दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : शिराळा दिव्यांगत्वाचा प्रकार : इतर
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 19083../GMPT/Photo/19083../GMPT/Pramanptr/19083हौसाबाई पांडुरंग चव्हाणआंबेवाडी-7387565468 View फोटो प्रमाणपत्र
2 19703../GMPT/Photo/19703../GMPT/Pramanptr/19703सखुबाई मारुती चव्हाणआंबेवाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
3 34951../GMPT/Photo/34951../GMPT/Pramanptr/34951महादेव विष्णू पाटीलअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
4 34984../GMPT/Photo/34984../GMPT/Pramanptr/34984सुशांत शिवाजी पाटीलअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
5 35033../GMPT/Photo/35033../GMPT/Pramanptr/35033विद्या शिवाजी चांदणेअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
6 35079../GMPT/Photo/35079../GMPT/Pramanptr/35079बाळाबाई पाटलू सावंतअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
7 35086../GMPT/Photo/35086../GMPT/Pramanptr/35086आक्काताई बाळाराम सावंतअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
8 35094../GMPT/Photo/35094../GMPT/Pramanptr/35094चंदर हिंदुराव पाटीलअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
9 20767../GMPT/Photo/20767../GMPT/Pramanptr/20767पदमाताई अंतू मानेबांबवडे01/01/19539822734800 View फोटो प्रमाणपत्र
10 13081../GMPT/Photo/13081../GMPT/Pramanptr/13081संतोष बबन माळीइंगरूळ-  View फोटो प्रमाणपत्र
11 12142../GMPT/Photo/12142../GMPT/Pramanptr/12142दत्तात्रेय रामचंद्र झिमुरकरमाळे13/11/19407798983994 View फोटो प्रमाणपत्र
12 12250../GMPT/Photo/12250../GMPT/Pramanptr/12250आण्णा संपत पाटीलकरमाळे01/01/19469527992780 View फोटो प्रमाणपत्र
13 41386../GMPT/Photo/41386../GMPT/Pramanptr/41386लक्ष्मण बापू पाटीलकरमाळे01/06/19509552881535 View फोटो प्रमाणपत्र
14 41478../GMPT/Photo/41478../GMPT/Pramanptr/41478शालन सदाशिव पवारकरमाळे01/06/19809604051891 View फोटो प्रमाणपत्र
15 41117../GMPT/Photo/41117../GMPT/Pramanptr/41117गणेश सर्जेराव पाटीलकरमाळे13/04/19979763994265 View फोटो प्रमाणपत्र
16 20034../GMPT/Photo/20034../GMPT/Pramanptr/20034उत्तम मारुती पाटीलकरूंगली01/01/19679503339625 View फोटो प्रमाणपत्र
17 22735../GMPT/Photo/22735../GMPT/Pramanptr/22735विकास आकाराम कांबळेकांदे01/06/19718378039506 View फोटो प्रमाणपत्र
18 23282../GMPT/Photo/23282../GMPT/Pramanptr/23282अनिल दत्तात्रय गोसावीकांदे01/01/20017722009161 View फोटो प्रमाणपत्र
19 34717../GMPT/Photo/34717../GMPT/Pramanptr/34717सोनाबाई शामराव बिऊरकरकांदे05/07/1949  View फोटो प्रमाणपत्र
20 34337../GMPT/Photo/34337../GMPT/Pramanptr/34337सविता जालिंदर सपाटेकांदे05/10/1978  View फोटो प्रमाणपत्र
21 15988../GMPT/Photo/15988../GMPT/Pramanptr/15988Amol Akaram Kinareकिनरेवाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
22 16025../GMPT/Photo/16025../GMPT/Pramanptr/16025Namrata Madhukar Patilकिनरेवाडी06/09/20038600176943 View फोटो प्रमाणपत्र
23 16033../GMPT/Photo/16033../GMPT/Pramanptr/16033Dnyanu Krushna Loharकिनरेवाडी01/06/1944  View फोटो प्रमाणपत्र
