दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : जत दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अस्थिव्यंग
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 12154../GMPT/Photo/12154.JPG../GMPT/Pramanptr/12154.JPGकल्लाप्पा हरिबा सोलनकरअचकनहळ्ळी-7030786602 View फोटो प्रमाणपत्र
2 12257../GMPT/Photo/12257.JPG../GMPT/Pramanptr/12257.JPGबापुसो पितांबर सोलनकरअचकनहळ्ळी01/06/19848600761327 View फोटो प्रमाणपत्र
3 12341../GMPT/Photo/12341.JPG../GMPT/Pramanptr/12341.JPGसागर शिवाजी सोनुरेअचकनहळ्ळी01/06/19889049628784 View फोटो प्रमाणपत्र
4 33465../GMPT/Photo/33465.jpg../GMPT/Pramanptr/33465मारुती पांडुरंग पाटीलअचकनहळ्ळी01/01/19727391870012 View फोटो प्रमाणपत्र
5 16894../GMPT/Photo/16894../GMPT/Pramanptr/16894मल्लिकार्जुन निंगाप्पा शेझाळेअक्कळवाडी01/01/19737387218173 View फोटो प्रमाणपत्र
6 16956../GMPT/Photo/16956../GMPT/Pramanptr/16956शरणप्पा लक्ष्मण मांगअक्कळवाडी01/01/19809900955201 View फोटो प्रमाणपत्र
7 17168../GMPT/Photo/17168../GMPT/Pramanptr/17168शेकर सदाशिव मांगअक्कळवाडी07/07/2005  View फोटो प्रमाणपत्र
8 17250../GMPT/Photo/17250../GMPT/Pramanptr/17250शिवाप्पा यांकाप्पा नाव्हीअक्कळवाडी01/01/19668390866719 View फोटो प्रमाणपत्र
9 17283../GMPT/Photo/17283../GMPT/Pramanptr/17283प्रेमा नागाप्पा शेजालेअक्कळवाडी17/04/19989922884851 View फोटो प्रमाणपत्र
10 17325../GMPT/Photo/17325../GMPT/Pramanptr/17325शिवमा गीरमला माविनमरअक्कळवाडी01/01/19689975860941 View फोटो प्रमाणपत्र
11 3777../GMPT/Photo/3777../GMPT/Pramanptr/3777विठ्ठल गिरमल्ल मालाबादीअक्कळवाडी01/06/19577410198665 View फोटो प्रमाणपत्र
12 35460../GMPT/Photo/35460../GMPT/Pramanptr/35460उद्धव विष्णू पवारअमृतवाडी15/06/19669637699505 View फोटो प्रमाणपत्र
13 35486../GMPT/Photo/35486../GMPT/Pramanptr/35486हिराबाई कृष्णा केदारअमृतवाडी01/01/19339623975604 View फोटो प्रमाणपत्र
14 21663../GMPT/Photo/21663../GMPT/Pramanptr/21663अश्विनी लक्ष्मण पडोळकरअमृतवाडी18/07/20139096490618 View फोटो प्रमाणपत्र
15 21831../GMPT/Photo/21831../GMPT/Pramanptr/21831बसवराज भीमसेन माळीअमृतवाडी10/10/19949404694171 View फोटो प्रमाणपत्र
16 40055../GMPT/Photo/40055../GMPT/Pramanptr/40055शिवाक्का परसप्पा मिरजेअमृतवाडी01/01/19549049931968 View फोटो प्रमाणपत्र
17 21803../GMPT/Photo/21803.jpg../GMPT/Pramanptr/21803चंद्रा राजेश कोळीअंकलगी01/06/19849049637731 View फोटो प्रमाणपत्र
18 22116../GMPT/Photo/22116.jpg../GMPT/Pramanptr/22116.jpgचिनगिसाब हाजीलाल मुल्लाअंकलगी01/06/19799096198179 View फोटो प्रमाणपत्र
19 21741../GMPT/Photo/21741../GMPT/Pramanptr/21741कस्तुरी तायाप्पा मेत्रीअंकलगी-9765480054 View फोटो प्रमाणपत्र
20 33427../GMPT/Photo/33427.jpg../GMPT/Pramanptr/33427गोपाल महादेव कोळीअंकलगी15/05/19918805525695 View फोटो प्रमाणपत्र
21 36513../GMPT/Photo/36513.jpg../GMPT/Pramanptr/36513जनाबाई नामदेव कोळीअंकलगी01/01/19489665945337 View फोटो प्रमाणपत्र
22 33658../GMPT/Photo/33658.jpg../GMPT/Pramanptr/33658.jpgसोहेल सिकंदर नदाफअंकलगी25/07/20037709940447 View फोटो प्रमाणपत्र
23 33880../GMPT/Photo/33880.jpg../GMPT/Pramanptr/33880भीमाशंकर तुकाराम पत्तारअंकलगी01/06/19627410161146 View फोटो प्रमाणपत्र
24 33943../GMPT/Photo/33943.jpg../GMPT/Pramanptr/33943चंद्रशेखर इरांना उदगेरीअंकलगी01/02/19539049701439 View फोटो प्रमाणपत्र
25 11788../GMPT/Photo/11788.jpg../GMPT/Pramanptr/11788अक्षय गुराप्पा कांबळेअंकलगी24/10/19997219280238 View फोटो प्रमाणपत्र
26 17411../GMPT/Photo/17411.jpg../GMPT/Pramanptr/17411.jpgसविता धानाप्पा आरळीअंकलगी01/01/19899673989502 View फोटो प्रमाणपत्र
27 17474../GMPT/Photo/17474.jpg../GMPT/Pramanptr/17474राकेश भीमाप्पा अजमानेअंकलगी14/05/20037410544124 View फोटो प्रमाणपत्र
28 17572../GMPT/Photo/17572.jpg../GMPT/Pramanptr/17572.jpgपद्मावती महादेव रेवगोंडअंकलगी04/11/19949921134188 View फोटो प्रमाणपत्र
29 17266../GMPT/Photo/17266.jpg../GMPT/Pramanptr/17266.jpgश्रीमंत बसगोंडा मैत्रीअंकलगी01/01/19717038137501 View फोटो प्रमाणपत्र
30 16826../GMPT/Photo/16826.jpg../GMPT/Pramanptr/16826शिवाप्पा देवप्पा मांगअंकलगी01/01/1950  View फोटो प्रमाणपत्र
31 16305../GMPT/Photo/16305.jpg../GMPT/Pramanptr/16305अप्पासाहेब चनबसू मालीअंकलगी-9823317742 View फोटो प्रमाणपत्र
32 16411../GMPT/Photo/16411.jpg../GMPT/Pramanptr/16411.jpgसिद्धाप्पा भोजाप्पा वाघोलीअंकलगी01/06/19587588252604 View फोटो प्रमाणपत्र
33 16589../GMPT/Photo/16589.jpg../GMPT/Pramanptr/16589गंगाबाई अंबण्णा मांगअंकलगी01/01/1963  View फोटो प्रमाणपत्र
34 12516../GMPT/Photo/12516.jpg../GMPT/Pramanptr/12516रेवबाई अण्णाप्पा गाडीवडरअंकलगी01/01/19719970559567 View फोटो प्रमाणपत्र
35 18443../GMPT/Photo/18443.jpg../GMPT/Pramanptr/18443संतोष बाबुराव पुजारीअंकलगी18/01/19918806916483 View फोटो प्रमाणपत्र
36 18498../GMPT/Photo/18498.jpg../GMPT/Pramanptr/18498महादेव आडवेंप्पा कोरेअंकलगी01/01/1994  View फोटो प्रमाणपत्र
37 18571../GMPT/Photo/18571.jpg../GMPT/Pramanptr/18571लक्ष्मीबाई धुंडाप्पा मैत्रीअंकलगी01/01/19369765480054 View फोटो प्रमाणपत्र
38 18724../GMPT/Photo/18724.jpg../GMPT/Pramanptr/18724.jpgराजश्री बिराप्पा कळीअंकलगी01/01/19907387182393 View फोटो प्रमाणपत्र
39 18902../GMPT/Photo/18902.jpg../GMPT/Pramanptr/18902तुकाराम तिप्पण्णा कोलकारअंकलगी01/06/1978  View फोटो प्रमाणपत्र
40 18551../GMPT/Photo/18551../GMPT/Pramanptr/18551बापू आण्णाप्पा मंडलेअंकले-7264081545 View फोटो प्रमाणपत्र
41 17999../GMPT/Photo/17999../GMPT/Pramanptr/17999रुक्मिणी तुकाराम टकलेअंकले01/06/19748007659565 View फोटो प्रमाणपत्र
42 18074../GMPT/Photo/18074.jpg../GMPT/Pramanptr/18074छाया कृष्णा बंडगरअंकले01/06/19889890846009 View फोटो प्रमाणपत्र
43 19480../GMPT/Photo/19480.jpg../GMPT/Pramanptr/19480.pdfमधुकर शिवाजी नाईकअंकले20/07/19817875782829 View फोटो प्रमाणपत्र
44 16975../GMPT/Photo/16975.jpg../GMPT/Pramanptr/16975काशिलिंग विष्णु पुजारीअंकले15/06/19919561032718 View फोटो प्रमाणपत्र
45 17201../GMPT/Photo/17201.jpg../GMPT/Pramanptr/17201.pdfदत्तूबा हिंदुराव दुधाळअंकले01/01/19369975661988 View फोटो प्रमाणपत्र
46 11803../GMPT/Photo/11803.jpg../GMPT/Pramanptr/11803.pdfशोभा लक्ष्मण पुजारीअंकले01/01/19927798938395 View फोटो प्रमाणपत्र
47 5281../GMPT/Photo/5281.jpg../GMPT/Pramanptr/5281तुकाराम श्रीपती जाधवअंकले01/06/19698007317930 View फोटो प्रमाणपत्र
48 5168../GMPT/Photo/5168.jpg../GMPT/Pramanptr/5168सविता सुखदेव खराडेअंकले01/01/19707262969126 View फोटो प्रमाणपत्र
49 5575../GMPT/Photo/5575.jpg../GMPT/Pramanptr/5575गोरखनाथ जालिंदर जाधवअंकले01/01/1940  View फोटो प्रमाणपत्र
50 5633../GMPT/Photo/5633.jpg../GMPT/Pramanptr/5633.pdfरेखा शहाजी ऐवळेअंकले01/01/19747758080561 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : जत दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अस्थिव्यंग
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 कल्लाप्पा हरिबा सोलनकरअचकनहळ्ळी-7030786602
2 बापुसो पितांबर सोलनकरअचकनहळ्ळी01/06/19848600761327
3 सागर शिवाजी सोनुरेअचकनहळ्ळी01/06/19889049628784
4 मारुती पांडुरंग पाटीलअचकनहळ्ळी01/01/19727391870012
5 मल्लिकार्जुन निंगाप्पा शेझाळेअक्कळवाडी01/01/19737387218173
6 शरणप्पा लक्ष्मण मांगअक्कळवाडी01/01/19809900955201
7 शेकर सदाशिव मांगअक्कळवाडी07/07/2005 
8 शिवाप्पा यांकाप्पा नाव्हीअक्कळवाडी01/01/19668390866719
9 प्रेमा नागाप्पा शेजालेअक्कळवाडी17/04/19989922884851
10 शिवमा गीरमला माविनमरअक्कळवाडी01/01/19689975860941
11 विठ्ठल गिरमल्ल मालाबादीअक्कळवाडी01/06/19577410198665
12 उद्धव विष्णू पवारअमृतवाडी15/06/19669637699505
13 हिराबाई कृष्णा केदारअमृतवाडी01/01/19339623975604
14 अश्विनी लक्ष्मण पडोळकरअमृतवाडी18/07/20139096490618
15 बसवराज भीमसेन माळीअमृतवाडी10/10/19949404694171
16 शिवाक्का परसप्पा मिरजेअमृतवाडी01/01/19549049931968
17 चंद्रा राजेश कोळीअंकलगी01/06/19849049637731
18 चिनगिसाब हाजीलाल मुल्लाअंकलगी01/06/19799096198179
19 कस्तुरी तायाप्पा मेत्रीअंकलगी-9765480054
20 गोपाल महादेव कोळीअंकलगी15/05/19918805525695
21 जनाबाई नामदेव कोळीअंकलगी01/01/19489665945337
22 सोहेल सिकंदर नदाफअंकलगी25/07/20037709940447
23 भीमाशंकर तुकाराम पत्तारअंकलगी01/06/19627410161146
24 चंद्रशेखर इरांना उदगेरीअंकलगी01/02/19539049701439
25 अक्षय गुराप्पा कांबळेअंकलगी24/10/19997219280238
26 सविता धानाप्पा आरळीअंकलगी01/01/19899673989502
27 राकेश भीमाप्पा अजमानेअंकलगी14/05/20037410544124
28 पद्मावती महादेव रेवगोंडअंकलगी04/11/19949921134188
29 श्रीमंत बसगोंडा मैत्रीअंकलगी01/01/19717038137501
30 शिवाप्पा देवप्पा मांगअंकलगी01/01/1950 
31 अप्पासाहेब चनबसू मालीअंकलगी-9823317742
32 सिद्धाप्पा भोजाप्पा वाघोलीअंकलगी01/06/19587588252604
33 गंगाबाई अंबण्णा मांगअंकलगी01/01/1963 
34 रेवबाई अण्णाप्पा गाडीवडरअंकलगी01/01/19719970559567
35 संतोष बाबुराव पुजारीअंकलगी18/01/19918806916483
36 महादेव आडवेंप्पा कोरेअंकलगी01/01/1994 
37 लक्ष्मीबाई धुंडाप्पा मैत्रीअंकलगी01/01/19369765480054
38 राजश्री बिराप्पा कळीअंकलगी01/01/19907387182393
39 तुकाराम तिप्पण्णा कोलकारअंकलगी01/06/1978 
40 बापू आण्णाप्पा मंडलेअंकले-7264081545
41 रुक्मिणी तुकाराम टकलेअंकले01/06/19748007659565
42 छाया कृष्णा बंडगरअंकले01/06/19889890846009
43 मधुकर शिवाजी नाईकअंकले20/07/19817875782829
44 काशिलिंग विष्णु पुजारीअंकले15/06/19919561032718
45 दत्तूबा हिंदुराव दुधाळअंकले01/01/19369975661988
46 शोभा लक्ष्मण पुजारीअंकले01/01/19927798938395
47 तुकाराम श्रीपती जाधवअंकले01/06/19698007317930
48 सविता सुखदेव खराडेअंकले01/01/19707262969126
49 गोरखनाथ जालिंदर जाधवअंकले01/01/1940 
50 रेखा शहाजी ऐवळेअंकले01/01/19747758080561
51 संतोष महादेव दुधाळअंकले10/03/20039766971282
52 दादासो बिरा गोरेअंकले01/01/19499168368912
53 सारजाबाई किसन दुधाळअंकले01/01/19618390058789
54 प्रकाश मनगु कटरेअंकले01/06/19869730631840
55 शामराव मनगु कटरेअंकले01/06/19849730631840
56 सतीश शिवाजी खराडेअंकले05/07/19988390865816
57 बाळासाहेब गणपती भोसलेअंत्राळ17/02/19687798544623
58 पारुबाई रावसो सावंतअंत्राळ01/01/19557798546230
59 मंगल शिवाजी भोसलेअंत्राळ02/03/19527798544623
60 पांडुरंग संभाजी सावंतअंत्राळ- 
61 तेजसिंग शिवाजी साळुंखेअंत्राळ-9960423104
62 स्वप्नील रामचंद्र सपतालअंत्राळ12/03/1999 
