दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : आटपाडी दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अस्थिव्यंग
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 10063../GMPT/Photo/10063.jpg../GMPT/Pramanptr/10063कल्याण शंकर कदमआंबेवाडी01/01/1979  View फोटो प्रमाणपत्र
2 10103../GMPT/Photo/10103.JPG../GMPT/Pramanptr/10103सुरेश शंकर चव्हाणआंबेवाडी01/06/19848805342868 View फोटो प्रमाणपत्र
3 10274../GMPT/Photo/10274.JPG../GMPT/Pramanptr/10274.JPGभाऊसो भीमराव चव्हाणआंबेवाडी01/06/1975  View फोटो प्रमाणपत्र
4 10523../GMPT/Photo/10523.JPG../GMPT/Pramanptr/10523.JPGवसंत केशव चव्हाणआंबेवाडी02/06/1956  View फोटो प्रमाणपत्र
5 10566../GMPT/Photo/10566.JPG../GMPT/Pramanptr/10566.JPGयशवंत महादेव पुजारीआंबेवाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
6 10597../GMPT/Photo/10597.JPG../GMPT/Pramanptr/10597.JPGकृष्णाबाई लक्ष्मण अर्जुनआंबेवाडी01/01/19459423526282 View फोटो प्रमाणपत्र
7 10593../GMPT/Photo/10593../GMPT/Pramanptr/10593केराप्पा अशोक गुलिकआटपाडी02/06/19889975221255 View फोटो प्रमाणपत्र
8 10653../GMPT/Photo/10653.jpg../GMPT/Pramanptr/10653.jpgदशरथ शिवाजी बालतेआटपाडी10/09/1982  View फोटो प्रमाणपत्र
9 10678../GMPT/Photo/10678../GMPT/Pramanptr/10678सोहम योगेश चव्हाणआटपाडी28/12/20118421148891 View फोटो प्रमाणपत्र
10 10732../GMPT/Photo/10732../GMPT/Pramanptr/10732प्रियांका अशोक पाटीलआटपाडी09/06/19959423829951 View फोटो प्रमाणपत्र
11 10786../GMPT/Photo/10786../GMPT/Pramanptr/10786.jpgअर्चना अजित देशपांडेआटपाडी29/12/19709527993665 View फोटो प्रमाणपत्र
12 9325../GMPT/Photo/9325../GMPT/Pramanptr/9325.jpgचंद्रकला जयवंत जावीरआटपाडी01/01/1962  View फोटो प्रमाणपत्र
13 9429../GMPT/Photo/9429../GMPT/Pramanptr/9429.jpgरोहन पांडुरंग जावीरआटपाडी09/10/2004  View फोटो प्रमाणपत्र
14 9595../GMPT/Photo/9595.jpg../GMPT/Pramanptr/9595.jpgसिंधू रघु वाघमारेआटपाडी01/01/19618275255892 View फोटो प्रमाणपत्र
15 9888../GMPT/Photo/9888.jpeg../GMPT/Pramanptr/9888.jpegनितीन नामदेव सागरआटपाडी29/01/19969860042964 View फोटो प्रमाणपत्र
16 7026../GMPT/Photo/7026../GMPT/Pramanptr/7026.jpegआप्पासो बाळासो मिसाळआटपाडी01/06/1967  View फोटो प्रमाणपत्र
17 4050../GMPT/Photo/4050../GMPT/Pramanptr/4050.jpegअलताफ निसार अहमद काझीआटपाडी13/02/1975  View फोटो प्रमाणपत्र
18 4225../GMPT/Photo/4225../GMPT/Pramanptr/4225.jpegमोहन श्रीपती केंगारआटपाडी01/01/1951  View फोटो प्रमाणपत्र
19 4337../GMPT/Photo/4337../GMPT/Pramanptr/4337.jpegसन्मित प्रविंद पडळकरआटपाडी22/11/20079096137469 View फोटो प्रमाणपत्र
20 4563../GMPT/Photo/4563.jpeg../GMPT/Pramanptr/4563.jpegअंबर रामेश्वर केंदेआटपाडी07/05/20099860734615 View फोटो प्रमाणपत्र
21 4862../GMPT/Photo/4862.jpeg../GMPT/Pramanptr/4862.jpegसुरेखा महादेव मेटकरीआटपाडी01/01/19579423829969 View फोटो प्रमाणपत्र
22 4935../GMPT/Photo/4935.jpeg../GMPT/Pramanptr/4935.jpegकुंदन नाथा जाधवआटपाडी01/06/19637709053008 View फोटो प्रमाणपत्र
23 6332../GMPT/Photo/6332.jpeg../GMPT/Pramanptr/6332.jpegलीना मंदार पटवर्धनआटपाडी06/07/19839175816140 View फोटो प्रमाणपत्र
24 6412../GMPT/Photo/6412.jpeg../GMPT/Pramanptr/6412वर्षा विजय मोठेआटपाडी13/05/20057387155291 View फोटो प्रमाणपत्र
25 6601../GMPT/Photo/6601.jpeg../GMPT/Pramanptr/6601.jpegमंदार मोरेश्वर पटवर्धनआटपाडी19/01/19819730086021 View फोटो प्रमाणपत्र
26 6829../GMPT/Photo/6829.jpeg../GMPT/Pramanptr/6829.jpegसुनील रघुनाथ सागरआटपाडी03/03/19919766597209 View फोटो प्रमाणपत्र
27 212../GMPT/Photo/212.jpg../GMPT/Pramanptr/212.jpgसंजय मुकुंद पाटीलआटपाडी15/06/19759011907186 View फोटो प्रमाणपत्र
28 319../GMPT/Photo/319.jpg../GMPT/Pramanptr/319.jpgलक्ष्मी दिगंबर मोटेआटपाडी01/06/19819503985953 View फोटो प्रमाणपत्र
29 1755../GMPT/Photo/1755.jpg../GMPT/Pramanptr/1755.jpgआनंदराव ज्ञानू पाटीलआटपाडी01/06/19659421125425 View फोटो प्रमाणपत्र
30 1987../GMPT/Photo/1987.jpeg../GMPT/Pramanptr/1987फुलाबाई विष्णू वाघमारेआटपाडी01/06/19607709857721 View फोटो प्रमाणपत्र
31 2054../GMPT/Photo/2054.jpeg../GMPT/Pramanptr/2054.jpegमोहन सदाशिव लांडगेआटपाडी02/06/19709604813783 View फोटो प्रमाणपत्र
32 2154../GMPT/Photo/2154.jpeg../GMPT/Pramanptr/2154.jpegदादासो लक्ष्मन लिंगेआटपाडी01/06/19809403179924 View फोटो प्रमाणपत्र
33 2216../GMPT/Photo/2216.jpeg../GMPT/Pramanptr/2216.jpegश्रद्धा दत्तात्रय स्वामीआटपाडी21/12/20019403226351 View फोटो प्रमाणपत्र
34 10884../GMPT/Photo/10884../GMPT/Pramanptr/10884साहिल अख्तर शेखआटपाडी12/03/2013  View फोटो प्रमाणपत्र
35 10942../GMPT/Photo/10942.jpg../GMPT/Pramanptr/10942.jpgसमीर याकुब शेखआटपाडी06/03/1982  View फोटो प्रमाणपत्र
36 10971../GMPT/Photo/10971../GMPT/Pramanptr/10971मोहन तुकाराम केंगारआटपाडी01/01/19618975186096 View फोटो प्रमाणपत्र
37 13423../GMPT/Photo/13423.jpg../GMPT/Pramanptr/13423.jpgहणमंत दगडू खांडेकरआटपाडी21/10/19899604943420 View फोटो प्रमाणपत्र
38 13537../GMPT/Photo/13537../GMPT/Pramanptr/13537.jpgनिवास नामदेव पाटीलआटपाडी06/01/19949561215600 View फोटो प्रमाणपत्र
39 13879../GMPT/Photo/13879.jpg../GMPT/Pramanptr/13879.jpgवैशाली रघुनाथ पाटीलआटपाडी09/11/19839689512195 View फोटो प्रमाणपत्र
40 13994../GMPT/Photo/13994../GMPT/Pramanptr/13994.jpgचंद्रकांत आबा सागरआटपाडी01/06/1971  View फोटो प्रमाणपत्र
41 34657../GMPT/Photo/34657../GMPT/Pramanptr/34657संदीपन विठोबा नरलेआटपाडी01/06/1946  View फोटो प्रमाणपत्र
42 34742../GMPT/Photo/34742../GMPT/Pramanptr/34742सुजित संजय गायकवाडआटपाडी12/01/19908600792121 View फोटो प्रमाणपत्र
43 34826../GMPT/Photo/34826../GMPT/Pramanptr/34826पद्मिनी विजय ऐवळेआटपाडी01/01/19797219447652 View फोटो प्रमाणपत्र
44 34869../GMPT/Photo/34869../GMPT/Pramanptr/34869दत्तात्रय नाथ गवळीआटपाडी01/06/19729403225952 View फोटो प्रमाणपत्र
45 34997../GMPT/Photo/34997../GMPT/Pramanptr/34997सिद्धी आगतराव नागरेआटपाडी-9423809960 View फोटो प्रमाणपत्र
46 35041../GMPT/Photo/35041../GMPT/Pramanptr/35041नितेश शिवाजी चव्हाणआटपाडी02/06/19889561170383 View फोटो प्रमाणपत्र
47 35114../GMPT/Photo/35114../GMPT/Pramanptr/35114प्रकाश राजू ऐवळेआटपाडी11/05/19959561106960 View फोटो प्रमाणपत्र
48 35283../GMPT/Photo/35283../GMPT/Pramanptr/35283शकुंतला गोविंद चव्हाणआटपाडी01/01/19719561674469 View फोटो प्रमाणपत्र
49 35297../GMPT/Photo/35297../GMPT/Pramanptr/35297अलका रामचंद्र भोसलेआटपाडी01/01/19779970753588 View फोटो प्रमाणपत्र
50 35445../GMPT/Photo/35445../GMPT/Pramanptr/35445सुधीर शंकर मालीआटपाडी12/05/19779890535599 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : आटपाडी दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अस्थिव्यंग
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 कल्याण शंकर कदमआंबेवाडी01/01/1979 
2 सुरेश शंकर चव्हाणआंबेवाडी01/06/19848805342868
3 भाऊसो भीमराव चव्हाणआंबेवाडी01/06/1975 
4 वसंत केशव चव्हाणआंबेवाडी02/06/1956 
5 यशवंत महादेव पुजारीआंबेवाडी- 
6 कृष्णाबाई लक्ष्मण अर्जुनआंबेवाडी01/01/19459423526282
7 केराप्पा अशोक गुलिकआटपाडी02/06/19889975221255
8 दशरथ शिवाजी बालतेआटपाडी10/09/1982 
9 सोहम योगेश चव्हाणआटपाडी28/12/20118421148891
10 प्रियांका अशोक पाटीलआटपाडी09/06/19959423829951
11 अर्चना अजित देशपांडेआटपाडी29/12/19709527993665
12 चंद्रकला जयवंत जावीरआटपाडी01/01/1962 
13 रोहन पांडुरंग जावीरआटपाडी09/10/2004 
14 सिंधू रघु वाघमारेआटपाडी01/01/19618275255892
15 नितीन नामदेव सागरआटपाडी29/01/19969860042964
16 आप्पासो बाळासो मिसाळआटपाडी01/06/1967 
17 अलताफ निसार अहमद काझीआटपाडी13/02/1975 
18 मोहन श्रीपती केंगारआटपाडी01/01/1951 
19 सन्मित प्रविंद पडळकरआटपाडी22/11/20079096137469
20 अंबर रामेश्वर केंदेआटपाडी07/05/20099860734615
21 सुरेखा महादेव मेटकरीआटपाडी01/01/19579423829969
22 कुंदन नाथा जाधवआटपाडी01/06/19637709053008
23 लीना मंदार पटवर्धनआटपाडी06/07/19839175816140
24 वर्षा विजय मोठेआटपाडी13/05/20057387155291
25 मंदार मोरेश्वर पटवर्धनआटपाडी19/01/19819730086021
26 सुनील रघुनाथ सागरआटपाडी03/03/19919766597209
27 संजय मुकुंद पाटीलआटपाडी15/06/19759011907186
28 लक्ष्मी दिगंबर मोटेआटपाडी01/06/19819503985953
29 आनंदराव ज्ञानू पाटीलआटपाडी01/06/19659421125425
30 फुलाबाई विष्णू वाघमारेआटपाडी01/06/19607709857721
31 मोहन सदाशिव लांडगेआटपाडी02/06/19709604813783
32 दादासो लक्ष्मन लिंगेआटपाडी01/06/19809403179924
33 श्रद्धा दत्तात्रय स्वामीआटपाडी21/12/20019403226351
34 साहिल अख्तर शेखआटपाडी12/03/2013 
35 समीर याकुब शेखआटपाडी06/03/1982 
36 मोहन तुकाराम केंगारआटपाडी01/01/19618975186096
37 हणमंत दगडू खांडेकरआटपाडी21/10/19899604943420
38 निवास नामदेव पाटीलआटपाडी06/01/19949561215600
39 वैशाली रघुनाथ पाटीलआटपाडी09/11/19839689512195
