दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : खानापूर दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अस्थिव्यंग
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 6385../GMPT/Photo/6385.JPG../GMPT/Pramanptr/6385शिवाजी काका पवारऐनवाडी01/06/19549421183327 View फोटो प्रमाणपत्र
2 6536../GMPT/Photo/6536.JPG../GMPT/Pramanptr/6536.JPGहणमंत उत्तम पवारऐनवाडी16/03/19859823945983 View फोटो प्रमाणपत्र
3 6650../GMPT/Photo/6650.JPG../GMPT/Pramanptr/6650भारत सखाराम गोळेऐनवाडी01/06/1985  View फोटो प्रमाणपत्र
4 6683../GMPT/Photo/6683.JPG../GMPT/Pramanptr/6683तुकाराम धोंडीराम जाधवऐनवाडी17/08/19707057692921 View फोटो प्रमाणपत्र
5 6832../GMPT/Photo/6832.JPG../GMPT/Pramanptr/6832अनुराज संतोष तुपसौंदर्यऐनवाडी27/08/20058806912373 View फोटो प्रमाणपत्र
6 6616../GMPT/Photo/6616.JPG../GMPT/Pramanptr/6616.JPGद्रौपदी विठ्ठल भोसलेऐनवाडी01/06/19658552047371 View फोटो प्रमाणपत्र
7 7612../GMPT/Photo/7612.JPG../GMPT/Pramanptr/7612द्रौपदी बाळासो पाटीलऐनवाडी01/06/19469673902672 View फोटो प्रमाणपत्र
8 7736../GMPT/Photo/7736.JPG../GMPT/Pramanptr/7736.JPGहणमंत दाजी जगदाळेऐनवाडी01/01/19769730112409 View फोटो प्रमाणपत्र
9 7767../GMPT/Photo/7767.JPG../GMPT/Pramanptr/7767.JPGसाहिल शिवाजी पवारऐनवाडी07/10/19999011368975 View फोटो प्रमाणपत्र
10 7931../GMPT/Photo/7931.JPG../GMPT/Pramanptr/7931.JPGईश्वर कृष्णा पवारऐनवाडी04/06/19729765819585 View फोटो प्रमाणपत्र
11 7957../GMPT/Photo/7957.JPG../GMPT/Pramanptr/7957.JPGआनंदा जोती सावंतऐनवाडी01/01/19628308038788 View फोटो प्रमाणपत्र
12 7980../GMPT/Photo/7980.JPG../GMPT/Pramanptr/7980.JPGमल्हारी तुकाराम तुपेऐनवाडी01/01/19687709866617 View फोटो प्रमाणपत्र
13 7994../GMPT/Photo/7994.JPG../GMPT/Pramanptr/7994तुकाराम दादा पवारऐनवाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
14 8007../GMPT/Photo/8007.JPG../GMPT/Pramanptr/8007आयुष्य अर्जुन जाधवऐनवाडी01/12/20109764131397 View फोटो प्रमाणपत्र
15 8046../GMPT/Photo/8046.JPG../GMPT/Pramanptr/8046.JPGशंकर महादेव गोळेऐनवाडी04/04/19769503475399 View फोटो प्रमाणपत्र
16 6519../GMPT/Photo/6519../GMPT/Pramanptr/6519प्रमिला भारत पालसांडेआळसंद-9960255617 View फोटो प्रमाणपत्र
17 7813../GMPT/Photo/7813../GMPT/Pramanptr/7813दिलीप सुबराव मोरेआळसंद19/07/19747028163754 View फोटो प्रमाणपत्र
18 7829../GMPT/Photo/7829../GMPT/Pramanptr/7829बेबीताई संजय थोरातआळसंद30/11/19789766687810 View फोटो प्रमाणपत्र
19 7742../GMPT/Photo/7742../GMPT/Pramanptr/7742राणी मायाक्का पाटीलआळसंद07/07/19947709596269 View फोटो प्रमाणपत्र
20 7714../GMPT/Photo/7714../GMPT/Pramanptr/7714राहुल शशिकांत कुलकर्णीआळसंद14/05/19749970220714 View फोटो प्रमाणपत्र
21 7651../GMPT/Photo/7651../GMPT/Pramanptr/7651वासंती विष्णू हारुगडेआळसंद28/01/19949766751424 View फोटो प्रमाणपत्र
22 6394../GMPT/Photo/6394../GMPT/Pramanptr/6394अजय सुभाष खामकरआळसंद29/10/20089922092752 View फोटो प्रमाणपत्र
23 6428../GMPT/Photo/6428../GMPT/Pramanptr/6428सावित्री सत्यवान म्हात्रेआळसंद-8483895906 View फोटो प्रमाणपत्र
24 6016../GMPT/Photo/6016../GMPT/Pramanptr/6016प्रल्हाद दादू जाधवआळसंद01/06/19579665960334 View फोटो प्रमाणपत्र
25 5655../GMPT/Photo/5655../GMPT/Pramanptr/5655नंदा राजाराम जाधवआळसंद-9673875805 View फोटो प्रमाणपत्र
26 5735../GMPT/Photo/5735../GMPT/Pramanptr/5735श्रीकांत बाळासो कुंभारआळसंद12/01/19819970310266 View फोटो प्रमाणपत्र
27 5756../GMPT/Photo/5756../GMPT/Pramanptr/5756सुवर्णा सुरेश कदमआळसंद02/02/19809860763195 View फोटो प्रमाणपत्र
28 5802../GMPT/Photo/5802../GMPT/Pramanptr/5802भाऊसो सदाशिव जाधवआळसंद-7219175852 View फोटो प्रमाणपत्र
29 5939../GMPT/Photo/5939../GMPT/Pramanptr/5939दिलीप भगवान जाधवआळसंद-9960255617 View फोटो प्रमाणपत्र
30 9370../GMPT/Photo/9370../GMPT/Pramanptr/9370आक्काताई उत्तम जाधवआळसंद07/08/1976  View फोटो प्रमाणपत्र
31 9414../GMPT/Photo/9414../GMPT/Pramanptr/9414सत्यवान संपत जाधवआळसंद-7385559271 View फोटो प्रमाणपत्र
32 10133../GMPT/Photo/10133../GMPT/Pramanptr/10133महालिंग रामचंद्र कांबळेआळसंद02/09/19459503438417 View फोटो प्रमाणपत्र
33 10173../GMPT/Photo/10173../GMPT/Pramanptr/10173शिवाजी कोंडीबा जाधवआळसंद02/10/19959970258410 View फोटो प्रमाणपत्र
34 10219../GMPT/Photo/10219../GMPT/Pramanptr/10219शंकर अशोक साठेआळसंद15/04/19857756954613 View फोटो प्रमाणपत्र
35 10035../GMPT/Photo/10035../GMPT/Pramanptr/10035तानाजी हिंदुराव जाधवआळसंद12/07/19519975735290 View फोटो प्रमाणपत्र
36 10601../GMPT/Photo/10601../GMPT/Pramanptr/10601अशोक एरुनाव माळीआळसंद03/05/1967  View फोटो प्रमाणपत्र
37 10718../GMPT/Photo/10718../GMPT/Pramanptr/10718गुलाब लक्ष्मण जाधवआळसंद-9960559326 View फोटो प्रमाणपत्र
38 11039../GMPT/Photo/11039../GMPT/Pramanptr/11039सुनील बापू जाधवआळसंद01/06/19769822985239 View फोटो प्रमाणपत्र
39 11133../GMPT/Photo/11133../GMPT/Pramanptr/11133धोंडूबाई महादेव हारुगडेआळसंद01/06/19527588576125 View फोटो प्रमाणपत्र
40 11211../GMPT/Photo/11211../GMPT/Pramanptr/11211शंकर कृष्णराव पाटीलआळसंद-9960410510 View फोटो प्रमाणपत्र
41 14457../GMPT/Photo/14457../GMPT/Pramanptr/14457खैरुनिसा इसाक पठाणआळसंद01/06/19769637506093 View फोटो प्रमाणपत्र
42 14498../GMPT/Photo/14498../GMPT/Pramanptr/14498शिवाजी जगन्नाथ जाधवआळसंद10/12/19779112030732 View फोटो प्रमाणपत्र
43 14523../GMPT/Photo/14523../GMPT/Pramanptr/14523अमोल बापूराव जाधवआळसंद04/04/19909975414882 View फोटो प्रमाणपत्र
44 21760../GMPT/Photo/21760../GMPT/Pramanptr/21760सुजाता मनोहर जाधवआळसंद13/03/19909503439471 View फोटो प्रमाणपत्र
45 21890../GMPT/Photo/21890../GMPT/Pramanptr/21890विद्या शशिकांत जाधवआळसंद16/06/19809860995720 View फोटो प्रमाणपत्र
46 21965../GMPT/Photo/21965../GMPT/Pramanptr/21965विमल पोपट जाधवआळसंद12/06/19699665990927 View फोटो प्रमाणपत्र
47 21999../GMPT/Photo/21999../GMPT/Pramanptr/21999आप्पासो सावळा सूर्यवंशीआळसंद04/07/19478421783433 View फोटो प्रमाणपत्र
48 22037../GMPT/Photo/22037../GMPT/Pramanptr/22037किसान निवृत्ती हारुगडेआळसंद01/10/19589970541841 View फोटो प्रमाणपत्र
49 22117../GMPT/Photo/22117../GMPT/Pramanptr/22117अशोक निवृत्ती जाधवआळसंद25/02/19689822494085 View फोटो प्रमाणपत्र
50 22155../GMPT/Photo/22155../GMPT/Pramanptr/22155भानुदास नागू गवळीआळसंद25/04/19499766864823 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : खानापूर दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अस्थिव्यंग
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 शिवाजी काका पवारऐनवाडी01/06/19549421183327
2 हणमंत उत्तम पवारऐनवाडी16/03/19859823945983
3 भारत सखाराम गोळेऐनवाडी01/06/1985 
4 तुकाराम धोंडीराम जाधवऐनवाडी17/08/19707057692921
5 अनुराज संतोष तुपसौंदर्यऐनवाडी27/08/20058806912373
6 द्रौपदी विठ्ठल भोसलेऐनवाडी01/06/19658552047371
7 द्रौपदी बाळासो पाटीलऐनवाडी01/06/19469673902672
8 हणमंत दाजी जगदाळेऐनवाडी01/01/19769730112409
9 साहिल शिवाजी पवारऐनवाडी07/10/19999011368975
10 ईश्वर कृष्णा पवारऐनवाडी04/06/19729765819585
11 आनंदा जोती सावंतऐनवाडी01/01/19628308038788
12 मल्हारी तुकाराम तुपेऐनवाडी01/01/19687709866617
13 तुकाराम दादा पवारऐनवाडी- 
14 आयुष्य अर्जुन जाधवऐनवाडी01/12/20109764131397
15 शंकर महादेव गोळेऐनवाडी04/04/19769503475399
16 प्रमिला भारत पालसांडेआळसंद-9960255617
17 दिलीप सुबराव मोरेआळसंद19/07/19747028163754
18 बेबीताई संजय थोरातआळसंद30/11/19789766687810
19 राणी मायाक्का पाटीलआळसंद07/07/19947709596269
20 राहुल शशिकांत कुलकर्णीआळसंद14/05/19749970220714
21 वासंती विष्णू हारुगडेआळसंद28/01/19949766751424
22 अजय सुभाष खामकरआळसंद29/10/20089922092752
23 सावित्री सत्यवान म्हात्रेआळसंद-8483895906
24 प्रल्हाद दादू जाधवआळसंद01/06/19579665960334
25 नंदा राजाराम जाधवआळसंद-9673875805
26 श्रीकांत बाळासो कुंभारआळसंद12/01/19819970310266
