दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : मिरज दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अस्थिव्यंग
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 18832../GMPT/Photo/18832.jpg../GMPT/Pramanptr/18832.JPGसुहास आण्णासो सातपुतेअंकली18/07/19859923681541 View फोटो प्रमाणपत्र
2 18896../GMPT/Photo/18896.JPG../GMPT/Pramanptr/18896.JPGसुनीलकुमार आण्णासो पाटीलअंकली26/11/19868983832636 View फोटो प्रमाणपत्र
3 18968../GMPT/Photo/18968../GMPT/Pramanptr/18968आण्णासो भीमराव शिंदेअंकली23/06/19609623280347 View फोटो प्रमाणपत्र
4 19179../GMPT/Photo/19179.JPG../GMPT/Pramanptr/19179.JPGयुवराज लक्ष्मण यादवअंकली01/06/1982  View फोटो प्रमाणपत्र
5 19471../GMPT/Photo/19471.JPG../GMPT/Pramanptr/19471.JPGरुद्रगोंडा ईश्वर अथणेअंकली11/06/19897083295456 View फोटो प्रमाणपत्र
6 22499../GMPT/Photo/22499.JPG../GMPT/Pramanptr/22499.JPGराजकुमार आप्पासो चौगुलेअंकली01/06/19609823213422 View फोटो प्रमाणपत्र
7 22541../GMPT/Photo/22541.JPG../GMPT/Pramanptr/22541.JPGआदिनाथ आप्पासो लठ्ठेअंकली09/06/19967261915371 View फोटो प्रमाणपत्र
8 22686../GMPT/Photo/22686.JPG../GMPT/Pramanptr/22686.JPGसंदीप सीमांत कोलपअंकली27/10/19858805441144 View फोटो प्रमाणपत्र
9 22758../GMPT/Photo/22758.JPG../GMPT/Pramanptr/22758.JPGराजकुमार जयपाल भगाटेअंकली01/06/19669130362268 View फोटो प्रमाणपत्र
10 22933../GMPT/Photo/22933.JPG../GMPT/Pramanptr/22933.JPGअर्जुन रावजी सोलनकरअंकली01/01/19508380863878 View फोटो प्रमाणपत्र
11 23373../GMPT/Photo/23373.JPG../GMPT/Pramanptr/23373अजित भूपाल भुसारेअंकली15/03/19729921995095 View फोटो प्रमाणपत्र
12 33425../GMPT/Photo/33425.JPG../GMPT/Pramanptr/33425.JPGरवीकुमार श्रीधर भगाटेअंकली05/02/19798275128633 View फोटो प्रमाणपत्र
13 33468../GMPT/Photo/33468.JPG../GMPT/Pramanptr/33468.JPGसंजय मोहन बोबडेअंकली03/06/19839881100466 View फोटो प्रमाणपत्र
14 33754../GMPT/Photo/33754../GMPT/Pramanptr/33754शकुंतला जयगोंडा पाटीलअंकली01/06/1960  View फोटो प्रमाणपत्र
15 33793../GMPT/Photo/33793.JPG../GMPT/Pramanptr/33793.JPGविशवनाथ भाऊ जगतापअंकली05/06/1940  View फोटो प्रमाणपत्र
16 33838../GMPT/Photo/33838.JPG../GMPT/Pramanptr/33838मंगल कल्लाप्पा होजेअंकली28/02/19619561467405 View फोटो प्रमाणपत्र
17 33878../GMPT/Photo/33878.JPG../GMPT/Pramanptr/33878आशाराणी श्रीकांत भगाटेअंकली22/06/19818275377024 View फोटो प्रमाणपत्र
18 33914../GMPT/Photo/33914.JPG../GMPT/Pramanptr/33914.JPGसुनील राजगोंड पाटीलअंकली05/05/19889975765559 View फोटो प्रमाणपत्र
19 34002../GMPT/Photo/34002.JPG../GMPT/Pramanptr/34002.JPGसानिका राजू वळसंगअंकली30/08/20059404957275 View फोटो प्रमाणपत्र
20 33963../GMPT/Photo/33963.JPG../GMPT/Pramanptr/33963.JPGविशाल शंकर कुंभारअंकली01/10/19869158789849 View फोटो प्रमाणपत्र
21 34117../GMPT/Photo/34117.JPG../GMPT/Pramanptr/34117.JPGनागेश बाळासो सूर्यवंशीअंकली09/02/19809689638883 View फोटो प्रमाणपत्र
22 34196../GMPT/Photo/34196.JPG../GMPT/Pramanptr/34196.JPGपूजा मोहन खवाटेअंकली24/09/19979096713774 View फोटो प्रमाणपत्र
23 34414../GMPT/Photo/34414.jpg../GMPT/Pramanptr/34414अशोक हरिबा पाटीलआरग-9545262569 View फोटो प्रमाणपत्र
24 34492../GMPT/Photo/34492.jpg../GMPT/Pramanptr/34492.jpgबसाप्पा मारुती नाईकआरग-9545583468 View फोटो प्रमाणपत्र
25 34672../GMPT/Photo/34672.jpg../GMPT/Pramanptr/34672समशेर नबिसो इनामदारआरग01/06/19489561179525 View फोटो प्रमाणपत्र
26 22190../GMPT/Photo/22190.jpg../GMPT/Pramanptr/22190प्रतीक्षा परशराम कवाळेआरग11/08/20107387182013 View फोटो प्रमाणपत्र
27 20914../GMPT/Photo/20914.jpg../GMPT/Pramanptr/20914.jpgश्रावणी नारायण निकमआरग29/07/20097875698259 View फोटो प्रमाणपत्र
28 21266../GMPT/Photo/21266.jpg../GMPT/Pramanptr/21266गोपाळ अर्जुन हुल्याळआरग12/08/19839665963981 View फोटो प्रमाणपत्र
29 21274../GMPT/Photo/21274.jpg../GMPT/Pramanptr/21274आक्काताई विठ्ठल कोरेआरग-9730484764 View फोटो प्रमाणपत्र
30 21280../GMPT/Photo/21280.jpg../GMPT/Pramanptr/21280.jpgदादासो किसान पाटीलआरग30/10/19888420750321 View फोटो प्रमाणपत्र
31 21529../GMPT/Photo/21529.jpg../GMPT/Pramanptr/21529.jpgमारुती धोंडिबा मानेआरग06/08/19669960300282 View फोटो प्रमाणपत्र
32 21572../GMPT/Photo/21572.jpg../GMPT/Pramanptr/21572.jpgमहादेवी भीमसेन नाईकआरग01/09/19878806184981 View फोटो प्रमाणपत्र
33 21589../GMPT/Photo/21589.jpg../GMPT/Pramanptr/21589सदाशिव भीमसेन माळीआरग01/06/19799766438350 View फोटो प्रमाणपत्र
34 21694../GMPT/Photo/21694.jpg../GMPT/Pramanptr/21694ओंकार आण्णासो कुंभारआरग06/04/20099764644727 View फोटो प्रमाणपत्र
35 21738../GMPT/Photo/21738.jpg../GMPT/Pramanptr/21738.jpgमीना बापू मोहितेआरग20/05/19829112146432 View फोटो प्रमाणपत्र
36 21762../GMPT/Photo/21762.jpg../GMPT/Pramanptr/21762अमृता नाना बेलदारआरग22/12/19459960656043 View फोटो प्रमाणपत्र
37 21814../GMPT/Photo/21814.jpg../GMPT/Pramanptr/21814.jpgअब्दुल राजू सनदीआरग24/11/19898177840378 View फोटो प्रमाणपत्र
38 22052../GMPT/Photo/22052../GMPT/Pramanptr/22052जोतिराम दाजी शिंदेआरग-  View फोटो प्रमाणपत्र
39 36015../GMPT/Photo/36015../GMPT/Pramanptr/36015.jpgसरुताई भाऊसाब पाटीलआरग01/01/19469970541724 View फोटो प्रमाणपत्र
40 36034../GMPT/Photo/36034../GMPT/Pramanptr/36034दादासो नबिसो इनामदारआरग-8380902159 View फोटो प्रमाणपत्र
41 36140../GMPT/Photo/36140../GMPT/Pramanptr/36140नामदेव नारायण मोहितेआरग01/06/19678412966124 View फोटो प्रमाणपत्र
42 36165../GMPT/Photo/36165../GMPT/Pramanptr/36165बाबासो रामू पवारआरग01/01/19569421224581 View फोटो प्रमाणपत्र
43 36543../GMPT/Photo/36543.jpg../GMPT/Pramanptr/36543सिकंदर दस्तगीर सय्यदआरग01/01/19369503502671 View फोटो प्रमाणपत्र
44 36560../GMPT/Photo/36560.jpg../GMPT/Pramanptr/36560महैराज हसीम अत्तारआरग01/06/19528888716924 View फोटो प्रमाणपत्र
45 36576../GMPT/Photo/36576.jpg../GMPT/Pramanptr/36576धोंडिबा चानाप्पा बामणेआरग01/01/19469373450707 View फोटो प्रमाणपत्र
46 36599../GMPT/Photo/36599.jpg../GMPT/Pramanptr/36599निलेश विष्णू बामणेआरग29/07/20118600519474 View फोटो प्रमाणपत्र
47 36620../GMPT/Photo/36620.jpg../GMPT/Pramanptr/36620.jpgनसीमा इस्माईल पटेलआरग27/07/19757875698169 View फोटो प्रमाणपत्र
48 36718../GMPT/Photo/36718.jpg../GMPT/Pramanptr/36718रेखा विलास गावडेआरग18/12/19699503378979 View फोटो प्रमाणपत्र
49 36866../GMPT/Photo/36866.jpg../GMPT/Pramanptr/36866दत्तात्रय आप्पासो नाईकआरग20/12/19817028126245 View फोटो प्रमाणपत्र
50 36915../GMPT/Photo/36915.jpg../GMPT/Pramanptr/36915सीताराम बाबू नाईकआरग15/12/19569021449001 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : मिरज दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अस्थिव्यंग
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 सुहास आण्णासो सातपुतेअंकली18/07/19859923681541
2 सुनीलकुमार आण्णासो पाटीलअंकली26/11/19868983832636
3 आण्णासो भीमराव शिंदेअंकली23/06/19609623280347
4 युवराज लक्ष्मण यादवअंकली01/06/1982 
5 रुद्रगोंडा ईश्वर अथणेअंकली11/06/19897083295456
6 राजकुमार आप्पासो चौगुलेअंकली01/06/19609823213422
7 आदिनाथ आप्पासो लठ्ठेअंकली09/06/19967261915371
8 संदीप सीमांत कोलपअंकली27/10/19858805441144
9 राजकुमार जयपाल भगाटेअंकली01/06/19669130362268
10 अर्जुन रावजी सोलनकरअंकली01/01/19508380863878
11 अजित भूपाल भुसारेअंकली15/03/19729921995095
12 रवीकुमार श्रीधर भगाटेअंकली05/02/19798275128633
13 संजय मोहन बोबडेअंकली03/06/19839881100466
14 शकुंतला जयगोंडा पाटीलअंकली01/06/1960 
15 विशवनाथ भाऊ जगतापअंकली05/06/1940 
16 मंगल कल्लाप्पा होजेअंकली28/02/19619561467405
17 आशाराणी श्रीकांत भगाटेअंकली22/06/19818275377024
18 सुनील राजगोंड पाटीलअंकली05/05/19889975765559
19 सानिका राजू वळसंगअंकली30/08/20059404957275
20 विशाल शंकर कुंभारअंकली01/10/19869158789849
21 नागेश बाळासो सूर्यवंशीअंकली09/02/19809689638883
22 पूजा मोहन खवाटेअंकली24/09/19979096713774
23 अशोक हरिबा पाटीलआरग-9545262569
24 बसाप्पा मारुती नाईकआरग-9545583468
25 समशेर नबिसो इनामदारआरग01/06/19489561179525
26 प्रतीक्षा परशराम कवाळेआरग11/08/20107387182013
27 श्रावणी नारायण निकमआरग29/07/20097875698259
28 गोपाळ अर्जुन हुल्याळआरग12/08/19839665963981
29 आक्काताई विठ्ठल कोरेआरग-9730484764
30 दादासो किसान पाटीलआरग30/10/19888420750321
31 मारुती धोंडिबा मानेआरग06/08/19669960300282
32 महादेवी भीमसेन नाईकआरग01/09/19878806184981
33 सदाशिव भीमसेन माळीआरग01/06/19799766438350
34 ओंकार आण्णासो कुंभारआरग06/04/20099764644727
35 मीना बापू मोहितेआरग20/05/19829112146432
36 अमृता नाना बेलदारआरग22/12/19459960656043
37 अब्दुल राजू सनदीआरग24/11/19898177840378
38 जोतिराम दाजी शिंदेआरग- 
39 सरुताई भाऊसाब पाटीलआरग01/01/19469970541724
40 दादासो नबिसो इनामदारआरग-8380902159
41 नामदेव नारायण मोहितेआरग01/06/19678412966124
42 बाबासो रामू पवारआरग01/01/19569421224581
43 सिकंदर दस्तगीर सय्यदआरग01/01/19369503502671
44 महैराज हसीम अत्तारआरग01/06/19528888716924
45 धोंडिबा चानाप्पा बामणेआरग01/01/19469373450707
46 निलेश विष्णू बामणेआरग29/07/20118600519474
47 नसीमा इस्माईल पटेलआरग27/07/19757875698169
48 रेखा विलास गावडेआरग18/12/19699503378979
49 दत्तात्रय आप्पासो नाईकआरग20/12/19817028126245
50 सीताराम बाबू नाईकआरग15/12/19569021449001
51 संदीप शरद नुलकेआरग07/08/2012 