40 चंद्रकांत आबा सागरआटपाडी01/06/1971 
41 संदीपन विठोबा नरलेआटपाडी01/06/1946 
42 सुजित संजय गायकवाडआटपाडी12/01/19908600792121
43 पद्मिनी विजय ऐवळेआटपाडी01/01/19797219447652
44 दत्तात्रय नाथ गवळीआटपाडी01/06/19729403225952
45 सिद्धी आगतराव नागरेआटपाडी-9423809960
46 नितेश शिवाजी चव्हाणआटपाडी02/06/19889561170383
47 प्रकाश राजू ऐवळेआटपाडी11/05/19959561106960
48 शकुंतला गोविंद चव्हाणआटपाडी01/01/19719561674469
49 अलका रामचंद्र भोसलेआटपाडी01/01/19779970753588
50 सुधीर शंकर मालीआटपाडी12/05/19779890535599
51 श्रेयश सुधीर माळीआटपाडी10/09/20079890535599
52 विशाल विजय सागरआटपाडी27/02/20029423809974
53 रमेश मारुती हुबालेआटपाडी01/06/19789665160866
54 मोनाली निलेश ऐवळेआटपाडी24/04/20148857906317
55 गुलाब मारुती चव्हाणआटपाडी01/01/19799860148522
56 द्रौपदी शिवाजी पाटीलआटपाडी01/01/19527066701488
57 सतीश रामचंबद्र जाधवआटपाडी01/06/19729975902224
58 नाना शेकू कोळेकरआटपाडी25/08/19479096195527
59 ऋतुजा तुकाराम कोळेकरआटपाडी01/01/20138806712734
60 नीलकंठ गणेश देशपांडेआटपाडी01/06/1964 
61 रुक्मिणी धोंडीराम माळीआटपाडी01/01/19718530801437
62 सीमा सत्यवान पाटीलआटपाडी25/04/19889970677661
63 प्रतीक दिलीप पाटीलआटपाडी07/08/20019730504341
64 राणी संतोष लोहारआटपाडी- 
65 अक्षय प्रकाश शिंदेआटपाडी01/07/19959172748031
66 करीम अल्लाबक्ष मुल्लाआटपाडी27/05/19689096409606
67 राजेंद्र गोरख चोथेआटपाडी01/01/19788600271420
68 चंद्रकला जयवंत जावीरआटपाडी10/06/19619975223880
69 श्रीकांत पांडुरंग फडतरेआटपाडी22/06/19729421218424
70 महादेव संभाजी बालटेआटपाडी01/01/19619503818646
71 सुमन वसंत मिसाळआटपाडी01/01/19709552716821
72 रघुनाथ भाऊ जगदाळेआटपाडी01/01/19429423026366
73 सुभाष विष्णू टिकोलेआटपाडी13/03/19457350553900
74 सुरेश केराप्पा कोळेकरआटपाडी10/09/19909404706359
75 साहिल उमर शेखआटपाडी22/08/2003 
76 आनंदराव सिताराम पाटीलआटपाडी01/06/19679420675638
77 दगडू पांडुरंग दौडेआटपाडी01/01/19399420723004
78 सोनाली बाबूंराव गुरवआटपाडी25/06/19989421124585
79 राजकन्या संदीप गायकवाडआटपाडी05/07/19859767824192
80 बाबुराव पांडुरंग कवडेआटपाडी24/03/1948 
81 अरुण भगवान सागरआटपाडी05/02/19889503572731
82 तानाजी रामचंद्र ऐवळेआटपाडी04/11/1979 
83 गायत्री पांडुरंग जाधवआटपाडी28/08/20039921163160
84 महादेव बसाप्पा दोडमनीआटपाडी13/10/19929657928384
85 इब्राहमे रसूल शेखआटपाडी01/06/1985 
86 मनोहर गोविंद जाधवआटपाडी01/06/1946 
87 रीफ्राद आब्दुल्राहीम वंजारीआटपाडी27/02/2016 
88 शुभांगी गुलाब मोठेआटपाडी28/11/1987 
89 अल्ताफ अल्लाबक्ष मुल्लाआटपाडी08/03/19747350963787
90 मारुती रामचंद्र देशपांडेआटपाडी02/12/19729975114976
91 मिलिंद जगन्नाथ देशपांडेआटपाडी15/08/19689421217528
92 तेजश्री संजय लांडगेआटपाडी- 
93 राघू मार्तंड वाघमारेआटपाडी01/06/1958 
94 दत्तात्रेय शिवलिंग खंदारेआटपाडी21/05/19678600598327
95 तानाजी रामचंद्र ऐवळेआटपाडी04/11/19799503441059
96 हरिबा सिद्धू ऐवळेआटपाडी01/06/19349421124900
97 श्रेयश मारुती ढोबळेआटपाडी27/08/20109623734436
98 किसान तायप्पा मोठेआटपाडी01/06/19469766455044
99 आनंदी गजानन भिंगेआटपाडी- 
100 मोहिनी अनिल लांडगेआटपाडी10/05/1999 
101 बाळू जोतिराम भंडारेआटपाडी01/06/1998 
102 शोभा ज्ञानेश्वर पुजारीआटपाडी01/06/1996 
103 राजाराम देवबा लांडगेआटपाडी01/01/1946 
104 अभिजित पांडुरंग गवळीआटपाडी27/02/2003 
105 बाळू जगनाथ केंगारआटपाडी01/06/19789527130280
106 श्रीहरी चंद्रकांत बसरकोडेआटपाडी19/02/19969423831033
107 चांगुणाबाई शामराव तळेआटपाडी07/11/1958 
108 कैलास माणिक वाघमोडेआटपाडी02/06/19657709969611
109 लक्ष्मण संभाजी मेटकरीआटपाडी01/06/19429421124896
110 महेश कुमार तारळेकरआटपाडी06/12/19849890959981
111 आप्पासाहेब गणपती पाटीलआटपाडी01/01/19638177806050
112 आंबादास eknath आवटेऔटेवाडी01/01/1974 
113 आण्णासाहेब मोतीराम आवटेऔटेवाडी19/11/19789960174537
114 परशुराम नारायण चव्हाणऔटेवाडी01/01/19669545201984
115 शंकर नारायण चव्हाणऔटेवाडी09/10/19679545201384
116 तृप्ती आकाराम चव्हाणऔटेवाडी30/07/20018412057225
117 जानवी बाळासो कदमआवळाई06/01/20009637811520
118 वनिता दादा वाघमारेआवळाई02/06/19817066994689
119 पल्लवी DILIP चव्हाणआवळाई27/11/19937875589185
120 पल्लवी दिलीप चव्हाणआवळाई27/11/19937875589185
121 गणेश छगनराव साळुंखेआवळाई01/06/19869637701144
122 फैयाज इकबाल mulaniआवळाई09/09/19859561108045
123 सागर मोहन पारशेआवळाई01/03/19937410104699
124 खाशाबा राघू हेगडेआवळाई01/01/19479172548487
125 विश्वास नाथ हेगडेआवळाई01/06/19757758924426
126 प्रीती जोतिराम कुपेकरआवळाई12/07/20099730301609
127 सजाबाई भिवा पिंजारीआवळाई01/01/19579730309448
128 सुशीला दनयु बडरेआवळाई01/06/19529075706417
129 कविता गिरजाप्पा सरगरआवळाई-8600341405
130 धोंडीराम मारुती कुपेकरआवळाई01/01/19509730301609
131 सुरेश नानासो पिसेआवळाई10/04/19698007174602
132 जागूबाई महादेव बंडगरआवळाई01/01/19849730500732
133 नवनाथ अंकुश शेंडेआवळाई02/09/20029970268063
134 गंगाराम सोनू साळुंखेआवळाई02/06/19639096439202
135 मंद बबन धांडोरेआवळाई06/01/19749168729078
136 बाबासो शिवाजी खरातआवळाई30/05/19877083859527
137 लक्सिमन पांडुरंग पवारआवळाई02/06/19529623419062
138 संभाजी गुंडा शेंडेआवळाई01/01/19679975287459
139 उर्मिला उमाकांत कुलकर्णीआवळाई03/06/19709503869875
140 सुरेश नानासो पिसेआवळाई-8007174602
141 भीमराव पांडुरंग कोळेकरआवळाई01/06/19479665305355
142 राजकली शहाजन मुलानीआवळाई01/07/19849145133577
143 रघुनाथ देवराम साळुंखेआवळाई27/10/19519975464655
144 बाबा ईश्वर शेंडेआवळाई01/01/19439766239516
145 लक्समि संभाजी चंगाणंआवळाई01/06/19767057931643
146 बाबुराव विष्णू यादवआवळाई30/11/19829970703582
147 तय्यब अंबिर मुलांनीआवळाई01/06/19629730741773
148 नामदेव सीताराम हेगडेआवळाई01/06/19649665424196
149 सचिन श्रीमंत इरकरआवळाई01/06/19899970674012
150 राजेंद्र निवृत्ती साळुंखेआवळाई06/08/19869764628311
151 सचिन AASHOK साळुंखेआवळाई16/03/19819960340609
152 शेनक सुरेश पिसेआवळाई28/11/20098007174602
153 गोरख बरसू हेगडेआवळाई05/03/19489561284836
154 Ranjana Dilip Kolekarबालेवाडी- 
155 Samadhan Sargarबालेवाडी- 
156 Ambika Agatrav Khatalबालेवाडी-9764107109
157 Rekha Tatoba Kolekarबालेवाडी09/08/19937350109925
158 Agatrao Ishawar Kjatalबालेवाडी01/07/19759764107109
159 Nana Dada Yamagarबालेवाडी- 
160 SAVITA PANDURANG KOLEKARबालेवाडी- 
161 MOHAN JAYVANT KOLEKARबालेवाडी- 
162 AJINKYA VINOD KOLEKARबालेवाडी03/08/2012 
163 संपत BAPU KOLEKARबालेवाडी- 
164 Dhanaji Dada Kolekarबालेवाडी01/06/19859545098766
165 Dada Dnyanu Daigadeबालेवाडी- 
166 Jagannat Balu Yamagarबालेवाडी- 
167 भारत कोंडीबा मंडलेबनपुरी31/08/19769657032985
168 द्रौपदा सीताराम गुजलेबनपुरी01/01/19557350457718
169 पूनम रामचंद्र ढवळेबनपुरी27/07/20078806121022
170 भीमराव पांडुरंग ढवळेबनपुरी01/01/19797387135449
171 इंदाबाई पांडुरंग ढवळेबनपुरी-7387135449
172 शांता नाथा पुकळेबनपुरी01/01/19819975181410
173 बापुसो मारुती सोन्नुरबनपुरी02/06/19699403228713
174 सुहास दादासो सोन्नुरबनपुरी01/06/19999403723611
175 वर्षा शिवाजी सोन्नुरबनपुरी-9421184652
176 राहुल धोंडिबा बुरुंगलेबनपुरी03/05/20039096219214
177 छाया संभा सोन्नूरबनपुरी01/01/19769403723611
178 सुलाबाई अप्पा लेंगरेबनपुरी01/06/19759096219214
179 मनोज रखमाजी ऐवळेबनपुरी19/04/19769421133380
180 बापुसो दगडू पुकळेबनपुरी-7798706043
181 शिवाजी कोंडीबा पुकळेबनपुरी24/07/19789890542427
182 बाळू बापू यमगरबनपुरी02/06/19689970248653
183 नारायण धोंडी पुकळेबनपुरी17/05/19429115107288
184 पारुबाई नाना मस्केबनपुरी-7709299431
185 विशाल विजय सागरभिंगेवाडी27/02/20029423809974
186 सुरज उर्फ अजरुद्दीन उस्मान शेखभिंगेवाडी10/05/19968275914655
187 भिवाजी महादेव मोटेबोंबेवाडी01/06/19709767787918
188 चंद्रकांत शिवाजी विभूतेबोंबेवाडी01/06/19619561569424
189 विकास भगवान विभूतेबोंबेवाडी26/10/19889970250200
190 बाळासो काकासो ऐवळेबोंबेवाडी02/01/19807758932622
191 धोंडाबाई नामदेव करांडेबोंबेवाडी02/06/19619766542270
192 अतुल विष्णु मोटेबोंबेवाडी- 
193 किरण शिवाजी जेडगेबोंबेवाडी01/06/19897756944022
194 विजयकुमार सुभाष खरातबोंबेवाडी24/05/20059665761802
195 गणपत मारुती करांडेबोंबेवाडी01/06/19639970858414
196 रमेश बापू जेडगेबोंबेवाडी01/06/19767387969911
197 दत्तात्रय नाना जेडगेबोंबेवाडी01/01/19779730160138
198 सजाबाई शिवाजी शेजाळबोंबेवाडी-7745072970
199 जयराम दशरथ चोपडेचिंचले01/06/19779665288342
200 चंद्रकांत शंकर जाधवचिंचले01/06/19519403044775
201 भीमराव हणमंत गायकवाडचिंचले03/07/19638807310585
202 नंदकुमार हिराप्पा मंडलेचिंचले01/06/1968 
203 बाबुराव उत्तम जगदाळेचिंचले31/05/19859673437045
204 सुखदेव श्रीपती थोरातचिंचले01/06/1952 
205 राजाराम नरसू गायकवाडचिंचले01/06/1958 
206 रामचंद्र यशवंत कदमचिंचले01/01/19409421182098
207 शहाजी तुकाराम गायकवाडचिंचले01/06/1972 
208 सुबराव नरसू गायकवाडचिंचले01/06/1952 
209 रितेश आनंदा येळेचिंचले22/09/20099416443685
