दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : तासगांव दिव्यांगत्वाचा प्रकार : इतर
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 2892../GMPT/Photo/2892../GMPT/Pramanptr/2892शरद दादासो पवारबलगवडे18/12/19979096032589 View फोटो प्रमाणपत्र
2 5730../GMPT/Photo/5730.jpg../GMPT/Pramanptr/5730संभाजी शिवाजी लोंढेबस्तवडे01/01/19848806262821 View फोटो प्रमाणपत्र
3 5793../GMPT/Photo/5793.jpg../GMPT/Pramanptr/5793पद्मिनी जालिंदर मांडलेबस्तवडे05/06/1990  View फोटो प्रमाणपत्र
4 5890../GMPT/Photo/5890.jpg../GMPT/Pramanptr/5890.jpgयशवंत सुबराव पाटीलबस्तवडे10/12/19609689661056 View फोटो प्रमाणपत्र
5 790../GMPT/Photo/790../GMPT/Pramanptr/790शंकर मारुती नलवडेबस्तवडे31/10/19989112206400 View फोटो प्रमाणपत्र
6 802../GMPT/Photo/802.jpg../GMPT/Pramanptr/802शांताबाई विनायक पाटीलबस्तवडे01/01/19479975045730 View फोटो प्रमाणपत्र
7 817../GMPT/Photo/817.jpg../GMPT/Pramanptr/817संदेश बापू वाघमारेबस्तवडे30/09/2014  View फोटो प्रमाणपत्र
8 831../GMPT/Photo/831../GMPT/Pramanptr/831धनश्री महादेव हनकारेबस्तवडे19/10/2010  View फोटो प्रमाणपत्र
9 840../GMPT/Photo/840.jpg../GMPT/Pramanptr/840छाया विठ्ठल कुलकर्णीबस्तवडे02/02/19629766136887 View फोटो प्रमाणपत्र
10 847../GMPT/Photo/847.jpg../GMPT/Pramanptr/847शशिकला भीमराव पाटीलबस्तवडे01/01/19639766985200 View फोटो प्रमाणपत्र
11 1002../GMPT/Photo/1002.jpg../GMPT/Pramanptr/1002वैशाली विश्वनाथ कुंभारबस्तवडे28/11/19927057446828 View फोटो प्रमाणपत्र
12 1063../GMPT/Photo/1063.jpg../GMPT/Pramanptr/1063बाळूताई गंगाराम मानेबस्तवडे01/01/19669960055913 View फोटो प्रमाणपत्र
13 10977../GMPT/Photo/10977.jpg../GMPT/Pramanptr/10977.jpgसंपत बाबुराव गायकवाडबस्तवडे05/03/19549665653359 View फोटो प्रमाणपत्र
14 23187../GMPT/Photo/23187.jpg../GMPT/Pramanptr/23187परसु बाजी जगतापबस्तवडे30/04/19589503193411 View फोटो प्रमाणपत्र
15 745../GMPT/Photo/745.jpg../GMPT/Pramanptr/745सचिन अशोक कांबळेबेंद्री01/06/19838390501088 View फोटो प्रमाणपत्र
16 19463../GMPT/Photo/19463.jpg../GMPT/Pramanptr/19463परशराम तुकाराम मानेभैरववाडी01/01/19849096421258 View फोटो प्रमाणपत्र
17 19519../GMPT/Photo/19519.jpg../GMPT/Pramanptr/19519दत्तात्रय संभाजी मानेभैरववाडी-9975254659 View फोटो प्रमाणपत्र
18 8996../GMPT/Photo/8996.JPG../GMPT/Pramanptr/8996रामहरी सिदू न्यायनीतबोरगाव01/01/19589518334273 View फोटो प्रमाणपत्र
19 9015../GMPT/Photo/9015.JPG../GMPT/Pramanptr/9015.JPGरामचंद्र आनंदा गोडसेबोरगाव01/06/19699503198789 View फोटो प्रमाणपत्र
20 9022../GMPT/Photo/9022.JPG../GMPT/Pramanptr/9022जयश्री लक्ष्मण चव्हाणबोरगाव12/10/19769665111278 View फोटो प्रमाणपत्र
