दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : पलूस दिव्यांगत्वाचा प्रकार : इतर
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 4069../GMPT/Photo/4069.JPG../GMPT/Pramanptr/4069रघुनाथ पांडुरंग पाटीलआमणापूर06/04/1945  View फोटो प्रमाणपत्र
2 4269../GMPT/Photo/4269.JPG../GMPT/Pramanptr/4269.PDFसुनील लक्ष्मण राडेआमणापूर01/06/19749158311697 View फोटो प्रमाणपत्र
3 5643../GMPT/Photo/5643.JPG../GMPT/Pramanptr/5643.PDFइस्माईल जलालुद्दीन मुलाणीआमणापूर06/10/19639960542799 View फोटो प्रमाणपत्र
4 21634../GMPT/Photo/21634.JPG../GMPT/Pramanptr/21634आण्णा महादेव कुंभारआमणापूर01/06/1948  View फोटो प्रमाणपत्र
5 21649../GMPT/Photo/21649../GMPT/Pramanptr/21649सविता संतोष मोहितेआमणापूर01/06/19799172475261 View फोटो प्रमाणपत्र
6 21679../GMPT/Photo/21679.JPG../GMPT/Pramanptr/21679सुजाता शिवाजी पाटीलआमणापूर01/06/19938600627196 View फोटो प्रमाणपत्र
7 22128../GMPT/Photo/22128.JPG../GMPT/Pramanptr/22128.JPGरावसाहेब शिवगोंडा पाटीलआमणापूर-  View फोटो प्रमाणपत्र
8 42254../GMPT/Photo/42254.jpg../GMPT/Pramanptr/42254.JPGसानिका अशोक उगळेआमणापूर13/01/20077709236724 View फोटो प्रमाणपत्र
9 42273../GMPT/Photo/42273.jpg../GMPT/Pramanptr/42273ऋतुजा प्रदीप पाटीलआमणापूर20/01/19958956231631 View फोटो प्रमाणपत्र
10 42364../GMPT/Photo/42364.jpg../GMPT/Pramanptr/42364बापू महादेव पवारआमणापूर01/06/1965  View फोटो प्रमाणपत्र
11 9808../GMPT/Photo/9808.JPG../GMPT/Pramanptr/9808.JPGलक्ष्मण बंडू कदमआंधळी01/06/19569561869393 View फोटो प्रमाणपत्र
12 6578../GMPT/Photo/6578.jpg../GMPT/Pramanptr/6578.jpgओम सुधीर कोळीअंकलखोप12/05/20059923318670 View फोटो प्रमाणपत्र
13 23037../GMPT/Photo/23037.jpg../GMPT/Pramanptr/23037लक्ष्मण मारुती कोळीअंकलखोप01/07/1951  View फोटो प्रमाणपत्र
14 20770../GMPT/Photo/20770../GMPT/Pramanptr/20770प्रकाश दादासो पाटीलभिलवडी01/06/19479975063273 View फोटो प्रमाणपत्र
15 20794../GMPT/Photo/20794.jpg../GMPT/Pramanptr/20794सतीश भगवान पाटीलभिलवडी01/06/19769637140893 View फोटो प्रमाणपत्र
16 21419../GMPT/Photo/21419.jpg../GMPT/Pramanptr/21419.jpgऋषिकेश रमेश गायकवाड `भिलवडी26/03/20079096713905 View फोटो प्रमाणपत्र
17 21502../GMPT/Photo/21502.jpg../GMPT/Pramanptr/21502.jpgआनंदा बाळगोंडा मगदूमभिलवडी01/06/19559665221551 View फोटो प्रमाणपत्र
18 21530../GMPT/Photo/21530.jpg../GMPT/Pramanptr/21530.jpgसंजय रामचंद्र गायकवाडभिलवडी01/01/1975  View फोटो प्रमाणपत्र
19 21597../GMPT/Photo/21597.jpg../GMPT/Pramanptr/21597आण्णासो विट्टल गुरवभिलवडी15/07/19567083915188 View फोटो प्रमाणपत्र
