दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : वाळवा दिव्यांगत्वाचा प्रकार : इतर
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 18653../GMPT/Photo/18653../GMPT/Pramanptr/18653संस्कार विठ्ठल गायकवाडऐतवडे खुर्द-7066847449 View फोटो प्रमाणपत्र
2 18909../GMPT/Photo/18909../GMPT/Pramanptr/18909शिलाताई कृष्णात पाटीलऐतवडे खुर्द01/06/19709689823261 View फोटो प्रमाणपत्र
3 22612../GMPT/Photo/22612../GMPT/Pramanptr/22612शांता रामचंद्र पाटीलऐतवडे खुर्द26/01/19649423038714 View फोटो प्रमाणपत्र
4 38743../GMPT/Photo/38743../GMPT/Pramanptr/38743प्रकाश यशवंत patilऐतवडे खुर्द01/06/19658605936942 View फोटो प्रमाणपत्र
5 40758../GMPT/Photo/40758../GMPT/Pramanptr/40758माणिक राजाराम पाटीलऐतवडे खुर्द01/06/19698275257876 View फोटो प्रमाणपत्र
6 34915../GMPT/Photo/34915../GMPT/Pramanptr/34915साहिल मस्ताना कलमडीऐतवडे बुद्रुक15/12/20079823883527 View फोटो प्रमाणपत्र
7 35047../GMPT/Photo/35047../GMPT/Pramanptr/35047सुनील आनंदराव उगारेऐतवडे बुद्रुक15/09/19708975955265 View फोटो प्रमाणपत्र
8 35368../GMPT/Photo/35368../GMPT/Pramanptr/35368सुमित सुरगोंडा पाटीलऐतवडे बुद्रुक27/01/20058888900477 View फोटो प्रमाणपत्र
9 35557../GMPT/Photo/35557.jpg../GMPT/Pramanptr/35557कुंडलिक नामदेव कुंभारकुंडलवाडी01/06/19617385444020 View फोटो प्रमाणपत्र
10 43197../GMPT/Photo/43197.jpg../GMPT/Pramanptr/43197Waishanvi Suresh Sawantकेदारवाडी-7507192008 View फोटो प्रमाणपत्र
11 43200../GMPT/Photo/43200.jpg../GMPT/Pramanptr/43200Sahil Suresh Sawantकेदारवाडी10/07/20087507192008 View फोटो प्रमाणपत्र
12 13281../GMPT/Photo/13281.jpg../GMPT/Pramanptr/13281.jpgसुजाता अंकुश मानेकामेरी24/07/19909503808890 View फोटो प्रमाणपत्र
13 44420../GMPT/Photo/44420.jpg../GMPT/Pramanptr/44420आण्णाप्पा तुकाराम तिवलेकरंजवडे-9552138957 View फोटो प्रमाणपत्र
14 6169../GMPT/Photo/6169.JPG../GMPT/Pramanptr/6169अक्षय शामराव पाटीलकार्वे01/06/19947447592977 View फोटो प्रमाणपत्र
15 35575../GMPT/Photo/35575.jpg../GMPT/Pramanptr/35575कासाबाई तातोबा जाधवकारंदवाडी01/01/19487588088666 View फोटो प्रमाणपत्र
16 35506../GMPT/Photo/35506.jpg../GMPT/Pramanptr/35506भास्कर तानाजी ढगेकारंदवाडी08/09/20019503162487 View फोटो प्रमाणपत्र
17 37074../GMPT/Photo/37074.jpg../GMPT/Pramanptr/37074बापुसो बाळू लवटेकारंदवाडी13/06/19589763473272 View फोटो प्रमाणपत्र
18 36453../GMPT/Photo/36453.jpg../GMPT/Pramanptr/36453शर्वरी भरत शेडबाळेकारंदवाडी14/09/19829767871769 View फोटो प्रमाणपत्र