24 16043../GMPT/Photo/16043../GMPT/Pramanptr/16043Maruti Pandurang Kinareकिनरेवाडी25/01/20038806392204 View फोटो प्रमाणपत्र
25 16050../GMPT/Photo/16050../GMPT/Pramanptr/16050Baban Bandu Loharकिनरेवाडी01/06/19949766940487 View फोटो प्रमाणपत्र
26 20103../GMPT/Photo/20103../GMPT/Pramanptr/20103हिंदुराव पांडुरंग बनसोडेकाळुंद्रे-9503443206 View फोटो प्रमाणपत्र
27 20285../GMPT/Photo/20285../GMPT/Pramanptr/20285चंद्रकात बाबुराव माळीकाळुंद्रे01/06/19587709351791 View फोटो प्रमाणपत्र
28 3468../GMPT/Photo/3468../GMPT/Pramanptr/3468प्राजक्ता आनंदराव कुसळेकुसळेवाडी02/06/2010  View फोटो प्रमाणपत्र
29 3142../GMPT/Photo/3142../GMPT/Pramanptr/3142विवेक विजय खोतकुसाईवाडी-9881450296 View फोटो प्रमाणपत्र
30 3179../GMPT/Photo/3179../GMPT/Pramanptr/3179रामचंद्र ज्ञानू बेबलेकुसाईवाडी01/06/19519922095721 View फोटो प्रमाणपत्र
31 20359../GMPT/Photo/20359../GMPT/Pramanptr/20359जयाबाई शामराव बनसोडेखराळे01/06/19548600162746 View फोटो प्रमाणपत्र
32 20032../GMPT/Photo/20032../GMPT/Pramanptr/20032शामराव बंडू बनसोडेखराळे01/06/19448600162746 View फोटो प्रमाणपत्र
33 19419../GMPT/Photo/19419../GMPT/Pramanptr/19419वामन नाथू कदमखिरवडे01/01/19909096473674 View फोटो प्रमाणपत्र
34 22084../GMPT/Photo/22084../GMPT/Pramanptr/22084बबन बंडू कोळेकरखिरवडे01/01/19538888568452 View फोटो प्रमाणपत्र
35 19479../GMPT/Photo/19479../GMPT/Pramanptr/19479रोहित रमेश हाप्पेगवळेवाडी11/07/20069797697996 View फोटो प्रमाणपत्र
36 19416../GMPT/Photo/19416../GMPT/Pramanptr/19416राजेंद्र अशोक हाप्पेगवळेवाडी13/07/19949822509174 View फोटो प्रमाणपत्र
37 23150../GMPT/Photo/23150../GMPT/Pramanptr/23150जगन्नाथ केरु मोरेगिरजवडे01/01/19489403706750 View फोटो प्रमाणपत्र
38 23256../GMPT/Photo/23256../GMPT/Pramanptr/23256यशवंत तुकाराम शेळकेगिरजवडे01/06/1967  View फोटो प्रमाणपत्र
39 33368../GMPT/Photo/33368../GMPT/Pramanptr/33368बाबुराव यशवंत मुळीकगिरजवडे01/01/19568291358207 View फोटो प्रमाणपत्र
40 11351../GMPT/Photo/11351../GMPT/Pramanptr/11351संजय विनायक कुलकर्णीचरण01/06/19689545407238 View फोटो प्रमाणपत्र
41 12364../GMPT/Photo/12364../GMPT/Pramanptr/12364राजश्री पोपट पवारचिखलवाडी15/07/19809767853922 View फोटो प्रमाणपत्र
42 12758../GMPT/Photo/12758../GMPT/Pramanptr/12758शारदा दिलीप पवारचिखलवाडी01/06/19829864463760 View फोटो प्रमाणपत्र
43 16357../GMPT/Photo/16357../GMPT/Pramanptr/16357सागर शिवाजी सपाटेचिखली04/02/19869096543438 View फोटो प्रमाणपत्र
44 15577../GMPT/Photo/15577../GMPT/Pramanptr/15577महादेव नामदेव पाटीलचिखली05/03/19578856944063 View फोटो प्रमाणपत्र
45 15659../GMPT/Photo/15659../GMPT/Pramanptr/15659प्रणव बबन साळुंखेचिखली02/06/19997720868409 View फोटो प्रमाणपत्र
46 15679../GMPT/Photo/15679../GMPT/Pramanptr/15679आरोही दिलीप मानेचिखली-7387438105 View फोटो प्रमाणपत्र
47 15821../GMPT/Photo/15821../GMPT/Pramanptr/15821महेश महादेव पाटीलचिखली05/03/19878856944063 View फोटो प्रमाणपत्र
