दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : पलूस दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अस्थिव्यंग
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 4149../GMPT/Photo/4149.JPG../GMPT/Pramanptr/4149.PDFनितेशकुमार मारुती शिंदेआमणापूर02/07/19859119450225 View फोटो प्रमाणपत्र
2 4196../GMPT/Photo/4196../GMPT/Pramanptr/4196अनिल लक्ष्मण राडेआमणापूर10/06/19699158311697 View फोटो प्रमाणपत्र
3 4400../GMPT/Photo/4400.JPG../GMPT/Pramanptr/4400.PDFवसंत हिंदुराव पाटीलआमणापूर01/06/19698055444590 View फोटो प्रमाणपत्र
4 4884../GMPT/Photo/4884.JPG../GMPT/Pramanptr/4884.PDFचंद्रकांत शिवाजी नलवडेआमणापूर26/04/19779168072088 View फोटो प्रमाणपत्र
5 5287../GMPT/Photo/5287.JPG../GMPT/Pramanptr/5287.PDFपूजा संजय राडेआमणापूर15/07/19989527855443 View फोटो प्रमाणपत्र
6 5465../GMPT/Photo/5465.JPG../GMPT/Pramanptr/5465.PDFसचिन विठ्ठल पाटीलआमणापूर01/11/19778055422643 View फोटो प्रमाणपत्र
7 5590../GMPT/Photo/5590.JPG../GMPT/Pramanptr/5590.PDFसीमा शिवाजी राडेआमणापूर01/07/1998  View फोटो प्रमाणपत्र
8 6955../GMPT/Photo/6955.JPG../GMPT/Pramanptr/6955वरद संजय गोरडआमणापूर06/09/20139579161773 View फोटो प्रमाणपत्र
9 7045../GMPT/Photo/7045.JPG../GMPT/Pramanptr/7045.PDFप्रदीप संभाजी नलवडेआमणापूर25/12/19819096930543 View फोटो प्रमाणपत्र
10 9360../GMPT/Photo/9360.JPG../GMPT/Pramanptr/9360.PDFसंजय निवृत्ती पवारआमणापूर01/06/19719665437151 View फोटो प्रमाणपत्र
11 12301../GMPT/Photo/12301.JPG../GMPT/Pramanptr/12301.PDFप्रतीक दयानंद राडेआमणापूर14/05/19988806271511 View फोटो प्रमाणपत्र
12 12367../GMPT/Photo/12367.JPG../GMPT/Pramanptr/12367.PDFमाहादेव जगन्नाथ बाटेआमणापूर01/06/19739657178452 View फोटो प्रमाणपत्र
13 12614../GMPT/Photo/12614.JPG../GMPT/Pramanptr/12614.PDFशुभांगी विलास पदमनआमणापूर25/12/19818378938492 View फोटो प्रमाणपत्र
14 12792../GMPT/Photo/12792.JPG../GMPT/Pramanptr/12792.PDFसोनाली सोमनाथ खैरमोडेआमणापूर-9922740828 View फोटो प्रमाणपत्र
15 13175../GMPT/Photo/13175.JPG../GMPT/Pramanptr/13175तुकाराम कुंडलिक जाधवआमणापूर01/01/19449689174717 View फोटो प्रमाणपत्र
16 13135../GMPT/Photo/13135.JPG../GMPT/Pramanptr/13135आबासाहेब चंद्रकांत जोंजाळेआमणापूर01/06/19608378949897 View फोटो प्रमाणपत्र
17 13355../GMPT/Photo/13355.JPG../GMPT/Pramanptr/13355.PDFतानाजी हिंदुराव पवारआमणापूर01/07/19789923307732 View फोटो प्रमाणपत्र
18 13419../GMPT/Photo/13419.JPG../GMPT/Pramanptr/13419.PDFहणमंत विठ्ठल सूर्यवंशीआमणापूर01/06/19608055424393 View फोटो प्रमाणपत्र
19 13534../GMPT/Photo/13534.JPG../GMPT/Pramanptr/13534.PDFसुशीला वसंत निकमआमणापूर01/01/19597083328979 View फोटो प्रमाणपत्र
20 14046../GMPT/Photo/14046.JPG../GMPT/Pramanptr/14046धनाजी पांडुरंग जाधवआमणापूर01/06/19568600288071 View फोटो प्रमाणपत्र
21 14086../GMPT/Photo/14086.JPG../GMPT/Pramanptr/14086.PDFविमल अशोक गायकवाडआमणापूर01/06/19739175738827 View फोटो प्रमाणपत्र
22 14194../GMPT/Photo/14194.JPG../GMPT/Pramanptr/14194केदार सचिन अनुगडेआमणापूर20/09/20099766203643 View फोटो प्रमाणपत्र
23 14267../GMPT/Photo/14267.JPG../GMPT/Pramanptr/14267.PDFकमल सुभाष अनुगडेआमणापूर30/07/19759623310642 View फोटो प्रमाणपत्र
24 14530../GMPT/Photo/14530.JPG../GMPT/Pramanptr/14530अंकुश कृष्ण कोळीआमणापूर01/06/19618055435546 View फोटो प्रमाणपत्र
25 14568../GMPT/Photo/14568.JPG../GMPT/Pramanptr/14568.PDFमारुती विठ्ठल मतकरीआमणापूर06/03/19777083686025 View फोटो प्रमाणपत्र
26 14337../GMPT/Photo/14337.JPG../GMPT/Pramanptr/14337मिलिंद वासुदेव गोरंबेकरआमणापूर01/06/19709921070410 View फोटो प्रमाणपत्र
27 14372../GMPT/Photo/14372.JPG../GMPT/Pramanptr/14372.PDFअशोक हिंदुराव पाटीलआमणापूर01/06/19667219416623 View फोटो प्रमाणपत्र
28 21751../GMPT/Photo/21751.JPG../GMPT/Pramanptr/21751इंदाबाई जनार्दन पाटीलआमणापूर01/06/19359730135794 View फोटो प्रमाणपत्र
29 21609../GMPT/Photo/21609.JPG../GMPT/Pramanptr/21609लक्ष्मी चंद्रकांत पाटीलआमणापूर01/06/19749970775432 View फोटो प्रमाणपत्र
30 22044../GMPT/Photo/22044.JPG../GMPT/Pramanptr/22044सिधुताई विलास पाटीलआमणापूर01/06/19539960438779 View फोटो प्रमाणपत्र
31 22768../GMPT/Photo/22768.JPG../GMPT/Pramanptr/22768.JPGबसवराज नागाप्पा गंजीआमणापूर05/05/19569021023750 View फोटो प्रमाणपत्र
32 23103../GMPT/Photo/23103../GMPT/Pramanptr/23103अंजना अशोक डबकंआमणापूर01/06/19809075216694 View फोटो प्रमाणपत्र
33 23146../GMPT/Photo/23146../GMPT/Pramanptr/23146रामचंद्र केशव कांबळेआमणापूर06/06/1971  View फोटो प्रमाणपत्र
34 33506../GMPT/Photo/33506.JPG../GMPT/Pramanptr/33506.JPGहिंदुराव आबा पवारआमणापूर01/06/19389923307732 View फोटो प्रमाणपत्र
35 33655../GMPT/Photo/33655.JPG../GMPT/Pramanptr/33655सचिन विलास पाटीलआमणापूर01/06/19849595252066 View फोटो प्रमाणपत्र
36 33738../GMPT/Photo/33738.JPG../GMPT/Pramanptr/33738.JPGनितीन बबन अनुगडेआमणापूर01/06/19709860032826 View फोटो प्रमाणपत्र
37 33805../GMPT/Photo/33805.JPG../GMPT/Pramanptr/33805.JPGस्वाती हिंदुराव पाटीलआमणापूर15/12/19857620065137 View फोटो प्रमाणपत्र
38 33882../GMPT/Photo/33882.JPG../GMPT/Pramanptr/33882.JPGमहादेव आनंद पवारआमणापूर25/11/19759579251175 View फोटो प्रमाणपत्र
39 33949../GMPT/Photo/33949.JPG../GMPT/Pramanptr/33949.JPGआनंदा केशव पवारआमणापूर01/03/19479579251175 View फोटो प्रमाणपत्र
40 42209../GMPT/Photo/42209.jpg../GMPT/Pramanptr/42209.JPGविनायक लक्ष्मण पाटीलआमणापूर01/01/19639657070184 View फोटो प्रमाणपत्र
41 42213../GMPT/Photo/42213.jpg../GMPT/Pramanptr/42213.JPGमारुती आनंदा राडेआमणापूर01/06/19459595064334 View फोटो प्रमाणपत्र
42 42217../GMPT/Photo/42217.jpg../GMPT/Pramanptr/42217.JPGवसंत शामराव पाटीलआमणापूर01/06/19569595617007 View फोटो प्रमाणपत्र
43 42231../GMPT/Photo/42231.jpg../GMPT/Pramanptr/42231.JPGधोंडीराम शंकर खारकांडेआमणापूर01/06/19419503887316 View फोटो प्रमाणपत्र
44 42244../GMPT/Photo/42244.jpg../GMPT/Pramanptr/42244.JPGशंकर नामदेव पाटीलआमणापूर09/06/19409766972471 View फोटो प्रमाणपत्र
45 42277../GMPT/Photo/42277.jpg../GMPT/Pramanptr/42277दत्तात्रय कृष्णा पाटीलआमणापूर01/06/19537721967125 View फोटो प्रमाणपत्र
46 42286../GMPT/Photo/42286.jpg../GMPT/Pramanptr/42286पार्वती संजय शेंडगेआमणापूर01/06/19809975864151 View फोटो प्रमाणपत्र
47 42340../GMPT/Photo/42340.jpg../GMPT/Pramanptr/42340राजाराम लक्ष्मण पाटीलआमणापूर01/06/19437410135237 View फोटो प्रमाणपत्र
48 42344../GMPT/Photo/42344.jpg../GMPT/Pramanptr/42344सोनाबाई राजाराम पाटीलआमणापूर01/06/19477410135237 View फोटो प्रमाणपत्र
49 42350../GMPT/Photo/42350.jpg../GMPT/Pramanptr/42350ओंकार भगवान अनुगडेआमणापूर31/08/20119960891502 View फोटो प्रमाणपत्र
