दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : वाळवा दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अस्थिव्यंग
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 42521../GMPT/Photo/42521../GMPT/Pramanptr/42521दत्तात्रय अर्जुन यादवअहीरवाडी05/06/19698412939540 View फोटो प्रमाणपत्र
2 42525../GMPT/Photo/42525../GMPT/Pramanptr/42525अविनाश पांडुरंग बोगरअहीरवाडी17/05/19897028357649 View फोटो प्रमाणपत्र
3 42543../GMPT/Photo/42543../GMPT/Pramanptr/42543सुरेखा प्रमोद पवारअहीरवाडी25/04/19759049584227 View फोटो प्रमाणपत्र
4 42558../GMPT/Photo/42558../GMPT/Pramanptr/42558सुभाष मारुती शिंदेअहीरवाडी01/06/1950  View फोटो प्रमाणपत्र
5 42561../GMPT/Photo/42561../GMPT/Pramanptr/42561अंतू मोहिते विलासअहीरवाडी07/03/1983  View फोटो प्रमाणपत्र
6 42566../GMPT/Photo/42566../GMPT/Pramanptr/42566रघुनाथ सीताराम मदनेअहीरवाडी01/06/1974  View फोटो प्रमाणपत्र
7 17696../GMPT/Photo/17696../GMPT/Pramanptr/17696हेमंतराव तुकाराम यादवऐतवडे खुर्द01/06/19559175507374 View फोटो प्रमाणपत्र
8 18509../GMPT/Photo/18509../GMPT/Pramanptr/18509सार्थक मोहन पाटीलऐतवडे खुर्द23/12/20159145226467 View फोटो प्रमाणपत्र
9 19278../GMPT/Photo/19278../GMPT/Pramanptr/19278नंदाताई पंडित पाटीलऐतवडे खुर्द06/06/19789623948762 View फोटो प्रमाणपत्र
10 22169../GMPT/Photo/22169../GMPT/Pramanptr/22169मुकुंद वसंत गुरवऐतवडे खुर्द-  View फोटो प्रमाणपत्र
11 22347../GMPT/Photo/22347../GMPT/Pramanptr/22347अभिजित आनंदा कुंभारऐतवडे खुर्द-  View फोटो प्रमाणपत्र
12 22418../GMPT/Photo/22418../GMPT/Pramanptr/22418पार्वती गणपती चौगुलेऐतवडे खुर्द01/06/19459765628565 View फोटो प्रमाणपत्र
13 22451../GMPT/Photo/22451../GMPT/Pramanptr/22451मीना जग्गनाथ तांबटऐतवडे खुर्द-7378314521 View फोटो प्रमाणपत्र
14 22498../GMPT/Photo/22498../GMPT/Pramanptr/22498दत्तू तातोबा मोरेऐतवडे खुर्द07/10/19438888604051 View फोटो प्रमाणपत्र
15 22530../GMPT/Photo/22530../GMPT/Pramanptr/22530मनीषा भारत पाटीलऐतवडे खुर्द10/01/19767350739517 View फोटो प्रमाणपत्र
16 22587../GMPT/Photo/22587../GMPT/Pramanptr/22587संभाजी ज्ञानदेव पाटीलऐतवडे खुर्द01/01/19589168301747 View फोटो प्रमाणपत्र
17 22694../GMPT/Photo/22694../GMPT/Pramanptr/22694नयन मारुती मगरऐतवडे खुर्द08/03/20109922242506 View फोटो प्रमाणपत्र
18 22763../GMPT/Photo/22763../GMPT/Pramanptr/22763सुनील नामदेव जाधवऐतवडे खुर्द19/10/19808552970828 View फोटो प्रमाणपत्र
19 22825../GMPT/Photo/22825../GMPT/Pramanptr/22825लक्समन ज्ञानू पाटीलऐतवडे खुर्द01/01/19748805127704 View फोटो प्रमाणपत्र
20 23364../GMPT/Photo/23364../GMPT/Pramanptr/23364समर्थ बाबासो मालीऐतवडे खुर्द01/04/20169011433767 View फोटो प्रमाणपत्र
21 33831../GMPT/Photo/33831../GMPT/Pramanptr/33831पोपट सदाशिव खांबेऐतवडे खुर्द01/06/19799657902827 View फोटो प्रमाणपत्र
22 33876../GMPT/Photo/33876../GMPT/Pramanptr/33876सविता बाजीराव बर्गेऐतवडे खुर्द26/08/1996  View फोटो प्रमाणपत्र
23 33919../GMPT/Photo/33919../GMPT/Pramanptr/33919संतोष बाळासो चांदणेऐतवडे खुर्द01/06/19907038935946 View फोटो प्रमाणपत्र
24 33972../GMPT/Photo/33972../GMPT/Pramanptr/33972सुरजाना झाकीर आंबेकरीऐतवडे खुर्द10/06/19859623945135 View फोटो प्रमाणपत्र
25 34127../GMPT/Photo/34127../GMPT/Pramanptr/34127बाळासो गणपती वळीवऐतवडे खुर्द01/06/19689552872130 View फोटो प्रमाणपत्र
26 34200../GMPT/Photo/34200../GMPT/Pramanptr/34200अस्मिता अंकुश पाटीलऐतवडे खुर्द28/03/19919604577877 View फोटो प्रमाणपत्र
27 34263../GMPT/Photo/34263../GMPT/Pramanptr/34263तैमुनिस्सं कासम नदाफऐतवडे खुर्द21/06/19688698518720 View फोटो प्रमाणपत्र
28 34342../GMPT/Photo/34342../GMPT/Pramanptr/34342पुष्पाताई गणपती पाटीलऐतवडे खुर्द01/06/19758888210145 View फोटो प्रमाणपत्र
29 34420../GMPT/Photo/34420../GMPT/Pramanptr/34420वसंत राजाराम पाटीलऐतवडे खुर्द11/12/19809975303181 View फोटो प्रमाणपत्र
30 34464../GMPT/Photo/34464../GMPT/Pramanptr/34464मारुती केरू पाटीलऐतवडे खुर्द15/08/19839637527032 View फोटो प्रमाणपत्र
31 34516../GMPT/Photo/34516../GMPT/Pramanptr/34516रशीद सिकंदर मुल्लाऐतवडे खुर्द25/02/19759503093819 View फोटो प्रमाणपत्र
32 34569../GMPT/Photo/34569../GMPT/Pramanptr/34569शमशाद रशीद मुल्लाऐतवडे खुर्द16/10/19789503093819 View फोटो प्रमाणपत्र
33 34623../GMPT/Photo/34623../GMPT/Pramanptr/34623जीवन गणपती मगरऐतवडे खुर्द15/10/19989923745606 View फोटो प्रमाणपत्र
34 36448../GMPT/Photo/36448../GMPT/Pramanptr/36448संपत तुकाराम पाटीलऐतवडे खुर्द01/06/19629764711242 View फोटो प्रमाणपत्र
35 36459../GMPT/Photo/36459../GMPT/Pramanptr/36459शुभांगी विष्णू चांदणेऐतवडे खुर्द03/08/19878669210585 View फोटो प्रमाणपत्र
36 36482../GMPT/Photo/36482../GMPT/Pramanptr/36482अंजु रामचंद्र लोहारऐतवडे खुर्द27/07/19977798886249 View फोटो प्रमाणपत्र
37 36517../GMPT/Photo/36517../GMPT/Pramanptr/36517बाळासो आनंदा पाटीलऐतवडे खुर्द01/06/19558888497285 View फोटो प्रमाणपत्र
38 36579../GMPT/Photo/36579../GMPT/Pramanptr/36579संजय प्रभाकर कुलकर्णीऐतवडे खुर्द04/11/19669422689001 View फोटो प्रमाणपत्र
39 36623../GMPT/Photo/36623../GMPT/Pramanptr/36623पध्मा राजेंद्र पाटीलऐतवडे खुर्द01/06/19869822044748 View फोटो प्रमाणपत्र
40 36647../GMPT/Photo/36647../GMPT/Pramanptr/36647सुभाष बाळू चांदणेऐतवडे खुर्द01/06/19799604678149 View फोटो प्रमाणपत्र
41 36669../GMPT/Photo/36669../GMPT/Pramanptr/36669बाबूताई शिवाजी पाटीलऐतवडे खुर्द01/06/19629604195211 View फोटो प्रमाणपत्र
42 36533../GMPT/Photo/36533../GMPT/Pramanptr/36533गणपतराव तुकाराम पाटीलऐतवडे खुर्द15/11/19539922070505 View फोटो प्रमाणपत्र
43 36556../GMPT/Photo/36556../GMPT/Pramanptr/36556सुजाता संजय देवकरऐतवडे खुर्द16/03/19847769085129 View फोटो प्रमाणपत्र
44 36744../GMPT/Photo/36744../GMPT/Pramanptr/36744बाजीराव महादेव मालीऐतवडे खुर्द01/06/19779823733516 View फोटो प्रमाणपत्र
45 36762../GMPT/Photo/36762../GMPT/Pramanptr/36762झाकीर इब्राहिम आंबेकरीऐतवडे खुर्द01/06/19808378889435 View फोटो प्रमाणपत्र
46 36818../GMPT/Photo/36818../GMPT/Pramanptr/36818रुपाली बाजीराव मालीऐतवडे खुर्द16/06/19869823733516 View फोटो प्रमाणपत्र
47 38720../GMPT/Photo/38720../GMPT/Pramanptr/38720शिवाजी कृष्ण शिंदेऐतवडे खुर्द01/06/19548308127613 View फोटो प्रमाणपत्र
48 38864../GMPT/Photo/38864../GMPT/Pramanptr/38864भारत आप्पासो शेटे qऐतवडे खुर्द25/01/19839604496496 View फोटो प्रमाणपत्र
49 38899../GMPT/Photo/38899../GMPT/Pramanptr/38899सुनीता विलास पवारऐतवडे खुर्द16/08/19787030822119 View फोटो प्रमाणपत्र
50 38939../GMPT/Photo/38939../GMPT/Pramanptr/38939संगीता बाबासो भोसलेऐतवडे खुर्द02/06/19749923698713 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : वाळवा दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अस्थिव्यंग
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 दत्तात्रय अर्जुन यादवअहीरवाडी05/06/19698412939540
2 अविनाश पांडुरंग बोगरअहीरवाडी17/05/19897028357649
3 सुरेखा प्रमोद पवारअहीरवाडी25/04/19759049584227
4 सुभाष मारुती शिंदेअहीरवाडी01/06/1950 
5 अंतू मोहिते विलासअहीरवाडी07/03/1983 
6 रघुनाथ सीताराम मदनेअहीरवाडी01/06/1974 
7 हेमंतराव तुकाराम यादवऐतवडे खुर्द01/06/19559175507374
8 सार्थक मोहन पाटीलऐतवडे खुर्द23/12/20159145226467
9 नंदाताई पंडित पाटीलऐतवडे खुर्द06/06/19789623948762