52 आशाताई मनोहर पाटीलआरग27/07/19799175705883
53 गायत्री उत्तम पाटीलआरग23/11/20029823327575
54 अरुण रघुनाथ काटकरआरग01/06/19709096494878
55 भाऊसाहेब ईश्वर पाटीलआरग26/07/19948600696707
56 रोशन बापू म्हैसाळेआरग- 
57 वसंत बाबू बीस्टनावरआरग01/06/19657248976051
58 इब्राहिम अब्दुलकरीम शेखआरग01/06/19519673023140
59 राजेंद्र विष्णु जाधवआरग01/04/19819970510792
60 माधव सुनील माळीआरग07/02/20149673696105
61 गौरी संभाजी खोतआरग08/10/19947775853362
62 सुशीला शेट्टीआरग- 
63 स्वप्नील सदाशिव गायकवाडआरग09/08/19948484093386
64 रवींद्र प्रकाश कदमआरग17/01/1993 
65 मारुती बापू नाईकआरग01/06/19789561469097
66 अमोल अशोक गायकवाडआरग16/03/19849372219501
67 विनायक नायकू पवारआरग03/01/20109673893335
68 ओंकार गजानन मुद्देगोळआरग22/02/20119860569233
69 चंदाबाई दत्तू पवारआरग10/05/19669673783335
70 अश्विनी महावीर पाटीलआरग19/08/19889730628247
71 पल्लवी/बाळव्वा जिनेंद्र ऐनापुरेआरग01/01/19889923130605
72 वैशाली दिलीप मडीवाळ/परीटआरग01/06/19799503315128
73 अरुण वसंत कदमआरग30/10/19728806739363
74 भूपाल दादू कुंभारआरग-8055142013
75 सखुबाई मारुती चौगुलेआरग01/01/1947 
76 पांडुरंग कृष्णा पवारआरग01/01/19519096950480
77 शुभांगी कदमआरग01/06/19709970582360
78 महिराज मुबारक शेखआरग01/01/19527387267310
79 गोविंद सुरेश पवारआरग14/07/20059403964113
80 लक्ष्मण बुडाप्पा कोळीआरग21/06/19909665208191
81 नामदेव शिवाप्पा चाबरेआरग-7776641821
82 प्रसाद कुबेर नाईकआरग29/11/20089765010107
83 बेबीताई चंद्रसेन पाटीलआरग-7083828201
84 यश सुनील कोळीआरग08/03/20109860506150
85 खुतीजाबी बाबालाल डांगेआरग16/08/19419527431106
86 शंकर परशराम नाईकआरग11/05/19859096423585
87 बनाबाई दत्तात्रय चाबरेआरग01/05/19609860169321
88 दिनकर बाळू जाधवआरग09/07/19859421964920
89 मारुती बाळू कुंभारआरग01/06/19558805127472
90 संभाजी बाळासो कवाळेआरग10/04/19819158299488
91 सविता पार्श्वनाथ वडगावेआरग02/05/19829860783150
92 शिवाजी भरमू गावडेआरग02/06/19498856870315
93 रुक्मिणी रामचंद्र नाईकआरग12/04/19798055934181
94 तुकाराम आण्णाप्पा माळीआरग-9765373899
95 योगेश बंद गावडेआरग01/01/19989970370948
96 संजय बाबू कोरबूआरग01/06/19739146096951
97 बाळू दादा कोळीआरग10/12/19389860506150
98 पुष्पाताई दादासो कवाळेआरग01/06/19669175699984
99 सुनील प्रभाकर अजकणारबामणोली02/04/19858806805330
100 रवींद्र गोपाळ मोहितेबामणोली04/09/19859175923939
101 सुमन संतोष जगतापबामणोली09/06/19849665231901
102 पोपट सुरेश सायारबामणोली05/06/20069679047926
103 महेश किसन पाटीलबामणोली26/12/19978408840008
104 संदीप वसंत क्षीरसागरबामणोली27/01/19877030210928
105 प्रकाश विठ्ठल कदमबामणोली02/06/19788275592438
106 परविंद अरविंद पाटीलबामणोली13/02/20037249113089
107 शिल्पा आण्णा खांडेकरबामणोली11/07/19889145743184
108 सोनाली बळवंत लोखंडेबामणोली14/08/19887385194844
109 जयदेव रावसाहेब अवताडेबामणोली27/10/20097385443660
110 पार्वती शिवाजी भोसलेबामणोली01/04/19907798954942
111 शोभा संजय ओमासेबेडग03/04/1987 
112 सुकुमार भाऊसाहेब अकिवाटेबेडग02/06/19638855818393
113 अशोक विठ्ठल शिंदेबेडग-7522981909
114 आदिश शशिकांत बोरगावबेडग28/02/20169730651812
115 उमेश मारुती हांगेबेडग01/06/19749657178287
116 रोहिणी अशोक शिंदेबेडग19/12/19877522981909
117 अमित अरुण वणवेबेडग15/01/20028329593558
118 मयुरी सुनील अकिवाटेबेडग-9850039500
119 सरिता उदय मानेबेडग01/11/19819423258850
120 ऋतुजा ईश्वर ओमासेबेडग- 
121 फुलवंती बाळासो आवटीबेडग-9637005910
122 महेशकुमार मारुती मानेबेडग-7757941394
123 सदाशिव किसान दत्तवाडेबेडग01/06/19689673696566
124 शिवाजी शंकर साळुंखेबेडग01/06/19569823650978
125 शकुंतला शिवाप्पा विटेकरबेडग10/05/1961 
126 मनोज ज्ञानदेव भोसलेबेडग01/04/19889890218630
127 संदेश सुभाष खाडेबेडग01/06/20039823330700
128 ज्ञानू गोविंद मानेबेडग-9049138622
129 विलास पांडुरंग खाडेबेडग01/06/19649765161277
130 सावित्री यलाप्पा मानेबेडग-8600577591
131 वैष्णवी बाबासो कदमबेडग-9765835655
132 लता आनंदा खाडेबेडग-7768853794
133 राजाराम रामचंद्र माळीबेडग21/05/19789975976041
134 महादेव लिंबाजी कदमबेडग01/06/19849960406679
135 भूषण महेंद्र चवदारबेडग01/11/20119595494851
136 ऋतुजा सुनील जगदाळेबेडग24/04/20097798931412
137 कुमार महादेव नाईकबेडग-8975528213
138 आकांशा प्रभाकर आवळेबेडग20/04/2007 
139 कुसुम तुकाराम कोकरेबेडग-7558538060
140 संपदा केरबा कदमबेडग-8698980428
141 सावित्री राजाराम खाडेबेडग- 
142 वैशाली देवदास तांदळेबेडग02/08/19897768056840
143 युवराज अरविंद पाटीलबेडग09/08/20119075818486
144 रवींद्र बाबुराव केंचेबेडग29/08/19819960338051
145 आक्काताई सखाराम सूर्यवंशीबेडग01/01/1941 
146 लक्ष्मीबाई सोपान साळुंखेबेडग-9561139648
147 संभाजी शिवाजी मानेबेडग02/06/19639503754445
148 आण्णासो मल्हारी थोरवेबेडग-7219479047
149 बाळकृष्ण शंकर सुतारबेडग- 
150 रुपाली प्रल्हाद पाटीलबेडग04/08/19998605211439
151 सुनीता सुनील पाटीलबेडग14/01/19768208322162
152 गजानन दत्तात्रय दाभोळेबेडग-8412838955
153 खंडोबा काशिनाथ सूर्यवंशीबेडग-7028330792
154 अश्विनी सरिता बाळासो साळुंखेबेडग-7756964925
155 बाळासो मारुती गायकवाडबेडग01/02/19859730746540
156 कालिका बाळासो ओमासेबेडग-9763029678
157 सावित्री tukaram कांबळेबेडग-7776828419
158 आकाश बाबासो सूर्यवंशीबेडग23/09/19947972670960
159 पूजा खंडोबा सूर्यवंशीबेडग24/10/20107028330792
160 आप्प्पासो कृष्ण चव्हाणबेडग01/06/19369158902316
161 आरती JAYVANT शिंदेबेडग12/11/20079890724290
162 सरिता बाबुराव खाडेबेडग04/06/19919921781082
163 आर्यन बजरंग जगतापबेडग12/02/20139730095214
164 पूजा महादेव ओमासेबेडग- 
165 शरद दयानंद कांबळेबेडग-7875533985
166 आरव राहुल अंकलखोपेबेडग23/08/20149405860212
167 रावसाहेब दऱ्याप्पा चौगुलेबेडग01/06/19688625928650
168 साहिराज सुनील कट्टेबेडग-9730626761
169 गुरुलिंग तातोबा कोरेबेडग-9175166691
170 कमाल RAMAPPA गंजगोळबेडग01/06/19619112002476
171 श्रेया दिनकर patilबेडग01/08/20079689355116
172 शशिकांत बाबुराव चव्हाणबेडग01/06/19629764685922
173 सुभाष रामचंद्र मदनेबेडग21/06/19979730763072
174 कुंडलिक महादेव खरातबेडग01/06/19577743997122
175 विशाल मल्हारी कांबळेबेडग21/05/19999657353755
176 विनोद गोपाळ आवळेबेडग-7385374152
177 वैभव मल्हारी कांबळेबेडग28/09/19999657353755
178 मीना प्रकाश कांबळेबेडग-9823376633
179 मनोजकुमार गजानन उदगावेबेडग-9766664107
180 अरुण सदाशिव माळीबेडग01/06/19729860469688
181 गिरिजाबाई मारुती माळीबेडग- 
182 वासंती रामगोंडा आवटीबेडग-9766074894
183 आरती संजय गायकवाडबेडग- 
184 महेश अशोक सूर्यवंशीबेडग08/10/19997083108578
185 विशाल विलास आवटीबेडग- 
186 सानिका ज्ञानदेव धेंडेबेडग27/07/20079766352869
187 कार्तिक आप्पासो मतिवडेबेडग25/12/20129595280597
188 सुरेश नरसू लीम्बिकाईबेडग- 
189 अजीज शब्बीर मुजावरबेडग20/04/19987385728871
190 राजूबाई मारुती माळीबेडग-7387517539
191 मनीषा मोहन भोसलेबेडग07/12/19887798712478
192 सुरेश सीताराम कांबळेबेडग-7507230885
193 धोंडूबाई योगा भोसलेबेडग01/06/19668482938996
194 परशराम रामू गिरगावकरबेळंकी01/06/19717756240727
195 भवानीनाथ सुभाष कोष्टीबेळंकी07/05/19869975650367
196 संतोष बबन कांबळेबेळंकी01/07/19809921197465
197 सुमित बाळासाहेब बनसोडेबेळंकी15/09/20107719051281
198 सुभाष व्यंकू पवारबेळंकी01/06/1952 
199 लक्ष्मी पांडुरंग कांबळेबेळंकी01/06/1955 
200 नानासो आण्णाप्पा गावडेबेळंकी01/06/19637720899798
201 लक्ष्मी सदाशिव गनगटेबेळंकी01/06/19577507706087
202 साधना सुभाष गायकवाडबेळंकी01/06/19689975009530
203 प्रशांत संभाजी मेटकरीबेळंकी16/06/19909923290930
204 निलाबाई भरत जाधवबेळंकी01/06/1965 
205 अष्टविनायक चन्नया सक्रिमठबेळंकी01/06/19838624861163
206 बेळंकी01/06/19628806612746
207 लक्ष्मीबाई परसू कोरवीबेळंकी-9172754669
208 बापू मऱ्याप्पा जाधवबेळंकी01/06/19599764775802
209 नंदू मार्तंडा कौलापूरेबेळंकी01/06/19598806589065
210 आऊबाई गंगाराम वडरबेळंकी01/01/19359764775892
211 आनंदा गंगाराम कौलापूरेबेळंकी-9422744276
212 भानुदास बाबू गिरगावकरबेळंकी16/12/19999922713247
213 अम्माका बसगोंडा वडरबेळंकी01/01/19459764775892
214 सत्याप्पा बाळाण्णा म्हेत्रेबेळंकी01/06/19519158860216
215 दत्तात्रय सिद्राया माळीबेळंकी01/01/19939960008451
216 नितीन गोविंदा गायकवाडबेळंकी07/04/19919673384113
217 सचिन संभाजी गायकवाडबेळंकी-9561936684
218 महेश धोंडीराम चव्हाणबेळंकी06/09/19907083447122
219 अनुष्का पोपट जातकरबेळंकी29/12/20109960640594
220 हर्षल मनोहर बोदगिरेबेळंकी13/11/19927798717479
221 अशोक विठोबा कौलापूरेबेळंकी01/01/19569075686231
222 सुवर्णा वसंत जाधवबेळंकी29/01/19797249733950
223 संभाजी धोंडिबा कोरेबेळंकी01/06/19529158127250
224 सन्नाप्पा आप्पासो गावडेबेळंकी15/07/19789158318836
225 श्रेयश राजाराम जाधवबेळंकी15/11/20058007935083
226 शीतल शशिकांत गायकवाडबेळंकी15/07/19978806493905
227 शहाजी बाबू मानेबेळंकी01/01/19519923026579
228 चतुरा शिवाजी हराळेभोसे01/01/19659421115140
229 संगीत अशोक चौगुलेभोसे17/08/19708390396423
230 निखिल आप्पासो पाटीलभोसे18/02/19939960376181
231 जयकुमार शंकर चौगुलेभोसे08/03/19709665832782
232 अथर्व अभिनय चौगुलेभोसे27/05/20138623835910
233 पद्मश्री आप्पासो चौगुलेभोसे01/01/19538975658115
234 सुशीला सुकुमार पाटीलभोसे01/01/19559405283526
235 पुरंदर बापू लडगेभोसे02/06/19599503835109
236 तेजस्वी कृष्णा गुरवभोसे29/12/19948999030628
237 धनपाल कलाप्पा चौगुलेभोसे01/01/19618623033200
238 शशिकांत पितांबर होवाळेभोसे01/01/19639860283836
239 रमेश वसंत क्षीरसागरभोसे31/07/19967709168510
240 प्रियांका किरण परीटभोसे12/12/19989890712290
241 शितल रंगराव दबडेभोसे18/05/19928888077471