63 दिपाली केशव केदारअंत्राळ01/06/19887030249523
64 काशीबाई मारुती बुरुथेअंत्राळ01/01/19427798714485
65 दिनकर माणिक सपताळअंत्राळ05/06/19959545644390
66 शबाना हसन मुजावरअंत्राळ-8975526503
67 मंगल महादेव मानेअंत्राळ10/10/19469764772110
68 सिद्राम मारुती मानेअंत्राळ10/10/19407387055857
69 सचिन बाळासो bhosaleअंत्राळ- 
70 नितीन बाळासो भोसलेअंत्राळ- 
71 रमेश शामराव कोळीआसंगी (जत)01/01/19739766231779
72 ज्ञानदेव धोंडीराम पुंदेआसंगी (जत)01/01/1986 
73 प्रवीण शिवाजी मानेआसंगी (जत)03/12/20109975679105
74 आप्पासो दादू पाटीलआसंगी (जत)01/01/19489503214540
75 अझरुद्दीन अमीन मणेरीआसंगी (जत)01/01/19909604228362
76 लक्ष्मण खेत्री बाबरआसंगी (जत)05/04/19568275511052
77 धानाप्पा सिद्धाप्पा मोगलीआसंगी (जत)01/06/19747028707210
78 शिवाजी खिराप्पा मोडेआसंगी (जत)01/01/1961 
79 मल्लाप्पा बाळू हंकारेआसंगी (जत)01/01/19439970581822
80 सुगलाबाई मल्लाप्पा हंकारेआसंगी (जत)01/01/19439970581822
81 शुभम प्रकाश हंकारेआसंगी (जत)02/01/20099970581822
82 सुबराया साबू पारसेआसंगी (जत)01/06/19539665429495
83 जनाबाई तातोबा गायकवाडआसंगी (जत)01/01/19669423023827
84 लक्ष्मी बबन तुराईआसंगी (जत)-7410116808
85 सुलवंता काशिनाथ तुराईआसंगी (जत)31/08/19929766118235
86 शितल सुभाष वाघमोडेआसंगी (जत)11/09/20017083001920
87 मच्छिन्द्र मलकु कुटेआसंगी (जत)01/06/19749890581297
88 अमोल सुभाष वाघमोडेआसंगी (जत)20/11/19997083001920
89 ज्योती धनाजी खोतआसंगी (जत)15/06/20038805870471
90 यशवंत पांडुरंग मानेआसंगी (जत)01/01/19657350530896
91 काजल भिमा करांडेआसंगी (जत)02/10/20008600817562
92 अनुसया रावसाहेब शिंदेआसंगी (जत)01/07/19578412833285
93 शहाजी बाळासाहेब करांडेआसंगी (जत)22/12/20079975903412
94 अनिल संभाजी तुराईआसंगी (जत)20/12/2005 
95 माणिक रखमाजी वाघमोडेआसंगी (जत)01/06/19889834272991
96 रावसाहेब लक्ष्मण शिंदेआसंगी (जत)22/08/19569764063624
97 संदीप अशोक तुराईआसंगी (जत)12/10/2005 
98 संजय यल्लाप्पा बिराजदारआसंगी (जत)01/06/19819637257131
99 भाग्यश्री सुरेश पाटीलआसंगी (जत)28/10/2005 
100 आत्माराम बंडा रजपूतआसंगी (जत)01/01/19938600961742
101 शिवाजी जगन्नाथ मानेआसंगी (जत)01/01/19589503193635
102 रघुनाथ परसराम कोळीआसंगी (जत)01/01/19918308927725
103 कुंडलिक मारुती जाधवआसंगी (जत)01/01/19419767446247
104 तेजस तानाजी जाधवआसंगी (जत)-7769958280
105 सिंधू सोपान भोसलेआसंगी (जत)01/01/19599561937174
106 राधिका दत्तात्रय मानेआसंगी (जत)-9637009141
107 अर्जुन सुभेदार पुंदेआसंगी (जत)01/01/20079168769114
108 सुरेश चंद्रकांत शिंदेआसंगी (जत)22/06/20007028481557
109 धनाजी आण्णाप्पा पाटीलआसंगी (जत)01/12/19879702871394
110 सोनाबाई रामू गायकवाडआसंगी (जत)-9049457899
111 संभाजी रावसाहेब जाधवआसंगी (जत)01/01/1967 
112 कैलास शिवाजी जाधवआसंगी (जत)06/07/19799420449917
113 लक्ष्मीबाई उध्द्वव जाधवआसंगी (जत)01/01/19488652101329
114 शशिकांत वसंतराव कुलकर्णीआसंगी (जत)29/04/19769421224998
115 दऱ्याप्पा हणमंत सर्जेआसंगी (जत)-9766459776
116 गुराप्पा धुळाप्पा सर्जेआसंगी (जत)01/01/19489145724621
117 शंकर धुळाप्पा सर्जेआसंगी (जत)01/01/19397038358205
118 रावसो भिमाण्णा सर्जेआसंगी (जत)01/01/19409765759374
119 भैरवनाथ महादेव शिंगाडेआसंगी (तुर्क)-8805699277
120 राहुल उत्तम शिवशरणआसंगी (तुर्क)-7387984297
121 भाऊसाहेब शिवाजी वाघेआसंगी (तुर्क)- 
122 दादासो तुकाराम वाघेआसंगी (तुर्क)-9552306429
123 धानव्वा बापू गंगनमालेआसंगी (तुर्क)-9922669364
124 महादेव नारायण गेजगेआवंढी01/01/19467387327255
125 पोपट सुखदेव कोळीआवंढी10/08/19507028828702
126 मुह्मद सिरज मुलाणीआवंढी16/09/19929096940411
127 साहेबराव दिगंबर काशीदआवंढी20/10/19709960901905
128 मंगल ज्ञानू येडगेआवंढी-9673653897
129 तानाजी पितांबर कोडगआवंढी01/01/19768007256305
130 विद्या नानासो शिंदेआवंढी01/01/1971 
131 साऊबाई आबासो कोडगआवंढी01/01/19468071201410
132 महादेव नारायण गेजगेआवंढी01/01/19467387327255
133 उत्तम शकर कोडगआवंढी-8600424235
134 मारुती तुकाराम कोडगआवंढी02/10/19959919269329
135 कृष्णदेव बाबुराव कोडगआवंढी-7028577899
136 अंजिक्य शामराव कोडगआवंढी19/08/19887028828656
137 अप्पा बाबू चव्हाणआवंढी-9049972954
138 शशिकला बापू बाबरआवंढी06/07/19839422739974
139 समाधान महादेव जाधवआवंढी01/01/19897798872575
140 संजय रामचंद्र तोरणेआवंढी02/01/19749890829714
141 नानासाहेब नामदेव केदारआवंढी02/06/19547875430793
142 रुपाली लक्ष्मन मानेआवंढी- 
143 बायडाबाई गोविंदा गेजगेआवंढी01/01/19637798862779
144 दत्तात्रय ईश्वर कोडगआवंढी01/01/19649096287334
145 दगडू सोपान जाधवआवंढी01/06/1962 
146 अनिल श्रीरंग शिंदेआवंढी22/05/19869765693154
147 मारुती रंगराव कोडगआवंढी20/07/19999766890712
148 भीमराव सुखदेव मोहितेआवंढी- 
149 सीताराम नामदेव कोडगआवंढी01/01/19547507707566
150 अजय ज्ञाने श्वर कोडगआवंढी24/06/2006 
151 अदिती पांडुरंग कोडगआवंढी24/07/20139764750973
152 गोपीनाथ शंकर गेजगेआवंढी01/01/19847385542907
153 श्रुती पांडुरंग कोडगआवंढी03/03/20129764750973
154 बंडुपांत विष्णू कोडगआवंढी01/09/1978 
155 शारदा खंडागळे खंडकलेआवंढी01/02/1994 
156 सचिन शंकर कोडगआवंढी- 
157 मारुती दामोदर तोरणेआवंढी23/02/1984 
158 बायडा शिवाजी देशमुखआवंढी02/01/19459049511291
159 महादेव संभाजी वाघमारेआवंढी15/02/19859673668536
160 स्नेहल सुर्यकांत कोडगआवंढी-9637699647
161 सोनाक्षी सोमशेखर विभुतेआवंढी25/04/20139890333673
162 संगीत सुनील कांबळेआवंढी06/05/1975 
163 विश्वास यल्लाप्पा खांडेकरबागलवाडी01/06/19729665296937
164 अशोक रंगनाथ बगलबागलवाडी01/05/1983 
165 प्रल्हाद विष्णू बगलबागलवाडी01/06/19659765662773
166 तानाजी पांडुरंग खिलारेबागलवाडी01/06/1965 
167 पारुबाई सुखदेव बागलबागलवाडी01/01/19407264896339
168 सुशीला तानाजी चव्हाणबागलवाडी01/06/19467559475988
169 सोपान कृष्णा खांडेकरबागलवाडी01/06/19569158868582
170 ऋतुजा काकासो खांडेकरबागलवाडी01/06/20047378964111
171 विठ्ठल ज्ञानू मुंजेबागलवाडी01/06/19757756036225
172 जयश्री भानुदास मुंजेबागलवाडी01/06/19807030998503
173 चंद्रकांत यल्लव्वा खांडेकरबागलवाडी01/06/19607719911828
174 शिवाजी सोपण वागमारेबागेवाडी01/01/19699657800665
175 दादासो पांडुरंग हाक्केबागेवाडी01/05/19759637699033
176 अर्चना गुंदा यमगरबागेवाडी01/06/19869545003889
177 अंजना अरविंद चौगुलेबागेवाडी01/01/19779673032335
178 अरविंद तुकाराम चौगुलेबागेवाडी01/01/19799673032335
179 संजय मनोहर यमगरबागेवाडी01/01/19819545874421
180 श्रीमंत अण्णा शेडगेबागेवाडी01/01/19489552934687
181 पदाबाई तुकाराम शिवशरणबागेवाडी01/01/19718168265066
182 सचिन नानासो येवलेबागेवाडी01/06/19939850141321
183 सुनीता गंगाराम पडोलकरबागेवाडी01/06/19727028235651
184 वसंत ज्ञानू वागमारेबागेवाडी01/01/19547775812755
185 नामदेव दौलू वागमारेबागेवाडी01/01/19377720810432
186 सचिन मारुती शेडगेबागेवाडी01/01/19959604363672
187 प्रणव बापू चौगुलेबागेवाडी26/08/20089561401118
188 संपाबाई बाबासो पडोळकरबागेवाडी01/06/19459881815157
189 विशाल नामदेव पडोळकरबागेवाडी16/04/19898097272722
190 अंकुश आप्पा कुंभारबाज01/06/19729075832749
191 विकास भगवान गडदेबाज01/01/1993 
192 ज्ञानू शिवाजी गडदेबाज04/07/1980 
193 पारुबाई मनोहर मोहितेबाज01/01/1960 
194 अनिल कुंडलिक शिंदेबाज01/01/2009 
195 रोहित भावसाहेब गडदेबाज19/05/2006 
196 फिरोज इलाई शेखबाज01/01/1999 
197 बाळू बाबू मासाळबाज21/01/1970 
198 इंदाबाई रंगा गडदेबाज01/01/1945 
199 सदाशिव तुकाराम वाघमोडेबाज01/06/1969 
200 सुमाबाई तुकाराम गडदेबाज- 
201 BHI रूपनुंरबाज27/04/1992 
202 पांडुरंग तुकाराम गडदेबाज01/06/1966 
203 नंदकुमार आप्पासो कुंभारबाज01/01/1978 
204 पुष्पा संजय आगलावेबाज01/06/1972 
205 गोरख धोंडीराम गडदेबाज01/06/1980 
206 संतोष नामदेव सरगरबाज01/06/1996 
207 धुळा चेळेकर देवाप्पाबाज10/03/1987 
208 राणी देवाप्पा चेळेकरबाज07/03/1990 
209 मलकारी क्रिष्ट कदमबालगांव01/01/1959 
210 श्रीकांत अमसिद्द मंगबालगांव08/06/2000 
211 रुद्रव्वा परय्या हिरेमठबालगांव01/01/1974 
212 राचप्पा चनमल्ला जतकरबालगांव03/04/1940 
213 दावल गोबिदास नदाफबालगांव01/01/19807875489584
214 प्रकाश बाबुराव बंगालीबालगांव01/01/1984 
215 पराप्पा बसाप्पा माळीबालगांव01/01/1967 
216 रुद्रवा पर्यय हिरेमठबालगांव01/01/1974 
217 मळसिद्द अमसिद्द कांबळेबालगांव01/01/19809404337196
218 अमोल चीनानंदा कांबळेबालगांव07/02/19899765412610
219 गंगाबाई रामचंद्र गुरवबालगांव01/06/19559158714537
220 भावूसब यल्लाप्पा तेलासंगबालगांव01/05/19849545236627
221 धुंडावा मल्लप्पा पाटीलबालगांव01/01/1986 
222 श्रीशैल कल्लाप्पा बोरगीबालगांव01/01/19819637175439
223 गौरवा कल्लाप्पा तळेवाडीबालगांव01/01/1947 
224 राचप्पा चनमल्ल जतकरबालगांव03/04/1940 
225 दीपाली भीमाशंकर कांबळेबालगांव- 
226 श्रीकांत आमसिद्द मांगबालगांव08/06/2000 
227 मालकारी कृष्णा कदमबालगांव01/01/1959 
228 शारदा सिद्धराम हविनाळबालगांव01/01/1975 
229 मल्लप्पा परगोंडा नाव्हीबालगांव01/06/1942 
230 बिळेणीसिद्द कामना बोरगीबालगांव20/08/2005 
231 भाऊसो महादेव सावंतबनाळी01/01/19439637699688
232 हिराबाई बापू सावंतबनाळी01/01/1948 
233 रमेश बबन सावंतबनाळी11/01/19897709707240
234 उद्धव संभाजी सावंतबनाळी21/05/19819860228558
235 गंगाराम बली संकपाळबनाळी01/06/19438698170930
236 आप्प्पासो जगनाथ सावंतबनाळी07/05/1976 
237 राजाराम मारुती गुरवबनाळी02/06/19729673682425
238 अमोल राजाराम गुरवबनाळी09/12/19949673682415
239 तमांना शिवाप्पा पट्टणशेटीबनाळी01/01/19399822733968
240 अमोल प्रकाश चव्हाणबनाळी05/06/1997 
241 तात्यासो आण्णासो सावंतबनाळी01/01/19737387491881
242 सुरेश गणपती सावंतबनाळी01/01/19869860660406
243 शेकुंतला ईराप्पा कोरेबनाळी04/03/19987066960145
244 दीक्षा सहदेव पाटोळेबनाळी20/11/2004 
245 किशोर नाना सुर्वेबनाळी01/01/19779561080155
246 समाधान दामोदर घाटेबनाळी20/02/19819765938270
247 यशराज सुधाकर पाटीलबनाळी18/12/20088806376181
248 प्रियांका धोंडीराम सावंतबनाळी22/05/20027028235606
249 गुरुलिंग रेवनु कोरेबनाळी01/01/19899158289385
250 अरुण रामचंद्र यादवबनाळी01/06/19738390972682
251 ओंकार सतीश चव्हाणबनाळी13/10/20139637196335
252 गिरिजाबाई तुकाराम मालीबनाळी01/01/20007507694837
253 दत्तत्रया पांडुरंग सावंतबनाळी01/06/19689765256856
254 राजाराम नामदेव सावंतबनाळी01/06/19699623138112
255 ऋतुजा बबन सावंतबनाळी12/06/20127875136402
256 शरद गणपती सावंतबनाळी06/07/19878660660406
257 वैष्णवी भारत साळुंखेबनाळी-7262007195
258 सागर हुचप्पा कांबळेबसर्गी04/07/20017387933538
259 स्वप्नील इराप्पा तेलीबसर्गी01/06/19889766360687
260 यशराज पांडुरंग बामणेबसर्गी02/10/20118390717512
261 ऐश्वर्या सिदगोंडा बिरादारबसर्गी08/06/20048408893490