20 41861../GMPT/Photo/41861.jpg../GMPT/Pramanptr/41861रत्नाबाई आदगोंडा चौगुलेभिलवडी01/04/19409545021912 View फोटो प्रमाणपत्र
21 41901../GMPT/Photo/41901../GMPT/Pramanptr/41901यतीन मच्छिन्द्रनाथ रांजणेभिलवडी-7720855573 View फोटो प्रमाणपत्र
22 45104../GMPT/Photo/45104../GMPT/Pramanptr/45104दर्शन जितेंद्र मराठेभिलवडी19/09/20069665838679 View फोटो प्रमाणपत्र
23 45117../GMPT/Photo/45117.jpg../GMPT/Pramanptr/45117.jpgपद्मजा सुनील चिंचवडेभिलवडी10/11/1970  View फोटो प्रमाणपत्र
24 15429../GMPT/Photo/15429.jpg../GMPT/Pramanptr/15429.jpgउषा गणपती पाटीलभिलवडी05/08/19789096037600 View फोटो प्रमाणपत्र
25 16164../GMPT/Photo/16164.JPG../GMPT/Pramanptr/16164आण्णा -सुरेंद्र भाऊ चौगुलेभिलवडी01/06/1957  View फोटो प्रमाणपत्र
26 16190../GMPT/Photo/16190.jpg../GMPT/Pramanptr/16190मानसी सुरेश मिठारीबुर्ली05/07/20039860021311 View फोटो प्रमाणपत्र
27 16818../GMPT/Photo/16818.jpg../GMPT/Pramanptr/16818.PDFबालाजी सतू पाटीलबुर्ली01/01/19729890250308 View फोटो प्रमाणपत्र
28 15514../GMPT/Photo/15514.jpg../GMPT/Pramanptr/15514.PDFराहुल काशिनाथ शिखरेबुर्ली04/08/19879970889767 View फोटो प्रमाणपत्र
29 15288../GMPT/Photo/15288.jpg../GMPT/Pramanptr/15288उषा भीमराव शिखरेबुर्ली01/01/19489145667801 View फोटो प्रमाणपत्र
30 20517../GMPT/Photo/20517.jpg../GMPT/Pramanptr/20517शोभा सदाशिव गुरवबुर्ली01/01/19659561299691 View फोटो प्रमाणपत्र
31 15235../GMPT/Photo/15235.JPG../GMPT/Pramanptr/15235.JPGविजय सर्जेराव मोहितेदुधांदी-9021897889 View फोटो प्रमाणपत्र
32 1709../GMPT/Photo/1709../GMPT/Pramanptr/1709सानिका भीमराव यादवहजारवाडी23/08/20069665662736 View फोटो प्रमाणपत्र
33 10017../GMPT/Photo/10017.jpg../GMPT/Pramanptr/10017.pdfवैशाली आप्पासो पाटीलसुर्यगांव20/06/19917391870875 View फोटो प्रमाणपत्र
34 12785../GMPT/Photo/12785../GMPT/Pramanptr/12785राजाराम येसू डुबलकुंडल05/07/19479922068033 View फोटो प्रमाणपत्र
35 9374../GMPT/Photo/9374../GMPT/Pramanptr/9374सचिन मोहन मासाळकुंडल20/09/19809225567341 View फोटो प्रमाणपत्र
36 9412../GMPT/Photo/9412../GMPT/Pramanptr/9412पल्लवी शंकर परळेकुंडल01/06/19919766975302 View फोटो प्रमाणपत्र
37 43705../GMPT/Photo/43705.jpg../GMPT/Pramanptr/43705राज गणेश चव्हाणकुंडल13/11/20089922631640 View फोटो प्रमाणपत्र
38 43707../GMPT/Photo/43707.jpg../GMPT/Pramanptr/43707वैशाली प्रल्हाद पवारकुंडल01/06/19819068804872 View फोटो प्रमाणपत्र
39 43802../GMPT/Photo/43802.jpg../GMPT/Pramanptr/43802अनिल माणिकराव माळीकुंडल01/01/19809766198163 View फोटो प्रमाणपत्र