10 मुकुंद वसंत गुरवऐतवडे खुर्द- 
11 अभिजित आनंदा कुंभारऐतवडे खुर्द- 
12 पार्वती गणपती चौगुलेऐतवडे खुर्द01/06/19459765628565
13 मीना जग्गनाथ तांबटऐतवडे खुर्द-7378314521
14 दत्तू तातोबा मोरेऐतवडे खुर्द07/10/19438888604051
15 मनीषा भारत पाटीलऐतवडे खुर्द10/01/19767350739517
16 संभाजी ज्ञानदेव पाटीलऐतवडे खुर्द01/01/19589168301747
17 नयन मारुती मगरऐतवडे खुर्द08/03/20109922242506
18 सुनील नामदेव जाधवऐतवडे खुर्द19/10/19808552970828
19 लक्समन ज्ञानू पाटीलऐतवडे खुर्द01/01/19748805127704
20 समर्थ बाबासो मालीऐतवडे खुर्द01/04/20169011433767
21 पोपट सदाशिव खांबेऐतवडे खुर्द01/06/19799657902827
22 सविता बाजीराव बर्गेऐतवडे खुर्द26/08/1996 
23 संतोष बाळासो चांदणेऐतवडे खुर्द01/06/19907038935946
24 सुरजाना झाकीर आंबेकरीऐतवडे खुर्द10/06/19859623945135
25 बाळासो गणपती वळीवऐतवडे खुर्द01/06/19689552872130
26 अस्मिता अंकुश पाटीलऐतवडे खुर्द28/03/19919604577877
27 तैमुनिस्सं कासम नदाफऐतवडे खुर्द21/06/19688698518720
28 पुष्पाताई गणपती पाटीलऐतवडे खुर्द01/06/19758888210145
29 वसंत राजाराम पाटीलऐतवडे खुर्द11/12/19809975303181
30 मारुती केरू पाटीलऐतवडे खुर्द15/08/19839637527032
31 रशीद सिकंदर मुल्लाऐतवडे खुर्द25/02/19759503093819
32 शमशाद रशीद मुल्लाऐतवडे खुर्द16/10/19789503093819
33 जीवन गणपती मगरऐतवडे खुर्द15/10/19989923745606
34 संपत तुकाराम पाटीलऐतवडे खुर्द01/06/19629764711242
35 शुभांगी विष्णू चांदणेऐतवडे खुर्द03/08/19878669210585
36 अंजु रामचंद्र लोहारऐतवडे खुर्द27/07/19977798886249
37 बाळासो आनंदा पाटीलऐतवडे खुर्द01/06/19558888497285
38 संजय प्रभाकर कुलकर्णीऐतवडे खुर्द04/11/19669422689001
39 पध्मा राजेंद्र पाटीलऐतवडे खुर्द01/06/19869822044748
40 सुभाष बाळू चांदणेऐतवडे खुर्द01/06/19799604678149
41 बाबूताई शिवाजी पाटीलऐतवडे खुर्द01/06/19629604195211
42 गणपतराव तुकाराम पाटीलऐतवडे खुर्द15/11/19539922070505
43 सुजाता संजय देवकरऐतवडे खुर्द16/03/19847769085129
44 बाजीराव महादेव मालीऐतवडे खुर्द01/06/19779823733516
45 झाकीर इब्राहिम आंबेकरीऐतवडे खुर्द01/06/19808378889435
46 रुपाली बाजीराव मालीऐतवडे खुर्द16/06/19869823733516
47 शिवाजी कृष्ण शिंदेऐतवडे खुर्द01/06/19548308127613
48 भारत आप्पासो शेटे qऐतवडे खुर्द25/01/19839604496496
49 सुनीता विलास पवारऐतवडे खुर्द16/08/19787030822119
50 संगीता बाबासो भोसलेऐतवडे खुर्द02/06/19749923698713
51 शोभा युवराज सुतारऐतवडे खुर्द05/09/19689960506034
52 दत्तात्रय बाबू पवारऐतवडे खुर्द01/06/19589921780451
53 स्वप्नील माणिक चव्हाणऐतवडे खुर्द14/11/19999168895540
54 वैभव आनंदराव पाटीलऐतवडे खुर्द12/11/19798308392259
55 मालन गणपती लोहारऐतवडे खुर्द10/12/19519604441162
56 बाजीराव दिनकर पाटीलऐतवडे खुर्द01/06/19798888284241
57 अशोक मधुकर पाटीलऐतवडे खुर्द21/02/19837506038926
58 सखाराम मैहिपती काळेऐतवडे खुर्द02/06/19707028538848
59 दीपाली रमेश चांदणेऐतवडे खुर्द24/11/19929604410496
60 जयश्री लक्समन रनभिसेऐतवडे खुर्द08/05/19988605088189
61 मंगल मनोहर काळेऐतवडे खुर्द01/01/19598698019204
62 jजयशिंग बाबू गायकवाडऐतवडे खुर्द05/05/19689011580357
63 बबन अन्ना पाटीलऐतवडे खुर्द01/04/19967798750927
64 आकाराम सुरेश पाटीलऐतवडे बुद्रुक08/05/19909075806417
65 राजमती आबासो चेंडकेऐतवडे बुद्रुक31/01/19678600824215
66 दादासाहेब गजानन शिंदेऐतवडे बुद्रुक01/01/19669096972047
67 देवगोंडा बाळगोंडा पाटीलऐतवडे बुद्रुक01/06/19749923398750
68 सुरेखा सुरेश पाटीलऐतवडे बुद्रुक21/06/19689420353736
69 आनंदा पांडुरंग गायकवाडऐतवडे बुद्रुक01/06/19587218318348
70 यशवंत सोनाप्पा कांबळेऐतवडे बुद्रुक01/01/19509730770322
71 बाबासो राजाराम शिंदेऐतवडे बुद्रुक19/02/19747757955445
72 तानाजी यशवंत कुंभारऐतवडे बुद्रुक01/06/19669881463302
73 भगवान धोंडी पाटीलऐतवडे बुद्रुक05/05/19489503809850
74 आत्माराम जोतिराम कालुगडेऐतवडे बुद्रुक01/03/19457721831507
75 महावीर शामगोंडा पाटीलऐतवडे बुद्रुक01/01/19697218154503
76 अशोक राजाराम गायकवाडऐतवडे बुद्रुक02/06/19699673567695
77 देवेंद्र रावण कांबळेऐतवडे बुद्रुक01/06/19768007426610
78 बाबासो दादू कांबळेऐतवडे बुद्रुक01/01/19348308695194
79 शशिकांत देवाप्पा कांबळेऐतवडे बुद्रुक02/06/19529527776540
80 रावण देवाप्पा कांबळेऐतवडे बुद्रुक01/01/19409975462028
81 सुनंदा बजरंग परीटऐतवडे बुद्रुक01/06/19679763200513
82 धनपाल गणपती कांबळेऐतवडे बुद्रुक03/06/1961 
83 मंगल निवास फसालेऐतवडे बुद्रुक26/03/19867057128230
84 सुरेखा मनोहर फल्लेऐतवडे बुद्रुक25/06/19757774997609
85 वर्षाराणी यशवंत कांबळेऐतवडे बुद्रुक09/06/19819730770322
86 चवगोंडा जिनगोंडा कोल्हापुरेऐतवडे बुद्रुक02/06/19509975377717
87 राजगोंडा भूपाल पाटीलऐतवडे बुद्रुक01/06/19659767825991
88 आदित्य संदीप गायकवाडऐतवडे बुद्रुक28/10/20099561475067
89 अरुण नारायण गायकवाडऐतवडे बुद्रुक06/12/19929146270472
90 साक्षी नरसगौडा पाटीलऐतवडे बुद्रुक27/03/20069673904949
91 मृणाली बळीराम कुंभारऐतवडे बुद्रुक31/05/20019764781490
92 मंगल रघुनाथ वाघमोडेऐतवडे बुद्रुक05/06/19879600733570
93 राजाराम कृष्णा मदनेऐतवडे बुद्रुक06/03/19388805511904
94 सुमन गोरक्ष कुंभारऐतवडे बुद्रुक20/06/19679975139320
95 अनिल शंकर गुरवऐतवडे बुद्रुक01/06/19609657625176
96 विजय कलाप्पा बुद्रुकऐतवडे बुद्रुक25/09/19699527776389
97 बिस्मिल्ला महबूब खल्लेऐतवडे बुद्रुक01/06/19467741078196
98 आक्काताई बाबुराव कुरणेऐतवडे बुद्रुक01/01/1938 
99 बबन दत्तू कुंभारऐतवडे बुद्रुक01/06/19719730712722
100 निवृत्ती भाऊ शिंदेऐतवडे बुद्रुक16/09/19559527311819
101 अनिता संजय गायकवाडऐतवडे बुद्रुक01/06/19778805284096
102 आक्काताई तुकाराम शिंदेऐतवडे बुद्रुक01/06/19619921295033
103 आक्काताई संजय लादेऐतवडे बुद्रुक01/06/19799665976014
104 दत्तात्रय शामराव गायकवाडऐतवडे बुद्रुक14/12/19789689161904
105 मंगल शामराव येटाळेऐतवडे बुद्रुक15/06/19668805203651
106 अर्चना भूपाल हूपरेऐतवडे बुद्रुक01/06/19569172527392
107 सादिक रशीद पिंजारीऐतवडे बुद्रुक24/08/20039637195284
108 उज्वला बापुसो बुद्रूकऐतवडे बुद्रुक29/06/19869850477905
109 संचित प्रदीप बुद्रुकऐतवडे बुद्रुक02/05/20008888632687
110 शुभांगी भरत पाटीलऐतवडे बुद्रुक02/06/19887559482189
111 धोंडीराम पांडुरंग कोरेऐतवडे बुद्रुक01/06/19709096376557
112 अनिल श्रीकांत पाटीलऐतवडे बुद्रुक01/06/19848552022835
113 सलमान सरदार नदाफऐतवडे बुद्रुक16/04/19978600410341
114 भालचंद्र बाबुराव शेटेऐतवडे बुद्रुक31/12/19689049053522
115 रंजना यशवंत वाघमोडेऐतवडे बुद्रुक01/01/19669689871412
116 जगन्नाथ रामचंद्र कदमऐतवडे बुद्रुक15/04/19519657818239
117 धनंजय आण्णासो बागणेऐतवडे बुद्रुक31/12/19689689862688
118 महावीर जनगोंडा पाटीलऐतवडे बुद्रुक01/06/19489172823213
119 श्रीमती देवगोंडा पाटीलऐतवडे बुद्रुक01/06/19429096065714
120 ताराबाई बाळू फसालेऐतवडे बुद्रुक01/01/19557559282909
121 किशोर विलास गायकवाडऐतवडे बुद्रुक01/01/19849689411272
122 संदीप गणपती पाटीलओझर्डे01/06/19798805342292
123 रंजना तुकाराम मोहितेओझर्डे15/06/19729763878861
124 सुमन राजाराम पाटीलओझर्डे01/01/19499921294003
125 उषा प्रशांत पाटीलओझर्डे01/04/19809764141758
126 श्रेया विकास महाडिकओझर्डे13/05/20039403535637
127 रंगराव दादू जाधवओझर्डे01/06/19469623859083
128 सुरज बाजीराव लोहारओझर्डे26/05/19977798675012
129 नम्रता बाजीराव लोहारओझर्डे01/02/20029860390115
130 प्रथ्वीराज बाबासो पाटीलओझर्डे13/05/20119766811694
131 श्रीरंग किसान पाटीलओझर्डे01/06/19569637239541
132 बाजीराव पांडुरंग लोहारओझर्डे01/06/19739689660175
133 मोनिका बाजीराव लोहारओझर्डे01/07/19957741050175