27 सुवर्णा सुरेश कदमआळसंद02/02/19809860763195
28 भाऊसो सदाशिव जाधवआळसंद-7219175852
29 दिलीप भगवान जाधवआळसंद-9960255617
30 आक्काताई उत्तम जाधवआळसंद07/08/1976 
31 सत्यवान संपत जाधवआळसंद-7385559271
32 महालिंग रामचंद्र कांबळेआळसंद02/09/19459503438417
33 शिवाजी कोंडीबा जाधवआळसंद02/10/19959970258410
34 शंकर अशोक साठेआळसंद15/04/19857756954613
35 तानाजी हिंदुराव जाधवआळसंद12/07/19519975735290
36 अशोक एरुनाव माळीआळसंद03/05/1967 
37 गुलाब लक्ष्मण जाधवआळसंद-9960559326
38 सुनील बापू जाधवआळसंद01/06/19769822985239
39 धोंडूबाई महादेव हारुगडेआळसंद01/06/19527588576125
40 शंकर कृष्णराव पाटीलआळसंद-9960410510
41 खैरुनिसा इसाक पठाणआळसंद01/06/19769637506093
42 शिवाजी जगन्नाथ जाधवआळसंद10/12/19779112030732
43 अमोल बापूराव जाधवआळसंद04/04/19909975414882
44 सुजाता मनोहर जाधवआळसंद13/03/19909503439471
45 विद्या शशिकांत जाधवआळसंद16/06/19809860995720
46 विमल पोपट जाधवआळसंद12/06/19699665990927
47 आप्पासो सावळा सूर्यवंशीआळसंद04/07/19478421783433
48 किसान निवृत्ती हारुगडेआळसंद01/10/19589970541841
49 अशोक निवृत्ती जाधवआळसंद25/02/19689822494085
50 भानुदास नागू गवळीआळसंद25/04/19499766864823
51 सचिन मोहन जाधवआळसंद24/08/19819665960063
52 खंडेराव आनंदा जाधवआळसंद16/06/19629970324152
53 रामचंद्र शामराव भोसलेआळसंद01/04/19579561692137
54 बाळाबाई भीमराव शिरतोडेआळसंद10/02/19509766339590
55 किसाबाई रामराव बारबट्टेआळसंद05/10/19379604682376
56 प्रमिला शहाजी जाधवआळसंद12/07/1946 
57 पांडुरंग रामजी कांबळेआळसंद- 
58 लक्षमी कोंडीबा जाधवआळसंद02/07/1950 
59 कासिमसाब लालसाब कोंडगुळेआळसंद25/11/1963 
60 धोंडीराम शामराव बारबट्टेआळसंद01/06/19649970324152
61 तानाजी बापू जाधवआळसंद01/06/19689527695324
62 छाया मधुकर आवळेआळसंद01/06/19737810102071
63 रंजना भोपालसाठे जाधवआळसंद01/06/19627387603877
64 लक्ष्मण कोंडीबा जाधवआळसंद25/10/19407385559271
65 सोमनाथ सुरेश चव्हणआळसंद16/12/19859604612776
66 श्रेया सुनील हारुगडेआळसंद31/05/20149960707358
67 पोपट महादेव भोसलेआळसंद- 
68 पांडुरंग रामजी कांबळेआळसंद01/06/19469503389911
69 बबूताई लक्ष्मण जाधवआळसंद01/06/19669096133791
70 प्रमिला दादू जाधवआळसंद- 
71 सुशीला लक्ष्मण मानेआळसंद01/06/1940 
72 शिवाजी किसन सुतारआळसंद01/06/19599175819036
73 मालन नारायण मानेआळसंद-9960187338
74 दिलीप भगवान जाधवआळसंद-9503877847
75 शांताराम रामचंद्र जाधवआळसंद27/11/19519561390125
76 ओंकार बबन जाधवआळसंद08/09/19979970279841
77 आनंदराव गणपती गायकवाडबलवडी बुद्रुक01/01/19607083751283
78 उत्तम आंनदा पवारबलवडी बुद्रुक02/06/19569881261169
79 विमल मालोजी पवारबलवडी बुद्रुक01/04/19759766140845
80 रामराव पांडुरंग पवारबलवडी बुद्रुक01/03/19459673683798
81 संदीप सुदाम दुपटेबलवडी बुद्रुक01/01/19839975266348
82 कमल रामचंद्र दुपटेबलवडी बुद्रुक01/06/19708975111083
83 सुनील अधिकराव पवारबलवडी बुद्रुक02/05/19929158962094
84 रोहिणी दिलीप पवारबलवडी बुद्रुक06/08/19909623973594
85 नंदा शहाजी पवारबलवडी बुद्रुक01/06/1968 
86 निवास शहाजी तुपेबलवडी बुद्रुक01/06/1984 
87 कैलास पांडुरंग पवारबलवडी बुद्रुक05/01/19858805431097
88 संगीता शंतनू सावंतबलवडी बुद्रुक01/06/19839657353856
89 श्वेता चंद्रकांत तोडकरबलवडी बुद्रुक26/01/20079922901601
90 शैलजा कैलास पवारबलवडी बुद्रुक12/10/19808805431097
91 सुरेश मारुती चव्हाणबलवडी बुद्रुक02/06/19597744948031
92 रेश्मा मधुकर दुपटेबलवडी बुद्रुक28/08/19919922740376
93 अमोल गोविंद पवारबलवडी बुद्रुक20/11/19859049768659
94 उत्तम तुकाराम दुपटेबलवडी बुद्रुक29/09/19869921734002
95 नंदा निवास पवारबलवडी बुद्रुक02/05/19859673128598
96 त्रिवेणी तुकाराम पवारबलवडी बुद्रुक10/06/19969767734495
97 रुपाली बापू तुपेबलवडी बुद्रुक01/06/1987 
98 सुजाता बाळासो पवारबलवडी बुद्रुक13/12/19949764913440
99 सुदर्शन अर्जुन पवारबलवडी बुद्रुक21/08/19909657023644
100 नयना जगलीमहाराज चिरमेबलवडी बुद्रुक02/06/19759921711210
101 चंद्रकांत जालिंदर तोडकरबलवडी बुद्रुक01/04/19819922901601
102 देवकुमार दाजी दुपटेबलवडी बुद्रुक01/03/19479763604623
103 विठ्ठलराव पांडुरंग कदमबलवडी खुर्द01/06/19509767476497
104 त्रिवेणी तुकाराम पवारबलवडी खुर्द10/06/19969767734495
105 सरस्वती गंगाराम पवारबलवडी खुर्द10/04/19809527800850
106 नीता हणमंत चव्हाणबलवडी खुर्द14/01/19799970606657
107 नानासो कृष्णा गायकवाडबलवडी खुर्द02/06/19539421126408
108 आशिष अजित नरुलेबलवडी खुर्द15/02/20117219362955
109 बाळासो बापू गायकवाडबलवडी खुर्द01/01/19639158345375
110 अमर दिंगबर इंगवलेबलवडी खुर्द07/10/20079049951211
111 करुणा प्रदीप झेंडेबलवडी खुर्द09/02/19959860251863
112 सिंधुताई उत्तम गायकवाडबलवडी खुर्द01/01/19687756849880
113 राणी नारायण मदनेबलवडी खुर्द20/04/19949049336332
114 सुरेखा सूर्यकांत गायकवाडबलवडी खुर्द01/06/19689404289162
115 शंकर जगन्नथ गायकवाडबलवडी खुर्द01/12/19609860619559
116 विठ्ठल रंगराव गायकवाडबलवडी खुर्द01/01/19679766901412
117 तुकाराम गणपती गायकवाडबलवडी खुर्द01/01/19539096821319
118 आकाश बाळकृष्ण गायकवाडबलवडी खुर्द21/10/19978275941082
119 भगवान गजानन शिंदेबामणी01/06/19549405552260
120 शशिकांत बळवंत सुर्वेबामणी01/06/19619403138746
121 भगवान नामदेव कुंभारबामणी01/01/19579960496826
122 रंभाबाई पांडुरं शिंदेबामणी01/06/1947 
123 जोतिराम दत्तू मानेबामणी02/06/1968 
124 तानाजी हरिबा शिंदेबामणी03/09/19767756816202
125 भिकू बाबू साठेबामणी02/06/19569960072256
126 नवाज वजीर शिकलगारबामणी25/09/19957066488417
127 शकुंतला बाळू गावाळेबामणी01/01/19549130161798
128 रमेश जोतिराम मानेबामणी01/01/19689561802231
129 रघुनाथ NAMDEV शिंदेबामणी01/06/19729011704317
130 आप्पा बेलीफ वाघमारेबामणी01/01/19619130161798
131 मनोहर दादू मुलांनीबामणी01/01/19629960590084
132 अर्जुन रामहरी मालीबामणी01/01/19518390938496
133 मंदाकिनी यशवंत साठेबामणी22/06/19849960397750
134 विवेक धनाजी लेंगरेबामणी06/07/19949503036955
135 तुकाराम नामदेव लेंगरेबामणी02/06/19519011131624
136 निजाम बाळू मुलाणीबामणी01/09/19468600611362
137 अयान समीर शिकलगारबामणी25/03/20139975870362
138 सुखदेव धोंडी शिंदेबामणी01/01/19618888977307
139 विजय भीमराव सोरटेबामणी15/08/19817387838014
140 चतुरा विष्णू हत्तीकरबामणी01/09/19510234725317
141 अर्जुन पांडुरंग लेंगरेबामणी17/12/19779623756865
142 शुभम उत्तम नलवडेबानुरगड21/08/20069637355264
143 तात्यासो जगन्नाथ इंगळेबानुरगड15/06/19779923690496
144 संजय शामराव एवलेबानुरगड01/09/19889679896071
145 संतोष भगवान धेंडेबेनापूर21/01/19788806621516
146 बालसिंग भीमसिंग रजपूतबेनापूर12/06/19779665263087
147 महेश मारुती कापसेबेनापूर20/11/19879766337603
148 प्रवीण बाळू धेंडेबेनापूर21/05/19879673315090
149 आकाश विजय शिंदेबेनापूर06/05/20009823574450
150 रुकसाना जहांगीर शिकलगारभडकेवाडी16/02/19438552047825
151 संतोष मधुकर कदमभडकेवाडी08/08/20049545626248
152 रेश्मा बाळासो बुर्लेभडकेवाडी01/01/19909637703310
153 आनंदराव चांगदेव बुर्लेभडकेवाडी01/01/19579923561751
154 रामचंद्र गंगाराम जाधवभडकेवाडी01/06/19569011813376
155 बेबीताई सयाजी जाधवभडकेवाडी01/01/19609049842352
156 रुक्मिणी प्रल्हाद जाधवभाग्यनगर01/03/19499970317545
157 श्रीमंत नामदेव जाधवभाग्यनगर01/05/19659970528223
158 अशोक आनंदराव काटकरभाग्यनगर17/05/19787758021025
159 शंकर मधुकर काटकरभाग्यनगर01/06/19709936606412
160 संजय किसन केंगारभाग्यनगर01/06/19707743929967
161 गणेश वसंत माळीभाळवणी09/07/19919975484362
162 शोभा सिद्राम कुंभारभाळवणी01/06/19959503037142
163 सानवी आनंदा माळीभाळवणी22/12/20137507318605
164 आदिती प्रदीप बादलभाळवणी12/05/19908600644042
165 सुरय्या बंडूलाल मोमीनभाळवणी01/01/1979 
166 जैबुनिया बंडूलाल मोमीनभाळवणी01/01/1933 
167 युवराज भगवान धनवडेभाळवणी01/06/19769850890421
168 अशोक रामचंद्र शिरतोडेभाळवणी01/06/19609503903058
169 तानाजी आत्माराम शिरतोडेभाळवणी10/05/19819730998233
170 विठ्ठल खाशाबा शिरतोडेभाळवणी12/12/19589527395056
171 शिवाजी यशवंत कुंभारभाळवणी01/12/19369146776492
172 दादू आकाराम शिरतोडेभाळवणी01/01/19459503903058