21 9071../GMPT/Photo/9071.JPG../GMPT/Pramanptr/9071सुवर्णा दीपक मानेबोरगाव09/05/19779730422465 View फोटो प्रमाणपत्र
22 9095../GMPT/Photo/9095.JPG../GMPT/Pramanptr/9095अंकिता शरद मानेबोरगाव08/05/20109970689716 View फोटो प्रमाणपत्र
23 10318../GMPT/Photo/10318.JPG../GMPT/Pramanptr/10318सुभाष आत्माराम मानेबोरगाव02/06/1950  View फोटो प्रमाणपत्र
24 11957../GMPT/Photo/11957../GMPT/Pramanptr/11957शंकर वसंत खराडेचिंचणी28/04/19759272611726 View फोटो प्रमाणपत्र
25 12610../GMPT/Photo/12610.jpg../GMPT/Pramanptr/12610बबन कृष्णा माळीचिंचणी01/11/1963  View फोटो प्रमाणपत्र
26 12876../GMPT/Photo/12876../GMPT/Pramanptr/12876अक्षय अशोक पाटीलचिंचणी17/03/19989518512873 View फोटो प्रमाणपत्र
27 15185../GMPT/Photo/15185.jpg../GMPT/Pramanptr/15185बाबुराव शिवाजी माळीचिंचणी01/01/19759421055468 View फोटो प्रमाणपत्र
28 16171../GMPT/Photo/16171.jpg../GMPT/Pramanptr/16171उत्तम हरी गुरवचिंचणी21/07/19529860758823 View फोटो प्रमाणपत्र
29 17588../GMPT/Photo/17588.jpg../GMPT/Pramanptr/17588.jpgदत्तात्रय नामदेव जाधवचिंचणी29/05/19759665822254 View फोटो प्रमाणपत्र
30 8109../GMPT/Photo/8109../GMPT/Pramanptr/8109हणमंत ज्ञानदेव माळीचिंचणी03/10/19819922393187 View फोटो प्रमाणपत्र
31 4823../GMPT/Photo/4823.jpg../GMPT/Pramanptr/4823.jpgफिरोज दिलावर मुजावरचिंचणी10/01/19867720081023 View फोटो प्रमाणपत्र
32 20600../GMPT/Photo/20600.jpg../GMPT/Pramanptr/20600आक्काताई प्रभाकर चव्हाणचिंचणी01/01/19489665665527 View फोटो प्रमाणपत्र
33 20654../GMPT/Photo/20654.jpg../GMPT/Pramanptr/20654नंदिनी नारायण माळीचिंचणी03/04/19639766409225 View फोटो प्रमाणपत्र
34 44566../GMPT/Photo/44566.jpg../GMPT/Pramanptr/44566अमझद रमजान चाऊसचिंचणी01/01/19819665171634 View फोटो प्रमाणपत्र
35 36553../GMPT/Photo/36553.jpg../GMPT/Pramanptr/36553जोतिराम बापूराव सूर्यवंशीदहिवडी31/10/19777709803969 View फोटो प्रमाणपत्र
36 6932../GMPT/Photo/6932.JPG../GMPT/Pramanptr/6932धीरज दत्तात्रय जाधवदहिवडी16/12/19979960905477 View फोटो प्रमाणपत्र
37 2094../GMPT/Photo/2094.JPG../GMPT/Pramanptr/2094.JPGसोनाली विष्णू कदमदहिवडी23/06/19969766187090 View फोटो प्रमाणपत्र
38 10643../GMPT/Photo/10643.JPG../GMPT/Pramanptr/10643पार्वती गणपती जाधवदहिवडी10/05/19869665201492 View फोटो प्रमाणपत्र
39 11727../GMPT/Photo/11727.jpg../GMPT/Pramanptr/11727माणिक शरणाप्पा कोळीढवळी01/06/19607219416340 View फोटो प्रमाणपत्र
40 1834../GMPT/Photo/1834.jpg../GMPT/Pramanptr/1834लक्ष्मी अशोक जाधवढवळी21/12/19929730848532 View फोटो प्रमाणपत्र
41 5186../GMPT/Photo/5186.jpg../GMPT/Pramanptr/5186स्वरा अनिल पाटीलढवळी28/02/20159766431331 View फोटो प्रमाणपत्र
42 33993../GMPT/Photo/33993.jpg../GMPT/Pramanptr/33993सुवर्णा कृष्णात झांबरेडोंगरसोनी15/06/19767066418533 View फोटो प्रमाणपत्र