19 37865../GMPT/Photo/37865.jpg../GMPT/Pramanptr/37865इंदुताई आनंदराव कोळीकारंदवाडी01/01/19667506875698 View फोटो प्रमाणपत्र
20 35354../GMPT/Photo/35354../GMPT/Pramanptr/35354मासू सिनाप्पा जाधवकारंदवाडी01/01/1939  View फोटो प्रमाणपत्र
21 42413../GMPT/Photo/42413.jpg../GMPT/Pramanptr/42413संभाजी बापू साळुंखेकणेगाव13/04/1955  View फोटो प्रमाणपत्र
22 42315../GMPT/Photo/42315.jpg../GMPT/Pramanptr/42315.JPGमंगल पांडुरंग पाटीलकणेगाव20/03/19619527131396 View फोटो प्रमाणपत्र
23 42332../GMPT/Photo/42332.jpg../GMPT/Pramanptr/42332रमजान बाबालाल आत्तारकासेगाव01/03/1947  View फोटो प्रमाणपत्र
24 42301../GMPT/Photo/42301.jpg../GMPT/Pramanptr/42301.jpgभास्कर रंगराव kambaleकासेगाव01/06/1970  View फोटो प्रमाणपत्र
25 42309../GMPT/Photo/42309../GMPT/Pramanptr/42309मंगल हिरवळकासेगाव-  View फोटो प्रमाणपत्र
26 41088../GMPT/Photo/41088.jpg../GMPT/Pramanptr/41088बाळासो केशव रासाटेकासेगाव01/06/1951  View फोटो प्रमाणपत्र
27 41146../GMPT/Photo/41146.jpg../GMPT/Pramanptr/41146यशोदा खाशाबा मालीकासेगाव-  View फोटो प्रमाणपत्र
28 42631../GMPT/Photo/42631.jpg../GMPT/Pramanptr/42631साक्षी सागर वाहगावकरकासेगाव-  View फोटो प्रमाणपत्र
29 42643../GMPT/Photo/42643.jpg../GMPT/Pramanptr/42643हणमंत भगवान पाटीलकासेगाव02/05/1975  View फोटो प्रमाणपत्र
30 42656../GMPT/Photo/42656../GMPT/Pramanptr/42656अंकुश जनार्धन दगडेकासेगाव01/06/1976  View फोटो प्रमाणपत्र
31 42910../GMPT/Photo/42910.jpg../GMPT/Pramanptr/42910कमल सोपं औंधकरकासेगाव-  View फोटो प्रमाणपत्र
32 42943../GMPT/Photo/42943.jpg../GMPT/Pramanptr/42943शाबी शिवाजी चव्हाणकासेगाव-  View फोटो प्रमाणपत्र
33 43004../GMPT/Photo/43004.jpg../GMPT/Pramanptr/43004.jpgआसिफ सलीम मुईजवरकासेगाव03/05/2006  View फोटो प्रमाणपत्र
34 43039../GMPT/Photo/43039.jpg../GMPT/Pramanptr/43039वराड कृष्णात परीटकासेगाव14/12/2013  View फोटो प्रमाणपत्र
35 43045../GMPT/Photo/43045.jpg../GMPT/Pramanptr/43045विठाबाई रामचंद्र मानेकासेगाव-  View फोटो प्रमाणपत्र
36 39228../GMPT/Photo/39228.jpg../GMPT/Pramanptr/39228सुरज श्रीरंग येडेकरकासेगाव19/02/2005  View फोटो प्रमाणपत्र
37 9767../GMPT/Photo/9767../GMPT/Pramanptr/9767.TIFरामचंद्र आत्माराम औताडेकिल्ले मच्छिंद्रगड01/06/19699657821016 View फोटो प्रमाणपत्र
38 13575../GMPT/Photo/13575../GMPT/Pramanptr/13575रंगराव बाळू गायकवाडकिल्ले मच्छिंद्रगड01/06/19429881220549 View फोटो प्रमाणपत्र
39 12494../GMPT/Photo/12494../GMPT/Pramanptr/12494शिवाजी महिपती औताडेकिल्ले मच्छिंद्रगड01/01/19679922737932 View फोटो प्रमाणपत्र