50 44332../GMPT/Photo/44332.jpg../GMPT/Pramanptr/44332.JPGनारायण ज्ञानदेव जाधवआंधळी02/12/19467066346760 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : पलूस दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अस्थिव्यंग
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 नितेशकुमार मारुती शिंदेआमणापूर02/07/19859119450225
2 अनिल लक्ष्मण राडेआमणापूर10/06/19699158311697
3 वसंत हिंदुराव पाटीलआमणापूर01/06/19698055444590
4 चंद्रकांत शिवाजी नलवडेआमणापूर26/04/19779168072088
5 पूजा संजय राडेआमणापूर15/07/19989527855443
6 सचिन विठ्ठल पाटीलआमणापूर01/11/19778055422643
7 सीमा शिवाजी राडेआमणापूर01/07/1998 
8 वरद संजय गोरडआमणापूर06/09/20139579161773
9 प्रदीप संभाजी नलवडेआमणापूर25/12/19819096930543
10 संजय निवृत्ती पवारआमणापूर01/06/19719665437151
11 प्रतीक दयानंद राडेआमणापूर14/05/19988806271511
12 माहादेव जगन्नाथ बाटेआमणापूर01/06/19739657178452
13 शुभांगी विलास पदमनआमणापूर25/12/19818378938492
14 सोनाली सोमनाथ खैरमोडेआमणापूर-9922740828
15 तुकाराम कुंडलिक जाधवआमणापूर01/01/19449689174717
16 आबासाहेब चंद्रकांत जोंजाळेआमणापूर01/06/19608378949897
17 तानाजी हिंदुराव पवारआमणापूर01/07/19789923307732
18 हणमंत विठ्ठल सूर्यवंशीआमणापूर01/06/19608055424393
19 सुशीला वसंत निकमआमणापूर01/01/19597083328979
20 धनाजी पांडुरंग जाधवआमणापूर01/06/19568600288071
21 विमल अशोक गायकवाडआमणापूर01/06/19739175738827
22 केदार सचिन अनुगडेआमणापूर20/09/20099766203643
23 कमल सुभाष अनुगडेआमणापूर30/07/19759623310642
24 अंकुश कृष्ण कोळीआमणापूर01/06/19618055435546
25 मारुती विठ्ठल मतकरीआमणापूर06/03/19777083686025
26 मिलिंद वासुदेव गोरंबेकरआमणापूर01/06/19709921070410
27 अशोक हिंदुराव पाटीलआमणापूर01/06/19667219416623
28 इंदाबाई जनार्दन पाटीलआमणापूर01/06/19359730135794
29 लक्ष्मी चंद्रकांत पाटीलआमणापूर01/06/19749970775432
30 सिधुताई विलास पाटीलआमणापूर01/06/19539960438779
31 बसवराज नागाप्पा गंजीआमणापूर05/05/19569021023750
32 अंजना अशोक डबकंआमणापूर01/06/19809075216694
33 रामचंद्र केशव कांबळेआमणापूर06/06/1971 
34 हिंदुराव आबा पवारआमणापूर01/06/19389923307732
35 सचिन विलास पाटीलआमणापूर01/06/19849595252066
36 नितीन बबन अनुगडेआमणापूर01/06/19709860032826
37 स्वाती हिंदुराव पाटीलआमणापूर15/12/19857620065137
38 महादेव आनंद पवारआमणापूर25/11/19759579251175
39 आनंदा केशव पवारआमणापूर01/03/19479579251175
40 विनायक लक्ष्मण पाटीलआमणापूर01/01/19639657070184
41 मारुती आनंदा राडेआमणापूर01/06/19459595064334
42 वसंत शामराव पाटीलआमणापूर01/06/19569595617007
43 धोंडीराम शंकर खारकांडेआमणापूर01/06/19419503887316
44 शंकर नामदेव पाटीलआमणापूर09/06/19409766972471
45 दत्तात्रय कृष्णा पाटीलआमणापूर01/06/19537721967125
46 पार्वती संजय शेंडगेआमणापूर01/06/19809975864151
47 राजाराम लक्ष्मण पाटीलआमणापूर01/06/19437410135237
48 सोनाबाई राजाराम पाटीलआमणापूर01/06/19477410135237
49 ओंकार भगवान अनुगडेआमणापूर31/08/20119960891502
50 नारायण ज्ञानदेव जाधवआंधळी02/12/19467066346760
51 उत्तम गणपती मानेआंधळी-9890616147
52 किसान ज्ञानू जाधवआंधळी- 
53 विद्यासागर संभाजी जाधवआंधळी03/06/19957798348876
54 समीर दस्तगीर कोळेकरआंधळी12/04/19817709658723
55 नारायण रघु कदमआंधळी01/03/19429689736969
56 सजाबाई येशवंत मानेआंधळी06/07/19649850680862
57 हरिभाऊ दत्तात्रय कदमआंधळी01/06/19579527527451
58 लाक्षिमीबाई दत्तात्रय जगदाळेआंधळी04/05/19579890371877
59 उत्तम गणपती पवारआंधळी13/03/19439970099298
60 आदम साहेबजी मुल्लाआंधळी19/04/19687387335703
61 आयुष गजानन मानेआंधळी20/06/2010 
62 सुनंदा आनंदा कदमआंधळी-9975369964
63 मारुती रामचंद्र जाधवआंधळी07/05/19667066689240
64 अशोक नामदेव धनवडेआंधळी- 
65 मैनुद्दीन राजू मुल्लाआंधळी14/03/19939975289537
66 अरुण रंगराव जाधवआंधळी12/06/19699766972371
67 राजवर्धन मंगेश मानेआंधळी-8329550033
68 विशाल अशोक आनंद जाधवआंधळी16/01/19969673185476
69 शिवाजी आबा कदमआंधळी-7709021721
70 सुनिल महादेव कदमआंधळी14/06/19749975884409
71 सुरेश भिमराव जगदाळेआंधळी17/03/19759112855359
72 बाळासो महादेव शिंदेआंधळी01/07/19739764402952
73 राजू नारायण मानेआंधळी15/11/19739561022477
74 आशा बाबासो मानेआंधळी- 
75 नूरजहान खानसाब शिकलगारआंधळी01/06/19737057055844
76 ऊर्मिला बबन पाटीलआंधळी09/06/19837709663662
77 अश्विनी प्रशांत कदमआंधळी27/11/1986 
78 सुलोचना साउबा मानेआंधळी01/06/1961 
79 मालन यल्लाप्प कोळीआंधळी01/06/19507387492089
80 लक्ष्मी निवास कांबळेआंधळी27/12/19969096405108
81 लक्ष्मि तानाजी महिंदआंधळी01/06/19729503837370
82 अनिल आनंदा जगदाळेआंधळी24/07/19789975739033
83 रविंद्र रामचंद्र कदमआंधळी01/06/1972 
84 अजित प्रभाकर बोलेआंधळी05/07/19839623657315
85 बेबीताई कबीर धेंडेअंकलखोप01/05/19779860331698
86 अशोक हरिश्चंद्र मुळीकअंकलखोप05/06/19657058949588
87 दिव्या जयकर सूर्यवंशीअंकलखोप02/02/20079021249550
88 ललिता दामोदर लांडगेअंकलखोप15/05/19749960457256
89 बजरंग ज्ञानू पाटीलअंकलखोप01/06/19759773388310
90 शोभा शहाजी वसगडेकरअंकलखोप01/01/1971 
91 सुजाता राकेश लांडगेअंकलखोप03/06/19817038978332
92 ज्योतीराम निवृत्ती जगदाळेअंकलखोप-9975792980
93 उज्वला बाळासो मोटकट्टेअंकलखोप04/09/19878600503737
94 गोकुळा भगवान हजारेअंकलखोप15/07/19519975323692
95 सर्जेराव पांडुरंग यादवअंकलखोप01/01/19499730914435
96 बाबुराव ज्ञानदेव खंडागळेअंकलखोप02/06/19589921814919
97 बबन शंकर वसगडेकरअंकलखोप01/06/19658055444200
98 शंकर ज्ञानू गोडसेअंकलखोप01/01/19627841822733
99 दीपक शिवाजी पाटीलअंकलखोप04/09/1986 
100 सोमनाथ महेश जंगमअंकलखोप10/01/20079766002665
101 मकबूल गुलाब मुल्लाअंकलखोप01/06/19619765704637
102 प्रमोद हंबिराव पाटीलअंकलखोप01/01/1975 
103 श्रेया संभाजी हजारेअंकलखोप22/01/20089822745000
104 वंदना रवींद्र तेलसंगअंकलखोप30/09/19837058227146
105 शंकर आण्णाप्पा रुपनरअंकलखोप15/01/19968530474091
106 अमोल गणपती रजपूतअंकलखोप20/06/19967840907761
107 गौरव सतीश लोंढेअंकलखोप10/05/20089766457282
108 रंगराव बुधाजी कोलेअंकलखोप01/06/1951 
109 विजय वसंतराव वारेअंकलखोप01/05/19787211224981
110 वेदिका रणजित मुळीकअंकलखोप12/04/20119595151500
111 महादेव तुकाराम कांबळेबांबवडे01/06/19629730548213
112 विजय नाना कांबळेबांबवडे-9146572092
113 धोंडूबाई तुकाराम परीटबांबवडे01/01/19959823484919
114 संगीता शरद गुरवबांबवडे26/12/19799689361231
115 सोनाली आशिष पवारबांबवडे06/01/19919860617626
116 प्रताप भास्कर मंडलेबांबवडे08/08/19979096271158
117 भीमराव जगन्नाथ राजमानेबांबवडे01/06/19519860823260
118 सरस्वती गणपती पवारबांबवडे01/06/19509503513196
119 यमुताई शामराव पवारबांबवडे02/01/19519970078052
120 नंदा मारुती कांबळेबांबवडे15/08/1967 
121 कमल कोंडीबा शिंदेबांबवडे01/01/1955 
122 विठ्ठल यमाजी भंडारेबांबवडे01/06/19569096239821
123 विक्रम सूर्याजी पवारबांबवडे07/07/19839422513917
124 बाजीराव दिगंबर पवारबांबवडे25/11/19779503042661