242 गुंडूपंत आन्नाप्पा माळकरभोसे01/06/19627719029873
243 बाळासो बापू साळुंखेभोसे01/06/19547387456725
244 शशिकांत पांडुरंग सुतारभोसे01/06/1978 
245 दौलती रघुनाथ खामकरभोसे01/06/19659673694936
246 शकुंतला राजाराम निकमभोसे01/01/1950 
247 प्रमोद रावसो चौगुलेभोसे01/01/19808208389266
248 पदमप्रिया श्रीकांत चौगुलेभोसे15/08/19878605948052
249 अजय संजय मलमेभोसे16/07/19959975876627
250 अभिनंदन बाळासो चरादेभोसे29/05/19887058955597
251 गजकुमार श्रीपाल चौगुलेभोसे15/11/19549766950188
252 बाबासाहेब जिनाप्पा वाळवेभोसे01/06/19549503366376
253 अनुराधा प्रकाश घोरपडेभोसे08/10/20078308997007
254 निशा नारायण खंडागळेभोसे01/09/19938007142240
255 दादासो सुरगोंडा पाटीलभोसे16/06/19759689769874
256 जयपाल बाबू चौगुलेभोसे01/11/19549011193870
257 शांतीनाथ रामू चौगुलेभोसे30/06/19759689003108
258 संतोष रामू चौगुलेभोसे01/01/19779689003108
259 शांतीनाथ रामू किणींगेभोसे01/06/1957 
260 चंद्रकांत दादा चौगुलेभोसे01/07/19559860953405
261 भूपाल नरसू चौगुलेभोसे01/06/1946 
262 प्रल्हाद मलाप्पा कुंभारभोसे15/01/19569960627525
263 पांडुरंग मारुती जाधवभोसे18/02/19778007242866
264 भूपाल लक्ष्मण मानेभोसे09/04/19507588282776
265 पांडुरंग बाबू जाधवभोसे01/01/19479673169886
266 जनाबाई लक्ष्मण जाधवभोसे01/01/1949 
267 नेमिनाथ बापू वाळवेभोसे01/01/19687385771233
268 भूपाल रामा हजारेभोसे01/06/19727028399703
269 राजेंद्रकुमार आण्णाप्पा KOLIभोसे22/06/19629699512878
270 जगन्नाथ धोंडी चव्हाणभोसे01/06/19559421471854
271 ऋषिकेश मिलिंद पाटीलबिसूर31/03/20018530530433
272 शाहिद लायकअली मुजावरबिसूर17/03/19849503878264
273 वंदना तुकाराम जमदाडेबिसूर01/06/19739730010107
274 भारती दत्तात्रय पाटीलबिसूर01/06/19767420964970
275 मंदाकिनी विलास जमदाडेबिसूर-9823303772
276 सुलोचना दशरथ पाटीलबिसूर09/03/19519766823379
277 भगवान आकाराम साळुंखेबिसूर01/06/19559156359000
278 दशरथ शामराव पाटीलबिसूर09/03/1945 
279 बसाप्पा भीमू शिरसदारबिसूर01/01/19739158021390
280 विलास भानुदास पाटीलबिसूर01/03/19538552981750
281 महेश खंडेराव पाटीलबिसूर14/06/19898552017098
282 सदाशिव ज्ञानू पाटीलबिसूर01/06/19557798610807
283 सतीश भिमराव पाटीलबिसूर28/08/19689730286095
284 रविंद्र रघुनाथ कांबळेबिसूर15/08/19729975185466
285 नूरअली मेहबूब मुजावरबिसूर01/06/19599730786774
286 अदिती सुदाम पाटीलबिसूर20/10/20018698968061
287 राजाराम एकनाथ पाटीलबिसूर01/06/19598888623272
288 सिमा भगवान बोबडेबिसूर01/01/19707798072031
289 ज्ञानदेव रामचंद्र कदमबिसूर07/06/19679960930033
290 रुबिना बशीर रजवीबिसूर06/07/1992 
291 ताई शिवाजी चौगुलेबिसूर15/07/19918007234768
292 अण्णासो सदाशिव ओंकारेबिसूर01/06/19639861233439
293 महेश गोपाळ सूर्यवंशीबिसूर27/01/19799765544073
294 नंदकुमार शंकर पाटीलबिसूर-9504947965
295 बाबासाहेब शामराव जाधव पाटीलबिसूर01/06/19499011024674
296 वत्सला जिन्नाप्पा कुरणेबिसूर10/05/19509158917566
297 लक्ष्मण शंकर पाटीलबिसूर01/06/19588698118164
298 प्रकाश विष्णू पाटीलबिसूर01/06/19529637164461
299 रमजान रसूल मुजावरबिसूर04/03/19689049643720
300 सुभद्रा विलास पाटीलबिसूर01/06/19597798718305
301 बाळासो सदाशिव सूर्यवंशीबिसूर25/10/19569096420574
302 सीताराम बाबू वाघमारेबिसूर01/06/19509923797020
303 विद्या प्रदिप पाटीलबिसूर09/09/19929960267560
304 दादासो आप्पासो पाटीलबिसूर26/10/19569970538797
305 सिंधुताई आप्पासो नाईकबोलवाड02/06/1972 
306 अरविंद सुखदेव कांबळेबोलवाड05/09/2007 
307 दादासो हिरासिंग कांबळेबोलवाड01/06/19659657194507
308 इंदुबाई भीमा कागेबोलवाड01/06/19567066957300
309 खुदबुद्दीन फरीद नाईकवाडेबोलवाड01/03/19468600831101
310 संध्या विद्यासागर पाटीलबोलवाड05/11/19898600830521
311 हूवगोंडा भाऊ पाटीलबोलवाड02/09/1939 
312 शमशादबी नजरूद्दीन सय्यदबोलवाड01/06/19668055373345
313 त्रिशला राजकुमार पाटीलबोलवाड01/06/19769881608789
314 युनूस दिलावर नरवाडेबोलवाड04/02/19839673695404
315 अन्वर चांदसो मुलाणीबोलवाड01/06/1972 
316 सादिया युनूस नरवाडेबोलवाड- 
317 नगिना इमाम हवालदारबोलवाड- 
318 मुबारक बाबू सय्यदबोलवाड01/06/19629665872545
319 शबाना कासम हवालदारबोलवाड25/11/19809422481024
320 मुमताज इमाम सय्यदबोलवाड01/06/19618605313224
321 विठ्ठल बाबू कांबळेबोलवाड01/06/1976 
322 सरफराज हुसेन मुल्लाबोलवाड27/07/19849975548090
323 बाबगोंडा चवगोंडा पाटीलबोलवाड01/01/19509689054050
324 बाबासाहेब महादेव कांबळेबोलवाड01/06/19839423872696
325 राजाराम कृष्णा गायकवाडबोलवाड11/04/19478600081650
326 विशाल कुमार कांबळेबोलवाड28/07/20019763136523
327 राजू सावंता मंडलेबोलवाड01/02/19959881742977
328 mumtaj imam sayyadबोलवाड01/06/19618605313224
329 mumtaj imam sayyadबोलवाड- 
330 आण्णासाहेब लक्ष्मण नाईकबोलवाड01/06/19519665721743
331 गंगुबाई महादेव चौगुलेबोलवाड01/06/19609561710122
332 राजश्री राजेंद्र सोनावणेबोलवाड24/01/19728446487168
333 सौरभ रवींद्र पाटीलबोलवाड01/10/2001 
334 राजकुमार दादासो पाटीलबोलवाड13/06/19669881608789
335 अनिता परशराम कांबळेबोलवाड-9096675585
336 अनिल संतराम नंदीवालेबोलवाड-9561399750
337 वैजंती विजय गोरेबोलवाड01/06/19817721822484
338 जरीनाबी खुदबुद्दीन शेखबोलवाड01/01/19599422423079
339 उज्वला मारुती सुंगारेबोलवाड01/06/1974 
340 तेजेश चवगोंडा पाटीलबोलवाड21/03/19839881860583
341 जयश्री राजाराम शिंदेबुधगाव29/05/19889766972168
342 याकूब बहुद्दीन जमादारबुधगाव-9096948563
343 पूर्व प्रवीण मालीबुधगाव10/10/20079764232823
344 अशोक जगन्नाथ शिरकांडेबुधगाव01/06/19759558843881
345 शोभा अशोक शिरकांडेबुधगाव01/06/19739552843881
346 सुशील सुभाष घोडकेबुधगाव24/03/19957020193117
347 विनायक विक्रम भाकरेबुधगाव13/10/19749970242204
348 शोभा जनार्दन शिंदेबुधगाव01/06/19698975812880
349 विलास तुकाराम पाटीलबुधगाव04/06/19569975895585
350 अप्पासाहेब शिवाजी पाटीलबुधगाव01/06/19609881096247
351 गजानन शंकर पवारबुधगाव02/06/19629970749362
352 गणेश यशवंत पवारबुधगाव18/09/19859637195100
353 समर रामचंद्र पवारबुधगाव28/11/19853011029733
354 राजेश्वरी अशोक घेवारीबुधगाव29/07/19829823232109
355 जगन्नाथ शिवराम शेडसलेबुधगाव15/02/19389975057705
356 सुरेख विजय चव्हाणबुधगाव24/07/19858552996140
357 राजाराम रामचंद्र चव्हाणबुधगाव04/05/19618605797697
358 लक्ष्मीबाई रामदास एडकेबुधगाव01/06/19818605298972
359 बाळासाहेब अब्दुल मोमीनबुधगाव05/05/19528857906433
360 रुपाली सचिन कांबळेबुधगाव01/01/19888856819113
361 सीमा नंदकुमार कस्तुरेबुधगाव16/10/19697841087171
362 विद्या संभाजी पाटीलबुधगाव23/12/20037387728713
363 वैशाली नानासो जमदाडेबुधगाव08/01/19899423018599
364 संभाजी आत्माराम पाटीलबुधगाव20/06/19589175146897
365 जयकुमार तुकाराम पाटीलबुधगाव01/06/19659921889228
366 चंद्रकांत निवृत्ती पाटीलबुधगाव23/10/19738600518595
367 अमर आनंदा भारतीबुधगाव02/07/19869595332090
368 ओंकार दिलीप पवारबुधगाव09/09/19988698137934
369 वसंत मार्तंड पाटीलबुधगाव01/06/19548698991240
370 अजितकुमार दशरथ कोळीबुधगाव10/04/19769403157070
371 बबन बाबू लामतुरेबुधगाव13/08/19719960152378
372 सुदर्शन किसन माळीबुधगाव22/06/19929890314076
373 राकेश दिलीप बन्नेबुधगाव03/11/19999604816778
374 सीफा अल्ताफ सय्यदबुधगाव26/08/20039823598786
375 कोंडिबाई मधुकर तिवडेबुधगाव01/06/19467798881413
376 श्रीकांत महादेव रेळेकरबुधगाव01/06/19708698139448
377 शहानीबाई दत्तू आवळेबुधगाव01/06/1947 
378 यशोदा रघुनाथ शिंदेबुधगाव01/06/1949 
379 सर्जेराव दिनकर पवारबुधगाव15/01/19529766831311
380 सदाशिव रामचंद्र घाटगेबुधगाव10/06/1964 
381 वंदना सदाशिव भिडेबुधगाव13/01/19649271981594
382 मंगल काशिनाथ पाटोळेबुधगाव07/02/19767248903889
383 शालन जयकुमार पाटीलबुधगाव01/06/19669765513391
384 विक्रम उत्तम पाटीलबुधगाव01/06/1988 
385 सागर सतीश माळवादेबुधगाव-9921109118
386 बजरंग पांडुरंग गुरवबुधगाव10/01/19689096688713
387 शकुंतला मारुती शिंदेबुधगाव01/06/19597218321103
388 पांडुरंग नायकू पाटीलबुधगाव01/06/19409372103431
389 महादेव रामचंद्र चव्हाणबुधगाव01/06/19479096764497
390 सुवर्णा नंदकुमार जाधवबुधगाव24/04/19757385991585
391 सुभाष पांडुरंग खेडकरबुधगाव01/06/19509890691465
392 शकुंतला आनंदा पाटीलबुधगाव01/06/19548956756936
393 बजरंग बाळासो शिंदेबुधगाव05/07/19849595405137
394 सुशीला रामचंद्र पांड्याजीबुधगाव01/06/19568485874742
395 श्रीकांत आत्माराम पाटीलबुधगाव28/12/19629021904837
396 विश्वास धोंडीराम पाटीलबुधगाव10/05/20119765607300
397 येसूबाई रामचंद्र गुरवबुधगाव01/06/19468600918937
398 रामचंद्र दत्तात्रय पाटीलबुधगाव01/06/19649823101554
399 उसेन अंजुम शेखबुधगाव20/11/20139763137864
400 भिकाजी दत्तात्रय पवारबुधगाव04/07/19589049307754
401 हरी नामदेव पवारबुधगाव01/06/19719860189131
402 असिफ सिकंदर समलेवालेबुधगाव27/08/19909175118143
403 प्यारंन जैनुद्दीन सनदीचाबुकस्वारवाडी01/06/1960 
404 अल्लाउद्दीन चंदुलाल मुजावरचाबुकस्वारवाडी01/01/19779561517165
405 बाळगोंडा बसाप्पा होनरावचाबुकस्वारवाडी01/06/1947 
406 नारायण तायाप्पा टोणेचाबुकस्वारवाडी01/01/1959 
407 बसगोंडा लाक्षमण आकळेचाबुकस्वारवाडी01/06/1966 
408 सुरेश आण्णासो आकळेचाबुकस्वारवाडी25/10/1996 
409 उज्वला संजय हेरलेचाबुकस्वारवाडी01/01/1979 
410 सुनील बाबू हळींगळेचाबुकस्वारवाडी01/06/1969 
411 वसंत विठोबा खोतचाबुकस्वारवाडी01/01/19439764213432
412 संतू गंगाराम खोतचाबुकस्वारवाडी01/06/19767721927764
413 कमल सदाशिव देसाईचाबुकस्वारवाडी01/01/1964 
414 सुनील नारायण देवकारेढवळी01/06/19699922279098
415 महावीर जिन्नाप्पा आळतेढवळी19/10/19777721838924
416 संजय आप्पासो कुपाडेढवळी02/11/19699673999788
417 अमिता रावसो पाटीलढवळी24/10/19889503785523
418 संजय आण्णासो कदमढवळी01/06/19667350623432