40 44462../GMPT/Photo/44462../GMPT/Pramanptr/44462संभाजी विश्वास शिंदेकिल्ले मच्छिंद्रगड08/09/19749881731519 View फोटो प्रमाणपत्र
41 45113../GMPT/Photo/45113../GMPT/Pramanptr/45113.TIFविश्वास आनंदा जाधवकिल्ले मच्छिंद्रगड01/10/19779657319085 View फोटो प्रमाणपत्र
42 21704../GMPT/Photo/21704../GMPT/Pramanptr/21704विक्रम वसंत खरातखरातवाडी01/01/1988  View फोटो प्रमाणपत्र
43 22227../GMPT/Photo/22227../GMPT/Pramanptr/22227अजय जगन्नाथ खरातखरातवाडी26/11/20038378051583 View फोटो प्रमाणपत्र
44 21396../GMPT/Photo/21396../GMPT/Pramanptr/21396कौस्तुभ आनंदराव खरातखरातवाडी28/05/20129689726096 View फोटो प्रमाणपत्र
45 33597../GMPT/Photo/33597.jpg../GMPT/Pramanptr/33597.jpgसर्जेराव दादू खोरगाताडवाडी01/06/19579145095468 View फोटो प्रमाणपत्र
46 187../GMPT/Photo/187.jpg../GMPT/Pramanptr/187गंगूबाई नाना करांडेगाताडवाडी15/08/19328378019490 View फोटो प्रमाणपत्र
47 972../GMPT/Photo/972.jpg../GMPT/Pramanptr/972वंदना सर्जेराव पवारगाताडवाडी09/05/19757218485501 View फोटो प्रमाणपत्र
48 3071../GMPT/Photo/3071.jpg../GMPT/Pramanptr/3071.jpgविस्वास शंकर खोतगाताडवाडी02/06/19537028298680 View फोटो प्रमाणपत्र
49 40099../GMPT/Photo/40099.jpg../GMPT/Pramanptr/40099सुनंदा जलिंदर जाधवगाताडवाडी01/06/19629552540390 View फोटो प्रमाणपत्र
50 40642../GMPT/Photo/40642.jpg../GMPT/Pramanptr/40642कृष्णात माने मानेगोटखिंडी10/05/19677768820047 View फोटो प्रमाणपत्र
12345

पंचायत समिती : वाळवा दिव्यांगत्वाचा प्रकार : इतर
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 संस्कार विठ्ठल गायकवाडऐतवडे खुर्द-7066847449
2 शिलाताई कृष्णात पाटीलऐतवडे खुर्द01/06/19709689823261
3 शांता रामचंद्र पाटीलऐतवडे खुर्द26/01/19649423038714
4 प्रकाश यशवंत patilऐतवडे खुर्द01/06/19658605936942
5 माणिक राजाराम पाटीलऐतवडे खुर्द01/06/19698275257876
6 साहिल मस्ताना कलमडीऐतवडे बुद्रुक15/12/20079823883527
7 सुनील आनंदराव उगारेऐतवडे बुद्रुक15/09/19708975955265
8 सुमित सुरगोंडा पाटीलऐतवडे बुद्रुक27/01/20058888900477
9 कुंडलिक नामदेव कुंभारकुंडलवाडी01/06/19617385444020
10 Waishanvi Suresh Sawantकेदारवाडी-7507192008
11 Sahil Suresh Sawantकेदारवाडी10/07/20087507192008
12 सुजाता अंकुश मानेकामेरी24/07/19909503808890
13 आण्णाप्पा तुकाराम तिवलेकरंजवडे-9552138957
14 अक्षय शामराव पाटीलकार्वे01/06/19947447592977
15 कासाबाई तातोबा जाधवकारंदवाडी01/01/19487588088666
16 भास्कर तानाजी ढगेकारंदवाडी08/09/20019503162487
17 बापुसो बाळू लवटेकारंदवाडी13/06/19589763473272
18 शर्वरी भरत शेडबाळेकारंदवाडी14/09/19829767871769
19 इंदुताई आनंदराव कोळीकारंदवाडी01/01/19667506875698
