दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : आटपाडी दिव्यांगत्वाचा प्रकार : इतर
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 10200../GMPT/Photo/10200.JPG../GMPT/Pramanptr/10200स्वप्नील अंकुश अर्जुनआंबेवाडी24/05/20049623117450 View फोटो प्रमाणपत्र
2 10393../GMPT/Photo/10393.JPG../GMPT/Pramanptr/10393.JPGसदाशिव महादेव चव्हाणआंबेवाडी02/06/1959  View फोटो प्रमाणपत्र
3 13480../GMPT/Photo/13480.jpg../GMPT/Pramanptr/13480निवृत्ती विठ्ठल पाटीलआटपाडी01/06/1961  View फोटो प्रमाणपत्र
4 13717../GMPT/Photo/13717../GMPT/Pramanptr/13717.jpgमयूर मोरेश्वर पोतदारआटपाडी25/06/1999  View फोटो प्रमाणपत्र
5 10186../GMPT/Photo/10186../GMPT/Pramanptr/10186.jpgविकास भिकू चव्हाणआटपाडी01/01/1989  View फोटो प्रमाणपत्र
6 14113../GMPT/Photo/14113.jpg../GMPT/Pramanptr/14113.jpgसुमन विलास जाधवआटपाडी01/01/1995  View फोटो प्रमाणपत्र
7 22573../GMPT/Photo/22573.jpeg../GMPT/Pramanptr/22573आकाक्षा शिवाजी चपनेआटपाडी23/01/20099096493491 View फोटो प्रमाणपत्र
8 34925../GMPT/Photo/34925../GMPT/Pramanptr/34925किरण हणमंत शिल्पीआटपाडी04/08/19967720854243 View फोटो प्रमाणपत्र
9 34947../GMPT/Photo/34947../GMPT/Pramanptr/34947विठोबा गंगाराम साळुंखेआटपाडी-9970354214 View फोटो प्रमाणपत्र
10 35328../GMPT/Photo/35328../GMPT/Pramanptr/35328संपत सर्जेराव नागरेआटपाडी29/04/19699860146684 View फोटो प्रमाणपत्र
11 35503../GMPT/Photo/35503../GMPT/Pramanptr/35503सखुबाई राजाराम पाटीलआटपाडी-9665304366 View फोटो प्रमाणपत्र
12 35514../GMPT/Photo/35514../GMPT/Pramanptr/35514साक्षी दीपक चव्हाणआटपाडी31/08/20149860099975 View फोटो प्रमाणपत्र
13 35729../GMPT/Photo/35729../GMPT/Pramanptr/35729काकासाहेब राजाराम पाटीलआटपाडी01/06/1984  View फोटो प्रमाणपत्र
14 35776../GMPT/Photo/35776../GMPT/Pramanptr/35776आकांशा शिवाजी चपणेआटपाडी23/01/20099096493491 View फोटो प्रमाणपत्र
15 22079../GMPT/Photo/22079../GMPT/Pramanptr/22079चंद्रदीप सुबराव हाकेआटपाडी20/09/20119970812213 View फोटो प्रमाणपत्र
16 22151../GMPT/Photo/22151../GMPT/Pramanptr/22151.jpegयुवराज सुबराव हाकेआटपाडी06/07/20099970812213 View फोटो प्रमाणपत्र
17 38433../GMPT/Photo/38433../GMPT/Pramanptr/38433अमृता अरुण चव्हाणआटपाडी20/04/19999960469054 View फोटो प्रमाणपत्र
18 3987../GMPT/Photo/3987../GMPT/Pramanptr/3987संतोष शिवाजी हातेकरआटपाडी10/05/19918484901692 View फोटो प्रमाणपत्र
19 4286../GMPT/Photo/4286../GMPT/Pramanptr/4286.jpegसुरेखा गणपती जाधवआटपाडी01/06/1980  View फोटो प्रमाणपत्र