43 36402../GMPT/Photo/36402.jpg../GMPT/Pramanptr/36402राधूबाई नामदेव निकमडोंगरसोनी01/01/19849049847017 View फोटो प्रमाणपत्र
44 35841../GMPT/Photo/35841../GMPT/Pramanptr/35841यश प्रकाश झांबरेडोंगरसोनी23/02/20099975622447 View फोटो प्रमाणपत्र
45 40202../GMPT/Photo/40202.jpg../GMPT/Pramanptr/40202लक्ष्मी बाळासो जाधवडोंगरसोनी01/01/19689960906248 View फोटो प्रमाणपत्र
46 40638../GMPT/Photo/40638.jpg../GMPT/Pramanptr/40638पवन दशरथ हंकारेडोंगरसोनी07/12/20038530808357 View फोटो प्रमाणपत्र
47 44159../GMPT/Photo/44159.jpg../GMPT/Pramanptr/44159अरोही धनाजी झांबरेडोंगरसोनी22/12/20138698893160 View फोटो प्रमाणपत्र
48 8419../GMPT/Photo/8419.jpg../GMPT/Pramanptr/8419विठ्ठल प्रभू लोहारगव्हाण15/03/19509096895586 View फोटो प्रमाणपत्र
49 3096../GMPT/Photo/3096.jpg../GMPT/Pramanptr/3096.jpgसुषमा विकास खराडेगव्हाण13/05/19769561560192 View फोटो प्रमाणपत्र
50 562../GMPT/Photo/562.jpg../GMPT/Pramanptr/562शिंधुताई हिंदुराव पवारगव्हाण01/01/19729766291574 View फोटो प्रमाणपत्र
123456

पंचायत समिती : तासगांव दिव्यांगत्वाचा प्रकार : इतर
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 शरद दादासो पवारबलगवडे18/12/19979096032589
2 संभाजी शिवाजी लोंढेबस्तवडे01/01/19848806262821
3 पद्मिनी जालिंदर मांडलेबस्तवडे05/06/1990 
4 यशवंत सुबराव पाटीलबस्तवडे10/12/19609689661056
5 शंकर मारुती नलवडेबस्तवडे31/10/19989112206400
6 शांताबाई विनायक पाटीलबस्तवडे01/01/19479975045730
7 संदेश बापू वाघमारेबस्तवडे30/09/2014 
8 धनश्री महादेव हनकारेबस्तवडे19/10/2010 
9 छाया विठ्ठल कुलकर्णीबस्तवडे02/02/19629766136887
10 शशिकला भीमराव पाटीलबस्तवडे01/01/19639766985200
11 वैशाली विश्वनाथ कुंभारबस्तवडे28/11/19927057446828
12 बाळूताई गंगाराम मानेबस्तवडे01/01/19669960055913
13 संपत बाबुराव गायकवाडबस्तवडे05/03/19549665653359
14 परसु बाजी जगतापबस्तवडे30/04/19589503193411
15 सचिन अशोक कांबळेबेंद्री01/06/19838390501088
16 परशराम तुकाराम मानेभैरववाडी01/01/19849096421258
17 दत्तात्रय संभाजी मानेभैरववाडी-9975254659
18 रामहरी सिदू न्यायनीतबोरगाव01/01/19589518334273
19 रामचंद्र आनंदा गोडसेबोरगाव01/06/19699503198789
20 जयश्री लक्ष्मण चव्हाणबोरगाव12/10/19769665111278
21 सुवर्णा दीपक मानेबोरगाव09/05/19779730422465
22 अंकिता शरद मानेबोरगाव08/05/20109970689716
23 सुभाष आत्माराम मानेबोरगाव02/06/1950 
24 शंकर वसंत खराडेचिंचणी28/04/19759272611726
25 बबन कृष्णा माळीचिंचणी01/11/1963 
26 अक्षय अशोक पाटीलचिंचणी17/03/19989518512873
27 बाबुराव शिवाजी माळीचिंचणी01/01/19759421055468
28 उत्तम हरी गुरवचिंचणी21/07/19529860758823
29 दत्तात्रय नामदेव जाधवचिंचणी29/05/19759665822254
30 हणमंत ज्ञानदेव माळीचिंचणी03/10/19819922393187