419 महादेव तुकाराम पाटीलढवळी15/06/19787038333945
420 राजेंद्र लक्ष्मण गौराजेढवळी15/06/19727350799825
421 परशराम बळवंत पाटीलढवळी01/06/19567028399697
422 प्रशांत बाबुराव कांबळेढवळी26/05/20007757985492
423 मनीषा शंकर कांबळेढवळी01/06/19879765626253
424 सरिता महादेव कांबळेढवळी10/06/1985 
425 तृप्ती बाबुराव कांबळेढवळी13/11/19967757985492
426 कुबेर भूपाल भोसेकरढवळी01/06/19689765126868
427 नूरमहंमद हुसेन तांबोळीढवळी08/02/19467387945334
428 कृष्णाताई चंद्रकांत बिराजदारढवळी15/07/19879766300630
429 उजवला दत्तात्रय देवकारेढवळी01/06/19707387748531
430 वीरेंद्र अनिल कमतेढवळी05/07/20049921782158
431 बेबीताई धुळाप्पा गतारेढवळी01/01/19557798714990
432 अस्मिता संजय नेजेढवळी01/09/19929172754827
433 माधुरी नागेश पाटीलढवळी01/06/19989960003584
434 अनिता ईश्वर देवकारेढवळी- 
435 चंपाबाई मारुती माळीढवळी- 
436 रायगोंडा परशराम गौराजेढवळी01/06/1963 
437 कृष्णा सखाराम सुतारढवळी- 
438 हरिबा मारुती मानेडोंगरवाडी01/06/19567507018332
439 फुलाबाई दत्तू इरळेडोंगरवाडी01/01/19469545653870
440 बाळकाबाई शहाजी खामकरडोंगरवाडी-7517637324
441 गुंडू भिमराव मानेडोंगरवाडी-9665217884
442 मंगल हरिबा मानेडोंगरवाडी01/01/19617507018332
443 पांडुरंग सदाशिव कदमडोंगरवाडी03/07/19809158431179
444 नारायण यशवंत कदमडोंगरवाडी01/01/19399764261516
445 शामराव कृष्णा मानेडोंगरवाडी01/01/19348308303941
446 श्रृष्टी संतोष सांळुखेडोंगरवाडी13/06/20138806587838
447 सुलाबाई यशवंत पवारडोंगरवाडी01/06/19529527235897
448 श्रीमंत रामचंद्र कदमडोंगरवाडी01/01/19509764261523
449 अजितकुमार शिवाजी कदमडोंगरवाडी15/05/19869665967501
450 बाळकृष्णा रधूनाथ पवारडोंगरवाडी06/07/19339096432304
451 महेंद्रकुमार आनंदराव मानेडोंगरवाडी01/11/19749158038133
452 द्रौपदी बाबासो कदमडोंगरवाडी01/01/19569011168567
453 जोतीराम मारुती कदमडोंगरवाडी-7030757782
454 श्रीपती गोविंद कदमडोंगरवाडी01/06/19519665091953
455 मारुती विठोबा शिंदेडोंगरवाडी-9158561803
456 सदाशिव रामू पवारडोंगरवाडी01/01/19717083274132
457 प्रणाली ज्ञानू कदमडोंगरवाडी03/10/20037028626466
458 विष्णू मारुती मानेडोंगरवाडी01/01/1954 
459 माणिक ज्ञानू जाधवडोंगरवाडी02/06/19739049440097
460 महादेव धोंडी कदमडोंगरवाडी01/06/19519637212198
461 रामचंद्र गोविंद फडतारेडोंगरवाडी-9960703843
462 जोतिराम बाजी कदमडोंगरवाडी-9764673521
463 पोपट आत्माराम कदमडोंगरवाडी01/01/19737558244816
464 इंदाबाई कृष्णा इंगवळेडोंगरवाडी01/01/19517083712102
465 जोतीराम धोंडीराम कदमडोंगरवाडी02/06/19648605562745
466 रायाजी जोती कदमडोंगरवाडी03/07/19799970594662
467 स्वाती तानाजी जगदाळेदुधगाव13/07/19889665866598
468 चंद्रजीत बाळासाहेब पाटीलदुधगाव09/07/19849096673713
469 रोहिणी कपिलदेव कांबळेदुधगाव26/10/19929975950179
470 सुवर्णा श्रीकांत पाटीलदुधगाव01/06/19687387168119
471 सुमित सतीश टाकमारेदुधगाव21/05/20079657492688
472 कविता कल्पेश साजणेदुधगाव01/01/19848624889030
473 पद्मिनी ईश्वरा कुंभारदुधगाव01/01/19449021025326
474 कल्पेश श्रीपाल साजणेदुधगाव08/04/19798624889030
475 नाबगोंडा नेमगोंडा पाटीलदुधगाव01/07/19379766050854
476 बंटीराज श्रीधर कुदळेदुधगाव01/06/20099766043393
477 मंगल आण्णा पाटीलदुधगाव01/01/19609850206208
478 राजश्री प्रशांत माकनेदुधगाव15/06/19979172070530
479 जयश्री महावीर पाटीलदुधगाव04/03/19849552921819
480 लतिका आण्णा पाटीलदुधगाव01/01/19579922583138
481 तेजस्विनी महावीर कोलेदुधगाव16/05/19949423256365
482 हर्षवर्धन उत्तम मोरेदुधगाव09/05/20018855014256
483 अशोक अण्णा सपकाळदुधगाव01/06/19619552707412
484 प्रवीण आदगोंडा पाटीलदुधगाव08/05/19848055032897
485 प्रतीक शंकर साळुंखेदुधगाव27/10/20029890288251
486 मुबारक गुलाब सातारेदुधगाव01/06/19688605326286
487 जबूकुमार भूपाल साजणेदुधगाव01/06/19509420722569
488 उषा अमृत मिरजकर(तेली)दुधगाव01/06/19848600952037
489 सुरेश मारुती मोरेदुधगाव01/06/1972 
490 संदेश अशोक चौगुलेदुधगाव12/07/19889960601094
491 राहुल संभाजी रसाळदुधगाव25/02/19927558284996
492 बाळासो ईश्वरा कुंभारदुधगाव01/06/19557066210950
493 पद्मिनी शामराव दरेकरदुधगाव01/06/19429011197762
494 शामराव ज्ञानू दरेकरदुधगाव01/06/19369011197762
495 दिलशाद अब्दुल जमादारदुधगाव01/01/19689764430859
496 राजाराम शंकर सिद्धदुधगाव01/06/19739689862019
497 अण्णा दादा कोलेदुधगाव01/06/19499561169321
498 गंगुबाई अण्णा महाजनदुधगाव01/09/19239561658513
499 इंदुबाई दत्तात्रय कुंभारदुधगाव01/01/19539158125348
500 सोहम शंकर कुंभारदुधगाव01/12/20119420339879
501 भीमराव रामा जासूददुधगाव01/02/19439552150277
502 तेजस सुनील मोरेदुधगाव07/02/20069975607475
503 गंगुबाई पांडुरंग मानेदुधगाव-9766325012
504 मनीषा भरत चौगुलेदुधगाव12/07/19937774083685
505 राजाराम बापू हराळेदुधगाव01/06/19729730592824
506 बापू बाळू हराळेदुधगाव03/03/19499730592824
507 अनिरुद्ध रघुनाथ देशपांडेदुधगाव01/06/1985 
508 फिरोज शूकट सुतारदुधगाव01/12/19869096756436
509 अण्वित अनिल कदमदुधगाव31/08/20119421222922
510 रत्नाकर मिलिंद साजणेदुधगाव11/11/19949503182207
511 बाळासो शंकर मस्करदुधगाव01/06/19599923882458
512 ज्योती प्रकाश सपकाळदुधगाव28/01/19919860854856
513 निखिल रणजित गाडवेदुधगाव18/06/20039923118808
514 निलावती सिदगोंडा पाटीलदुधगाव01/06/19499860033269
515 शिवाजी आनंदा धनवडेदुधगाव01/06/19557843083398
516 अंजना बाळासो काटकरदुधगाव01/06/19538308925912
517 सुमन महादेव मोरेदुधगाव02/05/19708888950780
518 अण्णासो महावीर कोलेदुधगाव10/12/19849763452587
519 अमोल अप्पासाहेब आडमुठेदुधगाव22/04/19799766050745
520 प्रकाश पांडुरंग सावंतदुधगाव02/01/19837058551128
521 शकील यासिन ढालाईतदुधगाव21/06/19799767079366
522 प्रदीप अण्णासो आवटीदुधगाव09/07/19719823959096
523 दीपक नामदेव गवळीदुधगाव10/06/19869096731110
524 संग्राम सुकुमार खोचेदुधगाव28/12/19889970473238
525 कांचन श्रीपाल साजणेदुधगाव04/08/19769049510802
526 शीतल अण्णासो कोलेदुधगाव23/11/19749890694069
527 मंगल महावीर गाजीदुधगाव01/01/19639096026194
528 इंद्रजित शिवाजी धनवडेदुधगाव01/03/19897756949918
529 दीपक महावीर हेरवाडेदुधगाव23/07/19779511955417
530 नरेंद्र कल्लापा रुकडेदुधगाव05/05/19719421222315
531 सुगंधा बाबू पाटीलदुधगाव13/06/19739975071584
532 पूनम सुरेश आडमुठेदुधगाव23/04/1988 
533 शिवाजी परसू शेळकेदुधगाव01/07/19387798524202
534 शकुंतला नारायण जाधवएरंडोली01/06/19619970127535
535 चंद्रकांत शंकर पाटीलएरंडोली27/09/19999130101506
536 संजना विष्णू माळीएरंडोली01/06/19708975816469
537 रतन राजाराम पाटीलएरंडोली22/04/20049545626630
538 दशरथ दादू घोडकेएरंडोली01/06/19508007105709
539 पंडित धोंडिबा कराळेएरंडोली01/06/19669970295658
540 पार्वती हणमंत दळवीएरंडोली01/06/19668600494934
541 सतीश शरद धेंडेएरंडोली22/05/1987 
542 कल्पना अशोक घोडकेएरंडोली01/06/19699860255045
543 किसन महादेव माळीएरंडोली01/06/19519766012479
544 तानाजी महादेव माळीएरंडोली01/06/19599096620988
545 नरसगोंडा शिवगोंडा सौन्दत्तेएरंडोली01/06/19689975176083
546 पार्वती आकाराम गिड्डेएरंडोली01/06/1945 
547 रामचंद्र ममरदंडे शाळांएरंडोली01/06/19619960020259
548 रामचंद्र शंकर ममरदंडेएरंडोली01/06/19559960020259
549 रमेश विश्वनाथ ममरदंडेएरंडोली01/06/19719765539411
550 लक्ष्मी राजेंद्र सुतारएरंडोली01/06/19819561255487
551 धनश्री राजाराम काटकरएरंडोली20/07/20069764644651
552 रिया रमेश मनोकरएरंडोली01/06/20009703876058
553 अविनाश संतोष पाटीलएरंडोली04/07/20099552207591
554 रावसाहेब आदगोंडा पाटीलएरंडोली01/06/19497028787108
555 संभाजी महादेव माळीएरंडोली01/06/1945 
556 विठ्ठल बाळकृष्ण जाधवएरंडोली01/11/19759975739892
557 पार्श्व् सूर्यकांत पाटीलएरंडोली11/08/20119049054541
558 कांचन विठ्ठल संकपाळएरंडोली-9766351905
559 बापुसो शीतगोंडा पाटीलएरंडोली01/06/19607758912137
560 पार्वती बापू काटकरएरंडोली01/06/19429764644661
561 देवयानी मायाप्पा हाक्केएरंडोली22/06/2013 
562 आदर्श संजय जाधवएरंडोली24/09/20078652652590
563 वैशाली राजू नंदरंगेएरंडोली01/06/19649096713358
564 विमल बाबू मोरेएरंडोली01/06/19729096366739
565 विठ्ठल भाऊ शिंदेएरंडोली01/06/19469766130656
566 सावित्री नागनाथ ढोलेएरंडोली01/06/19607028233780
567 Akshay Krushna Jadhavएरंडोली28/06/20047083025846
568 सुशांत विठ्ठल चौगुलेएरंडोली12/06/19968007548824
569 सुभाष शंकर माळीएरंडोली01/06/19659766987938
570 जयश्री अजितकुमार पाटीलएरंडोली02/06/19719665613464
571 रुपाली राजाराम साळुंखेएरंडोली05/01/19817410560014
572 अनिल धोंडीराम शिंदेएरंडोली01/06/19789561391096
573 सुरेश सहदेव वंजारीएरंडोली16/06/19769158878732
574 सुरज बाळासो पाटीलगुंडेवाडी04/11/19987218312454
575 काकासो आप्प्पासो कांबळेगुंडेवाडी01/06/19729158188012
576 सुदीप प्रकाश मोटेगुंडेवाडी14/04/20087057555328
577 कोमल महावीर वाघमारेगुंडेवाडी02/06/19877447886773
578 शामराव रामा मोरेगुंडेवाडी01/06/19409112694145
579 दीपाली दिलीप जाधवगुंडेवाडी22/09/19899656351657
580 अथर्व अविनाश पाटीलगुंडेवाडी21/11/20139767933813
581 नामदेव तुकाराम पाटीलगुंडेवाडी09/10/19367030095141
582 नामदेव सिद्राम शेंडगेगुंडेवाडी01/06/19517066828106
583 आनंदा शिवाजी बंडगरगुंडेवाडी01/01/19899637427317
584 प्रकाश बाबासो पाटीलगुंडेवाडी09/12/19849766402148
585 सौलीया सलीम मुजावरगुंडेवाडी29/09/20057709086239
586 सुनीता परशराम नंदीवालेगुंडेवाडी01/06/19789766750793
587 संभाजी शिवराम मोटेगुंडेवाडी01/06/19579158180936
588 विलास सखाराम जानकरगुंडेवाडी-9545615360
589 सौरभ शहाजी पाटीलगुंडेवाडी09/11/20029890554399
590 आक्काताई संभाजी पाटीलगुंडेवाडी05/02/19718698218538
591 जितेंद्र दिनकर सुतारगुंडेवाडी12/05/19868805128473