20 मासू सिनाप्पा जाधवकारंदवाडी01/01/1939 
21 संभाजी बापू साळुंखेकणेगाव13/04/1955 
22 मंगल पांडुरंग पाटीलकणेगाव20/03/19619527131396
23 रमजान बाबालाल आत्तारकासेगाव01/03/1947 
24 भास्कर रंगराव kambaleकासेगाव01/06/1970 
25 मंगल हिरवळकासेगाव- 
26 बाळासो केशव रासाटेकासेगाव01/06/1951 
27 यशोदा खाशाबा मालीकासेगाव- 
28 साक्षी सागर वाहगावकरकासेगाव- 
29 हणमंत भगवान पाटीलकासेगाव02/05/1975 
30 अंकुश जनार्धन दगडेकासेगाव01/06/1976 
31 कमल सोपं औंधकरकासेगाव- 
32 शाबी शिवाजी चव्हाणकासेगाव- 
33 आसिफ सलीम मुईजवरकासेगाव03/05/2006 
34 वराड कृष्णात परीटकासेगाव14/12/2013 
35 विठाबाई रामचंद्र मानेकासेगाव- 
36 सुरज श्रीरंग येडेकरकासेगाव19/02/2005 
37 रामचंद्र आत्माराम औताडेकिल्ले मच्छिंद्रगड01/06/19699657821016
38 रंगराव बाळू गायकवाडकिल्ले मच्छिंद्रगड01/06/19429881220549
39 शिवाजी महिपती औताडेकिल्ले मच्छिंद्रगड01/01/19679922737932
40 संभाजी विश्वास शिंदेकिल्ले मच्छिंद्रगड08/09/19749881731519
41 विश्वास आनंदा जाधवकिल्ले मच्छिंद्रगड01/10/19779657319085
42 विक्रम वसंत खरातखरातवाडी01/01/1988 
43 अजय जगन्नाथ खरातखरातवाडी26/11/20038378051583
44 कौस्तुभ आनंदराव खरातखरातवाडी28/05/20129689726096
45 सर्जेराव दादू खोरगाताडवाडी01/06/19579145095468
46 गंगूबाई नाना करांडेगाताडवाडी15/08/19328378019490
47 वंदना सर्जेराव पवारगाताडवाडी09/05/19757218485501
48 विस्वास शंकर खोतगाताडवाडी02/06/19537028298680
49 सुनंदा जलिंदर जाधवगाताडवाडी01/06/19629552540390
50 कृष्णात माने मानेगोटखिंडी10/05/19677768820047
51 धोंडीराम भाऊ टिबेगोटखिंडी01/06/19657709628048
52 शितल महादेव परीटगोटखिंडी-8605878731
53 सुयोग सुभाष महाजनगोटखिंडी27/01/19879970417268
54 बबन कृष्णात पाटीलगोटखिंडी-9096439491
55 शिरमाबाई भिमराव मदनेगोटखिंडी01/07/19578806063425
56 आनंदा बाबू लोंढेगोटखिंडी-7028366056
57 सिमा महेश धेंडेगोटखिंडी- 
58 यशोदा भिमराव पाटीलगोटखिंडी- 
59 सुरेखा रघुनाथ लोंढेगोटखिंडी-9975061534
60 पूजा सुशांत शिंगटेगोटखिंडी-9730257847
61 शशिकला छगन इंगळेगोटखिंडी-7709945116
62 केशव मीरा एटमगोटखिंडी-7219224327
63 रत्नाबाई केशव एटमगोटखिंडी-7219224327
64 शोभा आनंदराव पाटीलगोटखिंडी01/06/19699766856879
65 उमेश संभाजी जाधवगोटखिंडी20/04/19849970321671
66 पार्वती शामराव इंगवलेगोटखिंडी02/09/19579890523219
67 सुनीता सचिन कोकाटेगोटखिंडी01/01/19939730716684
68 महादेव यशवंत खोतघबकवाडी01/06/19429766422115
69 गंगुबाई रंगराव बीउरकरचिकूर्डे01/01/19439209815472
70 मोहन दादा पाटीलचिकूर्डे01/06/19749763256002
71 स्वप्नाली लहू पाटील वाघमारेचिकूर्डे06/06/20019594733150