262 सुरेश शरणाप्पा कांबळेबसर्गी01/06/19839623049452
263 योगिता पांडुरंग बामणेबसर्गी16/08/20169765587109
264 सुखदेव शिवाप्पा कांबळेबसर्गी01/06/19687756084574
265 प्रभूनम बसवंत बामणेबसर्गी-7798681345
266 तायाप्पा भीमराय बामणेबसर्गी01/01/19569637386570
267 कुणाल बसवंत बामणेबसर्गी-7798681345
268 शिवाजी इराप्पा बामणेबसर्गी01/01/19747709897606
269 नागप्पा सिदराय बनपुरेबेळोंडगी22/05/19949070417699
270 कस्तुरी लक्ष्मण मणूरबेळोंडगी08/08/19819096534267
271 मल्लप्पा देवप्पा कोळीबेळोंडगी01/01/1953 
272 परमेश्वर संगप्पा हलकुडेबेळोंडगी01/01/19677559468349
273 चंदुसाब हसनसाब सनदीबेळोंडगी01/01/19669860148882
274 अशोक मलकप्पा खंबाळेबेळोंडगी02/06/19759823312567
275 अर्चना सोमनिंग खंबाळेबेळोंडगी01/01/19999766016404
276 कावेरी चंद्रकांत कोळीबेळोंडगी06/06/20067387470164
277 सोनक्का सोमण्णा पुजारीबेळोंडगी-9561463797
278 संगप्पा सिद्राय हलकुडेबेळोंडगी-9765477528
279 राजेंद्र आमगोंडा बिरादारबेळोंडगी-9503073637
280 नवनाथ मल्लीकार्जुन बेनुरबेळोंडगी31/03/20119975559689
281 बसप्पा सिद्राय नरुटेबेळोंडगी01/01/19529765934288
282 सागर आमसिध्दा शंभरगीबेळोंडगी01/01/19909766565123
283 सुखदेव दुंडप्पा कोळीबेळोंडगी01/01/19487387532663
284 श्रीशैल प्रभु सुतारबेळोंडगी01/06/1970 
285 रमेश शिवाप्पा शाम्बर्गीबेळोंडगी01/01/19737757956547
286 मंगल यल्लाप्पा वाजंत्रीबेळोंडगी01/01/19819765934288
287 सोमाण्णा मदगोंडा पुजारीबेळोंडगी01/01/19649561463797
288 बसाप्पा साताप्पा आवटीबेळोंडगी01/01/1958 
289 हणमंत अमगोंडा होरतीबेळोंडगी01/01/19459561453758
290 श्रीशैल बोरमानी जयश्रीबेळोंडगी01/01/1995 
291 सोनाली malappa पुजारीबेळोंडगी01/01/1996 
292 चतेन प्रकाश खंबाळेबेळोंडगी01/01/1994 
293 गणेश रामकृष्ण माळीबेळूंखी09/07/1998 
294 सुप्रिया आनंदा टकलेबेळूंखी12/04/20088390933257
295 सुरज राजेंद्र चंदनशिवेबेळूंखी26/06/19959823259654
296 सुब्बवा कल्लाप्पा जालिहाळकरबेळूंखी01/06/19699764535594
297 सोमण्णा विठ्ठल माळीबेळूंखी01/01/19819860393055
298 संभाजी ज्ञानदेव माळीबेळूंखी29/10/1974 
299 बालाताई विलास चव्हाणबेळूंखी01/01/19737768078541
300 बापुसो गोविंद पाटीलबेळूंखी-9552984634
301 इब्राहिम मौला मुजावरबेळूंखी01/01/19389552187612
302 तुकाराम रामू कोरेबेळूंखी01/06/19269503191433
303 सौरभ गजानन चव्हाणबेळूंखी26/02/20099673034558
304 मल्लाप्पा महालिंग तेलीबेळूंखी01/01/19797066600253
305 शंकर इराप्पा चौगुलेबेळूंखी05/01/19799764634217
306 धोंडीराम भीमराव चव्हाणबेळूंखी01/06/19509673875376
307 पार्वती संगप्पा ऎगळेबेळूंखी01/06/1951 
308 संजय तुकाराम कदमबेळूंखी20/09/19677263916050
309 रामचंद्र धोंडिबा परदेशबेळूंखी01/06/19387798329302
310 सुमित संजय कदमबेळूंखी27/10/19987263916050
311 शंकर जयसिंग कदमबेळूंखी01/01/1945 
312 शिवाजी आण्णाप्पा चव्हाणबेळूंखी01/01/19389765722319
313 अमोल ज्योती माळीबेळूंखी01/06/19889823387790
314 सुशीला धोंडीराम चव्हाणबेळूंखी01/06/19539673875376
315 अशोक लक्ष्मण कदमबेळूंखी01/06/1970 
316 संजय निवृत्ती गायकवाडबेवनुर01/01/19729689983244
317 दगडू बाळाराम वायदंडेबेवनुर01/01/19799860716554
318 शांताबाई काशिनाथ शिंदेबेवनुर30/06/19479096843292
319 नवनाथ औदुंबर कुंभारबेवनुर01/01/19939421183693
320 स्वप्नील मोहन वालेबेवनुर12/12/19909096517761
321 रामहरी तातोबा सरगरबेवनुर01/01/1944 
322 तुकाराम परशु जाधवबेवनुर01/06/1947 
323 चंद्रकांत शामराव देवकरबेवनुर02/06/19697028816199
324 रावसाहेब मनोहर शिंदेबेवनुर01/01/19639767383073
325 सुवर्ना हनुमंत पाटीलबेवनुर01/01/1971 
326 सागर विठ्ठल शिंदेबेवनुर07/11/19938691829957
327 साहेबराव दिंगबर शिंदेबेवनुर01/01/19449075702102
328 धोंडीराम तुकाराम जाधवबेवनुर01/01/19599370834650
329 सुशांत तानाजी कळेलबेवनुर16/10/20039673085896
330 संदीप शिवाजी शिंदेबेवनुर28/08/1994 
331 आरुण वसंत शिंदेबेवनुर25/06/19799921785395
332 यश अरुण शिंदेबेवनुर14/04/20079921785395
333 बंडू अब्बास शेखबेवनुर01/01/19759657191389
334 मधुकर निवृत्ती देवकरबेवनुर01/01/19469637921979
335 नानासो बाबासो देवकरबेवनुर01/06/19699623793662
336 रावसाहेब दत्तू शिंदेबेवनुर01/06/19759921785179
337 धोंडूबाई तायाप्पा गायकवाडबेवनुर01/01/19349960809085
338 शारदा राजाराम व्हनमानेबेवनुर01/01/19707089372725
339 जगन्नाथ सिदा सरगरबेवनुर01/01/19477083316355
340 कविता दादासो सरगरबेवनुर16/01/19909763783330
341 जगन्नाथ सिद्राम शिंदेबेवनुर19/08/19688379049371
342 राजाराम बापू आलदरबेवनुर01/03/19569594825568
343 शंकर नाना बंडगरबेवनुर01/01/19679673752137
344 विष्णू धोंडीराम सरगरबेवनुर01/01/19887218447984
345 बंडू विठ्ठल देवकरबेवनुर01/01/19757057461817
346 महादेव पांडुरंग हाक्केबेवनुर01/01/19477350465005
347 केराप्पा आप्पा जानकरबेवनुर01/01/19519850204905
348 शालन मोहन आलदरबेवनुर04/05/19909923795333
349 लतिका शिवाजी शिंदेबेवनुर01/06/19769921791533
350 पंडित सिद्राय सुसलाडभिवर्गी01/01/19519766732210
351 प्रियांका पंडित गौडगावीभिवर्गी29/09/20059975687250
352 भारत विठ्ठल करेभिवर्गी01/06/19819960641560
353 श्रीकांत मल्लाप्पा शिंपीभिवर्गी01/01/19699503317635
354 तमाराया रामगोंडा चौगुलेभिवर्गी20/06/19507387919638
355 सोमनिंग भिमराव बळगानूरभिवर्गी01/01/19619730815872
356 मलकारी घेण्यप्पा बिराजदारभिवर्गी01/01/19369421221808
357 राजाक्का मारुती वाघमोडेभिवर्गी15/06/1999 
358 बिलेनसिद्ध कल्लाप्पा बिराजदारभिवर्गी01/01/1969 
359 शारदा सुभाष चौगुलेभिवर्गी-9673179578
360 भीमाशंकर आंबांना कोरेभिवर्गी10/09/19979096114273
361 जयश्री बसंना सुसलादभिवर्गी01/06/19859741218098
362 आबासाहेब तुकाराम करेभिवर्गी01/06/19819545645080
363 बिळेंनी यशवंत बरकडेभिवर्गी01/01/19809860436010
364 मनगेनी मारुती करेभिवर्गी01/06/19817709913663
365 सगन शामराव करेभिवर्गी20/05/19849414936190
366 गंगाप्पा सिद्राम माळगोंडभिवर्गी01/01/20007709958085
367 लक्ष्मीबाई गुराप्पा पुजारीभिवर्गी01/01/19619096114273
368 विठ्ठल भिवा सोलनकरभिवर्गी01/01/19629096571014
369 सिद्धाप्पा मलकाप्पा चौगुलेभिवर्गी01/01/19457387537808
370 मादण्णा मोर्त्याप्पा तोदलबागीभिवर्गी01/01/19527387288113
371 खडू आण्णाप्पा बरकडेभिवर्गी01/06/19739766354869
372 सकाराम बिरा लोखंडेभिवर्गी01/01/19847028593552
373 इरावा सिद्धाप्पा इंडीभिवर्गी01/01/19467028556981
374 बापू मलकारसिद्ध मळगेभिवर्गी02/05/20039730492722
375 महिबूब काशीम नदाफभिवर्गी01/01/19709503188046
376 राहुल आमसिध्द खरातभिवर्गी15/08/20059403005102
377 ओगयाप्पा तायप्पा कोकरेभिवर्गी06/06/19829960641560
378 मक्कु लायाप्पा बरकडेभिवर्गी01/06/19839561288346
379 इराप्पा भीमाण्णा चौगुलेभिवर्गी01/01/19989890640427
380 रामनिंग शंकरेप्पा तेलीभिवर्गी01/09/19878600235855
381 श्रीशैल मादण्णा हुगारभिवर्गी01/01/19699730816005
382 मीरासाब लालसाब मुल्लाभिवर्गी08/05/2007 
383 देवेंद्र आमसिध्द तोदलबागीभिवर्गी01/11/20097387311802
384 रुद्राप्पा कन्नाप्पा मैलापुरभिवर्गी-9766391741
385 निर्मला लायप्पा बिराजदारभिवर्गी01/01/19767028402112
386 महांतेश धुंडाप्पा बिराजदारभिवर्गी01/06/19809765650499
387 सांयव्वा हणमंत बनसोडेभिवर्गी02/04/19409663631682
388 रत्नाबाई सचिन रानगट्टेभिवर्गी01/06/19817420004938
389 यल्लव्वा मारुती कोळीबिळूर01/01/1948 
390 वैशाली बसाप्पा जावीरबिळूर08/05/20039766116268
391 नागाप्पा भिमाणा बोय्राळबिळूर01/04/19849527115405
392 पांडूरंग दुंडाप्पा कांबळेबिळूर01/06/1947 
393 तमाणा शंकर जबगोंडबिळूर01/01/19479421226121
394 राजू यमनाप्पा बजंत्रीबिळूर01/01/19929665517901
395 प्रियांका गिरमल्ला प्रधानेबिळूर18/07/19979545034761
396 उमेश सोमनिंगा भाविकट्टीबिळूर25/03/19757507649175
397 शिवाप्पा चनप्पा पाटीलबिळूर05/07/19887083940273
398 भैराप्पा कृष्णाबाई अहिवळेबिळूर01/10/1976 
399 महादेव सिध्दाप्पा मंगसूळीबिळूर01/06/19709403227963
400 भुमिका युवराज साळुंखेबिळूर07/08/2011 
401 भाग्यश्री प्रकाश कोळीबिळूर17/10/20159049949919
402 सतीश उमेश कामगोंडबिळूर-9421161565
403 लक्ष्मीबाई सदाशिव पुजारीबिळूर01/06/19769689401778
404 अनिलकुमार दुंडाप्पा यडगोंडबिळूर01/01/19899422582011
405 प्रतिभा गुरबसू घेज्जीबिळूर16/06/20019552173934
406 अशोक बसाप्पा जाबगोंडबिळूर01/06/19867414965016
407 बाळू मलाप्पा जबगोंडबिळूर01/01/19479405542389
408 सुरेश रामाण्णा माळीबिळूर11/04/19919822963830
409 मुथप्पा मुरग्याप्पा काळेबिळूर01/06/19788857920130
410 आंकाक्षा राजुऊ कारणावरबिळूर14/06/20099527470083
411 उमेश रावसाहेब कामगोंडबिळूर01/01/19847030730970
412 आकाश शिवानंद उमराणीबिळूर27/12/19988421567079
413 राजू गुरबसू कोळीबिळूर01/06/19877875454595
414 आक्काताई रामगोंडा बिरादारबिळूर01/06/19899503481446
415 लक्ष्मण रामचंद्र कांबळेबिळूर01/01/19859420339674
416 यशवंत निळकंठ हुदनूरबिळूर01/06/19769423371325
417 सादना रामचंद्र कांबळेबिळूर01/06/19849420339674
418 सुरेश संगप्पा घेज्जीबिळूर01/01/19689604798460
419 पंडीत भैराप्पा घेज्जीबिळूर01/06/19819763133042
420 मुरगेश (मुरग्याप्पा) लक्ष्मण जाबगोंडबिळूर01/06/19839921868577
421 बसगोंडा इरगोंडा कोटगोंडबिळूर01/06/19859420680165
422 गणपती परसाप्पा माळीबिळूर01/04/19699503611561
423 ananda olekar prabhbaiबिरनाळ- 
424 प्रशान्त सुखदेव पाटोळेबिरनाळ08/04/2013 
425 पांडुरंग यशवंत शिंदेबिरनाळ01/05/1967 
426 मनोहर बिरा बंडगरबिरनाळ01/01/19908806915225
427 अण्णाप्पा बाबा लोखंडेबिरनाळ31/05/19727767838310
428 गणपती दादू बंडगरबिरनाळ01/10/19639923911499
429 नम्रता अबासो बंडगरबिरनाळ06/03/19999921433567
430 सुरेश महादेव मेटगारबोर्गी बुद्रुक01/01/19869158431336
431 सायबानय्या शिवशंकर बिरादारबोर्गी बुद्रुक10/03/19919923843367
432 सुरैय्या ` मौलासो मुरशेडबोर्गी बुद्रुक07/09/19929764399686
433 सिद्दप्पा महादेव बिरादारबोर्गी बुद्रुक- 
434 जन्नतबी गुडुलाल जमादारबोर्गी बुद्रुक- 
435 सायबांना सिद्राम बिरादारबोर्गी बुद्रुक01/01/1969 
436 सुवर्ण प्रकाश होनमोरेबोर्गी बुद्रुक-9922327338
437 यळव्वा धनाप्पा बनसोडेबोर्गी बुद्रुक01/08/19889168581113
438 राकेश तम्मराया बिरादारबोर्गी बुद्रुक25/02/2000 
439 इरगोंडा सिद्राय बिरादारबोर्गी बुद्रुक-9403045081
440 नवीन मानिंगाप्पा शेडबाळबोर्गी बुद्रुक01/01/20009421603521
441 शिवराज आमसिद्ध बिरादारबोर्गी बुद्रुक25/06/2008 
442 बुरानसो अल्लीसो निंबाळबोर्गी बुद्रुक- 
443 मतबासु पुळूजकर अब्बासलीबोर्गी बुद्रुक01/01/1960 
444 नागाप्पा धोंडाप्पा सांळुनकेबोर्गी खुर्द01/07/19927776056574
445 चिदानंद मालकाप्पा उटगीबोर्गी खुर्द01/06/19788552004721
446 कविता श्रीमंत मंगबोर्गी खुर्द04/06/1990 
447 महानंदा केशवराव नाईकलमाणतांडा (द.)01/06/19919172710619