20 4976../GMPT/Photo/4976../GMPT/Pramanptr/4976पृथ्वीराज सतिश बालटेआटपाडी28/03/2014  View फोटो प्रमाणपत्र
21 6652../GMPT/Photo/6652../GMPT/Pramanptr/6652गफार कंकर मुल्लाआटपाडी19/03/19679860700686 View फोटो प्रमाणपत्र
22 6743../GMPT/Photo/6743.jpeg../GMPT/Pramanptr/6743वरद प्रमोद भिंगेआटपाडी23/01/20089975960700 View फोटो प्रमाणपत्र
23 9359../GMPT/Photo/9359.jpg../GMPT/Pramanptr/9359गणपती सुखदेव शिंदेआटपाडी01/01/1970  View फोटो प्रमाणपत्र
24 9518../GMPT/Photo/9518../GMPT/Pramanptr/9518नानासो सोपान शेंडगेआटपाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
25 9708../GMPT/Photo/9708../GMPT/Pramanptr/9708बापूराव जगनाथ देशमुखआटपाडी01/06/1995  View फोटो प्रमाणपत्र
26 9737../GMPT/Photo/9737../GMPT/Pramanptr/9737जहागीर महमूदसाहब मुलाणीआटपाडी01/06/1958  View फोटो प्रमाणपत्र
27 38284../GMPT/Photo/38284.jpg../GMPT/Pramanptr/38284वसंत भीमराव पोळआटपाडी26/06/19849703005656 View फोटो प्रमाणपत्र
28 39117../GMPT/Photo/39117../GMPT/Pramanptr/39117.jpgहर्षदा मोरेश्वर पोतदारआटपाडी15/06/2003  View फोटो प्रमाणपत्र
29 39182../GMPT/Photo/39182../GMPT/Pramanptr/39182.jpgमारुती नाना लांडगेआटपाडी15/11/19787756923719 View फोटो प्रमाणपत्र
30 39989../GMPT/Photo/39989../GMPT/Pramanptr/39989नाना शेकू कोळेकरआटपाडी14/03/1983  View फोटो प्रमाणपत्र
31 40151../GMPT/Photo/40151../GMPT/Pramanptr/40151सगुणा सुखदेव कारंडेआटपाडी01/06/1979  View फोटो प्रमाणपत्र
32 42870../GMPT/Photo/42870../GMPT/Pramanptr/42870सुरेखा शिवाजी मालीआटपाडी05/03/19878975544474 View फोटो प्रमाणपत्र
33 42969../GMPT/Photo/42969.jpg../GMPT/Pramanptr/42969प्रसाद महादेव तळेआटपाडी-9422420392 View फोटो प्रमाणपत्र
34 42978../GMPT/Photo/42978.jpg../GMPT/Pramanptr/42978अब्दुल अर्शद खाटीकआटपाडी13/06/20169921737335 View फोटो प्रमाणपत्र
35 42984../GMPT/Photo/42984../GMPT/Pramanptr/42984नाथ लक्ष्मण लांडगेआटपाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
36 42989../GMPT/Photo/42989../GMPT/Pramanptr/42989स्नेहल सूर्यकांत गवळीआटपाडी-9403045690 View फोटो प्रमाणपत्र
37 42992../GMPT/Photo/42992../GMPT/Pramanptr/42992साहिल सुनील लोखंडेआटपाडी21/01/2011  View फोटो प्रमाणपत्र
38 42996../GMPT/Photo/42996../GMPT/Pramanptr/42996काशिनाथ विठोबा जाधवआटपाडी01/01/19477758826743 View फोटो प्रमाणपत्र
39 43030../GMPT/Photo/43030.jpg../GMPT/Pramanptr/43030.jpegजगनाथ लक्ष्मण कासारआटपाडी01/01/1941  View फोटो प्रमाणपत्र