210 नकुसा महादेव येळेचिंचले01/06/19429421049869
211 सखुबाई हिराप्पा मंडलेचिंचले11/01/19789130449541
212 पल्लवी दिलीप जगदाळेचिंचले27/01/19898390913039
213 श्रुती rajaram यादवचिंचले14/04/19969763543348
214 मारुती यशवंत कदमचिंचले01/01/19348975811205
215 जयवंत बाबू पवारचिंचले10/05/19819049572829
216 तानुबाई अंतू मंडलेचिंचले- 
217 भारत बापू थोरातचिंचले28/12/19797066300567
218 अनिल पोपट हासबेचिंचले15/06/19909075617110
219 संदिपान बाळासाहेब देशमुखदेशमुखवाडी01/06/1951 
220 प़लाद बाळासाहेब दशमुखदेशमुखवाडी-9764942621
221 माया संदिपान भानवसेदेशमुखवाडी07/03/19849960648779
222 रोहन मनोज देशमुखदेशमुखवाडी19/04/20069421821485
223 संग्राम संदिपान देशमुखदेशमुखवाडी15/03/20059423390459
224 देशमुखवाडी- 
225 फातिमा महमंद शेखधावडवाडी02/10/19759545128861
226 जमिला कासम शेखधावडवाडी01/01/19529767335828
227 शरीना अब्दुलकरीम शेखधावडवाडी16/07/19828308790318
228 अहमद चांद शेखधावडवाडी08/06/19339967094468
229 रुबाबी अहमद शेखधावडवाडी08/04/19429967094468
230 रसूल कादर शेखधावडवाडी04/09/19429172030480
231 हवाबी फक्रुद्दीन शेखधावडवाडी01/01/19429869114405
232 आयेशा सिकंदर शेखधावडवाडी01/01/19629168050442
233 तायाप्पा महादेव पुसावळेदिघंची04/05/19469975115081
234 भगवान दगडू बुधावलेदिघंची01/01/19539921639873
235 ओम सुनील औंधकरदिघंची17/06/20129960889739
236 उषा अजित वाघमारेदिघंची18/10/19789763953529
237 विठ्ठल लक्ष्मण मोरेदिघंची01/06/19738698003653
238 रेश्मा सचिन साळीदिघंची12/03/19839890167901
239 मारूती रामचंद्र निंबाळकरदिघंची01/01/19669766283260
240 मुमताज शेखलाल तांबोळीदिघंची04/10/19569730314685
241 निलोफर मुबारक आतारदिघंची27/03/19859423026312
242 गणेश ज्ञानोबा सरताळेदिघंची30/05/19747229329779
243 धोंडीराम देवराम माळीदिघंची01/09/19569112936890
244 आर्या आण्णा मोरेदिघंची28/12/20119975105150
245 तायाप्पा महादेव पुसावऴेदिघंची04/05/19469975115081
246 अलफाज वलिअहमद तांबोऴीदिघंची21/04/20049890188437
247 सुभाष शिवदास शेटेदिघंची05/04/19579421218961
248 गणेश न्यानोबा सरताऴेदिघंची30/05/19747229329779
249 धोंडीराम देवराम माळीदिघंची01/09/19569112936890
250 गुंफाबाई सुरेश ढोलेदिघंची01/01/19759527467931
251 पूजा सोमनाथ मोरेदिघंची09/06/19997057663556
252 सुभद्रा नारायण रणदिवेदिघंची01/01/19429561211351
253 राजेंद्र संदीपान वाघमारेदिघंची01/01/19679970573431
254 यश गौरीहर एवळेदिघंची30/10/20159970272440
255 विमल काशिनाथ बनसोडेदिघंची04/05/19479975247068
256 दिगंबर भाऊ जावीरदिघंची-9766478074
257 शाहबुद्धीन आब्बास तांबोळीदिघंची14/04/19589766434546
258 शिवाजी सोपान रणदिवेदिघंची04/06/19629665599463
259 किशोर मनोहर जावीरदिघंची07/06/19918605958254
260 केशर सदाशिव जावीरदिघंची04/07/1967 
261 संकल्प शशिकांत नलवडेदिघंची01/01/20007410104092
262 नवनाथ लक्ष्मण जाधवदिघंची01/01/19907391911412
263 सुलोचना दिगंबर पुसावळेदिघंची01/01/19509404716028
264 रुक्मिणी रामचंद्र चपनेदिघंची01/06/19569403401088
265 संजय महादेव उमरदंडदिघंची01/04/19669767954236
266 नामदेव बजरंग रणदिवेदिघंची01/02/19917767875242
267 पार्वती सुरेश गोंजारीदिघंची01/06/19619730782261
268 प्रशांत पांडुरंग चोथेदिघंची11/05/19819420339970
269 सौरभ अशोक जमदाडेदिघंची22/04/20009420452766
270 भाग्यवंत शामराव पुसावळेदिघंची01/07/19729075030991
271 दामोदर काशिनाथ बनसोडेदिघंची14/10/1947 
272 ओंकार उन्मेष लोखंडेदिघंची09/02/20119766029605
273 भामाबाई विठ्ठल लोखंडेदिघंची-9766029605
274 इंदुबाई कृष्णा सुतारदिघंची01/01/1948 
275 गंगाधर यशवंत मोरेदिघंची02/06/19509130451010
276 जीवन शिवाजी जावीरदिघंची22/10/19809420678818
277 गयाबाई वसंत बनसोडेदिघंची01/01/19629561198959
278 कमल कांतीलाल जावीरदिघंची13/10/19749767641500
279 तात्या कोंडीबा जावीरदिघंची04/06/19729156398447
280 तुकाराम नामदेव तुपेदिघंची01/01/19849766053061
281 नंदकुमार श्रीपती साठेदिघंची01/06/19709421182132
282 अमृता अनिल निकमदिघंची-9423017748
283 मिथुन भाऊसाहेब पवारदिघंची03/05/19907028379891
284 जगन्नाथ मारुती जावीरदिघंची01/01/1949 
285 इंद्राबाई भैरू हातेकरदिघंची01/01/19447757092831
286 शशिकला शिवाजी जावीरदिघंची-9420678818
287 तानाजी गुंडोबा जावीरदिघंची-9552628151
288 दशरथ कांतीलाल जावीरदिघंची-9767641500
289 मधुकर काशिनाथ ढोलेदिघंची-9561903610
290 विश्वनाथ सीताराम महाडिकदिघंची01/06/19759960661318
291 लक्ष्मीबाई हणमंत पांढरेदिघंची01/01/19457709864458
292 नंदकुमार यशवंत शिंदेदिघंची-8888522014
293 गणपती निवृत्ती पुसावळेदिघंची-9403228681
294 बाळकृष्ण दगडू पालसांडेदिघंची-9665147504
295 रमाकांत यशवंत शिंदेदिघंची01/04/19459665906830
296 वसंत गंगाराम टाकळेदिघंची-9970690548
297 इरफान मकसून आतारदिघंची29/11/19879730878337
298 तुकाराम बाबू हेगडेदिघंची15/04/19479766409021
299 संजयकुमार विश्वनाथ कवडेदिघंची01/06/19628485841835
300 महादेव सोपान केंगारदिघंची10/04/19479604769559
301 महादेव पांडुरंग सागरदिघंची01/01/1948 
302 रंजना विलास मोरेदिघंची04/06/19679423330889
303 दाजी हरिबा ढोकदिघंची01/06/19539766890026
304 सुमन हणमंत माळीदिघंची-7219874105
305 राजेंद्र दत्तात्रय मेनकुदळेदिघंची07/08/19657741050720
306 राजाराम निवृत्ती सागरदिघंची-9921645868
307 बाबूराव गणपत शिंदेदिघंची01/01/19379970236512
308 आबा यशवंत पुसावळेदिघंची-9921815312
309 शंकर यशवंत पुसावळेदिघंची-9970694490
310 गोरख तुकाराम जावीरदिघंची22/05/19629970848712
311 शर्मिला बापू मानेदिघंची01/06/19557410560163
312 दिपाली नानासो मोरेदिघंची12/03/19988805534084
313 किरण सुभाष कावरेदिघंची11/05/19917744950191
314 रंजना नामदेव तुपेदिघंची01/01/19609975889420
315 रावसाहेब भीमराव देशमुखदिघंची25/06/19669673277035
316 पोपट प्रल्हाद वाघमारेदिघंची29/05/19809960733048
317 अरुण श्रावणा वाघमारेदिघंची-7057663556
318 प्रसाद सतीश जावीरदिघंची23/06/20079421163575
319 जीवन संदीपान रणदिवेदिघंची01/01/19809421122978
320 आदित्य दत्तात्रय मोरेदिघंची17/11/20049423831263
321 सुशीला जगन्नाथ टिंगरेदिघंची-7507530430
322 शिवाजी ज्ञानू लोहारदिघंची01/01/19688975490820
323 मारुती गणपत म्हेत्रेदिघंची01/06/19809975784208
324 किरण दत्तात्रय जाधवदिघंची02/01/19848308620423
325 अथर्व संजय ठोंबरेदिघंची13/11/20077588586420
326 सुखदेव अनंत जगदाळेदिघंची11/09/19819527816139
327 गंगाराम बुवा माईनकरदिघंची01/06/19529423831025
328 महादेव एकनाथ सावंतदिघंची01/01/19569130306482
329 अनिल नारायण माईनकरदिघंची01/06/19699922580352
330 दिगंबर आप्पा रणदीवेदिघंची01/01/19559172767448
331 अलफाज वल्लिअहम्द तांबोळीदिघंची21/04/20049890188437
332 सुभाष शिवदास शेटेदिघंची05/04/19579421218961
333 धनंजय कालिदास भांबुरेदिघंची01/06/19739860154250
334 अनुसया सावळा gheradeगळववाडी- 
335 संग्रामसीह जगनाथ गळवेगळववाडी30/01/20009511202525
336 चिमाजी एकनाथ गळवेगळववाडी01/01/19528605872152
337 दत्तात्रय बाबा डुकरेगळववाडी12/05/19809975331065
338 शिवाजी कोंडीबा गळवेगळववाडी01/06/19619970837016
339 माया अरुण जावीरगळववाडी15/07/19889766528573
340 अक्षय किसन गळवेगळववाडी30/04/20009970829531
341 बाबासाहेब मारुती गळवेगळववाडी06/01/19868275257966
342 रोहिदास मरिबा पवारगळववाडी03/05/19437798141303
343 जनाबाई सुभाष गळवेगळववाडी01/01/19739921043338
344 संगीता अर्जुन हेगडेगळववाडी02/06/19757083494263
345 ओंकार मनोहर कांबळेगळववाडी25/01/20159096217964
346 रामचंद्र मारुती वाघमारेगळववाडी01/06/19459665733445
347 मंगल श्रीमंत गळवेगळववाडी11/12/19789552681920
348 शिवाजी गिरजाप्पा गळवेगळववाडी02/11/1992 
349 कुंडलिक वामन गळवेगळववाडी20/01/19869421124473
350 सुंदराबाई निवृत्ती गळवेगळववाडी01/01/19509975501874
351 राजेंद्र दाजीराम गळवेगळववाडी25/06/19889503713972
352 दगडू सायप्पा खांडेकरगळववाडी06/04/19949850589397
353 अशोक नारायण गळवेगळववाडी10/02/19549766053379
354 बापू दशरथ गाळवेगळववाडी01/06/19659833323406
355 वसंत गणपती हेगडेगळववाडी05/08/19579561389721
356 सविता रंगनाथ शिंदेगळववाडी01/06/19929765214746
357 शकुंतला प्रकाश पोतदारघानंद01/06/19679850248193
358 आपा तुकाराम कटरेघानंद11/06/19719921557164
359 साहेबराव बाजी मानेघानंद15/04/19477218962077
360 हिराबाई चिलापा मानेघानंद27/07/19609049374002
361 रामचंद्र सोना वाघमोडेघानंद01/06/19728805701281
362 कुमार रामचंद्र पाटीलघानंद03/08/19909130516376
363 पांडुरंग जयसिंग शिंदेघानंद15/02/19687218971983
364 जगनाथ श्यामराव कटरेघानंद30/07/19898390937970
365 जगूबाई गणपत मानेघानंद01/01/19468806197520
366 कुसुम निवृत्ती झंजेघानंद14/01/1958 
367 शांताबाई हणमंत ढगेघानंद28/09/19868605783474
368 पांडुरंग महादेव होनमानेघानंद01/01/1948 
369 रेश्मा श्रीधर वाघमारेघानंद17/04/19889657802160
370 मारुती कृष्णा ढगेघानंद07/05/19469657081857
371 यशवंत पांडुरंग मानेघानंद01/01/19469730520027
372 पारुबाई नाना मानेघानंद01/01/19429730520027
373 नाना शंकर ढोकळेघानंद01/06/19428975912801
374 राजाराम रंगनाथ कटरेघानंद01/06/19478975148849
375 प्रल्हाद नामदेव कदमघानंद21/06/19547965685119
