../GMPT/Pramanptr/9132शारदा शंकर घुटूकडेशिरसगाव01/06/19509975233273 View फोटो प्रमाणपत्र
36 9177../GMPT/Photo/9177.JPG../GMPT/Pramanptr/9177गोकुळाबाई किसन पवारशिरसगाव-  View फोटो प्रमाणपत्र
37 9185../GMPT/Photo/9185.JPG../GMPT/Pramanptr/9185विकास रघुनाथ कुंभारशिरसगाव01/06/19757798377659 View फोटो प्रमाणपत्र
38 37805../GMPT/Photo/37805../GMPT/Pramanptr/37805अनुसया आकाराम जाधवशिरसगाव01/06/1928  View फोटो प्रमाणपत्र
39 37833../GMPT/Photo/37833../GMPT/Pramanptr/37833शंकर महादेव मांडकेशिरसगाव01/06/1942  View फोटो प्रमाणपत्र
40 43582../GMPT/Photo/43582.jpg../GMPT/Pramanptr/43582भरत मारुती शिंदेशिरसगाव01/10/19589881509630 View फोटो प्रमाणपत्र
41 43585../GMPT/Photo/43585.jpg../GMPT/Pramanptr/43585स्मिता संजय कणसेशिरसगाव14/03/19749421114817 View फोटो प्रमाणपत्र
42 44770../GMPT/Photo/44770.jpg../GMPT/Pramanptr/44770शालन रामचंद्र जगदाळेसोनकिरे01/01/19438412995220 View फोटो प्रमाणपत्र
43 44771../GMPT/Photo/44771.jpg../GMPT/Pramanptr/44771राजाक्का राजाराम पाटीलसोनकिरे-9049175312 View फोटो प्रमाणपत्र
44 6620../GMPT/Photo/6620.JPG../GMPT/Pramanptr/6620पार्थ विजय पाटीलसोनकिरे08/01/2015  View फोटो प्रमाणपत्र
45 6128../GMPT/Photo/6128.JPG../GMPT/Pramanptr/6128महादेव अप्पा गोतपागरसोनकिरे01/01/19588390443701 View फोटो प्रमाणपत्र
46 6900../GMPT/Photo/6900.JPG../GMPT/Pramanptr/6900.JPGसुनीता पांडुरंग अवसरेसोनकिरे01/01/19537096454951 View फोटो प्रमाणपत्र
47 7066../GMPT/Photo/7066.JPG../GMPT/Pramanptr/7066.JPGशिवाजी बाबुराव नलवडेसोनकिरे14/11/19529527556469 View फोटो प्रमाणपत्र
48 7343../GMPT/Photo/7343.JPG../GMPT/Pramanptr/7343.JPGबाळूताई आण्णा जाधवसोनकिरे01/01/19639503679012 View फोटो प्रमाणपत्र
49 5403../GMPT/Photo/5403.JPG../GMPT/Pramanptr/5403मधुकर रामचंद्र गोतपागरसोनकिरे01/01/19668408935019 View फोटो प्रमाणपत्र
50 5359../GMPT/Photo/5359.JPG../GMPT/Pramanptr/5359.JPGबाळकृष्ण दत्तात्रय पाटीलसोनकिरे27/12/19399970129057 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : कडेगाव दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अस्थिव्यंग
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 प्रशांत तानाजी जाधवसोनसळ17/10/19908698460648
2 राणोजी कृष्णा गोतपागरसोनसळ01/06/19487261978504
3 प्रशांत महादेव शेडबालसोनसळ08/05/20169673976005
4 सुमन भीमराव निकमसोनसळ01/06/19639766791819
5 शिदू आबा गोतपागरसोनसळ15/07/19317798635173
6 पांडुरंग दादू कदमसोनसळ26/06/19299158522450
7 विकास बाबुराव कदमसोनसळ09/01/19799765476096
8 तारुबाई विठोबा कदमसोनसळ01/06/1967 
9 दिलीप खाशाबा घोरपडेसोनसळ20/11/19648390532386
10 विलास चंद्र मांडकेशिरसगाव01/06/19519767573261
11 सचिन शंकर मांडकेशिरसगाव01/06/19839881463102
12 ज्योती राजेंद्र मदनेशिरसगाव01/11/20059049761455
13 अभिजित तुकाराम कुंभारशिरसगाव23/09/20039637801130
14 मच्छिद्रनाथ जगन्नाथ कांबळेशिरसगाव11/06/19479767573261
15 गंगुबाई महिपती सकटेशिरसगाव01/06/19569158046513
16 जयवंत संपतराव देशमुखशिरसगाव25/07/19809096833480
17 बाळासो दिनकर पवारशिरसगाव01/06/1976 
18 आलमास आदिलशहा मुल्लाशिरसगाव05/05/19779180951440
19 प्रकाश शन्कर सपकाळशिरसगाव01/06/19559604119360
20 अनिता संपत पवारशिरसगाव19/02/19789975348682
21 कुलदीप अजित कुंभारशिरसगाव29/05/2005 
22 हणमंत दत्तात्रय मांडकेशिरसगाव20/08/19719890336927
23 हर्षद नितीन मांडकेशिरसगाव29/04/20109975768113
24 शहाजान अलाबक्ष मुजावरशिरसगाव01/06/19589730834079
25 नानासो परशुराम मांडकेशिरसगाव21/06/19788806631487
26 गोरख केशव गायकवाडशिरसगाव01/06/19608407960759
27 शिवाजी लिगाप्पा मदनेशिरसगाव01/06/19499049761455
28 राजेंद्र रघुनाथ मांडकेशिरसगाव01/06/19718600526350
29 वैशाली महाऍप्टी सकटेशिरसगाव09/10/19799158046513
30 हणमंत दादू जाधवशिरसगाव01/06/19798668865716
31 कृष्णत बाळासो पवारशिरसगाव26/08/2004 
32 अशोक आबाजी जाधवशिरसगाव01/06/19609975502979
33 उमर जयवंत जाधवशिरसगाव24/06/2001 
34 श्रावणी अमोल मांडकेशिरसगाव18/08/20137218832420
35 शारदा शंकर घुटूकडेशिरसगाव01/06/19509975233273
36 गोकुळाबाई किसन पवारशिरसगाव- 
37 विकास रघुनाथ कुंभारशिरसगाव01/06/19757798377659
38 अनुसया आकाराम जाधवशिरसगाव01/06/1928 
39 शंकर महादेव मांडकेशिरसगाव01/06/1942 
40 भरत मारुती शिंदेशिरसगाव01/10/19589881509630
41 स्मिता संजय कणसेशिरसगाव14/03/19749421114817
42 शालन रामचंद्र जगदाळेसोनकिरे01/01/19438412995220
43 राजाक्का राजाराम पाटीलसोनकिरे-9049175312
44 पार्थ विजय पाटीलसोनकिरे08/01/2015 
45 महादेव अप्पा गोतपागरसोनकिरे01/01/19588390443701
46 सुनीता पांडुरंग अवसरेसोनकिरे01/01/19537096454951
47 शिवाजी बाबुराव नलवडेसोनकिरे14/11/19529527556469
48 बाळूताई आण्णा जाधवसोनकिरे01/01/19639503679012
49 मधुकर रामचंद्र गोतपागरसोनकिरे01/01/19668408935019
50 बाळकृष्ण दत्तात्रय पाटीलसोनकिरे27/12/19399970129057
51 विजय गोरख गोतपागरसोनकिरे27/01/1982 
52 सार्थक शिवाजी जगतापसोनकिरे05/03/2011 
53 संघर्ष श्रीरंग गोतपागरसोनकिरे23/01/20038412847127
54 रामचंद्र ज्ञानू गोतपागरसोनकिरे07/06/19508805164117
55 कुणाल गौतम देशमुखसोनकिरे08/04/19997768816172
56 आनंदा यशवंत पाटीलसोनकिरे01/06/19669665698375
57 अजित यशवंत मानेसोनकिरे01/01/19969049478327
58 विश्वास रघुनाथ पाटीलसोनकिरे01/01/1965 
59 रमाकांत भानुदास कुंभारसोनकिरे13/07/19689637352365
60 धनंजय भानुदास कुंभारसोनकिरे02/06/19719421118640
61 धनश्री धनंजय कुंभारसोनकिरे13/04/19839403166680
62 तेजश्री युवराज गोतपागरसोनकिरे01/01/19929168443900
63 प्रतीक्षा पंढरीनाथ चव्हाणपाडळी27/05/19837875470071
64 संपत बबन मदनेपाडळी01/01/19809925713926
65 शोभाताई बाळासो पवारपाडळी01/01/19678408007585
66 अलका दिनकर प्रतापपाडळी01/01/19577875939980
67 सुशील हिंदुराव प्रतापपाडळी28/08/1972 
68 सविता बापूराव वनारेपाडळी11/10/19789673225114
69 अधिकराव रामचंद्र कदमपाडळी20/07/19718552866435
70 द्वारका गणपती तावडेपाडळी01/01/1953 
71 ईश्वरी संदीप पाटीलपाडळी08/01/20147798727168
72 कुसुम नारायण चव्हाणपाडळी01/01/19528698910615
73 संदीप सोपान जाधवआसद01/06/1984 
74 संजय पांडुरंग जाधवआसद01/06/1975 
75 शिवाजी रामचंद्र जाधवआसद01/01/1945 
76 शारदा शिवाजी जाधवआसद01/02/1960 
77 नंदा आनंदा अंगवणेआसद01/06/1976 
78 शारदा सुनील जाधवआसद01/06/19818554002489
79 सविता दादासो जाधवआसद27/07/19767745865199
80 जयवंत सखाराम जाधवआसद01/06/1958 
81 राजेंद्र रामचंद्र कुलकर्णीआसद01/01/1964 
82 गौतम पांडुरंग अंगवणेआसद13/04/1983 
83 मोहन विष्णू जाधवआसद15/12/1957 
84 प्रवीण अंकुश जाधवआसद15/07/1989 
85 नजरूद्दीन गणी शिकलगारआसद01/01/19789405859153
86 हणमंत प्रकाश तांदळेआसद30/07/19949764135494
87 महेश रामचंद्र जाधवआसद17/01/19949766330546
88 साहेबराव रामचंद्र पाटोळेआसद30/04/19799822053238
89 वैशाली बाळकृष्ण पवारआसद01/01/1980 
90 भिकाजी आकाराम जाधवआसद01/01/19689503864846
91 उमाजी मारुती भोकरेआसद01/01/1975 
92 सुधीर तुकाराम खरटमलआसद16/08/20118605410046
93 सुमन आकाराम जगतापआसद01/01/1947 
94 चंद्रकांत भाऊसो जाधवआसद14/11/1962 
95 निवास पोपट जाधवआसद01/01/1964 
96 गणेश दादासो जाधवआसद01/01/1968 
97 मालन बालाजी चव्हाणचिंचणी-वांगी12/06/1970 
98 प्रदीप प्रकाश कुंभारचिंचणी-वांगी-8600549285
99 काशीबाई गानू पवारचिंचणी-वांगी06/01/19297030211500
100 भीमराव आबा नलवडेचिंचणी-वांगी01/06/19509922798130
101 शंकर ज्ञानू पाटीलचिंचणी-वांगी01/01/19559096754523
102 विजय नीलकंठ मोहितेचिंचणी-वांगी01/06/19789763376844
103 सरिता भीमराव पवारचिंचणी-वांगी01/05/1988 
104 जयसिंग भानुदास मानेचिंचणी-वांगी01/01/19588550926612
105 नीता महेंद्र महाडिकचिंचणी-वांगी01/01/19809820619720
106 संपत तातोबा गड्डेचिंचणी-वांगी01/06/19689011358463
107 महेंद्र लालासो महाडिकचिंचणी-वांगी10/06/19819820619720
108 प्रतिभा अशोक महाडिकचिंचणी-वांगी06/10/19988390370098
109 हणमंत आकाराम मानेचिंचणी-वांगी01/06/19599766806401
110 शिवाजी दत्तात्रय थोरातचिंचणी-वांगी01/06/19499503038248
111 तानाजी निवृत्ती महाडिकचिंचणी-वांगी01/06/19579970565561
112 राजेंद्र रंगनाथ शेटेचिंचणी-वांगी06/01/19759766293869
113 विराज सुनील भोसलेचिंचणी-वांगी12/11/20149975132329
114 वैष्णव शरद आडसुळेचिंचणी-वांगी30/05/19917030327071
115 सुमित सुरेश साळूंखेचिंचणी-वांगी06/06/20009923578745
116 श्रुती विजय मानेचिंचणी-वांगी14/04/20079096442075
117 विशाल हिंदुराव मानेचिंचणी-वांगी14/07/19888412983620
118 सोपान भीमराव मालीचिंचणी-वांगी01/01/19867291034056
119 संपतराव लक्ष्मण मानेचिंचणी-वांगी01/06/19759730311000
120 सुरज रफिक तांबोळीचिंचणी-वांगी13/05/19988600531239
121 स्वप्नाली अशोक जाधवचिंचणी-वांगी23/12/19969860739175
122 निखिल नारायण मानेचिंचणी-वांगी22/12/20059527579423
123 अतुल बळवंत घुटुगडेचिंचणी-वांगी04/11/19969096524057
124 शशिकांत मधुकर सूर्यवंशीचिंचणी-वांगी01/06/19707063903052
125 संपत सदाशिव शिर्केचिंचणी-वांगी29/08/19799975874947
126 लक्ष्मण ज्ञानू जानकरचिंचणी-वांगी31/05/19787028077494
127 जनार्धन चोख काळेचिंचणी-वांगी01/06/19498108324955
128 सुभाष शंकर जाधवचिंचणी-वांगी01/06/19619763946829
129 अनिकेत संतोष जाधवचिंचणी-वांगी17/06/20049096963454
130 विजय गणपती कदमचिंचणी-वांगी01/01/19697030135050
131 निखिल शंकर मानेचिंचणी-वांगी11/12/19907038211190
132 विमल सुभाष गायकवाडवांगी01/01/1967 