592 शुभम सदाशिव कोष्टीगुंडेवाडी24/06/19949421181075
593 शिवाजी दत्तू भंडारेगुंडेवाडी03/06/19467743982384
594 त्रिवेणी विष्णू खांडेकरगुंडेवाडी03/02/19717350844784
595 राजेंद्र काशिनाथ घोडेस्वार `गुंडेवाडी01/06/19687888185954
596 बाळासो शामराव खांडेकरगुंडेवाडी02/06/19607057738041
597 संग्राम आबासो पाटीलगुंडेवाडी15/09/20128605062052
598 दादू बंडू लांडगेगुंडेवाडी01/04/19527790897080
599 लक्ष्मी चंदर पाटीलगुंडेवाडी01/06/19788806989591
600 जंबू हरी पाटीलगुंडेवाडी01/06/19567066819309
601 विजय आबासो बंडगरगुंडेवाडी13/11/20139673921946
602 सुनीता दत्ता पाटीलगुंडेवाडी01/06/19769970785443
603 कुंडलिक लक्ष्मण पाटीलगुंडेवाडी22/03/19507522941296
604 प्रतीक्षा संभाजी खांडेकरगुंडेवाडी-7447556800
605 दिलीप गरंडे रामचंद्रगुंडेवाडी05/09/19917741845643
606 किसन शंकर जानकरगुंडेवाडी25/02/19999923716995
607 सुनील दादू पाटीलगुंडेवाडी01/01/19917436170285
608 जग्गनाथ कृष्णा एडकेगुंडेवाडी01/01/1946 
609 विजय आण्णासो यंगारेगुंडेवाडी13/10/19849423549747
610 अपूर्वा अशोक राजोबाहरिपूर17/01/20009404467810
611 संकेत श्रीकांत पुराणिकहरिपूर07/08/20039975882061
612 समृद्धी सतिश राजमानेहरिपूर02/04/20098855862350
613 सुनिल मनोहर खांडकेहरिपूर08/09/19849860990057
614 बंडू मारुती भानुसेहरिपूर21/05/19809763099580
615 मधुर महेंद्रकुमार उपाध्येहरिपूर31/05/19919571046004
616 राजेश भीमराव शिर्केहरिपूर16/02/19798055196619
617 लता बजरंग फाकडेहरिपूर05/08/19629503140111
618 सर्जेराव यशवंत चव्हाणहरिपूर11/10/19599923844849
619 माया बापू खांडेकरहरिपूर01/08/19849657803884
620 भाग्यश्री चंद्रशेखर कवठेकरहरिपूर20/07/20109766672215
621 सतीश रामचंद्र बर्गेहरिपूर-9657736996
622 भैरव्वा अर्जुन गॉलगिरीहरिपूर01/06/19827414965036
623 सखुबाई यल्लाप्पा जाधवहरिपूर01/06/19518530875233
624 परशुराम दशरथ कोरवीहरिपूर27/07/19888806337553
625 महानंदा नंदकुमार शेटेहरिपूर15/11/19698483937986
626 शांताबाई पांडुरंग जाधवहरिपूर01/06/19489922508658
627 गीता दत्तात्रय शिंदेहरिपूर19/08/19858408917462
628 दत्तात्रय कृष्णाप्पा शिंदेहरिपूर01/06/19848408917062
629 अर्जुन सायबाण्णा पुजारीहरिपूर01/06/19609096987513
630 नंदकुमार वामन पटवर्धनहरिपूर09/02/19459823453514
631 राजेंद्र मधुकर पाटसकरहरिपूर09/07/19538275378158
632 नंदा सुरेश देवकरहरिपूर06/06/19837843045503
633 प्रल्हाद नानासो भोसलेहरिपूर01/06/19479890799963
634 किशोर बसाप्पा जेवरगीहरिपूर14/08/19918600675003
635 मारुती गणपती बावधनकरहरिपूर02/01/19409370332173
636 नागाप्पा धुंडाप्पा कोळीहरिपूर06/10/19829766270924
637 रावसाहेब दत्तात्रय कांबळेहरिपूर26/06/19838975517295
638 परशुराम शिवाप्पा कोळीहरिपूर25/10/19939561707731
639 शरद महादेव भोईहरिपूर25/05/19699960822814
640 चंपाबाई मायाप्पा कांबळेहरिपूर04/05/19669860907415
641 सुभाष गजानन पोतदारहरिपूर17/05/19559765179111
642 वारणा बाळू आपटेहरिपूर01/01/1946 
643 आर्या अतुल सूर्यवंशीहरिपूर10/01/20108485061883
644 दिपा अनिल चव्हाणहरिपूर15/10/19798421517528
645 बबन दादोबा शिर्केहरिपूर01/06/19409527719412
646 प्राजक्ता मोहन कुलकर्णीहरिपूर20/10/19888605283337
647 संभाजी कांबळे विकासहरिपूर23/05/19899096684752
648 संतोष हणमंत खोतहरिपूर18/03/1988 
649 शकुंतला अशोक कांबळेहरिपूर01/06/19539145651168
650 लक्ष्मी दिनकर पिंगळेहरिपूर01/06/19678888717474
651 अर्जुन धुंडाप्पा कोळीहरिपूर01/06/1968 
652 सखुबाई किसन जाधवहरिपूर01/06/19497798024820
653 पार्वती परमेश्वर लोहारहरिपूर01/06/19767263852224
654 सिद्राम हणबर बजरंगहरिपूर06/06/19619762409039
655 शिवाजी परशराम जगदाळेहरिपूर16/07/19678600913980
656 योगिता वसंत बोन्द्रेहरिपूर03/05/19859422125793
657 आप्पा बोन्द्रे प्रकाशहरिपूर01/06/19469657259449
658 गणपती चव्हाण आनंदाहरिपूर19/11/19859960402122
659 विकास शंकर जगदाळेहरिपूर31/12/19788421430722
660 सुदर्शन बापु साबळेजनीरवाडी25/05/19868275168065
661 सुखदेव बाबासो भोसलेजनीरवाडी01/06/19759970811248
662 महादेवी चनाप्पा ऐनापुरेजनीरवाडी01/06/19638855855450
663 स्वानंद भारत2 देशिंगेजनीरवाडी24/09/20079096978712
664 स्वानंद भारत2 देशिंगेजनीरवाडी24/09/20079096978712
665 शकुंतला राऊ बिसुरेजनीरवाडी07/03/19509421356602
666 शीतल तुकाराम बिसुरेजनीरवाडी-8600258088
667 सरिता नामदेव कदमजनीरवाडी01/01/1978 
668 बंडू बापू कवठेकरजनीरवाडी02/02/19799860536039
669 शिवाजी शंकर आवळेजनीरवाडी01/01/19409172754391
670 हुसेन चांदसो मुल्लाजनीरवाडी01/01/19539970860262
671 संजय दौलता कुंडलेजनीरवाडी01/06/19849860016788
672 संजय मारुती देशिंगेजनीरवाडी01/06/19849823113718
673 शशिकला दिलीप पाटीलजनीरवाडी01/06/19688421977736
674 यल्लवा हरिबा कोळीजुनी धामणी01/01/19459371967114
675 दत्तात्रय मारुती कोळीजुनी धामणी19/06/19609637746598
676 सुशीला शिवराम सूर्यवंशीजुनी धामणी01/02/19458007605650
677 शिवराम खुशाबा सूर्यवंशीजुनी धामणी01/02/19428007605650
678 पार्वती दत्तात्रय कोळीजुनी धामणी12/05/19559764948954
679 सुकन्या शशिकांत सूर्यवंशीजुनी धामणी24/01/19939850994692
680 शांताबाई आण्णाप्पा कोळीजुनी धामणी01/01/19439168714843
681 कुमार मारुती कोळीजुनी धामणी01/03/19619637746598
682 सुनील सीताराम सूर्यवंशीजुनी धामणी05/04/19727798678317
683 पूजा नामदेव सूर्यवंशीजुनी धामणी24/03/19967774835935
684 अर्चना अशोकच कोळीजुनी धामणी12/04/19799130488588
685 लताताई संभाजीराव कदमकदमवाडी01/06/19749623743225
686 शिवानी प्रकाश कदमकदमवाडी09/06/20019623743225
687 किशोर रावसाहेब कदमकदमवाडी-9637439532
688 राजेश लक्ष्मण जाधवकदमवाडी06/05/19919765809399
689 स्वाती श्रीकांत जाधवकदमवाडी22/01/20097058862214
690 श्रीमंता सिद्धू कोरेकदमवाडी01/01/19559765340287
691 शिवाजी ज्ञानू कदमकदमवाडी01/01/19477028132098
692 मनीषा अशोक जाधवकदमवाडी11/06/19839970317044
693 नारायण आप्पा कोरेकदमवाडी01/06/19369096385171
694 विठ्ठल बापू पाटीलकाकडवाडी01/01/1961 
695 sanjay shahaji jadhavकाकडवाडी01/06/19748600422698
696 सुवर्णा संभाजी जाधवकाकडवाडी01/07/19737768059218
697 अर्जुन तुकाराम पाटीलकाकडवाडी04/10/19489623915484
698 महेश दत्तात्रेय पाटीलकाकडवाडी14/11/19867756095797
699 शंकर ईश्वरा पाटीलकाकडवाडी01/01/19519503092024
700 इंदुताई महादेव पाटीलकाकडवाडी01/01/19589049515777
701 लक्ष्मीबाई सदाशिव पाटीलकाकडवाडी01/01/19447066291566
702 तुकाराम नारायण कदमकळंबी09/10/19908600494646
703 शिवाजी बाबुराव हजारेकळंबी13/08/19869665221613
704 विनोद आणा कांबळेकळंबी01/12/19887387344227
705 सिद्राम लक्समन पुंडकळंबी01/06/19579096699070
706 आनंदा नारायण दळवीकळंबी- 
707 जयश्री baalgpnda पाटीलकळंबी01/06/19758380803632
708 उमाजी बाबासो सूर्यवंशीकळंबी01/06/19927756830235
709 वैशाली जयवंत माळीकळंबी14/04/19799766539106
710 कस्तुरी तातोबा पाटीलकळंबी01/06/19649146793345
711 प्रभावती आदगोंडा पाटीलकळंबी01/06/19628308937008
712 निखिल दादासो इनामदारकळंबी04/07/2007 
713 विठोबा श्रीकांत सुतारकळंबी26/07/19909860756881
714 अविनाश यशवंत इनामदारकळंबी01/06/19739730482087
715 महादेव लक्ष्मण पुंडकळंबी01/06/19509421731653
716 दुल्हनबी युसूफ सय्यदकळंबी01/06/19549637135414
717 अरिहंत बाळगोंडा पाटीलकळंबी06/08/20048380803600
718 गंगुबाई कलगोंडा पाटीलकळंबी01/06/19619975481016
719 कुसुम लक्ष्मण सुतारकर्नाळ04/06/1962 
720 अशोक अर्जुन पाटीलकर्नाळ01/06/19699503974475
721 सुरेखा दत्तात्रय कांबळेकर्नाळ13/08/19679657580282
722 संजूताई रामचंद्र कांबळेकर्नाळ01/06/19637350523889
723 सुरेश गंगाराम टोणेकर्नाळ19/06/19789766065080
724 उषा शिवाजी पाटीलकर्नाळ22/11/1990 
725 भीमराव गोविंद पाटीलकर्नाळ-9764414722
726 संजीवनी विष्णू कदमकर्नाळ01/06/19809960701428
727 कुसुम शंकर पवारकर्नाळ10/06/1959 
728 बिरू अंबाजी बजबळकरकर्नाळ26/02/20139657687762
729 नारायण कृष्णा पाटीलकर्नाळ01/06/19498888534568
730 चिंगूबाई देवप्पा कांबळेकर्नाळ01/08/19499881202079
731 सचिन वसंत पाटीलकर्नाळ10/07/19789881861081
732 रघुनाथ हंबीरराव पाटीलकर्नाळ07/12/19779730183223
733 बबन हंबीरराव पाटीलकर्नाळ25/12/19759860498396
734 शौकत दिलदार चौगुलेकर्नाळ28/03/19849552480367
735 गजानन हरिबा जाधवकर्नाळ01/06/19639623839569
736 श्रीकांत यलाप्पा कांबळेकर्नाळ01/06/19549767941404
737 श्लोक प्रशांत शिंदेकर्नाळ10/04/20147709829748
738 अभिजित नेताजी मगदूमकर्नाळ01/06/19947757978577
739 सिद्धाप्पा भीमाप्पा आटपाटकरकर्नाळ26/04/19469604816459
740 बजरंग दत्तात्रय पाटीलकर्नाळ01/01/19719890315007
741 योजना उत्तम होरेकर्नाळ-8007658940
742 फुलाबाई आप्पासो घाटगेकर्नाळ01/06/19667720866399
743 शंकर धर्मु कारंडेकर्नाळ20/06/19467381187354
744 स्वप्नील तानाजी पवारकर्नाळ28/02/19949676119000
745 गौराबाई निवृत्ती निलंगेकर्नाळ01/06/1966 
746 जैनुद्दीन शहाबुद्दीन मुल्लाकर्नाळ03/06/19667057347115
747 प्रकाश वसंत रजपूतकर्नाळ10/05/19798308509488
748 स्मिता सतीश पाटीलकर्नाळ25/04/19788888767599
749 ऋतुराज श्रावण कुंभारकर्नाळ05/08/20149860634502
750 सिद्धाप्पा तुळजाप्पा घेरडेकर्नाळ23/02/19469766012337
751 वैष्णवी आनंदसिंग रजपूतकर्नाळ18/07/20059822901265
752 वासंती भरत माळीकर्नाळ02/04/19679561249416
753 सचिन चंद्रराम टोणेकर्नाळ02/05/19928087824991
754 केराबाई बाळू वाघमोडेकर्नाळ01/06/19719623450466
755 विक्रम लक्ष्मण पाटीलकर्नाळ21/03/19997757988712
756 कलावती शामराव मानेकर्नाळ04/06/19629763489767
757 सावित्री मारुती काटकरकर्नाळ25/06/19839767043242
758 सचिन सदाशिव पवारकर्नाळ02/02/19849975301188
759 संजय गणपती सुतारकर्नाळ01/06/19639604560859
760 सूर्यकांत महादेव मानेकर्नाळ12/05/19649604816437
761 राणी महादेव मोहितेकर्नाळ18/10/19899552639748