376 कुमार राजाराम पाटीलघानंद03/08/19909130516376
377 सरूबाई रवींद्र तोरणेघरनीकी01/06/19579975870440
378 विराज दत्तात्रय डिसलेघरनीकी17/09/20008668575924
379 शीतल केशव जावीरघरनीकी01/10/19827038106295
380 दादासो बापू पवारघरनीकी21/02/19828806243651
381 रामचंद्र देवाप्पा जावीरघरनीकी01/06/19717350650806
382 रावसाहेब मोहन तोरणेघरनीकी30/07/19899975711038
383 बायनाबाई तुकाराम मानेघरनीकी01/06/19679075621984
384 तातोबा आनंदा बेरगळघरनीकी01/06/1955 
385 आदिक बाबाजी तोरणेघरनीकी11/06/19769604542365
386 सुमित आप्पासो पवारघरनीकी24/08/19957387941131
387 सुरेश सदा मानेघरनीकी28/12/19717447565755
388 अंकुश विष्णू मदनेघरनीकी01/06/19729657930094
389 शिवाजी राजाराम बेरगळघरनीकी02/11/19749850112712
390 गणेश बाळू बेरगळघरनीकी04/06/20079768181935
391 नथुराम बिराजी बेरगळघरनीकी26/07/19849767759295
392 अविनाश उर्फ भागवत दिलीप बेरगळघरनीकी01/06/19979096441076
393 दादा मारुती बेरगळघरनीकी01/01/19648888365839
394 लक्ष्मीबाई अंबु कोळेकरघरनीकी01/06/1942 
395 जिजाबाई खंडू मानेघरनीकी01/06/19777558253070
396 आबासो शामराव देवकरघरनीकी03/07/19919822964225
397 प्रवीण प्रकाश तोरणेघरनीकी06/07/19957387295288
398 जगुबाई विष्णू मानेघरनीकी31/07/19858888295229
399 दशरथ आप्पा पाटीलगोमेवाडी01/06/19619730324649
400 बाळू विष्णू खुडेगोमेवाडी-8308615396
401 ओंकार उमाजी मंडलेगोमेवाडी17/08/20069561365415
402 बाळू नाथा सोहनीगोमेवाडी01/06/1944 
403 बापू शंकर मानेगोमेवाडी15/10/19529970383789
404 संजुबाई कुंडलिक जाधवगोमेवाडी01/01/19769975521779
405 रोहीत बबन सोहनीगोमेवाडी26/01/19957066051831
406 बायडा दादा मंडलेगोमेवाडी01/06/19868530378481
407 अनिल अंबादास देशपांडेगोमेवाडी24/05/19629970205390
408 वर्षा केशव देशपांडेगोमेवाडी01/07/19689970205390
409 कमल मारुती अर्जुनगोमेवाडी01/06/19609970504024
410 विलास संतराम कदमगोमेवाडी-9850643086
411 सोनाबाई दाजी कदमगोमेवाडी01/01/19417774894474
412 Bhagavan Shankar Javirगोमेवाडी-9702661481
413 गणेश वसंत सरगरगोमेवाडी02/01/19918605278428
414 आबासो नारायण शेंडगेगोमेवाडी-7219887213
415 गणेश धनाजी जाधवगोमेवाडी11/11/20057559464966
416 सुनिल भिमराव माळीगोमेवाडी14/10/19939730164659
417 भारत दशरथ घाडगेगोमेवाडी05/08/19769766771338
418 महादेव मुरलीधर हातेकरगोमेवाडी-9923655956
419 विनोद अशोक हातेकरगोमेवाडी20/05/19918600136007
420 सुनिता सदाशिव ऐवळेगोमेवाडी09/04/19837028758310
421 नाना परसू जावीरगोमेवाडी-9604813807
422 सुबराव गणपती घाडगेगोमेवाडी-9766295727
423 लालु काका जावीरगोमेवाडी01/01/19439503724019
424 लता शिवाजी अर्जुनगोमेवाडी14/02/19839168785161
425 नवनाथ अशोक रुपनरगोमेवाडी28/12/20139860652149
426 रविंद्र विलास सरगरगोमेवाडी24/01/19989507289763
427 दत्तात्रय दादा सरगरगोमेवाडी-9049165484
428 रावसाहेब लालू जावीरगोमेवाडी-9503724019
429 आक्कुबाई दादू अर्जुनगोमेवाडी-7219886735
430 बबन मल्हारी घाडगेगोमेवाडी01/01/19499561389772
431 भिमराव काका जावीरगोमेवाडी01/01/19427709876994
432 रुक्मीणी संदीपान घाडगेगोमेवाडी- 
433 शंकर सिताराम आलदरगोमेवाडी10/05/19799552859420
434 सुवर्णा श्रीकांत देवकुळेगोमेवाडी01/06/19747219887517
435 दादासो धोंडीराम वाघमोडेगोमेवाडी-8390715514
436 जिवन आकाराम सावंतगोमेवाडी01/06/19749420340110
437 सुरेश शंकर माळीगोमेवाडी21/07/19939890162017
438 रामचंद्र भगवान जगतापगोमेवाडी- 
439 गणेश सावळा शिंदेगोमेवाडी01/01/19587218413813
440 सविता गुणीवंत घाडगेगोमेवाडी20/05/19887410772823
441 सुनिल किसन खरातगोमेवाडी01/06/19768007822076
442 गौरी दशरथ घाडगेगोमेवाडी-9766198785
443 संजुबाई सिताराम म्हारनूरगोमेवाडी01/01/19719960670257
444 बाबुराव यशवंत सरगरगोमेवाडी01/06/19729970428927
445 सोपान चांगदेव सोहनीगोमेवाडी-7559465079
446 नामदेव दादा जावीरगोमेवाडी-8378016820
447 बाळू यशवंत भोरेहिवतड01/06/1968 
448 संतोष गोविंद मानेहिवतड24/08/19829890389728
449 महादेव नारायण माळीहिवतड01/06/19699766431517
450 शिवाजी आण्णा माळीहिवतड16/07/19639637248306
451 स्वाती गोरख बोडरेहिवतड01/07/19839960904057
452 प्रकाश रावसाहेब पाटीलहिवतड10/03/19889850803462
453 विकास दादा पाटीलहिवतड13/07/19867709942718
454 विशाल सुरेश पाटीलहिवतड08/03/20017721888942
455 बजरंग आण्णा माळीहिवतड01/06/19629970783956
456 कुंडलिक मारुती पाटीलहिवतड01/06/19539527468169
457 शरद मोहन पवारहिवतड17/09/19867045259218
458 वैभव सुरेश शिंत्रेहिवतड05/04/19909421821258
459 शिवम जगन्नाथ डिगोळेहिवतड12/05/20039975778105
460 श्रुतिका शशिकांत मंडलेहिवतड22/05/20139765028061
461 बापू तातोबा मानेहिवतड01/06/19479527403554
462 पूनम नामदेव खरातहिवतड02/01/19969730597444
463 कल्पना उत्तम दबडेहिवतड22/12/19799403738661
464 विजय मधुकर डिगोळेहिवतड17/10/19859422235314
465 सुरेखा विजय गरदडेजांभुळणी21/04/19857887969108
466 इंदाबाई सदाशिव चवरेजांभुळणी05/06/19578605478402
467 मालन मारुती घुटूकडेजांभुळणी07/04/19828605948079
468 राजाराम वसंत कदमजांभुळणी01/06/19777083301542
469 भीमरावव कोंडीबा गावडेजांभुळणी01/09/19747798779207
470 लता चंद्रकांत जुगादरजांभुळणी16/11/19899923097858
471 बायबाय मारुती मसालाजांभुळणी01/06/19489763662264
472 पप्पा कृष्ण गारदाडेजांभुळणी02/06/19529604585926
473 संधू प्रभाती मसालाजांभुळणी01/06/19707218921673
474 सुखदेव मारुती गावडेजांभुळणी10/07/19679665536528
475 दत्तात्रय दादा जाधवजांभुळणी01/01/19578888064337
476 देवबा आकाराम मसालाजांभुळणी01/06/19399421124400
477 सूर्यकांत सुमंत गुरवजांभुळणी03/02/19738975313248
478 तुकाराम मार्तंड मानेजांभुळणी15/08/1947 
479 रुक्मिणी कोंडीबा उकसेजांभुळणी10/05/19477218342533
480 हणमंत पतंग जुगदरजांभुळणी15/07/19819552941302
481 दादासो दगडू काळेकाळेवाडी01/01/19849673228353
482 सूर्यकांत मारुती शिंदेकाळेवाडी01/06/1961 
483 नामदेव मारुती रेडेकाळेवाडी01/06/19709975220838
484 चंद्रकांत भिकू हसबेकाळेवाडी01/06/19957758013902
485 सखुबाई रामू सरगरकाळेवाडी01/06/19318485810058
486 इंद्राबाई कुंडलिक काळेकाळेवाडी-9561377214
487 सिदा रामू सरगरकाळेवाडी01/06/19668485810058
488 दादासो गेंदाप्पा सारककामथ01/06/19769767845032
489 बापू मारुती शिंदेकामथ01/06/19439960145484
490 सुनील विठ्ठल सारककामथ07/08/20029765187923
491 प्रतीक्षा अर्जुन मरगळेकामथ25/08/2008 
492 दिनकर कोंडीबा वळकुडेकामथ15/07/19367350508033
493 नवनाथ ज्ञानोबा सरककामथ-7709475122
494 राजाराम रामू तनपुरेकांकात्रेवाडी01/06/19577066338517
495 रघुनाथ महादेव घुलेकांकात्रेवाडी03/07/19879689844468
496 द्रौपदी हरिबा चोपडेकांकात्रेवाडी01/01/1944 
497 रोहित सुरेश अर्जुनकांकात्रेवाडी20/03/20009403701938
498 नीलम बाळू तनपुरेकांकात्रेवाडी01/06/19689699992270
499 गोकुळाबाई यशवंत सूर्यवंशीकांकात्रेवाडी01/01/19487798394282
500 प्रकाश महादेव खरातकांकात्रेवाडी01/12/19678888688723
501 हिराबाई यशवंत खरातकांकात्रेवाडी01/06/19779503765325
502 ईशवर JGNNATH खरातकांकात्रेवाडी01/06/19699503765327
503 गणपत नामदेव गेंदकरगणी01/06/19719075787133
504 लक्षिमन महादेव सरगरकरगणी05/06/19879422280584
505 नंदकुमार तुकाराम शिंदेकरगणी29/11/19789423254848
506 सखुबाई तुकाराम सरगरकरगणी01/06/19427987732539
507 नजरूद्दीन रज्जाक जमादारकरगणी01/06/19699637804259
508 स्वाती रवींद्र सवणेकरगणी05/06/19799975108381
509 बेबी अहमद शेखकरगणी01/06/19789823921583
510 किरण भगवान लांडगेकरगणी01/06/19759404253819
511 नंदा विठ्ठल कांबळेकरगणी02/06/19697262052247
512 माया शामराव मानेकरगणी06/06/19848605896573
513 उत्कर्ष शिवाजी पिंजारीकरगणी02/12/20019503133194
514 गुलाबराव दुर्योधन खिल्लारीकरगणी01/06/19838779331608
515 हरिबा भिकू सरगरकरगणी01/06/19389421402712
516 वसंतराव हंबीरराव दबडेकरगणी01/06/19479819771644
517 कमल गोविंदा सरगरकरगणी01/06/19618379994071
518 नितीन अशोक मदनेकरगणी10/07/19898975953893
519 सुमन अशोक मदनेकरगणी01/01/19618975953893
520 धर्मा कोंडीबा बोडरेकरगणी01/01/19579623049339
521 गणपती नाना सुतारकरगणी01/06/19379403126242
522 शिवाजी रामू हाकेकरगणी01/07/19569421166641
523 विष्णू अंकुश सरगरकरगणी01/06/19899975526071
524 आपा पांडुरंग सरगरकरगणी26/12/20057756030459
525 अमीन चांद मुल्लाकरगणी-9970216574
526 शिवाजी रामचंद्र शिंदेकरगणी05/09/1962 
527 सोमा कृष्ण कांबळेकरगणी02/03/19449763785718
528 पांडुरंग कंटेश्वर पाटीलकरगणी02/05/19927756801378
529 सदाशिवव कृष्ण कोकरेकरगणी- 
530 संजय रामचंद्र सरगरकरगणी01/06/19719156001458
531 शहाजी तातोबा कांबळेकरगणी04/05/1951 
532 शांताबाई बाबुराव जाधवकरगणी01/06/19469158688070
533 उषा अजितसिंग राजपूतकरगणी01/01/19859503460493
534 आलिशा हैदर जमादारकरगणी01/01/20119420702620
535 खुडबुद्दीन चांद जमादारकरगणी01/06/19467219445585
536 जनार्धन किसन जानकरकरगणी01/06/19697327330745
537 करणं गोरख पवारकरगणी25/09/20049766770074
538 बिलाल पापा इनामदारकरगणी01/06/19569561892073
539 बालेखन बबन मुलांनीकरगणी01/06/19409011952876
540 अरुंन विठ्ठल कुंभारकरगणी01/06/19467776961105
541 विलास वसंत खिलारीकरगणी01/06/19647709264062