133 पांडुरंग रामचंद्र पोतदारवांगी02/03/19809765216590
134 दीपाली दाजीराम मोहितेवांगी10/04/19929975222959
135 शालन अंकुश पाटणकरवांगी03/09/19619011253152
136 सुभाष मारुती सुतारवांगी19/06/19649552271974
137 प्रसाद संजय मोहितेवांगी05/04/20059890397501
138 श्रीराम माणिक कुंभारवांगी12/09/20117057060841
139 मंगल चांगदेव ` माळीवांगी01/05/19959561282480
140 पंकज शशिकांत चव्हाणवांगी19/05/20087875776393
141 सुरज अंकुश मोहितेवांगी-8412819212
142 उमाजी पांडुरंग मदनेवांगी01/05/19447218291783
143 मारुती रामा कांबळेवांगी-9960711472
144 द्रोपदी हरिबा खरातवांगी-9823743117
145 तानाजी सन्तु कांबळेवांगी-8805083992
146 सचिनकुमार पोपट कांबळेवांगी-9970449971
147 गोपी धोंडीबा लाडवांगी01/01/19709923748595
148 चंद्रभागा पांडुरंग कांबळेवांगी-9096823060
149 राहुल बाळासो मोकळेवांगी22/02/19899970989714
150 नंदाताई आनंदा फडतरेवांगी30/06/19858600733846
151 बबन मारुती सुतारवांगी01/01/19519595756316
152 बबन पिलाझी सुतारवांगी-9595756316
153 उत्तम गोविंद कांबळेवांगी01/06/19499881936322
154 पुतळाबाई कृष्णा रासकरवांगी-9545866090
155 रामहरी आनंदा कुंभारवांगी01/06/19769545137285
156 हणमंत रामचंद्र पवारवांगी01/06/19689503862832
157 धोंडीराम मारुती कोळीवांगी-9923712957
158 द्रौपदा शामराव एडकेवांगी-9766901208
159 वांगी- 
160 सचिन शंकर जगदाळेवांगी24/06/20088698024799
161 जयवंत रामचंद्र सूर्यवंशीवांगी-9960411677
162 विलास जगन्नाथ शिंदेवांगी30/03/19889370737146
163 मलिका शिकंदर शिकलगारवांगी04/07/19807620016145
164 मुनीर शिकंदर शिकलगारवांगी16/07/19889665823195
165 रंभाताई शिवाजी सरोदेवांगी01/05/19619970614429
166 जयसिंग भगवान मानेवांगी-9561850812
167 कैलास सर्जेराव घोरपडे पाटीलवांगी18/09/19839665737168
168 सुरेखा सुरेश कांबळेवांगी-7387086241
169 कृष्णा शंकर चव्हाणवांगी-9822397616
170 तुकाराम विठ्ठल घोरपडेवांगी-9766497603
171 सतीश शंकर माळीवांगी22/07/19819970465129
172 अभिजित उत्तम कांबळेवांगी-9970201296
173 शंकर निवृत्ती तुपेवांगी-7387993348
174 शिवाजी हिंदुराव जगदाळेवांगी01/01/19639096418582
175 सागर शामराव कांबळेवांगी-8390435936
176 मनोज रामचंद्र शिंदेवांगी22/01/19799623623554
177 गोकुळा वसंत सिदवांगी- 
178 बाळासो ज्ञानदेव माळीवांगी01/06/19659503401598
179 धोंडीराम ज्ञानदेव माळीवांगी-9503401598
180 चंद्रकांत आनंदा माळीवांगी01/01/19718888417318
181 सुजाता हणमंत महिंदवांगी01/07/19759021725105
182 प्रियांका हणमंत महिंदवांगी29/01/20009021725105
183 वंदना प्रकाश मोहितेवांगी07/07/19857066979460
184 अशोक रामचंद्र चव्हाणवांगी-9096773823
185 वैभव अधिक मोहितेवांगी20/10/19938600748908
186 सुवर्णा सुनील मोहितेवांगी01/06/19729773491515
187 संजयकुमार उमाजी मदनेवांगी20/10/19707218291783
188 किरण भीमराव कोळीवांगी31/03/20009168710601
189 देवानंद दगडू कांबळेवांगी22/08/19839096441560
190 आनंदी बाळासो पाटणकरवांगी03/05/19697350034941
191 आयुष विकास सूर्यवंशीवांगी15/05/20097741802506
192 काजल अनिल कोळीवांगी14/11/1999 
193 मनीषा प्रकाश कांबळेवांगी-7387232383
194 सुभाष जगन्नाथ पोळवांगी28/07/19819096279931
195 राजाराम निवृत्ती चव्हाणवांगी-9766936453
196 संदीप बाळू मानेवांगी01/01/19789665191213
197 दयावती कृष्णदेव वाघिरेवांगी01/06/19789922380377
198 सुभाष अशोक सूर्यवंशीवांगी20/05/19849766363874
199 संजय श्रीरंग लोंढेवांगी01/06/19759923570408
200 सचिन अंकुश मोहितेवांगी04/09/19869970308526
201 पार्वती शंकर माळीवांगी01/01/19587875785513
202 राणी दत्तात्रय वाघिरेवांगी22/05/19909049803618
203 लिंभाजी शंकर शिंदेवांगी01/05/1940 
204 श्रावणी विशाल सूर्यवंशीवांगी14/08/20149604252164
205 अनिल रामचंद्र चव्हाणवांगी02/09/19837743890516
206 उत्तम पांडुरंग सूर्यवंशीवांगी-8805869560
207 भगवान रामा शेळकेअंबक01/01/19279604716078
208 मोतीराम नथुराम जगदाळेअंबक02/09/1977 
209 भामाबाई पंढरीनाथ मोहितेअंबक01/01/19529970464299
210 शंकुतला तुकाराम जगदाळेअंबक01/01/19479657033827
211 प्रकाश भिमराव शेळकेअंबक17/03/19799665107967
212 शिवाजी गणपती शिरतोडेअंबक01/01/19529011959691
213 ताराबाई अशोक देशमूखअंबक01/06/19739503806234
214 प्रांजल प्रशांत जगदाळेअंबक15/09/20159665814946
215 विशाल संदीप मोरेअंबक16/02/20109158273595
216 द्रोपदा पांडुरंग जगदाळेअंबक01/01/19739970461613
217 शरद शिवाजी देशमूखअंबक01/06/19857219575591
218 अनिकेत संजय जगदाळेअंबक03/12/20029011960153
219 निकिता जयकर मोहितेअंबक21/06/20069921829721
220 राजाराम आण्णा तांदळेअंबक07/07/19848805255450
221 जयश्री रमेश राजमानेअंबक30/01/19728805294845
222 कविता शामराव जगदाळेअंबक01/01/19789860318316
223 राजाराम गणपती जगदाळेअंबक01/01/19508888174060
224 रमेश तुकाराम पवारअंबक30/03/19869130081721
225 गजानन यशवंत जगदाळेअंबक01/01/19568888953509
226 मोहन खाशाबा पाटीलअंबक01/06/19569604400907
227 शोभा धोंडीराम तांदळेअंबक01/01/19928380840863
228 सुहास विलास शिंदेअंबक10/02/19898378933466
229 दत्तू दादू जगदाळेअंबक01/01/19638600393912
230 राधाबाई भाऊसो जगदाळेअंबक-7447239641
231 विठ्ठल हैबती जगदाळेअंबक01/01/19589970676432
232 जगन्नाथ बाळू जाधवअंबक01/01/19479975427550
233 भिकाजी विष्णू मानेअंबक01/06/19549860190640
234 कैलास महादेव मोरेअंबक26/06/19789970200532
235 संगीता प्रकाश जगदाळेअंबक26/06/20817387669424
236 दिनकर काशिनाथ काळेमोहित्यांचे वडगांव14/06/19829665842200
237 राजेंद्र शामराव सुर्वेमोहित्यांचे वडगांव01/01/1967 
238 इंदुबाई दादू सुतारमोहित्यांचे वडगांव01/01/1939 
239 दत्तात्रय हणमंत मोहितेमोहित्यांचे वडगांव31/05/19799421132067
240 तुषार तुकाराम कुंभारमोहित्यांचे वडगांव18/03/19957588842287
241 प्रणाली संपत देशमुखमोहित्यांचे वडगांव25/10/19997709924056
242 किरण बबन मानेमोहित्यांचे वडगांव02/04/19899503099762
243 विजय सुबराव मोहितेमोहित्यांचे वडगांव10/10/19759673638635
244 पृथ्वीराज बाळकृष्ण मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/01/20009527321581
245 मल्हारी भिवा काळेमोहित्यांचे वडगांव15/06/19347756032265
246 पोपट दादू मानेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19438605873419
247 विमल प्रकाश शिंदेमोहित्यांचे वडगांव01/06/19718412884324
248 हारुताई हणमंत लाडेमोहित्यांचे वडगांव24/01/19617758996973
249 कलावती साधू हाकेमोहित्यांचे वडगांव01/01/19787757030329
250 हारुबाई महादेव मोहितेमोहित्यांचे वडगांव01/06/1966 
251 संदीप शंकर कुंभारमोहित्यांचे वडगांव11/01/20087420063753
252 संतोष तुकाराम यादवमोहित्यांचे वडगांव25/03/19839730770213
253 अभिषेक दिलीप मोहितेमोहित्यांचे वडगांव14/12/20049637159052
254 भामाबाई धनाजी शिरतोडेदेवराष्ट्रे01/06/19559970158272
255 प्रकाश बाबुराव शिरतोडेदेवराष्ट्रे01/06/19609503057904
256 प्रशांत तानाजी नागणेदेवराष्ट्रे06/01/19859766550285
257 शंकर गणपती होनमानेदेवराष्ट्रे01/06/19407745093606
258 शोभा विठ्ठल होनमानेदेवराष्ट्रे01/06/19729503882919
259 मुसा महंमद मुल्लादेवराष्ट्रे02/02/19859767786905
260 श्रेयश दत्ता महिंददेवराष्ट्रे01/06/20118956174217
261 कविता दुर्योधन शिरतोडेदेवराष्ट्रे01/05/20037517701919
262 सादिक राजू आगादेवराष्ट्रे25/07/19977744040475
263 अदिती दत्तात्रय कुंभारदेवराष्ट्रे24/04/20108108400939
264 विक्रम कुमार शिंदेदेवराष्ट्रे01/06/19869822874681
265 तेजस मोहन लोहारदेवराष्ट्रे17/02/20059168302918
266 सुमित आनंदा लोहारदेवराष्ट्रे30/12/19989623847465
267 मल्हारी शामराव शिरतोडेदेवराष्ट्रे03/06/19829096022701
268 पांडुरंग कृष्णा मोरेदेवराष्ट्रे04/01/19479766891423
269 बनाबाई शिवाजी मिसाळदेवराष्ट्रे01/01/19439595987270
270 बापुसो वसंत मिसाळदेवराष्ट्रे01/06/19657083039907
271 वसंत बापू शेंडगेदेवराष्ट्रे01/01/19599766293725
272 प्रभावती शामराव मिसाळदेवराष्ट्रे01/06/19787038172855
273 पार्वती शंकर साठेदेवराष्ट्रे05/07/19769960056427
274 अनिता गोविंद मोरेदेवराष्ट्रे11/03/19879975448083
275 जयकर शामराव बनसोडेदेवराष्ट्रे06/07/19779112192045
276 नाना गणू शेंडगेदेवराष्ट्रे01/06/19508847727072
277 राहुल शामराव मिसाळदेवराष्ट्रे12/08/19869145124485
278 रोहन वसंत मोरेदेवराष्ट्रे18/03/20069975203709
279 सुभाष सह्याजी मिसाळदेवराष्ट्रे09/06/19899527618422
280 रेणुका बाबुराव सुतारदेवराष्ट्रे12/12/19879689359217
281 शिवाजी राम माळीदेवराष्ट्रे01/06/19489011543443
282 आनंदा फटू गवाळेदेवराष्ट्रे01/05/19828390073820
283 सानिका तुळशीराम मोरेदेवराष्ट्रे01/02/20059766960198
284 रमेश दिनकर महिंद पाटीलदेवराष्ट्रे01/06/19889561581105
285 आनंदा गोविंद महिंददेवराष्ट्रे01/06/19529921401899
286 यशवंत निवृत्ती मिसाळदेवराष्ट्रे15/06/19687264971017
287 परवीन सरदार नदाफदेवराष्ट्रे05/02/19949503882235
288 बाळासो धोंडीराम जाधवदेवराष्ट्रे01/06/19969270170616
289 असिफ सरदार नदाफदेवराष्ट्रे17/05/19967709622314
290 पंकज सुहास पंडितदेवराष्ट्रे14/06/19977507293086
291 शोभा जयकुमार शहादेवराष्ट्रे09/05/19629975500647
292 शिवाजी भीमराव मोरेदेवराष्ट्रे01/06/19548600692758
293 साहेबराव लकूळा महिंददेवराष्ट्रे-9271873268
294 राजश्री ज्ञानदेव खोपकरदेवराष्ट्रे15/05/19859021269499
295 नितीन जयसिंग मोरेदेवराष्ट्रे15/08/19847350121237
296 प्रतीक शंकर महिंददेवराष्ट्रे16/11/20059561238620
297 बाळाताई सखाराम महिंददेवराष्ट्रे01/06/19449960609182
298 शरद रामचंद्र महिंददेवराष्ट्रे01/06/19678600681325