40 43043../GMPT/Photo/43043.jpg../GMPT/Pramanptr/43043.jpegकलावती विष्णू कांबळेआटपाडी01/06/19809049404262 View फोटो प्रमाणपत्र
41 43259../GMPT/Photo/43259.jpg../GMPT/Pramanptr/43259.jpegरघुनाथ मलकारी चव्हाणआटपाडी01/01/19658600985815 View फोटो प्रमाणपत्र
42 44732../GMPT/Photo/44732../GMPT/Pramanptr/44732.jpegशशिकांत तुकाराम पुजारीआटपाडी01/06/1976  View फोटो प्रमाणपत्र
43 43748../GMPT/Photo/43748.jpg../GMPT/Pramanptr/43748.jpegआयेशा नसीर कोतवालआटपाडी15/05/19979923718494 View फोटो प्रमाणपत्र
44 44463../GMPT/Photo/44463../GMPT/Pramanptr/44463दिनकर हरिबा लांडगेआटपाडी01/01/19469561569378 View फोटो प्रमाणपत्र
45 40380../GMPT/Photo/40380.jpg../GMPT/Pramanptr/40380हिराबाई नानासो जाधवआवळाई13/05/19477721967900 View फोटो प्रमाणपत्र
46 40489../GMPT/Photo/40489.jpg../GMPT/Pramanptr/40489तुळशीराम dyanu वाघमारेआवळाई01/06/19629730538464 View फोटो प्रमाणपत्र
47 40581../GMPT/Photo/40581.jpg../GMPT/Pramanptr/40581आबासो कृष्णा साळुंखेआवळाई17/03/19509967677083 View फोटो प्रमाणपत्र
48 7463../GMPT/Photo/7463../GMPT/Pramanptr/7463सुखदेव गणपती बोराडेआवळाई01/06/19849561029719 View फोटो प्रमाणपत्र
49 742../GMPT/Photo/742.jpg../GMPT/Pramanptr/742अक्षय आगतराव खरातआवळाई01/06/20017066610749 View फोटो प्रमाणपत्र
50 2738../GMPT/Photo/2738.jpg../GMPT/Pramanptr/2738राजाराम नाथा हेगडेआवळाई01/06/19737262052350 View फोटो प्रमाणपत्र
123

पंचायत समिती : आटपाडी दिव्यांगत्वाचा प्रकार : इतर
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 स्वप्नील अंकुश अर्जुनआंबेवाडी24/05/20049623117450
2 सदाशिव महादेव चव्हाणआंबेवाडी02/06/1959 
3 निवृत्ती विठ्ठल पाटीलआटपाडी01/06/1961 
4 मयूर मोरेश्वर पोतदारआटपाडी25/06/1999 
5 विकास भिकू चव्हाणआटपाडी01/01/1989 
6 सुमन विलास जाधवआटपाडी01/01/1995 
7 आकाक्षा शिवाजी चपनेआटपाडी23/01/20099096493491
8 किरण हणमंत शिल्पीआटपाडी04/08/19967720854243
9 विठोबा गंगाराम साळुंखेआटपाडी-9970354214
10 संपत सर्जेराव नागरेआटपाडी29/04/19699860146684
11 सखुबाई राजाराम पाटीलआटपाडी-9665304366
12 साक्षी दीपक चव्हाणआटपाडी31/08/20149860099975
13 काकासाहेब राजाराम पाटीलआटपाडी01/06/1984 
14 आकांशा शिवाजी चपणेआटपाडी23/01/20099096493491
15 चंद्रदीप सुबराव हाकेआटपाडी20/09/20119970812213
16 युवराज सुबराव हाकेआटपाडी06/07/20099970812213
17 अमृता अरुण चव्हाणआटपाडी20/04/19999960469054
18 संतोष शिवाजी हातेकरआटपाडी10/05/19918484901692
19 सुरेखा गणपती जाधवआटपाडी01/06/1980 
20 पृथ्वीराज सतिश बालटेआटपाडी28/03/2014 
21 गफार कंकर मुल्लाआटपाडी19/03/19679860700686
22 वरद प्रमोद भिंगेआटपाडी23/01/20089975960700