542 संजय दादू पाटीलकरगणी01/01/19719067202062
543 धनाजी केशव गोसावीकरगणी01/06/19739657250533
544 हिमतशिंग गोविंदसिंग रजपूतकरगणी01/06/1941 
545 मनोहर केशव गोसावीकरगणी01/06/19749689673503
546 मयूर तात्यासो टोणेकरगणी15/08/20018975953852
547 सुनील रामदास शिंदेकरगणी10/06/19849503269183
548 रुक्मिणी राजाराम जाधवकरगणी01/01/19429767317197
549 अंकुश बजरंग जगदाळेकरगणी01/06/1979 
550 काशिनाथ गणपती दबडेकरगणी01/06/19539420793483
551 योगेश पांडुरंग मांडलेकरगणी14/07/19939665291682
552 साधना संजय पोतदारकरगणी25/05/19777387833893
553 सोनाबाई कोंडीबा खिल्लारीकरगणी-7559189097
554 बाळू आकाराम चव्हाणकरगणी09/12/19647028256875
555 शोभा शंकर जावळेकरगणी01/06/19709766444912
556 चंद्रर कांबळे ताईकरगणी03/07/19759623970764
557 मंगल शांताराम वगैरेकरगणी01/06/19767038038513
558 समर्थ संजय संपतेकरगणी12/12/19987420850935
559 संदीप संजय सरगरकरगणी13/02/19938180006399
560 दीपक बाळासो भोसलेकरगणी01/06/20059049347209
561 कलावती जयवंत क्षीरसागरकरगणी01/06/19489604753263
562 अभिजीत बाळू क्षीरसागरकरगणी25/09/20019420755716
563 संगीत महादेव खताळकरगणी01/06/19729403137471
564 आनंद प्रभू हाकेकरगणी20/10/19608806688739
565 सुवर्ण मारुती क्षीरसागरकरगणी01/06/1979 
566 प्रतिभा सुरेश कांबळेकरगणी01/01/19669172457440
567 काका बीर सरगरकरगणी02/03/19618380974882
568 प्रकाश संजय सरगरकरगणी15/05/20109594636118
569 साहेबराव आप्प्पा गिरीकरगणी01/01/19507385693607
570 लक्ष्मीमंन धोंडीराम चोथेकरगणी14/03/19359421218830
571 दिलीप बाबू मांडलेकरगणी01/06/19617387272694
572 सुकदेव भाऊ सरगरकरगणी01/06/19629765652396
573 स्मिता दिलीप सरगरकरगणी06/12/20029421184659
574 सोपान यशवंत सरगरकरगणी01/06/19598698081492
575 यशवंत दगडू कांबळेकरगणी03/02/1951 
576 विजय श्रीरंग इरकरकरगणी03/04/19799693825296
577 तानाजी चंद्रकांत धनवडेकरगणी01/06/1973 
578 चंद्रकांत श्रीपाल महाजनकरगणी01/06/1965 
579 पुतळाबाई विष्णू खंदारेकरगणी01/06/19319730301539
580 बाळू दामू सरगरकरगणी01/06/19629975506728
581 शिवाजी श्रीपती टोणेकरगणी01/06/19619730518750
582 बापू विठोबा सरगरकरगणी09/06/19599763389569
583 महादेव बापू खताळकरगणी01/06/19589970672655
584 नागाबाई नाथा सरगरकरगणी01/01/19498605960622
585 महादेव विष्णू हाकेकरगणी01/12/19977028141353
586 जयवंत संदीपन सरगरकरगणी02/01/19798381097665
587 गोविंद अन्ना खिलारीकरगणी20/10/19429881599180
588 शामराव भोजू घाडगेकरगणी01/06/19509403943708
589 सचिन रामचंद्र कोळेकरकरगणी29/09/19869403782937
590 शिवाजी विठोबा देवकातेकरगणी01/01/19798605960622
591 दादासो शंकर खिलारीकरगणी02/06/19969075744984
592 अशोक मधुकर सरगरकरगणी21/09/19788108359934
593 शांताबाई बाबुराव जाधवकरगणी01/06/19789158688070
594 चंद्रकांत निवृत्ती योगेकरगणी15/08/19607058799304
595 दीपक गणपती सरगरकरगणी09/09/19809822237987
596 लक्ष्मी कुंडलिक जावीरकोठोळी01/01/1971 
597 सुधीर प्रभाकर कदमकोठोळी03/07/19699665501330
598 नवनाथ दत्तू जरेकोठोळी01/06/19749423017212
599 किसन विठोबा कदमकोठोळी01/06/19419970751914
600 शंकर बापू कदमकोठोळी30/01/1986 
601 सुशीला दत्तात्रय चव्हाणकोठोळी01/06/19668600320454
602 दिलीप अंबादास सुतारकोठोळी01/06/19668484972942
603 आप्पासो मोतीराम कदमकोठोळी23/06/19719730692253
604 रुक्मिणी दत्तू कदमकोठोळी01/06/19729766446495
605 दगडू कृष्णां कदमकोठोळी27/07/19609766469242
606 श्रेयश रमेश कदमकोठोळी11/01/20087588586479
607 आण्णा किसन कदमकोठोळी01/06/19659970751914
608 विश्वास रघुनाथ कदमकोठोळी25/08/19819975043938
609 धोंडीराम महादेव जावीरकोठोळी01/06/19909096058416
610 कैलास बळीराम कदमकोठोळी02/06/19519405566288
611 अशोक दगडू कदमकोठोळी10/05/19909766469242
612 सुरेश निवृत्ती कदमकोठोळी09/07/19727757848230
613 विणा संजय कदमकोठोळी01/06/19857709282092
614 शिवाजी बापू कदमकोठोळी01/06/19539766464671
615 तेजश्री राजाराम चव्हाणकोठोळी08/01/20069766819009
616 आनंदा भगवान जरेकोठोळी01/06/19788600103158
617 बाळू रघुनाथ कदमकोठोळी30/07/19769975043938
618 छाया विलास कदमकोठोळी24/09/19817410558850
619 नंदिनी आनंदराव भोसलेकोठोळी01/06/2005 
620 मधुकर ,अहादेव कदमकोठोळी01/01/1967 
621 सोहम संजय कदमकोठोळी24/01/2007 
622 युवराज सतीश मंडलेकोठोळी06/03/20048806492023
623 रूपाबाई गोविंद मोटेकोठोळी01/06/1941 
624 सुरेखा शिवाजी सावंतकोठोळी01/01/1994 
625 सुधीर भगवान खरातकोठोळी01/01/19749172552040
626 शंकर दत्तू कदमकोठोळी01/01/1945 
627 विलास दत्तू कदमकोठोळी01/06/1971 
628 अंकुश लक्ष्मण कदमकोठोळी03/09/19769890167759
629 मंजुळा गोवर्धन सोळंकीकोठोळी09/06/19789730441633
630 संपत बापू कदमकोठोळी01/04/19699096210999
631 महादेव भाऊ कदमकोठोळी01/01/1936 
632 वनिता बाळासो कदमकोठोळी01/08/19769420346529
633 संजय शिवाजी कदमकोठोळी01/06/19799503697176
634 दत्तात्रय कृष्णा कदमकोठोळी01/01/1972 
635 दत्तात्रय निवृत्ती राक्षेकोठोळी01/06/19629960436511
636 मनीषा दगडू सूर्यवंशीखंगोडवाडी20/06/19889146785080
637 आशा सर्जेराव जाधवखंगोडवाडी01/06/19899665186823
638 सर्जेराव श्रीपती सुर्यवंशीखंगोडवाडी01/06/19489096580983
639 राजू जालिंदर सुर्यवंशीखंगोडवाडी01/06/19849561066574
640 शहाजी सदाशिव सूर्यवंशीखंगोडवाडी01/06/19649960716865
641 सुमन नाना काळेखंगोडवाडी01/01/19617776856320
642 मोहन दादा सूर्यवंशीखंगोडवाडी01/01/19668551063041
643 latika tulashiram pujariखरसुंडी01/06/19698805033929
644 prshant mukund pujariखरसुंडी17/12/19799403044767
645 balwant dagadu pujariखरसुंडी01/06/19818698231682
646 mahesh aadhinath enghovaleखरसुंडी07/01/20009881926597
647 balu eshwar mandaleखरसुंडी01/01/1981 
648 malan bhimrav ladageखरसुंडी02/06/19489767859204
649 mukund rajaram pujariखरसुंडी01/01/19549657479283
650 subhas pandurang jadhavखरसुंडी01/10/19609766002325
651 Mahesh Namdev Tupeखरसुंडी17/01/19917410104552
652 vimal mahadev bhandareखरसुंडी01/01/19637066724481
653 Uttam Murlidhar Baadखरसुंडी01/07/19627787924609
654 balu martand tupeखरसुंडी01/06/19637410104552
655 ashok maruti katareखरसुंडी01/06/19737721039150
656 vandana uttam shindeखरसुंडी01/06/19917387496206
657 harshad dhanaji shitoleखरसुंडी09/06/20087219886809
658 aappa rama bhandareखरसुंडी01/06/19438454077591
659 jayshri gopal maneखरसुंडी02/06/19909503107183
660 mahadev jagnnath jrandkarखरसुंडी01/06/19589423740053
661 vishnu shankar jadhavखरसुंडी12/09/19757410559468
662 nandkumar dagadu pujariखरसुंडी30/03/19609766035034
663 alaka baburav salukheखरसुंडी01/06/19689011994554
664 yogita mahadev jarandkarखरसुंडी03/10/19927028150805
665 ayush sadashiv सूर्यवनशीखरसुंडी09/01/20159665101720
666 Vimal Bapurav Pujariखरसुंडी01/06/19389404715530
667 Sunil Udhav Bhiseखरसुंडी01/06/19839765907830
668 Ketan Anil Pujariखरसुंडी02/04/19889690271030
669 akash babasaheb shindeखरसुंडी24/11/19967709590270
670 Mahesh Jambu Guravखरसुंडी02/03/19809421219738
671 dattatray shankar kengarखरसुंडी06/09/19849860174802
672 Shobha Sundar Dumalखरसुंडी02/06/19558975927140
673 Sanjay Bhagviram Sakukheखरसुंडी01/01/19739145710810
674 Sadashiv Khemrav Khadeखरसुंडी01/01/1951 
675 Vyktesh Narayan Pujariखरसुंडी25/10/20029420680983
676 Sonali Sanjay Babarखरसुंडी15/07/20029421221506
677 Dhanaji Laximan Kengarखरसुंडी03/06/19719766745784
678 Bhaskar Gangaram Bhiseखरसुंडी01/06/19727743931604
679 Punam Rajaram Kengarखरसुंडी22/05/19887387329427
680 Tai Ramchandra Kengarखरसुंडी01/01/19759420679840
681 bharati navnath shindeखरसुंडी01/01/19889767679594
682 sanjana sandip bhosaleखरसुंडी25/02/20108605274935
683 vishveshwar tatoba nichalखरसुंडी16/12/1939 
684 mohan bapu enghovaleखरसुंडी10/06/19789730301492
685 shivaji shripati satputeखरसुंडी01/06/19799623913894
686 appaso jagganath bhosaleखरसुंडी01/06/19728605800557
687 digambar jalindar ingvaleखरसुंडी01/01/1988 
688 vaijayanta sukhdev patilखरसुंडी01/06/19557756801397
689 swati haridas pujariखरसुंडी28/11/19829423646756
690 सुमन तानाजी चवरेकुरुंदवाडी01/01/19739665990592
691 देविदास पांडुरंग चवरेकुरुंदवाडी01/01/1987 
692 प्रदीप गणपत चवरेकुरुंदवाडी01/01/19919604729459
693 आनंदराव रघुनाथ लेंगरेलेंगरेवाडी01/09/19858888240881
694 ताई बापू लेंगरेलेंगरेवाडी05/10/19959975161621
695 प्रकाश बाबुराव बंडगरलेंगरेवाडी08/10/19947039352254
696 ब्रम्हदेव मारुती लेंगरेलेंगरेवाडी24/03/19659921768133
697 विठ्ठल सुखदेव लेंगरेलेंगरेवाडी01/06/19629923856679
698 विठोबा मारुती काळेलेंगरेवाडी01/04/19519503714386
699 महादेव आप्पा लेंगरेलेंगरेवाडी01/01/19518600867833
700 ताई रावसो ढोंणलेंगरेवाडी01/06/19708805194601
701 नितीन नारायण मंडलेलेंगरेवाडी01/01/19867798622464
702 प्रभाकर रामचंद्र डिगोळेलेंगरेवाडी-9860123730
703 साधना तानाजी लेंगरेलेंगरेवाडी22/06/1989 
704 अनुसया रामचंद्र लेंगरेलेंगरेवाडी06/03/1977 