40 43803../GMPT/Photo/43803../GMPT/Pramanptr/43803 कुंडल10/03/20109623695259 View फोटो प्रमाणपत्र
41 43899../GMPT/Photo/43899.jpg../GMPT/Pramanptr/43899सचिन संभाजी पवारकुंडल20/11/19819975438519 View फोटो प्रमाणपत्र
42 43911../GMPT/Photo/43911.jpg../GMPT/Pramanptr/43911अपर्णा संतोष कोडलकरकुंडल21/11/19859823242392 View फोटो प्रमाणपत्र
43 43970../GMPT/Photo/43970.jpg../GMPT/Pramanptr/43970प्रणव बालाजी शिंगंनकुंडल29/02/20129922181892 View फोटो प्रमाणपत्र
44 43980../GMPT/Photo/43980../GMPT/Pramanptr/43980श्रेया नरेंद्र होवाळकुंडल08/09/20139822071696 View फोटो प्रमाणपत्र
45 44006../GMPT/Photo/44006../GMPT/Pramanptr/44006नानासो सर्जेराव लाडकुंडल24/07/19749623408466 View फोटो प्रमाणपत्र
46 44292../GMPT/Photo/44292.jpg../GMPT/Pramanptr/44292संतोष राजाराम मानेकुंडल-9545810214 View फोटो प्रमाणपत्र
47 16929../GMPT/Photo/16929.jpg../GMPT/Pramanptr/16929.jpgस्मिता तानाजी भोळेमाळवाडी29/11/20079921854946 View फोटो प्रमाणपत्र
48 17187../GMPT/Photo/17187../GMPT/Pramanptr/17187प्रीती संजय कोळीमाळवाडी13/02/19969049526280 View फोटो प्रमाणपत्र
49 18159../GMPT/Photo/18159.jpg../GMPT/Pramanptr/18159.jpgमहेश दशरथ सुपनेकरमाळवाडी07/08/20089561687004 View फोटो प्रमाणपत्र
50 18217../GMPT/Photo/18217.jpg../GMPT/Pramanptr/18217.jpgअनिल शिवाजी खोतमाळवाडी04/03/19849960725538 View फोटो प्रमाणपत्र
12

पंचायत समिती : पलूस दिव्यांगत्वाचा प्रकार : इतर
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 रघुनाथ पांडुरंग पाटीलआमणापूर06/04/1945 
2 सुनील लक्ष्मण राडेआमणापूर01/06/19749158311697
3 इस्माईल जलालुद्दीन मुलाणीआमणापूर06/10/19639960542799
4 आण्णा महादेव कुंभारआमणापूर01/06/1948 
5 सविता संतोष मोहितेआमणापूर01/06/19799172475261
6 सुजाता शिवाजी पाटीलआमणापूर01/06/19938600627196
7 रावसाहेब शिवगोंडा पाटीलआमणापूर- 
8 सानिका अशोक उगळेआमणापूर13/01/20077709236724
9 ऋतुजा प्रदीप पाटीलआमणापूर20/01/19958956231631
10 बापू महादेव पवारआमणापूर01/06/1965 
11 लक्ष्मण बंडू कदमआंधळी01/06/19569561869393
12 ओम सुधीर कोळीअंकलखोप12/05/20059923318670
13 लक्ष्मण मारुती कोळीअंकलखोप01/07/1951 
14 प्रकाश दादासो पाटीलभिलवडी01/06/19479975063273
15 सतीश भगवान पाटीलभिलवडी01/06/19769637140893
16 ऋषिकेश रमेश गायकवाड `भिलवडी26/03/20079096713905
17 आनंदा बाळगोंडा मगदूमभिलवडी01/06/19559665221551
18 संजय रामचंद्र गायकवाडभिलवडी01/01/1975 
19 आण्णासो विट्टल गुरवभिलवडी15/07/19567083915188
20 रत्नाबाई आदगोंडा चौगुलेभिलवडी01/04/19409545021912
21 यतीन मच्छिन्द्रनाथ रांजणेभिलवडी-7720855573