299 भीमराव ज्योती मोरेदेवराष्ट्रे11/03/1940 
300 लक्ष्मण बजरंग कुरळेदेवराष्ट्रे12/12/19579011501094
301 अशोक बाळू मोरेदेवराष्ट्रे01/06/19759595582207
302 अभिजित प्रकाश शिंदेदेवराष्ट्रे13/01/19969503808975
303 प्रशांत अंकुश मोरेदेवराष्ट्रे15/05/19909595939558
304 रामचंद्र शामराव मंगसुळेदेवराष्ट्रे01/06/19609975866486
305 गणपती बापू होनमानेदेवराष्ट्रे01/06/19589168481102
306 प्रताप बापुसो देशमुखशिरगांव01/06/19759657187714
307 श्रीकांत लक्षिमन मोरेशिरगांव22/05/19597743996936
308 लक्षिमण दत्तू तोडकरशिरगांव06/06/19509561159414
309 पोपट जोतिराम देवकरशिरगांव01/06/1986 
310 शांताबाई रामचंद्र पवारशिरगांव01/01/19439922941007
311 संपाबाई पांडुरंग माळीशिरगांव09/10/19557741800720
312 उत्तम राजाराम सुर्वेशिरगांव01/06/19647756814846
313 रमेश बाळकृष्ण माळीशिरगांव14/01/19717038734273
314 शारदा चंद्रकांत तोडकरशिरगांव05/04/19809689210548
315 पार्वती लालासो देशमुखशिरगांव01/07/19639763286686
316 गणेश भीमराव शेवाळेकुंभारगांव13/03/20077709976760
317 सुमित भीमराव शेवाळेकुंभारगांव09/01/20067709976760
318 अशोक मधुकर होवाळकुंभारगांव25/07/19657757074366
319 श्रीकांत थोरात थोरातबोंबाळेवाडी26/07/19988381049052
320 राजश्री भीमराव थोरातबोंबाळेवाडी01/01/19768381049052
321 सुधाकर शंकर थोरातबोंबाळेवाडी01/06/19759766024827
322 हरिबा रामचंद्र साळुंखेबोंबाळेवाडी-7066171920
323 ज्ञानदेव विठोबा थोरातबोंबाळेवाडी01/01/19569604949677
324 शालन आनंदा थोरातबोंबाळेवाडी01/01/19479657226792
325 परबती दाजी थोरातबोंबाळेवाडी01/01/19449594713501
326 कलावती रामचंद्र थोरातबोंबाळेवाडी01/01/19508108216519
327 वंदना शंकर सावंतबोंबाळेवाडी01/01/19759921752195
328 पूर्व मछिंद्र बोबडेबोंबाळेवाडी14/05/20119970887143
329 लक्ष्मीबाई राजाराम थोरातबोंबाळेवाडी01/01/19538408970005
330 वसंत भालगुराम पवारबोंबाळेवाडी01/06/19688605366503
331 संगीत उमाजी पाटोळेबोंबाळेवाडी01/06/19809665669893
332 छाया निवृत्ती मानेबोंबाळेवाडी01/06/19709049157997
333 पुष्पा बापू आवळेबोंबाळेवाडी01/06/19709730116855
334 हणमंत यशवंत थोरातबोंबाळेवाडी01/01/19949050627141
335 राजेंद्र मारुती पवारबोंबाळेवाडी01/06/19718308942622
336 यशवंत ज्ञानू शिंदेअमरापूर-9822273834
337 जोतीराम रंगराव पवारअमरापूर01/06/19399975372633
338 जावेदखान रफिक मुलाणीअमरापूर01/06/19909657125686
339 नंदा प्रकाश जाधवअमरापूर09/07/19838698805760
340 आनंदा बापू आंबवडेअमरापूर19/07/19958605322783
341 अजीम ताजुद्दीन मुल्लाअमरापूर26/04/19848600681782
342 आप्पासो राजाराम पाटीलअमरापूर01/06/19748390324251
343 गोकुळा धोंडीराम खरातअमरापूर01/06/19839763942270
344 शालन भगवान रुपनरअमरापूर01/06/19559960113823
345 पंकज रावसाहेब पाटीलअमरापूर27/05/2007 
346 मिनाक्षी दिनकर रुपनरअमरापूर29/11/19799922264042
347 विलास सदाशिव जाधवअमरापूर03/08/20069145168179
348 विजय प्रल्हाद मोरेअमरापूर-9890885790
349 कोमल जोतीराम मोरेअमरापूर12/09/19999011184926
350 अंकुश शिवाजी जाधवअमरापूर01/06/19638698805760
351 प्रकाश मोहन जाधवअमरापूर01/01/19799158519431
352 स्वरांजली नंदू जाधवअमरापूर-8698805760
353 राणी जगन्नाथ कोळीअमरापूर01/06/19729970402961
354 वैभव मोहन सुर्यवंशीअमरापूर01/01/19909975257777
355 अरबशाह रसूल मुलाणीअमरापूर01/06/19608007826511
356 रशीदाबानु यासिन मुलाणीअमरापूर01/06/19569225265786
357 संगीता सुभाष पोकळेअमरापूर09/03/19769552815576
358 बाबासो बाळासो शिंगटेअमरापूर04/05/19967743914267
359 सुशांत संपत मोरेअमरापूर17/10/19966957801415
360 सलीम महम्मद पटेलअमरापूर01/03/19817522980373
361 विजय धनाजी जाधवअमरापूर04/04/19777875701798
362 आरती नारायण मोरेअमरापूर21/04/20048552047376
363 अर्जुन बाळासो मोरेअमरापूर-9552434011
364 मोहन गणपती मोरेअमरापूर01/06/19617774859945
365 प्रमोद नाथा मानेआंबेगाव01/01/19849011346489
366 लक्ष्मी नानासो महाडिकआंबेगाव28/03/19638552965176
367 प्रथमेश सैनापती कदमआंबेगाव27/02/20129665204059
368 लक्ष्मण भीमराव मानेआंबेगाव01/01/19749145663680
369 माधुरी विनोद मानेआंबेगाव01/01/19888552964577
370 गीता भिवजी महाडिकआंबेगाव01/01/1974 
371 लक्ष्मण जोती काळेआंबेगाव01/06/19618407962342
372 छाया हरिश्चंद्र उंबरकरआंबेगाव01/01/19809767431307
373 मारुती महादेव मानेआंबेगाव01/01/19509049229824
374 सोपान एकनाथ मस्केआंबेगाव01/01/19537798265905
375 ओंकार दादा मस्केआंबेगाव20/08/20099822335979
376 सुखदेव गंगाराम मानेआंबेगाव01/06/19469011011704
377 यल्लाप्पा दादू पवारआंबेगाव01/01/19579763741580
378 जनार्दन अशोक मानेआंबेगाव-7038267523
379 हणमंत गणपती महाडिकआंबेगाव01/06/19639860575579
380 विलासराव बाळकू मानेआंबेगाव01/06/19527378736645
381 वसंत गुंडा महाडिकआंबेगाव01/01/19589970626994
382 गंगुबाई ज्ञानू महाडिकआंबेगाव01/01/19249552051677
383 हणमंत तातोबा दोडेआंबेगाव31/05/19869604293293
384 भास्कर विठोबा मस्केआंबेगाव01/06/19747350040380
385 सोनाली यल्लाप्पा गायकवाडआंबेगाव01/06/19989130718495
386 मारुती तुकाराम मानेआंबेगाव01/06/19427875333111
387 कुणाल विनोद मानेआंबेगाव02/05/20119049229824
388 लक्ष्मण राजाराम मस्केआंबेगाव01/06/19559867816840
389 बाजीराव आनंदा मस्केआंबेगाव01/02/19559821672319
390 सुरज किसन महाडिकआंबेगाव26/04/19979657309615
391 सुनंदा राजेंद्र भोसलेअपशिंगे30/04/19769881813450
392 रेखा आनंदा सूर्यवंशीअपशिंगे17/02/19799665728024
393 सारिका संभाजी कुंभारअपशिंगे04/11/19829921872313
394 सतीश भिमराव सूर्यवंशीअपशिंगे01/06/19769225556033
395 संजय संभाजी कुंभारअपशिंगे19/09/19749921872313
396 राज दत्तात्रय कावरेअपशिंगे18/01/20127756851260
397 बबन आप्पा सूर्यवंशीअपशिंगे01/06/19509158187521
398 महेश शंकर सूर्यवंशीअपशिंगे25/07/19947744079827
399 मालन संपत साठेअपशिंगे- 
400 विकास भगवान सूर्यवंशीअपशिंगे11/07/19828308992499
401 मालन सदाशिव पाटीलबेलवडे10/10/19759763834534
402 सोनाबाई शिवाजी पाटीलबेलवडे01/06/19369763834534
403 सुनंदा मधुकर पाटीलबेलवडे01/06/19789960787760
404 शिला सिताराम सूर्यवंशीबेलवडे02/06/19879921795567
405 भामा विश्वनाथ सूर्यवंशीबेलवडे01/06/19619689808655
406 लक्ष्मी धोंडीराम गुरवबेलवडे01/06/19679763385214
407 जोतिराम खाशाबा तंवरबेलवडे01/06/1945 
408 शकुंतला लक्ष्मण तंवरबेलवडे01/06/19719867848693
409 शारदा अधिकराव सूर्यवंशीबेलवडे01/07/19789763216960
410 शंकर रघुनाथ सूर्यवंशीबेलवडे15/06/19648308338264
411 महेश वसंत इंगळेबेलवडे19/02/19889146362458
412 बाळासाहेब प्रभाकर सूर्यवंशीबेलवडे01/05/19829049789027
413 मोहन लक्ष्मण सूर्यवंशीबेलवडे01/06/19689765322620
414 संकेत चंद्रकांत सूर्यवंशीबेलवडे01/07/20019112193264
415 अनिकेत चंद्रकांत सूर्यवंशीबेलवडे21/06/20009112193264
416 उषा शहाजी सावंतभिकवडी खुर्द05/06/19729921262181
417 सानिका सदाशिव कोळेकरभिकवडी खुर्द09/02/20049766163262
418 प्रवीण भीमराव वायदंडेचिखली01/01/19748308363873
419 वामन विठोबा खिलारेचिखली01/01/19419970528455
420 अशोक दिनकर खिलारेचिखली01/06/19629766300162
421 पार्वती शिवाजी कमानेचिखली01/01/19719657791346
422 नारायण मारुती शिंदेचिखली- 
423 निवृत्ती ईश्वर केंगारचिखली-7753974643
424 सुभाष मारुती मोरेचिखली-9158960360
425 अमृता अजित शिंदेचिखली24/12/20049657330727
426 अतुल बाळासो शिंदेचिखली18/08/20018408047274
427 किरण हणमंत सूर्यवंशीचिखली15/02/19889730234071
428 प्रतिभा किरण सूर्यवंशीचिखली09/04/19869730234071
429 गणपती हणमंत शिंदेचिखली01/06/19629623276492
430 Tatya Kisan Dhaneधानेवाडी01/06/19677350947620
431 Shivaji Dhondiram Pokaleधानेवाडी01/06/19489604340133
432 Sandip Aatamaram Handeधानेवाडी22/02/19857350363512
433 शुभांगी जोतिराम ढाणेधानेवाडी22/05/19889689213034
434 आत्माराम महादेव धनवडेधानेवाडी01/06/19468805737836
435 खातून रसूल मुलाणीधानेवाडी01/06/19509130160749
436 कोंडाबाई शामराव पोकळेधानेवाडी-9673467312
437 सुषमा शहाजी धनवडेधानेवाडी09/07/19869881936177
438 पोपट ज्योती ढाणेधानेवाडी01/06/19498692816794
439 दिलीप तानाजी ढाणेधानेवाडी11/11/19809960404120
440 गिरिजाबाई रामू मोहितेधानेवाडी- 
441 पारुबाई परशुराम ढाणेधानेवाडी01/06/19417741808708
442 नंदा दत्तात्रय ढाणेधानेवाडी01/06/19689011138620
443 प्रगती यशवन्त मानेहणमंतवाडीये29/07/19838805469740
444 काशिनाथ नारायण मस्केहणमंतवाडीये01/06/1973 
445 पोपट बाबू जाधवहणमंतवाडीये01/03/19477507581510
446 तुळशीराम गोविंद मोरेहणमंतवाडीये01/01/19767030759147
447 वैशाली धोंडीराम मोरेहणमंतवाडीये31/01/19849970542257
448 सुहास दिनकर गुरवहणमंतवाडीये12/07/19899970235370
449 कविता सुभाष मोरेहणमंतवाडीये14/10/1987 
450 धोंडीराम हिंदुराव मोरेहणमंतवाडीये23/11/19779970542257
451 संतोष बापूराव मोरेहणमंतवाडीये28/02/19789822524085
452 मंगल अंकुश सुतारहणमंतवाडीये18/04/19567262913369
453 हणमंत नारायण कोकरेहणमंतवाडीये01/03/19539423398256
454 सदाशिव काका जाधवहणमंतवाडीये02/06/1985 
455 मधुकर उत्तम कोकरेहणमंतवाडीये23/07/19829970877022
456 श्रीपती बापू मोरेहणमंतवाडीये01/01/19238623808150
457 प्रमोद भिकू जाधवहणमंतवाडीये14/02/19748805201445
458 SHIVAJI नामदेव येवलेहणमंतवाडीये01/06/1948 
459 कृष्णत सिताराम मस्केहणमंतवाडीये04/02/19658605403047
460 नारायण ज्ञानू कोकरेहणमंतवाडीये15/03/1926 
461 शहाजी जगन्नाथ मस्केहणमंतवाडीये01/06/19769421125894
462 स्वाती महादेव कोकरेहणमंतवाडीये03/07/1996 