705 दशरथ पांडुरंग जावीरलेंगरेवाडी01/01/1980 
706 मारुती रामा मानेलिंगीवरे- 
707 संपत रामा निंबाळकरलिंगीवरे- 
708 राजाराम अण्णा चाचरलिंगीवरे- 
709 विश्वनाथ सीताराम महाडिकलिंगीवरे01/06/19759960661318
710 पांडुरंग गणू बुधवालेलिंगीवरे-9011335251
711 जागूबाई पांडुरंग जावीरलिंगीवरे-9552928589
712 कमल पांडुरंग मासाळलिंगीवरे-9975068226
713 मुरलीधर गणपती महाडिकलिंगीवरे01/05/19629766204256
714 तुकाराम मासू बनसोडेलिंगीवरे01/06/19687774977473
715 पोपट ईश्वर खांडेकरलिंगीवरे01/06/1982 
716 नागेश नामदेव मगदूमलिंगीवरे01/06/19729657825074
717 बाळासो गणपती महाडिकलिंगीवरे01/01/19667219887298
718 विजया मुरलीधर खटकेलिंगीवरे-8805652437
719 दिलीप. ईश्वर खांडेकरलिंगीवरे01/06/1982 
720 srinivas agtrav Javirमाडगुळ01/06/19889172684389
721 samadhan bapu Wagmareमाडगुळ26/10/19819766078250
722 Alka Bhagvt Chavanमाडगुळ14/12/19728530876059
723 nitin vasant Vibhuteमाडगुळ01/06/19969890498472
724 balaso nyanu Vibhuteमाडगुळ01/01/1940 
725 trimbak shivaji Kandreमाडगुळ26/11/20057410104867
726 balaso bhuso Raksheमाडगुळ01/06/19849665282275
727 chandrkant maruti Vibhuteमाडगुळ05/06/19769850459897
728 Shekhar trimbak Kandreमाडगुळ26/11/20057410104867
729 shanker hanmant Javirमाडगुळ23/05/20009172684389
730 balaso bhanudas Nasaleमाडगुळ24/05/19769049546318
731 sonali dilip Javirमाडगुळ25/09/20037798265524
732 vithbai narayn Javirमाडगुळ24/08/19319975054802
733 jya suresh Jhodgeमाडगुळ01/01/19729665255010
734 raju rangnath Wagmareमाडगुळ01/04/19789665255010
735 bhagvan rukaram vibhuteमाडगुळ27/10/19547028594845
736 satish tamma lingdeमाडगुळ01/01/1982 
737 Manohar ramchandr Kandreमाडगुळ07/02/1972 
738 vandna rajendr Chlpateमाडगुळ-7219247204
739 dadaso krushna Vibhuteमाडगुळ- 
740 kashinath balaso Mandleमाडगुळ- 
741 sumit hanmant Javirमाडगुळ- 
742 tulsabai nyanu Lingdeमाडगुळ- 
743 Vasant hariba Patilमाडगुळ- 
744 khushi jitendr Vibhuteमाडगुळ14/05/2006 
745 srikant satish Vibhuteमाडगुळ30/03/2006 
746 vasant maruti Vibhuteमाडगुळ01/06/1970 
747 kusum annda Vibhuteमाडगुळ01/06/1956 
748 namdev ramchandr Chavanमाडगुळ01/06/1996 
749 uttam tukaram Vibhuteमाडगुळ01/06/1961 
750 namdev ramchandr Vibhuteमाडगुळ01/06/1946 
751 utam rajaram Gavliमाडगुळ10/06/1978 
752 narayan dattrey Vibhuteमाडगुळ02/01/1965 
753 asha nyaneswar Vibhuteमाडगुळ01/06/1980 
754 nilesh dayannd Misalमाडगुळ29/06/1989 
755 samrudhhi sachin Ghadgeमाडगुळ07/11/2005 
756 madhuker yallapa Jhodgeमाडगुळ01/06/1946 
757 tukaram nyanu Vibhuteमाडगुळ01/06/1953 
758 sunita srekrushn Kulkarniमाडगुळ11/02/1972 
759 jaysree tanaji Guradeमाडगुळ06/12/1977 
760 yesh dattrey Jhodgeमाडगुळ01/06/2006 
761 bhgvan tukaram Vibhuteमाडगुळ27/10/1954 
762 chandrkant dadaso vibhuteमाडगुळ01/06/19639421185506
763 aviskar balaso Lingdeमाडगुळ23/09/2008 
764 ABHIJIT BHAUSO PAWARमाळेवाडी-8551882164
765 BAJIRAO KRUSHNA PAWARमाळेवाडी01/06/19939870769990
766 AKANKSHA BHARAT SALUKHEमाळेवाडी-9766263525
767 HAJIMALANG ABDUL MUJAWARमाळेवाडी-9421184014
768 prakash dnyanu chavanमाळेवाडी04/05/19759421184784
769 VAISHALI KRUSHNA CHAVANमाळेवाडी27/05/20019421115717
770 MANDAKINI BHARAT SALUKHEमाळेवाडी-9766263525
771 DEVAPPA MMMALHARI SURYWANSHIमाळेवाडी- 
772 ATMARAM MAHADEV CHAVANमाळेवाडी-9673409589
773 SURESH MAHADEV SHINDEमाळेवाडी-9130428796
774 MUBARAK ABDUL MUJAWARमाळेवाडी- 
775 SHAKUNTALA RAMCHANDRA LOKAREमाळेवाडी-7350719895
776 BAPURAO HANAMANT PAWARमाळेवाडी-8007456290
777 Ramchandra Yashvant Kolekarमानेवाडी01/06/19539403523746
778 विशाल मारुती मेटकरीमानेवाडी29/06/19999673851322
779 तुकाराम हरिबा मेटकरीमानेवाडी01/06/19558308418177
780 विठोबा बापू देवकतेमानेवाडी01/06/19499403005680
781 विशाल किसान खरातमानेवाडी07/06/19977887604656
782 सोपान दादू मानेमानेवाडी01/06/19499403228640
783 रावसो AAPPA मानेमानेवाडी01/06/20587741834305
784 अरुण मारुती मेटकरीमानेवाडी02/11/20049673851322
785 मोहन सर्जेराव मेटकरीमानेवाडी-9096137803
786 उज्वला सागर पाटीलमापटेमळा-9860695619
787 संजय शंकर लाटणेमापटेमळा01/12/1982 
788 सुनिता मच्छिंद्र माळीमापटेमळा22/03/19908423829686
789 मारुती बाबा हिप्परकरमापटेमळा06/04/19899970096256
790 रघुनाथ मलकारी चव्हाणमापटेमळा01/01/19658600985815
791 लक्ष्मी नंदू माळीमापटेमळा01/01/19879421122109
792 शुभम संजय लाटणेमापटेमळा08/09/20079766051949
793 अनुसया विठोबा माळीमापटेमळा01/01/1959 
794 दत्ता बाळू पुजारीमापटेमळा01/01/19988600726514
795 राजू नामदेव सातारकरमापटेमळा-9765815590
796 तुळसाबाई कृष्णा जाधवमापटेमळा01/01/19499503869702
797 सुभद्रा नामदेव मेटकरीमापटेमळा01/01/19349730006593
798 महादेव कृष्णा डुकरेमापटेमळा01/01/19619960624199
799 गणेश शहाजी खिलारीमापटेमळा25/05/19979503756371
800 जनाबाई चंद्रकांत शिंदेमापटेमळा01/01/19879975820270
801 शामराव रामू करांडेमापटेमळा01/01/19467387465236
802 हनमंत कोंडीबा माळीमापटेमळा01/01/19409421227405
803 नानासो सुखदेव डांगेमसळवाडी05/06/19877758826390
804 विजया राक्षेमसळवाडी01/06/19719503426143
805 बिरा शंकर तळेमसळवाडी01/01/19979011020496
806 आण्णासो शामराव दाईगडेमसळवाडी20/06/20087038108860
807 बाळासो बाबुराव तळेमसळवाडी10/02/19787757986388
808 अनिता विट्ठल इरकरमसळवाडी-9503307873
809 श्रेयश संतोष खडसरेमसळवाडी16/01/20089172283207
810 कोंडाबाई शामराव दाईगडेमसळवाडी01/01/19959970819693
811 रोहित किसन पुकळेमसळवाडी01/06/20018379036126
812 नागूबाई नामदेव तळेमसळवाडी01/02/19679730745047
813 शोभा तुकाराम कोळेकरमेत्की05/08/19849623562979
814 नाना भिमराव पडळकरमेत्की22/08/19789860745069
815 मनीषा अण्णा घुटूकडेमेत्की01/06/19909657591219
816 भारत जगन्नाथ मानेमेत्की01/01/19737744011975
817 राहुल सर्जेराव कोळपेमेत्की01/06/20038390504765
818 नवनाथ सोपान कटरेमेत्की30/06/19857387159234
819 श्यामराव विठोबा कोळपेमेत्की01/06/19467057083422
820 दिलीप नामदेव वाघमोडेमेत्की01/11/19838308418076
821 कल्पना रामा कोळेकरमेत्की01/06/19769673975301
822 रुक्मिणी दत्ता वलेकरमेत्की01/06/19829673975301
823 दत्ता बाबा वलेकरमेत्की01/06/19777218854516
824 जनाबाई नाना पडळकरमेत्की02/06/19659320103948
825 बिरा दुर्योधन पडळकरमेत्की13/07/19978698332045
826 प्रथमेश तात्यासाहेब कोळेकरमेत्की29/07/20098378840341
827 बयाजी बाजी मुढेमुढेवाडी09/04/19999765466729
828 दादासाहेब दिलीप पावणेमुढेवाडी20/07/19988308883301
829 इंदूबाई बाळू पावणेमुढेवाडी18/09/19829637229954
830 बिरा महंकाळी खटकेमुढेवाडी01/06/19819767493814
831 बाबासाहेब बिरा ठोंबरेमुढेवाडी10/05/19817719852291
832 बाबा ज्ञानू मुढेमुढेवाडी01/06/19529011933967
833 आबा शंकर मुढेमुढेवाडी01/06/19507350217030
834 रुपाली सतीश माळीनेलकरंजी13/11/19887066681943
835 सुषमा संपत भोसलेनेलकरंजी20/03/19969689474886
836 प्रमोद पांडुरंग बाबरनेलकरंजी05/01/19769867087938
837 गणेश रामचंद्र पवारनेलकरंजी03/09/20007264944791
838 पूजा बाळासो इरकरनेलकरंजी17/05/20039403044795
839 सुरज संपतराव भोसलेनेलकरंजी16/05/20059673409413
840 भगवान दत्तू भोसलेनेलकरंजी01/11/1946 
841 क्रांती मोहन नागरेनेलकरंजी25/12/19939096132278
842 भाऊ कोळेकर दशरथनेलकरंजी01/06/1959 
843 सचिन rajaram पवारनेलकरंजी19/08/19849765642239
844 वैष्णवी अनिल भोसलेनेलकरंजी11/09/2009 
845 सुभाष प्रभाकर मंडलेनेलकरंजी01/01/19619766566994
846 मोहनराव निवृत्ती भोसलेनेलकरंजी29/08/19569440928502
847 आक्काताई रघुनाथ भोसलेनेलकरंजी01/06/19498605219827
848 विजय सुखदेव मोटेनेलकरंजी04/06/19779561389936
849 सजाबाई मायाप्पा इरकरनेलकरंजी01/01/19719130474124
850 सायराबानू नौशाद तांबोळीनेलकरंजी17/10/19909561690534
851 पप्पू चोखा घाडगेनेलकरंजी01/06/1971 
852 उज्वला दत्तात्रय दबडेनेलकरंजी28/11/1977 
853 पोपट नारायण भोसलेनेलकरंजी11/05/19709528981307
854 रमेश विलास सुतारनेलकरंजी01/06/19759561681256
855 आरती राजू लोखंडेनिंबवडे29/09/20009766854143
856 उत्तम नारायण मोटेनिंबवडे01/01/19509503286343
857 राहुल शामराव बुधावलेनिंबवडे06/07/19927055990315
858 अर्जुन मारूती चव्हाणनिंबवडे01/08/2000 
859 संभाजी गोविंद हेगडेनिंबवडे01/06/19747709387255
860 निळकंठ तुकाराम लोखंडेनिंबवडे01/06/19719370167254
861 संगिता संजय चव्हाणनिंबवडे01/01/1975 
862 किसन जगू देवडकरनिंबवडे06/02/19569975754715
863 गणेश चंद्रकांत गुरवनिंबवडे08/12/19879665990771
864 शिवराम धोंडी मेटकरीनिंबवडे06/02/19739730301303
865 ज्योती कुंडलिक पाटीलनिंबवडे22/11/19949011627919
866 शारदाबाई नाना हेटकळेनिंबवडे01/01/19669730354013
867 किसन रामू देवडकरनिंबवडे06/06/19427350721758
868 अनिल लहू देवडकरनिंबवडे25/10/20069665209919
869 शामराव कृष्णा पुळकुटेनिंबवडे01/01/19629960130149
870 संतोष नाना मोटेनिंबवडे17/09/19849730986312
871 महादेव पांडुरंग मोटेनिंबवडे01/06/19689970755450