173 शांताबाई शंकर माळीभाळवणी20/05/19509975123236
174 दशरथ उत्तम शिरतोडेभाळवणी02/07/19859890017591
175 मुमताजबी बंडूलाल मोमीनभाळवणी01/01/1951 
176 रिजवाना इसाक मोमीनभाळवणी19/04/19899766811142
177 खाशाबा बापू सावंतभाळवणी01/06/19409766161050
178 शकुंतला निवृत्ती धनवडेभाळवणी01/01/19419960577615
179 शिवाजी भीमराव सावंतभाळवणी01/06/19619527991485
180 bajirang shankar disleभाळवणी01/01/1948 
181 सुरेश निवृत्ती कांबळेभाळवणी-7057387882
182 शांताबाई कदमभाळवणी-9970880663
183 महादेव भीमराव धनवडेभाळवणी01/01/19609960712275
184 विठ्ठल गणपती धनवडेभाळवणी01/06/19428108898918
185 शमसुन्नीसा युसूफ मुल्लाभाळवणी-9766853494
186 मोहन भीमराव धनवडेभाळवणी01/06/19589405860134
187 रमजान कैयास मुल्लाभाळवणी01/05/19869503440426
188 जाफर मसुदा पटेलभाळवणी01/01/19499527453731
189 विठ्ठल नारायण धनवडेभाळवणी05/11/19469561482830
190 आरिफ मकबूल नदाफभाळवणी04/03/19819545538625
191 इलाही हमजेखान मोमीनभाळवणी-7588628126
192 नामदेव पांडुरंग घागरेभाळवणी01/06/19477709350914
193 हसीना रज्जाक संदेभाळवणी-8451949785
194 जमीर शब्बीर शेखभाळवणी14/11/19809096855573
195 मनीषा सुनील निकमभाळवणी18/08/19838806519653
196 parshuram maruti धनवडेभाळवणी-8007753511
197 प्रमिला सीताराम धनवडेभाळवणी04/11/19749545726273
198 तानाजी शामराव शिंदेभाळवणी01/06/19689145966748
199 पोपट शंकर शिंदेभाळवणी26/11/19699822140818
200 महादेव दादू शिरतोडेभाळवणी09/09/1940 
201 हसीना गफूर मुल्लाभाळवणी-9990187817
202 नवनाथ मुरलीधर सुतारभाळवणी20/04/19849766687939
203 श्रीरंग हंबिरा धनवडेभाळवणी- 
204 गजानन श्रीरंग धनवडेभाळवणी13/12/1994 
205 ओंकार दीपक शिंदेभाळवणी02/03/20029860443487
206 राधाबाई मधुकर धनवडेभाळवणी01/06/1956 
207 TANAJI बाबुराव SHINDEभाळवणी16/10/19629766376790
208 सुरेश बळवंत चव्हाणभाळवणी01/01/19647028478350
209 सलमा हुसेन पठाणभाळवणी07/06/19789766266097
210 ज्योती उद्धव सुखदेवभाळवणी06/06/19927350851189
211 अनुराधा दिलीप कांबळेभाळवणी-9066184174
212 वर्षाराणी सुनील मोहितेभाळवणी14/12/19869623381582
213 राणी रामचंद्र सूर्यवंशीभाळवणी- 
214 अफसाना आलमगीर mujawarभाळवणी15/08/1986 
215 sunil jagannath मोहितेभाळवणी-9623381582
216 जालिंदर दिनकर धनवडेभाळवणी- 
217 श्रुती girish कुलकर्णीभाळवणी07/08/19979422117164
218 सर्जेराव रामचंद्र राठवडेभाळवणी01/06/19639975822793
219 निवृत्ती पार्वती धनवडेभाळवणी01/06/19409960577615
220 हरिबा लालू सावंतभाळवणी01/01/19457795958163
221 वैजयंता शंकर धनवडेभाळवणी01/01/19489860032274
222 रमेश हणमंत मोहितेभाळवणी01/01/19807350497691
223 हमीद gani मुल्लाभाळवणी-7588587827
224 अतुल दशरथ धनवडेभाळवणी06/12/19909860749436
225 रोहित शशिकांत आदाटेभाळवणी21/12/1995 
226 दिलीपकुमार बाबुराव होलवानभाळवणी01/06/19839421117450
227 शिवाजी नागू पवारभाळवणी-7775878982
228 रंजना शिवाजी चव्हाणभांबर्डे01/06/1985 
229 दादासो विठ्ठल भिसेभांबर्डे01/06/1957 
230 एकनाथ उत्तम शिंदेभांबर्डे01/06/19729075113473
231 नंदा अर्जुन घोरपडेभांबर्डे11/06/19769552918635
232 हणमंत विठोबा कारंडेभांबर्डे07/05/19698308067544
233 संतोष मारुती पाटीलभांबर्डे06/08/19859833842723
234 हृतिक रमेश पवारभांबर्डे25/08/20019702256617
235 आनंद महाकू सरगरभांबर्डे-8390929240
236 सावंत महादेव भिसेभांबर्डे01/06/1951 
237 विलास मारुती ठोंबरेभांबर्डे11/06/1978 
238 बाळासो तातोबा शिंदेभांबर्डे31/07/19777083902626
239 हणमंत विठोबा कारंडेभांबर्डे07/05/1969 
240 मंगल निवृत्ती जाधवभेंडवडे- 
241 पिंटू शांताराम जाधवभेंडवडे01/03/19849096736232
242 बापूराव मारुती जानकरभेंडवडे11/06/19529970738824
243 वनिता शांताराम जानकरभेंडवडे-9860048393
244 मारुती गणू मोटेभेंडवडे01/06/1962 
245 रुपाली तातोबा सकटेभेंडवडे01/09/19889561185738
246 सत्यवान शांताराम जानकरभेंडवडे01/06/19489860048397
247 संपतराव सोपान जानकरभेंडवडे01/06/19769922100851
248 ओम हणमंत इंगळेभेंडवडे11/11/20119850092347
249 अक्षरा हणमंत इंगळेभेंडवडे27/04/20099850092947
250 तानूबाई शिवाजी खताळभेंडवडे01/06/19608390206807
251 उद्धव सुखदेव सकटेभेंडवडे-9923740888
252 संजय सुबराव जानकरभेंडवडे-9921812258
253 सुलोचना सीताराम जानकरभेंडवडे04/07/19589764978712
254 आकाश किसन जानकरभेंडवडे04/11/20007350150966
255 तुकाराम संतू साठेभेंडवडे-9145884008
256 नामदेव कारंडे नारायणभेंडवडे01/06/19589663669622
257 सोनाली रामचंद्र जानकरराजधानी भेंडवडे- 
258 सानिका आनंद जानकरराजधानी भेंडवडे- 
259 संजय शामराव पाटीलराजधानी भेंडवडे- 
260 सदाशिव सुबराव जानकरराजधानी भेंडवडे01/01/1961 
261 संतोष तानाजी जानकरराजधानी भेंडवडे02/05/19848806721607
262 लक्ष्मी सुखदेव भवरभिकवडी बु.15/02/19789922386678
263 संतोष बाबुराव खुपकरभिकवडी बु.01/03/19869840884976
264 चंद्रसेन जयसिंग तामखडेभिकवडी बु.05/06/19579766529861
265 पप्पू गुंडा काबुगडेभिकवडी बु.01/06/19817719969182
266 अलकाताई भागवत बनसोडेभिकवडी बु.03/09/19937756881096
267 रामहरी कृष्णा सुडकेभिकवडी बु.01/06/19457387692609
268 संतोष सोपान मानेभिकवडी बु.01/06/19818600119235
269 दिक्षा हणमंत खरातभिकवडी बु.06/04/20039665303938
270 भिकु रामु भवरभिकवडी बु.15/06/19577261936600
271 अनुसया सोपान तामखडेभिकवडी बु.01/02/19819840884976
272 बाळू दादा गारळेभिकवडी बु.05/07/19609975421473
273 शांताबाई किसन मस्करभिकवडी बु.01/06/19469096839751
274 सदाशिव पांडुरंग खताळभिकवडी बु.01/06/19469096839751
275 केशव अनिल तामखडेभिकवडी बु.04/06/20109975772997
276 पियुष सुनिल खुपकरभिकवडी बु.27/12/20099689545136
277 योगेश तुळशीराम तामखडेभिकवडी बु.06/09/19909970969385
278 हणमंत आण्णा तामखडेभिकवडी बु.01/06/19679922848965
279 नकुसाबाई जगन्नाथ गायकवाडभिकवडी बु.01/01/19519665401405
280 शोभा अजित खूपकारभिकवडी बु.01/01/19859970236885
281 धनाजी दत्तु मंडलेभिकवडी बु.01/01/19869890805983
282 मुक्ता प्रल्हाद गुजलेभूड03/01/19809552264323
283 विश्वास धोंडीराम यादवभूड01/06/19709096773718
284 सीताबाई राजाराम मदनेभूड01/06/19517709428491
285 साईराज जगदीश गुरवभूड04/10/20119657770966
286 महेश सुभाष यादवभूड08/05/19927083720027
287 जयवंत भीमराव काटकरभूड01/06/19717218958255
288 रोशनी राजेश फाळकेभूड01/01/20079011718247
289 जगदीश काकासो चंदनशिवेभूड13/05/19949130418050
290 नामदेव जालिंदर सुतारभूड21/05/19839623344966
291 जगदीश यशवंत गुरवभूड15/05/19809657770966
292 राजेश शिवाजी कदमभूड25/03/19909850164564
293 किसन यदु चंदनशिवेभूड01/06/19518975495351
294 ललिता आप्पासो कांबळेभूड28/11/19769545102129
295 मोनिका अशोक कदमभूड16/03/20119112941939
296 प्रियांका धोंडीराम मंडलेभूड23/11/19988308332822
297 शिवाजी गणपती कदमभूड01/06/19428805277714
298 आक्काताई चंद्रकांत कदमभूड01/01/19789604416963
299 सुलोचना धोंडीराम जाधवभूड01/06/19629423871028
300 विशवनाथ नामदेव पवारभूड01/06/19579823035409
301 सुनंदा जनार्धन गायकवाडभूड02/06/19729404240070
302 पार्थ काकासो कदमभूड14/11/20129881248104
303 मंगल आत्माराम मोटेचिखलहोळ01/01/19717798061108
304 शारदा शिवाजी माळीचिखलहोळ01/01/19868007362432
305 स्वाती आनंदा चव्हाणचिखलहोळ20/12/19919860442067
306 दशरथ नामदेव गायकवाडचिखलहोळ01/06/19658975541040
307 अमोल चंद्रकांत चव्हाणचिखलहोळ06/05/19858007602091
308 साईराज आशिष चव्हाणचिखलहोळ16/10/20089922642440
309 मनीषा धनाजी पाटीलचिखलहोळ14/03/19797744915257
310 रवींद्र पुंडलिक यादवचिखलहोळ01/06/19729767342054
311 शिवप्रसाद कुमार चव्हाणचिखलहोळ24/06/19958390323703
312 विशाल अनिल निकमचिंचणी05/09/19957709882116
313 शहाजी जगू निकमचिंचणी01/06/19649049968420
314 सर्वजीत तात्यासो पवारचिंचणी15/09/19809049842217
315 दिलीप आनंदा होवाळेचिंचणी01/01/19618600565216
316 प्रमोद दशरथ कुलकर्णीचिंचणी-9765185907
317 वसंत धोंडीराम निकमचिंचणी01/03/19458975927209
318 मालन अच्युत भस्मेचिंचणी01/01/1950 
319 ज्ञानदेव बापू पवारचिंचणी01/06/1953 
320 लीलावती किसन निकमचिंचणी01/06/1950 
321 उत्तम अशोक निकमचिंचणी07/03/19797798114095
322 बाळासो शंकर निकमचिंचणी-8390324377
323 जयदीप अशोक निकमचिंचणी02/03/20007769824110
324 कांताबाई संपतराव पाटीलचिंचणी-9860117881
325 मंगल रामचंद्र उरणेचिंचणी01/01/1947 