72 यशोदा चंद्रकांत पाटीलचिकूर्डे01/01/19789594733150
73 हरी कोंडीबा पाटीलचिकूर्डे01/01/1938 
74 आनंदा गणपती मिसाळचिकूर्डे01/06/19539970121770
75 सिकंदर हुसेन तांबोळीचिकूर्डे01/01/19469766861436
76 आकाश तानाजी खांबेचिकूर्डे22/05/19958975050250
77 रंगराव रामा गर्जेचिकूर्डे25/01/19327741924838
78 सुशीला सर्जेराव पाटीलचिकूर्डे02/06/19588805795316
79 कुलदीप सीताराम खोतडोंगरवाडी13/09/19779011768390
80 शरद शिवाजी पाटीलडोंगरवाडी01/01/19819637587885
81 नरेंद्र सदाशिव मानेताकारी02/04/19687741801849
82 विठ्ठल बापू सूर्यवंशीताकारी01/01/19567741930853
83 विश्वास शिवाजी पाटीलताकारी05/04/1975 
84 सुशीला सुभाष पाटीलताकारी-9960687539
85 जगदीश रंगराव मानेताकारी07/05/19918421960065
86 विनोद संजय हट्टेकरताकारी-8600009475
87 संदीप भीमराव गावडेतांबवे06/08/19949730743246
88 प्रणोती शिवाजी दिसलेतांबवे06/08/20129975520028
89 प्रशांत नारायण पाटीलतांबवे01/06/19809527659577
90 हंबिराव पांडुरंग पाटीलतांबवे05/06/19489172847182
91 समर्थ रवींद्र पाटीलतांबवे09/12/20118698146191
92 हिंदुराव साधू कोळीतांबवे10/08/19478888121340
93 सुनील रामचंद्र चव्हाणतांबवे01/06/19679689661355
94 रामराव यशवंत चव्हाणतांबवे01/01/19539921767514
95 लक्ष्मी आनंदा धुमाळतांबवे01/01/19619527377304
96 शंकर मारुती पाटीलतांबवे01/06/19489766143131
97 विष्णू आबा जाधवतांबवे01/01/19468806073822
98 मनोहर काशिनाथ कुडाळकरतांबवे24/07/19377058611062
99 कासीम दादू मुलाणीतांबवे01/06/19529689127178
100 राजश्री विलास जाधवतांबवे12/07/19627745044704
101 आकाराम सकोबा शेळकेतांबवे01/01/19409011013500
102 तांबवे02/02/19469730437866
103 मधुकर बाबुराव जाधवतांबवे01/03/19478975576702
104 मौला हसन आंबेकरीतांबवे01/01/19519823250112
105 अशोक गणपती भंडारेतांबवे01/06/19519503564717
106 रामराव राजाराम शेळकेतांबवे01/01/19479021396499
107 आकाराम शेळके रुक्मिणीतांबवे01/01/19439011013500
108 मेहबूब हायतखान आंबेकरीतांबवे01/01/19687030369835
109 शकिरा महेबूब आंबेकरीतांबवे20/07/19707030369835
110 जमीर युसूफ आंबेकरीतांबवे06/10/19707420849186
111 अभिजित सुभाष गावडेनेर्ले03/08/19999657907910
112 अंकुश माणिक बल्लाळनेर्ले30/07/19869623814166
113 अशोक आण्णा मानेनेर्ले01/06/19679604718002
114 राधाबाई आण्णा मानेनेर्ले01/06/19859604718002
115 कमल श्रीरंग कुंभारनेर्ले04/11/19539623331546
116 पोपट महादेव मानेनेर्ले01/06/19537387838717
117 शारदा लक्ष्मण बल्लाळनेर्ले12/02/19609763479043
118 विजय मारुती पाटीलनेर्ले01/06/19759403868370
119 प्रथमेश मारुती पाटीलनेर्ले29/10/20049975736210
120 संजय रामचंद्र वडारनेर्ले-9075844328
121 पोपट तातोबा वडारनेर्ले01/06/19699766358185