134 दिपक नामदेव यादवओझर्डे01/06/19709604426501
135 प्रदीप नामदेव यादवओझर्डे01/06/19719604426501
136 विनायक दिलीप वायदंडेकुंडलवाडी16/03/20057066887250
137 बाळू दादासो वायदंडेकुंडलवाडी-9822853151
138 आनंदा गणपती कदमकुंडलवाडी01/01/19519545363078
139 जाहिदा कासीम पटेलकुंडलवाडी01/06/19759823901982
140 रफिक दादासो पटेलकुंडलवाडी02/06/19867798200477
141 सुनील जयवंत चव्हाणकुंडलवाडी15/07/19717038421138
142 कासीम नाबिलाल पटेलकुंडलवाडी01/01/19809673626162
143 जमालशहा जिक्करशहा फकीरकुंडलवाडी29/09/19778698008024
144 कुमार भाऊ नाडेकुंडलवाडी-9765039343
145 दीपाली जयवंत पाटीलकुंडलवाडी01/06/19859623319299
146 विक्रम नारायण नलवडेकुंडलवाडी01/06/19849049507729
147 राजाराम गणपती महिदकुंडलवाडी-9503678410
148 कुंडलवाडी10/04/19939823319385
149 संभाजी दादू वायदंडेकुंडलवाडी01/06/19499689484695
150 महादेव तुकाराम रणशिंगेकुंडलवाडी01/06/19558806197045
151 जगन्नाथ पांडुरंग कदमकुंडलवाडी01/06/19769049450259
152 जहांगीर इब्राहिम मुल्लाकुंडलवाडी01/01/19588888923148
153 आनंदा आबा कदमकुंडलवाडी01/01/19688698157644
154 सचिन बाबुराव चव्हाणकुंडलवाडी14/09/19709823627694
155 शारुख मौला शिराळकरकुंडलवाडी23/09/19959145667825
156 जुलेखान अब्बास ताणेखानकुंडलवाडी01/06/1945 
157 समशाद मौला शिराळकरकुंडलवाडी06/08/19759920016625
158 हाफिजा बाळ पटेलकुंडलवाडी14/10/19407798505362
159 साहिर नईम मुल्लाकुंडलवाडी31/10/20149011809488
160 नीलम राजाराम कदमकुंडलवाडी01/06/19778390487115
161 जहांगीर चांद पटेलकुंडलवाडी01/06/19559881052062
162 आमिशा हजरत पटेलकुंडलवाडी24/04/20039623319721
163 इलाई नबी पटेलकुंडलवाडी01/01/19428806382726
164 शहिदा चांदसो पटेलकुंडलवाडी01/07/19659823286170
165 आप्पसो दत्तू मानेकेदारवाडी- 
166 पांडुरंग लखू धुमाळकेदारवाडी27/09/1955 
167 नामदेव बापू मानेकेदारवाडी- 
168 दिलीप गोविंद गोसावीकेदारवाडी- 
169 बापुसो रामचंद्र तांबवेकेदारवाडी- 
170 रंगुताई किसान बर्गेकेदारवाडी01/06/1945 
171 शामराव ज्ञानू बर्गेकेदारवाडी02/06/19529860511394
172 वैजंता बाबुराव सलगरकेदारवाडी01/06/19869637714831
173 सावित्री यशवंत कदमकेदारवाडी- 
174 अलका तुकाराम ओंडकरकेदारवाडी01/06/1971 
175 Ajay Ashok Patilकेदारवाडी18/08/20087776911702
176 Mahadev Rajaram Labardeकेदारवाडी01/06/19799763739742
177 Lila Hanmant Kadamकेदारवाडी-7038502041
178 Pandurang Somaji Waghmodeकेदारवाडी04/01/19899673045494
179 Mangal Somaji Waghmodeकेदारवाडी01/01/19569673045494
180 उषा पांडुरंग चिखलकरकेदारवाडी01/06/1966 
181 हणमंत शामराव देसाईकेदारवाडी16/06/1968 
182 माणिक गोविंद गोसावीकेदारवाडी01/06/1985 
183 अंकुश रामचंद्र मानेकेदारवाडी09/11/1992 
184 अभिजीत अशोक मानेकेदारवाडी29/12/1990 
185 अमोल वसंत निंबाळकरकामेरी25/07/19878975609237
186 वसंत बयाजी मानेकामेरी01/03/19469960907574
187 कृष्णात आण्णाप्पा न्हावीकामेरी20/08/19838421301419
188 इकबाल मुबारक मुल्लाकामेरी01/10/19719561762750
189 ऋषिकेश नेताजी पाटीलकामेरी29/06/20009766672671
190 दिलीप शिवाजी चौरेकामेरी01/06/19819834045127
191 रूबिदा अजीज जमादारकामेरी-9145444240
192 सूर्यकांत शांताराम मदनेकामेरी27/06/19899665695501
193 अशरफ महंमद संदेकामेरी01/02/19889890278642
194 अर्चना प्रदीप पाटीलकामेरी07/11/19798552014541
195 शहाबाई पांडुरंग पाटीलकामेरी01/06/19549960406476
196 प्रदीप तुकाराम पाटीलकामेरी01/10/19788600503197
197 हुसेन रसूल मुल्लाकामेरी01/06/19437057666885
198 सुनील वसंत नांगरेकामेरी01/06/19779970351081
199 रुपाली जयवंत पाटीलकामेरी01/06/19859730710650
200 बाळासो शंकर पाटीलकामेरी-9011936923
201 सोमनाथ शिवाजी भाळवणेकामेरी23/06/19819960239412
202 उत्तम गोविंद पाटीलकामेरी01/06/19707038534145
203 सुरेश सदाशिव जाधवकामेरी01/06/19659665304087
204 उल्हास विष्णू चौगुलेकामेरी01/06/19439823751939
205 संजय काशिनाथ भाळवणेकामेरी20/01/19678421978950
206 सुरेखा संदीप गायकवाडकामेरी01/06/19798698396436
207 वसंत मारुती मदनेकामेरी01/06/19679545115429
208 मनीषा शिवाजी मानेकामेरी12/07/19798379967036
209 शुभंगी तानाजी फसालेकामेरी19/03/19909403650220
210 जनाबाई पांडुरंग पाटीलकामेरी-7040077408
211 लक्ष्मी विठ्ठल येलगीरकामेरी14/05/20029156104251
212 राहुल बाबासाहेब वडारकामेरी26/03/19879730463620
213 शोभा दिलीप मदनेकामेरी01/04/19849960849022
214 उमेश बाबासाहेब मदनेकामेरी12/02/19729960571867
215 किरण गोविंद सूर्यवंशीकामेरी09/11/19939561732043
216 महंमद फारुख मुल्लाकामेरी01/09/20057028103393
217 महंमदअली रियाज मगदूमकामेरी20/04/20037066213838
218 संभाजी सदाशिव मदनेकामेरी-7083275940
219 लक्ष्मण केशव परीटकामेरी01/06/19639665570273
220 ताई रामा मानेकामेरी15/10/19619130983267
221 समर्थ दीपक कणसेकामेरी16/06/20139970351858
222 प्रतीक सुनील बाबरकामेरी01/01/19999970701682
223 ज्ञानदेव तुकाराम पाटीलकामेरी01/06/19568862099840
224 नावसाबाई बापू कांबळेकामेरी27/01/19559637151688
225 दत्तात्रय हरिभाऊ सपकाळकामेरी08/01/19779923338038
226 शंकर गणपती कोळीकामेरी01/06/19589175475794
227 यशवंत ज्ञानू फसालेकामेरी05/01/19519403650220
228 चंद्रकांत तुकाराम जाधवकामेरी01/06/1956 
229 तानूबाई विठोबा फसालेकामेरी17/01/19459921109919
230 प्रदिप बाजीराव पाटीलकामेरी10/01/19729623936107
231 सुरेश सर्जेराव मानेकामेरी05/01/19839172396490
232 जालिंदर तुकाराम सावंतकामेरी01/06/19657249666937
233 पार्वती शंकर सुतारकामेरी01/01/19399975212631
234 सुभाष बळी नांगरेकामेरी01/06/19609689032638
235 आक्काताई सर्जेराव तांबीटकामेरी01/06/19719960182352
236 सुधीर विश्वास मानेकामेरी22/02/19897058860954
237 इम्रान इलाही संदेकामेरी06/06/19839890584192
238 भारती यशवंत पाटीलकामेरी05/05/19739975959233
239 आयेशा हारून सनदीकामेरी13/09/19899766253171
240 फिरोजहुसेन मुस्तफा पिरजादेकामेरी01/06/19689096864313
241 नितीन सुनील पाटीलकामेरी30/11/20049011074933
242 अतुल दिलीप पाटीलकामेरी28/07/19979975188544
243 शिला बाळासो पाटीलकामेरी14/08/19847387066871
244 गोकुळा विश्वास मानेकामेरी01/06/1955 
245 सचिन अशोक जाधवकामेरी01/06/19869762091780
246 अजित बबनराव इनामदारकामेरी10/12/19809028465443
247 सागर बळीराम फोंडेकामेरी17/03/19819850853021
248 अस्लम अब्दुलअजीज संदेकामेरी09/09/19749665551464
249 सोनाली विलास पवारकामेरी24/10/19958421022003
250 दिलीप शिवराम क्षिरसागरकामेरी01/06/19659822256676
251 राणी परशुराम लुगडेकामेरी12/06/19929766504614
252 अनिकेत अनिल पाटीलकामेरी09/07/19987218008073
253 परशुराम शंकर लुगडेकामेरी01/04/19859766504614
254 मनोज जगन्नाथ मानेकामेरी01/06/19749921220053
255 ऋषिकेश जगन्नाथ नांगरेकामेरी01/06/19909665557995
256 हर्षवर्धन धुळाप्पा शिंदेकामेरी24/01/20087058402290
257 रवींद्र महादेव कदमकामेरी10/01/19809860152239
258 विजयसिंह रामचंद्र जाधवकामेरी10/06/19749028706090
259 सागर बाळासाहेब कापसेकामेरी27/09/19917756919612
260 दिनकर हिंदुराव भोसलेकामेरी31/05/19719890779453
261 रामचनद्र नाना हळदेकामेरी01/06/19548552039376
262 हारून मन्सूर सनदीकामेरी01/06/19809766253171
263 प्रकाश शहाजी मानेकामेरी01/08/19809860463891
264 नामदेव राजाराम मानेकामेरी01/06/1956 
265 अशोक शामराव चौगुलेकामेरी01/06/19639271235414
266 संदीप आनंदराव पाटीलकामेरी20/06/19819096954129
267 निवास मोहन कांबळेकरंजवडे01/06/19729730043689
268 राजाराम आप्पाजी कांबळेकरंजवडे24/06/19477391804414
269 सदाशिव बाबूराव लंबेकरंजवडे01/08/19499689830612
270 अमितकुमार बाळासो कांबळेकरंजवडे12/05/19867218870871
271 दिपक तानाजी कांबळेकरंजवडे01/06/19758975041091
272 भगवान शंकर गुरवकरंजवडे01/06/19529049972825