48 16570../GMPT/Photo/16570../GMPT/Pramanptr/16570सानिका विनोद कांबळेचिखली09/06/20049765492915 View फोटो प्रमाणपत्र
49 35921../GMPT/Photo/35921../GMPT/Pramanptr/35921ज्योती शिवाजी साळुंखेचिखली29/07/19879975625225 View फोटो प्रमाणपत्र
50 35986../GMPT/Photo/35986../GMPT/Pramanptr/35986सोहम राजेंद्र साळुंखेचिखली27/09/20069028299796 View फोटो प्रमाणपत्र
123

पंचायत समिती : शिराळा दिव्यांगत्वाचा प्रकार : इतर
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 हौसाबाई पांडुरंग चव्हाणआंबेवाडी-7387565468
2 सखुबाई मारुती चव्हाणआंबेवाडी- 
3 महादेव विष्णू पाटीलअंत्री बुद्रुक- 
4 सुशांत शिवाजी पाटीलअंत्री बुद्रुक- 
5 विद्या शिवाजी चांदणेअंत्री बुद्रुक- 
6 बाळाबाई पाटलू सावंतअंत्री बुद्रुक- 
7 आक्काताई बाळाराम सावंतअंत्री बुद्रुक- 
8 चंदर हिंदुराव पाटीलअंत्री बुद्रुक- 
9 पदमाताई अंतू मानेबांबवडे01/01/19539822734800
10 संतोष बबन माळीइंगरूळ- 
11 दत्तात्रेय रामचंद्र झिमुरकरमाळे13/11/19407798983994
12 आण्णा संपत पाटीलकरमाळे01/01/19469527992780
13 लक्ष्मण बापू पाटीलकरमाळे01/06/19509552881535
14 शालन सदाशिव पवारकरमाळे01/06/19809604051891
15 गणेश सर्जेराव पाटीलकरमाळे13/04/19979763994265
16 उत्तम मारुती पाटीलकरूंगली01/01/19679503339625
17 विकास आकाराम कांबळेकांदे01/06/19718378039506
18 अनिल दत्तात्रय गोसावीकांदे01/01/20017722009161
19 सोनाबाई शामराव बिऊरकरकांदे05/07/1949 
20 सविता जालिंदर सपाटेकांदे05/10/1978 
21 Amol Akaram Kinareकिनरेवाडी- 
22 Namrata Madhukar Patilकिनरेवाडी06/09/20038600176943
23 Dnyanu Krushna Loharकिनरेवाडी01/06/1944 
24 Maruti Pandurang Kinareकिनरेवाडी25/01/20038806392204
25 Baban Bandu Loharकिनरेवाडी01/06/19949766940487
26 हिंदुराव पांडुरंग बनसोडेकाळुंद्रे-9503443206
27 चंद्रकात बाबुराव माळीकाळुंद्रे01/06/19587709351791
28 प्राजक्ता आनंदराव कुसळेकुसळेवाडी02/06/2010 
29 विवेक विजय खोतकुसाईवाडी-9881450296
30 रामचंद्र ज्ञानू बेबलेकुसाईवाडी01/06/19519922095721
31 जयाबाई शामराव बनसोडेखराळे01/06/19548600162746
32 शामराव बंडू बनसोडेखराळे01/06/19448600162746
33 वामन नाथू कदमखिरवडे01/01/19909096473674
34 बबन बंडू कोळेकरखिरवडे01/01/19538888568452
35 रोहित रमेश हाप्पेगवळेवाडी11/07/20069797697996
36 राजेंद्र अशोक हाप्पेगवळेवाडी13/07/19949822509174
37 जगन्नाथ केरु मोरेगिरजवडे01/01/19489403706750
38 यशवंत तुकाराम शेळकेगिरजवडे01/06/1967 
39 बाबुराव यशवंत मुळीकगिरजवडे01/01/19568291358207
40 संजय विनायक कुलकर्णीचरण01/06/19689545407238
41 राजश्री पोपट पवारचिखलवाडी15/07/19809767853922
42 शारदा दिलीप पवारचिखलवाडी01/06/19829864463760
43 सागर शिवाजी सपाटेचिखली04/02/19869096543438
44 महादेव नामदेव पाटीलचिखली05/03/19578856944063
45 प्रणव बबन साळुंखेचिखली02/06/19997720868409
46 आरोही दिलीप मानेचिखली-7387438105
47 महेश महादेव पाटीलचिखली05/03/19878856944063
48 सानिका विनोद कांबळेचिखली09/06/20049765492915
49 ज्योती शिवाजी साळुंखेचिखली29/07/19879975625225
50 सोहम राजेंद्र साळुंखेचिखली27/09/20069028299796
51 लक्ष्मी रवींद्र कांबळेचिखली-9730880598
52 वंदना दिनकर कुरणेचिखली01/05/19779421180929
53 अक्षय तातोबा साळुंखेचिखली09/09/19979766747773