122 लीलावती रमेश पाटीलनेर्ले01/01/19718308065445
123 बाळासो भाऊसो महाडिकनेर्ले01/06/19547588628620
124 श्रीशैल रायगोंडा बिराजदारनेर्ले01/01/19616658017796
125 संगीत सुरेश मानेनरसिंहपूर01/01/19859145582428
126 सीताराम कुंडलिक गुंजवटेनवेखेड01/06/19709665336756
127 दत्तात्रय बाळासो नायकवडीनवेखेड31/10/19797038137530
128 रमेश जिनाप्पा कांबळेनवेखेड01/06/19559673699412
129 तेजस माणिक पाटीलनागाव04/05/20159764827052
130 माणिकराव आप्पासो पाटीलनागाव05/08/19789096134441
131 आराध्य विजय पाटीलनागाव20/10/2014 
132 श्रद्धा गजानन मगरनागाव25/01/20129765294158
133 राहुल वसंत कांबळेनागाव08/09/19709764628506
134 संभाजी देवाप्पा कांबळेनागाव08/07/19508291770816
135 सुशीला सुरयाप्पा सिसाळेनागाव15/07/1963 
136 सुशीला सुरायाप्पा सिसाळेनागाव15/07/19639766776614
137 शरद गोविंद सिसाळेनागाव19/09/19919766776614
138 राजाराम सत्याप्पा सिसाळेनागाव-9861626910
139 बाबासो रामगोंडा पाटीलनागाव01/06/1945 
140 आबा धनाजी शिरतोडेपेठ15/03/19749763423249
141 शंकर रंगराव खोतपडवळवाडी01/06/19809096953190
142 शुभांगी भरत लोंढेपडवळवाडी21/05/19839096142229
143 भीमराव कृष्णा खोतपडवळवाडी01/07/1948 
144 Hindurao Nana Mandliबेरडमाची15/07/19407767833364
145 Kiran Rajaram Madneबेरडमाची07/09/19999921315732
146 ज्ञानू बाळू खोतबहादुरवाडी01/06/19537744077139
147 आनंदीबाई जयसिंग खोतबहादुरवाडी01/01/19638308447849
148 विश्वनाथ बाळकृष्ण काळेबेरेबहादुरवाडी01/06/19769011794350
149 सावित्री हिंदुराव खोतबहादुरवाडी01/06/19959960327822
150 संगीता प्रल्हाद लोंढेबहादुरवाडी02/04/19829096960200
151 राजवीर जयकर शेंडगेबिचूद03/11/2015 
152 शरद आकाराम जाधव पाटीलबोरगाव27/09/19779503499906
153 मोहसीन बादशहा पठाणबोरगाव26/07/19928421133926
154 पारस प्रणव महामुनीबोरगाव14/05/20059860960976
155 धनंजय काशिनाथ शिंदेबोरगाव25/11/19809860114839
156 Anushka Santosh Pawarमसुचीवाडी03/12/20119766687954
157 Tushar Sanjay Kadamमसुचीवाडी- 
158 पार्थ लालासो शिंदेमहादेववाडी01/11/20069766979176
159 नीलिमा तुकाराम मदनेमाणिकवाडी20/05/19928888909954
160 गोविद तातोबा क्षीरसागरमालेवाडी01/01/1950 
161 विराज अशोक मानेमालेवाडी08/06/20119665545176
162 जितेंद्र रघुनाथ पाटीलयेडेनिपाणी01/01/20119766763793
163 संजय बाबुराव पाटीलयेडेनिपाणी01/06/19759665438520
164 मालन शिवाजी घाडगेयेडेनिपाणी02/06/19477350305239
165 सागर शंकर रोकडेयेडेनिपाणी- 
166 दिपाली अभिजित पाटीलयेडेनिपाणी28/05/19907030993153
167 छाया अशोक मोहितेयेडेनिपाणी-8600036597
168 दिलीप तुकाराम पाटीलयेडेमच्छिंद्र01/01/19779111910194