326 भगवान यशवंत निकमचिंचणी01/06/19689422674713
327 भगवान कृष्णां निकमचिंचणी01/06/19538390443235
328 चिंचणी01/06/19629096523883
329 शामराव भिकू निकमचिंचणी01/01/19499822392245
330 अख्तर साहेबलाल आत्तारचिंचणी14/08/19897774554498
331 दशरथ रामहरी कुलकर्णीचिंचणी01/06/19558600730729
332 पोपट राजाराम निकमचिंचणी02/06/19688801531692
333 जगन्नाथ रामू निकमचिंचणी01/01/1950 
334 चंद्राबाई कृष्णा वडरचिंचणी01/06/19539552749681
335 संतोष वसंत निकमचिंचणी14/04/19907756814604
336 शालन परसू वडरचिंचणी01/01/19457028238247
337 शामराव मारुती निकमचिंचणी01/06/19487410553902
338 सुबराव भाऊ निकमचिंचणी01/06/19539421184831
339 बाळासो महादेव जाधवमांगरूळ08/05/19639970870536
340 शहाजी बजरंग शिंदेमांगरूळ01/01/19539764466079
341 रोहन रमेश सूर्यवंशीमांगरूळ27/02/20159871627677
342 नवनाथ आण्णा कुलकर्णीमांगरूळ26/10/19699766160851
343 पोपट बाबुराव सुतारमांगरूळ01/06/19539881657310
344 प्रदिप पोपट सुतारमांगरूळ26/09/19958483048283
345 रघुनाथ धोंडीराम शिंदेमांगरूळ01/06/19507350108977
346 पंढरीनाथ बरमू निकममांगरूळ06/07/19689271247521
347 राजाराम रामू जाधवमांगरूळ12/01/19569503240572
348 कुसुमताई जगन्नाथ शिंदेमांगरूळ01/01/19369823992860
349 स्वप्नाली नवनाथ शिंदेमांगरूळ04/07/19969673454482
350 निशा SANDIP घोडकेमांगरूळ16/04/20108190874376
351 अशोक महादेव शिंदेमांगरूळ01/06/19539422407963
352 हरिदास आत्माराम शिंदेमांगरूळ10/10/19567350837356
353 प्रशांत सुखदेव घोडकेमांगरूळ01/12/19919823964777
354 नामदेव यशवंत ढोबळेमांगरूळ25/05/19407410107559
355 विजयकुमार दत्तू खंदारेमोही01/06/19699848656939
356 उत्तम शामराव जाधवमोही-9923253817
357 प्रल्हाद कृष्णा काटेमोही02/06/19529049842516
358 राजेश बाबुराव खंदारेमोही- 
359 सखुबाई सिदू जाधवमोही01/01/1948 
360 उत्तम कृष्णा जाधवमोही01/01/19389881549903
361 इंदाबाई विठोबा जाधवमोही-8007764385
362 विठोबा दैवा जाधवमोही01/01/19428552047857
363 तुकाराम ज्ञानू खंदारेमोही01/01/19489049515490
364 पांडुरंग रामचंद्र थोरातमुलणवाडी06/01/19587264068264
365 मुक्ताबाई बाबुराव निकमनागेवाडी01/01/1965 
366 किसन ज्ञानू निकमनागेवाडी01/06/19387709086436
367 निता धनाजी निकमनागेवाडी03/11/20118605210039
368 भगवान मारुती निकमनागेवाडी-9667640937
369 बादशहा गुलाब शिकलगारनागेवाडी01/06/19619421125879
370 राजू अंकुश मदनेनागेवाडी15/05/19929689742384
371 अशोक बबन निकमनागेवाडी01/06/19839867238183
372 दादासो ईश्वर निकमनागेवाडी16/04/19857038197416
373 स्मिता दिपक निकमनागेवाडी14/02/19959004574699
374 भिकाजी जगू निकमनागेवाडी01/07/19569850960812
375 पांडुरंग चोखा सोंडेनागेवाडी31/07/1974 
376 सयाजी विष्णू निकमनागेवाडी01/07/19729420677795
377 अविनाश संपतराव निकमनागेवाडी12/05/20017387257961
378 अशोक पांडुरंग यादवनागेवाडी08/06/19509920154370
379 प्रकाश जालिंदर निकमनागेवाडी15/02/19857719897190
380 दिपक हणमंत निकमनागेवाडी02/05/19849004574699
381 वल्लभ पंढरीनाथ गोडनागेवाडी07/12/19929673623836
382 शिवाजी रघुनाथ गोडनागेवाडी04/05/19597391911700
383 आनंदा ज्ञानू निकमनागेवाडी- 
384 वसंत रामचंद्र निकमनागेवाडी01/06/19679130442652
385 पूजा विश्वनाथ निकमनागेवाडी09/07/19979158233625
386 शोभा संपत निकमनागेवाडी06/06/19949766063732
387 राजेंद्र रावसो निकमनागेवाडी01/06/19678390292321
388 पुष्पलता राजेंद्र निकमनागेवाडी31/12/19698390292321
389 दत्तू भैरू निकमनागेवाडी01/01/19417798538191
390 सखुबाई नामदेव मानेनागेवाडी01/01/1941 
391 आशा सयाजी निकमनागेवाडी01/01/19817888106684
392 शामराव भैरू निकमनागेवाडी05/07/19458308147076
393 सीता अशोक सोंडेनागेवाडी15/07/1987 
394 नबीलाल इब्राहिम मुल्लापंचशीलनगर01/01/19419689388403
395 विष्णू पिराजी काकडेपंचशीलनगर01/06/19429545351056
396 दगडू सखाराम लोंढेपळशी01/01/1945 
397 हरिचंद्र सुदाम चंदनशीवेपळशी01/01/1950 
398 कमल गोरख जाधवपळशी01/01/1959 
399 नंदाताई दत्तात्रय जाधवपळशी01/01/19729561942498
400 गोरख नानासो लोंढेपळशी27/09/20109975229543
401 बाबासो परशराम चंदनशिवेपळशी01/01/1933 
402 रेखा सुधीर जाधवपळशी01/01/19809735767952
403 मंदाकिनी तात्यासो जाधवपळशी01/06/19719545143742
404 विराज विकास जढावपळशी05/10/20129764589248
405 मंगल उद्धव चंदनशिवेपळशी01/01/19587045151297
406 संपतराव बापू जाधवपळशी01/04/1958 
407 रंगराव यशवंत लोंढेपळशी01/01/19477798641237
408 धनाजी प्रल्हाद जाधवपळशी01/01/19879673257036
409 इंदुबाई आण्णासो जाधवपळशी22/11/19619975469206
410 अनिल बाळासो कदमपळशी01/01/19739923261572
411 शोभा दिलीप जाधवपळशी01/01/19789765160816
412 आशाराणी जालिंदर जाधवपळशी01/06/19769637891330
413 संतोष विलास जाधवपळशी19/09/19829730860484
414 आप्पासो पांडुरंग तेलीपारे06/10/19799545340719
415 अनिता पोपट वाघमोडेपारे01/06/19698605436697
416 गणपती तायाप्पा मानेपारे-9096340165
417 सुप्रिया हणमंत वाघमोडेपारे-8805820774
418 बाळासो सखाराम साळुंखेपारे-9421048432
419 जगन्नाथ महादेव एटमेपारे01/01/19588308721342
420 संदीप जालिंदर साळुंखेपारे14/09/19859096442023
421 मीना पंढरीनाथ साळुंखेपारे01/07/19709890392435
422 शामराव ज्ञानू निकमपारे01/05/19437756814615
423 जालिंदर सदाशिव साळुंखेपारे01/06/19599096442023
424 संतोष शहाजी पाटीलपारे22/02/19919011390254
425 रत्नाबाई तुकाराम साळुंखेपारे-9860363059
426 प्रकाश कृष्णा साळुंखेपारे07/02/19548275121997
427 पांडुरंग चोख सोंडेपारे31/07/1974 
428 पार्वती सोपं साळुंखेपारे- 
429 जगन्नाथ रामचंद्र साळुंखेपारे08/06/19608308432477
430 लक्ष्मण रावसाहेब चव्हाणपारे-9665944045
431 शशिकांत महादेव कुरकुटेपारे15/05/19499168520139
432 नवनाथ सिदू मानेपारे08/10/19949096522083
433 भामाबाई विश्वास सकटपारे-8552047483
434 रामचंद्र दत्तू भोसलेपारे-8007038394
435 संभाजी जयसिंग साठेपारे-9112010318
436 शांता अच्युत दुगमेपारे06/07/19749422797379
437 विद्या सर्जेराव सावंतपारे-7798709450
438 बानू बालेखान शिकलगारपारे-9552663747
439 राजेंद्र लक्ष्मण सावंतपारे01/06/1972 
440 दिलीप शिवाजी लोखंडेपारे- 
441 सुनील अधिकराव साठेपारे01/01/19738605782712
442 शुभांगी पोपट साठेपारे21/01/19887387863556
443 रोहन राजेंद्र कद्रेपारे15/06/20009822823281
444 महादेव ईश्वर मानेपारे-9527897047
445 अजय बाबुराव सोलनकरपारे07/06/19809011622761
446 Dropadi Bandu Jadhavपोसेवाडी01/06/19339623761492
447 सुभाष शामराव जाधवपोसेवाडी01/06/19519049418174
448 सरस्वती दत्तू जाधवपोसेवाडी01/06/19609545888829
449 अवधूत प्रकाश जाधवपोसेवाडी29/10/19888007108146
450 शीतलकुमार तुकाराम जाधवपोसेवाडी01/05/19799423809261
451 बापू धोंडी ठोंबरेपोसेवाडी01/06/19708378008229
452 जयश्री कल्याण जाधवपोसेवाडी05/02/19887385869548
453 शहाजी सुबराव अडसूळपोसेवाडी02/09/19638698472680
454 द्रौपदी बंडू जाधवपोसेवाडी01/06/19339623761492
455 महेंद्र शिवाजी मोहितेपोसेवाडी30/11/19809975261551
456 सुखदेव दामू जाधवपोसेवाडी01/06/19429420677958
457 महादेव दामू जाधवपोसेवाडी01/06/19299673093357
458 स्वप्नील सुभाष भोसलेपोसेवाडी20/02/19989765767439
459 नवनाथ काशिनाथ भोसलेपोसेवाडी01/06/19839921621707
460 कविता मारुती अडसूळपोसेवाडी06/03/19859545539024
461 महादेव बाबुराव जाधवपोसेवाडी01/06/19579970373809
462 उद्धव सिद्राम मोरेरेणावी01/06/19559766036912
463 दत्तू नामदेव यादवरेणावी16/04/19829423027582
464 रेणावी01/06/19679561569109
465 अजीज बाबालाल मुल्लारेणावी01/06/19679561569109
466 वृषाली पांडुरंग पवाररेणावी21/12/19927875959264
467 शारदा सदाशिव मानेरेणावी01/01/19809657540469
468 तारुबाई सोपं सावंतरेणावी01/06/19409503149171
469 वसंत मारुती मानेरेणावी02/06/19489403200192
470 पंढरीनाथ विठोबा देवकररेणावी01/06/19519545243712
471 रघुनाथ कृष्णा गुरवरेणावी01/06/19339096523997
472 अजीज बाबालाल मुल्लारेणावी01/06/19679561569100
473 राजकुमार बाजीराव शिंदेरेणावी21/10/19937387706198
474 कुसुम शशिकांत मुळीकरेवणगाव01/06/19547875716517
475 शकुंतला तातोबा पाटोळेरेवणगाव01/01/19709096067536
476 जयदीप किसनराव मुळीकरेवणगाव15/05/19879096306463
477 शोभा अशोक मुळीकरेवणगाव01/06/19719960186702
478 MULIKरेवणगाव-8007715112