463 पोपट शंकर सकटेहणमंतवाडीये01/06/1957 
464 सुरज संजय मंडलेहणमंतवाडीये01/06/19898857885229
465 बबन मनू कोकरेहणमंतवाडीये01/06/19527798574475
466 सर्जेराव दाजी जाधवहणमंतवाडीये01/06/1956 
467 रजनी तानाजी यादवहिंगणगाव बुद्रुक30/01/19989604175345
468 विट्ठल पांडुरंग कदमहिंगणगाव बुद्रुक01/01/19859075862607
469 पवन प्रकाश कोळीहिंगणगाव बुद्रुक28/12/19997387151129
470 अर्जुन परबती कदमहिंगणगाव बुद्रुक07/05/19819689100434
471 कलावती सिताराम माळीहिंगणगाव बुद्रुक01/01/1941 
472 बशिर मुबारक आतारहिंगणगाव बुद्रुक- 
473 बबन शिवाजी कोळीहिंगणगाव बुद्रुक01/06/19529960180749
474 लक्ष्मण मारुती कदमहिंगणगाव बुद्रुक01/01/1953 
475 संदीप भानुदास महाडिकहिंगणगाव बुद्रुक19/11/19809960615563
476 नथुराम शामराव कदमहिंगणगाव बुद्रुक07/10/19729552128708
477 CHAYA JAYASANG MANEहिंगणगाव बुद्रुक01/06/19719665307656
478 विठ्ल जोती देशमानेहिंगणगाव बुद्रुक02/06/19519975160961
479 भगवान यशवंत कदमहिंगणगाव बुद्रुक- 
480 संजय सुदाम कदमहिंगणगाव बुद्रुक01/06/1981 
481 ऋक्षिकेश संदिप क्षीरसागरहिंगणगाव बुद्रुक23/10/20079503565362
482 सुरेश दत्तू कदमहिंगणगाव बुद्रुक05/05/19779922353665
483 भरत पोपट ढेकळेहिंगणगाव बुद्रुक29/07/19689657770119
484 श्रीमंत ज्योती कदमहिंगणगाव बुद्रुक01/06/19669730235278
485 सुरेश रामचंद्र कदमहिंगणगाव बुद्रुक15/10/19839975292984
486 वैशाली विठ्ठल खवळेहिंगणगाव बुद्रुक-9730575880
487 लक्ष्मण जगू कदमहिंगणगाव बुद्रुक12/06/19569503296588
488 शिवाजी मधुकर कदमहिंगणगाव बुद्रुक01/05/19789604111883
489 कांता धोंडीराम गुरवहिंगणगाव बुद्रुक01/01/1951 
490 हनमंत Rपंढरीनाथ कदमहिंगणगाव बुद्रुक01/06/19629860611105
491 संजय बजरंग मदनेहिंगणगाव बुद्रुक09/01/19669970254805
492 राजाराम बाळकृष्ण कदमहिंगणगाव बुद्रुक02/06/19667775046714
493 अंकुश नारायण गायकवाड kहिंगणगाव बुद्रुक30/12/19899881638676
494 सुनिल उत्तम क़दमहिंगणगाव बुद्रुक01/06/19719821757721
495 बापु बाळू क़दमहिंगणगाव बुद्रुक01/06/19477350126527
496 महादेव यशवंत कदमहिंगणगाव बुद्रुक07/07/19728605142948
497 संगिता सुनिल कदमहिंगणगाव बुद्रुक25/05/19789322247721
498 शमीम रशीद मुल्लाहिंगणगाव बुद्रुक-8600725719
499 सुरेश दादू जाधवहिंगणगाव खुर्द01/06/19649673117274
500 विजय आनंदा जाधवहिंगणगाव खुर्द08/01/19669766356818
501 परशुराम गणपती गुरवहिंगणगाव खुर्द01/06/19727758070224
502 कमल बबन जाधवहिंगणगाव खुर्द07/03/19529922495120
503 नीता विजय पवारहिंगणगाव खुर्द05/05/19869890529808
504 विमल मधुकर नरुलेहिंगणगाव खुर्द01/06/19467709964384
505 सुनील ज्ञानदेव सावंतहिंगणगाव खुर्द01/06/19659545103899
506 राजेंद्र बाबुराव सावंतहिंगणगाव खुर्द01/06/19669434215398
507 बबन तुकाराम जाधवहिंगणगाव खुर्द01/06/19579970088391
508 मीरा मोहन दंडवतेहिंगणगाव खुर्द01/06/19509821839812
509 आनंदराव विष्णू जाधवहिंगणगाव खुर्द01/06/19509527129361
510 मोहन निवृत्ती दंडवतेहिंगणगाव खुर्द02/06/19479821839812
511 सागर तानाजी गोसावीहिंगणगाव खुर्द25/05/19889503904308
512 शिवाजी मारुती महाडिकहिंगणगाव खुर्द01/06/1970 
513 स्वीटी राजू दंडवतेहिंगणगाव खुर्द03/05/20089673123065
514 कृष्णात निवृत्ती वायदंडेहिंगणगाव खुर्द-7709704983
515 सुवर्ना महादेव जाधवहिंगणगाव खुर्द01/06/19748888853403
516 सदाशिव मारुती जाधवहिंगणगाव खुर्द01/06/19519970943566
517 गणपतराव भगवान जाधवहिंगणगाव खुर्द01/06/19498806910192
518 अब्दुल मेहबूब शिकलगारहिंगणगाव खुर्द01/07/19568975304796
519 शब्बीर मेहबूब शिकलगारहिंगणगाव खुर्द-9730542011
520 रवींद्र रामचंद्र होलमुखेहिंगणगाव खुर्द01/06/19509673422166
521 हणमंत पांडुरंग पवारहिंगणगाव खुर्द01/06/1968 
522 ईश्वर पांडुरंग साळुंखेहिंगणगाव खुर्द01/06/1949 
523 विक्रम बाळासो जाधवहिंगणगाव खुर्द06/04/19959975045362
524 श्रद्धा काशिनाथ सूर्यवंशीहिंगणगाव खुर्द20/06/20129545408038
525 हैबत आत्माराम जाधवहिंगणगाव खुर्द01/01/19799923251780
526 दादासो रघुनाथ वायदंडेहिंगणगाव खुर्द27/05/19859730703938
527 ताराबाई सदाशिव होलमुखेहिंगणगाव खुर्द-9767218164
528 जावेद हसन मोमीनहिंगणगाव खुर्द01/06/19769730545155
529 मोहन निवृत्ती वाघमारेकडेपूर01/06/19459970755346
530 रबिया इस्माईल मुलाणीकडेपूर01/06/19559923948032
531 अशोक शामराव तुपेकडेपूर01/06/19739172821389
532 सुरज संभाजी वाघमारेकडेपूर19/10/19939850225552
533 वत्सला भानुदास पवारकडेपूर01/01/1952 
534 हिराबाई मनोहर चव्हाणकडेपूर01/06/19418975001353
535 तानाजी रंगराव यादवकडेपूर01/06/19629960324048
536 मयूरी रमेश माळीकडेपूर31/01/20049922636121
537 गौरी हणमंत सूर्यवंशीकडेपूर22/09/19889975427506
538 वाल्मिकी विष्णू कोळीकडेपूर01/06/19717387529262
539 कमल विलास मुळीककडेपूर01/06/19527058613355
540 रंगुबाई प्रल्हाद खवळेकडेपूर01/06/19457083210021
541 अक्षय निवास मोहितेकडेपूर17/06/19978482973577
542 मिलिंद जालिंदर यादवकडेपूर05/12/19759975963509
543 बाळासो दिनकर यादवकडेपूर01/06/19689970988955
544 अनिता अनिल यादवकडेपूर01/06/19747387130760
545 रावसाहेब आनंदराव फडतरेकडेपूर01/06/19737888268930
546 वालाबाई बाजीरंग गोरवेकडेपूर01/01/19437709086636
547 शंकर सिताराम गोरवेकडेपूर01/06/1967 
548 तानाजी जिजाबा यादवकडेपूर01/06/19427385429226
549 सुवर्णा पोपट यादवकडेपूर01/06/19697066092788
550 संतोष सयाजीराव यादवकडेपूर08/05/19799561591494
551 खाशाबा रामचंद्र यादवकडेपूर01/06/19387588627356
552 वसंत गणपती यादवकडेपूर01/11/19478421130778
553 सोमनाथ शंकर यादवकडेपूर01/11/19828379978993
554 सुखदेव पांडुरंग पिंगळेकडेपूर01/01/19579011064391
555 कीर्ती प्रताप यादवकडेपूर01/02/19867066218729
556 सागर शिवाजी जाधवकडेपूर30/01/19878856908695
557 सचिन तुकाराम वायदंडेकडेपूर01/06/19869623276522
558 शैला मिलिंद यादवकडेपूर05/02/19829975963509
559 प्रल्हाद तात्यासो यादवकडेपूर01/06/1960 
560 राम प्रकाश तुपेकडेपूर01/01/20049766418539
561 अशोक हणमंत यादवकडेपूर09/07/19739850462230
562 गजानन रमेश बनसोडेकडेपूर17/01/1994 
563 मनीषा संजय मानेकडेपूर01/06/1975 
564 उमा संजोग यादवकडेपूर01/05/19858805196262
565 विजया संजय खांडेकरकडेपूर01/01/1963 
566 शिवतेज बाळासाहेब गुरवकडेपूर19/02/20087057975136
567 शेखर भाऊसो यादवकडेपूर02/04/19797875104223
568 खाशीबाई शिवाजी देशमुखकडेपूर01/10/19499881984277
569 प्रकाश दत्तू फडतरेकडेपूर01/06/19579990409999
570 जितेंद्र गणपतराव यादवकडेपूर14/11/1975 
571 सुदाम शामराव यादवकडेपूर01/06/19409975131139
572 संध्याराणी अप्पासो पवारकडेपूर14/06/19979922637079
573 जगन्नाथ बाळू यादवकडेपूर01/06/19439225257070
574 विशाल रवींद्र पारखेकडेपूर03/10/19989923038252
575 विवेक रवींद्र पारखेकडेपूर30/01/20019923038252
576 जालिंदर रामचंद्र यादवकडेपूर01/06/1940 
577 दत्तात्रय सुखदेव यादवकडेपूर01/04/1990 
578 कृष्णा शिवाजी कणसेकडेपूर01/06/19729730593756
579 मधुताई नारायण भोसलेकडेपूर01/06/1950 
580 आशितोष मधुकर यादवकडेपूर22/02/1999 
581 संदिप आनंदा यादवकडेपूर30/11/19849552334100
582 गोकुळा गणपत खवळेकडेपूर01/01/19448485050115
583 आर्यन हणमंत वाघमारेकडेपूर01/06/20059545236850
584 श्रीकांत श्रीनिवास यादवकडेपूर11/01/19937387527162
585 काशिनाथ दादू गोरवेकडेपूर01/06/19427703086636
586 अजीज गुलाब मुलाणीकडेपूर01/06/19499767258815
587 आनंदराव विष्णू यादवकडेपूर01/06/19619665092745
588 मनीषा दिलीप हात्तीकरकडेपूर01/06/1975 
589 बाळासाहेब हिंदुराव देसाईकडेपूर01/06/19627378987898
590 शुभांगी रावसाहेब जाधवकडेपूर13/08/1985 
591 तमीज शब्बीर नायकवडीकडेपूर01/06/19679960502685
592 पायल सुनील चव्हाणकडेपूर06/03/20059561895832
593 मनोज जगन्नाथ पाटीलकान्हरवाडी02/11/19789657570012
594 जालिंदर शिवाजी कणसेकान्हरवाडी01/06/19647350274410
595 अर्शदअली हरून मुलाणीकान्हरवाडी01/12/1989 
596 भागुबाई निवृत्ती लगाडेकान्हरवाडी01/06/19589763620647
597 अंबु शिव राठोडकान्हरवाडी-9604320260
598 सतीश विष्णू मदनेकान्हरवाडी01/06/19729561189021
599 जयसिंग नामदेव लगाडेकान्हरवाडी01/06/19367767861732
600 द्रौपदा श्रीपती लोंढेकान्हरवाडी-7875781812
601 अशोक रामचंद्र साळुंखेकान्हरवाडी01/06/19679130829545
602 सुवर्णा अशोक साळुंखेकान्हरवाडी29/08/19759130829545
603 रघुनाथ बबन काणेकारांदेवाडी05/07/19869689721469
604 अविनाश मनोहर पोळकारांदेवाडी22/07/19717066528577
605 पांडुरंग रघुनाथ जाधवकारांदेवाडी01/06/19619763231644
606 आण्णासो राजाराम ताटेकारांदेवाडी01/07/19767350196732
607 पवन बजरंग भोसलेखामभाले औंध01/12/19999673318664
608 पंडित रामचंद्र भोसलेखामभाले औंध31/03/19728888497486
609 शिवाजी गणू भोसलेखामभाले औंध02/06/19489763289689
610 विठ्ठल विलास कणसेखामभाले औंध14/03/19778805112287
611 विठ्ठल रामचंद्र भोसलेखामभाले औंध01/06/19439552152501
612 प्रकाश ज्ञानू दोडकेखामभाले औंध01/06/19629819257947
613 सुनीता अंकुश यादवखेराडे विटा10/11/19817507730093
614 रामदास वसंत यादवखेराडे विटा01/06/19769767520014
615 आलम हुसेन मुल्लाणीखेराडे विटा01/06/19729764531876
616 भीमराव निवृत्ती सत्रेखेराडे विटा01/06/19699049250471
617 विजय राजाराम साळूंखेखेराडे विटा06/02/19859975911024
618 सतीश आपसो यादवखेराडे विटा29/12/19787507667692
619 बाळकृष्ण नारायण महाडिकखेराडे विटा01/06/19649637589920
620 आलम हुसेन मुल्लाणीखेराडे विटा01/06/19729764531876
621 विजय राजाराम साळूंखेखेराडे विटा06/02/19859975911027
622 लॅक्सिमन शिवाजी साळूंखेखेराडे विटा-8308070640