273 सीमा मनोहर पाटीलकरंजवडे13/08/19869049324445
274 कमल विलास पाटीलकरंजवडे01/06/19599673625850
275 विजया महादेव देसाईकरंजवडे02/07/1958 
276 जगन्नाथ यशवंत पाटीलकरंजवडे03/08/1950 
277 हिराबाई दत्तू लवटेकरंजवडे08/09/19399922434295
278 छाया शहाजी गुरवकरंजवडे01/06/1970 
279 लैलाबी बकस पिरजादेकरंजवडे06/09/19679604888056
280 संध्या अजित पाटीलकरंजवडे24/10/19798806630207
281 शारदा रामचंद्र पाटीलकरंजवडे14/10/19789764416490
282 तेजस मारुती नरुटेकरंजवडे15/12/20067066603532
283 दिनकर मारुती पाटीलकरंजवडे01/06/19609970900280
284 शशिकांत गणपती पाटीलकरंजवडे22/08/19889552862822
285 लखन बनारसिंग माचरेकरंजवडे25/12/19957769003918
286 शालन काका सावर्डेकरंजवडे01/06/1979 
287 भाग्यश्री बाळासो देसाईकरंजवडे01/06/19698806073612
288 संदीप आनंदराव पाटीलकरंजवडे- 
289 सुबराव रंगराव पाटीलकरंजवडे27/10/1927 
290 आनंदराव रंगराव पाटीलकरंजवडे- 
291 बाळासो बब्बर देसाईकरंजवडे26/10/19619637492423
292 तनिष्का नितीन देसाईकरंजवडे- 
293 हंबीरराव बापू पाटीलकरंजवडे01/06/19829823058424
294 बाळासो तातोबा पाटीलकरंजवडे06/08/1946 
295 पांडुरंग निवृत्ती ताटेकरंजवडे07/09/1936 
296 रामचंद्र रंगराव पाटीलकरंजवडे01/06/19369049323415
297 सुवर्णा भगवान देसाईकरंजवडे06/09/19619552243920
298 सर्जेराव शंकर सुतारकरंजवडे06/09/19449545736094
299 वैजयंती रामचंद्र पाटीलकरंजवडे-9823164874
300 यशोदा शंकर पाटीलकरंजवडे- 
301 रत्नाबाई हंबीरराव पाटीलकरंजवडे02/09/19469730001062
302 संतोष बाळासो देसाईकरंजवडे22/05/19789881874003
303 तुकाराम शंकर देसाईकरंजवडे27/10/19429552119733
304 सुनिल शिवाजी मिरजेकरंजवडे15/12/19847038835216
305 अर्चना मारुती सलगरकरंजवडे01/06/19899637500039
306 तानाजी बळी पाटीलकरंजवडे01/01/1949 
307 प्राजक्ता शिवाजी पाटीलकरंजवडे22/07/19949763528741
308 दत्तू महिपती जाधवकरंजवडे01/06/1939 
309 शशिकांत बाळीशा कदमकरंजवडे01/06/1982 
310 प्रियांका प्रकाश पाटीलकुरळप20/07/19948698180532
311 भगवान सखाराम वायदंडेकुरळप05/07/1955 
312 अनिल भिमराव पाटीलकुरळप16/08/19769764541725
313 कृष्णा गुंडा मानेकुरळप01/06/1942 
314 मारुती गजानन बाबरकुरळप01/06/19767507471240
315 राजाक्का अर्जुन सुर्यवंशीकुरळप01/01/1965 
316 कविता रामचंद्र वायदंडेकुरळप05/04/19868888497195
317 संजय बापुसो चौगुलेकुरळप01/06/19749422383268
318 संगीता माणिक पवारकुरळप02/06/19799552636422
319 शामराव रामजी पाटीलकुरळप15/07/19298286289999
320 शालन काशिनाथ चौगुलेकुरळप02/06/1940 
321 रुपाली दिनकर फल्लेकुरळप01/06/1979 
322 धनश्री चंद्रकांत पाटीलकुरळप26/11/2001 
323 सुनिता सर्जेराव पाटीलकुरळप07/06/19768888656775
324 सुनंदा पतंगराव पाटीलकुरळप01/06/1980 
325 केशव यशवंत पवारकुरळप01/06/1942 
326 पोपट विलास सूर्यवंशीकुरळप01/01/19857775888962
327 हणमंत विलास सूर्यवंशीकुरळप01/01/19909623848821
328 अनुजा कृष्णात पवारकुरळप05/06/2005 
329 चिंतामणी महादेव वडारकुरळप01/06/19947414909853
330 अशोक रामचंद्र यादवकुरळप01/01/19428600160225
331 दादासो वसंत महापुरेकुरळप01/06/1989 
332 आदिराज संपत खिलारेकुरळप09/10/20099763912549
333 गणेश अनिल वायदंडेकुरळप- 
334 ओंकार बाबासो वडारकुरळप01/06/2002 
335 शिवाजी बापू मानेकुरळप01/06/19559767232635
336 रुक्क्मिनी प्रभाकर तरटेकुरळप01/01/19487709634136
337 शुभांगी शिवाजी धनवडेकुरळप22/07/19937745046824
338 सविता वसंत रणदिवेकुरळप03/01/19829637762477
339 विजय शंकर भालकरकुरळप16/01/19899545121354
340 धनाजी वसंत औताडेकुरळप23/06/19779665386218
341 महादेव बळवंत घनवटकुरळप-7083959356
342 लता यशवंत जाधवकुरळप05/12/19809730171665
343 जगन्नाथ गुंडा धनवडेकुरळप01/06/19577387607500
344 सुनिल दत्तात्रय पाटीलकुरळप03/07/19839766910608
345 आशिष जगदीश आवळेकुरळप11/08/20058888020564
346 आनंदा सदाशिव रणदिवेकुरळप01/06/19599673980122
347 आकाश शामराव खोतकुरळप06/08/19967768063458
348 बाबुराव शंकर पाटीलकुरळप01/06/19459158299374
349 आनंदराव यल्लाप्पा जाधवकुरळप01/06/19509766850085
350 काशिनाथ बाळीशा मानेकुरळप01/06/19499422380726
351 रंजना अमोल जाधवकुरळप20/02/20079011674442
352 महावीर तुकाराम यादवकुरळप01/06/19719766256383
353 सुरेखा भगवान सुंर्यवंशीकुरळप01/06/19819822827380
354 चैत्राली महेश पाटीलकुरळप27/04/20149970541738
355 रंजना शिवाजी सातपुतेकुरळप01/06/1960 
356 संजीवनी रामचंद्र अनुसेकुरळप15/11/19827304293335
357 तानाजी आण्णा भालकरकुरळप01/06/19599823695314
358 अथर्व दिपाक वडारकुरळप02/05/20099545929609
359 सुनील जयसिंग वायदंडेकुरळप01/06/19909763921205
360 दत्तात्रय बापु गुरवकुरळप01/06/19579823167072
361 अनिता सत्ताप्पा मानेकुरळप23/09/19999823914735
362 दिलीप सदाशिव जाधवकुरळप01/06/19688975692460
363 गणपतराव आण्णासो भालकरकुरळप02/06/19519922626884
364 मोहन बाळासो मानेकुरळप01/06/19738983790982
365 उत्तम निवृत्ती चव्हाणकुरळप01/01/19729673597061
366 निखिल सुनिल शेटेकुरळप01/04/19918624884071
367 रघुनाथ रंगराव पाटीलकुरळप20/09/19657387258009
368 पूनम रमेश बोगरकुरळप01/06/19769923526830
369 रघुनाथ दत्तात्रय माळीकुरळप01/06/1946 
370 सानिका अशोक मानेकुरळप13/07/20059503337850
371 प्रकाश बाबुराव मानेकुरळप02/06/19667758900718
372 शोभा संजय मिरजेकुरळप01/01/19828806216498
373 विलास पांडुरंग चव्हाणकुरळप01/12/19589049905215
374 विनोद रामचंद्र जाधवकुरळप01/06/19819637432246
375 स्वाती आनंदा जाधवकुरळप15/06/19949764762520
376 दादासो रघुनाथ माळीकुरळप23/02/19779096464520
377 रत्नाबाई नामदेव पाटीलकार्वे01/06/19417507569605
378 संपत शामराव कांबळेकार्वे01/01/19889767543616
379 पुष्पा गजानन कुलकर्णीकार्वे01/06/19469527902731
380 बनाबाई श्रीपती कांबळेकार्वे01/06/19419049747901
381 चंद्रकांत तुकाराम कांबळेकार्वे-9604230392
382 नामदेव बाजीराव पाटीलकार्वे01/06/19367507569605
383 अमोल सुरेश गायकवाडकार्वे01/06/19909763610126
384 आनंदा चंदर गायकवाडकार्वे01/06/19409863610126
385 इंदुबाई शिवाजी पाटीलकार्वे01/01/19539823508158
386 शामराव राजाराम पाटीलकार्वे01/06/19517447592977
387 मेघराज पांडुरंग पाटीलकार्वे21/05/20049112114013
388 रत्नाबाई सीताराम पवारकार्वे-7875154352
389 कृष्णात बबन पाटीलकार्वे-9552687242
390 कृष्णनाथ निवृत्ती पाटीलकार्वे01/06/19749765039396
391 भीमराव बाळू कांबळेकार्वे01/06/19578605363354
392 रावसाहेब दादू चौगुलेकार्वे-9689345764
393 रामचंद्र तुकाराम लोहारकार्वे01/06/19519145141077
394 विलास दादू कुंभारकार्वे01/06/19379527698250
395 लक्ष्मी रामचंद्र पाटीलकार्वे01/06/19518552014303
396 जालिंदर सखाराम पाटीलकार्वे01/06/19509823602055
397 मारुती ज्ञानू पाटीलकार्वे01/06/19429552194106
398 अशोक राजाराम पाटीलकार्वे01/06/19747030830044
399 जगन्नाथ कृष्णा शिंदेकार्वे-9623494052
400 यशोदा महादेव पाटीलकार्वे01/06/19409764479427
401 अरुण कुबेर थोरातकार्वे01/06/1972 
402 महादेव यशवंत पाटीलकार्वे01/06/1942 
403 दिलीप भीमराव पाटीलकारंदवाडी01/01/19718605671067
404 बाळासो निजाम मुजावरकारंदवाडी08/04/19649657809855
405 सुनंदा रामचंद्र आवटीकारंदवाडी01/01/19639527635034
406 लालासो पांडुरंग पाटीलकारंदवाडी24/06/19647350863268
407 तुकाराम रामा कोळीकारंदवाडी01/06/19427588588720
408 रेणुका बासुराज दोडमनीकारंदवाडी05/07/19958605598897
409 सचिन विष्णू खुडेकारंदवाडी- 
410 मयूर गौतम ढेकळेकारंदवाडी12/11/19967741880363
411 मंगल बिराप्पा करेकारंदवाडी01/01/19739711623013
412 बिराप्पा सखाराम करेकारंदवाडी01/01/19509711623013
413 आनंदा बिराप्पा करेकारंदवाडी12/12/1994 
414 छाया हरिभाऊ करेकारंदवाडी01/06/19777775964609
415 धोंडीराम बाळू हाकेकारंदवाडी01/01/19469403472314