479 बाळू बापू बेलेरेवणगाव01/06/19669004058478
480 सरस्वती जगन्नाथ पवाररेवणगाव01/01/19399765797361
481 जगन्नाथ केशव पवाररेवणगाव01/01/19359765797361
482 श्रेया प्रकाश बाबररेवणगाव13/12/20109420875221
483 आनंदा ज्ञानू मानेरेवणगाव01/06/19659975661183
484 उमाजी राऊ मानेरेवणगाव01/01/19558007626421
485 सचिन संजय मुळीकरेवणगाव05/07/19949766147804
486 शहाजी राजाराम मुळीकरेवणगाव01/06/19548007603515
487 शिवाजी बाळकृष्ण मुळीकरेवणगाव01/01/19619960402982
488 अनिल श्रीपती मुळीकरेवणगाव15/10/19639860753903
489 रेखा शिवाजी चव्हाणरेवणगाव07/01/19787030734368
490 मीनाक्षी सुदाम बेलेरेवणगाव14/01/19759637353584
491 रामदास सदाशिव गवळीरेवणगाव22/05/19859545635782
492 मालन आबा गुजलेरेवणगाव01/01/1958 
493 राजेंद्र शिवाजी बेलेरेवणगाव01/06/19637057714588
494 नामदेव ज्ञानदेव मुळीकरेवणगाव01/01/19689960395061
495 उज्वला नंदू गुजलेरेवणगाव03/06/19769545123746
496 ganesh pandit kantekarसाळशिंगे11/11/20069158959098
497 शंभू दत्तात्रय उबाळेसाळशिंगे15/02/20119049956285
498 शैलेश परशराम जाधवसाळशिंगे04/07/19949066426868
499 संजय गणपती जाधवसाळशिंगे29/03/19609021676116
500 वंदना शिवाजी जाधवसाळशिंगे24/05/19819960311531
501 हरिश्चंद्र श्रीरंग जाधवसाळशिंगे15/08/19728975251397
502 रंजना शंकर जाधवसाळशिंगे03/04/19639096523732
503 राहुल रामचंद्र राजमानेसाळशिंगे05/10/19859970233364
504 गाजराबाई मालोजी पवारसाळशिंगे04/02/19499970362463
505 गुलाब आदाम मुल्लासाळशिंगे02/04/19498806338723
506 अलका संजीवन कांबळेसाळशिंगे07/10/19749096524031
507 जयश्री उत्तम यादवसाळशिंगे01/02/19849405283840
508 कौशल्य पंढरीनाथ नलवडेसाळशिंगे01/06/19758550927613
509 संजीवन रामचंद्र कांबळेसाळशिंगे05/10/19729096524031
510 वसंत नामदेव जाधवसाळशिंगे01/06/19567588366619
511 पांडुरंग तुकाराम गायकवाडसाळशिंगे01/06/19459921936837
512 माउली हणमंत देवकरसाळशिंगे29/05/20098308079229
513 मच्छिन्द्र एकनाथ जाधवसाळशिंगे01/06/19499560632037
514 मधुकर केसू पवारसाळशिंगे01/06/19549987063082
515 राजश्री भगवान करडेसाळशिंगे11/06/19739561898475
516 चंद्रकांत अप्पा जाधवसाळशिंगे01/06/1966 
517 खैरुनिसा इसाक पठाणसाळशिंगे01/06/19769637506093
518 शिवाजी जगन्नाथ जाधवसाळशिंगे10/12/19779112030732
519 भारत ईश्वरा यादवसाळशिंगे30/09/19789921479793
520 आदित्य अण्णा जाधवसाळशिंगे31/01/20109921013814
521 शारदा जनार्धन कुंभारसाळशिंगे01/06/19608600155471
522 तानाजी दत्तू यादवसाळशिंगे22/08/19729011261917
523 अमोल बापूराव जाधवसाळशिंगे04/04/19909975414882
524 किसन पांडुरंग कोळेकरसांगोळे01/06/19519561772353
525 नाथा दामू बाबरसांगोळे01/01/19489096862426
526 सुरेश विष्णू बाबरसांगोळे-7066175228
527 रुक्मिणी भिकू बाबरसांगोळे01/06/19559764616771
528 सद्गुणा सुखदेव बागलसांगोळे01/06/19457507958580
529 जालिंदर विष्णू बाबरसांगोळे-9764634100
530 यशवंत रघुनाथ गुजलेसांगोळे01/06/19559665467283
531 सुरेश किसन कुंभारसांगोळे-9595378053
532 उत्तम सदाशिव बाबरसांगोळे01/06/19629924963180
533 भिकू तुकाराम बाबरसांगोळे01/01/19589764616771
534 सुखदेव तुकाराम बाबरसांगोळे01/06/19399049952612
535 श्याम गोरख जाधवशेंडगेवाडी09/03/19928390349629
536 राजेंद्र दत्तात्रय शेडगेशेंडगेवाडी13/10/19819545637141
537 सुनीता तुकाराम खोडकेशेंडगेवाडी01/06/19769764432565
538 संपतराव दत्तू जाधवशेंडगेवाडी02/06/19699767748926
539 शंकर काका मानेशेंडगेवाडी01/06/19659421126291
540 अशोक गोरख कदमशेंडगेवाडी25/12/19978530378270
541 प्रवीणकुमार मधुकर धेंडेसुलतानगादे10/04/19779850347203
542 सचिन भिमराव जाधवसुलतानगादे16/06/19819823977454
543 गणेश मधुकर धेंडेसुलतानगादे31/10/19899545230171
544 भिमराव भाऊराव जाधवसुलतानगादे01/01/19379823977454
545 गणपतराव जगन्नाथ पाटीलसुलतानगादे01/01/19698390462742
546 पवन कृष्णदेव जाधवसुलतानगादे23/09/20019158727901
547 मनीषा जयंत जाधवसुलतानगादे07/09/19829689400710
548 शिवाजी यशवंत जाधवसुलतानगादे05/06/19538550908851
549 चंद्रकांत निवृत्ती जाधवसुलतानगादे05/06/19639673170796
550 कमल बाबुराव जाधवसुलतानगादे01/06/19488600404030
551 प्रियदर्शनी मोहन जाधवसुलतानगादे24/01/19859130229882
552 राजाक्का विलास अनुसेताडाची वाडी-8552047759
553 तात्यासो जगन्नाथ इंगळेताडाची वाडी15/06/19779923690496
554 अशोक जनार्धन नलवडेतांदळगाव01/06/19658308005065
555 जनार्धन आण्णा कोळीतांदळगाव01/06/19699763961554
556 शुभांगी बबन शिरतोडेतांदळगाव16/07/20019511991992
557 शशिकांत भगवान चव्हाणतांदळगाव01/06/19657038315386
558 जयश्री कैलास चव्हाणतांदळगाव03/01/19858552997031
559 सानिका चंद्रकांत जाधवतांदळगाव05/07/20059823040866
560 बळवंत बंडू कोळीतांदळगाव01/06/19509881201657
561 अरविंद उत्तम जगदाळेवलखड01/06/19799763315354
562 उर्मिला उत्तम जगतापवलखड31/03/19959623769716
563 किशोर गौतम जगतापवलखड17/01/19948097295545
564 सुरेश दत्तात्रय घाडगेवलखड18/09/19609822613846
565 कार्तिक शामराव घोडकेवलखड26/12/19969637181752
566 हिराबाई सर्जेराव जाधववलखड19/10/19619960312594
567 लक्ष्मण विठ्ठल शिंदेवलखड18/08/19627588167501
568 अश्वीनी वसंत पवारवासुंबे21/08/19929420654764
569 मोहन रामचंद्र कांबळेवासुंबे24/07/19589765193020
570 सुभाष प्रभू कदमवासुंबे01/06/19588275499350
571 कमल मारुती गुरववासुंबे-9404714165
572 हरिबा पांडुरंग पवारवासुंबे-7798669482
573 विराज संजय पवारवासुंबे24/09/20067588159189
574 अलका दशरथ सकटवासुंबे- 
575 अशोक सोपान भोरेवासुंबे01/01/1966 
576 प्रकाश नारायण पवारवासुंबे-9404714113
577 राणी सिद्राम पवारवासुंबे-9405287443
578 द्रौपदी रत्नाकर सुतारवासुंबे12/12/19837588880125
579 वैष्णवी मल्लिकार्जुन आरलेवासुंबे26/05/20059158026127
580 सुवर्ना विठ्ठल कांबळेवासुंबे-9404286193
581 गणेश हरिदास कुंभारवेजेगांव15/06/19889975780680
582 घनशाम निवृत्ती गुरववेजेगांव01/06/19709975484508
583 वैभव शिवाजी फाळकेवेजेगांव07/03/19867057852256
584 कांताबाई अरुण पाटीलवेजेगांव01/01/1971 
585 चैत्राली गणेश शेटेवेजेगांव01/11/19909921595235
586 प्रदीप अनिल मगरवेजेगांव02/11/20009921115382
587 संपत विठोबा मोटेवेजेगांव26/10/1988 
588 धनंजय बाळकृष्ण मगरवेजेगांव28/06/19899860681696
589 लक्समि उर्फ कमल बाळू जाधववेजेगांव02/10/19818600563214
590 सुरेश ज्ञानोबा देवकरवेजेगांव25/09/19789160658758
591 बापूराव पांडुरंग विभुतेवेजेगांव07/05/19617930111286
592 काशिनाथ शिवराम जाधववेजेगांव01/06/19588308055429
593 अर्चना सत्यवान देवकरवेजेगांव12/10/19839766053931
594 गोविंद ज्ञानू देवकरवेजेगांव28/02/19758600682827
595 वर्षा राहुल मोरेवेजेगांव04/01/19869923216454
596 अनिल भानुदास लोंढेवाळूज08/01/19708856819560
597 अनिकेत गोपीनाथ भंडारेवाळूज27/10/20018698003750
598 कोमल दादासो बाबरवाळूज25/10/19997766636655
599 राजेश भगवान बाबरवाळूज23/11/19769921475603
600 सानिका शहाजी गलंडेवाळूज01/06/20069423027616
601 लक्ष्मण रामलिंग माडग्याळवाळूज03/09/19889766182058
602 रेखा प्रदिप झगडेमाहुली10/01/19809767591412
603 समाबाई विठ्ठल मानेमाहुली01/06/19469405052680
604 संभाजी श्रीपती देशमुखमाहुली01/06/19459545538883
605 आनंदराव बजरंग मानेमाहुली24/08/1980 
606 समीर हमीद तांबोळीमाहुली23/09/19879552010435
607 वसंत रामचंद्र मोहितेमाहुली02/06/19648007556619
608 राणी गणपत जंगममाहुली21/02/19787588167505
609 प्रकाश अनंत क्षीरसागरमाहुली26/04/1971 
610 हरिचंद्र दादासो मानेमाहुली29/12/19819657922608
611 इंदुबाई हिंदुराव मानेमाहुली01/06/19619130207275
612 प्रकाश गणपत मोहितेमाहुली01/06/19649552921880
613 अनिल हिरालाल फाळकेमाहुली13/05/19649011485081
614 प्रशांत शंकर जाधवमाहुली23/04/19939011592532
615 रवींद्र काशिनाथ मानेमाहुली01/06/19609011651945
616 कुमार आण्णा फाळकेमाहुली01/06/19679822567249
617 शंकर गोरख निकमदेवखिंडी07/09/19879673015051
618 दत्तात्रय तुकाराम शेलारदेवखिंडी29/07/19827709212303
619 अधिकराव नारायण निकमदेवखिंडी01/06/19657709659545
620 रामचंद्र ज्ञानोबा निकमदेवखिंडी15/08/1942 
621 दादासो नामदेव शिंदेदेवखिंडी01/06/19769096441264
622 रमीजा हमजेखान शिकलगारदेवखिंडी01/06/19729411918386
623 आशाराणी आकाराम मानेदेवखिंडी08/03/19869561055201