448 पुंडलिक शिवाजी राठोडलमाणतांडा (द.)01/01/19799420449935
449 उमाकांत देवाप्पा राठोडलमाणतांडा (द.)17/06/20009096372596
450 सखाराम मानाप्पा लमाणलमाणतांडा (द.)01/01/19559503416158
451 गणपती रामचंद्र राठोडलमाणतांडा (द.)17/09/20077378375740
452 भास्कर हिरा राठोडलमाणतांडा (द.)01/01/19487066381170
453 मालन नामदेव संकपाळडफळापूर01/06/19719923213312
454 तानाजी विठ्ठल सवदेडफळापूर06/08/19889420674128
455 रत्नाबाई आण्णाप्पा छत्रेडफळापूर01/01/19747066192497
456 शंकर भगवंत कांबळेडफळापूर14/06/19999561949279
457 विक्रम दादासो पाटोळेडफळापूर01/06/19939890895255
458 सुभाष भीमराव छत्रेडफळापूर01/06/19939545519809
459 सुनीता विठ्ठल शिंदेडफळापूर05/07/19729765152638
460 ओंकार सचिन पाटोळेडफळापूर02/02/2014 
461 युवराज प्रकाश कोळीडफळापूर04/05/19958390783341
462 स्वाती परशुराम बोराडेडफळापूर05/01/20089423046102
463 सुरेश तुकाराम सोनवणेडफळापूर15/02/19619421130342
464 धोंडिबा विठोबा कुंभारडफळापूर- 
465 शितल कैलास जाधवडफळापूर30/08/19899545519706
466 आसमा बादशहा नदाफडफळापूर22/06/19867219727844
467 जैतूनबी बादशहा नदाफडफळापूर01/01/19509561937746
468 अनंत दयानंद संकपाळडफळापूर26/11/20089421224417
469 जयश्री विष्णू गाढवेडफळापूर13/08/19688390642181
470 सुनील वसंत शिंदेडफळापूर11/07/20059049171429
471 ललिता श्रीशैल तेलीडफळापूर05/07/20049923171145
472 कलावती माणिक संकपाळडफळापूर01/06/19929923337232
473 हर्षवर्धन विनायक गडदेडफळापूर22/09/2015 
474 शांताबाई बाळासाहेब चव्हाणडफळापूर10/04/19468275176803
475 बाळासाहेब दत्तात्रय चव्हाणडफळापूर12/05/19808275176803
476 रवींद्र परशुराम चव्हाणडफळापूर01/06/19608007846338
477 चंद्रकांत गणपती पोतदारडफळापूर01/06/19469422178591
478 साक्षी गणेश पाटीलडफळापूर12/04/2014 
479 राम शिवाजी माळीडफळापूर01/06/19609970569293
480 महादेव भगवान संकपाळडफळापूर05/06/19919689808966
481 शक्ती होनाजी लोखंडेडफळापूर30/01/19919890212201
482 चंपाबाई सदाशिव पाटोळेडफळापूर01/06/1950 
483 सदाशिव तुकाराम पाटोळेडफळापूर01/06/1950 
484 धोंडिबा कृष्णा माळीडफळापूर01/06/1950 
485 तुळसाबाई मारुती संकपाळडफळापूर01/06/1975 
486 राजाराम महादेव संकपाळडफळापूर01/06/19549423025365
487 आकाश अशोक संकपाळडफळापूर08/10/19867798777578
488 कमलाकर भालचंद्र शिंदेडफळापूर01/01/19908806881911
489 विनय विलास मोरेडफळापूर22/08/19709121301418
490 निवृत्ती सज्जन मोरेडफळापूर30/10/20129637183394
491 संदीप राजाराम संकपाळडफळापूर25/01/19879423025365
492 नामदेव आनंदराव चव्हाणडफळापूर01/06/19547798772353
493 दीपक कृष्णदेव कांबळेडफळापूर01/06/19837507708995
494 सुदाम मारुती कांबळेडफळापूर01/06/19509049054794
495 तुळशीराम तातोबा कांबळेडफळापूर01/06/1968 
496 शिवाजी प्रभू पवारडफळापूर01/07/1941 
497 कृष्णा अशोक खांडेकरडफळापूर01/06/19629515484836
498 गणेश बाबासाहेब चव्हाणडफळापूर01/06/19799623091733
499 ओम प्रकाश वठारेडफळापूर21/10/20057709952970
500 रुक्मिणी सदाशिव शिंगाडे`डफळापूर01/01/19849145122623
501 मंजिरी गणपती छत्रे (कोळी)डफळापूर01/06/19729158552090
502 जयसिंग दत्तू छत्रेडफळापूर15/06/19557798726518
503 गुलाब शामराव पाटोळेडफळापूर01/06/19759158379392
504 गोविंद तातू कांबळेडफळापूर01/06/19577038371472
505 मारुती वाघमारे भाऊसाहेबडफळापूर01/06/19489637430235
506 सुनील संभाजी गडदेडफळापूर17/01/19927875700960
507 प्रकाश चन्नाप्पा दुगाणेडफळापूर01/01/1950 
508 श्रीकांत बाळकृष्ण सुतारडफळापूर01/06/19699420792248
509 रेवती श्रीकांतराव वाडेकरडफळापूर12/11/19837743996887
510 नारायण विठ्ठल माळीडफळापूर01/06/1950 
511 सदाशिव आवाना तेलीडफळापूर01/06/19679970533828
512 हनिफ मलतुंन शेखदरीकोणुर01/01/1947 
513 हुसेन दगडू शेखदरीकोणुर10/01/19918857921088
514 सदाशिव म्हाळाप्पा व्हनमानेदरीकोणुर07/08/19779421102424
515 'पपा सुबराया पार्सेदरीकोणुर01/06/19677798713117
516 Nasima Babaso Shekhदरीकोणुर01/01/1966 
517 Samir Ladar Pathanदरीकोणुर01/02/19917798172910
518 गनगरांम रामू व्हनमानेदरीकोणुर03/09/19549420451023
519 विठोबा भोज व्हनमानेदरीकोणुर01/01/1948 
520 पिरसाहेब अली मुजावरदरीकोणुर01/06/19629527961780
521 राजश्री महादेव साळुंखेदरीकोणुर05/06/20039423261294
522 सुगरबी बाबालाल शेखदरीकोणुर01/01/1973 
523 यमनवा सिद्दप्पा माळीदरीकोणुर01/01/1953 
524 मायव्वा सोमनिंग कोकरेदरीकोणुर01/06/19859604647992
525 रामजी श्रीकांत मानेदरीबडची10/12/19889860385191
526 नीता मलकाप्पा मानेदरीबडची25/01/2001 
527 राणी रमेश पुजारीदरीबडची01/01/20127875490389
528 पांडुरंग मनोहर सावंतदरीबडची01/01/19819766536749
529 शामराव` विठोबा चौगुलेदरीबडची01/04/19747420001246
530 हणमंत लक्ष्मण ऐवळेदरीबडची01/01/20099860652290
531 मोनिका चंद्रकांत आसबेदरीबडची15/08/20109922165068
532 बसवराज मनोहर पाटीलदरीबडची01/01/19819657571917
533 गोपाल रेवाप्पा पुजारीदरीबडची05/06/19849766332851
534 शिवमूर्ती यल्लाप्पा कांबळेदरीबडची01/01/19659420793509
535 रुपाली रामचंद्र कोरेदरीबडची01/06/19869766397836
536 शेट्यव्वा सायंप्पा शिंगेदरीबडची01/01/1981 
537 मोनिका चंद्रकांत आसबेदरीबडची15/08/2010 
538 सुवर्णा तानाजी जाधवदरीबडची01/01/19887219738361
539 तम्मण्णा गुरुनाथ बडिगेरदरीबडची01/06/19599503365241
540 हणमंत बाबाजी मुंजेदरीबडची01/06/19739765154036
541 हणमंत कासाप्पा माळीदरीबडची01/01/19819404371001
542 मडीवाळाप्पा मलकाप्पा जेऊरदरीबडची01/01/19537875490494
543 दुडय्या कासया स्वामीदरीबडची-7028897672
544 गोपाळ महादेव कांबळेदरीबडची01/06/19669822791045
545 मलकापा बसगोंडा माळीदरीबडची01/01/19639604642242
546 सुरेश हणमंत बिराजदारदरीबडची01/06/19909765487524
547 मनीषा गंगाराम आटपाडकरदरीबडची12/09/19957066902566
548 सायंका शिवाप्पा चौगुलेदरीबडची01/01/19849049118130
549 रामकृष्णा वसंत कांबळेदरीबडची09/06/19908450911484
550 संजय विठोबा चौगुलेदरीबडची01/01/1978 
551 प्रतीक्षा राजाराम चौगुलेदरीबडची13/06/20097709185490
552 गुरुराज बाबुराव माळीदरीबडची05/03/19819860266165
553 संगीत पुंडलिक खोतदरीबडची01/01/19887066186726
554 गणपती नामदेव पवारदरीबडची01/01/19539172424191
555 मारुती रामू जाधवदरीबडची01/01/1977 
556 सुरेश राजाराम शिंदेदेवनाळ01/01/19709049163986
557 ज्ञानेश्वर भिमराव सनदीदेवनाळ17/12/19947057277257
558 बशीर इस्माईल शेखधावडवाडी15/05/20059923887518
559 मुददस्सीर आमूलाल शेखधावडवाडी01/01/20009673619834
560 हवाबी रमजान शेखधावडवाडी01/01/19609421858119
561 रमजान हनीफ शेखधावडवाडी03/11/19837350749578
562 जिक्रिया मन्सूर शेखधावडवाडी16/05/20087517965372
563 राजुद्दीन हाशिम शेखधावडवाडी01/01/19749405518424
564 अफसर महंमद शेखधावडवाडी06/04/19989557916807
565 लतिफा बादशाह शेखधावडवाडी01/01/19829420416319
566 चिदानंद आब्बांना माळीधुळकरणवाडी-9404542355
567 मालाप्पा बसाप्पा माळीधुळकरणवाडी-9740343256
568 सोमनिंग रामण्णा माळीधुळकरणवाडी-9731997039
569 कलाप्पा बाळाप्पा माळीधुळकरणवाडी-7709904724
570 आप्पाराया म्हदाप्पा माळीधुळकरणवाडी-9591836791
571 कल्लाप्पा बसाप्पा माळीधुळकरणवाडी-9632070290
572 याल्व्वा सोनिंग माळीधुळकरणवाडी-9731997039
573 बापू ज्ञानू पवारडोर्ली01/01/19347028576663
574 अहिल्यादेवी बाळकृष्ण मानेडोर्ली01/01/19579766912453
575 मारुती बापू भुसनूरडोर्ली- 
576 बाबासाब आप्पासाब सकटेडोर्ली-9766673924
577 पितांबर विलास बंडगरडोर्ली01/06/2004 
578 सोपान रामा रुपनूरडोर्ली01/01/19459561894022
579 जगन्नाथ गुंडा मानेडोर्ली13/06/19589096027372
580 तानाजी राजाराम भुसनूरडोर्ली06/04/19939049408162
581 यशवंत नाना मानेडोर्ली01/01/19727410547054
582 रामचंद्र परशुराम कोळपेडोर्ली01/01/19469923369311
583 सुमित राम बंडगरडोर्ली15/06/20069561181213
584 विठोबा भीमराव बंडगरडोर्ली-7559475819
585 मारुती भगवान मानेडोर्ली-9673831642
586 Basappa Shivram Aiwaleएकुंडी01/01/19488387245905
587 श्रीमंत बाबू कोरेएकुंडी01/01/19748390175311
588 शारवा नामदेव मेत्रेएकुंडी01/01/1971 
589 श्रीशैल काशीराम गुड़ोड़गीएकुंडी02/01/19759673882587
590 ओंकार शिवानंद वळसंगएकुंडी06/08/20079096549431
591 शोभा इरापा कोटटलगीएकुंडी01/06/19929730918117
592 मल्लप्पा आण्णाप्पा बिरादारएकुंडी01/01/19489545665593
593 रूपाली शिवरुद्र नाईकएकुंडी- 
594 पवन सुंमुख लठीएकुंडी21/01/20137709106944
595 रविंदरा बाळासाहेब नाईकएकुंडी16/02/19939975678347
596 रावसाहेब सदाशिव शेगावेएकुंडी15/05/2009 
597 जनाबाई कृष्णा आटपाडकरघोलेश्वर- 
598 मरगू अप्पा हेगडेघोलेश्वर- 
599 सारिका रामचंद्र कोडलकरघोलेश्वर- 
600 ललिता सुभाष मानेघोलेश्वर06/06/19609767637836
601 विठोबा धोंडिबा खांडेकरघोलेश्वर01/01/1946 
602 अब्बास बंडू नाईकघोलेश्वर-9657319897
603 काल्लाव्वा सायबू चौगुलेघोलेश्वर- 
604 रंजना शिवाजी हेगडेघोलेश्वर- 
605 देवाजी गुंडा यमगरघोलेश्वर- 
606 सौरभ खंडू हिप्परकरघोलेश्वर05/09/2008 
607 अमजेद महिबूब नाईकघोलेश्वर- 
608 रमाकांत नानासो आटपडकरघोलेश्वर- 
609 लक्ष्मन बापू यमगरघोलेश्वर- 
610 इब्राहीम लाडजी नाईकघोलेश्वर- 
611 मोतीलाल महमद नाईकघोलेश्वर05/11/19309637474102
612 पैंगबर रमजान नदाफघोलेश्वर02/06/19758551828392
613 भाऊसाहेब कृष्णा पाटीलघोलेश्वर01/06/19549975463277
614 चंद्रभागा पांडुरंग आटपाडकरघोलेश्वर01/01/19787447867251
615 बाळू सैनाप्पा तांबेघोलेश्वर01/04/19799921308677
616 खंडू मारुती कोडलकरघोलेश्वर- 
617 गोपाळ रावसाहेब कोडलकरघोलेश्वर05/09/19899561057445
618 Nkusa Sadu Tambeघोलेश्वर01/01/19759764138807
619 Suresh shamarao Kodalkarघोलेश्वर- 
620 Ashwini Balasahwb Kodalakarघोलेश्वर-9665226853
621 Ravasaheb Baba kodalakarघोलेश्वर-9146591002
622 Gopal Ravasaheb Kodalakarघोलेश्वर05/09/19899975134275
623 shivaji shamarao kodalkarघोलेश्वर01/07/19879970546809
624 Sushi la Annaraya Chavanगिरगाव04/06/19809970910147
625 पल्लवी धुंडाप्पा मानेगिरगाव14/02/20137709404967
626 विनयाक अप्पासो सुर्वेगोंधळेवाडी- 
627 द्रक्षायानी केशवराव बिराजदारगोंधळेवाडी- 
628 तय्याप्पा येताळ गळवेगोंधळेवाडी- 
629 संभाजी रावसाहेब नरळेगोंधळेवाडी- 
630 बिरप्पा सत्याप्पा पुजारीगोंधळेवाडी01/01/19488390529712
631 प्रियांका जक्काप्पा पांढरेगोंधळेवाडी- 
632 मारुती पंडित करांडेगोंधळेवाडी01/06/19759922861774
633 सानिका अर्जुन गाढवेगुड्डापूर18/10/20159765459728
634 गोवर्धन आप्पासाहेब बिराजदारगुड्डापूर17/09/20059146730264
635 मोहन बंडू बिरादारगुड्डापूर01/01/19949404657838
636 ललिता मच्छिन्द्र बिराजदारगुड्डापूर15/01/20087798612706
637 महादेव राचंगोंडा पुजारीगुड्डापूर18/05/19668275176641
638 अजय चिदानंद मठगुड्डापूर12/06/19987744028539
639 दत्तात्रय भिमराव चौगुलेगुड्डापूर01/06/19929637473533
640 शोभा श्रीशैल पुजारीगुड्डापूर-9421290956