125 आप्पासाहेब नामदेव पवारबांबवडे01/06/19569421410392
126 अनिल भगवान कदमबांबवडे01/06/19809975052101
127 आक्काताई लालासो संकपाळबांबवडे14/03/19609975341837
128 रामचंद्र महादेव भंडारेबांबवडे01/06/19387588586590
129 प्रतीक्षा अर्जुन नवलेबांबवडे09/09/20027720961704
130 काशीबाई रामचंद्र पवारबांबवडे01/06/19399096425384
131 रंजना दिलीप लोहारबांबवडे01/02/19719096562295
132 अशोक मनोहर सावंतबांबवडे01/06/19838600681210
133 ओंकार मुकुंद साळुंखेबांबवडे01/06/20019561317750
134 कलावती आप्पासाहेब पवारबांबवडे01/06/19729561091411
135 किरण भगवान कदमबांबवडे01/05/19977219358028
136 संग्राम भगवान गुजलेबांबवडे01/06/20049960471552
137 विजया हिरालाल कांबळेबांबवडे-9822591843
138 शिवाजी यल्लाप्पा पवारबांबवडे01/06/19549861852018
139 कुमार मारुती यादवबांबवडे03/05/19639860311030
140 निलेश गणपती गुजलेबांबवडे06/07/19889960471552
141 राजेंद्र नंदू भंडारेबांबवडे20/05/19757218178565
142 सारंगाबाई बाबुराव भंडारेबांबवडे01/06/19439881500882
143 मारुती यशवंत डुबलबांबवडे01/06/19609860820379
144 शहाबुद्दीन मलिक मुल्लाबांबवडे11/01/1936 
145 बाबासो नामदेव सुर्यंवशीबांबवडे01/06/19439503042661
146 सुनंदा मारुती संकपाळबांबवडे01/06/1947 
147 प्रमोद नेताजी जाधवभिलवडी02/06/19839766687858
148 शंकर सदाशिव तोरस्करभिलवडी19/07/19769975461779
149 जयश्री उमेश घोडकेभिलवडी26/05/19839975187914
150 अनिकेत शंकर पाटीलभिलवडी22/07/20029823279352
151 संजय श्रीपाल चौगुलेभिलवडी11/10/19678484922437
152 सुरेश दत्तू आंबीभिलवडी01/06/19749766441730
153 करिष्मा सलीम मुल्लाभिलवडी21/10/19949960894248
154 भिलवडी- 
155 रोशन सचिन कांबळेभिलवडी08/02/20119970803393
156 अवधूत धनाजी गोरेभिलवडी11/12/2003 
157 चिंतामणी धनाजी गोरेभिलवडी17/02/20029096420817
158 वंदना गणपती हराळेभिलवडी01/06/19869850686281
159 आकाश मधुकर कुरणेभिलवडी03/07/20029561214902
160 दशरथ सुबराव वावरेभिलवडी01/04/1972 
161 कन्हया चंद्रकांत शिंदेभिलवडी06/09/20047397809367
162 जनगोंडा मालिशा चौगुलेभिलवडी01/09/19387391810839
163 सुदर्शन दत्तात्रय पाटीलभिलवडी17/04/19579145488480
164 बापू शंकर गंगणेभिलवडी01/06/19499890810865
165 दीपक दत्तात्रय पाटीलभिलवडी01/06/19479766645009
166 बाळाबाई चंदर मोरेभिलवडी01/06/19689604049358
167 शंकर सिदू मोरेभिलवडी01/07/19409960160460
168 समीक्षा संजय मोकाशीभिलवडी24/11/20059096771377
169 रोहित रामचंद्र महिंदभिलवडी30/12/19949765312938
170 रोहित आप्पासो काटकरभिलवडी15/11/19939673711842
171 निखिल किशोर गोरेभिलवडी19/06/20018329358060
172 विठाबाई लक्समन कणसेभिलवडी05/06/1943 
173 शरणप्पा मधुकर वाघमारेभिलवडी01/06/19889096302871
174 चंद्रकांत शंकर वाली शेटेभिलवडी15/11/19769175424172
175 बाबुराव भीमराव कांबळेभिलवडी01/06/19699766776259
176 शिवाजी पांडुरंग मोरेभिलवडी02/06/19569657293013
177 लक्समी संजय यादवभिलवडी19/12/19859767292697
178 रावसो बाळू कोरेभिलवडी01/06/19607559469049
179 शांतीनाथ नेमगोंडा किणीकरभिलवडी01/07/19679890717752
180 आप्पासो दादा कवठेकरभिलवडी01/06/19639730046697
181 ज्योतीराम वसंत कदमभिलवडी14/12/19893321985844
182 अशोक माणिकचंद चौगुलेभिलवडी10/04/19679975063904
183 सुचेता श्रीकांत कुलकर्णीभिलवडी11/08/19429966920154
184 कविता विक्रम मोकाशीभिलवडी15/10/19898275257584
185 सुनीता विक्रम मोकाशीभिलवडी15/09/19818888337864
186 रमेश ईश्वर जाधवभिलवडी स्टेशन24/03/19758600120287
187 दादासो बाबू देसाईभिलवडी स्टेशन01/06/19689146461629
188 ऋषिकेश बबन माळीभिलवडी स्टेशन06/03/2011 
189 उषा पंडित माळीभिलवडी स्टेशन15/07/19859503377308
190 भिलवडी स्टेशन01/06/19829766824449
191 अलंकार वसंत पवारभिलवडी स्टेशन12/09/19837028668222
192 सुनीता भूपाल गोसावीभिलवडी स्टेशन22/05/19889766485638
193 अर्जुन संभाजी जाधवभिलवडी स्टेशन01/06/19939960664032
194 गिता अर्जुन जाधवभिलवडी स्टेशन10/10/19959960664032
195 बाबासो बाळासो संकाजेभ्रमनाळ12/08/19887410731152
196 महावीर भूपाल करनाळेभ्रमनाळ28/04/19857755910379
197 वत्सला मारुती बंडगरभ्रमनाळ01/06/19589970661464
198 कुसुम केशव कांबळेभ्रमनाळ01/06/19569860372446
199 आप्पासो विठ्ठल बाणेभ्रमनाळ15/02/19759730017037
200 यशवंत निळू मोहितेभ्रमनाळ04/09/19519766491041
201 शकुंतला केशव कांबळेभ्रमनाळ04/06/19459860372446
202 सागर चंद्रकांत बामणेभ्रमनाळ19/10/19989168439628
203 कमल शामराव गाडलेभ्रमनाळ01/06/1961 
204 सुषमा शशिकांत चौगुलेभ्रमनाळ01/06/1969 
205 जयबुन मकबूल सनदीभ्रमनाळ01/06/19468007023505
206 सुरेश बळवंत लखणेभ्रमनाळ10/03/19688055444090
207 तुकाराम लक्ष्मण वावरेभ्रमनाळ01/05/1976 
208 अभिनंदन विजय पाटीलभ्रमनाळ-9975070997
209 श्वेता सूर्यकांत गडदेभ्रमनाळ01/05/20038600910266
210 पुष्पा सीताराम गुरवभ्रमनाळ01/06/19637028595237
211 पांडुरंग कृष्णा बंडगरभ्रमनाळ01/05/1947 
212 राजगोंडा शामराव करनाळेभ्रमनाळ01/06/19657028336147
213 सुरेश भूपाल राजोबाभ्रमनाळ01/05/19628530803975
214 सुशांत रामा किरणगीभ्रमनाळ01/06/1989 
215 आण्णा बाबू राजोबाभ्रमनाळ01/06/19459373293829
216 सुवर्ना आण्णा राजोबाभ्रमनाळ01/06/1951 
217 रोहन शांतीनाथ करनाळेभ्रमनाळ01/06/1997 
218 अभिजित श्रीपाल सत्यांनाभ्रमनाळ01/06/1986 
219 संतोष बापुसो राजोबाभ्रमनाळ01/05/19709665669135
220 रामा ज्ञानू बंडगरभ्रमनाळ01/06/19319096280334
221 शालन रावसाहेब राजोबाभ्रमनाळ01/06/19689766428982
222 चंपाबाई आप्पा महामुनीभ्रमनाळ01/06/19419766428982
223 महादेव खानू गडदेभ्रमनाळ10/06/19429096922595
224 दादासो भूपाल पाटीलभ्रमनाळ01/06/19559765424210
225 शंकर महादेव कारंडेभ्रमनाळ28/08/19789765911724
226 सुरेखा बाबुराव लोटेभ्रमनाळ-9145051663
227 वसंत श्रीपाल चिखलगीभ्रमनाळ01/06/19607057653962
228 मंगल माडीवाळ होसमनेभ्रमनाळ04/03/19689860097913
229 सखुबाई जंबू नरुटेभ्रमनाळ03/07/19487410107397
230 विलासी आबा गडदेभ्रमनाळ04/06/19708390953717
231 सतीश रामचंद्र पाटीलबुर्ली15/06/19819960406694
232 यशवंत बापू चौगुलेबुर्ली01/09/19429975203439
233 पंढरीनाथ तुकाराम गुरवबुर्ली01/04/19428975035319
234 संभाजी शंकर शेडबाळेबुर्ली01/05/19449172408483
235 उर्मिला महेंद्र होवाळबुर्ली02/04/19749763707933
236 शारदा रामचंद्र पाटीलबुर्ली01/06/19658888706823
237 नारायण दादू कांबळेबुर्ली01/06/19659767983158
238 भीमराव गंगाराम कांबळेबुर्ली02/10/19429272894990
239 भीमराव बळवंत पाटीलबुर्ली01/10/19459970179571
240 नेणी आनंदा जोंजाळेबुर्ली01/06/19559665487456
241 जनार्दन विठ्ठल पाटीलबुर्ली01/06/19669975528719
242 अब्बासकर्तर नबी मुजावरबुर्ली01/06/19479404358868
243 विशाल श्रीकांत कोरेबुर्ली10/02/19809764620629
244 संदीप प्रभाकर होगलेबुर्ली22/04/19849890922347
245 शैला गुंडा जोंजाळेबुर्ली11/06/19769172408064
246 मालनबी जुलेखान पठाणबुर्ली-9604645276
247 सतीश आनंदा फाटकबुर्ली01/06/19739665202611
248 कुसुम श्रीधर जाधवबुर्ली01/06/19689730915640
249 शारदा रामचंद्र पाटीलबुर्ली01/06/19658888706823
250 अमोल भूपाल चौगुलेबुर्ली16/06/19809075113063
251 महेंद्र आनंदा होवाळबुर्ली11/11/19729763707933