416 भाग्यश्री तानाजी कोळीकारंदवाडी05/10/19907263035613
417 रेणुका सतीश शिंदेकारंदवाडी01/04/19949130738172
418 सुनील शंकर रसाळकारंदवाडी01/01/19789404285959
419 मोहन बजरंग मदनेकारंदवाडी10/04/19729922101840
420 संतोष शिवाजी कोळीकारंदवाडी03/08/19809198008409
421 दीपक देवेंद्र वग्यानीकारंदवाडी-9765939266
422 सुनील सुरेश वाडकरकारंदवाडी12/12/20009890372868
423 मालूनाथ यमनाप्पा कुंभारकारंदवाडी03/01/19857378983501
424 वंदना मोहन पाटीलकारंदवाडी01/06/19789423270799
425 शिवाजी बाबुराव कोळीकारंदवाडी01/06/19519922015060
426 ज्ञानदेव कोंडीबा लोखंडेकारंदवाडी01/07/19439561307527
427 संस्कृती भास्कर पाटीलकारंदवाडी30/03/20028390246947
428 रंजना भानुदास पाटीलकारंदवाडी01/01/19678007903989
429 राहुल बाळासो आवटेकारंदवाडी22/07/19829823613363
430 भूपाल हिंदुराव दुधाळकारंदवाडी10/04/19527507945202
431 सुरेश विलास रसाळकारंदवाडी01/07/19748275378026
432 ऋषिकेश राजेंद्र सावंतकारंदवाडी17/02/20009822481922
433 राजेंद्र यशवंत सावंतकारंदवाडी07/07/19659822481972
434 मछिंद्र शाबू कोळीकारंदवाडी01/01/19709822409207
435 धनपाल महादू कदमकारंदवाडी01/06/19487218007562
436 शंकर तुकाराम कोळीकारंदवाडी31/07/19479405857639
437 रामा आबासो केंगारकारंदवाडी22/05/19939975719117
438 सुदाम विश्वास कोळेकरकारंदवाडी28/02/19879921237076
439 कृष्णा भिवा कोडलकरकारंदवाडी01/01/19729075774674
440 पार्वती धनपाल कदमकारंदवाडी01/06/19507218007562
441 यशवंत मारुती नाईककारंदवाडी01/06/19429422526600
442 महादेव बाबासो कोळीकारंदवाडी30/03/20009130138528
443 बबूताई नारायण लवटेकारंदवाडी01/01/19649763381397
444 शारदा तुकाराम कोळीकारंदवाडी01/01/19727775804566
445 भगवान रंगराव कदमकारंदवाडी01/06/19658975011894
446 मोहन ईश्वरा पाटीलकारंदवाडी04/12/19779970916702
447 मालन भीमराव व्हनमानेकारंदवाडी01/01/19779049325265
448 मालती वसंत खोतकारंदवाडी01/06/19509657740147
449 संगीता महेश सूर्यवंशीकारंदवाडी31/12/19737741077662
450 गणपती येसू सोलनकरकारंदवाडी01/06/19519423520299
451 ऋत्विक आप्पासो कोळीकारंदवाडी12/02/20029604755337
452 संपत गणपती सावंतकाळम्मवाडी01/06/19657028232972
453 काशिनाथ सावंतकाळम्मवाडी01/06/19639552356417
454 यशवंती यशवंत वेटमकाळम्मवाडी04/10/20147028627549
455 हणमंत आनंदा लोहारकाळम्मवाडी01/06/1974 
456 प्रतिक श्रीकांत पवारकाळम्मवाडी27/07/20089665932197
457 विश्वीजीत रामचंद्र पवारकाळम्मवाडी27/07/19877028232824
458 अदिती अजित सावंतकाळम्मवाडी-9975237619
459 रसिका रवींद्र मस्करकाळम्मवाडी18/03/20067219567015
460 संजय केरु सावंतकाळम्मवाडी17/10/19759623049453
461 विनोद आनंदा जाधवकाळम्मवाडी10/03/19819730949892
462 सचिन मारुती सूर्यवंशीकाळम्मवाडी05/12/19888698857776
463 संगीता जगन्नाथ सूर्यवंशीकाळम्मवाडी05/06/19769970675095
464 सर्जेराव गजानन शिंदेकाळम्मवाडी10/04/19839975231374
465 उमेश संभाजी सावंतकाळम्मवाडी01/06/19799420873610
466 बाळासो रामचंद्र सावंतकाळम्मवाडी02/06/19539730295174
467 सीताबाई रमेश देवकरकाळम्मवाडी01/06/19598087285887
468 हणमंत शिवाजी चव्हाणकाळम्मवाडी01/10/19849860221513
469 संभाजी गोविंद कदमकाळम्मवाडी01/06/19799975221897
470 उज्वला संजय सूर्यवंशीकाळम्मवाडी06/06/19849764900276
471 सौरभ सुरेश आमनेकाळम्मवाडी06/06/19929766631812
472 कृष्णात तुळशीदास दिवटेकाळम्मवाडी18/11/19928552994757
473 साहिल श्रीकांत पवारकाळम्मवाडी04/08/20069665932197
474 श्रीकांत निवृत्ती पवारकाळम्मवाडी01/06/19859665932197
475 तुकाराम निवृत्ती पवारकाळम्मवाडी14/05/19869172410544
476 प्रकाश यशवंत सावंतकाळम्मवाडी30/06/19989970119455
477 स्वाती भीमराव सावंतकाळम्मवाडी01/06/19837028608067
478 जनार्दन सर्जेराव सुर्यवंशीकाळम्मवाडी01/06/1975 
479 विशाल सुनील बल्लाळकाळम्मवाडी20/08/20027517797438
480 अर्जुन पांडुरंग देसाईकाळम्मवाडी01/06/19647709358879
481 मोहन संभाजी सावंतकाळम्मवाडी19/03/19787757981218
482 तोसीफ दादामिया पटेलकाकाचीवाडी09/06/19877875945355
483 कमल कृष्णा माळीकाकाचीवाडी06/04/19548888204031
484 कलंदर उमरशहा फकीरकाकाचीवाडी19/04/19749766906846
485 ऋषीकेश भानुदास मालेकरकाकाचीवाडी17/04/19967414951595
486 अक्षय संभाजी मोटेकाकाचीवाडी28/06/19959960275153
487 बाळासो कृष्णा माळीकाकाचीवाडी01/06/19507385027520
488 शिवराम केशव कोळीकाकाचीवाडी12/06/19369665905405
489 संभाजी भीमराव माळीकाकाचीवाडी02/10/19779403782653
490 मेघा माणिक गायकवाडकाकाचीवाडी22/06/19849421178440
491 पूजा बजरंग माळीकाकाचीवाडी18/06/19959595243221
492 शफिक चान्दासब गवंडीकाकाचीवाडी01/04/19908698133241
493 बजरंग ईश्वरा सिसाळकाकाचीवाडी20/11/19707709279511
494 राजेंद्र रामराव पाटीलकणेगाव14/12/19657875362372
495 दिपाली कुमार बनसोडेकणेगाव11/07/19877030993437
496 कांचन सर्जेराव कोळीकणेगाव01/11/19659637772308
497 सुनंदा आप्पासो मोहितेकणेगाव01/01/19629730697908
498 युवराज बाजीराव खोतकणेगाव28/10/19879665410668
499 पांडुरंग दादू देसाईकापूसखेड01/06/19518600706640
500 जयश्री प्रवीण देसाईकापूसखेड01/06/19928600706640
501 अलिशा अस्लम मुल्लाकापूसखेड08/03/19998055801215
502 पूनम संतोष पाटीलकापूसखेड25/01/19889970205894
503 अश्विनी विलास पाटीलकापूसखेड16/08/19898379909153
504 राधाबाई रामू पवारकापूसखेड01/06/19467798897290
505 दीपक राजाराम माळीकापूसखेड20/06/1981 
506 आकाश संजय मोकाशीकापूसखेड07/04/19988856909498
507 सुदाम यशवंत मोकाशीकापूसखेड01/06/19599172370371
508 शालन पोपट हराळेकापूसखेड01/06/19569975484190
509 जीवन चंद्रकांत मानेकापूसखेड15/05/19888806492402
510 अनिलकुमार एकनाथ देसाईकापूसखेड10/06/19788087861072
511 ऋषिकेश गणेश कोकाटेकापूसखेड07/04/20049922535430
512 सुनीता हणमंत पाटीलकापूसखेड04/04/19849881657063
513 देवानंद रामराव साळुंखेकापूसखेड-8625072341
514 सुजाता विजयकुमार सुतारकापूसखेड19/04/19819544170210
515 विजयकुमार किसान सुतारकापूसखेड01/06/19809545170210
516 जयश्री संभाजी पाटीलकापूसखेड01/06/19699561810353
517 महादेव विलास पाटीलकापूसखेड01/02/1978 
518 आक्काताई हिराप्पा धुमाळेकापूसखेड01/06/1927 
519 माणिक बाबुराव खराडेकापूसखेड01/06/19729172823826
520 संतोष वसंत कुंभारकापूसखेड10/09/19828412057818
521 विष्णु रामू निमसडकरकापूसखेड01/06/19529545428052
522 कृष्णां दादू खराडेकापूसखेड01/06/19689822253199
523 बाबुराव आण्णा बंडगरकासेगाव01/06/19579511037107
524 विजयसिंह रामचंद्र जाधवकासेगाव10/06/19749028706090
525 दादा तुकाराम हेगडेकासेगाव01/06/19529623490989
526 संभाजी शंकर लाहिगडेकासेगाव01/06/19828308375359
527 संगीता रामचंद्र पाटसुतेकासेगाव01/06/19809130667536
528 कासेगाव- 
529 सुशीला आप्पा खिल्लारेकासेगाव- 
530 जयवंत बाळकू मिसाळकासेगाव- 
531 राहुल नॉमिनाथ पाटीलकासेगाव12/01/1983 
532 सुधीर रामचंद्र सूर्यवंशीकासेगाव10/04/1979 
533 मच्छिन्द्रनाथ ज्ञानदेव व्होवळकासेगाव02/05/1964 
534 रेखा पांडुरंग व्होवळकासेगाव06/10/1965 
535 लक्ष्मी भिकू कांबळेकासेगाव01/01/1959 
536 विनायक अरविंद देशमुखकासेगाव- 
537 संजय तानाजी पाटीलकासेगाव15/07/1973 
538 राहुल तानाजी काकडेकासेगाव25/01/1990 
539 महादेव बाबू मालीकासेगाव01/06/1941 
540 लक्ष्मी दिलीप[ सन्मुखकासेगाव01/06/1962 
541 वैष्णवी आनंदा मानेकासेगाव04/10/2001 
542 शालन पितांबर मानेकासेगाव- 
543 हौसाबाई तुकाराम सन्मुखकासेगाव- 
544 राहुल दिलीप सन्मुखकासेगाव06/09/1982 
545 शिवाजी चोखा कांबळेकासेगाव01/06/1940 
546 ज्ञानेश्वर गणपती पवारकासेगाव01/06/1984 
547 सागर रघुनाथ दगडेकासेगाव23/07/1996 
548 साईप्रसाद मोहनराव शिनगारेकासेगाव07/05/1997 
549 सारिका मोहन परीटकासेगाव06/09/1988 
550 मालन बबन सुतारकासेगाव- 
551 वैशाली दिनकर खंडागळेकासेगाव01/06/1986 