623 संतोष पोपट गायकवाडखेराडे विटा17/05/19809692919637
624 प्रियांका पोपट जाधवखेराडे विटा21/11/20059967074211
625 Parshuram Popat Jadavखेराडे विटा08/08/20128530316906
626 Sarika Popat Jadavखेराडे विटा08/01/19909967042115
627 Gulab Babu Mullaniखेराडे विटा01/06/1971 
628 Satish Arjun Kumbharखेराडे विटा-9673354705
629 Vilas Tatya Pawarखेराडे विटा01/01/1954 
630 श्रीकांत यशवंत सूर्यवंशीखेराडे वांगी01/06/19379860291723
631 नथुबाई शिवराम सूर्यवंशीखेराडे वांगी01/01/19409960149572
632 जयसिंग हिंदुराव सूर्यवंशीखेराडे वांगी01/06/19627218504373
633 पांडुरंग दादू सूर्यवंशीखेराडे वांगी06/01/19439967003396
634 शिवाजी रामचंद्र सूर्यवंशीखेराडे वांगी15/08/19377709470938
635 रुपाली संतोष कोरेखेराडे वांगी08/03/20009922495390
636 प्रल्हाद नामदेव सूर्यवंशीखेराडे वांगी29/04/19619503331289
637 नंदाताई आनंदा सुतारखेराडे वांगी01/06/19558600809899
638 मारुती लक्ष्मण सूर्यवंशीखेराडे वांगी01/03/19467758800189
639 शिवाजी खाशाबा सूर्यवंशीखेराडे वांगी12/07/19869970317514
640 चंपाबाई नाथा मोरेखेराडे वांगी01/06/1944 
641 कंटाबाई बबन सूर्यवंशीखेराडे वांगी01/06/19679604115728
642 हौसाबाई भगवान सूर्यवंशीखेराडे वांगी-9767968432
643 मधुकर नारायण सूर्यवंशीखेराडे वांगी12/06/19489970731401
644 भागवत मारुती हजारेखेराडे वांगी24/03/19519096401977
645 शंकर मारुती सूर्यवंशीखेराडे वांगी01/06/19459881639000
646 भगवान गणू सूर्यवंशीखेराडे वांगी01/06/19419860371295
647 शिवाजी नामदेव कुंभारखेराडे वांगी01/06/19579604703060
648 पांडुरंग जगन्नाथ कुंभारखेराडे वांगी01/06/19479637190478
649 नथुराम पांडुरंग कुंभारखेराडे वांगी01/01/19819637190478
650 विजय शामराव मोहितेखेराडे वांगी08/09/1996 
651 साक्षी शांताराम मोहितेखेराडे वांगी15/06/20057038037885
652 अलका शंकर मोहितेखेराडे वांगी12/05/19639146370841
653 ऋतुजा शांताराम मोहितेखेराडे वांगी05/10/20077038037885
654 योगेश दिलीप सूर्यवंशीखेराडे वांगी14/10/19949960265108
655 सुरज सुर्यकांत पवारखेराडे वांगी13/10/19949921783159
656 सत्यवान बाबुराव सूर्यवंशीखेराडे वांगी21/09/19579765576409
657 विष्णू जोतीराम गुरवखेराडे वांगी01/06/1981 
658 दत्तात्रय पोपट सूर्यवंशीखेराडे वांगी01/01/19808082610484
659 महादेव शंकर कदमखेराडे वांगी01/01/1967 
660 खाशीबाई दिनकर सूर्यवंशीखेराडे वांगी01/06/19589960405230
661 मल्हारी साहेबराव शिरतोडेखेराडे वांगी06/09/19839665563912
662 विनोद चंद्रकांत सूर्यवंशीखेराडे वांगी07/12/19939657529877
663 आदित्य युवराज सूर्यवंशीखेराडे वांगी20/06/20099689101027
664 लता राघू सावंतखेराडे वांगी10/06/19569860531861
665 युवराज दत्तात्रय सूर्यवंशीखेराडे वांगी01/06/19708806250136
666 संदीप दादासो सूर्यवंशीखेराडे वांगी01/12/19827066171900
667 रमेश भिवा मदनेखेराडे वांगी01/06/19737028607517
668 कविता संतोष पवारखेराडे वांगी15/10/19788888316978
669 दत्तात्रय देवबा सूर्यवंशीखेराडे वांगी03/07/19457755970165
670 विलासराव तुकाराम सूर्यवंशीखेराडे वांगी01/06/19638805216857
671 शशिकला नारायण सूर्यवंशीखेराडे वांगी31/01/19838600681835
672 मधुकर तुकाराम सूर्यवंशीखेराडे वांगी01/06/19709665756341
673 भगवान पांडुरंग यादवखेराडे वांगी- 
674 सुरेश नाथा कदमखेराडे वांगी01/06/19498407939395
675 धनाजी बाळकृष्ण शिर्केखेराडे वांगी01/06/19689922142258
676 प्रवीण बाबुराव सूर्यवंशीकोतवडे05/03/19849922636553
677 तानाजी नामदेव गायकवाडकोतवडे01/06/19489527129597
678 गोविंद यशवंत जाधवकोतवडे01/06/19629850727193
679 सविता मोहन यादवकोतवडे12/07/19878806614820
680 वनिता आनंदा यादवकोतवडे13/06/19827028091072
681 चंद्रकांत अर्जुन गायकवाडकोतवडे27/05/19947387183989
682 सुजाता शंकर यादवकोतवडे01/01/19888390256759
683 अर्जुन नामदेव गायकवाडकोतवडे01/06/19649730564400
684 संतोष शिवाजी गायकवाडकोतवडे01/04/19897028359729
685 स्वराली संतोष यादवकोतवडे16/07/20157038728179
686 इंदुबाई बाबुराव साठेकोतवडे-9766970364
687 निराशा विठ्ठल जाधवकोतवडे01/01/19839730663223
688 संकेत अशोक जाधवकोतवडे15/11/20079527206750
689 रवींद्र आनंदा यादवकोतवडे01/06/19739665692837
690 मंगेश विलास यादवकोतवडे23/02/19869890151531
691 संदीप गोरख साठेकोतवडे20/04/19897038572305
692 सुरज गोरख साठेकोतवडे26/04/19997038572305
693 सुनीता प्रकाश यादवकोतिज06/10/19609665014178
694 रेश्मा रमजान मुजावरकोतिज24/04/19819665990499
695 मंगेश रामू गायकवाडकोतिज02/09/19759096410609
696 vitthal madaneकोतिज15/01/19799049238347
697 Sulabai Kundalik Mulikकोतिज19/10/19629970683220
698 Ajit Vilas Pawarकोतिज24/04/20067066218562
699 Vitthal Dadu Yadavकोतिज05/10/19569619000728
700 PriyankA Aanada Pawarकोतिज06/04/19969664855605
701 Tanaji Maruti Pawarकोतिज04/06/1951 
702 कोतिज- 
703 नजमा हमजेखान मोमीननेर्ली01/06/19707741066265
704 गैरिहार ज्ञानोबा देशमुखेनेर्ली01/06/19417719960625
705 सोपनली तानाजी मुळीकनेर्ली15/10/19999822251824
706 लालासो नामदेव मेटकरीनेवारी01/06/19619823574941
707 गणेश तातोबा कुंभारनेवारी28/09/19769561552685
708 प्रकाश संभाजी जाधवनेवारी13/01/19939823646070
709 प्रभाकर पांडुरंग साळुंखेनेवारी01/06/1952 
710 विलास भीमराव देशमुखनेवारी01/06/19528805871503
711 अनिता शशिकांत महाडीकनेवारी10/07/19808605255988
712 नामदेव अग्नु शिंदेनेवारी01/06/19487219770763
713 तानाजी गणपती मगरनेवारी01/06/19579764022258
714 जयश्री तानाजी महाडिकनेवारी06/06/19808007028770
715 प्रदीप जगन्नाथ महाडिकनेवारी07/10/19839975448153
716 सदाशिव पांडुरंग महाडिकनेवारी01/06/19579561736045
717 किसन लक्ष्मण सुतारनेवारी05/10/1958 
718 भास्कर हिंदुराव सकटनेवारी01/08/19839960585528
719 अमोल नंदलाल सकटनेवारी16/06/19897447882208
720 संतोष बाळकृष्ण महाडिकनेवारी25/08/1975 
721 जयसिंग तुकाराम ढवळेनेवारी09/03/1953 
722 वर्षा प्रदीप महाडिकनेवारी29/01/19837841906816
723 संजय सोपान महाडिकनेवारी-9657192833
724 किसन यदु डोंबाळेनेवारी15/08/19549892171662
725 रामचंद्र भाऊ जगतापनेवारी01/06/19529970340269
726 सुवर्णा सचिन ढवळेनेवारी21/06/19868552017097
727 सुनील साहेबराव ठोंबरेनेवारी08/03/20047709981533
728 गौरव भाऊसाहेब चव्हाणनेवारी28/06/19978888620881
729 राजाराम आनंदा महाडिकनेवारी01/06/19649561967917
730 राजाराम सोपान सूर्यवंशीनेवारी01/06/1969 
731 कृष्णा ज्ञानेश्वर सूर्यवंशीनेवारी19/03/19959767612799
732 मनीषा हणमंत शिंदेनेवारी15/03/19879975339317
733 अशोक विठोबा कुंभारनेवारी01/06/19699168551191
734 हिराबाई तुळशीराम महाडिकनेवारी01/01/19488600720690
735 शालन दत्तात्रय पवाळकरनेवारी01/01/19489892787215
736 हणमंत नारायण महाडिकनेवारी06/11/19839175681699
737 लालासो दत्तात्रय महाडिकनेवारी01/01/19469230340128
738 शालन जालिंदर कांबळेनेवारी07/01/19829545180674
739 पोपट मधुकर मंडलेनेवारी05/03/19868600633597
740 छाया शामराव कांबळेनेवारी01/06/19657378718098
741 सुखदेव महादेव महाडिकनेवारी01/06/1956 
742 मधुकर अशोक महाडिकनेवारी- 
743 मयूर बाळासाहेब महाडिकनेवारी02/11/19939921196027
744 लालासो बजीरंग कांबळेनेवारी01/06/19729011154232
745 रोहिणी गौतम कसबेनेवारी01/06/19669545576547
746 अश्वजीत गौतम कसबेनेवारी13/07/19879545576547
747 अंकुश अशोक मंडलेनेवारी09/11/19859172073186
748 प्रथमेश विश्वनाथ भादुलेनेवारी18/11/19957507156341
749 मोहिनी अरुण कुंभारनेवारी02/04/19989096413753
750 मंगल आनंदा विभुतेनेवारी11/12/19559623171010
751 बापू जोतिराम महाडिकनेवारी01/01/19489730158879
752 संपत बाळकृष्ण महाडिकनेवारी01/06/19659764885868
753 हणमंत गणपती महाडिकनेवारी01/06/19509096441281
754 माधव अनिल कुंभारनेवारी23/08/20089765664965
755 महादेव रामचंद्र नवाळेनेवारी01/06/19679970275238
756 श्रुती संजय कुंभारनेवारी15/04/20107558302705
757 नामदेव महादेव डोंबाळेनेवारी25/05/19817741877643
758 अशोक बापूराव महाडिकनेवारी26/07/19559970407093
759 राजेंद्र तायाप्पा सकटनेवारी06/06/19789422891600
760 हिराबाई नानासो महाडिकनेवारी-9822764092
761 सखाराम नावजी कांबळेनेवारी01/06/19407709925054
762 महादेव मधुकर पवारनिमसोड01/06/19649527129907
763 बबन नारायण जाधवनिमसोड01/12/19749527749139
764 संभाजी अशोक डोंबनिमसोड01/06/19889850679405
765 सतीश गोरख मस्केनिमसोड05/10/19847083189850
766 रामचंद्र मल्लू यादवरामपूर07/06/19649766388025
767 आनंदा शिंदे जगन्नाथरामपूर01/06/19559730607469
768 सर्जेराव जालिंदर कुंभाररामपूर01/06/19729387040685
769 विजय शशिकांत शिंदेरामपूर-9665968266
770 जयराम तुकाराम कुंभाररामपूर01/06/19689975875862
771 विक्रम भानुदास गायकवाडरामपूर01/06/19709561021330
772 नाथ शिंदे अरुणरामपूर05/06/19459975295321
773 जनार्धन विठ्ठल कुंभाररामपूर08/05/19869730210953
774 चित्राताई उत्तम शिंदेरामपूर01/01/1984 
775 उषा हणमंत शिंदेरामपूर-8600681134
776 राधाबाई कृष्णात धनावडेरामपूर16/06/19779168458910
777 भानुदास शंकर भगतरामपूर01/01/1953 
778 मच्छिन्द्रनाथ जगन्नाथ पवाररामपूर07/12/19559420994400
779 शिवाजी नाना साळुंकेरामपूर17/05/19409096520015
780 शोभा दिलीप साळुंखेरामपूर01/06/19717387293699
781 शकुंतला यशवंत शिंदेरामपूर16/06/19579970229297
782 अरुण शंकर शिरतोडेरामपूर27/02/19919970557522
783 मनीषा लालासो यादवरामपूर01/06/19789689016473
784 लक्समीबाई गणपती शिरतोडेरामपूर01/06/19488600542043
785 सानिका दिनकर कणसेरामपूर08/03/20069970194042
786 राज महेश माळीरामपूर13/05/20087038503124