252 वनिता उत्तम गेजगेबुर्ली26/11/19968805705742
253 राणी शिवाजी देसाईबुर्ली01/06/1982 
254 पार्वती दिलीप आयवळेबुर्ली06/06/19677387337561
255 दिलीप लाला आयवळेबुर्ली02/06/19627387337561
256 प्राजक्ता महादेव आयवळेबुर्ली04/06/19999604697805
257 नसीमा यासिन मुजावरबुर्ली01/06/19857387942162
258 अंकुश रामचंद्र पाटीलबुर्ली01/06/19489970257765
259 कृष्णत रामचंद्र पाटीलबुर्ली01/01/19558422096798
260 सपिया सादिक इनामदारबुर्ली20/09/19899766342710
261 ऋतुजा उत्तम फाटकबुर्ली01/06/20039881802462
262 प्रकाश भीमराव चौगुलेबुर्ली20/06/19699921114603
263 निवृत्ती गणू मानेचोपडेवाडी01/06/19479172820173
264 नंदाताई सुभाष पाटीलचोपडेवाडी01/06/19609860823175
265 विलास तातोबा मोरेचोपडेवाडी01/07/19539623879314
266 दशरथ हरी मोरेचोपडेवाडी01/06/19519960971172
267 श्रेया दत्तात्रय देवार्डेचोपडेवाडी25/10/20098007719665
268 वैशाली प्रकाश मानेचोपडेवाडी01/06/19819665444520
269 वैष्णवी मधुकर मोरेचोपडेवाडी05/11/20139890509934
270 सहदेव तुकाराम मानेचोपडेवाडी01/06/19698600936145
271 नंदाताई सुरेश तळपचोपडेवाडी01/06/19668806479073
272 जयसिंग बापू मानेचोपडेवाडी01/05/19487757076496
273 सखाराम आनंदा मानेचोपडेवाडी01/06/19487038043128
274 सुभाष वसंत गायकवाडचोपडेवाडी10/04/19718007313328
275 बाबू मारुती भोळेचोपडेवाडी01/06/19589096239882
276 दिनकर महादेव पाटीलधयारी05/07/19759822711182
277 यलप्पा अमृत पवारधयारी05/01/19728888704749
278 तोफीक रज्जाक मुजावरधयारी-8698640016
279 अशोक बबन पाटोळेधयारी- 
280 प्रदीप विलास पाटीलधयारी-7721867654
281 तनिष्का सुनील काळेधयारी18/12/20059764231844
282 वैशाली सुभाष पाटीलधयारी18/01/19809096003762
283 संकेत बाळासो माळीधयारी13/07/20069970872993
284 शंकर एकनाथ पाटीलधयारी23/05/19799975882427
285 अशोक निवृत्ती पाटीलधयारी01/07/19639561646631
286 भास्कर सिद्धू काळेधयारी-9021170621
287 सादिक पांडुरंग पाटीलधयारी01/06/19689975211643
288 शरद वसंतराव पाटीलधयारी27/05/19769011635532
289 बाबुराव बाजी काळेधयारी01/06/19559881801075
290 मधुकर आनंदा पाटीलधयारी27/10/19659767338532
291 कमल अशोक कुंभारदुधांदी12/06/19659503754523
292 किशोरी विजय साळुंखेदुधांदी13/11/19679604282047
293 अनिता कृष्णाजी चव्हाणदुधांदी17/09/19699763229005
294 शेखर तानाजी चव्हाणदुधांदी08/03/19899021963830
295 रसूलबी नाबिलाल जमादारदुधांदी01/06/19479665189673
296 तानाजी शिवाजी गायकवाडदुधांदी01/06/19737387771505
297 विध्य्या पवन कुंभारदुधांदी20/03/19909545081803
298 दीपाली मोहन शिंदेदुधांदी21/07/19868956102300
299 माया बाळासो फाळकेदुधांदी01/06/19807304208473
300 संभाजी यशवंत रानमालेदुधांदी01/06/19538956809940
301 नूरमहंमद खाजासो डबीरदुधांदी14/09/19547350025115
302 साक्षी चंद्रकांत मांडलेदुधांदी01/09/20059552767557
303 संपत पांडुरंग जमदाडेदुधांदी15/12/19469657142789
304 बजरंग रामचंद्र जाधवदुधांदी01/03/19459921692359
305 प्रमोद विठ्ठलराव पाटीलदुधांदी18/02/19759579893399
306 हसीना सिकंदर आंदेदुधांदी01/06/19529623328515
307 वासंती विठ्ठल पाटीलदुधांदी28/04/19479579893399
308 पिराजी शंकर साठेदुधांदी01/06/19729130961428
309 संपत आनंदा नलावडेदुधांदी01/06/19579146671468
310 सागर पांडुरंग नलावडेदुधांदी23/04/19987057999005
311 भानुदास कृष्णा दळवीदुधांदी14/08/19429921070406
312 सुधीर हणमंत घोरपडेदुधांदी03/03/19819552740055
313 सुनील नाना जावीरदुधांदी07/01/19969552357179
314 सुदाम राजाराम आरबुनेदुधांदी01/06/19729552357219
315 भारती अनिल दळवीदुधांदी20/10/19829527826449
316 पूजा मानसिंग नाईकदुधांदी12/12/20069657495534
317 सुमन तुकाराम शेळकेदुधांदी-7350182848
318 राजेंद्र रामचंद्र चव्हाणदुधांदी23/05/19687350473415
319 सुर्वणा विजय खोतदुधांदी01/06/19757038214093
320 शिवाजी ज्ञानू नलावडेदुधांदी01/06/19549921882992
321 दिनकर नामदेव जमदाडेदुधांदी15/08/19459975474458
322 सुरेश पतंगराव मांडलेदुधांदी-9021438937
323 उषा वसंत जाधवदुधांदी01/06/19679860209640
324 पौर्णिमा रामदेव सावंतदुधांदी03/04/19969763774588
325 भीमराव सिद्राय धाबडेदुधांदी01/06/19489021775400
326 शांताराम मारुती कुंभारदुधांदी01/06/19689623597921
327 राजवीर अधिक कदमदुधांदी20/04/20129860823824
328 मालन पांडुरंग सावंतदुधांदी03/07/19538605424971
329 उषा संपत पवारदुधांदी- 
330 सुरेश बापू तीरमारेदुधांदी02/06/19589689520626
331 उत्तम विठोबा सावंतदुधांदी01/03/19509922207933
332 प्रतीक्षा सागर जाधवदुधांदी31/05/20099860899000
333 आनंदा महादेव मोहितेदुधांदी01/06/19679922795541
334 संजय आनंदा कदमदुधांदी01/06/19759921082650
335 प्रथमेश माणिक बुचडेदुधांदी30/03/19909021296834
336 वैभव बघवान कदमदुधांदी01/06/19829021978091
337 रामदास मदने महेशदुधांदी20/03/19898888158627
338 संदेश साहेबराव कदमघोगांव13/10/20069767679498
339 शांताबाई मसू कांबळेघोगांव01/06/19389960628173
340 तानाजी नारायण पाटीलघोगांव02/04/19527794059957
341 राहुल उत्तम पाटीलघोगांव04/02/19899881077274
342 प्रमोद तानाजी काळेघोगांव28/04/19999146634905
343 भारती शिवाजी पाटीलघोगांव11/04/19739767111096
344 दत्तू बळी देवकुळेघोगांव11/06/1957 
345 आनंदा दामू कांबळेघोगांव02/04/19509822875644
346 यशवंत भीमराव शिंदेघोगांव02/02/19479623815315
347 वसंत पांडुरंग शिंदेघोगांव12/10/20039011345380
348 आनंदराव पाटील शरदघोगांव02/06/19728975956630
349 रुपाली बाळासो पाटीलघोगांव15/10/19769273936578
350 दिलीप किसन कांबळेघोगांव02/06/19627709631442
351 वसंत पांडुरंग पाटीलघोगांव12/08/19407517248788
352 मिजाजबी बंडू संदेघोगांव02/04/19679604983252
353 मारुती अर्जुन कांबळेघोगांव01/10/19859552296126
354 विश्वास भीमराव पाटीलघोगांव02/06/19657038211054
355 हर्षनि भरत कांबळेघोगांव04/11/20079657168477
356 ओम संदीप सुतारघोगांव28/08/20049579575157
357 प्रेरणा धनाजी शिंदेघोगांव04/09/20067057968152
358 ओमकार नारायण पाटीलघोगांव05/03/1999 
359 सुशीला दिनकर गोरेघोगांव07/04/19579075975636
360 बाळाबाई किसन गोरेघोगांव02/04/1960 
361 नंदकुमार निवृत्ती सूर्यवंशीहजारवाडी01/01/19669561060622
362 प्रमोद जनार्दन वंडेहजारवाडी01/01/19969404705340
363 अक्षय रमेश यादवहजारवाडी01/01/19949623165542
364 सारिका रामचंद्र सूर्यवंशीहजारवाडी01/06/19839970404289
365 बाळासो दत्तू यादवहजारवाडी-9096243491
366 प्रतीक्षा भीमराव यादवहजारवाडी03/06/20059665662736
367 प्रतीक्षा भीमराव यादवहजारवाडी03/06/20059665662736
368 बाळासाहेब सीताराम शिंदेखंडोबाचीवाडी01/06/19759975683190
369 आदित्य प्रशांत गायकवाडखंडोबाचीवाडी19/04/20109096640579
370 शुभम शिवाजी माळीखंडोबाचीवाडी13/11/20019689031641
371 प्रशांत सतीश पवारखंडोबाचीवाडी01/06/1995 
372 बनुताई गोविंद शिंदेखंडोबाचीवाडी01/06/19569130347918
373 अशितोष पोपट शिंदेखंडोबाचीवाडी18/03/19989975369361
374 अक्षय जोतिराम माळीखंडोबाचीवाडी04/06/19959665363590
375 धनाजी सुनील कळंत्रेखंडोबाचीवाडी05/04/19949403944068
376 आत्माराम हिंदुराव साळुंखेखंडोबाचीवाडी01/06/19499970942390