641 साहिल आदमअल्ली मुल्लागुड्डापूर15/01/20039422376883
642 शब्बीर अमरअल्ली मुजावरगुड्डापूर22/10/19999421872367
643 बंडू भिमराव लोखंडेगुड्डापूर01/06/19809158034072
644 सुरेखा धानाप्पा सर्जेगुड्डापूर01/06/19989975204572
645 दावलमाँ साहेबलाल मुल्लागुड्डापूर01/06/19849420466774
646 अभिषेक चंद्रशेखर पुजारीगुड्डापूर14/04/20009403402266
647 धानाप्पा मारुती सर्जेगुड्डापूर01/01/19858412955290
648 राजमा बाशा मुल्लागुगवाड01/01/1964 
649 विठ्ठल आण्णाप्पा चौगुलेगुगवाड01/01/19849561246708
650 सिद्राया भैरप्पा आनंदानीगुगवाड01/01/19697559469033
651 विठ्ठल सिद्राम मांगगुगवाड01/01/19687709797912
652 भैरप्पा मलप्पा ऐनापुरेगुगवाड10/01/19889623894546
653 विट्टल भीमाण्णा धनगर/नरुटेगुगवाड28/02/19897558497410
654 इरय्या सदाशिव मठपतीगुगवाड01/01/19927028400275
655 प्रमोदया मलकय्या मठपतीगुगवाड08/06/1986 
656 परमेश्वर भिमाण्णा यंकचीगुगवाड25/11/2015 
657 सहदेव सुरेश कांबळेगुगवाड01/01/1997 
658 रामचंद्र जानोबा मांगगुगवाड01/01/19489168500112
659 श्रीमंत आण्णाप्पा मांगगुगवाड01/01/1958 
660 सुरेखा सदाशिव अंदानीगुगवाड01/01/1968 
661 भिमाण्णा संगाप्पा नंदेश्वरगुगवाड01/01/19799975510139
662 शेट्याप्पा परसाप्पा मांगगुगवाड01/01/1949 
663 विशाल अशोक कांबळेगुळवंची11/12/20069860578198
664 रवींद्र आप्पासो क्षिरसागरगुळवंची01/05/19877057067681
665 साहिल मोहन थोरातगुळवंची09/01/20057741879241
666 अक्षय रामचंद्र घागरेगुळवंची08/05/20049158501073
667 प्रकाश सोपं कांबळेगुळवंची01/06/19759921446105
668 सुरेखा मिलिंद आठवलेगुळवंची01/05/19809765530875
669 धनाजी मुकिंद साळुंखेगुळवंची20/04/19759850352879
670 सविता विठ्ठल घागरेगुळवंची-7038275824
671 शिवतेज किरण सारकगुळवंची06/11/20137744976057
672 सुरज अशोक जाधवगुळवंची15/05/20018888366070
673 दत्तात्रय गोविंद वाघमोडेगुळवंची01/06/19758308725611
674 मंगल जगनाथ गडदेगुळवंची01/01/1967 
675 भानुदास करू पवारगुळवंची01/06/1970 
676 नितीन विश्वास देवकुळेगुळवंची01/06/19908605734128
677 अलिसाब राजासाब मुल्लागुलगुंजनाळ15/02/19909108392048
678 जितेंद्र नागेंद्र जाधवगुलगुंजनाळ-9561208959
679 निलक्का मल्लेशाप्पा जोल्लीहळ्ळी20/06/19777410551089
680 चिदानंद बसप्पा कोळीहळ्ळी01/06/1979 
681 रूपा संकांणा नाटिकारहळ्ळी10/06/2010 
682 सावित्री जायाप्पा मांगहळ्ळी01/01/20058698480864
683 राजू कवडेहळ्ळी01/01/19889049321248
684 पार्वती शंकर मांगहळ्ळी01/01/19609545110518
685 अनिल ताम्माराय जोल्लीहळ्ळी01/06/19899112897314
686 धनम्मा रामय्या जंगमहळ्ळी01/01/19648888442926
687 उज्वला सिद्धाराम` मेडीदारहळ्ळी15/02/20107507562777
688 हजीमलंग अकबर हुलाजंतीहळ्ळी01/06/19889890477353
689 तुकाराम KALLPPA AIVALEजाडर बोबलाद01/01/1956 
690 अमोघसिद्ध रमेश जांघनदीजाडर बोबलाद10/08/1999 
691 वजीर चंदू मुल्लाजाडर बोबलाद01/01/19639075743793
692 GURANINGAPPA MAHADEV हाताळलीजाडर बोबलाद01/01/19698805823242
693 बसप्पा रेवणसिद्ध तेलंगणजाडर बोबलाद01/01/19499765489515
694 महेश भीमराव पोतदारजाडर बोबलाद01/01/1972 
695 श्रीशल शिवशंकर अवतीजाडर बोबलाद01/01/1957 
696 सिद्रय्या रेवाप्पा सवडगारजाडर बोबलाद01/01/19829764197599
697 राजहमद वजीर मुल्लाजाडर बोबलाद05/06/19889881464675
698 सिद्धराय हणमंथ जांघनदीजाडर बोबलाद- 
699 इंधराबाई आंगोन्द धुमगोंडाजाडर बोबलाद-9766799884
700 सोमय्या मुबय्या मेहपतोजाडर बोबलाद09/09/19797798867669
701 सुनसान संतोष रवीजाडर बोबलाद16/12/20019168278707
702 गुरसीदव्वा KALLPPA मधुरजाडर बोबलाद29/02/20009890045489
703 बाष्पप BHIMAPPA अळभळजाडर बोबलाद-9552957566
704 सुनंदा सिद्रय्या जंखण्डीजाडर बोबलाद01/01/19908698175841
705 प्रदीप दिलीप वाघमारेजाडर बोबलाद04/12/1991 
706 रामलिंग ओगप्पा लावणगिजाडर बोबलाद01/06/1957 
707 रामदास अन्नप्पा बंडगरजाडर बोबलाद01/01/19689637621138
708 राहुल कुमार हेगडेजाडर बोबलाद01/07/2006 
709 सिद्राम layyappa काटेजाडर बोबलाद01/06/19879545862021
710 सपना EISWRPPA बिरादारजाडर बोबलाद- 
711 सिद्धण्णा मालकांना बशरगीजाडर बोबलाद09/07/1989 
712 ह्जरुढीं जहानगीर सनदीजाडर बोबलाद04/05/1991 
713 सुरज दिलीप वाघमारेजाडर बोबलाद10/03/19938412884477
714 सूर्यकांत शिवाप्पा गेजगेजाडर बोबलाद01/06/1969 
715 दयानंद जोतिबा गायकवाडजाडर बोबलाद01/06/19849766001882
716 सवित्री धर्मु घांटेनवरजालीहाळ बुद्रुक01/01/1950 
717 सिद्राम भाउसाहेब बिराजदारजालीहाळ बुद्रुक01/03/19818698719587
718 मारुती आणाप्पा वाघमारेजालीहाळ बुद्रुक01/06/19739673718883
719 राहुल लक्ष्मण कारांडेजालीहाळ बुद्रुक02/03/2007 
720 रत्नव्वा चन्नाप्पा कांबळेजालीहाळ बुद्रुक01/01/19858412996756
721 सुखदेव बापुराव कुंडलेजालीहाळ बुद्रुक01/01/19759545297307
722 अर्जुन धर्मु कांबळेजालीहाळ बुद्रुक01/01/1969 
723 सिद्धु गोविंद साळुंखेजालीहाळ बुद्रुक01/01/19499545803086
724 प्रकाश अवधुत कासारजालीहाळ बुद्रुक31/05/19917769970574
725 सुरेश दशरथ पाटीलजालीहाळ बुद्रुक01/01/19799168777691
726 यमणबाई विट्ट्ल कोळीजालीहाळ बुद्रुक01/01/19429545102823
727 गणपती महादेव जाधवजालीहाळ बुद्रुक01/05/19977798785061
728 सुरज मरीबा भोसलेजालीहाळ बुद्रुक- 
729 सरोजीनी सदाशिव मुचंडीजालीहाळ बुद्रुक01/06/19968806888533
730 शकुंतला विट्ट्ल मुचंडीजालीहाळ बुद्रुक01/01/19698698322542
731 रत्नाबाई अवधुत कासारजालीहाळ बुद्रुक01/01/19717769970574
732 रुद्राप्पा पुंडलिक जाधवजालीहाळ बुद्रुक01/01/19489764128780
733 भिमराव विट्ट्ल कोळीजालीहाळ बुद्रुक02/06/19549545102823
734 पार्वती कण्णाप्पा पुजारीजालीहाळ बुद्रुक01/01/19469096818626
735 सदाशिव रामजी पाटीलजलीहाळ्ळ खुर्द01/01/19478275914310
736 शिवाजी पांडुरंग चौगुलेजलीहाळ्ळ खुर्द12/03/19639766139759
737 बिराप्पा इराप्पा कर्वेजलीहाळ्ळ खुर्द01/06/19639763519916
738 गौराबाई यशवंत भूसनूरजलीहाळ्ळ खुर्द01/06/19499552844859
739 चिदानंद रामा कोरेजिरग्याळ02/06/19609096393125
740 रामाण्णा दुंडाप्पा यंगारेजिरग्याळ01/06/19790979335774
741 मारुती कलाप्पा कटीकरजिरग्याळ01/01/1976 
742 निलव्वा दुंडाप्पा यंगारेजिरग्याळ01/01/19499511967853
743 आप्पासो आनंदा लंगोटेजिरग्याळ01/06/19459764634280
744 पुनम मल्लिकार्जुन लंगोटेजिरग्याळ03/01/19909689243548
745 आरती संजय मानेजिरग्याळ25/09/20078308533903
746 सारिका राजेंद्र यादवजिरग्याळ01/06/19879130482862
747 किरण आण्णाप्पा लोहारजिरग्याळ15/12/20039561893878
748 आंबादास शिवाप्पा संकपाळजिरग्याळ01/01/19609822844309
749 भिमु तुकाराम शिंदवाडेजिरग्याळ01/01/19737798774538
750 सत्याप्पा धोंडीराम पाटीलजिरग्याळ01/01/19567387558138
751 दिनेश चंदर संकपाळजिरग्याळ31/08/19688007549152
752 आण्णासो धोंडीराम पाटीलजिरग्याळ-8007209110
753 महादेव तुकाराम इरळेजिरग्याळ01/01/19669168711637
754 महादेव यल्लाप्पा संकपाळजिरग्याळ01/06/1947 
755 यलाप्पा रामु शेळकेजिरग्याळ16/06/19818846258062
756 मायाप्पा कृष्णा शेळकेजिरग्याळ01/01/19467875132717
757 मिलिंद ऊत्तम कोरेजिरग्याळ01/01/19919637701032
758 कल्याणी महालिंग काळेजिरग्याळ01/06/19768530376260
759 अशोक सुरेश चव्हाणजिरग्याळ20/04/19939503638140
760 हणमंत आण्णाप्पा जाधवजिरग्याळ06/06/19859561775277
761 अरविंद सुदर्शन पाटीलजिरग्याळ13/11/19847387814071
762 महालिंग हणमंत पाटीलजिरग्याळ17/06/19869881617120
763 लक्ष्मीबाई दत्तात्रय वनराशीजिरग्याळ01/01/1964 
764 अंकुश कृष्णा मोरेकागनरी01/01/1983 
765 केशव मानशिंग राठोडकागनरी01/01/19637083149308
766 रेखा राजू शिवशरणकागनरी05/06/1993 
767 कोंडीबा पुनाप्पा तांबेकागनरी01/01/19829975386111
768 रजनीकांत रमेश मेडेदारकागनरी10/06/19999145375821
769 योगेश रामा मोरेकागनरी23/05/20039922169445
770 आन्नप्पा पायगोंडा कोरीकागनरी01/06/1970 
771 विजय भिमाण्णा शिवशरणकागनरी03/04/19879763530609
772 सचिन रावसाहेब बरकडेकागनरी11/06/1999 
773 अनिल बसाप्पा देनकनवरकागनरी01/01/19719880553708
774 अशोक कृष्णा मोरेकागनरी-9763991755
775 बापू नागा मोटेकंठी01/06/19759764666713
776 भाऊ बिरा मोटेकंठी13/12/1963 
777 सदाशिव मायाप्पा मदनेकंठी01/01/19699145370807
778 शामराव अण्णा खरातकंठी01/01/1987 
779 दादासो जोतिराम खताळकंठी05/01/19958806600087
780 महादेव नागा मोठेकंठी01/06/19808652146585
781 नागा तुकाराम मानेकंठी01/01/19867507864348
782 सतीश श्रीरंग मोटेकंठी21/03/19968605028187
783 संतोष श्रीरंग मोटेकंठी05/06/19908605028187
784 मंदाकिनी राजेंद्र पाटीलकारांजनगी01/01/19969152592739
785 महादेव कल्लाप्पा बिराजदारकारांजनगी01/06/1944 
786 लता विठ्ठल मानेकारांजनगी01/01/19899172774236
787 संजय हरिबा हाक्केकारांजनगी01/01/19878530806620
788 नानासो रामचंद्र चौगुलेकारांजनगी01/06/19569665747798
789 सरोजीनी सुधाकर गायकवाडकारांजनगी19/05/19987709920105
790 वर्षा गुंडू गायकवाडकारांजनगी01/06/1987 
791 उत्तम माणकु लेंगरेकारांजनगी05/05/19809922013743
792 चंद्रकांत म्हाकू झिंगेकारांजनगी01/01/1985 
793 सागर सुखदेव हाक्केकारांजनगी02/05/1996 
794 तुकाराम कृष्णा मानेकारांजनगी01/01/1943 
795 पुनील धनाजी जाधवकारांजनगी01/06/1974 
796 फक्कड लक्ष्मण कोळीकारांजनगी01/06/19537030358551
797 अजित महंमद नदाफकारांजनगी15/05/19759545716822
798 डिंगबर आनंदा मोहितेकारांजनगी01/06/19639561264966
799 बाळासाहेब विठोबा चौगुलेकारांजनगी01/06/1973 
800 मलाप्पा अमगोंडा खरातकरेवाडी ति05/02/19879975175405
801 धुळा गोविंदा करेकरेवाडी ति01/01/19487221381205
802 आप्पासो शिवाप्पा कराडेकरेवाडी ति01/01/19579561538064
803 पांडुरंग भिमराय मदनेकरेवाडी ति01/01/19788379986602
804 हणमंत नामदेव कराडेकरेवाडी ति01/01/1995 
805 रामा तुकाराम कराडेकरेवाडी ति01/01/19367410546930
806 नितीन तानाजी जाधवकरेवाडी ति11/04/20097709755928
807 संजय प्रल्हाद गुदळेकासलिंगवाडी-9673655704
808 अनुराज आत्मराम वाघमारेखलाटी01/01/2003 
809 धोंडूबाई अप्पा आप्पा संकपाळखलाटी04/06/1956 
810 रामू नाना लवटेखलाटी20/08/19399158263896
811 मिटू बाळू शेखखलाटी01/06/19817875264253
812 शामराव रामा रामा नडहट्टेखलाटी01/06/19489637268918
813 आप्पासो श्रीपती मलमेखलाटी09/05/19477387928774
814 रामचंद्र आनंदा शेजूळखलाटी10/06/1974 
815 पांडुरंग विष्णू पाटीलखलाटी20/06/20048390936771
816 श्रीपती सदाशिव नाईकखलाटी04/05/19608698327821
817 धोंडूबाई पांडुरंग मलमेखलाटी02/05/19609158379548
818 आकाश विलास कोळीखलाटी09/12/19979764862851
819 लाडूबाई भिमराव संकपाळखलाटी01/03/19789545695138
820 तायप्पा विट्टल शेजूळखलाटी11/09/20119049972199
821 मैना बाळू मलमेखलाटी13/05/2004 
822 द्रोपदी म्हाळाप्पा बिराजदारखंडनाळ12/03/19847558294962
823 रिवाबाई बिराप्पा डोंबाळेखंडनाळ01/01/19657741810820
824 पार्वती नामदेव कुलालखंडनाळ02/05/19857414958090
825 खंडू भाऊसो कुलाळखंडनाळ10/08/19899172649498
826 केदारबा जयवंत टेंगलेखंडनाळ03/01/20049970302948