23 गणपती सुखदेव शिंदेआटपाडी01/01/1970 
24 नानासो सोपान शेंडगेआटपाडी- 
25 बापूराव जगनाथ देशमुखआटपाडी01/06/1995 
26 जहागीर महमूदसाहब मुलाणीआटपाडी01/06/1958 
27 वसंत भीमराव पोळआटपाडी26/06/19849703005656
28 हर्षदा मोरेश्वर पोतदारआटपाडी15/06/2003 
29 मारुती नाना लांडगेआटपाडी15/11/19787756923719
30 नाना शेकू कोळेकरआटपाडी14/03/1983 
31 सगुणा सुखदेव कारंडेआटपाडी01/06/1979 
32 सुरेखा शिवाजी मालीआटपाडी05/03/19878975544474
33 प्रसाद महादेव तळेआटपाडी-9422420392
34 अब्दुल अर्शद खाटीकआटपाडी13/06/20169921737335
35 नाथ लक्ष्मण लांडगेआटपाडी- 
36 स्नेहल सूर्यकांत गवळीआटपाडी-9403045690
37 साहिल सुनील लोखंडेआटपाडी21/01/2011 
38 काशिनाथ विठोबा जाधवआटपाडी01/01/19477758826743
39 जगनाथ लक्ष्मण कासारआटपाडी01/01/1941 
40 कलावती विष्णू कांबळेआटपाडी01/06/19809049404262
41 रघुनाथ मलकारी चव्हाणआटपाडी01/01/19658600985815
42 शशिकांत तुकाराम पुजारीआटपाडी01/06/1976 
43 आयेशा नसीर कोतवालआटपाडी15/05/19979923718494
44 दिनकर हरिबा लांडगेआटपाडी01/01/19469561569378
45 हिराबाई नानासो जाधवआवळाई13/05/19477721967900
46 तुळशीराम dyanu वाघमारेआवळाई01/06/19629730538464
47 आबासो कृष्णा साळुंखेआवळाई17/03/19509967677083
48 सुखदेव गणपती बोराडेआवळाई01/06/19849561029719
49 अक्षय आगतराव खरातआवळाई01/06/20017066610749
50 राजाराम नाथा हेगडेआवळाई01/06/19737262052350
51 तुकाराम भाऊ साळुंखेआवळाई01/01/19839970177321
52 सुरेखा हणमंत वाघमारेआवळाई01/06/19777066329205
53 मनीषा सर्जेराव कांबळेबनपुरी01/01/19877219507670
54 एकनाथ आकाराम सोन्नूरबनपुरी28/09/19957887762574
55 अमोल कुंडलिक विभूतेबोंबेवाडी26/03/19898275459243
56 अतूल कुंडलिक विभूतेबोंबेवाडी-8275266047
57 नितीन सत्यवान खरातबोंबेवाडी11/06/19919011416627
58 अंकिता अतुल विभूतेबोंबेवाडी- 
59 बंडा रंगनाथ पवारचिंचले-9421125528
60 श्रीमंत विठोबा मानेचिंचले-8888753182
61 आबासो कृष्णा साळुंखेदेशमुखवाडी17/03/19509967677083
62 तुळशीराम दनयु वाघमारेदेशमुखवाडी01/06/19629730538464
63 तुळशीराम ज्ञानू वाघमारेदेशमुखवाडी01/06/19629730538464
64 शंकर तुळशीराम त्रिगुणेदिघंची01/06/19567709876881
65 त्रिदेव सावंता रणदिवेदिघंची03/10/19889975237386
66 रंजना किसन ठोंबरेदिघंची26/09/19699665495086
67 सतिश गणेश कुलकणीदिघंची09/06/19808698930001
68 सदाशिव tukaram hegadeगळववाडी01/05/19608108749689
69 अंकुश रामचंद्र गळवेगळववाडी01/06/19799970451026
70 विठ्ठल अरुण गळवेगळववाडी16/02/1987 
71 सागर बाबासो पाटीलगळववाडी-9503028673
72 सुरेश तुकाराम हेगडेगळववाडी- 
73 रामचंद्र कृष्णा ढगेघानंद04/07/19379673639056