552 ताजुद्दीन अल्ल्हाउद्दीन सय्यदकासेगाव01/06/1970 
553 सुनील गणपती पवारकासेगाव01/07/1990 
554 मारुती धर्मा पाटसुतेकासेगाव- 
555 माणिक बापू मिसाळकासेगाव01/01/1962 
556 संगीता विलास पाटीलकासेगाव24/07/1976 
557 येसूबाई नामदेव बडेकरकासेगाव- 
558 अमोल भारत मिसाळकासेगाव05/07/1987 
559 अशोक वसंत पाटसुतेकासेगाव- 
560 विकास कुंडलिक पाटीलकासेगाव- 
561 गोजाबाई मारुती सावंतकासेगाव- 
562 वैष्णवी विक्रम पाटीलकासेगाव29/05/2006 
563 पोपट बापू सावंतकासेगाव- 
564 बाळासो सखाराम कापूरकरकासेगाव- 
565 शालन बबन सुतारकासेगाव- 
566 मिनाज साहेबालाल आत्तारकासेगाव- 
567 विलास मारुती मानेकासेगाव01/06/1966 
568 सुरेश जगन्नाथ आडकेकासेगाव15/05/1978 
569 सिद्धार्थ आकाराम दंडवतेकासेगाव01/06/1961 
570 अलका दिलीप वीरकासेगाव- 
571 संजय कृष्णा फासलेलेकासेगाव- 
572 राजेंद्र बाबुराव देसाईकासेगाव01/06/1972 
573 सागर श्रीपती पाटीलकासेगाव- 
574 इस्माईल बापू शेखकासेगाव01/06/1956 
575 भाग्यश्री उमेश पाटीलकासेगाव02/12/2006 
576 रामचंद्र ज्ञानू मानेकासेगाव- 
577 अर्चना राजेंद्र जंगमकासेगाव19/08/1976 
578 वंदना सुनील पाटीलकासेगाव01/01/1978 
579 पांडुरंग कृष्णा आडकेकासेगाव- 
580 शुभांगी बळीराम पाटीलकासेगाव- 
581 काकासाहेब नारायण बडेकरकासेगाव- 
582 प्रियांका प्रताप चौधरीकासेगाव26/02/1991 
583 जगन्नाथ कृष्णा तोडकरकासेगाव01/06/1956 
584 रसिक पांडुरंग कांबळेकासेगाव25/01/1978 
585 अशोक महादेव शीदकासेगाव13/06/1979 
586 साईराज हणमंत गावडेकासेगाव17/03/2013 
587 उद्धव गणपती येडेकरकासेगाव15/01/1970 
588 रेश्मा रावजी पवारकासेगाव31/07/1992 
589 पार्वती मारुती गावडेकासेगाव02/10/1960 
590 विकास तुकाराम थमॉबरेकासेगाव12/04/1975 
591 सरसाबाई शामराव गावडेकासेगाव01/01/1945 
592 संपतराव मारुती शेळकेकासेगाव10/05/1956 
593 सावित्री भगवान गाळुलेकासेगाव17/10/1959 
594 सपना सुहास` महाडिककासेगाव07/07/1979 
595 शंकर बाळू महाडिककासेगाव18/09/1947 
596 हारूष दत्तात्रय कदमकासेगाव17/10/20125600637177
597 गणेश जगन्नाथ औंधकरकासेगाव- 
598 अंजनी शिवाजी कांबळेकासेगाव- 
599 उज्वला नामदेव kolekarकासेगाव21/01/1973 
600 माया सुनील महाडिककासेगाव20/06/1981 
601 जनार्धन सीताराम मोरेकासेगाव22/03/1970 
602 भीमराव शंकर पटसुतेकासेगाव- 
603 जयश्री सुबराव गावडेकासेगाव- 
604 शिवाजी निवृत्ती लोहारकासेगाव01/06/1955 
605 ओंकार संजय सन्मुखकासेगाव27/06/2002 
606 कमल शामराव तोडकरकासेगाव- 
607 सुरेख दत्तात्रय अवसरेकासेगाव- 
608 शुभांगी ज्ञानेश्वर महाडिककासेगाव- 
609 नेहा राहुल मानेकासेगाव20/05/2012 
610 तानाजी शंकर मगदूमकासेगाव01/06/1953 
611 बाळाबाई पटसुतेकासेगाव- 
612 पोपट आबा आडकेकासेगाव- 
613 साद जुबेर नायकवडीकासेगाव05/11/2003 
614 तानाजी भाऊ मानेकासेगाव01/06/1975 
615 जैनतबी इनायतुल्ला मुल्लाकासेगाव- 
616 सचिन तानाजी जाधवकासेगाव30/09/1980 
617 विनायक आण्णा यादवकासेगाव28/04/1975 
618 दत्तात्रय भैरू दिंडेकासेगाव01/06/1965 
619 वर्षाराणी विष्णू डाळेकासेगाव02/02/1978 
620 सोनाबाई बाळू पवारकासेगाव- 
621 यशोदा दादू जाधवकासेगाव- 
622 किसन प्रकाश यालमारेकासेगाव04/07/1980 
623 रोहित सुरेश चव्हाणकासेगाव10/09/2001 
624 स्नेहल दत्तात्रय सुतारकासेगाव18/05/1993 
625 अक्षय लक्ष्मण मानेकासेगाव- 
626 उज्वला वेळीस मानेकासेगाव- 
627 भानुदास राजाराम पाटीलकासेगाव01/06/1949 
628 बाबासाहेब सीताराम गगनमळेकासेगाव01/01/1985 
629 कल्पना विलास पाटीलकासेगाव28/03/1981 
630 ओम संजय चव्हाणकासेगाव- 
631 सुखदेव माणिक रणदिवेकासेगाव- 
632 सायली संजय शिनगारेकासेगाव- 
633 गोविंद विनोद कुलकर्णीकासेगाव- 
634 अजित मुरलीधर मुलेकासेगाव- 
635 शकुंतला सदानंद विभुतेकासेगाव01/06/1967 
636 विजय शिवाजीराव पाटीलकासेगाव01/06/1977 
637 द्वारका प्रकाश विभुतेकासेगाव- 
638 संजय काशिनाथ पवारकासेगाव- 
639 लता अशोक जाधवकासेगाव- 
640 गंगुबाई सातलिंग कार्लेकासेगाव- 
641 विजया राजाराम यादवकासेगाव01/06/1962 
642 जयश्री पांडुरंग नंदीवालेकासेगाव- 
643 दत्तू सखाराम पवारकिल्ले मच्छिंद्रगड01/06/19489011975331
644 सुनीता जगन्नाथ शिंदेकिल्ले मच्छिंद्रगड27/07/19769270542890
645 शामराव नरसू चव्हाणकिल्ले मच्छिंद्रगड01/01/19507038149021
646 मनीषा आनंदराव थोरातकिल्ले मच्छिंद्रगड15/06/19847741091359
647 अंकुश वसंत चव्हाणकिल्ले मच्छिंद्रगड01/01/19788975522806
648 संगीता जमादार सोनवलेकिल्ले मच्छिंद्रगड01/06/19789881910952
649 भगवान रामचंद्र जाधव/पाटीलकिल्ले मच्छिंद्रगड01/05/19599822133223
650 बनसीधर किसन चव्हाणकिल्ले मच्छिंद्रगड01/06/1983 
651 दस्तगीर बादशहा सय्यदकिल्ले मच्छिंद्रगड07/07/19799673890877
652 कृष्णत रघुनाथ कदमकिल्ले मच्छिंद्रगड01/06/19699922099158
653 शंकर विष्णू जवारेकिल्ले मच्छिंद्रगड10/06/19769673172486
654 लक्षमी दतात्रय मोरेकिल्ले मच्छिंद्रगड03/07/19859763545687
655 हिंदुराव यशवंत कांबळेकिल्ले मच्छिंद्रगड01/01/19399763847452
656 भगवान सीताराम कांबळेकिल्ले मच्छिंद्रगड05/06/19788600597187
657 विक्रम महादेव इंगवलेकिल्ले मच्छिंद्रगड04/03/19769503627644
658 जयंत राजाराम डुबलकिल्ले मच्छिंद्रगड07/05/19688623866686
659 संगीता निवास चव्हाणकिल्ले मच्छिंद्रगड01/02/19828975813141
660 रवींद्र नामदेव जाधवकिल्ले मच्छिंद्रगड27/04/19727819812396
661 कविता बंडू चव्हाणकिल्ले मच्छिंद्रगड01/01/19809850762224
662 आकाश शिवाजी मोरेकिल्ले मच्छिंद्रगड02/05/20007066941770
663 उषा किसन जाधवकिल्ले मच्छिंद्रगड10/09/19868308061260
664 रशिदा हमीद शिकलगारकिल्ले मच्छिंद्रगड-9623377065
665 प्रशांत संभाजी कदमकिल्ले मच्छिंद्रगड07/05/19937083080003
666 निलेश शिवाजी मोरेकिल्ले मच्छिंद्रगड21/06/19998698765216
667 राजेंद्र दत्तू कांबळेकिल्ले मच्छिंद्रगड06/06/19679545154435
668 अदिती अर्जुन मोरेकिल्ले मच्छिंद्रगड14/08/20057768098533
669 सुशीला तुकाराम सुतारकिल्ले मच्छिंद्रगड23/08/19769921153680
670 मधुकर अंनत कुलकर्णीकिल्ले मच्छिंद्रगड12/08/19369422387660
671 आयेशा जहागीर जमादारकिल्ले मच्छिंद्रगड02/08/19939623274982
672 दत्तात्रय खाशाबा थोरातकिल्ले मच्छिंद्रगड01/06/19329923477580
673 नागनाथ वसंत पाटीलकिल्ले मच्छिंद्रगड15/06/19809822213646
674 प्रवीण वसंत कणसेकिल्ले मच्छिंद्रगड01/02/19809604311332
675 सुमन नागनाथ पाटीलकिल्ले मच्छिंद्रगड01/01/19889822213646
676 आक्काताई शंकर पवारकिल्ले मच्छिंद्रगड01/01/19488390764433
677 स्वप्नील भास्कर पवारकिल्ले मच्छिंद्रगड08/09/19989767303138
678 पुष्प जयवंत पाटीलकिल्ले मच्छिंद्रगड-8308058372
679 प्रकाश दत्तू जाधवकिल्ले मच्छिंद्रगड01/01/19698530666518
680 साहिल युसुफ आगाकिल्ले मच्छिंद्रगड27/04/20116507862515
681 कृष्णत विलास थोरातकिल्ले मच्छिंद्रगड03/12/19879637691792
682 लिगेशवर भगवान कुंभार``किल्ले मच्छिंद्रगड17/08/19907798727094
683 संदीप बबन कदमकिल्ले मच्छिंद्रगड24/09/19799604884402
684 लक्ष्मी बाळासो जगतापकिल्ले मच्छिंद्रगड27/09/19879730398584
685 अकबर इब्राहिम जमादारकिल्ले मच्छिंद्रगड02/06/19789445736422
686 दुर्गा अनिल परीटकोरेगाव14/01/20139865764181
687 कुसुम बबन देसावळेकोरेगाव01/01/19609975188551
688 रामचंद्र विठ्ठल खरातकोरेगाव01/06/1970 
689 पोपट सहदेव पाटीलकोरेगाव01/06/19699973946006
690 राजाक्का आनंदराव गायकवाडकोरेगाव-9860652201
691 भाग्यश्री दत्तात्रय कोळीकोरेगाव-9665581096
692 रंजना महादेव बारपटेकोरेगाव-9860997352
693 सविता पांडुरंग पाटीलकोरेगाव05/07/19829975162025
694 चंद्रभागा भिकाजी शिंदेकोरेगाव01/01/19739860162039
695 भीमराव पाटील सावित्रीकोरेगाव01/01/19737028585571
696 शारदा दत्तात्रय पवारकोरेगाव01/05/19779665375622
697 मुश्ताक याकूब मुल्लाकोरेगाव01/12/20009730084414
698 अस्लम याकूब मुल्लाकोरेगाव01/01/20099730084414