377 दिक्षा संतोष मोटकट्टेखंडोबाचीवाडी01/01/20119665512130
378 छायावती हिंदुराव साळुंखेखंडोबाचीवाडी01/06/19719970943290
379 हरिश्चंद्र दत्तात्रय मगदूमखंडोबाचीवाडी01/06/19749890506934
380 बाबासो आण्णा शिंदेखंडोबाचीवाडी25/05/19469860247761
381 जगन्नाथ कलगोंडा पाटीलखटाव22/10/1965 
382 सुधाकर धोंडीराम चौगुलेखटाव- 
383 दादासो परसू कांबळेखटाव01/06/19629766158688
384 सुधाकर धोंडीराम चौगुलेखटाव- 
385 नितीन राजाराम ढेरेखटाव19/01/19819872757388
386 फुलाबाई पांडुरंग साळुंखेखटाव01/06/19577588587478
387 सिंधू बाबू पाटीलखटाव02/06/19719921098472
388 महाबुबी सिकंदर मुल्लाखटाव20/03/19819960609023
389 अनिता राजाराम चौगुलेखटाव24/07/19719850273896
390 संगाप्पा सिद्धाप्पा झेंडेखटाव01/01/19488007140280
391 प्रशांत मनोहर पाटीलखटाव04/07/19839594206984
392 वसंत भागोजी मानेखटाव02/06/1956 
393 दादासो तुळशीराम कांबळेखटाव01/06/19629545929273
394 मुर्गयाप्पा कलगोंडा पाटीलखटाव08/05/19517066827504
395 अनिल बसवेश्वर स्वामीखटाव25/06/19909096232500
396 देवगोंडा आण्णा पाटीलखटाव01/06/19507028550423
397 भाऊसो आण्णा पाटीलखटाव22/09/19547387758241
398 भोलेनाथ आनंदराव पाटीलखटाव01/06/19668600541381
399 सुधीर राजाराम पाटीलखटाव13/11/19799423566266
400 सूर्यकांत अनंत खोलसुर्यगांव01/06/19829096914770
401 पार्वती विलास सूर्यवंशीसुर्यगांव01/06/19579890315970
402 भगवान पांडुरंग सूर्यवंशीसुर्यगांव15/06/19478380081564
403 दत्तात्रय सदाशिव उंबरेसुर्यगांव01/06/19757709065287
404 ओम सचिन उंबरेसुर्यगांव13/01/20099860531166
405 अजित हरिभाऊ सूर्यवंशीसुर्यगांव06/03/19929545784407
406 संतोष अशोक सुतारसुर्यगांव25/06/1987 
407 कुमार नाना रकटेसुर्यगांव01/06/19538600211471
408 शांताबाई सदाशिव थोरबोलेकुंडल17/10/19699767687244
409 रुपाली मानसिंग पाटीलकुंडल08/11/19879773843727
410 संगीता अंकुश भोसलेकुंडल25/11/19778888754087
411 धनश्री किरण खराडेकुंडल09/11/19889960832768
412 रंजना आबा मोहितेकुंडल-9579137025
413 शिवाजी मारुती माळीकुंडल01/06/19688237653636
414 नागेश वसंत जाधवकुंडल17/07/19819503035480
415 महादेव वाघमारेकुंडल01/06/1948 
416 हणमंत दाजी गजगेकुंडल- 
417 सुजाता सुहास घोणसनीकुंडल02/06/19698308009701
418 राहुल श्रीकृष्ण एकबोटेकुंडल18/12/20039822846506
419 ऋतुजा दीपक पवारकुंडल17/05/20069921610031
420 काशिनाथ ईश्वर कुंभारकुंडल-9422815809
421 विजय माधव धर्माधिकारीकुंडल07/06/19869604440252
422 शीतल शंकर मानेकुंडल-7028182392
423 मधुकर विष्णू जाधवकुंडल09/04/19697219891705
424 कोयना हणमंत गेजगेकुंडल01/06/1965 
425 गोरख बाळू मदनेकुंडल04/06/19979096850718
426 शहाजी भीमराव खांडेकरकुंडल02/10/19899145919209
427 अरुणा दिगंबर माळीकुंडल11/07/19959595182753
428 भाग्यश्री उत्तम कांबळेकुंडल01/06/20047448114252
429 मिलन सरदार पठाणकुंडल15/06/19859503445160
430 रघुनाथ मारुती सावंतकुंडल01/06/19537038148201
431 देवरबाळ चव्हाण मंगलकुंडल01/06/19689595521292
432 जयवंत नामदेव लाडकुंडल20/04/19749561664990
433 कोंडीबा जयराम काटकरकुंडल01/06/19448421382249
434 सखुबाई पांडुरंग बाबरकुंडल01/01/19467588867835
435 बाबू संभा वाघमारेकुंडल04/03/1942 
436 तनुजा दत्तात्रय लाडकुंडल24/11/20169503438190
437 सुभाष गोपीनाथ बनसोडेकुंडल01/01/1953 
438 प्रल्हाद शिवाजी पवारकुंडल07/02/19779096804872
439 धोंडीराम लक्ष्मण दिवटेकुंडल06/03/19427756975027
440 अर्जुन शंकर माळीकुंडल01/06/19558657891005
441 अश्विनी विठ्ठल आवटेकुंडल24/07/19917709796868
442 सुभद्रा वसंतराव कदमकुंडल01/06/19508888922779
443 कल्पना विश्वास बघवतकुंडल11/06/19717709370892
444 सत्यवान मधुकर कौलेकुंडल01/05/19799975957971
445 हणमंत दाजी गेजगेकुंडल- 
446 प्रकाश बाबुराव माळीकुंडल01/06/19679209638645
447 अमजदखान लालासो काळवंतकुंडल05/05/19799860007823
448 अमोल जगन्नाथ जाधवकुंडल01/06/19979970357058
449 युवराज आप्पा वाघमारेकुंडल01/06/19449579240025
450 संतोष नाना पवारकुंडल21/11/19769766760213
451 दामा राजाराम गुजलेकुंडल- 
452 जयदीप विश्वजीत पवारकुंडल30/08/20128805340685
453 अनिकेत राजेश चव्हाणकुंडल01/06/1999 
454 रोहित रमेश सोळवंडेकुंडल-9766002515
455 सुभद्रा विष्णू माळीकुंडल01/06/19417420007839
456 बाबासाहेब विठ्ठल जाधवकुंडल01/05/19788600440797
457 शिवाजी खाशाबा लाडकुंडल01/06/19469175706590
458 शुभम दत्तात्रय देशमुखकुंडल25/08/20109890944687
459 अजय मोतीलाल राठोडकुंडल-7387773227
460 विकास गणपतराव निकमकुंडल13/03/1968 
461 अरुण मधुकर वाघमारेकुंडल15/07/19777709771405
462 भाऊसाहेब पिराप्पा पारसेकुंडल16/06/19759545754810
463 प्रकाश वासुदेव वेल्हाळकुंडल09/06/19509209640957
464 लतिका आश्रुबा जगतापकुंडल02/02/19849503862495
465 नकुशा नारायण कार्वेकरकुंडल25/06/19849604548784
466 पंचशील बजरंग सुतारकुंडल10/03/19849960820433
467 महादेव विष्णू लाडकुंडल01/01/19589730191997
468 सोमनाथ अजिनाथ मोलानेकुंडल01/06/19898605257687
469 राजेंद्र विलास माळीकुंडल01/06/19779960771336
470 संजय जगन्नाथ कावरेकुंडल01/06/19679970185039
471 ताहीर दस्तगीर खाटीककुंडल21/11/19909921123124
472 सुभाष यशवंत ठोंबरेकुंडल01/06/19627721834342
473 जयवंत नाना लाडकुंडल01/09/19539960858240
474 सुशीलकुमार धोंडीराम माळीकुंडल15/07/19959922210797
475 बाळासो आनंदा पवारकुंडल01/06/19688380812285
476 राजेंद्र श्रीरंग पवारकुंडल01/06/1968 
477 उदय विष्णू आवटेकुंडल13/09/19799890323710
478 मोहन रामदास खारगेकुंडल01/06/19689665572433
479 भारती दत्तात्रय खाडेकुंडल31/07/19927620765212
480 केशव राजराम थोरबोलेकुंडल19/08/19749665221427
481 पल्लवी शंकर माळीकुंडल08/08/19987756016315
482 वसंत केशव वाघमारेकुंडल01/06/19519209219271
483 राहुल सुभाष गलांडेकुंडल01/01/19789595225195
484 विलास हणमंत जाधवकुंडल02/06/19667620225279
485 पोपट केशव कुंभारकुंडल01/06/19519096260869
486 मंदा शंकर जाधवकुंडल01/01/19669730192225
487 लीला किसन मासाळकुंडल01/02/19569881380636
488 संजय वसंत जाधवकुंडल-7709138660
489 प्रीती मारुती सोळवंडेकुंडल24/04/19919766042174
490 शशिकांत धर्मा वाघमारेकुंडल03/06/19719657257714
491 संतोष विलास सावंतकुंडल01/08/19869890067783
492 शंतनू संजय सुतारकुंडल10/09/20039922358292
493 तुकाराम संजय बांगरकुंडल01/03/19919404745679
494 तानाजी दिनकर गोरडकुंडल02/06/19889325271212
495 शशिकांत मोहन गावडेकुंडल29/11/19929604347840
496 नंदकुमार रामचंद्र खारगेकुंडल01/06/19549552706336
497 छाया संपतराव कोळेकरकुंडल01/06/19619175583544
498 अंजुम उस्मानगाणी मुलाणीकुंडल24/07/19909970118205
499 ज्ञानदेव शिवाजी चव्हाणकुंडल01/06/19689665221581
500 Hanmant शंकर सावंतकुंडल01/06/19739217623023
501 पांडुरंग बाबुराव जगतापकुंडल01/03/19459823356419
502 तृषिकेश संभाजी एडकेकुंडल03/09/19997420945950
503 हणमंत शंकर लाडकुंडल10/06/19719527788243
504 मिथुन किसन सावंतकुंडल31/12/19889890601059
505 प्रदीप मधुकर शिंदेकुंडल01/06/19769860006623
506 विवेक मधुकर कुलकर्णीकुंडल01/09/19749503846767
507 अजित ज्ञानू भिसेकुंडल15/05/19797875957907