762 रंजना बाबुराव अंकलेकर्नाळ03/02/1971 
763 गजेंद्र धुळा पांढरेकर्नाळ-9922383056
764 रोहित उत्तम भगतकरोली (म)15/05/19959673744075
765 मोहन आप्पा चव्हाणकरोली (म)01/06/19559096412267
766 दिलीप रामराव पाटीलकरोली (म)01/06/1982 
767 सचिन गणपतराव पाटीलकरोली (म)28/07/19879970613089
768 विमल श्रीरंग पाटीलकरोली (म)06/12/19579767595481
769 शिवाजी बाळासाहेब पाटीलकरोली (म)-9975330518
770 सुवर्णा आनंदराव पाटीलकरोली (म)07/12/19618806909060
771 मंगल शिवाजी कोडगंकरोली (म)01/06/19609049421441
772 अनुजा दादासो पाटीलकरोली (म)11/06/20039673925672
773 अर्जुन दामू पाटीलकरोली (म)02/06/19557798498921
774 गणपती गोविंद बागणेकरोली (म)01/06/19508806838210
775 शिवाजी सखाराम बागणेकरोली (म)02/06/19509923345219
776 पद्मिनी भानुदास पाटीलकरोली (म)01/06/19608605569837
777 भारत पांडुरंग पाटीलकरोली (म)01/06/19737798934412
778 एकनाथ गोविंद मोरेकरोली (म)01/06/19559765191116
779 संगीत विजय मोरेकरोली (म)01/06/19817507274740
780 विजयमाला आनंदराव शिंदेकरोली (म)04/01/19629623915294
781 महादेव बापू मानेकरोली (म)01/06/19509011822593
782 अमित तानाजी चव्हाणकरोली (म)20/10/19849096412267
783 शहाजी पांडुरंग पाटीलकरोली (म)01/06/19549075221343
784 मंगल विठ्ठल पाटीलकरोली (म)01/06/19607588867615
785 शांताबाई गणपती पाटीलकरोली (म)01/06/19458390495075
786 सतीश जगन्नाथ जाधवकरोली (म)26/11/19768805011817
787 चंद्रभागा दत्तू वाघमारेकरोली (म)01/01/19449637267096
788 शीतल राजेंद्र पाटीलकरोली (म)30/11/19849637945971
789 पांडुरंग रघुनाथ पाटीलकरोली (म)01/06/19839765775020
790 तानाजी सोपान पाटीलकरोली (म)01/06/19459604816860
791 सविता सुखदेव पाटीलकरोली (म)14/04/19819545083990
792 पांडुरंग लक्ष्मण भंडारेकसबे डिग्रज-9673636680
793 गंगाराम केरबा मासाळकसबे डिग्रज01/06/19729960897098
794 बडाप्पा मंदाप्पा नंदयांनीकसबे डिग्रज-9545739556
795 सागर बसाप्पा परगोंडकसबे डिग्रज03/07/19978600348582
796 तात्यासाहेब रायांन्ना झरेकसबे डिग्रज01/06/19697757931424
797 आप्पासाहेब नरसू भोकरेकसबे डिग्रज07/12/19519403403591
798 देवकी बसाप्पा परगोंडेकसबे डिग्रज02/06/19858600348582
799 सतीश मनोहर मंडलेकसबे डिग्रज03/04/19967745868399
800 आनंदा रामचंद्र लोखंडेकसबे डिग्रज-7219778240
801 निर्मला बाळू कदमकसबे डिग्रज-9552321305
802 पूजा शिवाजी शेवाळेकसबे डिग्रज23/07/19939623997329
803 आदिती संतोष मलमेकसबे डिग्रज17/09/20109096167252
804 पुष्पा लक्ष्मण भंडारेकसबे डिग्रज29/09/19799673633680
805 बंडू बापू चौगुलेकसबे डिग्रज09/04/19659403725393
806 समीर महम्मदहुसेन मखमल्लाकसबे डिग्रज10/07/19797058658453
807 विद्या बंडू चौगुलेकसबे डिग्रज17/07/19919403725393
808 शोभा दसप्पा सकनहट्टीकसबे डिग्रज-9890806743
809 शकुंतला मारुती मोहितेकसबे डिग्रज-7066263924
810 विलास महावीर दुधगावेकसबे डिग्रज03/09/19849665966147
811 अलका नागेश जाधवकसबे डिग्रज-9049684372
812 विलास गणपती पवारकसबे डिग्रज-7875714266
813 बापू आण्णा चौगुलेकसबे डिग्रज01/01/19437350951155
814 योगेश महादेव कोळीकसबे डिग्रज-7798414284
815 कोंडीराम तुकाराम कोळीकसबे डिग्रज02/06/19488806230649
816 वेदांती सुकुमार पाटीलकसबे डिग्रज06/09/20057841887275
817 राहुल सुभाष बिरनाळेकसबे डिग्रज29/09/19837248979820
818 अभिजित तानाजी जाधवकसबे डिग्रज25/04/19919561494746
819 रमेश गुराप्पा चिमलगेकसबे डिग्रज01/06/19839823142054
820 राजाराम किसन कदमकसबे डिग्रज07/05/19829834129644
821 हिराबाई रामचंद्र गुरवकसबे डिग्रज01/06/19539730935699
822 सागर संगाप्पा मसळेकसबे डिग्रज20/05/19829766776674
823 सारीका अनंत बेलेकसबे डिग्रज10/09/19839765012063
824 किसन आण्णा पारसेकसबे डिग्रज-9112156005
825 आक्काताई गंगाराम मोहितेकसबे डिग्रज-7448161819
826 नारायण शामराव घारगेकसबे डिग्रज15/10/19609822497358
827 सदाशिव शंकर कापसेकसबे डिग्रज-9595201122
828 श्रीधर आनंदा पांढरेकसबे डिग्रज-8552030465
829 लक्ष्मी नायकू हराळेकसबे डिग्रज-8446361443
830 भक्ती रमेश चौगुलेकसबे डिग्रज17/12/20049822224451
831 दबालसाब हाजीसाब कोकुटनूरकसबे डिग्रज-8055167118
832 मनिषा सुभाष जाधवकसबे डिग्रज-7798791979
833 कुसुम धनपाल अवधूतकसबे डिग्रज-8928434273
834 निहाल ताजुद्दीन पठाणकसबे डिग्रज04/11/19947028303280
835 जेबून इमाम फकीरकसबे डिग्रज15/01/19477038726986
836 सत्यजित दिलीप मोरेकसबे डिग्रज04/12/20139158658707
837 तोशीफ मुबारक जमादारकसबे डिग्रज05/07/19967775073199
838 रजनीकांत जयवंत लोंढेकसबे डिग्रज19/09/1944 
839 आकाराम कोंडीबा पांढरेकसबे डिग्रज-9604919223
840 आण्णासो कृष्णा चौगुलेकसबे डिग्रज16/11/19368421916433
841 अनंत आण्णा चौगुलेकसबे डिग्रज16/03/19619822379897
842 इंदुबाई जोतीबा सायमोतेकसबे डिग्रज-8855817233
843 सरोजनी आकाराम कापसेकसबे डिग्रज-7040096088
844 लक्ष्मीबाई हरीभाऊ कापसेकसबे डिग्रज-8625963377
845 रोहिणी प्रभाकर हंकारेकसबे डिग्रज19/01/20038055377498
846 दत्तात्रय बळवंत पाटीलकसबे डिग्रज06/10/19589764541553
847 अभिषेक बबन हजारेकसबे डिग्रज08/01/20049890181068
848 पांडुरंग आप्पा सायमोतेकसबे डिग्रज01/06/19547385459419
849 दशरथ वसंत हंकारेकसबे डिग्रज20/06/19789575375995
850 गुराप्पा लिंगाप्पा बरगालेकसबे डिग्रज-8308390544
851 दिक्षा सुरेश चौगुलेकसबे डिग्रज26/06/20059860681625
852 शहाजन अल्लाबक्ष शेखकसबे डिग्रज01/06/19709075766506
853 रमेश रामचंद्र देसाईकसबे डिग्रज01/01/20068698085054
854 मारुती भगवान भोसलेकसबे डिग्रज15/08/19479975159080
855 जयश्री जयवंत कामेरीकरकसबे डिग्रज14/01/19829665146584
856 अंजली सुनिल चव्हाणकसबे डिग्रज10/10/20058698954742
857 शांताबाई तुकाराम कोळीकसबे डिग्रज01/01/19458888164683
858 समीर बाबासो जमादारकसबे डिग्रज26/08/19859923472416
859 अनंत शंकर पोतदारकसबे डिग्रज26/09/19488975394379
860 ओंकार दत्तात्रय अनुसेकसबे डिग्रज06/10/20037872897071
861 लक्ष्मी रामा साजनेकसबे डिग्रज20/06/19667972764005
862 संजय नामदेव मजलटटीकसबे डिग्रज06/10/19769923118625
863 किशोर धोंडीराम कांबळेकसबे डिग्रज14/01/19737218131133
864 नेताजी रामचंद्र लवटेकसबे डिग्रज01/07/19529096712832
865 इंदुबाई श्रीपती आवळेकसबे डिग्रज-9273665420
866 अमृता गणू कांबळेकसबे डिग्रज15/06/19319960981150
867 सुनिता आण्णा फराटेकसबे डिग्रज14/05/19709158005000
868 ऋतुजा सुनिल कांबळेकसबे डिग्रज28/09/20047410549076
869 विनोद लालासो कांबळेकसबे डिग्रज28/10/19857276178105
870 सुनिल सुभाष सोनलकसबे डिग्रज21/06/19957058658659
871 प्रवीण सुधाकर पांढरेकसबे डिग्रज26/10/19769503594888
872 अरुण कुमार अवधूतकसबे डिग्रज18/10/19827798005710
873 नेताजी शिवाजी खोतकसबे डिग्रज01/06/19719890865949
874 श्रीधर मोहन मलपेकसबे डिग्रज23/07/20059404368379
875 वर्षाराणी प्रभाकर हंकारेकसबे डिग्रज05/12/19798055377430
876 प्रदीप सुभाष काटकरकसबे डिग्रज03/12/19779764367730
877 सदाशिव विठ्ठल लाडकसबे डिग्रज10/09/19569337352975
878 उमेश अण्णा जाधवकसबे डिग्रज01/06/19759657108609
879 रामचंद्र शंकर काटकरकसबे डिग्रज01/02/19529923261948
880 मनोहर बाबू निकमकसबे डिग्रज17/01/19707218735480
881 विष्णू दत्तू उगोलकसबे डिग्रज-9326684005
882 मालन अण्णासो परीटकसबे डिग्रज05/02/19669561507322
883 अण्णा आत्माराम कामेरीकरकसबे डिग्रज02/07/19547387944496
884 लक्षुमन आवबा सुतारकसबे डिग्रज-9501507322
885 सागर सीताराम नलवडेकसबे डिग्रज30/03/19938554001716
886 श्रद्धा सचिन सायमोतेकसबे डिग्रज16/01/20079970510943
887 सुवर्ण संभाजी थोरबोलेकवजी कोठवडी22/05/1982 
888 नामदेव बाबू मुळीककवजी कोठवडी02/10/19608407965046
889 शंकर जगन्नाथ जगतापकवजी कोठवडी22/04/1964 
890 पियुष सुरेश पाटीलकवजी कोठवडी18/01/20099822508511
891 आर्या भारत पाटीलकवजी कोठवडी20/11/20129923709572
892 नवनाथ विठ्ठल ऐवळेकवजी कोठवडी12/05/19928552013112
893 विलास तुकाराम खामकरकवजी कोठवडी06/05/19548007227249
894 वनिता श्रीमंत ऐवळेकवजी कोठवडी01/06/19909156433200
895 प्राजक्ता मुरलीधर मानेकवजी कोठवडी28/09/20008390504959
896 सुरेश ज्ञानू बेडगेकवजी कोठवडी01/06/19769588602601
897 राकेश श्रीकांत महाजनकवजी कोठवडी05/12/19879764494072
898 अजित तानाजी कांबळेकवजी कोठवडी-9881265684
899 रोहन राजेंद्र मुळीककवजी कोठवडी23/04/20069923307572
900 विष्णू जगन्नाथ जगतापकवजी कोठवडी14/06/19679673164067
901 प्रदीप महादेव पाटीलकवजी कोठवडी23/06/19819673316747
902 महादेवी संतोष महाजनकवलापूर20/01/19838007888647
903 गुरुराज अर्जुन खामकरकवलापूर21/05/19959850270245
904 सुहेल सुनील कांबळेकवलापूर30/10/20028483924257
905 रमेश विठ्ठल गडदरेकवलापूर11/08/19779860363056
906 महादेव शिवाप्पा कोरेकवलापूर28/06/20019968025447
907 दीपक गुंडाजी बंडगरकवलापूर01/06/19898600461087
908 किशोर भारत माळीकवलापूर20/11/19919975730699
909 हरी आनंद मोटेकवलापूर09/05/19808830326545
910 सुरेश वसंतराव गुंडेकवलापूर04/08/19589730177136
911 इंदुमती गुंड माळीकवलापूर01/06/19478007214049
912 लट्ठेश पंडित भालेकवलापूर01/06/19758308903266
913 कोंडीबा दगडू भालेकवलापूर11/04/19747249594139
914 अंजना बाबुराव पाटीलकवलापूर-9168308709
915 प्रतीक्षा दीपक मुळेकवलापूर15/03/19999881378017
916 राजेंद्र कांबळे सोमेशकवलापूर07/11/20029960435200
917 शुभांगी शंकर माळीकवलापूर15/04/19949545191585
918 विनोद आनंदा नाईककवलापूर26/03/19877410193514
919 सावित्री नारायण माळीकवलापूर01/06/19509975000585
920 आर्यन बाळासाहेब माळीकवलापूर20/05/20107709549187
921 समर्थ निळकंठेश्वर खाडेकवलापूर15/06/20139890559149
922 पल्लवी भैरू नाईककवलापूर19/09/20067219133872
923 चवगोंडा शिवगोंडा मुळेकवलापूर01/06/19688421253946
924 नामदेव भाऊसो पाटीलकवलापूर01/06/19688411919477
925 सुधाकर किसान मानेकवलापूर22/11/19689423829470
926 रेखाताई पंडित पाटीलकवलापूर01/06/19679970906297