699 समीर दिलावर मुलाणीकोरेगाव28/11/20038600068065
700 वृषाली श्रीकांत गावडेकोरेगाव24/06/19919970926642
701 झुंजार भाऊ पुदालेकोरेगाव10/05/19607387373502
702 आर्या सूर्याजी पाटीलकोरेगाव01/07/20118600923245
703 अमोल पांडुरंग पाटीलकोरेगाव12/05/19979923039735
704 राघू गोविंद पाटीलकोरेगाव01/06/19679860838581
705 पोपट भीमराव पाटीलकोरेगाव11/02/19749503961572
706 छाया राजाराम पाटीलकोरेगाव01/06/19709970454787
707 भारती लहू पाटीलकोरेगाव03/06/19779915461415
708 सहदेव भाऊ पाटीलकोरेगाव01/06/19379975946006
709 लक्ष्मी वसंत कदमकोरेगाव01/06/19527722061089
710 शोभा मंगू गावडेकोरेगाव01/06/1977 
711 रामचंद्र बाबूंराव शिंदेकोरेगाव15/04/19709860264671
712 सुनीता सुभाष पाटीलकोरेगाव10/12/19809096970405
713 विभावरी धंनजय पाटीलकोरेगाव10/05/20059823811376
714 अलका संजय पाटीलकोरेगाव01/06/19729096325827
715 जालिंदर विलास पाटीलकोरेगाव19/11/19729423146305
716 शेखर महादेव पाटीलकोरेगाव28/06/1996 
717 संभाजी शामराव पाटीलकोरेगाव01/06/19727387878101
718 शहाजी शामराव मगदूमकोरेगाव01/06/19709757026552
719 गीता शहाजी मगदूमकोरेगाव01/06/19849730084277
720 ज्ञानदेव बंडू कांबळेकोळे01/10/1943 
721 निलेश शिवाजी मोरेकोळे21/06/19988698765216
722 अंजुम बाबासो शिकलगारकोळे30/09/19769921204407
723 प्रशांत संभाजी कदमकोळे07/05/19937083080003
724 तुकाराम कुंडलिक खरातखरातवाडी14/03/19709822152188
725 सदाशिव खरात जयश्रीखरातवाडी01/06/19787798798298
726 शंकर जगन्नाथ थोरातखरातवाडी01/05/1985 
727 केराप्पा खोत प्रज्वलखरातवाडी16/07/20119822222173
728 आत्माराम एकनाथ खरातखरातवाडी01/03/1944 
729 लक्ष्मण तम्मा खोतखरातवाडी01/06/19829689032532
730 संजय शहाजी कटारेखरातवाडी20/06/19789637991718
731 सुरेखा हणमंत खरातखरातवाडी01/06/19829130139167
732 हणमंत शामराव खरातखरातवाडी01/06/19609665454833
733 सुधाकर जयसिंग सलगरखरातवाडी01/06/19799975021637
734 रामचंद्र शंकर खरातखरातवाडी01/06/1968 
735 संतोष हणमंत मदनेखरातवाडी16/12/1988 
736 वैष्णवी माडडप्पा इरकरखरातवाडी15/04/2004 
737 सीताबाई महादेव मदनेखरातवाडी01/01/19449405009799
738 उषाताई कृष्णा खरातखरातवाडी01/01/19699421541556
739 महादेव ज्ञानू मदनेखरातवाडी01/01/19349405009799
740 गणपती परशराम वाघमोडेखरातवाडी15/06/19729881583634
741 सुबराव विठ्ठल खरातखरातवाडी01/01/19399822127812
742 धोंडूबाई दतू करांडेगाताडवाडी05/06/19529096449657
743 थनबाई तुकाराम शिंदेगाताडवाडी01/06/19529763912962
744 रत्नबाई तुकाराम शिंदेगाताडवाडी01/06/19529763912962
745 रघुनाथ बाळू करांडेगाताडवाडी07/09/19539011865236
746 जगनाथ आणा पवारगाताडवाडी01/06/19558888944584
747 रेखा गजानन सुतारगाताडवाडी10/01/19757066911299
748 अविनाश अप्पासो सापकाळगाताडवाडी23/04/19928698040010
749 दत्तू तातोबा करांडेगाताडवाडी01/06/19429860431621
750 राजकुमार रघुनाथ करांडेगाताडवाडी01/06/19809545734113
751 इंदूबाई बाबुराव कारंडेगाताडवाडी06/07/19427798939081
752 रत्नबाई तुकाराम शिंदेगाताडवाडी01/06/19529763912962
753 सारीक हणमंत जाधवगाताडवाडी03/05/19909881084735
754 विकास विलास वळखिंडेगाताडवाडी09/05/19869730438010
755 यशवंत दौलू खोतगाताडवाडी- 
756 आक्कताई बाळू पवारगाताडवाडी05/07/19509881909831
757 खुदीबुद्दीन यास्नी काझीगाताडवाडी25/01/19788600086225
758 बेबी आनंदा मानेगाताडवाडी04/06/1943 
759 राधाबाई अर्जुन सुतारगोटखिंडी01/06/19519604036301
760 विद्या सुनील पाटीलगोटखिंडी-9637384341
761 पांडुरंग बबन वायदांडेगोटखिंडी27/07/19847387877715
762 शालन आनंदा गुरवगोटखिंडी10/05/19529730451255
763 सचिन वसंत गजरेगोटखिंडी01/06/19759975461735
764 सुरेखा महिपती चिखलकरगोटखिंडी01/06/19798806913315
765 विठ्ठल पांडुरंग गुरवगोटखिंडी01/01/1978 
766 सुरज दिलीप धेंडेगोटखिंडी-9975361810
767 दिपक बाबासो कांबळेगोटखिंडी01/06/19769975361810
768 विजय विलास कांबळेगोटखिंडी01/01/19759767058124
769 शामराव यशवंत सावंतगोटखिंडी01/06/19499881860535
770 वैभव भानुदास पाटीलगोटखिंडी13/09/19937798718174
771 मोहन शंकर पडवळेगोटखिंडी-9975562148
772 अविनाश दिनकर कांबळेगोटखिंडी28/03/19879561156348
773 मधुकर मोना कांबळेगोटखिंडी-9730007449
774 सर्जेराव शंकर पवारगोटखिंडी09/02/19838007741420
775 नागनाथ किसन कोळीगोटखिंडी-7028404248
776 रंगराव यशवंत पाटीलगोटखिंडी-9689242913
777 भगवान रंगराव भोसलेगोटखिंडी10/05/19819796573787
778 माणिक महादेव थोरातगोटखिंडी01/06/19629860436051
779 धनाजी संभाजी घारेगोटखिंडी20/05/19859049118719
780 संजय गोविंद जिनगरगोटखिंडी02/09/19749823287253
781 राजाक्का सुभाष पाटीलगोटखिंडी-9730319880
782 बंडू लक्ष्मण माळीगोटखिंडी-9011761076
783 महेश मानसिंग जाधवगोटखिंडी-9766262520
784 काशिलिंग युवराज गावडेगोटखिंडी-9766013145
785 मदार मेहबूब कोलारगोटखिंडी-9921381117
786 गोविंद कृष्णा मोरेगोटखिंडी02/06/1952 
787 जालिंदर जयसिंगराव पाटीलगोटखिंडी01/06/19779604610156
788 नामदेव बापू गावडेगोटखिंडी01/07/1945 
789 मालन गोविंद शिनगारेगोटखिंडी01/01/19639503578775
790 सारंगी जीवन पाटीलगोटखिंडी22/09/20169096755683
791 मुमताज सय्यदगोटखिंडी02/04/20069921381117
792 शिवाजी कृष्णा गावडेगोटखिंडी-9975341093
793 शंकर आनंदा गायकवाडगोटखिंडी20/02/19787030564442
794 श्रीकांत जयसिंग जाधवगोटखिंडी20/04/19747719844189
795 रेखा राजेंद्र पाटीलगोटखिंडी01/06/19799096952091
796 राजाराम शामराव पाटीलगोटखिंडी01/06/19589860087746
797 शामराव धोंडी भोईटेगोटखिंडी01/06/19507350636759
798 वसंत कृष्णा पाटीलगोटखिंडी-9767124054
799 संभाजी रामचंद्र शिंगटेगोटखिंडी-9096574336
800 गणपती दत्तात्रय शिंगटेगोटखिंडी-9766841488
801 सखाराम ज्ञानू पाटीलगोटखिंडी-9168999673
802 वैशाली महादेव सोलापुरेगोटखिंडी01/04/19797507397590
803 विनायक कुमार जाधवगोटखिंडी11/04/20077264922749
804 विठ्ठल बबन वायदंडेगोटखिंडी01/06/1987 
805 मेघा राजेंद्र घारेगोटखिंडी26/11/20059766050870
806 अश्विनी नागनाथ शेजावळेगोटखिंडी-9970455997
807 मंगल शंकर पाटीलगोटखिंडी01/06/19629689382537
808 योगेश प्रताप खडकेगोटखिंडी15/03/19939860108815
809 दिलीप मारुती पाटीलगोटखिंडी01/07/19789823150409
810 संजय विलास पाटीलगोटखिंडी20/07/19807709824642
811 मधुकर पांडुरंग पाटीलगोटखिंडी-9960444073
812 रंगराव रामचंद्र पाटीलगोटखिंडी-9970701773
813 लक्ष्मी जयवंत महाडिकगोटखिंडी-9730036668
814 शिवाजी दत्तात्रय कुलकर्णीगोटखिंडी-9970116210
815 शलाका अरुण पाटीलगोटखिंडी01/12/19959561365452
816 शांताबाई यशवंत महाडिकगोटखिंडी10/07/19349822375664
817 निवृत्ती पांडुरंग पाडळकरगोटखिंडी16/07/19399070115090
818 सुखदेव ज्ञानू साळुंखेगोटखिंडी01/06/19419503410119
819 अलका विलास महाडिकगोटखिंडी10/07/19709411082531
820 शुभांगी सुनील जाधवगोटखिंडी07/09/19839767249137
821 शिवाजी भीमराव हळदेगोटखिंडी10/05/19767709353887
822 अक्षदा संजय जाधवगोटखिंडी18/04/20149604729939
823 अनुष्का दिलीप जाधवगोटखिंडी- 
824 अनिल रामचंद्र शिंगटेगोटखिंडी-9689657159
825 सारिका सचिन शिंगटेगोटखिंडी15/04/19869112186368
826 नर्मदा संभाजी शिंगटेगोटखिंडी06/07/19709860101558
827 नागनाथ कृष्णा कोळीगोटखिंडी-9561329496
828 छाया बाबासो खैरमोडेगोटखिंडी-9622153606
829 विनायक नागनाथ कोळीगोटखिंडी20/10/20119561329496
830 विजय विठ्ठल पाटीलगोटखिंडी-9665815972
831 मिनाक्षी तुकाराम बुवागोटखिंडी-9770150365
832 खलीप लक्ष्मण धेंडेगोटखिंडी-7387998119
833 निवास यादव कांबळेगोटखिंडी-9965808396
834 रामचंद्र गणपती पाटीलगोटखिंडी-9689111328
835 राजाक्का रघुनाथ धेंडेगोटखिंडी-9503720891
836 इंदुबाई तुकाराम पाटीलगोटखिंडी-9860963622
837 प्रकाश शंकार धेंडेगोटखिंडी-9623912114
838 वसंत नाना एटमगोटखिंडी-9970203581
839 भागुबाई शामराव पाटीलगोटखिंडी01/05/19519096955563