508 Vimal राजाराम कुंभारकुंडल01/06/19729960839290
509 शकुंतला विष्णू अवघडेमाळवाडी15/06/19508485816863
510 अर्जुन धोंडिबा औताडेमाळवाडी01/01/19519860143297
511 सिकंदर सलीम शेखमाळवाडी01/06/19749970115729
512 लक्ष्मीबाई शिवाजी हराळेमाळवाडी01/06/19588620921170
513 अनिल संभाजी डिचकळकरमाळवाडी02/10/19859766581007
514 हासूंसाबाई मनोहर बंडगरमाळवाडी01/06/19509766443363
515 सखुबाई बापू जाधवमाळवाडी01/06/19417083995381
516 नामदेव सुरेश क्षिरसागरमाळवाडी04/02/19939730696512
517 रावसाहेब चंद्रप्पा टाकलेमाळवाडी01/06/19559766179527
518 राजू इकबाल सुतारमाळवाडी10/07/19809822236982
519 भाऊसो गणपती रुपटक्केमाळवाडी22/06/19768007223084
520 नवाज शौकत सुतारमाळवाडी28/12/20039975399149
521 नजमा सिकंदर शेखमाळवाडी01/06/19749970115729
522 बेबीजान सलीम शेखमाळवाडी01/06/19469970115729
523 अक्षता बसवराज शिंदेमाळवाडी16/05/20079130375221
524 शमीम मदार बेपारीमाळवाडी01/06/19839096582083
525 सुप्रिया पांडुरंग पुजारीमाळवाडी05/12/19907263845625
526 सुरेखा चावगोंडा सरडेमाळवाडी20/06/19709096769958
527 जगन्नाथ राजाराम मानेमाळवाडी01/06/19527066171873
528 भागवत भीमराव देसाईमाळवाडी18/11/19699545600149
529 इंदुबाई अशोक ऐवलेमाळवाडी-9766740284
530 ताई रामचंद्र शिंदेमाळवाडी01/01/19918530803970
531 प्रशांत धोंडीराम जाधवमाळवाडी02/08/19809960750367
532 मनाली गणेश धर्माधिकारीमाळवाडी15/05/2001 
533 शामराव दत्तू भोईमाळवाडी01/01/19579970085545
534 रवींद्र गणपती गुरवमाळवाडी01/06/1959 
535 अल्लाउद्दीन अलमशहा सुतारमाळवाडी01/06/19939970568573
536 सुशीला भोपाल तावरेमाळवाडी01/06/1950 
537 बाळाबाई कांतेश भोरेमाळवाडी01/06/1972 
538 बेबीताई उत्तम तावरेमाळवाडी01/01/19597058608840
539 महादेव महादेव यादवमाळवाडी01/01/19718600767052
540 सुंदराबाई आण्णासो मगदूममाळवाडी01/01/19399890481778
541 संजय वसंतराव कदममाळवाडी20/11/19739860392112
542 अल्लाउद्दीन अलमशहा सुतारमाळवाडी01/06/19939970568573
543 रंजना ज्ञानू कारंडेमाळवाडी01/06/1976 
544 Omkar Sunil Vayengadeमाळवाडी30/08/20059158348330
545 मनोहर महादेव जंगममाळवाडी01/06/19589975442860
546 लक्ष्मी दिलीप नांद्रेकरमाळवाडी01/01/19729096043059
547 सुहास पांडुरंग पुजारीमाळवाडी09/06/19899923401254
548 अनिल भिकू मोटकट्टेमाळवाडी01/01/19937420911964
549 नागेश अरुण गळवेमाळवाडी01/07/19947028396320
550 महादेव सुबराव यादवमाळवाडी01/01/19537219594771
551 हणमंत लक्ष्मण साळुंखेमोरले आर01/01/19867741882128
552 अंबुताई आण्णा गुरवमोरले आर01/06/19759921680157
553 अक्षय अशोक पाटीलमोरले आर09/02/19987030870830
554 बबन भानुदास होळकरमोरले आर01/06/19509881311558
555 बबन आबा पाटीलमोरले आर01/01/19608805360163
556 मनोहर गोविंद पाटीलमोरले आर01/06/19519970421066
557 सुलोचना जयवंत जाधवमोरले आर23/12/19709673699776
558 कृष्णत रामचंद्र पाटीलमोरले आर01/01/19729604085968
559 शुभम महेश पाटीलनागराळे25/08/20017798158511
560 हणमंत सुनिल मस्केनागराळे20/05/20008408897425
561 आप्पा बिरू सरगरनागराळे01/06/19277030757548
562 निर्मला महादेव पोतदारनागराळे12/03/19659764507671
563 मनोहर शंकर पाटीलनागराळे01/06/19657798603110
564 अशोक निवास दुधाणेनागराळे01/01/19879860027445
565 रुक्साना सरदार मुलाणीनागराळे01/06/19809923144587
566 संजय दिलीप मोरेनागराळे04/04/19978806040234
567 सुभाष रघुनाथ पाटीलनागराळे17/01/19619673593316
568 लक्ष्मी दिनकर पाटीलनागराळे05/10/19607350373766
569 शशिकला महादेव मस्केनागराळे01/06/19629405284235
570 आप्पासो भगवान पाटीलनागराळे13/07/19519860599859
571 नगीना बबलू पठाणनागराळे27/02/19919850785186
572 भिमराव शिवाआन्ना सनकेनागराळे05/06/19639552242454
573 पायल सचिन सातपुतेनागराळे24/10/20099561173741
574 अर्णव दादासो गावडेनागराळे03/05/20149860679674
575 अनिता शिवाजी पाटीलनागठाणे02/06/19747709326664
576 आप्पासो जनार्दन पाटीलनागठाणे01/06/19509503175138
577 आलमास अजीज नदाफनागठाणे05/07/19809970820186
578 शोभा माणिकराव पाटीलनागठाणे15/10/19619503755832
579 माणिक दत्तात्रय पाटीलनागठाणे01/06/19629503755832
580 भाग्यश्री भरतशाम पाटीलनागठाणे01/06/1967 
581 पतंगराव हिंदुराव पाटीलनागठाणे24/10/19638888418691
582 भागवत रखमाजी सावंतनागठाणे01/06/19559511960919
583 बसवंत यल्लाप्पा शिंदेनागठाणे01/06/19759657392982
584 शकीला असलम मुल्लानागठाणे03/08/19749096469697
585 बाळासो कृष्णा पाटीलनागठाणे01/06/19548552085288
586 यशवंत सैनाप्पा बनसोडेनागठाणे01/06/19619970951021
587 महेश युवराज पाटोळेनागठाणे12/02/19939960041732
588 सुशिला सुदाम कांबळेनागठाणे01/06/1961 
589 अनुसया दत्तू कांबळेनागठाणे01/06/19469923578004
590 मन्सूर चंदुलाल मुलाणीनागठाणे01/05/19839970760384
591 सलीम आब्बास वांकरनागठाणे01/06/19609503181059
592 नंदा गणपती मांगलेकरनागठाणे14/12/19877387216139
593 नारायण शामराव पाटीलनागठाणे25/09/19589860963776
594 आदिती अरुण कापसेनागठाणे06/01/20029860679502
595 महादेव नानासो जावीरनागठाणे01/06/19739970253821
596 मोहन अशोक मानेनागठाणे26/04/19919665814806
597 ओम किशोर पाटीलनागठाणे24/12/2013 
598 कौसल्या दशरथ पवारनागठाणे12/06/19767507918811
599 जयश्री गोरखनाथ पाटीलनागठाणे01/06/19869637846720
600 कांता बाळासो पाटीलनागठाणे01/06/19569665155715
601 नवनाथ धोंडीराम यादवनागठाणे01/06/19629665328533
602 राहुल संपत शिंदेनागठाणे13/05/19869860473922
603 कुमार बाळासो भोसलेनागठाणे12/06/19749665464407
604 संतोष रामचंद्र मानेनागठाणे31/05/19849860547628
605 रोहित अनिल देसाईनागठाणे20/10/19958888706475
606 दिगंबर छंदा लाडेनागठाणे01/06/19799860914850
607 सोनाबाई गोविंद कापसेनागठाणे01/06/19419490449501
608 उत्तम पंडीत सुतारनागठाणे01/06/19597709302523
609 नितीन जगन्नाथ पाटीलनागठाणे06/09/19819096794324
610 आनंदा पांडू कापसेनागठाणे01/06/19569021997728
611 भाग्यश्री शहाजी मांगलेकरनागठाणे01/06/19979890743442
612 केदार शिवाजी मानेनागठाणे01/06/19858668932525
613 आनंदा शंकर कुंभारनागठाणे01/06/19729096907771
614 कंठिका संपत पाटीलनागठाणे01/06/19587066340544
615 अनिल बाबुराव सुतारनागठाणे01/06/1975 
616 संतोष पांडुरंग भाडळकरनागठाणे27/11/19809665753571
617 भरतशाम एकनाथ पाटीलनागठाणे- 
618 गंगुबाई राजाराम मानेनागठाणे01/06/1946 
619 दऱ्याप्पा चंद्र वाघमोडेनागठाणे01/06/19589921567239
620 शशिकला दादासो पाटीलनागठाणे01/06/1978 
621 जयवंत जगू बनसोडेनागठाणे01/06/19599665514754
622 सुभाष बळवंत गुरवनागठाणे01/06/19739881476652
623 दादासो शिवाजी मानेनागठाणे01/06/19799975100720
624 शैलेश सुरेश बनसोडेनागठाणे01/05/19899130681691
625 गणपती भिमराव थोरातनागठाणे01/06/19737381524738
626 यशवंत आनंदा घाटगेनागठाणे07/12/19819975443544
627 उज्ज्वला शिवाजी वाघमारेपुणदी तर्फ वाळवा12/05/19809960339692
628 जितेंद्र नामदेव मोहितेपुणदी तर्फ वाळवा07/07/19729665672182
629 शैलजा सर्जेराव नांगरेपुणदी तर्फ वाळवा24/05/19979730136184
630 नारायण यशवंत दमामेपुणदी तर्फ वाळवा01/08/19549503680971