872 लक्ष्मण शंकर चव्हाणनिंबवडे02/02/19939011086316
873 अशोक बाबा बुधवालेनिंबवडे01/01/19499172684510
874 खातून दस्तगीर मुलाणीनिंबवडे14/03/19659096141173
875 लहू राजाराम बुधवालेनिंबवडे01/06/19839975383903
876 भगवान निवृत्ती पिंजारीनिंबवडे01/06/19487028604822
877 गीतांजली सत्यवान मानेनिंबवडे06/06/20089719196854
878 शशिकांत शिवाजी पाटीलनिंबवडे01/06/19687057641972
879 भानुदास सदाशिव पिंजारीनिंबवडे01/01/19849850755046
880 आनंदा सोपान मेटकरीनिंबवडे01/01/1931 
881 विठ्ठल राजाराम हिप्परकरनिंबवडे01/06/19749096525061
882 वर्षा बाबासो वाक्षेनिंबवडे28/12/19937721941984
883 राजाक्का दत्तू सरगरनिंबवडे01/06/19699130144980
884 भिमराव ज्ञानू मोटेनिंबवडे01/06/19589766419251
885 विलास ज्ञानू पुकळेनिंबवडे01/01/19779146584083
886 अरिफ इलाई शेखनिंबवडे13/05/1991 
887 अनिकेत संजय मोटेनिंबवडे01/06/2002 
888 प्रकाश हरिबा देवडकरनिंबवडे07/01/19839766218267
889 बिरुदेव दत्तात्रय पिंजारीनिंबवडे01/06/19958888703469
890 अजित आबासो मोटेनिंबवडे11/09/19939960522693
891 सचिन सदाशिव देवडकरनिंबवडे15/08/19859665304223
892 पूजा मारुती चव्हाणनिंबवडे-9975334213
893 भामाबाई उमेश काळेलनिंबवडे02/05/19729604915641
894 सुखदेव नाथा मोटेनिंबवडे10/07/19949689708831
895 शांताबाई शामराव पडळकरपाडळकरवाडी04/09/19717057919074
896 पांडुरंग नाना पडळकरपाडळकरवाडी-9623568771
897 सुमन यशवंत पडळकरपाडळकरवाडी-8669403958
898 योगिता दादासो पडळकरपाडळकरवाडी02/03/19829130830842
899 जिजाबाई महादेव पडळकरपाडळकरवाडी15/03/19788805355773
900 नामदेव बयाजी पडळकरपाडळकरवाडी-9921970268
901 बापू लक्ष्मण गोरडपाडळकरवाडी01/06/19618605369138
902 चंद्रकांत गणपत पडळकरपाडळकरवाडी-7083356574
903 शामराव पांडुरंग पडळकरपाडळकरवाडी-9702541760
904 सचिन संदीपान गोरडपाडळकरवाडी15/06/19828295676268
905 मायावती राजाराम पडळकरपाडळकरवाडी04/09/19929766293758
906 तुकाराम भगवान सावतपळसखेड01/06/19679730301649
907 सुनीता बाळासो सावंतपळसखेड05/06/19769766239184
908 बाळाबाई कृष्ण सावंतपळसखेड01/01/19479604193864
909 ईश्वर विठोबा जावीरपळसखेड01/06/19627093533618
910 बापू सुदाम जावीरपळसखेड01/02/1968 
911 विजय एकनाथ सावंतपळसखेड01/01/19717709773343
912 आक्काताई दशरथ सावंतपळसखेड01/06/19709921058496
913 मोनिका लक्ष्मण जावीरपळसखेड20/03/19938975311026
914 संगीत पांडुरंग करेपळसखेड01/06/19757083352851
915 जयश्री गोरख सावंतपळसखेड25/08/19679623528754
916 तानाजी आबा सावंतपळसखेड01/06/19579657794795
917 तुकाराम रामचंद्र सासणेपारेकरवाडी16/12/19797350457835
918 संभाजी मारुती बाबरपारेकरवाडी01/01/19818975047266
919 विठोबा रामू दगडेपारेकरवाडी01/01/19488308624992
920 निवास सीताराम मानेपारेकरवाडी01/01/1967 
921 हिंदुराव पोपट बरकडेपारेकरवाडी07/04/19957775915978
922 अंकुश शामराव पावणेपारेकरवाडी01/01/19878108354551
923 उषा दीपक कापडेपारेकरवाडी17/05/19899689940983
924 संजय विठोबा पाटीलपारेकरवाडी25/03/19828452935601
925 गणेश नानासो तरसेपारेकरवाडी28/09/19987757852610
926 पोपट जगन्नाथ पारेकरपारेकरवाडी18/01/19827350457709
927 विलास पंढरीनाथ करडेपारेकरवाडी01/06/19578805342889
928 विकास धुळाजी डोंबाळेपारेकरवाडी01/01/1990 
929 द्रोपदा विठ्ठल देवकरपाटरेवाडी03/06/19509096559194
930 विठ्ठल रामचंद्र देवकरपाटरेवाडी01/05/19429096509194
931 इंदाबाई ज्ञानू गायकवाडपाटरेवाडी01/06/19579970348695
932 शत्रुघ्न रामचंद्र गायकवाडपाटरेवाडी01/06/19698007662109
933 किसाबाई महादेव गायकवाडपाटरेवाडी01/07/19559423254486
934 अंकुश भगवान गायकवाडपाटरेवाडी01/01/19809665601856
935 शंकर नामदेव देवकरपाटरेवाडी01/01/19699921626115
936 बाळासो भिमराव पवारपाटरेवाडी01/05/19719766963724
937 अमर आप्पासो पवारपाटरेवाडी04/02/19987757949835
938 रंजना बाळासाो पवारपाटरेवाडी02/04/19769766963727
939 द्वारकाबाई ज्ञानू जाधवपिंपरी खुर्द01/01/1955 
940 जयश्री रावसाहेब जाधवपिंपरी खुर्द01/06/1981 
941 मारुती बापू गायकवाडपिंपरी खुर्द01/06/19369075296094
942 देवैई गणपती काटेपिंपरी खुर्द02/06/19369970127126
943 विजय गणपती खरातपिंपरी खुर्द09/01/19619552069914
944 समाबाई मारुती रुपटक्केपिंपरी खुर्द-9960228123
945 विठाबाई सुखदेव रुपटक्केपिंपरी खुर्द-9850669907
946 भगवान धोंडी कांबळेपिंपरी खुर्द-9860586361
947 जगन्नाथ नाना कदमपिंपरी खुर्द-7719008289
948 अंकुश आत्याबा जाधवपिंपरी खुर्द01/01/19669421125367
949 राजाराम धैनिनाथ कदमपिंपरी खुर्द-9867621394
950 अंबूबाई वामन चव्हाणपिंपरी खुर्द-8805262329
951 बापू जगन्नाथ गायकवाडपिंपरी खुर्द01/06/19417038558438
952 नंदाबाई हणमंत मांडलेपिंपरी खुर्द02/06/1970 
953 भास्कर आत्याबा जाधवपिंपरी खुर्द01/06/19519420674317
954 दयानंद पोपट जाधवपिंपरी खुर्द18/08/19928878998844
955 केराबाई भाऊ रूपटक्केपिंपरी खुर्द01/01/1987 
956 बाळासाहेब रंगनाथ काटेपिंपरी खुर्द02/06/19728600246435
957 बाबासाहेब नाना हातेकरपिंपरी खुर्द02/06/19699763492707
958 मनोज kalidas कदमपिंपरी खुर्द05/04/19929702484761
959 सलीम दस्तगीर शेखपिंपरी बुद्रुक30/09/19738108516709
960 प्रणाली कैलास चव्हाणपिंपरी बुद्रुक22/09/20059763960446
961 नीता दादा जावीरपिंपरी बुद्रुक10/04/19869763175894
962 जानकाबाई भीमराव पवारपिंपरी बुद्रुक-9552712197
963 प्रधान आबा पवारपिंपरी बुद्रुक01/08/19829689733621
964 शशिकांत राजाराम कदमपिंपरी बुद्रुक-9623666987
965 उज्वला अंकुश नाईकनवरेपिंपरी बुद्रुक- 
966 इंदाबाई तातोबा नाईकनवरेपिंपरी बुद्रुक- 
967 प्रीती अंकुश नाईकनवरेपिंपरी बुद्रुक-9689409223
968 बानाबाई चंद्रकांत नाईकनवरेपिंपरी बुद्रुक- 
969 दत्तात्रय महादेव बालटेपूजारवाड-8600250022
970 सुखदेव बाबा इरकरपूजारवाड15/07/19469960639871
971 नामदेव बाबा पुजारीपूजारवाड01/01/19439423262001
972 वंदना नंदकुमार चव्हाणपूजारवाड06/05/19699561616995
973 नंदकुमार महादेव चव्हाणपूजारवाड09/07/19659561616995
974 प्रदीप बाळासाहेब पाटीलपूजारवाड15/06/19939766387111
975 कुसुम नाना इरकरपूजारवाड01/06/19769975065345
976 द्वारकाबाई कृष्णा बालटेपूजारवाड07/09/1949 
977 विनायक शामराव चव्हाणपूजारवाड02/06/19789960652202
978 व्यंकटेश काशिनाथ पवारपूजारवाड01/06/19749403225933
979 अपूर्वा बाळासाहेब पाटीलपूजारवाड01/01/20038441768315
980 दत्तात्रय मारुती जाधवपूजारवाड01/05/19777058369248
981 तानाजी दत्तात्रय चव्हाणपूजारवाड10/11/19769860700263
982 शिवाजी यशवंत पाटीलपूजारवाड01/06/19549623845626
983 अनिल पांडुरंग माळीपूजारवाडी द.09/09/19818975583753
984 अशोक गोविंद शिंदेपूजारवाडी द.01/01/19719112358920
985 पियूष तातोबा पुजारीपूजारवाडी द.09/01/2017 
986 देविदास शंकर पुजारीपूजारवाडी द.10/07/19838485050556
987 कल्पना दिनकर माळीपूजारवाडी द.07/03/19818975583753
988 आनंदा पांडुरंग राऊतपूजारवाडी द.29/05/19839421221531
989 पल्लवी सुखदेव भिसेपूजारवाडी द.01/02/20009923067743
990 एकनाथ नामदेव पुजारीपूजारवाडी द.01/01/19649921848934
991 तातोबा तुकाराम पुजारीपूजारवाडी द.01/06/19719763605414
992 संदेश सुखदेव भिसेपूजारवाडी द.09/10/19969923067743
993 शंकर महादेव आलदरपूजारवाडी द.01/01/19759921530833
994 वैष्णवी अनिल भोसलेपूजारवाडी द.11/09/20098605278117
995 मुगाबाई महादेव माड़करपूजारवाडी द.01/01/19817066853645
996 सिद्धशोर महादेव बरकतेपूजारवाडी द.01/06/19729975289603
997 बाबुराव मरिबा पुजारीपूजारवाडी द.01/06/19719421217557
998 सुनिल मसू मानेराजेवाडी01/06/19967589099108
999 शोभा विठोबा गलंडेराजेवाडी01/06/19859960875926
1000 प्राजक्ता सुखदेव हेगडेराजेवाडी05/01/20009146803647
1001 कान्ताबाई सुभाष गुरवराजेवाडी01/01/19738600525489
1002 अक्षय हनमंत कुंभारराजेवाडी22/07/20089881669828
1003 राजेंद्र नारायण हेगडेराजेवाडी01/06/19749011338052
1004 सिंधू महादेव चव्हाणराजेवाडी01/01/19639503436953
1005 देवानंद कोंडीबा जावीरराजेवाडी01/06/19728600525489
1006 लक्ष्मण यलाप्पा हेगडेराजेवाडी01/06/19759011935792
1007 वंदना वसंत मानेराजेवाडी03/03/19977219261258
1008 रेणुका सुभाष शिरकांडेराजेवाडी04/01/19779860850567
1009 धोंडीराम दशरथ काळेराजेवाडी01/01/19877756801599
1010 जोतीराम विठोबा घाडगेराजेवाडी01/06/19587741880009
1011 चंद्रकांत यल्लापा मोरेराजेवाडी01/07/19749168014318
1012 सुवर्णा ज्ञाणेश्वर हेगडेराजेवाडी01/06/19769822942923
1013 सुखदेव किसन हेगडेराजेवाडी01/06/19729623275636
1014 अंजली देवानंद जावीरराजेवाडी01/01/20018600525489
1015 नागू ब्रम्हदेव मानेराजेवाडी- 
1016 समाधान अर्जुन शिलवंतराजेवाडी01/06/19909922884765
1017 बशीर काशिम मुलाणीराजेवाडी01/06/19569975223070
1018 केशव उद्धव विद्यागरराजेवाडी10/01/19848600525489
1019 शालन सत्यवान मोरेराजेवाडी01/06/19619561886714
1020 हुसेन रसुल मुलाणीराजेवाडी01/06/19609766855789
1021 पांडुरंग चुडाप्पा भोरेशेटफळे-8600718509
1022 कमल गोरख मोरेशेटफळे-9604244625
1023 छाया भिमराव गायकवाडशेटफळे02/06/19719970881406
1024 बाळासो जगन्नाथ गायकवाडशेटफळे-9604471658
1025 अनिल रामचंद्र वेदपाठकशेटफळे02/07/19729730364125
1026 निशा गणपत गायकवाडशेटफळे10/05/19999421218282
1027 सोनाली साहेबराव गायकवाडशेटफळे15/11/19949423551765
1028 यश दत्तात्रय गायकवाडशेटफळे- 