827 गणेश शिवाजी करेखंडनाळ26/01/19999665183418
828 तानाजी महादेव टेंगलेखंडनाळ15/10/20069604394231
829 गोदाबाई गंगाराम चवरेखंडनाळ01/06/19777744946815
830 संगप्पा गुरुसिद्ध वागोलीखंडनाळ-7058773858
831 कलमेश रावसो कोडलकरखिलारवाड01/01/19949637249690
832 महादेव गौडाप्पा कोडलकरखिलारवाड01/01/1973 
833 खंडू पिरु तांबेखिलारवाड01/01/19589604952032
834 प्रतीक्षा नाना शेजूळखिलारवाड07/08/20029922095594
835 संतोष रामा चौगुलेखैराव15/05/20049763328629
836 लक्ष्मण हरी बा दुधाळखैराव01/12/19919665410348
837 सुभाष विठ्ठल गुदळेखैराव01/06/1970 
838 शेवंता बिरा जिपटेखैराव01/01/1946 
839 मल्हारी मारुती हिप्परकरखैराव12/05/19697447539490
840 शिवाजी ज्ञानू टोणेखैराव01/06/19609730265411
841 Rayappa Yashavant Kshirsagarखैराव01/06/19699096506325
842 संतोष दऱ्याप्पा क्षीरसागरखैराव23/05/19879561181891
843 अक्षय हिंदुराव येडवेखैराव01/07/20029765652996
844 मारुती बजीरंग चौगुलेखैराव01/01/1996 
845 लोकाप्पा क्षीरसागर देवप्पाखैराव01/01/19409730816103
846 भगवान म्हाळाप्पा सांगोलकरखैराव-8600385490
847 वेदांत शिशिकांत सांगोलकरखैराव31/03/20169960645004
848 ज्ञानेश्वर यशवंत करांडेखैराव01/01/19749730272535
849 वसंत लक्ष्मण काळेखैराव01/06/19709130615380
850 अजित सखाराम घुटुकडेखैराव14/02/20069764848692
851 रामा येदु काळेखैराव01/01/19377757861060
852 गिरमल्ला मुत्ताप्पा हालोळळीखोजनवाडी01/06/19598888236410
853 भाऊ शिवनिंग हिप्परगीखोजनवाडी01/06/19519766001160
854 सुवर्णा भीमराव म्हेत्रीखोजनवाडी01/06/19719822357178
855 सोपान रामू जाधवखोजनवाडी01/01/19709503560359
856 मल्लप्पा मुत्ताप्पा हालोळळीखोजनवाडी01/01/19629561785054
857 बसप्पा इराप्पा संतीखोजनवाडी06/09/19819975630760
858 शंकर गिरमल्ला हळगलीखोजनवाडी01/06/19859689069416
859 शालव्वा मल्लप्पा संतीखोजनवाडी01/04/19869766259338
860 अप्पासाब भीमाप्पा कलमडीखोजनवाडी01/06/19869172402369
861 संजय रथानसिंग राठोडखोजनवाडी10/05/19957709890387
862 मुत्तप्पा सत्यप्पा कनमडीखोजनवाडी01/01/19738600832827
863 श्रद्धांजली सिद्राया काराजनगीखोजनवाडी06/01/19987387600406
864 मल्लप्पा शिवाजी कलमडीखोजनवाडी01/02/19839975240510
865 धुंडव्वा महादेव कलमडीखोजनवाडी01/01/19699822472716
866 प्रियांका सदाशिव बेरडखोजनवाडी20/03/20107397959224
867 अक्षता धानाप्पा अर्जुनगीखोजनवाडी13/12/20159604499107
868 फातम्मा हुसेनसाब मुल्लाखोजनवाडी01/01/19637558249721
869 महिबूब इमामसाब मुल्लाखोजनवाडी13/08/20069623275703
870 मल्लाप्पा चन्नाप्पा करोलीखोजनवाडी01/06/19727028236112
871 महेश भीमण्णा संतीखोजनवाडी01/06/19847387290322
872 बसवकिरण रावसाहेब बेळळगीखोजनवाडी01/01/20059975612489
873 सुभाष मुरयाप्पा तेरदाळखोजनवाडी01/01/19818600245501
874 सिद्धार्थ बसाप्पा जाहीरकोळगीरी24/02/2010 
875 विलास गोपाळ पवारकोळगीरी30/08/19999158302552
876 राजाराम गोविंद पांढरेकोळगीरी01/01/19619096201125
877 विठ्ठल सोमनिंग सिद्धरड्डीकोळगीरी04/05/19829637564351
878 रमेश रामचंद्र पोतदारकोळगीरी02/06/19689764613455
879 अथर्व शंकर कांबळेकोळगीरी29/01/20088007340866
880 Dundappa Mallappa Biradarकोणबगी01/01/19538600381050
881 Savitri H/O amasidda Biradarकोणबगी01/01/19899096460445
882 Shrisail Kamagonda Biradarकोणबगी01/01/19469975199433
883 Laxmibai Adayappa Biradarकोणबगी01/01/19589665949931
884 Sahebgonda Siddappa Biradarकोणबगी01/01/19407019520640
885 Amasidda Chidananda Biradarकोणबगी20/05/19979900972090
886 Gangabai Manohar Patilकोणबगी05/06/20009665949931
887 इंदुबाई सुखदेव खांडेकरकुणिकोणूर01/12/19517387109136
888 विठोबा `हिरा लमाणकुणिकोणूर01/01/19488698063798
889 मीराबाई लक्ष्मण नरळेकुणिकोणूर01/06/19779921215576
890 आशाबाई सदाशिव कांबळेकुणिकोणूर01/01/19619975442823
891 विजया नामदेव चव्हाणकुणिकोणूर26/01/19949145488772
892 विशाल बाळू निळेकुणिकोणूर19/12/19999096486459
893 संतोष सुभाष खर्जेकुणिकोणूर10/09/20008390689260
894 विलास कृष्णा कंजरकरकुणिकोणूर27/07/19499975195676
895 धानव्वा राजाराम नरळेकुणिकोणूर-8007845735
896 शशिकांत उत्तम चव्हाणकुणिकोणूर02/05/19889890434773
897 कोंडीबा बाजी पडोळकरकुणिकोणूर01/01/1948 
898 मीरा वसंत सकटकुणिकोणूर28/06/19998806196552
899 प्रल्हाद लोकाप्पा क्षीरसागरकुणिकोणूर01/01/19429665839588
900 सिधाव्वा शिवगोंडा शिरसाडको.बोबलाद01/01/19697028451871
901 सविता मोहन पवारको.बोबलाद01/01/19788698171845
902 हणमंत रामचंद्र कांबळेको.बोबलाद01/01/19487410120157
903 मनगेनी सोमनिंग लोणारको.बोबलाद01/01/19529763896491
904 मैनुद्दीन करीम पटेलको.बोबलाद01/01/19537709813248
905 दामाजी तुकाराम पवारको.बोबलाद01/06/19747875783342
906 मल्लिकार्जुन देवगोंडा गडदेको.बोबलाद01/01/19788600779388
907 दशरथ सिधु नरळेको.बोबलाद01/06/19799730386873
908 सुधाकर तुकाराम व्हसमानीको.बोबलाद01/01/1981 
909 मल्लिकार्जुन साताप्पा कोट्याळको.बोबलाद01/01/19869096712405
910 सिद्राया सदाशिव तेलीको.बोबलाद26/01/19899561060324
911 संतोष शंकर वाघमारेको.बोबलाद18/10/20047447293876
912 राजेंद्र तुकाराम माळीको.बोबलाद01/01/19909766031789
913 गजानन अशोक वाघमोरेको.बोबलाद01/01/1993 
914 संजय सिधु गडदेको.बोबलाद01/01/1997 
915 संजय आंबाजी करेको.बोबलाद07/07/19999970245736
916 शामराव सोपान महारनूरकोसारी01/01/19719881622639
917 अनिल रावसाहेब कटरेकोसारी01/01/19987057538677
918 रेश्मा अमीन शेखकोसारी14/06/19879975160242
919 गजानन नामदेव करांडेकोसारी05/06/19829158504065
920 मारुती शिवाजी यमगरकोसारी- 
921 राजाराम पांडू महारनुरकोसारी01/01/1944 
922 मनोहर जयवंत चव्हाणकोसारी05/06/19579850149704
923 विलास गणपती चव्हाणकोसारी01/01/19587709808861
924 शांताबाई लक्ष्मण पवारकोसारी01/01/19679765318147
925 श्रेयश प्रवीण बिसलेकोसारी16/04/20147387234846
926 सुरेश मधुकर भोसलेकोसारी20/11/19799665590673
927 तानाजी पांडुरंग बाबरकोसारी08/06/19848600971778
928 पांडुरंग सिंधू बाबरकोसारी01/01/19668600971778
929 अनुराधा रघुनाथ पाटीलकोसारी09/04/19957030092827
930 फुलाबाई पांडुरंग जाधवकोसारी01/01/19779049133620
931 सुनील यशवंत पवारकोसारी02/06/19899763610648
932 आप्पासो तुकाराम गोयकरकोसारी19/10/20018806914223
933 आक्काताई भगवान मानेकुंडनूर10/06/19659403532839
934 मारुती दाजी पांढरेकुंडनूर11/06/19837559474410
935 तानाजी मारुती सरगरकुंडनूर01/08/19767066941585
936 रमेश तुकाराम आठवलेकुंडनूर01/01/19649823022746
937 छाया विठल शिंदेकुंडनूर11/06/19939503424045
938 शामराव सीताराम कांबळेकुंडनूर- 
939 विनोद शिवाजी कदमकुंडनूर01/06/19838108029212
940 आप्पासो गोपान मानेकुंडनूर19/10/1985 
941 शिरमा आप्पासो मानेकुंडनूर01/06/19708698895720
942 कलाबाई यशवंत पांढरेकुंडनूर01/06/19759765811291
943 बाबासाहेब सखाराम सरगरकुंडनूर01/10/19558698689265
944 बाळाबाई गणपती पांढरेकुंडनूर01/05/19879673615225
945 महादेव शंकर हिप्परकरकुंडनूर12/09/19568007558859
946 संभाजी जोतिबा मानेकुंडनूर01/06/1950 
947 कोमल आण्णासो खांडेकरकुंडनूर01/01/20088007249189
948 रोहित रामचंद्र पांढरेकुंडनूर11/02/20049764775733
949 दादासो बापू पांढरेकुंडनूर01/06/19519112054805
950 कोंडीबा महिपती पांढरेकुंडनूर10/12/19557030174716
951 विठ्ठल अरविंद पांढरेकुंडनूर01/11/19879673879523
952 जगन्नाथ बिरा सोलनकरकुंडनूर01/06/19759763496682
953 शंकर तुकाराम मलमेकुंडनूर-9766285744
954 समाधान तानाजी खरातकुंडनूर- 
955 विठ्ठल रामा खांडेकरकुंडनूर-7390913350
956 माणिकराव शंकर सरगरकुंडनूर01/06/19787447526426
957 अनिल शामराव कांबळेकुंडनूर-7507624499
958 नामदेव मारुती सरगरकुंडनूर-9545566234
959 बाजीराव कृष्णां हिप्परकरकुंडनूर01/06/19758605186418
960 आंनद दत्तू पांढरेकुंडनूर-9765418968
961 शारदा शंकर आठवलेकुंडनूर- 
962 सुशीला दशरथ हराळेकुंडनूर-9049912844
963 कोंडीबा ज्ञानू पांढरेकुंडनूर- 
964 सोमाण्णा हुवान्ना मानेकुलाळवाडी01/01/1973 
965 महादेव केरू पडोळकरकुलाळवाडी16/07/19559130317438
966 आकाराम श्रीमंत गुळदगडकुलाळवाडी01/01/19917588155204
967 मरगु सत्याप्पा धडसकुलाळवाडी01/01/1954 
968 आप्पा नामू इरकरकुलाळवाडी01/01/19589970766016
969 अरुण ईश्वर लेंगरेकुलाळवाडी24/04/2004 
970 साधू शंकर टकलेकुलाळवाडी01/06/19857798866791
971 शिवाजी बापू टेंगलेकुलाळवाडी01/01/19737775813689
972 बनाजी हरिबा बोरकरकुलाळवाडी01/06/19808007263589
973 अनंत धावूबा कुलाळकुलाळवाडी25/05/19979530526912
974 सुरेखा गणपती तावसकरकुंभारी03/03/19849096923277
975 सदाशिव राजाराम सुतारकुंभारी01/01/1952 
976 नाथा खंडू चव्हाणकुंभारी13/07/20117517840605
977 युवराज विठ्ठल चव्हाणकुंभारी01/01/19928605548457
978 पायल मधुकर करडेकुंभारी- 
979 अंबूबाई महादेव काळेकुंभारी- 
980 रवींद्र वसंत पाटीलकुंभारी01/01/19929822712830
981 लक्ष्मण विठोबा कौलापूरेकुंभारी19/06/19829604814413
982 नंदा गुंडा कदमकुंभारी01/01/19709561682265
983 अविनाश तानाजी कदमकुंभारी27/06/20009527849181
984 जयश्री बाळासो भोसलेकुंभारी04/06/19747030250796
985 मोतीराम दत्तात्रय कौलापूरेकुंभारी18/04/1986 
986 साईनाथ चंद्र करडेकुंभारी01/01/19477387591431
987 बाळाबाई नवनाथ सावंतकुंभारी01/01/19479960318324
988 आप्पाण्णा हरिबा पाटीलकुंभारी01/01/19369561265817
989 राजाबाई वसंत खोतकुंभारी01/01/19559923312238
990 सदाशिव कृष्णा करडेकुंभारी01/01/1939 
991 प्रकाश विठोबा जाधवकुंभारी01/01/19749096649122
992 अनुसया महादेव भुसनूरकुंभारी01/01/19498007722724
993 पुतळाबाई सीताराम करडेकुंभारी01/01/19439975068806
994 सिद्राम गोविंदा माळीकुंभारी05/06/19649561269384
995 आप्पासो जालिंदर करडेकुंभारी01/01/19817057848169
996 संभाजी लक्ष्मण गरडकुंभारी01/06/19889860148550
997 अतुल अमोल काळेकुंभारी16/05/20198007801165
998 गीताबाई मारुती लोखंडेलकडेवाडी01/06/1975 
999 नवनाथ आबासो बंडगरलकडेवाडी01/06/2000 
1000 kasabai विठोबा kalagundeलकडेवाडी01/01/19678806897774
1001 यशवंत नारायण khotलकडेवाडी01/01/19769673395406
1002 TANAJI SHAMU YEDAGEलकडेवाडी01/01/19819604253444
1003 RADHABAI PANDURANG BHUSANURलकडेवाडी18/08/19857875783511
1004 KASHIBAI BABURAV KAGALKARलकडेवाडी01/01/19589096072341
1005 RADHA SUBAHASH CHAVANलकडेवाडी07/06/19937057407697
1006 LAXMIBAI MARUTI SHINDEलकडेवाडी-9096072341
1007 राजाराम विठोबा पडोळकरलकडेवाडी- 
1008 ओंकार प्रकाश एरंडेलकडेवाडी01/01/2011 
1009 सोमा तुकाराम बंडगरलकडेवाडी- 
1010 विठोबा कोंडीबा कालगुंडेलकडेवाडी- 
1011 बदलाबाई हेमलू लमाणलमाणतांडा (उटगी)01/01/19589494411016
1012 पुंडलिक घनु राठोड ( लमाण )लमाणतांडा (उटगी)-9657968975
1013 सुरेश शंकर पवारलमाणतांडा (उटगी)01/01/19907057020088
1014 अभिषेक श्रीकांत जाधवलमाणतांडा (उटगी)20/05/20019403402281