631 शरद गणपतराव चव्हाणपुणदी तर्फ वाळवा01/03/19459923105242
632 अशोक शंकर हजारेपुणदी तर्फ वाळवा04/04/19519665380303
633 शिवाजी ज्ञानू नायकवडीपुणदी तर्फ वाळवा01/06/19547387491812
634 शांताबाई भिमराव जाधवपुणदी तर्फ वाळवा01/06/1940 
635 स्नेहा माणिक जाधवपुणदी तर्फ वाळवा09/02/20079158303752
636 शारदा हणमंत रणखांबेपुणदी तर्फ वाळवा01/07/1969 
637 आनंदराव शामराव जाधवपुणदी तर्फ वाळवा01/06/19469172399941
638 तनय मुकेश जोशीपुणदी तर्फ वाळवा12/12/20059730434033
639 मनिषा दिनकर जाधवपुनदी वाडी01/06/19779503499365
640 निखील दिलीप जाधवपुनदी वाडी09/08/19929850641526
641 विलास केशव जाधवपुनदी वाडी01/06/19477030367271
642 कल्पना हणमंत सादळकरपुनदी वाडी15/06/19709503499365
643 संभाजी रामचंद्र जाधवपुनदी वाडी01/06/19479921268728
644 मधुकर केशव जाधवपुनदी वाडी01/06/19459960899358
645 नंदिनी शंकर जाधवराडेवाडी13/02/19849096628573
646 भाग्यश्री शशिकांत जाधवराडेवाडी11/11/19949665814599
647 सुलोचना कृष्ण सावंतराडेवाडी05/02/19519404377076
648 ज्ञानदेव सोपान सावंतराडेवाडी-8668628270
649 वैशाली आनंदराव सावंतराडेवाडी04/06/19749890370252
650 मंगल सुदाम सूर्यवंशीराडेवाडी17/06/19819860059913
651 अभिजित राजाराम सावंतराडेवाडी24/12/19907219745972
652 राजेंद्र वसंत खोडवेराडेवाडी07/06/19859763583970
653 जयसिंग शामराव जाधवराडेवाडी01/06/19567387722279
654 बाळासो निवृत्ती सावंतराडेवाडी-9096003922
655 प्रसन्नता गणपती राजमानेरामानंदनगर15/05/19839922100387
656 उज्वला आदिनाथ चौगुलेरामानंदनगर01/06/19648975397644
657 सलमा एनुद्दीन इनामदाररामानंदनगर20/05/19849604816691
658 शुभांगी गोपाळ पोतदाररामानंदनगर09/02/19819657885833
659 विकास बाजीराव पवाररामानंदनगर01/06/19649890736730
660 हिंदुराव नाना सितापेरामानंदनगर01/06/19608805441281
661 हिदायतुला युसूफ मुजावररामानंदनगर01/03/19459657864498
662 धोंडीराम दादोबा माळीरामानंदनगर25/03/19479975866922
663 लक्ष्मी नाना कदमरामानंदनगर01/06/19468975397323
664 वीरेन विशाल तुपेरामानंदनगर13/04/20118888048085
665 लक्ष्मी जयपाल चौगुलेरामानंदनगर01/06/19568975397323
666 उत्तम कृष्णा कदमरामानंदनगर01/07/19569727550129
667 आनंदा गणपती हत्तेकररामानंदनगर11/08/1956 
668 पंडित खाशाबा सनकेरामानंदनगर01/06/19639657721149
669 रमेश विठ्ठल बडचीरामानंदनगर25/06/19629763671936
670 महेश अर्जुन आवटेरामानंदनगर05/07/19769552468126
671 शकुंतला प्रकाश तिरमारेरामानंदनगर05/10/1961 
672 वैशाली सुनील बोलेरामानंदनगर01/06/19819595375694
673 अजित बजरंग देवकररामानंदनगर18/02/19928308207973
674 अंजुम सलीम कुंभोजकररामानंदनगर01/06/19929673893898
675 परवीन महंमदशफिक पिरजादेरामानंदनगर19/06/19839766348254
676 अशोक भीमराव तुपेरामानंदनगर09/10/19629921687143
677 रुक्मिणी पितांबर घाडगेरामानंदनगर09/11/19429503982393
678 हणमंत आण्णा सूर्यवंशीरामानंदनगर01/06/19459561238561
679 रचना उमेश मिठारीरामानंदनगर24/09/20079665221503
680 प्रकाश शामराव खोतरामानंदनगर12/09/19559960354815
681 अस्मिता वासुदेव पाटीलरामानंदनगर29/06/19898928730608
682 शकुंतला आनंदराव मोहितेरामानंदनगर23/07/19369689509116
683 शिशिर भीमराव सूर्यवंशीरामानंदनगर20/07/19948605947153
684 विलास सुभाष नेर्लेकररामानंदनगर05/06/19779527472126
685 युवराज गुरुनाथ पवाररामानंदनगर05/04/19729860090577
686 ओंकार दिपक भोकरेरामानंदनगर04/07/20039503854262
687 लक्ष्मी नामदेव पांढरेरामानंदनगर01/07/19549096420284
688 बाबासो देवाप्पा वडाररामानंदनगर01/06/19467721903730
689 नईम जमशेर पठाणरामानंदनगर01/06/19697775092297
690 गणपती दत्तू कडोलेरामानंदनगर01/06/19519730880251
691 सुयश सचिन शिंदेरामानंदनगर25/06/20108600355367
692 नंदकुमार बाळकृष्ण जाधवरामानंदनगर19/11/19727875638631
693 सुभाष वसंत वडुलकररामानंदनगर01/06/19769923038389
694 संजय विष्णु माळीरामानंदनगर05/06/19679860352025
695 नितीन महादेव दातेरामानंदनगर02/07/19819579281465
696 विनायक प्रदीप सूर्यवंशीरामानंदनगर02/07/20079763744206
697 बाबासो बाबुराव चव्हाणरामानंदनगर07/08/19668379895156
698 सुनील विठ्ठल सनकेरामानंदनगर10/01/19808975934766
699 सुवर्णा महादेव सावंतरामानंदनगर01/06/19669922798543
700 नारायण दादू कांबळेरामानंदनगर01/06/19679730317224
701 शशिकांत विद्यानाथ जोगीरामानंदनगर01/06/19669960503257
702 सुरेश राजाराम पवारसांडगेवाडी10/06/19767387830224
703 धोंडीराम रामचंद्र ढोणेसांडगेवाडी01/06/19567387360145
704 सतीश जगन्नाथ चव्हाणसांडगेवाडी21/09/19769823168130
705 ओंकार महेश आळसुंडकरसांडगेवाडी11/05/20139860371317
706 बापू सखाराम काशीदसांडगेवाडी01/06/19309970619741
707 रंजना रामचंद्र ढोणेसांडगेवाडी01/06/19769975297535
708 रवींद्र रामचंद्र आवळेसांडगेवाडी28/01/19959881104816
709 शशिकांत जगन्नाथ सोनवणेसांडगेवाडी21/06/19809172776805
710 सांडगेवाडी- 
711 रोहिणी उमेश सूर्यवंशीसांडगेवाडी10/03/19919561390450
712 चंद्रकला बबन मोकाशीसांडगेवाडी31/05/1977 
713 आराध्या राहुल जाधवसांडगेवाडी11/08/20159765517345
714 सुनिता सावकर मोहितेसांडगेवाडी01/06/1972 
715 यशोदा निवृत्ती शिंदेसांडगेवाडी01/06/19369172776759
716 बाळाबाई मारुती नलवडेसांडगेवाडी09/06/19609889742053
717 संभाजी रंगराव सूर्यवंशीसांडगेवाडी11/04/19709766980989
718 रेणुका विशाल मोकाशीसांडगेवाडी15/04/20169273627798
719 अनिल दत्तात्रय शिंदेसांडगेवाडी01/01/19719975338008
720 ईश्वरा कृष्णा भिंगारदेवेसांडगेवाडी01/08/19989822352980
721 श्रेयस मुकुंद यादवसांडगेवाडी04/10/20109860127008
722 छगन बंडू सांडगेसांडगेवाडी01/06/19769270483333
723 सिंधू संभाजी सूर्यवंशीसांडगेवाडी01/06/19789172782047
724 ओंकार बजरंग सूर्यवंशीसांडगेवाडी16/02/20179890432337
725 समीक्षा संपतराव शिंदे पाटीलसांडगेवाडी21/06/20159975789059
726 शिवराम हिंदुराव सूर्यवंशीसांडगेवाडी01/06/19658605376086
727 उमा सुरेश जिरगालेसांडगेवाडी01/06/19669172321152
728 अशोक शंकर संकपाळसांडगेवाडी01/06/19319960542541
729 स्वाती रतन कांबळेसांडगेवाडी01/06/19919503845224
730 जानकी गणेश भोसलेसांडगेवाडी15/12/19839011409206
731 राज केशव मोहितेसांडगेवाडी01/06/2015 
732 अजित शहाजी गायकवाडसांडगेवाडी18/07/20009970778804
733 नितीन लक्समन सदामतेसांडगेवाडी01/06/19817083499921
734 शशिकांत बापू सूर्यवंशीसांडगेवाडी01/06/19667066971022
735 लक्समन मारुती सांडगेसांडगेवाडी15/01/19417387480211
736 कमल बापू सूर्यवंशीसांडगेवाडी01/06/19519766629439
737 शामराव कृष्ण नलवडेसांडगेवाडी01/09/19509527888130
738 रामचंद्र मारुती पवारसांडगेवाडी10/08/19479730549762
739 अलका पोपट सांडगेसांडगेवाडी02/06/19699970152200
740 रंजना लक्समन सांडगेसांडगेवाडी01/06/1968 
741 अविनाश नानासो शिंदेसांडगेवाडी15/12/19948600515189
742 दस्तगीर आब्बास शिकलगारसांडगेवाडी29/09/19629273986784
743 सुशीला दिनकर सांडगेसांडगेवाडी01/06/19677719888977
744 राहुल आनंदराव सांडगेसांडगेवाडी16/04/19789503308497
745 सौरभ मनोज सांडगेसांडगेवाडी25/05/20097057890818
746 वेदांत विनायक येवलेसांडगेवाडी08/10/20089730328633
747 गंगू विष्णू शिंदेसांडगेवाडी01/01/19579766829550