787 रामचंद्र राजाराम गायकवाडरामपूर-7758014853
788 प्रल्हाद महादेव शिंदेरामपूर15/06/19459730176553
789 मनोहर शामराव शिंदेरामपूर01/06/19609860131176
790 शुभांगी सुभाष शिंदेरामपूर26/02/19877774890255
791 अमोल सुभाष शिंदेरामपूर27/10/19887774890255
792 चंद्रकांत दादा येवलेरायगांव01/06/19709527469405
793 शशिकांत लक्ष्मण घाडगेरायगांव01/06/19599657820540
794 अशोक हनुमंत जाधवरायगांव08/12/19769921065937
795 प्रकाश शंकर घाडगेरायगांव10/06/19779822761149
796 अनिल बापू ढेकळेरायगांव22/07/19729552246008
797 हेमंत दादासो घाडगेरायगांव01/06/19697057384382
798 साहेबराव भिवा शिंदेरायगांव01/06/19619850743891
799 उत्तम श्रावणा ढेकळेरायगांव01/06/19667387067598
800 एकनाथ संपतराव घाडगेरायगांव21/11/19699011117851
801 शरद संजय चव्हाणरायगांव21/01/19839766509630
802 सचिन सुभाष घाडगेरायगांव12/10/19988379950983
803 अधिकराव कृष्णत घाडगेरायगांव05/06/19807057631573
804 वसंत ज्ञानू गायकवाडरायगांव01/06/19419172861791
805 अभिजित ज्ञानदेव घाडगेरायगांव09/07/20019623529215
806 आनंदा दगडू पवाररायगांव01/01/19207721842447
807 संतोष विश्वनाथ घाडगेरायगांव12/03/19889096949919
808 रवींद्र गुलाब ढेकळेरायगांव19/10/19769657711841
809 शिवाजी किसन घाडगेरायगांव01/06/19607773969545
810 जोतीराम बापू जाधवरायगांव01/06/19639967465027
811 हिंदुराव परसू घाडगेरायगांव01/06/19549096928531
812 विठोबा धोंडी रेणुशेरेणुसेवाडी01/01/19369689808622
813 तानाजी रामचंद्र रेणुशेरेणुसेवाडी01/08/19519011369571
814 सुनीता शंकर रेणुशेरेणुसेवाडी02/05/19789822563896
815 सत्यम वामन मोहितेसाहोली21/06/20078379091296
816 सुनील शांतीलाल पवारसाहोली01/11/19727507637707
817 वसंत भाऊ कुंभारसाहोली01/06/19519689749649
818 तुषार सुधाकर मोहितेसाहोली08/10/19948600734189
819 अमोल दिनकर मोहितेसाहोली02/05/19828483006629
820 सुनीता तुकाराम मोहितेसाहोली21/06/19827709316664
821 शिवाजी जगन्नाथ पवारसाहोली01/06/1946 
822 राणी सदाशिव मोहितेसाहोली02/12/19919763420719
823 उमा रमेश डोलसाहोली01/06/19767066172013
824 रितेश शहाजी यादवसाहोली02/11/20029545403343
825 विश्वास भगवान यादवसाहोली01/06/19818975076707
826 रामचंद्र विष्णू मोहितेसाहोली01/06/19479881984201
827 सुशीला प्रकाश मोहितेसाहोली01/06/19729881655685
828 मनीषा अशोक मोहितेसाहोली13/06/19849623890670
829 संभाजी बाबुराव मोहितेसाहोली01/06/19629168816873
830 आयुष्य हिम्मत मोहितेसाहोली07/06/20147876775043
831 ज्योती प्रकाश चन्नेसाहोली23/03/19889850713533
832 प्रकाश खाशाबा चन्नेसाहोली01/01/19819765666639
833 लक्ष्मी संभाजी ठोबरेसाहोली01/06/19819637563556
834 अनुसया आप्पा कुंभारसाहोली01/06/19389273175021
835 प्रल्हाद मारुती घार्गेसाहोली01/06/19339657830690
836 रवींद्र धोंडीराम यादवसाहोली17/05/19799637189870
837 महादेव तुकाराम माळीसाहोली01/06/1935 
838 विक्रांत चंद्रकांत मोहितेसाहोली11/06/19978407962609
839 भगवान मारुती मोहितेसाहोली01/06/19627798559413
840 संगीता बापू मोहितेसाहोली01/01/19659049635115
841 शशिकांत बापू सूर्यवंशीसाहोली01/06/19638421612050
842 यशवंत शामराव यादवसाहोली21/01/19627448042427
843 अनुसया शंकर ठोंबरेसाहोली01/06/19509881365948
844 शिवाजी छबन कुंभारसाहोली01/06/19757350985097
845 भगवान गणपती यादवसाहोली01/06/19588550905473
846 विठ्ठल आबा मोहितेसाहोली01/06/1964 
847 सुभद्रा ज्ञानू गुरवसाहोली01/06/19519673034633
848 ज्ञानू एकनाथ गुरवसाहोली28/03/19359673034633
849 शंकर दादू मोहितेसाहोली01/06/19489546333562
850 वसंत पांडुरंग मोहितेसाहोली25/09/19387030327006
851 सुशीला बबन पवारसाहोली01/06/1956 
852 छाया विश्वास यादवसाहोली03/10/19599767423964
853 किसन भाऊ कुंभारसाहोली01/06/1938 
854 वंदना संभाजी यादवसाहोली01/06/19739850747097
855 ललिता शामराव मोहितेसाहोली01/06/19779689029195
856 कृष्णत रामचंद्र कदमसाहोली01/06/19587030327131
857 गणपती सदाशिव पवारसाहोली02/10/19819552793779
858 कासाबाई सदाशिव पवारसाहोली01/06/19519561742360
859 धोंडीराम शामराव घार्गेसाहोली01/06/19489764122077
860 बादशहा दादू मुलाणीसाहोली01/06/19419765576593
861 शिवराम ज्ञानू मोहितेसाहोली01/06/19368007226422
862 बबन रामचंद्र मोहितेसाहोली01/06/1958 
863 शिवकृष्ण धनाजी यादवसाहोली16/09/20139049563090
864 आर्यन दशरथ भोसलेसासपडे05/04/20109545112409
865 जनाबाई चंदर पोळसासपडे01/06/19509689490231
866 लालासो बाबुराव पोळसासपडे01/06/19609970960638
867 अंजूबाई कृष्णा मोरेसासपडे01/06/19469822988423
868 शिवाजी कृष्णा मोरेसासपडे01/06/19719822988423
869 यश विक्रम पोळसासपडे24/02/20139421391626
870 साक्षी दशरथ महापुरेसासपडे24/12/20139657943211
871 बबुताई सुनील पिसाळसासपडे01/06/19769657258735
872 अनिता संजय पोळसासपडे01/06/19789763127803
873 शशिकांत गणपती जाधवसासपडे14/12/19769763744021
874 प्रभाकर विश्वनाथ पोळसासपडे21/10/19688975307395
875 विजय विश्वनाथ जाधवसासपडे27/07/19909689808760
876 संकेत शिवाजी पोळसासपडे11/12/19978600868507
877 उज्वला विकास चव्हाणसासपडे15/05/19867798575412
878 दीपक प्रभू जाधवशाळगाव01/01/19827387134410
879 उमेश अशोक मानेशाळगाव04/07/1981 
880 राजाराम आण्णा मुळीकशाळगाव-9881441910
881 दीपक विश्वास चव्हाणशाळगाव14/07/20149096386693
882 सतीश राजाराम मानेशाळगाव25/11/19679763218475
883 यशवंत विष्णू नलवडेशाळगाव01/12/19649763191732
884 गौरी विश्वनाथ निकमशाळगाव25/06/19909850021881
885 मधुकर दत्तात्रय मुळीकशाळगाव-9890232059
886 शिवानी आबासो मुळीकशाळगाव26/07/20009881601542
887 परशराम रेठरेकर उषाताईशाळगाव01/01/19759689861197
888 आनंदा निकम विश्वनाथशाळगाव15/05/19859766658601
889 रसूल उस्मान मुल्लाशाळगाव01/07/19639730606832
890 शिवाजी यशवंत करांडेशाळगाव01/06/19589921620530
891 शामराव रामचंद्र रेठरेकरशाळगाव01/01/1945 
892 सुरेखा शिवाजी पवारशाळगाव01/06/19699881364952
893 संजय शामराव कोतूलकरशाळगाव01/01/19799604542686
894 साहिल संतोष करांडेशाळगाव05/01/20059921620530
895 सखुबाई वसंत करांडेशाळगाव02/04/19488805013208
896 रंगुबाई विलास करांडेशाळगाव02/03/19559960546984
897 सुनंदा मोहन करांडेशाळगाव01/01/19639970325136
898 मुक्ताबाई राजाराम जाधवशाळगाव03/08/19509527179964
899 हरिशचंद्र गुंडा मुळीकशाळगाव15/07/19409767863395
900 भिमराव विष्णू करांडेशाळगाव01/01/19529960339968
901 वसंत बाबासो करांडेशाळगाव-8308889242
902 तानूबाई शामराव चव्हाणशाळगाव- 
903 वसंत मारुती रानभरेशाळगाव-9673843775
904 आक्काताई किसन मानेशाळगाव06/08/19679767551541
905 विजय शंकर शिंदेशाळगाव01/06/19629604713646
906 उमेश अशोक मानेशाळगाव04/07/1991 
907 संपत दिनकर करांडेशाळगाव12/01/19629552699846
908 महादेव तातोबा पवारशाळगाव01/01/19558605180908
909 सुभद्रा जलाल पिसाळशाळगाव01/01/1976 
910 अंजना रामू जाधवशाळगाव01/01/19609552793176
911 राजू बाबालाल मुल्लाशाळगाव10/12/19779921620530
912 अधिकराव भिकू करांडेशाळगाव01/06/19699730076680
913 सुधाकर लक्ष्मण पवारशाळगाव- 
914 बबन आण्णा करांडेशाळगाव- 
915 दिलीप भिकू करांडेशाळगाव- 
916 सुवर्णा हिंदुराव करांडेशाळगाव- 
917 पारुबाई निवृत्ती नलवडेशाळगाव- 
918 श्रीपाद महादेव कुलकर्णीशाळगाव- 
919 जयश्री शामराव पवारशाळगाव- 
920 अच्युत गणपती वेदपाठकशाळगाव-9970224385
921 मालन जयशिंग करांडेशाळगाव03/05/19568888262359
922 गयाबाई महादेव कांबळेशाळगाव- 
923 पंढरीनाथ श्रीधर महाजनशाळगाव19/05/19309096523521
924 श्रीकांत संतोष पवारशाळगाव- 
925 सुग्राबी इस्माईल इनामदारशाळगाव- 
926 दिनकर ज्योतीराम करांडेशाळगाव- 
927 हिंदुराव लक्ष्मण करांडेशाळगाव- 
928 शुभांगी कृष्णत जाधवशाळगाव-9561927966
929 प्रतीक शंकर करांडेशाळगाव-9921620530
930 विलास तुकाराम सुतारशाळगाव- 
931 सोमनाथ श्रीमंत जाधवशाळगाव-7387236988
932 संगीता पोपट करांडेशाळगाव- 
933 हिंदुराव बापू करांडेशाळगाव- 
934 हणमंत सदाशिव सुतारशाळगाव- 
935 महादेव श्रीपती जाधवशाळगाव- 
936 भगवान रामचंद्र धुमाळशाळगाव- 
937 बाजीराव गणपती करांडेशाळगाव- 
938 चंद्रकांत शिवराम मुळीकशाळगाव- 
939 संदीप विलास करांडेशाळगाव- 
940 मधुकर नानासो महाजनशाळगाव- 
941 सीमाताई नाना महाजनशाळगाव- 
942 पंढरीनाथ ज्योती करांडेशाळगाव- 
943 सुनील दिनकर मुळीकशाळगाव- 
944 सुमित संतोष करांडेशाळगाव- 
945 आनंदराव जगन्नाथ पवारशाळगाव- 
946 साहिल दिनकर मुळीकशाळगाव- 
947 शालन धनाजी रेठरेकरशाळगाव- 
948 खाशीबाई गणपती रेठेकरशाळगाव- 
949 सुरेख शंकर पाटीलSHELAKBAV01/06/19599869559445
950 विराज पांडुरंग जगदाळेSHELAKBAV04/08/20129623362936
951 प्रशांत बाजीराव कदमSHELAKBAV06/05/19929604410632
952 चैतन विलास यादवSHELAKBAV27/07/20029970174251
953 केदारी हिंदुराव कदमSHELAKBAV01/06/19669765446453
954 प्रतीक गजानन कदमSHELAKBAV25/05/20088888353978
955 जोतिराम तुकाराम कदमSHELAKBAV01/01/19839112966329
956 संगीत विलास यादवSHELAKBAV20/07/19799970174251
957 सुनील बाळासो यादवSHELAKBAV01/01/19878055501387
958 प्रियांका पोपट जाधवSHELAKBAV21/11/20059967074211
959 प्रमोद निवास कदमSHELAKBAV16/09/19879766376224
960 प्रणाली तानाजी गुरवSHELAKBAV30/09/20139900100699
961 संजय ज्ञानदेव कदमSHELAKBAV01/01/19689527289506
962 विलास आकाराम कदमSHELAKBAV01/06/19558308689563
963 दिलीप तुकाराम कदमSHELAKBAV01/01/19609922687964
964 सुदर्शन भगवान कांबळेSHELAKBAV11/04/20058605401410
965 लक्ष्मी निवृत्ती कांबळेSHELAKBAV01/01/19437775078806
966 आनंद खाशाबा जाधवSHELAKBAV01/06/1948 