1015 अभिषेक प्रमोद जाधवलमाणतांडा (उटगी)10/06/20029011902654
1016 सविता शिवाजी पवारलमाणतांडा (उटगी)01/01/19849049514232
1017 Rupsing mhadu lamanलमाणतांडा (उटगी)01/01/19329403402732
1018 मानाक्का शिवाजी सरगरलवंगा01/01/1987 
1019 आणू काशिराम सरगरलवंगा01/01/1947 
1020 प्रकश साहेबराव काशीदलोहगाव21/07/19908600817681
1021 येताल जिऊबा साबळेलोहगाव01/01/19449765932177
1022 आशाताई माणिक कावळेलोहगाव09/06/19729561195816
1023 भामाबाई बाळासो चव्हाणलोहगाव-7709923447
1024 अंकीता कमाल गेजगेलोहगाव21/12/20129970035879
1025 भारती धनाजी पाटीललोहगाव16/08/19877709138357
1026 बायनाबाई नारायण गडदेलोहगाव01/01/19589604913258
1027 पांडुरंग भाऊसाहेब मोरेलोहगाव21/06/19929765264799
1028 संतराम आकाराम मागाडेलोहगाव02/05/19666904913258
1029 गणेश सुबराव गोरेलोहगाव04/05/2001 
1030 बबन रामचंद्र सुर्वेलोहगाव05/04/19779763168413
1031 नानासो यशवंत तोरणेलोहगाव01/01/19377758872392
1032 विनायक राजाराम बोरगेलोहगाव05/08/19829764213758
1033 स्वाती बापू पारसेलोहगाव01/01/19877758998915
1034 sonabai ganpati magadeलोहगाव01/06/19628605647293
1035 शामराव मारुती बोरगेलोहगाव01/01/19539558957409
1036 दयानंद मारुती मागाडेलोहगाव20/08/19719552432403
1037 सुरेश सिद्राम चव्हाणलोहगाव01/06/19709765932196
1038 सुपसेन सिद्राया बोगारमाडग्याळ01/06/19839764481795
1039 सोमाण्णा तुकाराम चव्हाणमाडग्याळ01/06/1966 
1040 सरस्वती मारुती कोळीमाडग्याळ01/01/1960 
1041 नागव्वा यलाप्पा काळेमाडग्याळ01/01/1977 
1042 लालासो राजू शेखमाडग्याळ01/11/1951 
1043 शोभा प्रकाश कोरेमाडग्याळ01/01/19857875128807
1044 तिपण्णा रामांना माळीमाडग्याळ01/01/19627798374172
1045 गोपाळ धनाप्पा कोरेमाडग्याळ01/01/19728007280852
1046 धनाप्पा लक्ष्मण कोळीमाडग्याळ01/06/19769850184934
1047 सोमॅनिंग यल्लाप्पा माळीमाडग्याळ01/01/19657769875961
1048 शुभम इराण्णा सुतारमाडग्याळ28/10/20089765222642
1049 प्रल्हाद मारुती ऐवळेमाडग्याळ24/01/20037030737188
1050 सुमंना बिराप्पा चोपडेमाडग्याळ01/01/19497719906712
1051 भाग्यश्री मोनाप्पा सुतारमाडग्याळ01/01/19769765222642
1052 शांताबाई लक्ष्मण कोळीमाडग्याळ01/06/19729119407380
1053 मंजुनाथ लक्ष्मण भंडारीमाडग्याळ02/06/19987350596812
1054 सुमन सिध्दनिंग कांबळेमाडग्याळ01/01/1976 
1055 शुभम संजय निकममाडग्याळ07/10/2007 
1056 निलप्पा आपणा माळीमाडग्याळ01/01/19318698173235
1057 नागाप्पा शिवलिंग माळीमाडग्याळ01/01/19547083430300
1058 तानाजी पांडुरंग तुपसौन्दर्यमाडग्याळ11/01/19527775074726
1059 लक्ष्मण गुंडू वडारमाडग्याळ01/11/19259764682047
1060 चिदानंद रामांना चौगुलेमाडग्याळ11/06/19897798614002
1061 यल्लाप्पा कामांना कोरेमाडग्याळ01/06/19528275176836
1062 अशोक बसंना माळीमाडग्याळ21/03/1996 
1063 महादेव लक्ष्मण हाक्केमाडग्याळ20/07/19829158737312
1064 हरिदास महादेव गुरवमाडग्याळ01/09/1981 
1065 अशोक सिद्धांना पोतदारमाडग्याळ01/06/1978 
1066 शिवबासु मारुती कोरेमाडग्याळ01/01/19499822649075
1067 मारुती आडव्याप्पा कोरेमाडग्याळ01/01/19509527121732
1068 बिराप्पा लक्ष्मण हाक्केमाडग्याळ01/01/19279823940265
1069 शिवबसूं मारुती कोरेमाडग्याळ01/01/19499822649075
1070 कामांना लक्ष्मण माळीमाडग्याळ01/06/1974 
1071 धनाक्का जेत्याप्पा कोरेमाडग्याळ01/06/19789673051075
1072 रमेश यमनाप्पा सौदीमाडग्याळ01/01/19929158870002
1073 बिराप्पा महादेव कोरेमाडग्याळ01/06/19938007184668
1074 कविता सत्याप्पा चौगुलेमाडग्याळ10/09/19847391912309
1075 सदाशिव लाह्यंप्पा चौगुलेमाडग्याळ02/07/19839637511505
1076 सुरेश दगडू सावंतमाडग्याळ01/01/19559765062766
1077 स्वप्नील पांडुरंग काटेमाडग्याळ01/06/19869594226273
1078 सुनीता मालय्या स्वामीमाडग्याळ01/06/1964 
1079 शांताबाई गुरुबसू माळीमाडग्याळ01/01/1949 
1080 गुरुनिंगाप्पा पराप्पा कोरेमाडग्याळ01/01/19439049469076
1081 फुलाबाई नागू चव्हाणमाडग्याळ04/12/1981 
1082 यासुबाई सायबना बगलीमाणिकनाळ01/01/1949 
1083 विकाश नामदेव लमाणमाणिकनाळ15/05/1998 
1084 यशवंत जोतेप्पा खैरावकरमाणिकनाळ01/01/19798408955340
1085 सायबना सायबना बगलीमाणिकनाळ01/01/19499527291439
1086 दिलश्यात इमामसाब मुल्लामाणिकनाळ18/04/20049545393443
1087 रामगोंड बसगोंडा बगलीमाणिकनाळ01/01/1935 
1088 शरीपा दावलसाब मुल्लामाणिकनाळ02/04/1988 
1089 फतेसिंग मेगु लमाणमाणिकनाळ01/01/1959 
1090 प्रवीण जीनेसाब मुल्लामाणिकनाळ01/01/19909767391345
1091 Kashinath Seetharaam Kengarमेंढेगीरी01/06/19769545407349
1092 AISHWARYA KUBER PATILमेंढेगीरी09/12/20069923651388
1093 Nayaku Kallappa Koliमेंढेगीरी05/12/19789637924094
1094 जालिंदर बाबु लवटेमिरवाड01/06/19649158164159
1095 बंडू जानोबा पाटिलमिरवाड01/06/19768007988640
1096 प्रकाश म्हाळु लवटेमिरवाड01/03/1975 
1097 हौसाबाई वसंत सवदे- शिंदेमिरवाड01/06/19569049098131
1098 नामदेव लक्ष्मण हांडेमिरवाड-9158056382
1099 तात्यासो श्रीमंत सरगरमिरवाड01/01/19948390700693
1100 अक्षता अनिल काळेमिरवाड13/02/19987387669446
1101 सुरज गणपती गुरवमिरवाड23/02/20009763167995
1102 बाबुराव संभाजी पाटिलमिरवाड10/06/19689923506901
1103 प्रकाश जानोबा नाईकमिरवाड31/05/19819813180360
1104 शंकर भाऊ सवदेमिरवाड01/06/1956 
1105 कृष्णबाई ज्ञानदेव गायकवाडमोकाशेवाडी01/01/19369158976778
1106 पांडुरंग माधवराव गायकवाडमोकाशेवाडी-7391913839
1107 सर्जेराव नानासाहेब गायकवाडमोकाशेवाडी-9764142904
1108 आबासाहेब रुस्तुमराव गायकवाडमोकाशेवाडी-7798534975
1109 आनंदराव माणिकराव गायकवाडमोकाशेवाडी01/06/19529767777331
1110 आक्काताई भीमराव गायकवाडमोकाशेवाडी01/06/19549096712530
1111 विष्णू शिवाजी गायकवाडमोकाशेवाडी01/06/19469665689087
1112 जयश्री सुभाष गायकवाडमोकाशेवाडी01/06/19809096712530
1113 पितांबर बाबासाहेब गायकवाडमोकाशेवाडी01/06/19588007498067
1114 मथुरा पांडुरंग गायकवाडमोकाशेवाडी01/06/19547391913839
1115 कृष्णा केराप्पा काशीदमोकाशेवाडी- 
1116 पांडुरंग लक्ष्मण गायकवाडमोकाशेवाडी01/06/19729503343578
1117 शंकर दादू काशीदमोकाशेवाडी01/01/19468275267110
1118 सुशीला विठ्ठल जगतापमोकाशेवाडी01/06/19457387154800
1119 श्रीकृष्ण निवृत्ती गायकवाडमोकाशेवाडी01/06/19889468241288
1120 मदगोंड सिद्धाप्पा बिरादारमोरबगी01/01/19829689551866
1121 इंद्राबाई हणमंत माळीमोरबगी01/01/19637350970140
1122 बसवराज विठ्ठल कतनळीमोरबगी05/06/19968095978984
1123 सत्याप्पा भाराप्पा कारंडेमोरबगी01/01/19538698069054
1124 तमाराया शेट्याप्पा मांगमोरबगी01/01/19819421292224
1125 दुंडवा संगाप्पा कोळीमोरबगी01/01/19507050196324
1126 रेणुका विजयकुमार कोळीमोरबगी01/01/1984 
1127 कमलाबाई सिद्धणा सुतारमोरबगी01/01/19639767704048
1128 महादेवी महादेव मेत्रीमोरबगी01/01/19738605727978
1129 पूजा सिदाम माळीमोरबगी21/05/2004 
1130 लक्ष्मीपुत्र मल्लिकार्जुन पाटीलमोरबगी01/01/19737875490599
1131 मायाप्पा ज्ञानोबा कोकरेमोटेवाडी-7720971026
1132 संतोष कोंडीबा मोटेमोटेवाडी-7350370732
1133 भगवंत दादू कोकारेमोटेवाडी- 
1134 मोटेवाडी-9075251250
1135 कोंडीबा लक्ष्मन मोटेमोटेवाडी-9075251250
1136 कविता शामराव पांढरेमोटेवाडी-8308988639
1137 यलाप्पा आव्हांना अमीनभावीमुचंडी02/12/1984 
1138 शंकर लक्समन तेलीमुचंडी08/05/1982 
1139 अनिल गोपाळ कांबळेमुचंडी22/06/19838888085793
1140 केदारी अन्नू जाधवमुचंडी01/06/19669130342329
1141 मलगोंडा सदाशिव बेळुंकीमुचंडी04/05/19848390615395
1142 आक्काताई मलगोंडा पायानीमुचंडी05/04/1986 
1143 सरूबाई निंगाप्पा पोलिसीमुचंडी01/01/1981 
1144 दिगंबर अप्पाराव कुलकर्णीमुचंडी01/06/19719673367509
1145 चिदानंद साबू कळंबलागीमुचंडी01/01/19439011645194
1146 शिवाजी रुद्राप्पा चालवादीमुचंडी02/06/19719503857927
1147 राजेंद्र रघुनाथ सूर्यवंशीनवाळवाडी12/05/19789623014983
1148 गजेंद्र ज्ञानू मानेनवाळवाडी01/01/19829637697730
1149 भीमराव आप्पासो सूर्यवंशीनवाळवाडी01/01/1962 
1150 ललिता गोरख सूर्यवंशीनवाळवाडी01/01/1996 
1151 आबासो आन्नासो शिंदेनवाळवाडी01/01/1970 
1152 हैबत नामदेव सरगरनवाळवाडी07/08/1981 
1153 बालाजी जयवंत चव्हाणनवाळवाडी01/01/1973 
1154 रामचंद्र यल्लाप्पा कोळीनिगडी खुर्द01/01/1945 
1155 रमेश सोपान जाधवनिगडी खुर्द15/12/1983 
1156 राजाराम मारुती काशीदनिगडी खुर्द09/04/19847756090174
1157 सुनील विठ्ठल गायकवाडनिगडी खुर्द01/05/19859503396772
1158 कृष्णा शिवाजी गायकवाडनिगडी खुर्द01/06/19739665998949
1159 प्रशांत जोतिराम सावंतनिगडी खुर्द17/04/19949503117666
1160 दत्तात्रय रामू काशीदनिगडी खुर्द01/06/19709730537039
1161 आसलम आप्पासाहेब नदाफनिगडी खुर्द25/01/19928006082914
1162 हमीशा आप्पासाहेब नदाफनिगडी खुर्द01/04/19958006082914
1163 Laxman Vabaso Jadhavनिगडी खुर्द02/06/19677709793858
1164 बाळासो तुकाराम ठोंबरेनिगडी बुद्रुक02/06/19899764811277
1165 नामदेव लोकू राठोडनिगडी बुद्रुक01/01/19649822592451
1166 व्हनाप्पा सोमू पवारनिगडी बुद्रुक01/01/1930 
1167 मालाबाई सिद्धू एरंडेनिगडी बुद्रुक01/01/19429545930723
1168 मायाक्का विष्णू एरंडेनिगडी बुद्रुक07/07/20059765170344
1169 नितीन रामा कोकरेनिगडी बुद्रुक- 
1170 संजय सिद्धू एरंडेनिगडी बुद्रुक05/03/19909665729932
1171 भागीरथी इराप्पा पट्टणशेटीनिगडी बुद्रुक01/08/19638805162115
1172 राजन गोपू राठोडनिगडी बुद्रुक01/05/19927218975896
1173 मनोहर महादेव चव्हाणनिगडी बुद्रुक01/06/19699049211398
1174 नंदू गोपीचंद पवारनिगडी बुद्रुक01/06/19857798952188
1175 जिजाबाई सिद्धू गारलेनिगडी बुद्रुक01/01/19509561998461
1176 ईश्वर सोपं गोरेनिगडी बुद्रुक01/06/19679764224381
1177 बाळासो श्रीमंत यजगरनिगडी बुद्रुक01/06/19899623608457
1178 गंगाबाई विठोबा व्हरेनिगडी बुद्रुक01/01/1953 
1179 दरेश्वर संजय पाटीलनिगडी बुद्रुक26/03/20109404320277
1180 पांडुरंग म्हाळाप्पा पाटीलनिगडी बुद्रुक15/10/19747558246357
1181 मनीषा शिवाजी निळेनिगडी बुद्रुक01/01/1978 
1182 जिजाबाई पुनाप्पा गोदेनिगडी बुद्रुक01/01/19769049295011
1183 हरिबा सायप्पा लोखंडेनिगडी बुद्रुक06/06/19749689093345
1184 गजाबाई गेनबाबा आलदारनिगडी बुद्रुक01/01/19399403229865
1185 वसंत बाबू भोरेनिगडी बुद्रुक01/01/19707875490741
1186 खूबशींग भमळू राठोडनिगडी बुद्रुक06/02/19699049052265
1187 भमळू पोमु राठोडनिगडी बुद्रुक-7588252699
1188 रवींद्र तारासिंग चव्हाणनिगडी बुद्रुक01/08/19989763258398
1189 कोंडीबा ज्ञानेस्वर तांबेपांढरेवाडी13/03/20108300311894
1190 बसाप्पा धानाप्पा शिवणगीपांढरेवाडी01/06/19879552857732
1191 मायाका बजरग मानवरपांढरेवाडी01/01/19917775996816
1192 राहुल सोमा कोकरेपांढरेवाडी01/01/1995 
1193 अजिकेत यशवंत मानवरपांढरेवाडी20/09/20127038593447
1194 प्रकाश आमोगसिद्द मानवरपांढरेवाडी- 
1195 पाडुरंग बिराप्पा शिंदेपांढरेवाडी21/03/19917028407980
1196 मंगलाबाई आप्पा शिंदेपांढरेवाडी01/01/19929763171500