54 शिवाजी तुकाराम पाटीलसोनवडे01/06/1979 
55 संग्राम विजय कुंभारसोनवडे25/01/2012 
56 समर्थ दीपक बाबरसोनवडे05/11/20147387324863
57 प्रणव किरण नाईकसोनवडे09/01/2011 
58 सुरज आनंदा करांडेसागाव01/06/1997 
59 अमित चंद्रकांत सुतारसागाव25/10/19999763841585
60 राजाराम बापू गायकवाडसागाव-8806219073
61 संगीता महादेव नांगरेसागाव-7218975120
62 समर्थ अमर पाटीलसागाव13/08/20089673749704
63 सुषमा अंकुश पवारतडवळे- 
64 किसन शिवाजी कंकतडवळे- 
65 ईश्वरी विकास पाटीलतडवळे- 
66 चंद्रकांत श्रीपती कांबळेतडवळे- 
67 शंकर लक्ष्मण धसधसवाडी01/04/19509503172398
68 मारुती संभाजी सागावकरधसवाडी01/01/19488698544536
69 वंदना रमेश नायकवडीढोलेवाडी19/06/19909623048712
70 रुद्र नानासो नायकवडीढोलेवाडी04/02/20159527923971
71 सिद्धी विजय मोरेढोलेवाडी12/11/20139619010610
72 रेवती गणेश भालेकरनिगडी27/01/19959096329640
73 सुभद्रा शंकर गलुगडेनिगडी01/06/19379890648772
74 शांताबाई नारायण साळुंखेनिगडी09/06/19779766963683
75 नितीन शंकर भालेकरनिगडी20/06/19849096323958
76 वैष्णवी शंकर साळुंखेनिगडी01/08/20049673568628
77 बाबासो बापू निंबाळकरनाटोली01/06/19779921301553
78 सुमित विठ्ठल आचरेप. त. वारूण- 
79 गायत्री राजकुमार सुतारप. त. वारूण04/11/20098600111354
80 प्रकाश यशवंत बागडेप. त. वारूण- 
81 ज्ञानदेव बाळू पवारफकिरवाडी01/06/19489637195426
82 लाजम बाबासाहेब पटेलफकिरवाडी01/06/19587755992354
83 बाबुसो बापुसो पिरजादेफकिरवाडी01/06/19689960879522
84 तुकाराम कृष्ण चव्हाणभटवाडी01/01/19609921108728
85 वनिता तानाजी मोहितेभटवाडी20/08/19759421220583
86 भीमराव आनंदा पाटीलबिऊर- 
87 सिंधुताई जोतिराम मानेपाचुंब्री29/12/1989 
88 सुशांत तानाजी मानेपाचुंब्री21/12/19987028547045
89 संभाजी आण्णा मानेपाचुंब्री07/01/19839763244996
90 प्रदिप धोंडीराम सवाखंडेपाचुंब्री20/04/19679850007924
91 विकास राजाराम पाटीलपाचुंब्री02/10/19837414979908
92 मनिषा दिनकर पाटीलपाचुंब्री01/06/19797028412842
93 रामचंद्र राजाराम सोनटक्केभाटशिरगाव01/06/19739765716057
94 गौरव बंडू जानकरबिळाशी22/05/20039970216038
95 Pravin Balaso Gaykawadफुफिरे01/06/19868856959782
96 Abhimanu Anaso Gaykawadफुफिरे22/02/2004 
97 कमल ज्ञानदेव सातपुतेरेड11/10/19479689269735
98 लीलाबाई कोंडीबा सातपुतेरेड01/01/1943 
99 प्रथमेश आरुण आटुगडेमेणी10/07/20158975504948
100 धोंडीबा गंगाराम डोईफोडेमणदूर01/01/1971 
101 जयश्री दगडू पाटीलमणदूर01/01/19829561386467
102 vaibhav bhagavan bhosaleमोरेवाडी-3038124620
103 गणेश सखाराम उंडाळकरयेळापूर04/05/19909130945218
104 महादेव तुकाराम लोहारयेळापूर- 
105 नंदाताई दगडू खवरेमांगरूळ01/06/19858805041308
106 शामराव गणपती पवारमांगले01/06/19487410557021
107 बाळाबाई धोंडिबा व्हडेमांगले-9067243733
108 दत्तात्रय निवृत्ती चौगुलेमांगले01/06/19539422893783
109 सचिन बाबूराव मेंढकरवाकूर्डे खु.-9702783460
110 बाळासो मुरारजी कुंभारवाकूर्डे बु.01/01/19809920770741
111 रोहित शिवाजी नाटुलकरशिरशी03/07/19978600800449
112 धनाजी बाबाजी महिंदशिरशी08/08/19897066817419
113 लक्ष्मण यशवंत महिंदशिरशी-9011869418
114 बाबू हरी अवघडेशिरशी12/07/19487758923040
115 शिल्पा रामचंद्र खिलारेशिराळे खुर्द23/02/19989860253048