748 भरती कृष्णा सूर्यवंशीसावंतपूर25/06/19819890533405
749 सुदाम विष्णू जाधवसावंतपूर01/06/19699766170161
750 पायरनबी रमजान मुल्लासावंतपूर01/06/19649130387569
751 छाया शिवाजी कदमसावंतपूर04/05/19779552192793
752 सुलेमान रहिमान पठाणसावंतपूर01/06/19539665111313
753 विजय बबन शिंदेसावंतपूर01/06/19699552420823
754 रंजना अर्जुन कदमसावंतपूर01/06/1979 
755 वैभव राजेंद्र सावंतसावंतपूर11/03/19948055601121
756 मिलिंद शहाजी घाडगेसावंतपूर20/08/1968 
757 पवन पोपट पवारसावंतपूर25/06/19948856919698
758 शांताबाई बाळकृष्ण सुतारसावंतपूर-7776940008
759 उमर अमित नदाफसावंतपूर09/10/20148888754138
760 पोपट भैरू पवारसावंतपूर01/06/19628856919698
761 महेक जमीर सनदीसावंतपूर12/10/20049763719751
762 श्रवण शेखर सावंतसावंतपूर18/07/20088888377993
763 विलास दत्तात्रय कोंडेकरसावंतपूर06/03/19669657212668
764 चंद्राबाई वसंत लांडगेसावंतपूर01/06/19599075657070
765 भानुदास धोंडीराम सावंतसावंतपूर01/06/19689970283345
766 सर्जेराव ज्ञानदेव शिंदेसावंतपूर18/06/19747057448100
767 विष्णू सीताराम सावंतसावंतपूर01/06/1959 
768 प्रियांका संभाजी सावंतसावंतपूर24/06/19969960888264
769 सुधाताई गोविंद जाधवसावंतपूर01/06/19469552500708
770 ज्योती प्रदीप सुळेसावंतपूर28/08/19939260548283
771 किसन गोविंद कबाडेसावंतपूर01/06/19429922837727
772 भगवान नामदेव सावंतसावंतपूर01/06/19519860851341
773 अनुश्री अमोल सावंतसावंतपूर13/11/20109860851341
774 बेबीताई सत्तू पाडियारसावंतपूर-9075242206
775 बेबीताई शिवाजी साळुंखेसावंतपूर01/06/19659860851341
776 मंगल राजाराम ताणगेसावंतपूर01/06/19597722058805
777 सुहास शहाजी जाधवसावंतपूर08/07/19929175747264
778 विठ्ठल खंडू शेळकेसावंतपूर01/06/19517385042798
779 जंबू राऊ जाधवसावंतपूर01/03/19449730192350
780 अर्चना शशिकांत लोहारसावंतपूर15/10/19847410750080
781 पूजा दादा शिंदेसावंतपूर05/06/20069011500978
782 विवेक माणिक सावंतसावंतपूर21/08/19887350268475
783 श्रेयश ईश्वर मासाळसावंतपूर01/06/20128381072391
784 बळवंत महादेव पाटीलसुखवाडी01/06/19379552556583
785 विलास आनंदा यादवसुखवाडी01/06/19327083616500
786 मारूती राजाराम गायकवाडसुखवाडी01/06/19538806142481
787 केसराबाई नारायण पाटीलसुखवाडी01/06/19419764167320
788 सुभाष रामचंद्र यादवसुखवाडी01/06/19669860642317
789 रघुनाथ जगन्नाथ पाटीलसुखवाडी01/06/19869158125471
790 विमल बाळासो कदमसुखवाडी02/07/19649765586389
791 संभाजी पांडुरंग सावंतसुखवाडी01/06/19589637166132
792 अमोल पांडुरंग यादवसुखवाडी10/07/19858087607856
793 रोहन मधुकर ढोबळेसुखवाडी01/06/20068698862356
794 शंकर बबन जगतापसुखवाडी01/06/19759096940339
795 कल्पना जालिंदर कदमसुखवाडी05/05/19707507304639
796 सुमन कोंडीराम यादवसुखवाडी01/06/1967 
797 पोपट निवृत्ती कदमसुखवाडी-8806538668
798 कोंडीराम महादेव गायकवाडसुखवाडी01/06/19609158125492
799 वर्षा दादासो यादवसुखवाडी26/10/19769766844157
800 राजाराम सदाशिव यादवसुखवाडी01/06/19687758903451
801 हणमंत शंकर मोहितेतवदारवाडी01/06/19709922641939
802 मिलिंद सुरेश पाटीलतवदारवाडी29/09/19928600081475
803 ब्रम्हनाथ काशिनाथ बनसोडेतवदारवाडी-9975181012
804 दिक्षा संतोष मोटकट्टेतवदारवाडी01/01/20119665512130
805 छायावती हिंदुराव साळुंखेतवदारवाडी01/06/19719970943290
806 गणेश संजय मानेतवदारवाडी29/08/19957414978929
807 मेघा दिलीप यादवतवदारवाडी10/04/19869766227553
808 सागर रामचंद्र नलवडेतुपारी01/06/19617709030328
809 शंकर रामचंद्र राक्षेतुपारी11/03/19769730238847
810 विश्वजीत हौसेराव पाटीलतुपारी23/06/20069657277383
811 बाबासो रामचंद्र साळुंखेतुपारी15/07/19827219110197
812 विलास बापू मानेतुपारी15/08/1956 
813 सचिन किसन मरळेतुपारी15/06/19819850966825
814 कुलदीप सर्जेराव पाटीलतुपारी01/05/19879623926299
815 माणिक तुकाराम मरलेतुपारी05/10/19788308322934
816 चंद्रकांत बजरंग पाटीलतुपारी01/06/19747447824418
817 अधिक श्रीपती लोखंडेतुपारी-8975327281
818 सुवर्णा चंद्रकांत पाटीलतुपारी-7447824418
819 मनीषा किशोर वायदंडेतुपारी24/09/19829405553619
820 संपत किसन वाकलेतुपारी01/06/19688605830504
821 मंगल अधिक लोखंडेतुपारी-8975327281
822 पायल सुनील आडकेतुपारी07/11/20109970365420
823 सुमन प्रभू बनसोडेतुपारी01/01/1954 
824 इन्दू रमेश नाटेकरतुपारी15/01/19777887546884
825 संगीता विजय घाडगेतुपारी- 
826 प्रणव कुमार आडकेतुपारी08/06/20138007059494
827 भाग्यश्री दादासो पाटीलवसगडे23/04/19919011235958
828 दादासो बाबगोंडा पाटीलवसगडे05/01/19677709903632
829 इस्माईल हुसेन बारगीरवसगडे01/01/1928 
830 आरती मालोजी डिसलेवसगडे23/05/19909403645203
831 लक्ष्मण हरी सावंतवसगडे01/06/19738600041628
832 सचिन किसान मालुसरेवसगडे17/07/19878449428680
833 लालासो खंडू कोळीवसगडे01/06/19588888753432
834 श्रद्धा सतीश कोरेवसगडे23/01/20009545610460
835 कमल भगवान सावंतवसगडे15/08/19669545326449
836 आशिष गुंडाप्पा खोतवसगडे08/04/19859657983369
837 कीर्ती मालोजी डिसलेवसगडे23/05/19909960109890
838 पृथ्वीराज महादेव मानेवसगडे16/11/20029960800539
839 चंद्रकांत लक्ष्मण चौगुलेवसगडे02/06/19669764808222
840 संगप्पा बसाप्पा अनेपणनवरवसगडे01/08/19559049333957
841 स्वप्नाली अनिल सावंतवसगडे29/08/19919673744972
842 सुनील गुणवंत सावंतवसगडे02/06/19679096419328
843 हारुबाई राजाराम पवारवसगडे11/10/19529011368463
844 रंजना राजाराम पवारवसगडे17/02/19709075164815
845 कुसुम मारुती हजारेवसगडे-9552293207
846 राधिका नंदकुमार चिवटेवसगडे25/03/19659923373006
847 अवधूत अनिल पाठकवसगडे27/05/19909970516968
848 उस्मान कादर फकीरवसगडे10/02/19719637588246
849 साधना धोंडीराम पवारवसगडे16/05/19869975398462
850 कविता आनंद यादव/हजारेवसगडे05/06/19749545117797
851 अशोक यशवंत सावंतवसगडे01/03/19607588627553
852 कविता विनायक जाधववसगडे11/03/19769011464233
853 कमलव्वा मलकाप्पा हेबाळवसगडे- 
854 शामगोंडा सुरगोंडा सावंतवसगडे01/11/19609765316562
855 महावीर शामगोंडा पाटीलवसगडे01/06/19539637306677
856 शामू हणमंत कोळीवसगडे10/05/19817517411309
857 आक्काताई नरसगोंडा पाटीलवसगडे01/06/19607798841966
858 अक्षय बबन चौगुलेवसगडे02/07/19929763437220
859 शुभम राजाराम पाटीलवसगडे30/04/19977219415296
860 नागेश निवृत्ती बिसुरेवसगडे-9822989512
861 वीरभद्र संगाप्पा मरबगीवसगडे-9665241413
862 चन्नाप्पा धोंडाप्पा बिरादारवसगडे02/06/19409637146041
863 सौरव भाजीवाराव औटेविठ्ठलवाडी24/03/19988805031742
864 तुकाराम कोंडीबा जाधवविठ्ठलवाडी12/06/19479822343668
865 विलास रंगराव औटेविठ्ठलवाडी01/06/19508600864892
866 महादेव गणपती उगलेविठ्ठलवाडी01/01/19637757988350
867 रुक्मिणी महादेव उगळेविठ्ठलवाडी05/07/19737757988350
868 भीमराव पांडुरंग राडेविठ्ठलवाडी01/08/19629579193233
869 पांडुरंग विठ्ठल सदामातेविठ्ठलवाडी01/06/19648956165808
870 राजाराम ज्ञानू ढेरेविठ्ठलवाडी01/06/19509673376123
871 कुलदीप नामदेव औटेविठ्ठलवाडी11/06/19959011817334
872 किसबाई रघुनाथ औटेविठ्ठलवाडी01/01/19348600818304
873 शामराव तुकाराम औटेविठ्ठलवाडी10/02/19559767804194