1197 हौसाबाई रावसाहेब गडदेपांडोझरी01/01/19737350370750
1198 महेश आंमसिद्ध बिराजदारपांडोझरी10/07/19937057322325
1199 सुरेश सुबाना गडदेपांडोझरी11/12/19948551963340
1200 प्रीतम महादेव कांबळेपांडोझरी08/04/20108805474597
1201 बिराप्पा बाळू कटरेपांडोझरी- 
1202 बिराप्पा बाबू मोठेपांडोझरी01/01/19588805312912
1203 मायापा केरुबा गडदेपांडोझरी01/01/1965 
1204 शिद्दु हणमंत चौगुलेपांडोझरी01/06/19957083359056
1205 मायाप्पा अप्पा मोठेपांडोझरी01/01/19427219182035
1206 संदीप संजय मोठेपांडोझरी07/05/20027229182035
1207 सखाराम शिवाजी खांडेकरप्रतापपूर22/07/20107083494275
1208 लक्ष्मी ज्ञानू कोपनूरप्रतापपूर01/01/19708806494667
1209 समाधान शिवाजी खांडेकरप्रतापपूर01/01/20117083494275
1210 MARUTI VITHOBA KHATAKEप्रतापपूर01/01/19708275101097
1211 नंदा कोंडीबा खटकेप्रतापपूर13/08/19929545460625
1212 समरीना शबीर कमतेप्रतापपूर13/04/19948600582346
1213 सुनिता कृष्णा खांडेकरप्रतापपूर01/01/19878380825176
1214 कल्लाप्पा सावंता माळीरामपूर01/06/19667756846105
1215 विध्याराणी भिमराव माळीरामपूर01/07/19959637928168
1216 आडव्याप्पा सावंता माळीरामपूर05/06/19739168711737
1217 परशुराम रायाप्पा माळीरामपूर25/04/19888379045765
1218 शंकर गंगाराम माळीरामपूर12/07/19909604911502
1219 रेखा शामराव माळीरामपूर01/06/19767507930287
1220 बाळू श्रीमंत माळीरामपूर01/06/1977 
1221 पिराप्पा विठोबा मानेरामपूर05/05/19799970556603
1222 आकाश नामदेव मासाळरामपूर23/12/19969158949693
1223 निलावती विठ्ठल ठवरेरामपूर-9623623473
1224 मारुती आबासो निकमरामपूर02/07/1970 
1225 अंकिता भाऊसो ठवरेरामपूर20/02/20117391912209
1226 सुरेखा शंकर क्षिरसागररामपूर01/06/1966 
1227 ऋतुजा भाऊसो ठवरेरामपूर16/06/20087391912209
1228 रायाप्पा सावंता माळीरामपूर01/06/19668379045765
1229 बसाप्पा भिमाण्णा माळीरामपूर01/06/19440982279357
1230 शंकर लक्ष्मण ऐवळेरावळगुंडवाडी01/01/19977766017030
1231 मल्लाप्पा भिमाण्णा दाशालरावळगुंडवाडी01/06/19569665511534
1232 भीमराया महादेव लोहगावरावळगुंडवाडी05/06/19847744003017
1233 सदाशिव निंगाप्पा लोहगावरावळगुंडवाडी01/06/19667410120465
1234 रामगोंडा बाबू हिरगोंडरावळगुंडवाडी01/06/19859860707493
1235 सदाशिव महादेव मिर्जीरावळगुंडवाडी25/05/19859049057958
1236 बाबू मौला कोरबूरावळगुंडवाडी01/01/19539764182658
1237 जयश्री शंकर मेडेदाररावळगुंडवाडी14/06/19849403404062
1238 लक्ष्मबाई सदाशिव गडीकररावळगुंडवाडी01/01/19727066680393
1239 मल्लाप्पा श्रीशैल हिरगोंडरावळगुंडवाडी01/06/19868888232772
1240 महादेव रमेश गडीकररावळगुंडवाडी25/07/19939860548231
1241 आशाराणी बाबू हिरगोंडरावळगुंडवाडी01/01/19839882033838
1242 सुधाकर उमेश बस्तवाडरावळगुंडवाडी29/09/20009730910837
1243 जयश्री रेणकाप्पा मिर्जीरावळगुंडवाडी01/01/19889049057958
1244 कस्तुरी निंगाप्पा कुंभाररावळगुंडवाडी10/05/19817875495322
1245 वैशाली धोंडाप्पा मिर्जीरावळगुंडवाडी05/10/20009970246362
1246 प्रमोद लक्ष्मण हत्तराटेरावळगुंडवाडी25/10/20047397988239
1247 बियामा रसूल शेखरावळगुंडवाडी- 
1248 सुभाष भैयासो पाटीलरेवनाळ01/01/19807038409811
1249 दगडू बाबा बंडगररेवनाळ05/06/19599049115345
1250 संगप्पा बाबौ पुजारीरेवनाळ-9561340469
1251 तायाप्पा रामा ओलकररेवनाळ01/01/19597066191869
1252 तानाजी सदाशिव बंडगररेवनाळ03/03/19799765314673
1253 प्रभाकर आनंद खांडेकररेवनाळ01/03/19938806507980
1254 ताजीला आण्णा चौगुलेरेवनाळ01/02/19629096951804
1255 भैरापपा सिदाराया कटरेरेवनाळ01/01/19499923290051
1256 म्हाळाप्पा कृष्णा पडोळकररेवनाळ01/01/19489673301418
1257 अरुण मुकुंद तुराईरेवनाळ01/02/19939158752573
1258 रमेश shivaji काठरेरेवनाळ02/05/20057066723655
1259 सुनील विठ्ठल पोतदारपाच्छापूर29/12/19739623052537
1260 शिवाजी शहाजी भोसलेपाच्छापूर18/10/19709765932875
1261 बाबालाल अमीन शेखपाच्छापूर01/06/19507875282522
1262 चंद्रशेखर मल्लप्पा पाटीलपाच्छापूर02/06/19519765032586
1263 रेश्मा मीरासाब shekhपाच्छापूर20/04/19867664555781
1264 बसव्वा बसगोंडा पाटीलपाच्छापूर15/05/19739423218179
1265 लक्मीबाई आण्णासो बाबरपाच्छापूर10/07/19788605484226
1266 सुरेश हरिबा जाधवपाच्छापूर03/07/19779049272256
1267 केंचाप्पा बसाप्पा सावंतपाच्छापूर01/06/19769067246520
1268 कबीर अन्सर शेखसाळमळगेवाडी11/05/2005 
1269 झाकीर जैनुद्दीन शेखसाळमळगेवाडी01/06/1997 
1270 बाळासो आप्पासो मासाळसाळमळगेवाडी01/01/1991 
1271 संतराम मायाप्पा खांडेकरसाळमळगेवाडी01/01/1945 
1272 सुरेखा रामाण्णा मानेसाळमळगेवाडी01/06/1988 
1273 बाळासाहेब दगडू शेखसाळमळगेवाडी01/06/1982 
1274 गणपती शामराव पडोळेसाळमळगेवाडी01/06/1985 
1275 भागीरथी बिरबल मासाळसाळमळगेवाडी01/01/1971 
1276 सिद्धय्या तम्माण्णा माळीसाळमळगेवाडी01/06/1952 
1277 रमजान लाला शेखसाळमळगेवाडी01/01/1948 
1278 गोरख बापू पवारसाळमळगेवाडी01/01/1950 
1279 असलम बासू शेखसाळमळगेवाडी01/06/1979 
1280 NAKUSHA माणिक कित्तुरेसाळमळगेवाडी02/05/1975 
1281 माधवी बत्तास वाघमारेसनमडी01/04/19899765849030
1282 कुमार बाजीरांग काळेसनमडी01/01/1983 
1283 वंदना रामकृष्ण पवारसनमडी01/01/19817028578059
1284 परमेश्वर भीमराव धायगुडेसनमडी01/07/19878600832126
1285 अंकुश भोजा कांबळेसनमडी01/06/19409766229963
1286 जयवंत भोजा पारसेसनमडी01/01/19458552945207
1287 रूपवती ताराचंद पाटीलसनमडी01/01/19827447308790
1288 मारुती अरुण ढोणेसनमडी01/06/19968807474435
1289 साऊबा परसा हुग्गेसनमडी01/06/19409923288269
1290 गोरखरनाथ दादू कांबळेसनमडी01/06/19657045299851
1291 आप्पासो अमगोंडा पाटीलसनमडी01/06/1956 
1292 वामन शामराव कांबळेसनमडी01/06/19567798713454
1293 रतन काशिनाथ आटपाडकारसनमडी02/07/1983 
1294 नाथजी बावन नरळेसनमडी01/06/1980 
1295 बाळासाहेब शहाजी नरळेसनमडी01/01/19789730909135
1296 रामा महिपती वाघमोडेसनमडी01/06/19629923395834
1297 कावेरी विजय पवारसनमडी06/08/20119503080494
1298 काशिनाथ देवाप्पा भंडेसनमडी01/01/19759764713323
1299 श्रावण बाबासो हुग्गेसनमडी- 
1300 बिबक्का पंढरी पाटीलसनमडी01/06/19437709846978
1301 इंदाबाई ज्ञानोबा लवटेसनमडी01/06/19729545930903
1302 देवेंद्र लाह्यंप्पा कांबळेसनमडी01/01/19517030279487
1303 इस्माईल पैगंबर शेखसनमडी01/01/1968 
1304 उर्मिला विलास जाधवसनमडी20/10/19839702211944
1305 महेशकुमार नरसिंग रजपूतसंख01/06/19897507376295
1306 संतोष रामगोंड रेबगोंडसंख01/06/19869730386535
1307 साबू विट्ट्ल परीटसंख01/06/19759405554298
1308 हाब्बाक्का विठ्ठल परीटसंख01/01/19849421624821
1309 रेणुका शंकर वागोलीसंख01/01/19779405284292
1310 काशीबाई चंद्राम आवटीसंख01/01/19967756891436
1311 संगप्पा गोपाळ कांबळेसंख-9657401464
1312 राजेंद्र आप्पाराया बालगावंसंख01/01/19658698839701
1313 श्रीकांत अप्पासाहेब बिरादारसंख01/01/19659421547841
1314 राजू सुंकाप्पा कोळीसंख01/01/1985 
1315 यल्लव्वा महादेव कोळीसंख01/01/19588600465618
1316 शिवशंकर चंद्राम सुरेकरसंख01/01/19588806632826
1317 लक्ष्मीबाई प्रभू तेलीसंख01/01/19619168924304
1318 शांताबाई नरसिंग रजपूतसंख01/01/1964 
1319 शांताबाई अण्णाप्पा बिरादारसंख01/01/19587721805538
1320 राजेस अप्पा ठोबरेसंख- 
1321 स्वप्ना अशोक रुद्रक्षिसंख23/10/2009 
1322 रूपा भिमराया बिरादारसंख01/01/19829403209821
1323 संतोष रमेश गुजरेसंख20/06/19919096361704
1324 आण्णाप्पा निंगाप्पा कनमडीसंख01/01/19468390865509
1325 निंगोंडा शिवाप्पा बिरादारसंख01/01/1959 
1326 निंगोंडा मलगोंडा बिरादारसंख01/01/19539403491120
1327 महादेव सिदगोंडा बिरादारसंख04/05/19779404227791
1328 रायगोंडा भिमगोंडा बिरादारसंख01/01/19669764351454
1329 धनाक्का अर्जुन मुड्डेवाडीसंख01/01/19637757927742
1330 गंगाधर तिप्पण्णा सुरेकरसंख01/01/19807875999214
1331 लायव्वा मलप्पा कांबळेसंख08/06/19878806632826
1332 नीलव्वा गोपाळ कांबळेसंख01/01/19518806632826
1333 मल्लप्पा इराप्पा येळगीसंख01/01/1975 
1334 सलीम हाजीसब मुल्लासंख01/01/19837028562665
1335 सलीम कुतुबुद्दीन जमादारसंख01/06/19828806876188
1336 हाजीमलंग अकबर शेखसंख01/01/19769421622153
1337 मुन्ना महंमद शेखसंख01/01/19848888206813
1338 यल्लम्मा मिरासो शेखसंख02/06/19268888206813
1339 हसनसाब फतुसाब शेखसंख15/11/19349403404113
1340 लक्ष्मीबाई अशोक मुद्देवाडीसंख01/01/19819637182050
1341 परशुराम नामदेव कोळीसंख01/01/19899172031038
1342 रावसाहेब शिवांना बिरादारसंख01/01/1958 
1343 महादेवी मलप्पा शीळीनसंख01/01/19559403375628
1344 सुवर्णा भिमराव धुमकनालसंख01/06/19669420679950
1345 नीलव्वा सोमनिंग कांबळेसंख01/01/19699637290613
1346 गुरुराज भिमराया बिरादारसंख01/01/19919403209821
1347 कांचन राजेंद्र बिरादारसंख01/06/19959405038603
1348 तुकाराम बिराप्पा पुजारीसंख14/10/20029730551899
1349 आयूब इसाक जमखंडीकरसंख01/01/19819172031038
1350 रावसाहेब कल्लाप्पा सबईसंख10/06/19849421049513
1351 धर्मण्णा बसगोंडा बिरादारसंख01/01/1944 
1352 विजयालक्ष्मी साहेबगौडा बिरादारसंख01/06/19819421588343
1353 यलवा मलप्पा कनमडीसंख01/01/19617387405094
1354 श्रुती चिदानंद हिरेमठसंख27/12/20089527648483
1355 रोहित सीताराम बजंत्रीसंख02/08/19998390143256
1356 शंकर मल्लिकार्जुन बिरादारसंख16/08/20069420680161
1357 मलप्पा यादाप्पा लोहगावसंख01/01/19799689643298
1358 पुंडलिक तुकाराम पुजारीसंख01/01/19437767099019
1359 लक्ष्मण गुरबसप्पा जत्तीसंख01/01/19578379887465
1360 सिद्र्या लक्ष्मण जत्तीसंख01/06/1987 
1361 अव्वक्का आप्पाराया बिराजदारसंख01/01/19967709976271
1362 संजय रामांना दलवाईसंख01/01/19999975406711
1363 मंजुनाथ विठ्ठल शीळीनसंख01/02/19917387636380
1364 सायप्पा कामगोंडा सबईसंख01/01/19529860628643
1365 गोदाबाई सिद्धाप्पा व्हनमराठेसंख01/01/19488600468140
1366 विजय संगमेश्वर वाघमोरेसंख07/03/20089511967890
1367 अर्जुन शिवगोंडा व्हनमराठेसंख01/06/19487028324929
1368 कावेरी संजय बसर्गीसंख03/01/20097219508672
1369 शरणावा अर्जुन पुजारीसंख01/01/19687709432349
1370 सत्यव्वा महादेव सबईसंख01/01/19868530100242
1371 विठ्ठल कांतु खोतसंख02/06/20027028701754
1372 रमेश जगन्नथ जाधवशेड्याळ01/02/19908975351894
1373 चंद्रकांत तुकाराम पवारशेड्याळ06/01/19989765938839
1374 वंदना मल्हारी पवारशेड्याळ01/01/19859765938839
1375 मायाप्पा तमाना गुगवाडशेड्याळ01/01/1945 
1376 आमिरखान मीरासो शेखशेड्याळ15/03/19909049211376
1377 संतोष मदगोंडा तेलीशेड्याळ11/07/19929545698758
1378 परशुराम यलाप्पा तेलीशेड्याळ01/06/19809689942883
1379 संतोष आनंद शिंदेशेगाव01/05/19817709316381
1380 सिद्धेश्वर बाबासो नाईकशेगाव28/10/19908007737496
1381 सुभद्रा हरी खांडेकरशेगाव01/06/19848806474029
1382 उज्वला नारायण सावंतशेगाव01/01/19779766001969
1383 रावसाहेब तुकाराम शिंदेशेगाव01/06/19759822621481
1384 महादेव बाबासो बुरुटे