967 धनाजी मोहन मदनेSHELAKBAV16/02/19869665281270
968 सुभद्रा यशवंत भगतSHELAKBAV01/06/19539579756366
969 रमेश बापू खरातSHELAKBAV19/09/19768600547254
970 मानकाबाई श्रीरंग कदमSHELAKBAV01/01/19419561801592
971 भगवान हरिबा कदमSHELAKBAV01/06/19659637697376
972 अमोल तुकाराम कदमSHELAKBAV15/10/19947767861956
973 भगवान निवृत्ती जाधवSHELAKBAV01/01/19639808866084
974 हणमंत हिंदुराव कदमSHELAKBAV23/11/19799970007457
975 प्रकाश हिंदुराव पाटीलSHELAKBAV01/06/19829823037339
976 बाबासो शंकर कदमSHELAKBAV01/06/19549421303822
977 शिवाजी आत्माराम कदमSHELAKBAV01/06/19519545124454
978 प्रभाकर नारायण कदमSHELAKBAV01/01/19687387057049
979 सुभद्रा बाबुराव कदमSHELAKBAV01/01/19489890339658
980 मोहन महादेव कदमSHELAKBAV29/06/20029763418127
981 सुरेखा चंद्रकांत कदमSHELAKBAV28/08/19959049880231
982 अमोल धोंडीराम मानेशिवाजीनगर (नहावी)29/04/19858600653719
983 उज्वल रामचंद्र पवारशिवाजीनगर (नहावी)08/01/19719503009855
984 वैशाली उज्वल पवारशिवाजीनगर (नहावी)-9503009855
985 शंकर सुभाष मांडवेशिवाजीनगर (नहावी)20/02/19899673110879
986 अधिकराव दत्तू पवारशिवाजीनगर (नहावी)27/05/19809921191436
987 धनश्री वसंत मांडावेशिवाजीनगर (नहावी)24/04/19949049527574
988 बबन दिनकर गुरवशिवाजीनगर (नहावी)01/06/1955 
989 बबन दिनकर गुरवशिवाजीनगर (नहावी)01/06/19508806217383
990 महेश दौलत भोसलेशिवाजीनगर (नहावी)07/03/19769766206753
991 रमेश साळुंखे अलकाताईशिवाजीनगर (नहावी)-8390263217
992 अनुसया बजरंग भोसलेशिवाजीनगर (नहावी)01/09/19408530808882
993 बाई हणमंत चौगुलेशिवाजीनगर (नहावी)01/06/19618530808882
994 अनिता अधिकराव वेताळशिवाजीनगर (नहावी)03/10/19699730372478
995 इसाक कादर मुल्लाशिवाजीनगर (नहावी)03/08/19747558608707
996 संगीता आनंदराव पवारशिवाजीनगर (नहावी)01/06/1970 
997 लिलाबाई बापू कांबळेशिवाजीनगर (नहावी)01/06/1946 
998 इंदुताई संभाजी जाधवशिवाजीनगर (नहावी)01/06/19669922400580
999 कुसुम बाबासो कणसेशिवाजीनगर (नहावी)02/02/19589970541821
1000 माया सदाशिव साळुंखेशिवाजीनगर (नहावी)01/06/19718600380911
1001 सर्जेराव हिंदुराव मदनेशिवाजीनगर (नहावी)-9763248238
1002 भिमराव पांडुरंग पवारशिवनी01/01/1960 
1003 विक्रम रामचंद्र पवारशिवनी01/06/19738975979981
1004 वैभव दिलीप पवारशिवनी02/01/19909405073032
1005 राजेंद्र शिवाजी पवारशिवनी10/01/19929975210367
1006 कमल यशवंत पवारशिवनी21/09/19539970103165
1007 धोंडुताई शंकर पवारशिवनी01/01/1943 
1008 सुशीला एकनाथ यादवशिवनी01/01/19539657211921
1009 दिग्विजय दिलीप पवारशिवनी19/08/19919405073032
1010 जोतिराम रामचंद्र मोरेशिवनी01/01/19389922812598
1011 गौरी जनार्धन कुलकर्णीशिवनी02/03/19847798285890
1012 आत्माराम शंकर मानेशिवनी01/01/19479763132825
1013 हिराबाई दत्तात्रय मानेशिवनी01/01/1943 
1014 जनार्धन विष्णू कुलकर्णीशिवनी01/06/19617798285890
1015 छबूताई नारायण कोळीशिवनी- 
1016 महेश रामचंद्र पवारशिवनी-9403180872
1017 रंजना श्रीरंग पवारशिवनी12/12/19499403524108
1018 बाबासो श्रीमंत मोहितेशिवनी28/03/19847756876230
1019 महादेव रघु मानेशिवनी01/01/1943 
1020 खंडू धोंडी पवारशिवनी01/01/19389404264267
1021 वच्छला महादेव मानेशिवनी05/02/19468390642564
1022 पोपट आनंदराव पवारशिवनी03/03/19649552944194
1023 त्रिंबक महादेव पवारशिवनी07/06/19597030327263
1024 हौसाबाई पांडुरंग कोळीशिवनी01/01/19438600688293
1025 विद्या विस्वास पवारशिवनी21/01/19688275915281
1026 विस्वास नारायण पवारशिवनी01/01/19718275915281
1027 मोहन दत्तात्रय पाटीलशिवनी01/06/19738379840016
1028 चंपाबाई भीमराव पवारशिवनी01/01/19339404369522
1029 मीराबाई बाळू सूर्यवंशीशिवनी01/01/19459730679632
1030 कुसुम भगवान पवारशिवनी01/01/1960 
1031 शशिकांत शंकर पवारशिवनी01/01/19569403402505
1032 लाला कृष्णा शकतेशिवनी06/01/19617083510366
1033 रामचंद्र धोंडीराम भगतशिवनी01/06/19559657490674
1034 शोभा रमेश पवारशिवनी01/01/19739527442458
1035 सुरेश मोहन पवारशिवनी01/04/19639823423709
1036 द्रौपदी जगन्नाथ जाधवशिवनी01/06/19548600682702
1037 आनंदा बाळू पवारशिवनी18/07/19869975072705
1038 यल्लाप्पा शेटीबा पवारशिवनी01/01/19499860914651
1039 शांताबाई धोंडीराम पवारशिवनी01/01/19589960924289
1040 धनाजी विठ्ठल मोहितेशिवनी01/06/19727350212913
1041 नर्मदा आण्णा मानेशिवनी01/01/19437709652357
1042 रेखा राजेंद्र पवारशिवनी01/01/19819975284005
1043 अशोक शंकर पवारशिवनी01/06/19538698240330
1044 शिवाजी किसन पवारशिवनी01/04/19739730195853
1045 राजेंद्र विश्वास मानेशिवनी01/06/19669158402997
1046 शिवाजी पांडुरंग मानेशिवनी01/04/19519657801274
1047 बबन नारायण महाडिकशिवनी08/02/19548600682770
1048 सुधाकर तुकाराम चव्हाणशिवनी24/12/19679158429631
1049 सुरेखा सर्जेराव मोहितेशिवनी01/01/19759657037341
1050 माळाप्पा धर्मा वगरेशिवनी18/07/19678698287260
1051 धनाजी शामराव जाधवतडसर01/11/19728308388750
1052 कृष्णत यशवंत रोटेतडसर01/06/19547028478249
1053 गोरखनाथ आनंदा सूर्यवंशीतडसर01/01/19599730700654
1054 धनाजी शिवाजी जाधवतडसर01/01/1972 
1055 रंजना मानसिंग भोसलेतडसर01/11/19817261992866
1056 इंदू जगन्नाथ गिड्डेतडसर01/01/19739766419710
1057 हणमंत आनंदा जाधवतडसर01/01/1982 
1058 मेघा रामचचंद्र जाधवतडसर04/06/19949096736229
1059 निवास भीमराव गोतपागरतडसर- 
1060 राजेंद्र शिवाजी शिरतोडेतडसर01/06/19729975125211
1061 दिलीप विठोबा होलमुखेतडसर-9503853595
1062 कमल आनंदा जाधवतडसर08/06/1953 
1063 आनंदराव आबाजी जाधवतडसर01/06/19439987886312
1064 `भाग्यश्री शंकर जाधवतडसर17/05/1996 
1065 रोहित दत्तात्रय कदमतडसर13/03/1997 
1066 आनंद शंकर जाधवतडसर01/06/19569673821852
1067 राजाराम दौलत जगतापतडसर01/06/19499860398893
1068 हर्षवर्धन जितेंद्र मोहितेतडसर-7350479014
1069 धोंडूबाई भानुदास पवारतडसर01/01/19399921385837
1070 सुदाम YASHWANT सूर्यवंशीतडसर01/06/19499730140260
1071 जनाबाई रामचंद्र सूर्यवंशीतडसर01/01/19499970293831
1072 आनंदा पांडुरंग गिड्डेतडसर01/06/19689921862596
1073 हौसाबाई महादेव पवारतडसर05/06/19189892391971
1074 सुशिल बाळासो जाधवतडसर10/05/19978530006541
1075 जयदिश ज्ञानदेव कुंभारतडसर14/12/19757709650815
1076 तडसर01/01/19729730488764
1077 संजय शंकर कनुंजेतडसर24/06/19699767286799
1078 भिकाजी शंकर कनुंजेतडसर01/01/19639158420329
1079 विकास पांडुरंग भोसलेतडसर01/06/19699822694319
1080 महादेव रामचंद्र भोसलेतडसर01/06/1968 
1081 शांताबाई भिकू कनुंजेतडसर05/12/19549545784752
1082 रुक्मिणी विठ्ठल कांबळेतडसर01/06/19538805085569
1083 शंकर धोंडीराम चव्हाणतडसर01/06/19509096120535
1084 शमशुद्दीन अब्बास मुल्लातडसर01/01/19499766733074
1085 विशाल दिलीप माळीतडसर20/10/19919096315940
1086 संध्या अमर पवारतडसर26/08/19769975683620
1087 विलास लक्ष्मण परीटतडसर01/01/19749561429655
1088 रुक्मिणी कुंडलिक कुंभारतडसर01/01/1965 
1089 साहेबलाल निजाम मुल्लातडसर01/01/1945 
1090 सैय्यद गुलाब इनामदारतडसर01/06/19509850491875
1091 ऋतुजा धनाजी पवारतडसर10/09/20029561763230
1092 चंद्रभागा लक्ष्मण वत्रेतडसर01/01/19609764618853
1093 पोपट गणपती यादवतडसर01/01/19629545107549
1094 रमेश बाबू सोनताटेतोंडोली01/06/19549168393711
1095 साहिल राजेंद्र मोहितेतोंडोली25/11/20059594474701
1096 शकुंतला प्रमोद कुंभारतोंडोली12/04/19739527129494
1097 राजू आण्णा मोहितेतोंडोली01/06/19739960852838
1098 ज्योती तानाजी मोहितेतोंडोली19/09/19967057595322
1099 सौरभ प्रह्लाद मोहितेतोंडोली07/03/20009922904705
1100 सोनाली आनंदा खांडेकरतोंडोली04/11/19999833311375
1101 विक्रम विठ्ठल निवडुंगेतोंडोली28/12/19988007469809
1102 मंगल पोपट मोहितेतोंडोली06/06/19799604768734
1103 विठ्ठल तुकाराम मोहितेतोंडोली02/06/19699665962395
1104 सतीश आप्पासो यादवतुपेवाडी-7507667692
1105 रामदास वसंत यादवतुपेवाडी01/06/19969797520014
1106 सुनीता सतीश यादवतुपेवाडी10/11/19817507730093
1107 शिवाजी शंकर बनसोडेउपाळे मायणी02/06/19478888397506
1108 भगवान नारायण कदमउपाळे मायणी01/06/19429049843105
1109 गणपत कृष्णा घार्गेउपाळे मायणी01/03/19377350040456
1110 शारदा धोंडीराम काटकरउपाळे मायणी-7218550110
1111 सावित्रा रामचंद्र पवारउपाळे मायणी01/01/19419730756643
1112 शिवाजी रामचंद्र हजारेउपाळे मायणी01/01/19428975511501
1113 संतोष भीमराव मंडलेउपाळे मायणी09/06/19879096403261
1114 आनंदी रामचंद्र कदमउपाळे मायणी02/09/19639096773990
1115 सुप्रिया सिध्दनाथ जाधवउपाळे मायणी01/01/19839075008537
1116 संजीवनी भगवान कदमउपाळे मायणी15/03/19579594680857
1117 भीमराव जगन्नाथ घार्गेउपाळे मायणी01/06/19539011119553
1118 श्रद्धा धनाजी घार्गेउपाळे मायणी27/08/20018888583933
1119 शंकर रखमाजी मानेउपाळे मायणी01/01/19459922736082
1120 रामचंद्र पांडुरंग यादवउपाळे मायणी01/03/19469089014889
1121 हणमंत शंकर मंडलेउपाळे मायणी01/01/19578308188396
1122 अनिल बाजीराव कदमउपाळे मायणी04/07/19788308363837
1123 सुजाता अनिल कदमउपाळे मायणी01/09/19828308363837
1124 किसन मारुती तोडकरउपाळे मायणी01/01/19439822995965
1125 सुखदेव यशवंत गुजरउपाळे मायणी01/06/19729881930564
1126 विष्णू रामचंद्र मानेउपाळे मायणी01/01/19648805871510
1127 कांतीलाल दत्तोबा कदमउपाळे मायणी01/01/19479689101462
1128 रुक्मिणी भगवान घार्गेउपाळे मायणी01/05/19608308942305
1129 लक्ष्मण तानाजी घार्गेउपाळे मायणी31/07/19847517182426
1130 तानाजी दगडू चव्हाणउपाळे मायणी01/06/19569766058877