169 प्रियांका गणेश चव्हाणयेडेमच्छिंद्र11/06/19908605165373
170 साधना विठ्ठल पाटीलयेडेमच्छिंद्र11/05/19768888607487
171 निवास नामदेव पवारयेडेमच्छिंद्र29/01/1991 
172 मीरा शिवाजी पाटीलयेडेमच्छिंद्र- 
173 बाळासो विठ्ठल गोडसेयेडेमच्छिंद्र26/09/19659970848470
174 भैयासो काशिनाथ जोशीयेलूर22/12/19739762787549
175 अक्षदा श्रीरंग पाटीलयेलूर25/11/19999503832289
176 अनुजा संभाजी सावंतयेवलेवाडी25/05/20067721937624
177 सयाजी विश्वासराव जगतापयेवलेवाडी01/01/1978 
178 राजाक्का विलास सुर्यवंशीरेठरेहरणाक्ष01/01/19559370161071
179 हणमंत गणपती घाडगेरेठरेहरणाक्ष01/01/19577057228148
180 मनसिंग सिदू पावणेरेठरेधरण10/05/19827350576341
181 राजवीर शिवाजी पाटीललवंडमाची26/09/20169881657960
182 रमेश पांडुरंग कुंभारलवंडमाची-9881480799
183 ऋग्वेद शिवाजी पाटीललवंडमाची22/08/20139881657960
184 सायली सुरेश पाटीलवाटेगाव20/03/20027058564527
185 जयसिंग रामू चव्हाणवाटेगाव01/01/1967 
186 शुभम प्रताप ठोंबरेवाटेगाव22/08/19958275031913
187 बाळकृष्ण बापूनाथ मुळीकवाटेगाव14/09/19428623942737
188 संध्याराणी मच्छिन्द्र 1 मुळीकवाटेगाव13/05/19689975336995
189 हणमंत केशव मानेवाटेगाव02/06/19759096994025
190 गौरी सुनिल खराडेवाटेगाव-9503413115
191 सुनिल शिवाजी देसाईवाटेगाव-9730048023
192 छाया अशोक मुळीकवाटेगाव01/01/19769766213046
193 सर्जेराव मोहन वाघवाघवाडी29/12/19739822215056
194 दिनकर तुकाराम मोटेवाळवा01/06/1939 
195 संभाजी श्रीपती भोसलेवाळवा01/06/19687066858774
196 महादेव पांडू थोरातवशी01/06/19439168940513
197 सूर्यकांत कृष्णा जगतापवशी19/04/19957350185058
198 गुलाब धोंडी मुलाणीवशी-9405577387
199 स्वाती कैलास हांडेवशी03/12/1998 
200 सुनील बाळासो थोरातवशी18/05/19868390492787
201 स्वप्नांली एकनाथ पवारवशी12/08/19998007352724
202 सहदेव विश्वनाथ साळुंखेविट्ठलवाडी16/01/19759011269936
203 संगीता दिनकर यादवशेखरवाडी01/06/19529923443719
204 बजरंग केरु शेखरशेखरवाडी01/06/19787057006721
205 बबन शामराव डिसलेशिरटे01/06/19619119483795
206 अनीता अनिल पोचेशिवपूरी -9130227007
207 अभिजित सर्जेराव पोवेकरशिवपूरी 25/06/19967057812122
208 गौरी रघुनाथ वायदंडेसुरुल06/09/20009561302743
209 दत्तात्रय दिलीप कांबळेसुरुल17/12/19987414989917
210 माणिक भाऊसो पाटीलसुरुल06/06/19809561447106
211 रवींद्र एकनाथ कांबळेसाखराळे01/06/19769156206039
212 दिव्या दिनकर कोकाटे पाटीलबावची01/05/19998830407795
213 संकेत सुरेश अनुसेबावची22/04/19987507016005
214 सिद्धी संजय परीटबावची22/07/20079579264211
215 हिम्मतराव धनाजी पाटीलइटकरे24/11/19849545467439
216 सुरेश शंकर पाटीलमर्दवाडी01/06/19647378983540
217 निखिता राजाराम आंबीमर्दवाडी09/12/20039766643291