840 रुपाली सुदाम मोरेगोटखिंडी-8805555739
841 शंकर रामचंद्र गाताडेगोटखिंडी-7083830900
842 भाग्यश्री गजानन माळकरगोटखिंडी11/01/20049822454714
843 खाजू बाशसोब सय्यदगोटखिंडी15/05/19849621381117
844 ओंकार सुदाम मोरेगोटखिंडी20/01/20108805555739
845 आर्यन बिरू गावडेगोटखिंडी27/04/2011 
846 गोरख ज्योती कांबळेगौंडवाडी01/01/1957 
847 सोमनाथ विष्णू कुंभारगौंडवाडी19/07/19998888944721
848 शालन विष्णू सावंतगौंडवाडी01/06/1935 
849 दत्तात्रय विष्णू चव्हाणगौंडवाडी01/01/19588805526168
850 विलास रंगराव चव्हाणगौंडवाडी01/05/19519822454415
851 ओंकार परशुराम नागणेगौंडवाडी31/03/2017 
852 जयश्री शंकर देसाईगौंडवाडी16/05/19859657607951
853 नकुशा सदाशिव लोकरेगौंडवाडी25/12/19747775020912
854 बाळूताई निवृत्ती कदमघबकवाडी01/06/19609881047816
855 स्वाती कृष्णात शिंदेघबकवाडी13/03/19809766213057
856 प्रतिभा धनाजी पवारघबकवाडी06/01/19839657563512
857 रुद्र अनंत कदमघबकवाडी23/04/20129422566652
858 वनिता आनंदराव डबकघबकवाडी14/01/19889158105177
859 लक्ष्मी महादेव खोतघबकवाडी01/06/19569766422115
860 पार्वती जोती घबकघबकवाडी01/06/1936 
861 विश्वनाथ हिंदुराव पवारचिकूर्डे01/08/19757391875244
862 पांडुरंग आत्माराम पाटीलचिकूर्डे01/01/19459664656923
863 रामचंद्र आनंदा बंडगरचिकूर्डे01/01/19807741055327
864 अशोक रामचंद्र पोर्लेकरचिकूर्डे01/01/19667767857586
865 शोभा दिलीप कुंभारचिकूर्डे01/06/19779096993942
866 सत्यजित खुंजीराव पवारचिकूर्डे04/06/20049561170491
867 आनंदा यशवंत मलगुंडेचिकूर्डे01/01/19589595041205
868 अब्दुल मौला शेखचिकूर्डे01/01/19909158580469
869 मनीषा दत्तात्रय पांढरबळेचिकूर्डे25/10/19799890375732
870 सुरेश मनोहर पांढरबळेचिकूर्डे06/06/19767028535827
871 शिल्पा महेंद्र कांबळेचिकूर्डे31/03/19838928759960
872 कृष्णात विठ्ठल कुंभारचिकूर्डे30/08/19829923792994
873 लक्ष्मी श्रीपती सूर्यवंशीचिकूर्डे01/06/1961 
874 रघुनाथ यशवंत वीरकरचिकूर्डे01/01/19739561427180
875 स्मिता राजेंद्र भोईचिकूर्डे10/10/19888888706621
876 विरुपाक्ष रामलिंग जंगम स्वामीचिकूर्डे01/01/19737709363235
877 अनिता सचिन खांबेचिकूर्डे01/06/19927709900476
878 गोविंदा रामा मानेचिकूर्डे01/06/19469623763016
879 राजाक्का कमलाकर मोरेचिकूर्डे01/01/19787350356917
880 धोंडीराम श्रीपती शेणेकरचिकूर्डे01/01/19579561170491
881 शंकर बाबुराव पाटीलचिकूर्डे02/06/19629673629539
882 विशाल माणिकराव जाधवचिकूर्डे05/04/20009860754579
883 विजय तुकाराम वाघमारेचिकूर्डे01/01/19948007238460
884 चिकूर्डे01/06/19669657369736
885 शामराव शंकर वडारचिकूर्डे01/01/19468600263970
886 सुशांत सर्जेराव गर्जेचिकूर्डे26/04/19879623944221
887 सुरेखा शिवाजी पाटीलचिकूर्डे18/06/19859552761375
888 अजय शामराव पाटीलचिकूर्डे22/10/19908308909595
889 प्रशांत सर्जेराव गर्जेचिकूर्डे15/05/19859595941391
890 भाऊसो महादेव शीदचिकूर्डे01/11/1969 
891 रघुनाथ युवराज गावडेचिकूर्डे01/01/19799766263979
892 सोना राऊ गावडेचिकूर्डे05/10/19847741066973
893 जयसिंग पांडुरंग पाटीलचिकूर्डे01/01/19509552218191
894 स्वरांजली संग्राम पाटीलचिकूर्डे07/04/20139975869938
895 लक्ष्मण साधू चव्हाणचिकूर्डे01/06/19509766805981
896 महेश राजकिशोर कुंभारचिकूर्डे04/03/20029822056294
897 सुरेखा यशवंत चिकुर्डेकरचिकूर्डे04/11/19757387943568
898 येसाबाई बळवंत कांबळेचिकूर्डे01/01/19447387943568
899 सुभाष रामचंद्र पाटीलचिकूर्डे20/01/19759623084081
900 वैशाली शिवराम पाटीलचिकूर्डे03/02/20019860547631
901 संजय विष्णू पाटीलचिकूर्डे01/01/19789552126667
902 सुनीता रामचंद्र पाटील वाघमारेचिकूर्डे15/01/1984 
903 सीता धोंडीराम पाटीलचिकूर्डे01/01/19787387878319
904 सुरेश बाबू अनुसेचिकूर्डे10/03/19587387255995
905 सीताबाई कृष्णात पावणेचिकूर्डे-9763827472
906 तुकाराम हरी पाटील वाघमारेचिकूर्डे01/01/19487387592530
907 रंजना बबन पवारचिकूर्डे01/01/19789766095980
908 चंद्रभागा बंडू पेजेचिकूर्डे01/06/19839860961154
909 एकनाथ महादेव भोसलेचिकूर्डे01/06/19768975766487
910 दत्तात्रय शंकर तेलीचिकूर्डे01/06/19499822045991
911 सोमनाथ श्रीकांत फुटाणेचिकूर्डे22/01/19809975432020
912 निवास बजरंग भोसलेचिकूर्डे01/01/19709860056319
913 भागोजी लक्ष्मण अनुसेचिकूर्डे01/01/19717387204756
914 मंगल सुरेश घोलपचिकूर्डे01/01/19919172823460
915 सुमित रमेश कांबळेचिकूर्डे14/04/19859860310356
916 महेश महारुद्र सगरेचिकूर्डे01/06/19699767637752
917 प्रसाद संभाजी मलगुंडेचिकूर्डे-7387502213
918 हयातबी रसूल कासेगावकरचिकूर्डे01/01/19339767629121
919 तनुजा शिवाजी पांढरबळेचिकूर्डे08/02/20017559391998
920 विश्वनाथ श्रीपती पाटीलचिकूर्डे01/06/19769664656923
921 मीना बाबुराव खोतचिकूर्डे01/01/19679966014873
922 विक्रम आनंदराव खांबेचिकूर्डे01/06/19688308031443
923 संदीप दादा गुजलेचिकूर्डे- 
924 संदीप आनंदराव भोसलेचिकूर्डे-7757872740
925 सुरेश महादेव सुतारचिकूर्डे20/11/19709689434742
926 युवराज तुकाराम भोसलेचिकूर्डे10/06/19837722061213
927 सीमा एकनाथ भोसलेचिकूर्डे-8975766487
928 चैत्राली महेश पाटीलचिकूर्डे27/04/20149822246146
929 निलेश दिलीप पांढरेचिकूर्डे01/01/19847875478983
930 सर्जेराव दादू मलगुंडेचिकूर्डे01/01/19469766887512
931 सिकंदर बाबासो पठाणजुनेखेड08/05/19829923109587
932 सुरज मोहन सुतारजुनेखेड21/10/19989503047824
933 बाबासो केशव शिंदेजुनेखेड02/06/19629765548058
934 संतोष वीरसिंग पाटीलजुनेखेड14/04/19809665465578
935 रणजित राजेंद्र पाटीलजुनेखेड22/09/19917875870112
936 दत्तात्रय बागवान किर्दकजुनेखेड-9767398959
937 साक्षी वान्कोजी पाटीलजुनेखेड17/11/20019764885988
938 जयश्री जीवन भगरेजुनेखेड20/09/19839923955909
939 स्वप्नाली हणमंत पाटीलजुनेखेड01/09/19909096765216
940 राहुल mohan सुतारजुनेखेड19/09/19919561305241
941 गणेश महादेव पाटीलजुनेखेड20/07/20007798492553
942 किशोर उर्फ निलेश रामचंद्र पाटीलजुनेखेड20/12/19727058403339
943 यशवंय सुबाना गायकवाडजक्राईवाडी01/06/19458698654323
944 दिलीप वसंत गायकवाडजक्राईवाडी01/01/19767378473486
945 पांडुरंग बाबुराव बांदलजांभुळवाडी14/03/1989 
946 अंकुश पांडुरंग बांदलजांभुळवाडी01/07/19788551863047
947 संजय हौसेराव जांगळेजांभुळवाडी01/06/19699665879846
948 पांडुरंग विष्णू लोहारठाणापूडे 01/01/19637768968386
949 राजाक्का हिंदुराव पाटीलठाणापूडे 01/01/1973 
950 प्रशांत जालिंदर पाटीलठाणापूडे 11/11/19839764471709
951 आक्काताई निवास मोरेठाणापूडे 28/08/19879552470626
952 शोभा ज्ञानदेव पाटीलठाणापूडे 01/01/19769823225396
953 सर्जेराव गणपती पाटीलठाणापूडे 01/01/1950 
954 सदाशिव शामराव पाटीलठाणापूडे 01/06/19497875017534
955 वसंत ganapti पाटीलठाणापूडे 01/01/19488308977747
956 तानूबाई तुकाराम पाटीलठाणापूडे 01/01/19399423282528
957 कांचनाबाई हिंदुराव पेटकरडोंगरवाडी01/01/19609689764179
958 रोहन भाऊसाहेब शकतेडोंगरवाडी22/02/20059623998154
959 संग्राम रघुनाथ पेटकरडोंगरवाडी01/11/19958552046412
960 कुमार जयसिंग पेटकरडोंगरवाडी14/11/19909797830272
961 कृष्णा तुकाराम पेटकरडोंगरवाडी02/06/1965 
962 हणमंत भीमराव कोपर्डेकरडोंगरवाडी01/01/19847741051763
963 Dinkar Rajaram Shindeडोंगरवाडी- 
964 Narendra Lakshman Petkarडोंगरवाडी- 
965 शिवाजी बापू ठोंबरेडोंगरवाडी01/03/19659604880240
966 विश्वास दादू कोपर्डेकरडोंगरवाडी01/01/19659890394088
967 लता राजेंद्र पाटीलढवळी25/04/19818275919387
968 उषा दादासो चौगुलेढवळी01/01/19889730617365
969 बाळासो शामराव कांबळेढवळी01/01/19799561721063
970 विलास रामचंद्र मोहितेढवळी02/06/19469766526918
971 विक्रम रंगराव पाटीलढवळी01/06/19899823588685
972 मनोज केशव नलवडेढवळी01/07/19867350311490