1029 विलास तुकाराम पवारशेटफळे- 
1030 गणेश दादासो शिंदेशेटफळे- 
1031 दिनकर हरिबा शिंदेशेटफळे- 
1032 विलास तानाजी गायकवाडशेटफळे- 
1033 भामाबाई विठ्ठल पवारशेटफळे- 
1034 सुप्रिया विठ्ठल पवारशेटफळे- 
1035 संतोष शिंदे शिंदेशेटफळे- 
1036 आकाश बाबासो गायकवाडशेटफळे- 
1037 अश्विनी छगन गायकवाडशेटफळे- 
1038 संजय जालिंदर जवळेशेटफळे- 
1039 उत्तम भाऊसो कांबळेशेटफळे- 
1040 सारिका सुभाष चव्हाणशेटफळे- 
1041 नामदेव निवृत्ती गायकवाडशेटफळे- 
1042 बबन तातोबा गायकवाडशेटफळे- 
1043 वैशाली गणपत गायकवाडशेटफळे- 
1044 समीक्षा सागर गायकवाडशेटफळे- 
1045 रंजना बापुसो दीक्षितशेटफळे- 
1046 इंदुबाई सिद्धेश्वर जवळेशेटफळे- 
1047 प्रतिभा विलास गायकवाडशेटफळे- 
1048 अलका दीपक जवळेशेटफळे- 
1049 कोंडाबाई भगवान कांबळेशेटफळे- 
1050 कल्याणी हणमंत मंडलेशेटफळे- 
1051 शहाजी विठोबा गायकवाडशेटफळे- 
1052 ज्ञानू सिद्राम गायकवाडशेटफळे- 
1053 नाना गणपती गायकवाडशेटफळे- 
1054 शालन नाना गायकवाडशेटफळे- 
1055 सविता संजय बाबरशेटफळे- 
1056 जगन्नाथ हरीबा बाबरशेटफळे- 
1057 आनंदी नारायण गायकवाडशेटफळे- 
1058 अशोक भगवान गायकवाडशेटफळे- 
1059 आरती विलास गायकवाडशेटफळे- 
1060 तानाजी गणपती गायकवाडशेटफळे- 
1061 साहेबराव शिवाजी गायकवाडशेटफळे- 
1062 समाधान सोन्याबापू गायकवाडशेटफळे- 
1063 सीमा मधुकर भीवरेशेटफळे- 
1064 कांचन मारुती गायकवाडशेटफळे- 
1065 साक्षी किशोर गायकवाडशेटफळे- 
1066 किशोर दगडू गायकवाडशेटफळे- 
1067 जनाबाई भगवान भोरेशेटफळे- 
1068 मंगल बजीरंग मोरेशेटफळे- 
1069 शाळां गोविंद हुबलेतडवळे01/01/19729767935366
1070 सुधाकर हणमंत देसाईतडवळे01/06/19769766014034
1071 बेबी किसन नळेतडवळे01/06/19619665519612
1072 दिलीप महादेव गिड्डेतडवळे-9730762736
1073 मोहन पांडुरंग गिड्डेतडवळे01/06/19757387292941
1074 संभाजी रंगनाथ गिड्डेतडवळे-9730762736
1075 मंगल रामचंद्र गटकुळेतडवळे01/06/19619665650343
1076 पांडुरंग अशोक गिड्डेतडवळे-7350039938
1077 पोपट राजाराम गिरीतडवळे15/12/19467756850060
1078 विलास रामचंद्र यादवतडवळे26/01/19728275177173
1079 परशुराम संतू गिड्डेतडवळे-8600285454
1080 अशोक दिगंबर गवळीतडवळे29/09/19629766552393
1081 कमल गणपती गिड्डेतडवळे- 
1082 संगिता विजयकुमार गटकुळेतडवळे01/10/19838600167259
1083 हरिबा बाजी बंगाळेतालेवाडी01/06/19628554001961
1084 केशव सदाशिव कांबळेतालेवाडी03/07/19939665205092
1085 रुक्मिणी वसंत सरगरतालेवाडी01/01/19717387276566
1086 यशवंत वसंत सरगरतालेवाडी05/09/19967420059915
1087 विजय शामराव म्हारगुडेतालेवाडी02/06/19827758945802
1088 बाबासाहेब दादू महारगूडेतालेवाडी- 
1089 आकाताई सिदा सरगरतालेवाडी-9421124804
1090 सुमन मारुती मरगाळेतालेवाडी-9860933279
1091 समाधान भिकू म्हारगुडेतालेवाडी01/06/19969422518072
1092 एकनाथ मारुती पडळकरतालेवाडी05/02/19939096304907
1093 रविराज हणमंत शिंदेतालेवाडी04/09/20049766459823
1094 मारुती बिमराव सरगरतालेवाडी-7387620241
1095 उषा विजय महारगुडेतालेवाडी-7758945802
1096 शालन पाडूरग मरगाळेतालेवाडी-8308550460
1097 ज्ञानेश्वर वसंत सरगरतालेवाडी06/12/19977387276566
1098 मछिंद्र पांडुरंग पडळकरतालेवाडी01/03/19957745831807
1099 समाधान दत्तू सरगरतालेवाडी05/02/19988082645951
1100 तानूबाई केरू वाघमोडेतालेवाडी01/06/19769558140741
1101 कांताबाई सुखदेव ठोंबरेउंबरगाव01/01/19799766363074
1102 प्रमिला कुंडलिक बुधावलेउंबरगाव01/01/1972 
1103 नारायण विश्वनाथ गाढवेउंबरगाव01/06/19747709803326
1104 नंदकुमार ज्ञानू ठोंबरेउंबरगाव01/01/19689096264669
1105 बाळू भीमराव बुधावलेउंबरगाव01/01/19687083548780
1106 अनुसया आबा गाढवेउंबरगाव01/06/19509158138487
1107 माणिक दगडू शिनगारेउंबरगाव01/01/19839011137798
1108 दलित दामू सावंतउंबरगाव12/06/19649822215312
1109 काकासो विठ्ठल सावंतउंबरगाव01/01/19419657148808
1110 सतीश संभाजी फडतरेउंबरगाव22/04/19829420677879
1111 नाना विठ्ठल पडळकरविभुतवाडी01/06/19849594946242
1112 महादेव सोपान तरसे ( पवार)विभुतवाडी01/06/19619011266725
1113 नामदेव निवृत्ती पाटीलविभुतवाडी01/06/19608600164805
1114 नारायण श्रीपती मोटेविभुतवाडी01/01/19478888462459
1115 पांडुरंग मारुती पावणेविभुतवाडी01/01/19439970313063
1116 दादा बाळू मोटेविभुतवाडी- 
1117 संगिता प्रकाश पावणेविभुतवाडी03/09/19869975168011
1118 लक्ष्मण ज्ञानू मोटेविभुतवाडी01/06/19779665500384
1119 प्रकाश भिमराव पावणेविभुतवाडी12/04/19829975168011
1120 सचिन विलास खरातविभुतवाडी15/09/19939503158418
1121 मिनीनाथ लक्ष्मण खरजेविभुतवाडी01/05/19869004235771
1122 अभिजित संजय पाटीलविभुतवाडी01/06/19999075630079
1123 वसंत दशरथ बाडविठलापूर01/06/19859975784047
1124 वसंत दशरथ बाडविठलापूर-9975784047
1125 अजयन्त आत्माराम बादविठलापूर01/05/19579730301355
1126 तातोबा नामदेव चंदनशिवेविठलापूर01/06/19627350721698
1127 सुप्रिया सदाशिव बाडविठलापूर07/07/2006 
1128 दत्तात्रय नाथा बाडविठलापूर01/01/19909970288731
1129 पवर्ती लक्समन जावीरविठलापूर01/09/19618007460616
1130 दादासो सुखदेव बाडविठलापूर02/07/19599503672330
1131 आरती संजय ढेमब्रेविठलापूर22/07/20029860539030
1132 भिवा तुळशीराम सावंतविठलापूर05/10/1945 
1133 इंदुबाई शिवराम मोहितेविठलापूर01/08/19459766458616
1134 सविता बाबा बाडविठलापूर01/06/19769561543483
1135 काजल पोपट मांडलेविठलापूर01/06/20007757112874
1136 कोंडीबा कृष्णा बाडविठलापूर01/06/19477559488219
1137 राजेश पीतांबर बाडविठलापूर01/01/19840000000000
1138 धर्मेंद्र वांगडे काळेविठलापूर01/05/19909096204189
1139 आबासाहेब कमलाकर बाडविठलापूर18/03/19959960655372
1140 शंकर बळी बाडविठलापूर01/06/19359657761259
1141 लताबाई माणिक ढिम्बरेविठलापूर01/06/19767757959489
1142 अंकुश शिवदास बाडविठलापूर16/02/19987066170636
1143 लहू शिवदास भाऊविठलापूर16/02/19987066170636
1144 प्रथमेश बिरोबा ऐवळेविठलापूर30/06/20058007460612
1145 मधुकर पांडुरंग पाटीलविठलापूर08/11/19717218313832
1146 सखुबाई मधुकर पाटीलविठलापूर01/01/19787218313832
1147 सैरंभ महादेव शिंदेविठलापूर01/05/20029970288731
1148 रामचंद्र नारायण बाडविठलापूर01/08/19609503507419
1149 प्रतिभा माणिक बादविठलापूर16/06/19917039595318
1150 आशा आंबादास कोळीविठलापूर01/06/19747756814895
1151 समाज यशवंत लवाटेविठलापूर01/06/19729011180998
1152 स्वप्नाली नवनाथ बाडविठलापूर12/05/20149730160063
1153 साधना सतीश बाडविठलापूर01/05/19850000000000
1154 कैलास श्रीरंग बाडविठलापूर01/06/19658805039691
1155 तानाजी यशवंत लवटेविठलापूर01/06/19649552656068
1156 सिदार्थ महादेव सावंतविठलापूर01/06/19699503507419
1157 दाजी जाविर राजूवाकसेवाडी05/06/19869049603982
1158 सौरभ अनिल लवटेवाकसेवाडी16/08/20097218673248
1159 मंगल दाजी वाक्षेवाकसेवाडी04/09/19658108868631
1160 बिरुदेव मारुती वाक्षेवाकसेवाडी28/12/19959730542337
1161 सिंधू ब्रह्मदेव बुधावलेवाकसेवाडी23/06/19908379917904
1162 दत्तात्रय रामचंद्र बुधेवाकसेवाडी26/01/20129702698639
1163 उज्वला आनंद भानुसेवाकसेवाडी29/04/20069766479769
1164 कुसुम दगडू सरगरवाकसेवाडी17/01/19739766479767
1165 क्रांती सुखदेव बुधेवाकसेवाडी25/06/19918169668524
1166 जगन्नाथ सतू बुधेवाकसेवाडी01/01/19639011581242
1167 राजेंद्र दादा वाघमोडेवाकसेवाडी25/06/19828308644978
1168 सुरज आपासो जाधववळवण18/06/2001 
1169 विश्वजित माणिक भिसेवळवण17/08/20009503742437
1170 रणजीत माणिक भिसेवळवण17/08/20009503734387
1171 शरद सुखदेव कारंडेवळवण12/11/19947350039914
1172 कोमल अशोक पुकळेवळवण30/07/20009689388580
1173 उत्तम यशवंत साळुंखेवळवण01/06/19459552830140
1174 आशादेवी बजरंग मानेवळवण29/01/19779822190580
1175 राहुल रविंद्र मानेवळवण22/07/20078390558142
1176 सुमित संजय जाधववळवण20/09/2001 
1177 दादासो बाबू मानेवळवण- 
1178 सिद्धार्थ आनंदा जाधववळवण27/03/20019503717086
1179 जगन्नाथ महादेव जाधववळवण01/06/19539623527784
1180 आप्पासो दादासो जाधववळवण01/06/1967 
1181 पृथ्वीराज रमेश मानेवळवण-8975122441
1182 किसन बाजीराव नांगरेवमाजी पाटील वाडी17/03/19759403209307
1183 वैशाली सदाशिव सावंतवमाजी पाटील वाडी- 
1184 गणपती दत्तू पवारवमाजी पाटील वाडी01/06/19589766192846
1185 शरद नारायण चव्हाणवमाजी पाटील वाडी25/04/19809545844540
1186 सुभाष महादेव चव्हाणवमाजी पाटील वाडी01/06/19569665304376
1187 ललिता अंबादास मिसाळवमाजी पाटील वाडी01/06/19759763886471
1188 भीमराव दशरथ चव्हाणवमाजी पाटील वाडी01/06/19567263970569
1189 राजेश मारुती चव्हाणवमाजी पाटील वाडी25/02/19879561999783
1190 संगीता येताळा चव्हाणवमाजी पाटील वाडी21/07/19789561093324
1191 मयुरेश सागर राजमानेझरे-9527662929
1192 सुमन रंभाजी सुळेझरे01/06/19609503753482
1193 उत्तम विष्णू यादवझरे01/01/19477387675410
1194 बाळू लक्ष्मण अर्जुनझरे01/12/19759604701065
1195 जाइनाबाई बाळू खिलारीझरे01/01/19639096397898
1196 RAMU कृष्ण पुकळेझरे01/01/19539665531874
1197 पांडुरंग बाळू खिलारीझरे01/06/19589209639789
1198 युवराज नामदेव मानेझरे06/04/19839975822835
1199 भगवान नामदेव पाटीलझरे01/06/19669975443948
1200 सागर चंद्रकांत राजमानेझरे28/03/19819527662929
1201 भानुदास भाऊ मळावेझरे01/01/19539527389798
1202 सुचिता मधुकर यादवझरे03/10/19739890449376