74 आणा राजाराम कटरेघानंद04/10/19828412994757
75 मारुती सीताराम होनमानेघानंद08/02/19869764620029
76 शरद किसन पाटीलघानंद18/07/19899637184572
77 विष्णू कोंडीबा अर्जुनगोमेवाडी01/06/19659594743935
78 रामचंद्र बाबुराव माळीहिवतड10/09/19807262914373
79 तानूबाई ताय्यपा कारंडेकामथ01/01/1938 
80 लाक्षिमीबाईं तुकाराम मानेकरगणी- 
81 आकाराम विष्णू कांबळेकरगणी04/05/1947 
82 सुशीला नारायण म्हारगुडेकरगणी03/04/19519875798749
83 किसन मनोहर सुतारकरगणी01/01/19698308321146
84 संकल्प राजू आलंदेकरगणी20/07/19968623989452
85 kalidas bapu pujariखरसुंडी01/06/19487387923876
86 dikgvijay abhijit pujariखरसुंडी19/02/20167756857703
87 अनिता शिवाजी खटकेलेंगरेवाडी09/09/1993 
88 सारिका बाबुराव लेंगरेलेंगरेवाडी01/01/2000 
89 शामराव लेंगरे संतोषलेंगरेवाडी01/06/1985 
90 संतोष शामराव लेंगरेलेंगरेवाडी01/06/1985 
91 shindhu arjun Lingdeमाडगुळ- 
92 panduran sambhji Lingdeमाडगुळ- 
93 rahul santosh Gavliमाडगुळ- 
94 swapnil sanjay Vibhuteमाडगुळ01/05/1995 
95 balu dadu Jhodgeमाडगुळ01/06/1955 
96 समाबाई शंकर मानेमानेवाडी01/01/1950 
97 महादेव देवाप्पा पुजारीमापटेमळा01/01/19669503714251
98 बापू हरिदास गळवेमापटेमळा01/01/19909970989560
99 दिपक बबन सागरमापटेमळा05/11/20029552660974
100 सुनिल बबन सागरमापटेमळा16/12/20009552660974
101 धोंडीराम आनंद मासाळमसळवाडी01/01/19449730709231
102 संगीता मधुकर डांगेमसळवाडी01/01/19769730745047
103 भगवान खुशाबा चव्हाणमसळवाडी02/06/19569921964385
104 सारिका संजय पडळकरमेत्की01/06/20069320103948
105 रामहरी रणसिंग दिंगबरनेलकरंजी01/06/1959 
106 आप्पासो सिद्राम भोसलेनेलकरंजी01/06/19688380972665
107 समृद्धी दयानंद भोसलेनेलकरंजी15/12/20039970506441
108 वैभव धनंजय पवारनेलकरंजी02/03/20158956106671
109 अमोल रामचंद्र सरगरनिंबवडे10/12/19888286779357
110 मालन बाबुराव कोळीपळसखेड25/07/19808805173545
111 दुर्योधन कृष्णा चव्हाणपूजारवाड02/06/19929766395361
112 रामचंद्र कृष्णा चव्हाणपूजारवाड05/06/19569503670515
113 आश्विनी भारत हेगडेराजेवाडी06/12/20009860673189
114 सचिन सुखदेव कांबळेशेटफळे06/10/19889561933905
115 प्रतीक विठ्ठल बाबरशेटफळे- 
116 जगन्नाथ तुकाराम सरगरतालेवाडी-7028268593
117 नवनाथ सदाशिव शिदेतालेवाडी-8605367245
118 वेष्ण्वी बाळू शिदेतालेवाडी20/10/20059921619907
119 सदाशिव तातोबा सकटविभुतवाडी01/01/19589503789155
120 विजय नामदेव पवार(तरसे )विभुतवाडी20/08/19858552832234
121 जगुबाई शामराव मोटेविभुतवाडी01/01/19687773931331
122 मुरलीधर देवबा सावंतविठलापूर01/06/19479604184177
123 आप्पासो आमृत बाडविठलापूर01/08/19420000000000