624 विजय शांताराम घाडगेदेवखिंडी01/06/19759970170868
625 सहदेव शंकर निकमदेवखिंडी01/06/19647261972282
626 संतोशी सुनील सवनेदेवखिंडी03/01/20047387844360
627 सारिका विशाल केंगारदेवखिंडी02/06/19957709960317
628 शेखर सुखदेव सवनेदेवखिंडी01/06/19799823428607
629 कल्पना सिद्धू निकमदेवखिंडी01/06/19709860266579
630 रवींद्र नारायण सवनेदेवखिंडी01/06/19727387442464
631 ऐश्वर्या विश्वास घाडगेदेवखिंडी26/04/20019960242070
632 नेताजी किसन शिंदेदेवखिंडी01/06/19827387723541
633 अंकुश खाशाबा निकमदेवखिंडी01/06/19629096283772
634 कविता भास्कर शिंदेढवळेश्वर04/11/1982 
635 विद्या संजय किर्दतढवळेश्वर14/06/19819503918204
636 सुनील पोपट सकटेढवळेश्वर01/06/19859975931110
637 सयाजी तुकाराम शिंदेढवळेश्वर01/03/19459445627765
638 शिवाजी खाशाबा बागलढवळेश्वर01/02/19919975161880
639 संतोष आप्पा किर्दतढवळेश्वर07/06/19869561489935
640 उमाजी रावजी मंडलेढवळेश्वर07/06/19839561489935
641 पार्थ सुरज शिंदेढवळेश्वर16/04/20119561225652
642 सुजाता भाऊसो किर्दतढवळेश्वर01/06/19809515294923
643 दादू शेटेंबा थोरातढवळेश्वर01/06/19519923960354
644 धोंडीराम विठोबा किर्दतढवळेश्वर01/06/19518806908175
645 आशा मनोहर सकटेढवळेश्वर01/06/19769545538479
646 मनोहर दत्तू सकटेढवळेश्वर01/06/19638554041907
647 ऋषिकेश विनोद कारंडेढवळेश्वर14/05/20059545109813
648 रवीकुमार शिवाजी किर्दतढवळेश्वर10/10/19938698500916
649 वेदिका बाबासो साठेढवळेश्वर19/11/20139765730461
650 प्रेम उमाजी मंडलेढवळेश्वर02/04/2011 
651 प्राची प्रशांत गुरवढवळेश्वर14/01/20069923412260
652 स्वरांजली राजू चव्हाणढवळेश्वर16/09/20057219068038
653 ढवळेश्वर10/04/19898975897195
654 भाऊसो संपतराव मानेधोंडगेवाडी20/07/19809730710339
655 हर्षवर्दन चंद्रकांत सूर्यवंशीधोंडगेवाडी14/10/20018605074780
656 मोनिका बाबुराव सूर्यवंशीधोंडगेवाडी-9970130269
657 विश्राम शिवराम सूर्यवंशीधोंडगेवाडी07/04/19709545458410
658 सुखदेव आनंदा घोरपडेधोंडेवाडी01/01/19508275276948
659 कमल अंकुश शिंदेधोंडेवाडी01/01/19589766331837
660 सरूबाई दिनकर घोरपडेधोंडेवाडी01/07/1964 
661 रमेश आण्णा गायकवाडधोंडेवाडी- 
662 संदीप गोविंद घोरपडेधोंडेवाडी03/12/19769922820306
663 प्रणव सुरेश शिंदेधोंडेवाडी12/09/20068805457933
664 आनंदी सुरेश वाघधोंडेवाडी25/06/19758007140172
665 वसंत देऊबा यादवधोंडेवाडी05/09/19539403228083
666 विनायक यशवंत घोरपडेधोंडेवाडी31/01/19669527635909
667 सुलभा कृष्णा साळुंखेधोंडेवाडी22/11/19709545199460
668 जालिंदर विठोबा यादवधोंडेवाडी01/06/19649158060906
669 वनिता किसन घोरपडेधोंडेवाडी11/10/19828806847294
670 जोयेब जावेद शिकलगारगार्डी26/06/20129011456397
671 मोहन ईश्वर साळूंखेगार्डी24/01/19899765333549
672 गणेश अशोक किरतकरवेगार्डी10/05/19949545196614
673 नंदा सुरज खापेगार्डी30/07/19779730951157
674 संतोष महादेव निंबाळकरगार्डी07/07/19959960405877
675 इस्माईल गपूर मुलांनीगार्डी02/03/19497798421888
676 प्रवीण भिकाजी बाबरगार्डी11/06/19779272589163
677 राजेंद्र बलभीम कुराडेगार्डी01/06/1972 
678 दत्तात्रय राजाराम शिंदेगार्डी25/10/19759750669705
679 अमोल प्रकाश खपुलेगार्डी15/02/19808390603458
680 नागेश विनायक निंबाळकरगार्डी01/06/19709428011885
681 अनिता मोहन जाधवगार्डी01/01/19689545815653
682 संतोष जयशिंग शिंदेगार्डी01/05/19787387461721
683 सुनील भिवजी निंबाळकरगार्डी28/04/19799823894537
684 हणमंत पांडुरंग पाटीलगार्डी10/04/19719970251692
685 दीपक दादू कदमगार्डी01/01/19699921968767
686 धनेश मधुकर कदमगार्डी-9158068991
687 भगवान शंकर शिंदेगार्डी03/05/19669172398739
688 संदीप लालासो बाबरगार्डी25/05/1988 
689 रितेशकुमार चंद्रकांत पाटीलगार्डी29/09/20009975178827
690 तातोबा सदाशिव सकटेगार्डी01/01/19619766723461
691 विजय राजाराम शिंदेगार्डी01/06/19869665306301
692 राजेंद्र मारुती बोडरेगार्डी01/06/19669503519607
693 तातोबा जावीर पांडुरंगघनवाड01/06/19569970231925
694 रंगराव गोविंद कदमघनवाड15/06/1932 
695 सुनील तानाजी गोरवेघनवाड22/11/19907720825677
696 शालूबाई चिंतू रावतालेघनवाड01/01/19539503282687
697 शोभा गजानन रावतालेघनवाड18/08/1969 
698 मालन जगन्नाथ कदमघनवाड10/06/19569146246778
699 गिरीश महादेव गाडेघनवाड14/06/19689130415303
700 अनिता सदाशिव ऐवळेघनवाड12/06/19899689623088
701 भूषण सुरेश कानडेघनवाड19/11/19917030327973
702 मच्छिन्द्रनाथ गजानन रावतालेघनवाड26/12/19729049952792
703 दिलीप गजानन रावतालेघनवाड26/12/19749881272650
704 पांडुरंग धोंडीराम कुंभारघनवाड05/09/19859561505603
705 सावित्री पांडुरंग कुंभारघनवाड01/07/19899561505603
706 शारदा बाळू मानेघनवाड02/06/19739172294826
707 सविता सुरेश कुंभारघनवाड07/01/19777219066949
708 ज्ञानदेव दत्तू राजमानेघनवाड01/06/19499158187311
709 सुशीला प्रल्हाद भोसलेघनवाड07/08/19619920845829
710 धोंडीराम लक्ष्मण भोसलेघनवाड25/03/19419604332186
711 बाबुराव नामदेव केंगारघनवाड28/02/19439975197891
712 कसूदबाई निवृत्ती रावतालेघनवाड01/06/19367447559006
713 प्रकाश शामराव भोसलेघनवाड01/06/19519765174337
714 मनीषा संभाजी पारसेघनवाड01/06/19789822345952
715 सीमा नंदकुमार ऐवळेघनवाड07/06/19848380964971
716 प्रल्हाद बाबुराव भोसलेघनवाड04/02/19429920843829
717 लक्ष्मी शिवाजी होलारघनवाड10/06/1970 
718 सुनीता मोहन होनरावघनवाड01/06/19787709685378
719 भगवान शंकर सुतारघोटी खुर्द01/01/19737261988328
720 कोमल कृष्णदेव कदमघोटी खुर्द20/06/19929030823470
721 मारुती निवृत्ती कदमघोटी खुर्द01/06/19529765346804
722 जगन्नाथ शंकर सुतारघोटी खुर्द01/08/19628806909844
723 कृष्णदेव जगन्नाथ सुतारघोटी खुर्द11/05/19889834232861
724 शिवाजी रामहरी कदमघोटी खुर्द01/01/19477875181325
725 आनंदा पांडुरंग कदमघोटी खुर्द01/07/19509923351387
726 रमेश विष्णू कदमघोटी खुर्द01/01/19739112030993
727 गणपत बापू कदमघोटी खुर्द01/06/19667798148627
728 प्रतिक तानाजी कदमघोटी खुर्द09/03/19969049899915
729 रामचंद्र नामदेव साळुंखेघोटी खुर्द01/05/19549968143717
730 लक्ष्मण नेवृती कदमघोटी खुर्द01/06/19617875835588
731 प्रदीप मारुती पाटीलघोटी खुर्द25/05/19798545181527
732 संपतराव शंकर साळुंखेघोटी खुर्द01/05/19589765344281
733 अर्जुन भिमराव मंडलेघोटी खुर्द01/07/19809545124537
734 धनाजी विठोबा मंडलेघोटी खुर्द01/06/19659637352994
735 वसंत केरू कदमघोटी खुर्द05/07/19438007360850
736 श्रीकांत बापू कांबळेघोटी खुर्द01/01/19499057882257
737 रामराव कृष्णा सकटेघोटी खुर्द01/01/1953 
738 छाया भास्कर कांबळेघोटी खुर्द- 
739 ललिता नाथा कांबळेघोटी खुर्द01/01/19738007822083
740 संगीता जगन्नाथ कांबळेघोटी खुर्द29/05/19797798369138
741 तानाजी संभाजी वाघमारेघोटी खुर्द07/12/19939527937012
742 प्रमोद प्रकाश कदमघोटी बुद्रुक27/05/19909405857439
743 सुरेश पांडुरंग वारेघोटी बुद्रुक01/06/1968 
744 सिराज हसन शिकलगारघोटी बुद्रुक02/05/19829923249372
745 महादेव तुकाराम ठोंबरेघोटी बुद्रुक08/10/1942 
746 विलास जगन्नाथ मदनेघोटी बुद्रुक01/01/19709552097041
747 सुरेश गोविंद जाधवघोटी बुद्रुक18/05/19648124078600
748 जगन्नाथ रामहरी जाधवघोटी बुद्रुक25/08/19579673487858
749 शिवाजी ज्ञानू जाधवघोटी बुद्रुक01/06/19619405547255
750 बबन आकाराम जाधवघोटी बुद्रुक20/09/2016 
751 अरुण कृष्णा कारंडेघोटी बुद्रुक01/06/19708308720513
752 मारुती काशिनाथ पाटोळेघोटी बुद्रुक01/01/19539552301830
753 राजेंद्र बजरंग जाधवघोटी बुद्रुक01/04/19779673013917
754 विलास मारुती जाधवघोटी बुद्रुक27/02/19799545066427
755 किशोर प्रकाश कदमघोटी बुद्रुक22/12/19938605722282
756 बबन रामराव जाधवघोटी बुद्रुक29/05/19919405041682
757 सावित्री प्रताप जाधवघोटी बुद्रुक25/07/19857447821261
758 रेणुका नानासो मानेघोटी बुद्रुक01/03/19989146278303
759 रोहिणी बबन जाधवघोटी बुद्रुक12/10/20077875836360
760 तात्यासो गोविंद जाधवघोटी बुद्रुक22/09/19698007108606
761 कमल विनोद जाधवघोटी बुद्रुक25/05/19839673487858
762 उज्वला गुंडा मंडलेघोटी बुद्रुक01/01/19727798232599
763 साक्षी गौतम कांबळेघोटी बुद्रुक30/06/20087066508918
764 विनोद नामदेव जाधवघोटी बुद्रुक12/07/19979403958212
765 इंदुबाई किसन जाधवघोटी बुद्रुक12/05/19479158641906