22 दर्शन जितेंद्र मराठेभिलवडी19/09/20069665838679
23 पद्मजा सुनील चिंचवडेभिलवडी10/11/1970 
24 उषा गणपती पाटीलभिलवडी05/08/19789096037600
25 आण्णा -सुरेंद्र भाऊ चौगुलेभिलवडी01/06/1957 
26 मानसी सुरेश मिठारीबुर्ली05/07/20039860021311
27 बालाजी सतू पाटीलबुर्ली01/01/19729890250308
28 राहुल काशिनाथ शिखरेबुर्ली04/08/19879970889767
29 उषा भीमराव शिखरेबुर्ली01/01/19489145667801
30 शोभा सदाशिव गुरवबुर्ली01/01/19659561299691
31 विजय सर्जेराव मोहितेदुधांदी-9021897889
32 सानिका भीमराव यादवहजारवाडी23/08/20069665662736
33 वैशाली आप्पासो पाटीलसुर्यगांव20/06/19917391870875
34 राजाराम येसू डुबलकुंडल05/07/19479922068033
35 सचिन मोहन मासाळकुंडल20/09/19809225567341
36 पल्लवी शंकर परळेकुंडल01/06/19919766975302
37 राज गणेश चव्हाणकुंडल13/11/20089922631640
38 वैशाली प्रल्हाद पवारकुंडल01/06/19819068804872
39 अनिल माणिकराव माळीकुंडल01/01/19809766198163
40 कुंडल10/03/20109623695259
41 सचिन संभाजी पवारकुंडल20/11/19819975438519
42 अपर्णा संतोष कोडलकरकुंडल21/11/19859823242392
43 प्रणव बालाजी शिंगंनकुंडल29/02/20129922181892
44 श्रेया नरेंद्र होवाळकुंडल08/09/20139822071696
45 नानासो सर्जेराव लाडकुंडल24/07/19749623408466
46 संतोष राजाराम मानेकुंडल-9545810214
47 स्मिता तानाजी भोळेमाळवाडी29/11/20079921854946
48 प्रीती संजय कोळीमाळवाडी13/02/19969049526280
49 महेश दशरथ सुपनेकरमाळवाडी07/08/20089561687004
50 अनिल शिवाजी खोतमाळवाडी04/03/19849960725538
51 अमोल चंद्रकांत काळेमाळवाडी29/12/19957875787321
52 अविनाश चंद्रकांत काळेमाळवाडी16/08/19977875787321
53 दत्तात्रय तुकाराम साठेमाळवाडी01/06/19268805448643
54 शहाजी दत्तात्रय साठेमाळवाडी01/06/19657066352160
55 मंजुरहमद रफीउद्दीन सुतारमाळवाडी01/05/19668857005327
56 सौबंन मंजूरअहमद सुतारमाळवाडी29/10/20058857005327
57 मुख्तार रफीउद्दीन सुतारमाळवाडी05/11/19748857005327
58 ताहेरबानू रफीउद्दीनग सुतारमाळवाडी01/01/19908857005327
59 अमीना इस्माईल शेखमाळवाडी01/04/1995 
60 मेहफुज शकील सुतारमाळवाडी30/06/20079975884693
61 उज्वला भीमराव पुजारीमाळवाडी01/01/19939975214858
62 बाळासो निवृत्ती घाटगेमाळवाडी01/06/19368805224870
63 साहिल धोंडीराम इंगळेपुणदी तर्फ वाळवा11/08/20049763512589
64 गणपती नारायण वसवराडेवाडी01/06/1961 
65 उमा अंबरीश जोशीरामानंदनगर16/10/20039765404143
66 सिद्धार्थ मनोज कासारसांडगेवाडी15/08/20139975393584
67 सचिन दिलीप यादवसुखवाडी01/06/19929769335499
68 आत्माराम हिंदुराव साळुंखेतवदारवाडी01/06/19499970943290
69 महावीर जनगोंडा पाटीलवसगडे01/06/19559823095638
70 तानाजी शिवाजी घाडगेविठ्ठलवाडी01/06/1968 
71 तुकाराम कृष्णा उगळेविठ्ठलवाडी01/06/1940