927 हेमा नामदेव लोहारकवलापूर30/08/19708421168595
928 श्रीजा अभयसिंह पाटीलकवलापूर21/02/20139730265127
929 आशा सुनील भंडारेकवलापूर01/06/1976 
930 रेश्मा सिद्धेश्वर साळुंखेकवलापूर11/12/19859403433504
931 अशोक संभाजी स्वामीकवलापूर01/06/19769766324909
932 सिद्धाप्पा वासुदेव बजबळकरकवलापूर29/03/20009561928622
933 शिवतेज प्रकाश झेंडेकवलापूर19/02/20077709149274
934 स्वप्नाली संदीप माळीकवलापूर07/07/19869172429277
935 मनीषा सिद्राम मोहितेकवलापूर01/06/19899665183069
936 संभाजी कुंडलिक गवंडीकवलापूर01/06/19669145054576
937 राजेंद्र पतंग मोहितेकवलापूर01/06/19869970919266
938 नीता श्रीकांत माळीकवलापूर05/06/20017248971297
939 सुनीता मारुती मोहितेकवलापूर-7038884088
940 चंद्रकांत हणमंत पाटीलकवलापूर02/09/19819764570787
941 सिद्राम विठ्ठल मोहितेकवलापूर25/07/19777219415255
942 विलास गणपती माळकरकवलापूर16/08/19689420736510
943 दत्ताजीराव भारत माळीकवलापूर07/12/19849730311175
944 प्रदीप दिलीप मोहितेकवलापूर- 
945 सिद्धेश्वर पांडुरंग माळीकवलापूर09/04/19849689603753
946 अमेय सचिन माळीकवलापूर08/08/20139561783535
947 शुभांगी अशोक माळीकवलापूर16/10/19889673328807
948 नागाप्पा सिद्राम माळीकवलापूर01/01/19698483895664
949 आप्पासो वसंत पांचाळकवलापूर07/07/19677875916646
950 ज्ञानदेव गणपती कांबळेकवलापूर12/07/19429730677228
951 लक्ष्मण बजरंग पाटीलकवलापूर10/12/19678421126836
952 संकेत तात्यासाहेब माळीकवलापूर30/11/20009172846785
953 चंद्रकांत कृष्णा साळुंखेकवलापूर04/06/19737385672029
954 अभिजित अनिल माळीकवलापूर27/04/19957447572766
955 महेश ज्ञानदेव जाधवकवलापूर02/01/19788862042228
956 गोविंद बाबुराव पवारकवलापूर27/02/19689422619500
957 मधुकर रामचंद्र लाडकवलापूर03/12/19439960535757
958 नंदा मुरलीधर पवारकवलापूर03/03/19379422619500
959 मंगल बापू पाटीलकवलापूर01/04/19689158874367
960 संतोष भगवान पाटीलकवलापूर01/06/19799665491216
961 ज्ञानेश्वर जगन्नाथ पाटीलकवलापूर01/07/19869561051391
962 बाळासो आत्माराम पाटीलकवलापूर01/01/19539158794707
963 जगन्नाथ सावंता मोहितेकवलापूर02/06/19619970718683
964 शिवाजी विठ्ठल पाटीलकवलापूर05/06/19518600458584
965 लक्ष्मण बजरंग पाटीलकवलापूर10/12/19678857898597
966 कलावती दिनकर पाटीलकवलापूर01/06/19487350747311
967 तानाजी विठ्ठल पाटीलकवलापूर16/03/19499503153325
968 रितेश रवींद्र गावडेकवलापूर27/09/20047350147468
969 रियाज अहमद अब्धुलकरीम मुजावरकवठेपिराण08/09/19879730367647
970 आलमशा माशीम फकीरकवठेपिराण01/06/19479850916237
971 सुनीता बाबासो पाटीलकवठेपिराण01/01/19759552968581
972 मिनाक्षी पोपट कुंभारकवठेपिराण24/03/19667038523392
973 बाळासो शामराव तामगावेकवठेपिराण01/08/19628055816740
974 बाबासो शंकर डिग्रजेकवठेपिराण01/06/19648308079860
975 सिंधुताई महादेव वाखरेकवठेपिराण01/01/19707743923527
976 आदर्श कृष्णा येवलेकवठेपिराण22/06/20078600600925
977 सत्यजित पवन जाखलेकरकवठेपिराण22/12/20089552052044
978 बशीर यामीन मुजावरकवठेपिराण01/06/19509689108650
979 अविनाश राजाराम सुतारकवठेपिराण31/05/19668552937711
980 बाळासो विठ्ठल पाटीलकवठेपिराण01/01/19577387877753
981 नूरजहान बाळू मुल्लाकवठेपिराण-9130918795
982 अशोक जयपाल आमटवणेकवठेपिराण01/06/19667719969170
983 सखुबाई गणपती पाटीलकवठेपिराण01/06/19449860107787
984 चेतन रावसो हेरलेकवठेपिराण12/05/19848856868669
985 सुभाष राजाराम दिंडेकवठेपिराण20/08/19789503492362
986 बाळासो गणपती पाटीलकवठेपिराण01/06/19729860107787
987 अर्जुन लक्ष्मण पाटीलकवठेपिराण01/06/19618007550470
988 तन्मय आप्पासो देसाईकवठेपिराण26/07/20048805225080
989 ओम अशोक चौगुलेकवठेपिराण07/09/20029623275227
990 संगीत लक्ष्मिन चौगुलेकवठेपिराण01/06/19749730355027
991 अवंती दिलीप कांबळेकवठेपिराण17/12/19997110553457
992 तुकाराम भीमराव खंबाळेकवठेपिराण21/05/19578177869723
993 बाळाबाई ज्ञानू पाटीलकवठेपिराण01/06/19497588058861
994 बाळकृष्ण श्रीपती गायकवाडकवठेपिराण20/01/19469421225633
995 रंजना रंगराव पाटीलकवठेपिराण01/06/19679673576014
996 मियालाल धोंडी मुजावरकवठेपिराण01/06/19669975034483
997 रेखा केरबा जाखलेकवठेपिराण29/01/19737350526783
998 शब्बीर यामिन मुजावरकवठेपिराण01/06/19379922231654
999 तोफिक इकबाल नदाफकवठेपिराण12/10/19949021067503
1000 किशोर तानाजी जाधवकवठेपिराण03/01/20029881957008
1001 शैला विलास मानेकवठेपिराण01/01/19748975061103
1002 योगेश उदय मगदूमकवठेपिराण21/12/19987038327788
1003 सिंधूबाई यशवंत खंडाळेकवठेपिराण-9921520852
1004 रियाजअहमद अब्धुल्कारीम मुजावरकवठेपिराण08/09/19879730367647
1005 अरुण तातोबा सावंतकवठेपिराण13/06/19698308180599
1006 जयश्री भगवान मोहितेकवठेपिराण02/05/19817219137099
1007 रावसाहेब शंकर सरडेकवठेपिराण01/06/19478698617180
1008 राजाराम शंकर सुतारकवठेपिराण01/06/19378552937711
1009 बाळासाहेब कृष्णा दिंडेकवठेपिराण01/06/19519881761725
1010 शरद राजाराम चौगुलेकवठेपिराण01/06/19657038490930
1011 निर्मला दिलीप पांढरेकवठेपिराण01/06/1960 
1012 अर्जुन भीमराव टोपकरकवठेपिराण18/12/19829890277312
1013 नसिमा अकबर पिंजारीकवठेपिराण01/01/19898975945615
1014 आस्मा अकबर पिंजारीकवठेपिराण09/02/19919881028186
1015 मृणाली सुभाष पाटीलकवठेपिराण08/02/20019730570072
1016 शिंदूताई भीमराव पाटीलकवठेपिराण01/06/19729096429811
1017 महावीर जनगोंडा मडकेकवठेपिराण21/02/19767397913053
1018 भाऊसो नेमू कवठेकरकवठेपिराण01/06/19627350401694
1019 लक्ष्मन बाळासो चव्हाणकवठेपिराण04/08/19889552910006
1020 लक्ष्मण दादू कांबळेकवठेपिराण01/06/19539503377605
1021 श्रीपती बंडू जाधवकवठेपिराण01/06/19448805634589
1022 जनाबाई निवृत्ती पाटीलकवठेपिराण15/07/19607410109992
1023 प्रवीणकुमार उत्तमराव देसाईकवठेपिराण09/06/19809890180347
1024 महादेव विष्णू चौगुलेकवठेपिराण01/06/19468888433588
1025 आप्पू चौगुले भूपालखंडेराजुरी- 
1026 इंदुबाई भूपाल चौगुलेखंडेराजुरी- 
1027 मीनाक्षी माणिक चव्हाणखंडेराजुरी-8007736337
1028 बबन जंगल कुरणेखंडेराजुरी-7558741506
1029 शोभा वसंत कोष्टीखंडेराजुरी01/04/19769049483841
1030 कुबेर भुपाल चौगुलेखंडेराजुरी-7721017191
1031 कल्पना हिंदुराव लोखंडेखंडेराजुरी-9637309711
1032 अभिजीत आंबादास वायदंडेखंडेराजुरी16/06/19869637191431
1033 अशोक नामदेव धनसरेखंडेराजुरी01/06/19649503690954
1034 जालिंदर केशव वायदंडेखंडेराजुरी-9970613617
1035 इंद्रजित उत्तम मोरेखंडेराजुरी24/07/20069112353892
1036 सोनाबाई बाबुराव चौगुलेखंडेराजुरी-7378393688
1037 अशोक शांताराम पवारखंडेराजुरी01/01/19697709919780
1038 आप्पासाहेब शामराव चव्हाणखंडेराजुरी11/09/20089970876678
1039 माणिक वसंत चव्हाणखंडेराजुरी-8007736337
1040 प्रकाश केशव माने(कैकाडी)खंडेराजुरी08/06/19829423028826
1041 जयश्री रावसाहेब सनदीखंडेराजुरी15/06/19827083727732
1042 बाबासो यशवंत निकमखंडेराजुरी-7030092128
1043 आप्पासो सिद्धू माळीखंडेराजुरी01/06/19649158087100
1044 कुसुम जगन्नाथ पवारखंडेराजुरी01/01/19599545009767
1045 सुधाताई हिंदुराव पाटीलखंडेराजुरी-8007686349
1046 अनिल गोविंद कोळीखंडेराजुरी13/04/19849970842436
1047 श्रीशैल महालिंग सुंगारेखंडेराजुरी01/06/19528600332306
1048 हणमंत दादासो पाटीलखंडेराजुरी31/07/19869545009652
1049 भगवान आनंदा कांबळेखंडेराजुरी01/06/19489604543857
1050 तुकाराम भीमराव वायदंडेखंडेराजुरी-9049441741
1051 सुमित सुरज पुजारीखंडेराजुरी11/10/20109923713900
1052 पियुष पांडुरंग वायदंडेखंडेराजुरी30/10/20139561339579
1053 पांडूरंग मल्हारी खोलेखंडेराजुरी01/06/19647875470490
1054 जयश्री संजय गवळीखंडेराजुरी-7066636053
1055 सुंदर मल्हारी खोलेखंडेराजुरी-7875470490
1056 संभाजी मल्हारी खोलेखंडेराजुरी01/06/19809130075923
1057 महेश विठ्ठल घोडकेखंडेराजुरी24/01/19859096072602
1058 Nitin Vilas Kambaleखंडेराजुरी01/06/19907038560402
1059 राजाराम धोंडीबा यादवखंडेराजुरी-7057088087
1060 लक्षमीबाई रघुनाथ मानेखंडेराजुरी-9766542088
1061 विष्णू आनंदा कांबळेखंडेराजुरी-9637696447
1062 शामराव कृष्णा मानेखंडेराजुरी01/01/19348308303941
1063 पूनम येरण्या काळेखंडेराजुरी- 
1064 गैरणी शरद पवारखंडेराजुरी10/05/19767218190434
1065 पूजा येरण्या काळेखंडेराजुरी- 
1066 आनंदा गुंडा सातपुतेखंडेराजुरी01/05/19429765291041
1067 महादेव बापू कांबळेखंडेराजुरी-9096494879
1068 भानुदास साताप्पा हुलवानखंडेराजुरी14/11/20079766074685
1069 सविता दत्तात्रय रुपनुरखंडेराजुरी23/12/19809764533241
1070 युवराज विठ्ठल काटेखंडेराजुरी01/01/19958806587059
1071 मुक्ताबाई महादेव रुपनुरखंडेराजुरी-7798285797
1072 दिव्या येरण्या काळेखंडेराजुरी- 
1073 सखुबाई महादेव सुतारखंडेराजुरी-8554910984
1074 सुशिला आनंदा रूपनुरखंडेराजुरी15/10/19729823227082
1075 अक्षदा अशोक चौगुलेखंडेराजुरी08/02/20058600592176
1076 रामचंद्र शंकर काळेखंडेराजुरी-8412028842
1077 दिलावर दस्तगीर मगदूमखंडेराजुरी01/06/19587875985265
1078 बाळासो ` बापू पाचोरेखंडेराजुरी-9766797505
1079 शांताबाई प्रभाकर मानेखंडेराजुरी01/01/19669561339272
1080 जालींदर संभाजी वाघमारेखंडेराजुरी-9970712332
1081 अंजली अनिल सुतारखंडेराजुरी15/11/2005 
1082 उत्तम पांडुरंग कोष्टीखंडेराजुरी11/09/19987057360932
1083 चंद्रकांत मारुती हजारेखंडेराजुरी27/07/19767875480756
1084 चंद्रकांत परसू कांबलेखंडेराजुरी15/07/19399766690305
1085 अलका प्रकाश बाबरखंडेराजुरी-9172585086
1086 नेमीनाथ गुंडाप्पा चौगुलेखंडेराजुरी-9960575494
1087 आर्चना आण्णासो वायदंडेखंडेराजुरी-9975298608
1088 आण्णासो बापू पाचोरेखंडेराजुरी-9730960579
1089 अरुणा गोपीनाथ धनसरेखंडेराजुरी10/09/19567715899938
1090 ज्ञानू भिमराव चव्हाणखंडेराजुरी01/06/19549766403065
1091 राजेंद्र रामचंद्र पाटीलखरकटवाडी02/06/19667798826387
1092 अशोक यशवंत पाटीलखरकटवाडी01/06/19689075972011
1093 रामचंद्र जोती पाटीलखरकटवाडी01/01/19397798826387