766 साक्षी माणिक जाधवघोटी बुद्रुक23/11/2003 
767 ताई मल्हारी पाटोळेघोटी बुद्रुक04/03/19589049631181
768 रुक्मिणी शिवाजी जाधवघोटी बुद्रुक12/04/19729637189851
769 सयाजी आबा जाधवघोटी बुद्रुक01/06/19697588824355
770 सुमन शंकर मदनेघोटी बुद्रुक21/07/1943 
771 विनोद नामदेव जाधवघोटी बुद्रुक12/07/19979403958212
772 जगन्नाथ सीताराम मदनेघोटी बुद्रुक07/05/1938 
773 वाल्मिक जगन्नाथ सवणेघोटी बुद्रुक01/06/1968 
774 गुंडा बापूराव मंडलेघोटी बुद्रुक18/09/19717798232599
775 उषा संपतराव जाधवघोटी बुद्रुक12/05/19839146162813
776 इंदुताई कृष्णा पवारघोटी बुद्रुक09/05/19449049842209
777 यल्लापा परसू ठोंबरेघोटी बुद्रुक01/01/19539112072949
778 आक्काताई श्रीरंग जाधवघोटी बुद्रुक01/01/19499405677248
779 गणेश रामराव जाधवघोटी बुद्रुक01/01/19738412884018
780 सुनीता लक्ष्मण गोरेगोरेवाडी25/04/19859763195774
781 मारुती बाळासो गायकवाडगोरेवाडी07/06/19889552065601
782 राजाक्का कृष्णा गायकवाडगोरेवाडी01/06/19699923638109
783 पावन भिकू गोरेगोरेवाडी12/03/19889765101782
784 प्रेरणा धनाजी शिंदेगोरेवाडी11/06/20009552789221
785 ललिता नानासो शिंदेगोरेवाडी01/06/19838308969014
786 ज्ञानदेव आनंदा साळुंखेगोरेवाडी01/01/19818308969014
787 जगदीश उत्तम मोहितेहिंगणगादे06/11/19778124759515
788 सदाशिव तुकाराम मोहितेहिंगणगादे01/06/19709619963429
789 सुवर्णा बबन मदनेहिंगणगादे01/01/19857058719828
790 नानू महादेव सुर्ववंशीहिंगणगादे01/01/19587709861693
791 उत्तम विठोबा मोहितेहिंगणगादे31/01/19489503241843
792 अविनाश शशिकांत मोहितेहिंगणगादे13/06/19949604863043
793 रुक्मीणी आकाराम मदनेहिंगणगादे04/03/19459730864556
794 अभिषेक विश्वास मदनेहिंगणगादे30/10/20027756032477
795 शालन आप्पा मदनेहिंगणगादे01/06/19729850147641
796 विशाल जालिंदर मदनेहिंगणगादे04/05/19977058719828
797 कविता महादेव कुंभारहिंगणगादे01/06/19789923918955
798 महादेव यशवंत कुंभारहिंगणगादे01/06/19769923918955
799 संदीप शहाजी मदनेहिंगणगादे13/02/19867721879710
800 संपतराव बाळासो मोहितेहिंगणगादे01/12/19739822892279
801 हिंदुराव यशवंत मदनेहिंगणगादे01/01/19549527506119
802 राजाराम पोपट जाधवहिंगणगादे24/08/19927057332748
803 बाळासो नामदेव जाधवहिंगणगादे01/06/19639764945105
804 राजी हणमंत मंडलेहिंगणगादे01/11/19769112774074
805 दशरथ लक्षिमण जाधवहिंगणगादे07/10/19957447503810
806 tanaji दाजी kadamहिंगणगादे01/06/19667775910771
807 प्रथमेश नानासो कदमहिंगणगादे01/05/20058975396922
808 शुभम देवदास पवारहिंगणगादे20/07/20029822682013
809 पिराजी तुकाराम लोखंडेहिंगणगादे01/01/1951 
810 प्रकाश आनंदा चौधरीहिंगणगादे08/10/19967774992530
811 प्रशांत पोपट मोहितेहिंगणगादे- 
812 सावित्री सुभाषराव साळुंखेहिंगणगादे02/06/19629766378860
813 राजेंद्र धोंडीराम इनामदारहिंगणगादे01/06/19519850960576
814 राजेंद्र जगन्नाथ खवळेहिंगणगादे01/01/19767066318215
815 प्रकाश विठठल मदनेहिंगणगादे15/09/19747875716476
816 तानाजी कृष्णा मोहितेहिंगणगादे01/06/19627066753338
817 संस्कार किशोर मोहितेहिंगणगादे15/12/2006 
818 राजेंद्र जनार्दन शिंदेहिवरे01/01/19739975538300
819 विलास रामचंद्र हसबेहिवरे01/06/19689561872426
820 पोपट रामू हसबेहिवरे01/05/19529970962109
821 विजया संभाजी घाडगेहिवरे01/06/19769673251490
822 निलेश विलास हसबेहिवरे18/02/20067798448893
823 शिलवंता रामचंद्र हसबेहिवरे12/09/19748007714843
824 मनोजकुमार विलास हसबेहिवरे30/10/19987798448893
825 धनाजी आनंदराव हसबेहिवरे01/06/19789561104299
826 सुवर्णा धनाजी चव्हाणहिवरे01/01/19739923507487
827 विजय पांडुरंग थोरातहिवरे26/06/19829890452139
828 शामबाला पुष्पराज हसबेहिवरे03/01/20138600733742
829 भानुदास भुजिंग हसबेहिवरे01/01/19509673718308
830 गोपीनाथ दत्तू हसबेहिवरे02/06/19609545433862
831 दिलावर महमूद पठाणहिवरे01/01/19739965193970
832 हणमंत आकाराम हसबेहिवरे01/06/19528600204107
833 सुनंदा छगन हसबेहिवरे14/01/19857387235925
834 संतोष वसंत हसबेहिवरे01/01/19819172296943
835 माणिक हिराप्पा जाधवहिवरे-9096951505
836 समाधान पांडुरंग हसबेहिवरे11/06/19777261992812
837 लक्ष्मण गंगाराम हसबेहिवरे01/06/19637758021172
838 शरद आनंद` हसबेहिवरे-9970906258
839 अरविंद महादेव काटकरहिवरे19/06/19809766808101
840 आनन्दा कृष्णा जाधवजाधव नगर01/06/19489503949292
841 तानाजी भाऊ जाधवजाधव नगर01/01/19477709927077
842 संजय भाऊ जाधवजाधव नगर01/01/19757387314195
843 संस्कृती श्रीकांत जाधवजाधव नगर03/05/20129890289939
844 रमेश लक्ष्मण मानेजाधव नगर01/07/19747391961445
845 शोभा पांडुरंग जाधवजाधव नगर01/01/19799921535843
846 पृथ्वीराज संजय जाधवजाधववाडी03/05/20079823298245
847 रंजना सुरेश भोसलेजाधववाडी-8390324220
848 पारुबाई किसान जाधवजाधववाडी01/01/19679860656366
849 कृष्णदेव जगन्नाथ सरोदेजाधववाडी01/06/19699923523279
850 संध्याराणी धोंडीराम कदमजाधववाडी23/08/20039923639538
851 रोहित धनाजी जाधवजाधववाडी22/10/20009158582028
852 हणमंत रामचंद्र जाधवजाधववाडी03/04/19909975692886
853 सुजित शंकर शिंदेजखीणवाडी10/06/19789923243909
854 विक्रम भाऊसो भिसेजखीणवाडी01/06/19799673461472
855 युवराज शंकर जाधवजखीणवाडी28/08/19927066686364
856 सविता सुजित शिंदेजखीणवाडी15/02/19888007147288
857 सिंधुताई रामचंद्र जावीरजखीणवाडी10/06/19627083531185
858 इंदुबाई विलास शिंदेजखीणवाडी15/04/1976 
859 चांदणी आशिष पिसाळजखीणवाडी17/06/19907718909549
860 ज्ञानदेव काशिनाथ पवारजखीणवाडी01/01/19939763468346
861 सतिश बीडू खिलारेजोंधळखिंडी06/07/19819026930022
862 रंजना सुरेश मोहितेकळंबी30/08/19699773280002
863 रंगराव रामचंद्र कदमकळंबी01/01/19519637284925
864 केशव बंडू कदमकळंबी01/06/19439673667723
865 बाबूराव रामचंद्र कदमकळंबी01/01/19457798259198
866 महादेव बापू मोहितेकळंबी05/02/19339049714584
867 आदिकराव लक्ष्मण जाधवकळंबी05/01/19418879949964
868 भिमराव बापू कदमकळंबी01/06/19529765876339
869 अशोक सदाशिव कदमकळंबी01/06/19609370371910
870 शांता नामदेव मोहितेकळंबी01/06/19509011572420
871 वर्षा दादासो कदमकळंबी26/07/19687020856293
872 यशवंत आनंदा कदमकळंबी01/01/19418806811950
873 बजरंग सिताराम कदमकळंबी01/07/19437798709229
874 शंकर ज्ञानू कांबळेकळंबी01/01/19668407961724
875 सुनिल सुभाष कदमकळंबी26/04/19879823843694
876 मोहन निवृत्ती साळूंखेकळंबी01/01/19638007604773
877 विष्णू दगडू नलवडेकळंबी01/01/19518551991622
878 राजेंद्र आनंदा मोजरकळंबी01/06/19787517958590
879 हणमंत पांडूरंग जाधवकळंबी01/01/19729145053024
880 ज्ञानोबा नामदेव कदमकळंबी-9823535562
881 विठाबाई बजरंग कदमकळंबी01/06/19487798709229
882 कलावती अरविंद मोहितेकळंबी01/06/19669158669958
883 अशोक पोपट साळुंखेकमळापूर-7028586511
884 शंकर भीमराव साळुंखेकमळापूर01/06/19878805521034
885 काकासो यशवंत गोतपागरकमळापूर01/06/19639049166135
886 शोभा भगवान साळुंखेकमळापूर01/06/19729975145388
887 अमीर हामजेखान मुजावरकमळापूर01/06/20019422117689
888 कमल किसन साळुंखेकमळापूर01/06/19639561077321
889 अल्लाबक्ष हामजेखान मुजावरकमळापूर08/07/20029422117689
890 विष्णू थोरात पोपटकमळापूर01/06/19759503006531
891 रत्नाबाई गणपती साळुंखेकमळापूर01/06/1947 
892 श्रीरंग शिवराम गोतपागरकमळापूर14/10/1954 
893 ललिता मोहन गायकवाडकमळापूर01/06/19719766176596
894 वैभव नारायण साळुंखेकमळापूर01/06/19929403140800
895 इंदुबाई मोहन जमदाडेकमळापूर01/06/19679975178927
896 नूरजहाँ शब्बीर मुजावरकमळापूर01/06/19619765792721
897 सुरेंद्र बाळासो पाटीलकमळापूर28/03/19848805747076
898 योगेंद्र आनंदा साळुंखेकमळापूर09/12/19799168349140
899 बाळासो शामराव साळुंखेकमळापूर01/06/1972 
900 किशोर बापुसो साळुंखेकमळापूर30/04/19989096732925
901 प्रकाश हिंदुराव गोतपागरकमळापूर01/06/19649975265412
902 अरविंद रामचंद्र साळुंखेकमळापूर01/06/19679890029706
903 फुलाबाई कलेशा गोतपागरकमळापूर01/06/1948 
904 गणपत नाना गोतपागरकमळापूर01/06/1936 
905 मधुकर दादू शिरतोडेकमळापूर01/06/19527387343087
906 रमेश मधुकर बिराजदारकमळापूर04/02/19788698188012
907 संतोष अशोक मानेकरंजे02/06/19957387156256
908 मधुकर भानुदास सूर्यवंशीकरंजे01/06/19638390219594
909 बाळासो जगन्नाथ चव्हाणकरंजे01/01/19689766468980
910 धनाजी शंकर मानेकरंजे02/06/19898308088418