1131 तुकाराम कृष्णा घार्गेउपाळे मायणी05/05/19398975133601
1132 सुमन आत्माराम सोरटेउपाळे मायणी01/01/19487057648401
1133 अशोक भगवान पाटीलउपाळे मायणी01/06/19749604701870
1134 गोरखनाथ कुंडलिक घार्गेउपाळे मायणी01/06/19688552905802
1135 मधुकर आण्णा घार्गेउपाळे मायणी-8308787505
1136 महादेव मारुती गुजरउपाळे मायणी01/01/19399604430111
1137 परशुराम रघुनाथ चव्हाणउपाळे मायणी13/01/19518805247635
1138 रंजना साहेबराव सरगरउपाळे मायणी01/06/1971 
1139 अस्मिता मानेउपाळे वांगी28/07/20019822909423
1140 उषाताइ विश्वनाथ मानेउपाळे वांगी01/06/19429689974475
1141 आधिकराव शिवाजी मानेउपाळे वांगी11/10/19829730338531
1142 श्रीरंग बापू मानेउपाळे वांगी01/06/19619545891789
1143 पांडुरंग लक्ष्मण मोहितेउपाळे वांगी01/06/1961 
1144 नंदा जगन्नाथ मोहितेउपाळे वांगी01/06/19747741808735
1145 आनंदा शिवराम गुजरेउपाळे वांगी-7057055477
1146 गणपती मारुती लोंढेउपाळे वांगी01/06/19439766562653
1147 पंढरीनाथ शंकर मानेउपाळे वांगी01/06/19419527642985
1148 शिवाजी गणपत पाटीलउपाळे वांगी01/06/19428308480418
1149 संजय DAGDU राहुटेउपाळे वांगी01/06/19719561937037
1150 राजेश शंकर मानेउपाळे वांगी01/06/19759004317914
1151 लैलाबी मगबूल सय्यदउपाळे वांगी11/06/19498308572145
1152 सुभाष राजाराम मानेउपाळे वांगी01/06/19658805805053
1153 चंद्रकांत लक्ष्मण शिंदेउपाळे वांगी01/06/19657038557201
1154 कासम बाबालाल मुलाणीउपाळे वांगी01/06/19469850549783
1155 अंकुश हिंदुराव सावंतविहापूर06/03/19807350985067
1156 विलास बापू चव्हाणविहापूर22/01/19739823368309
1157 जालिंदर महादेव भोगेविहापूर05/06/19758425933506
1158 रत्नाबाई आण्णा चव्हाणविहापूर03/03/1951 
1159 कविता किसन मानेविहापूर04/01/19908286483660
1160 महादेव शिवाजी चव्हाणविहापूर01/06/19907218439060
1161 सुलभा कृष्णत मानेविहापूर01/01/19849689504035
1162 वसंत हरी चव्हाणविहापूर01/04/19629767702843
1163 अनंतराज बाळासाहेब चव्हाणविहापूर18/09/20139657211869
1164 आनंदा यशवंत मानेविहापूर01/06/19678805979619
1165 सुभद्रा पोपट भोगेविहापूर01/06/19607050152255
1166 महादेव ज्ञानू चव्हाणविहापूर01/06/19759049437848
1167 जनार्धन परबती चव्हाणविहापूर06/01/19509765792820
1168 संपत हंबीरराव चव्हाणविहापूर01/06/19709011369688
1169 मंगल पोपट कोळीविहापूर03/03/1976 
1170 विकास कृष्णत चव्हाणविहापूर01/07/19917875777179
1171 भानुदास पांडुरंग चव्हाणविहापूर01/01/19509767679213
1172 कृष्णत काशिनाथ मानेविहापूर06/06/1975 
1173 नामदेव कृष्णा कावरेविहापूर01/04/19629527763967
1174 पुष्पा नामदेव कावरेविहापूर05/03/19679527763967
1175 समभजी शिवाजी चव्हाणविहापूर14/09/19787218439060
1176 सत्यवान सीताराम चव्हाणविहापूर01/07/19839689119969
1177 राजकुमार तानाजी मदनेविहापूर01/06/1977 
1178 शालन भानुदास चव्हाणविहापूर06/03/19609604410490
1179 रमेश गणपती चव्हाणविहापूर01/06/19589657986270
1180 पूनम लहू पोळविहापूर09/06/19989881422938
1181 शोभा प्रभू भगतवडीये रायबाग01/01/19839702729608
1182 शरद सुखदेव पवारवडीये रायबाग31/07/19929130234034
1183 वर्षा बाळासो खराडेवडीये रायबाग28/08/19999421125779
1184 छाया भगवान कोळीवडीये रायबाग01/01/19298308046420
1185 सुवर्णा अधिक पवारवडीये रायबाग29/05/19879158233470
1186 विकास सदाशिव गायकवाडवडीये रायबाग19/07/19979545067839
1187 श्रेया सचिन कांबळेवडीये रायबाग26/12/20117038741425
1188 संकेत आबासो कोळेकरवडीये रायबाग11/06/20109545158016
1189 गोविंद बाबुराव जगतापवडीये रायबाग25/02/19809604417994
1190 शुभांगी बाबुराव सावंतवडीये रायबाग14/02/19869403407175
1191 छाया सयाजी बाबरवडीये रायबाग15/04/19757219222967
1192 शिवाजी रंगराव जगतापवडीये रायबाग14/06/19399545050162
1193 सानिका सुभाष ठोंबरेवडीये रायबाग10/08/20059975427718
1194 महादेव गणपती पवारवडीये रायबाग01/01/19487709086720
1195 रुक्मिणी महादेव पवारवडीये रायबाग01/01/19737777607912
1196 शारदा लक्ष्मण घाडगेवडीये रायबाग02/06/19729561059180
1197 सोमनाथ रामचंद्र जंगमवडीये रायबाग08/01/19799049162830
1198 शहाजी राजाराम कदमवडीये रायबाग01/02/19679819518732
1199 संतोष आनंदराव मोहितेवडीये रायबाग24/11/19798407962510
1200 स्नेहल संजय सूर्यवंशीवडीये रायबाग08/05/20058329410799
1201 साहेबराव भगत विजयवडीये रायबाग07/08/19699766950767
1202 संपत दत्तात्रय गायकवाडवडीये रायबाग01/06/19558390636101
1203 निवृत्ती पांडुरंग बोडरेवडीये रायबाग01/06/19508308699417
1204 सुजाता संजय जगतापवडीये रायबाग26/12/19869730092172
1205 शुभम कृष्णत कदमवडीये रायबाग09/08/20057038710055
1206 बाबुराव तुकाराम जगतापवडीये रायबाग01/06/19529766002654
1207 बजरंग तातोबा भगतवडीये रायबाग01/06/19379049793511
1208 बाळासो शामराव भगतवडीये रायबाग01/06/19609545574659
1209 बाळासो जालिंदर भगतवडीये रायबाग02/06/19648698655626
1210 हिराबाई विठ्ठल कदमवडीये रायबाग01/06/19599960556881
1211 भानुदास शंकर भगतवडीये रायबाग01/01/1953 
1212 सूर्यकांत यशवंत जाधववडीये रायबाग01/06/19559011392572
1213 मछिंद्रनाथ जगन्नाथ पवारवडीये रायबाग07/12/19559420994400
1214 आकाराम बाळू अभंगयेडे01/06/19508530809066
1215 तुकाराम गणपती बाबरयेडे07/03/19769130923150
1216 किसन एकनाथ जाधवयेडे10/07/19638888221743
1217 सुरज भास्कर बाबरयेडे01/08/19928605350737
1218 शिवाजी पांडुरंग शिंदेयेडे02/06/19549922025492
1219 सुहास विष्णू काळेबागयेडे18/06/19788805333535
1220 सिमा सुनिल वाघमारेयेडे11/11/19799921599457
1221 रामचंद्र निवृत्ती कदमयेडे01/06/19629527520122
1222 विजय संभाजी जाधवयेडे04/07/19958390204036
1223 राहुल आनंदराव चव्हाणयेडे17/07/19837741081358
1224 सत्यवान आनंदराव पाटीलयेडे14/02/19709922631259
1225 दिपक अमृत गुरवयेडे05/01/19797775856290
1226 विलास लक्ष्मण महामुनीयेडे01/06/19509158681906
1227 भानुदास भगवान अभंगयेडे-8975983477
1228 दत्तात्रय नानासाहेब अभंगयेडे19/05/19788308034532
1229 नानासाहेब भाऊ अभंगयेडे01/06/19528308034532
1230 तुकाराम नामदेव अभंगयेडे01/06/19629527997479
1231 संभाजी गणपती बाबरयेडे19/04/19859604542598
1232 कमल दिलीप लावंगरेयेडे01/06/19569970154988
1233 भागीर्थी भानुदास सावंतयेडे-7350709352
1234 हणमंत आप्पा अभंगयेडे01/06/19649922768654
1235 आंनदा शामराव अभंगयेडे01/11/1966 
1236 वसंत विठोबा अभंगयेडे01/12/19439822643893
1237 पोपट लक्ष्मण लावंगरेयेडे01/06/19759763453866
1238 बजरंग लक्ष्मण गुरवयेडे01/06/19579689100954
1239 छाया उत्तम अभंगयेडे15/08/19479503951547
1240 इंदुबाई शंकर बाबरयेडे01/06/19469175261954
1241 क्रिष्णत मारुती अभंगयेडे02/06/19749689399239
1242 युवराज यशवंत घोलपयेडे01/01/19649922798460
1243 उत्तम ज्ञानू शिंदेयेडे01/06/19509773426775
1244 शिवाजी यशवंत जाधवयेडे01/06/19418390204036
1245 संताजी शामराव अभंगयेडे01/06/1971 
1246 दत्तात्रय हणमंत बाबरयेडे24/06/19899552631592
1247 लता रंगराव मदनेयेतगाव01/06/19739561385184
1248 भिकू यशवंत गायकवाडयेतगाव01/09/19667387065308
1249 बाजीराव गोरख कणसेयेतगाव01/06/19739503436604
1250 मीनाताई तुकाराम सदागिलेयेतगाव20/06/19769665842776
1251 नवनाथ दत्तात्रय सावंतयेतगाव01/06/19748600681917
1252 छगन तातोबा मदनेयेतगाव01/06/19709503811518
1253 अशोक जोती रसाळयेतगाव-9960720582
1254 दीपक जगन्नाथ UTHALEयेतगाव07/08/19809890902564
1255 पोपट कोंडीबा मदनेयेतगाव01/06/19439921171594
1256 ऊजा दीपक UTHALEयेतगाव-9890902564
1257 Chandrkant Yesaji Pawarयेतगाव-9766317964
1258 Ramesh Mahadev Jaragयेतगाव-9011297420
1259 Eknath Santu Pawarयेतगाव-9823941879
1260 Ravindr Sampat Madaneयेतगाव-9503436112
1261 Babaji Mahadev Satputeयेतगाव- 
1262 Machindra Shamrav Uthaleयेतगाव-9503038127
1263 Jalinder Namdev Rasalयेतगाव-7887505443
1264 Balkrushn Vithiba Uthlaeयेतगाव-9970074081
1265 Sudhakar Iahwer Shurtodeयेतगाव-7756841094
1266 Kalpesh Jagannath Rasalयेतगाव-9730491369
1267 Surekha Pandurang Patil (uthale)येतगाव-9930150847
1268 महादेव अंतू जगतापयेवलेवाडी-8390120354
1269 संजय शामराव येवलेयेवलेवाडी01/06/19729545105412
1270 विनायक कोंडीबा येवलेयेवलेवाडी30/12/19909860008406
1271 विनायक दिनेश मानेयेवलेवाडी15/04/19989823337420
1272 सुदाम तुकाराम जगतापयेवलेवाडी01/06/1954 
1273 बबन आनंद शेवाळेयेवलेवाडी01/01/1951 
1274 सविता सिदोबा जाधवयेवलेवाडी- 
1275 तुकाराम बंडू जगतापयेवलेवाडी01/06/19478806907412
1276 तानाजी रंगराव शिंदेयेवलेवाडी01/01/1940 
1277 पोपट महादेव येवलेयेवलेवाडी- 
1278 उत्तम गंगाराम जगतापयेवलेवाडी03/02/19438554907632
1279 विठाबाई विश्वनाथ ननवरेयेवलेवाडी01/06/1952 
1280 किसन तुकाराम जगतापयेवलेवाडी01/06/19529921580442
1281 संभाजी विश्वनाथ ननवरेयेवलेवाडी01/06/19737030251385
1282 विजय पांडुरंग येवलेयेवलेवाडी01/06/1977 
1283 ज्योती विजय येवलेयेवलेवाडी01/06/1983 
1284 हणमंत धोंडीराम जगतापयेवलेवाडी01/01/1961 
1285 शालन तानाजी जाधवयेवलेवाडी01/01/19619970947642
1286 सजाबाई पांडुरंग येवलेयेवलेवाडी01/01/1952 
1287 पारुबाई लक्ष्मण जगतापयेवलेवाडी01/01/19488605786085
1288 संपत नाथा जाधवयेवलेवाडी01/01/19489767790104
1289 रवींद्र जगन्नाथ येवलेयेवलेवाडी31/12/19789637353198
1290 भिकू आण्णा गायकवाडयेवलेवाडी01/06/19629765964439
1291 उदयसिंह बाजीराव पाटणकरवाजेगाव30/05/19507057109798
1292 विश्वास यशवंतराव पाटणकरवाजेगाव15/04/19727387702791
1293 चंद्रकांत धोंडोजीराव पाटणकरवाजेगाव01/01/19639975952781
1294 धनसिंग बाबुराव पाटणकरवाजेगाव01/06/19559892261874