1094 प्रणव गुंडा कदमखरकटवाडी14/01/20058623049271
1095 मधुकर नारायण शिंदेखरकटवाडी01/01/19669673606541
1096 राजवर्धन हणमंत चव्हाणखरकटवाडी30/05/20098551880242
1097 सुशीला शिवाजी जाधवखरकटवाडी01/06/19577709687526
1098 किशोर किरण मोहितेखरकटवाडी10/02/19989657268458
1099 शिवाजी संतू भोजनेखरकटवाडी01/04/19519975123051
1100 शीतल संभाजी निकमखरकटवाडी18/05/19939923928234
1101 अनिल विष्णू लावंडखरकटवाडी01/01/19699765964419
1102 विलास गोविंद कदमखरकटवाडी01/06/19567507540149
1103 शिवाजी अमृता पाटीलखरकटवाडी01/01/19588412967233
1104 विनायक शिवाजी भोजनेखरकटवाडी15/04/19839665221735
1105 सतीश बाबुराव लावंडखरकटवाडी01/01/19747020409730
1106 खुदबुद्दीन रेहमान सय्यदखरकटवाडी01/01/19499096709968
1107 गोदाबाई राजाराम सूर्यवंशीखरकटवाडी01/01/19518788841196
1108 तनुजा संजय झेंडेखरकटवाडी18/04/2006 
1109 ज्ञानदेव गोविंदा कळंत्रेखरकटवाडी01/01/19609404330954
1110 विमल बाबू पाटीलखरकटवाडी01/06/19759637189980
1111 शुभम शिवाजी शिंदेखरकटवाडी01/01/19969130791590
1112 शिवबाई महादेव महाजनखरकटवाडी01/06/19479890740758
1113 तानाजी केशव सूर्यवंशीखरकटवाडी01/06/1950 
1114 सुनीता सुनील चव्हाणखरकटवाडी01/01/19879921557196
1115 नसीमा बाबासो शेखखरकटवाडी01/01/19618390564986
1116 सुदाम जयवंत जाधवखरकटवाडी01/06/19677875918416
1117 विशाल विठ्ठल शिंदेखरकटवाडी27/12/19988605371404
1118 वैशाली पंडित पाटीलखरकटवाडी24/04/19918805017880
1119 यल्लवा कल्लाप्पा हेळवीखटाव-9970916735
1120 रामू इजाप्पा कांबळेखटाव01/06/19747387344823
1121 आण्णाप्पा सोमलिंग बाळूमाणेखटाव01/06/19699730233514
1122 मारुती कल्लाप्पा हेळवीखटाव- 
1123 गणपती रामू कांबळेखटाव29/04/20097387344823
1124 शशिकांत सैदु कांबळेखटाव01/07/19779975845166
1125 सुलोचना बाबुराव कुंभारखटाव01/06/19569970742338
1126 पटूसो तातोबा इंगवलेखटाव01/06/19679595086415
1127 आमगोंडा बसाप्पा बेडगेखटाव06/03/19889021955461
1128 महाबुब अल्लाबक्ष इनामदारखटाव01/06/19559096494294
1129 तुकाराम आबा पाटीलखटाव01/01/19957756951826
1130 सखुबाई तुकाराम पाटीलखटाव01/01/19957756951826
1131 इराप्पा निंगाप्पा हुक्किरीखटाव01/06/19469763632630
1132 रोहित सदाशिव हेळवीखटाव28/02/20089970916735
1133 गणपती भैराप्पा व्हनानावरखटाव14/08/19957559189718
1134 कल्पना ज्ञानबा चांभारखटाव01/01/19807709457040
1135 शंकर भैराप्पा व्हनानावरखटाव01/06/19977559189718
1136 लक्ष्मीबाई आप्पासो नाईकखटाव01/08/19809766082749
1137 संग्राम दादासो पाटीललक्ष्मीवाडी04/05/20059766828188
1138 विठ्ठल दत्तू चव्हाणलक्ष्मीवाडी01/06/19568007917409
1139 लक्समीबाई जोतिबा खोतलक्ष्मीवाडी01/06/19368806964196
1140 नितेश रमेश कांबळेलक्ष्मीवाडी01/06/2010 
1141 सुरेश आप्पासो जाधवलक्ष्मीवाडी15/05/19709623274582
1142 तम्मण्णा पाटील मारुतीलक्ष्मीवाडी01/06/19429021028269
1143 तुकाराम उमाजी खोतलक्ष्मीवाडी01/06/19458888441428
1144 राधा शिवाजी गुरवलक्ष्मीवाडी10/06/19919075694188
1145 राजाराम संभाजी खोतलक्ष्मीवाडी01/06/19809767322672
1146 अजिंक्य तात्यासाहेब खोतलक्ष्मीवाडी04/09/20059850573527
1147 शंकर सहदेव जाधवलक्ष्मीवाडी01/06/19809561131277
1148 आप्पासो शंकर लोहारलिंगनूर01/01/19529075941072
1149 हिराबाई चंदू नाईकलिंगनूर01/06/19419552061620
1150 यल्लाप्पा चंदू नाईकलिंगनूर01/06/19669552061620
1151 हरिदास ईश्वर मगदूमलिंगनूर05/11/19749923427232
1152 कल्लाप्पा बाळू सोनुरेलिंगनूर01/01/19809764745636
1153 प्रकाश देवगोंडा पाटीललिंगनूर01/01/1984 
1154 अनिता आण्णासो नलवडेलिंगनूर31/10/19807875480644
1155 विजय मारुती शिंदेलिंगनूर01/02/19727875480442
1156 आरोही कासीम भोसलेलिंगनूर21/10/20139049112918
1157 सोनाली महादेव पाटीललिंगनूर22/11/19987588865665
1158 गुराबाई शामराव माळीलिंगनूर01/06/19789561071237
1159 दिलीप बापू शिंदेलिंगनूर04/02/19677219394652
1160 परशराम तातोबा शिंदेलिंगनूर01/02/19818007106012
1161 प्रतीक विजय शिंदेलिंगनूर05/09/20027875480442
1162 पार्वती दत्ता मगदूईमलिंगनूर01/06/19589865851413
1163 सैदू रामू वाघमोडेलिंगनूर01/06/1957 
1164 मुरलीधर शांतीनाथ सोनुरेलिंगनूर01/06/19758806714791
1165 बेल्लाप्पा भीमू वाघमोडेलिंगनूर01/01/1969 
1166 लक्ष्मण सैदू वाघमोडेलिंगनूर06/01/19728975120497
1167 अशोक लक्ष्मण मगदूमलिंगनूर13/01/1992 
1168 प्रीती अनिल माळीलिंगनूर09/04/20098380038712
1169 प्रशांत दत्तात्रय मगदूमलिंगनूर05/02/19928007495119
1170 काशीराम गंगांना मांगलिंगनूर01/06/19429923726380
1171 अशोक मारुती मगदूमलिंगनूर01/06/19648381006648
1172 सुकुमार कृष्ण मालीलिंगनूर01/06/19489860207826
1173 अलय्या मल्लय्या स्वामीलिंगनूर01/06/19429637354652
1174 रंजना शिवाप्पा कुरणेलिंगनूर01/06/19718379989158
1175 परशराम शंकर जाधवलिंगनूर01/06/19848275989228
1176 अप्पासाहेब दादू सोनुरेलिंगनूर01/06/1947 
1177 दीपाली दत्ता माळीलिंगनूर10/04/19979545571217
1178 मल्लू शिवाप्पा माळीलिंगनूर01/06/19508600614435
1179 दादू पारिसा व्हसमाणेलिंगनूर01/06/1934 
1180 विजय मारुती मोरेलिंगनूर01/06/19877350606958
1181 विश्वनाथ महादेव मगदूमलिंगनूर01/06/19679764062275
1182 शांताबाई देवप्पा बनणेलिंगनूर01/06/19419096427312
1183 विमल दऱ्याप्पा चौघडेलिंगनूर01/06/19718600551183
1184 रंजना विठ्ठल पाटीललिंगनूर01/06/19629095033937
1185 महेश सुनील गडदेलिंगनूर23/06/20159545386433
1186 सुरज भूपाल सोनुरेलिंगनूर05/11/19957775888729
1187 भारती परया स्वामीलिंगनूर01/06/19609430909401
1188 हितेश ताराचंद शहामाधवनगर09/01/19669422040221
1189 शहनाज खाजामिया शेखमाधवनगर25/10/19739763680494
1190 प्रवीण बाळासो आवळेमाधवनगर25/10/19789158491744
1191 मिनाक्षी वन्नुरस्वामी मद्रासीमाधवनगर15/06/19889970686467
1192 संकेत दिलीप चव्हाणमाधवनगर21/06/20079096265411
1193 सचिन शिवाजी साळुंखेमाधवनगर03/11/19799923308226
1194 शंकर नारायण पवारमाधवनगर04/08/19809975175171
1195 सुनीता अशोक गोसावीमाधवनगर02/01/19859890982819
1196 आदम अशोक आवळेमाधवनगर02/02/19827875278174
1197 सोमनाथ हणमंत खैरमाधवनगर04/05/19868805431568
1198 शरयू श्रीकांत कनोजेमाधवनगर04/01/19989421173423
1199 रामचंद्र' दामू कांबळेमाधवनगर- 
1200 संजय राजाराम कोळीमाधवनगर06/12/19989011489783
1201 अनुजा अरुण बापटमाधवनगर06/09/19838421900451
1202 शाहीर मेहबूब मुल्लामाधवनगर01/06/19807798835458
1203 इंदुताई प्रभाकर वनारसेमाधवनगर01/01/19848483945120
1204 वैष्णवी अनिल जाधवमाधवनगर04/04/20137798160204
1205 भारत ज्ञानू खांडेकरमाधवनगर17/07/19769890248428
1206 सुरज राजेंद्र पाटीलमाधवनगर29/01/19958698222176
1207 प्रभाकर पांडुरंग वनारसेमाधवनगर01/01/19448483945120
1208 मुकुंद रामचंद्र कोकाटेमाधवनगर25/11/19489579419700
1209 शिल्पा प्रदीप कदममाधवनगर01/10/19889975490005
1210 सचिन रघुनाथ शिंदेमाधवनगर21/04/19839168929230
1211 बेबीताई आनंदा निकममाधवनगर-7769036016
1212 शोभा रामचंद्र कांबळेमाधवनगर05/09/19788600913956
1213 सौरभ देवाप्पा चौगुलेमाधवनगर28/09/20008007800109
1214 महादेव रामचंद्र कदममाधवनगर10/12/19619158735082
1215 महादेव ज्ञानेश्वर राऊतमाधवनगर13/12/19839764413298
1216 मनीषा सुदाम धवणेमाधवनगर09/05/19859764413298
1217 वसंता लक्ष्मण पसारेमाधवनगर01/06/19528421774748
1218 इस्माईल मेहबूब बगलवालेमाधवनगर-9273230725
1219 लक्ष्मी शिवरुद्राप्पा कुंभारमाधवनगर02/02/19629921991195
1220 मनीष सचिन धुमाळमाधवनगर06/12/20059970043551
1221 सोमनाथ पांडुरंग कांबळेमाधवनगर27/06/19948805717094
1222 नकुशी सागर हेळवीमाधवनगर-9096434395
1223 पूनम शिवाजी हत्तीकरमाधवनगर11/01/19969890524682
1224 ज्ञानू दादू जाधवमाधवनगर02/03/19467507131020
1225 रणजित वसंत गाडेमाधवनगर- 
1226 लक्ष्मण रामचंद्र सूर्यवंशीमाधवनगर01/06/19519890419347
1227 विमल बाबुराव चव्हाणमाधवनगर10/06/19609372304843
1228 महंमदशफी बाबाजन बेपारीमाधवनगर14/06/19979922315599
1229 शब्बीर पापालाल आतारमाधवनगर09/08/19768600641155
1230 गुरुदेव राजाराम गेजगेमाधवनगर16/08/19948484976303
1231 मयुरी शिवाजी जाधवमाधवनगर06/02/19879096005261
1232 दशरथ खाशाबा देशमुखमाधवनगर10/01/19459921020811
1233 सुरेश मारुती बागनेमाधवनगर30/01/19567387384381
1234 मल्लव्वा बाळाप्पा भास्करमाधवनगर-7066332401
1235 सपना सोपान साळुंखेमाधवनगर-8698850438
1236 भास्कर चंद्रकांत बनकरीमाधवनगर05/10/19779689087390
1237 rajaram शिवाप्पा आगळेमाधवनगर-9158751446
1238 रेश्मा प्रमोद मोरेमालेवाडी27/08/19898806599294
1239 वसंत दिलीप निरवाणेमालेवाडी10/05/19839823281414
1240 कुमार आनंदा उगळेमालेवाडी26/06/19789130286082
1241 चंपाबाई भीमराव लटपटेमालेवाडी01/06/19479766972579
1242 सुभाष शंकर तोडकरमालेवाडी04/11/19828888124553
1243 फुलाबाई शंकर कोकणेमालगाव01/06/19467385658942
1244 सुशीला श्रीशैल पुजारीमालगाव-7387509916
1245 RAMU BHIMU SONDAKARमालगाव01/06/19459767002997
1246 ANNASO APPASO GAYKWADमालगाव-9765313532
1247 INAYAT CHAND PATHANमालगाव01/06/19619156871992
1248 AKKATAI ANNASO MALIमालगाव01/06/19497888114550
1249 GOVIND SHANKAR VARKALमालगाव01/06/19468806588844
1250 MAHADEVI NARAYAN HEGADEमालगाव01/01/1978 
1251 PUSHPA ITHAL KADAमालगाव10/05/19659637691124
1252 AYUBKHAN CHAND JAMADARमालगाव02/06/19709923687786
1253 SWAPNALI SAHADEV SHINDEमालगाव17/10/19869890164870
1254 SUREKHA BALAWANT SHINDEमालगाव01/02/19759673365016
1255 AKKUBAI BHIMA CHOUGULEमालगाव01/01/19839545017289
1256 SURAJ SANJAY SAWANTमालगाव18/02/19949822775465
1257 GOKULA DADU SAWANTमालगाव17/12/19597066783442
1258 सृष्टी सतीश जतेमालगाव08/08/20089921304924
1259 आण्णासो धनपाल पाटीलमालगाव03/06/19847066320800
1260 भाग्यश्री अनिल सावकारमालगाव08/04/19967385917365
1261 वंदना विठ्ठल मगदूममालगाव01/01/19807385199111