911 माधुरी भास्कर भोसलेकरंजे07/07/19819805276139
912 भिमराव गोविंद मानेकरंजे01/01/19769673094440
913 महादेव व्यंकू भोसलेकरंजे01/06/19619766054100
914 सुखदेव बापू यादवकरंजे01/01/19429766291597
915 तृप्ती विजय पांडकरकरंजे15/05/20127038251516
916 निकिता आण्णासाहेब मंडलेकरंजे08/02/20107387158630
917 सत्यवान ज्ञादेव घुटुगडेकरंजे01/05/19579881291125
918 जाबुवंत जयवंत यादवकरंजे11/10/19789158789909
919 भिकू देवाप्प्पा लोंढेकरंजे12/01/19589503240473
920 लक्ष्मी संजय सकटेकरंजे03/05/19919764613412
921 रमेश भगवान यादवकरंजे07/06/19789561389364
922 महादेव यशवंत सूर्यवंशीकरंजे01/01/19587875739766
923 महादेव नाना मानेकरंजे01/06/19649730586709
924 किरण यशवंत मानेकरंजे02/01/20009766192428
925 वसंत शामराव यादवकरंजे01/01/19419890162465
926 बाबुराव बाळू रास्तेकरंजे01/01/19478806911168
927 जयश्री दगडू सुतारकरंजे02/06/19857028815173
928 अनिकेत पोपट सूर्यवंशीकरंजे15/10/20039923781156
929 शरद शिवलिंग रास्तेकरंजे01/06/19828698549984
930 सुमन सुदाम रास्तेकरंजे01/01/19839890448446
931 भानुदास ज्ञानू कचरेकरंजे01/01/19387798258205
932 तातोबा काशिनाथ रास्तेकरंजे01/06/19569975446643
933 संपत महालिंग चव्हाणकरंजे01/06/19739975324950
934 वजता तायाप्पा सवणेकरंजे01/01/19409004808078
935 प्रमिला महादेव सूर्यवंशीकरंजे01/06/19849096658084
936 राजाराम भीमराव मानेकरंजे01/01/19469970399525
937 निलेश महादेव भोसलेकरंजे02/08/19949766054100
938 कलावती खंडू येळेकरंजे01/01/19589923334293
939 अनिल आप्पा भारतीकरंजे01/01/19689673090645
940 संतोष सर्जेराव मानेकरंजे01/01/19899096580868
941 आगद शहाजी चव्हाणकरंजे20/05/19799561818442
942 काशिलिंग यशवंत मदनेकार्वे- 
943 सोनम कुंदन कांबळेकार्वे20/05/20018975814164
944 धनाजी ज्ञानू हारुगडेकार्वे10/11/19659158907292
945 प्रकाश यशवंत कांबळेकार्वे01/07/19737387343070
946 शुभम बाबू नांगरेकार्वे24/07/20069545114051
947 कमल महादेव वळिवडेकरकार्वे01/07/19569970572024
948 महादेव रामचंद्र वळिवडेकरकार्वे07/03/19449970572024
949 इंदुबाई विष्णू गवळीकार्वे01/01/19439075386896
950 राहुल ज्ञानदेव मोहितेकार्वे-9545074725
951 प्रमोद सदाशिव हारुगडेकार्वे11/10/19999011667415
952 कल्याणी दिनकर हारुगडेकार्वे16/12/19919158663119
953 बबूताई राजाराम बंडगरकार्वे-9975196838
954 मालन दिनकर हारुगडेकार्वे01/01/19739975196138
955 अनुराज खंडू गुजलेकार्वे18/12/20059970547697
956 बाबासो जगन्नाथ कांबळेकार्वे01/01/19639545176374
957 प्रदीप तातोबा कांबळेकार्वे14/06/19749403771792
958 विजय निवृत्ती कांबळेकार्वे-7028573448
959 प्रशांत सुरगप्पा भोरकडेकार्वे-7410102497
960 माणिक स्वामी कोळीकार्वे07/05/1994 
961 अक्षय यशवंत गवळीकार्वे01/01/19679766065688
962 बबूताई विठ्ठल जाधवकार्वे-8600331317
963 अर्जुन भगवान सुर्वेखंभाळे भा.07/10/19689527772695
964 संभाजी जगन्नाथ कोळीखंभाळे भा.01/06/19768600766172
965 संतोष अमृत सुर्वेखंभाळे भा.15/04/19829422351899
966 रामचंद्र पांडुरंग पवारखंभाळे भा.01/01/19608805462205
967 शुभम अशोक सुर्वेखंभाळे भा.30/07/19949673165276
968 रेणुका रमेश मोहितेखंभाळे भा.29/10/20008390324393
969 लक्ष्मण मुकिंदा गोसावीखंभाळे भा.-9689171854
970 लता अशोक चव्हाणखंभाळे भा.13/03/19838308259350
971 हरिराम कृष्णा सुर्वेखंभाळे भा.15/12/19519730164941
972 अनुसया निवृत्ती मोहितेखंभाळे भा.-8600056732
973 कोमल जगन्नाथ पिसाळकुर्ली04/09/19949070357346
974 विक्रम पोपट कुंभारकुर्ली31/03/19919960341433
975 विमल दत्तात्रय घाडगेकुर्ली01/12/19819545231637
976 योगेश दादासो घाडगेकुर्ली17/06/20049049756934
977 कुसुम हनमंत सूर्यवंशीकुर्ली27/05/19689890740023
978 अमोल महादेव मोहितेकुर्ली11/08/19918600983657
979 जगन्नाथ महादेव गुरवकुर्ली04/11/19709766647411
980 रावसो बाबा पवारकुर्ली12/04/1990 
981 अनिल रघुनाथ गायकवाडकुर्ली01/01/19769637295366
982 काका आनंदा कांबळेकुर्ली01/01/19457057651789
983 अंकुश कुंडलिक कांबळेकुर्ली01/06/19679765450394
984 दिनकर पांडुरंग शिंदेकुर्ली01/09/19769890369219
985 सागर विजय कुमारलेंगरे04/10/19949766326589
986 जुम्माबी जर्नीस पटेललेंगरे08/07/19679730147413
987 लक्ष्मी मधुकर मानेलेंगरे01/06/19739112852742
988 निहाल निसार पिरजादेलेंगरे18/10/20019250785635
989 रमेश आनंदा कदमलेंगरे01/05/19779011000917
990 आयेशाबेगम अब्दुलहमीद पिरजादेलेंगरे01/06/19768698544972
991 सुप्रिया खंडू gujleलेंगरे26/06/20037756816287
992 गणेश सतीश गुजलेलेंगरे07/05/20049765095117
993 सुषमा शशिकांत कुंभारलेंगरे10/12/19829561801943
994 छगन चतुर आतारलेंगरे01/06/19489552277920
995 आकाश अंकुश सावंतलेंगरे14/08/19949594591009
996 शहाजी सदाशिव गुजलेलेंगरे-9730344383
997 जीवन प्रकाश मदनेलेंगरे15/01/20047350891953
998 पांडुरंग तुकाराम गुजलेलेंगरे-7083169760
999 सुनील गजानन घाडगेलेंगरे16/12/19829765631807
1000 वैष्णवी प्रवीण सावंतलेंगरे-8805517537
1001 श्वेता लालासो आयवळेलेंगरे16/06/20117756816197
1002 पुष्पा रघुनाथ देशपांडेलेंगरे- 
1003 शिवाजी नाथा पवारलेंगरे01/03/19497875716034
1004 कमल सुरेश कणसेलेंगरे20/12/19469561801976
1005 प्रशांत विलास कुलकर्णीलेंगरे01/05/19758888066484
1006 शांताबाई सदानंद जंगमलेंगरे01/06/19708626080184
1007 काशिनाथ महालिंग मंडलिकलेंगरे-9987162478
1008 वसीम dilawar देसाईलेंगरे17/11/19868482927092
1009 घनशाम सदाशिव सगरेलेंगरे01/06/19538806074504
1010 दीपाली ashok गुजलेलेंगरे-9730337642
1011 नीलम प्रकाश ठिगळेलेंगरे19/05/19909970859267
1012 मनीषा sukhdev गुजलेलेंगरे-8390995062
1013 सन्मेष देविदास दिगोळेलेंगरे04/12/20129420453853
1014 अजित गिरीश मानेलेंगरे01/06/19879970762444
1015 रामचंद्र prabhakr पाटीललेंगरे01/01/19449890634808
1016 मालन रामचंद्र पाटीललेंगरे-9960024154
1017 दीपक bhanudas शिंदेलेंगरे12/10/19817385499506
1018 महादेव पांडुरंग गुजलेलेंगरे01/01/19589689400990
1019 निसार बाबूश मुजावरलेंगरे01/06/19649175026541
1020 अलका सुरेश koleलेंगरे01/06/19557262027442
1021 प्रकाश काका यादवलेंगरे-8482938440
1022 बाळू mahadev सावंतलेंगरे01/06/19607387047852
1023 मल्हारी धोंडी बोबडेलेंगरे01/06/1947 
1024 वासुदेव रामचंद्र निकमलेंगरे-9970811518
1025 तातोबा विठू कुंभारलेंगरे02/03/19449421117959
1026 साळूबाई aappaso मोहितेलेंगरे01/06/19477066174822
1027 अंकुश आप्पा आयवळेलेंगरे01/06/19759763462642
1028 दादासो वसंत खिलारेलेंगरे01/06/19847447253129
1029 विजय तुकाराम चंदनशिवेलेंगरे01/06/19697057029128
1030 शुभम विश्वनाथ आयवळेलेंगरे04/06/20009503380626
1031 विनोद सुरेश पवारलेंगरे-9860108043
1032 दगडू कृष्णा मोरेलेंगरे01/06/19669545107043
1033 शिवाजी चनप्पा जाधवलेंगरे- 
1034 बबन केसू बोबडेलेंगरे- 
1035 लक्ष्मण कृष्णदेव शिंदेलेंगरे01/06/19619922817946
1036 भाग्यश्री अधिकराव खिलारेलेंगरे01/06/19988421946192
1037 सीमा नामदेव पवारलेंगरे10/12/19829822661251
1038 भारती चौरंग मोहितेलेंगरे01/06/19767066069531
1039 अशोक रघुनाथ आयवळेलेंगरे29/03/19849545979462
1040 अनिल पांडुरंग आयवळेलेंगरे01/06/19708600861543
1041 नितु धनंजय डाकेमादळमुठी-9158839246
1042 अथर्व संभाजी चव्हाणमादळमुठी-7798315375
1043 गंगाराम विठोबा सावंतमादळमुठी-9049581535
1044 नितीन जोतिराम सावंतमादळमुठी-9975178131
1045 शंकर तायाप्पा पवारवाझर01/06/19427517224149
1046 विजय श्रीरंग जाधववाझर01/06/19768657978084
1047 छबूताई पांडुरंग निकमवाझर01/06/19619890396514
1048 बाळासो खंडू शिरतोडेवाझर01/06/19619665954289
1049 गणेश अशोक जाधववाझर01/06/1982 
1050 द्रौपदी ओमप्रकाश सोनीविटा शहर01/01/19709970282694
1051 शिराज अब्बास तांबोळीविटा शहर14/06/19728485841876
1052 संजय चंद्रशेखर महाजनविटा शहर16/09/19668485029634
1053 सुनील राजाराम कवडेविटा शहर25/06/19819673059484
1054 अर्जुन पोपट कसबेविटा शहर04/05/19819604278352
1055 छाया अर्जुन चव्हाणविटा शहर14/09/19748552033066
1056 भगवान शामराव जाधवविटा शहर02/06/19709552234250
1057 महादेव जयराम मानेविटा शहर20/06/19838857837917
1058 विकास शिवाजी मानेविटा शहर23/01/19928888583752
1059 मकरंद नंदकुमार पवारविटा शहर29/09/19899970266703