31 फिरोज दिलावर मुजावरचिंचणी10/01/19867720081023
32 आक्काताई प्रभाकर चव्हाणचिंचणी01/01/19489665665527
33 नंदिनी नारायण माळीचिंचणी03/04/19639766409225
34 अमझद रमजान चाऊसचिंचणी01/01/19819665171634
35 जोतिराम बापूराव सूर्यवंशीदहिवडी31/10/19777709803969
36 धीरज दत्तात्रय जाधवदहिवडी16/12/19979960905477
37 सोनाली विष्णू कदमदहिवडी23/06/19969766187090
38 पार्वती गणपती जाधवदहिवडी10/05/19869665201492
39 माणिक शरणाप्पा कोळीढवळी01/06/19607219416340
40 लक्ष्मी अशोक जाधवढवळी21/12/19929730848532
41 स्वरा अनिल पाटीलढवळी28/02/20159766431331
42 सुवर्णा कृष्णात झांबरेडोंगरसोनी15/06/19767066418533
43 राधूबाई नामदेव निकमडोंगरसोनी01/01/19849049847017
44 यश प्रकाश झांबरेडोंगरसोनी23/02/20099975622447
45 लक्ष्मी बाळासो जाधवडोंगरसोनी01/01/19689960906248
46 पवन दशरथ हंकारेडोंगरसोनी07/12/20038530808357
47 अरोही धनाजी झांबरेडोंगरसोनी22/12/20138698893160
48 विठ्ठल प्रभू लोहारगव्हाण15/03/19509096895586
49 सुषमा विकास खराडेगव्हाण13/05/19769561560192
50 शिंधुताई हिंदुराव पवारगव्हाण01/01/19729766291574
51 पवन शरद पाटीलगोटेवाडी01/06/20019665882978
52 कुमार मधुकर कणसेगोटेवाडी01/06/1976 
53 प्रकाश दत्तू ठोंबरेगोटेवाडी05/07/19709834582171
54 संगीता शंकर मानेगोटेवाडी20/06/19829545698050
55 सानिका घनशाम ठोंबरेगोटेवाडी26/05/20039730398704
56 वसंत निवृत्ती कोळेकरगोटेवाडी01/07/1944 
57 गणपतराव पांडुरंग सूर्यवंशीगोटेवाडी28/04/19488412092125
58 विष्णवी भीमराव निकमहातनोली10/10/20008806105588
59 तेजस्विनी गोरख जाधवहातनोली-9673352045
60 तनिष्का संदीप मंडलेहातनूर28/10/20107391896843
61 संगम माणिक शिंदेजरंडी08/08/19917755945100
62 प्रताप जयवंत शिंदेजरंडी01/01/19509096637447
63 संपतराव नामदेव शिंदेजरंडी01/01/19530775805250
64 Ganesh Sunil Bhosaleजरंडी16/09/20128530462406
65 Vimal Dilip Ghodakeजरंडी01/01/19679975027645
66 Tanaji Dhondi Guravजरंडी01/06/19529730593041
67 जय निवास जाधवकचरेवाडी-9404013894
68 भामाताई यशवंत देशमानेकौलगे01/06/19509975687011
69 सुभाष बळवंत कोरटेकौलगे01/06/19607447562721
70 लक्ष्मी सावंता थोरातकवठेएकंद-7389977921
71 पवन महादेव बेडगेकवठेएकंद05/06/20049561012991
72 आण्णासो बाळासो दामतेकवठेएकंद-8600453413
73 सोमनाथ कमलाकर माळीकवठेएकंद05/05/20049561148532
74 अवंती जितेंद्र शिरतोडेकवठेएकंद23/05/20117058772485
75 हणमंत कृष्णा थोरातकवठेएकंद20/08/19839595326616
76 साक्षी सतीश क्षीरसागरकवठेएकंद22/10/20019503240773
77 bhagyashree maruti jadhavखुजगाव18/12/20109665485761
78 vinayak sidram patilखुजगाव01/06/19597875798570
79 nagesh dnynu maneखुजगाव-9665507236
80 संपतराव आकाराम कचरेकिंदरवाडी01/06/19519404735924
81 सावित्री दिनकर घाटगेकुमठे08/02/19549371444410
82 संदीप सदाशिव पाटीलकुमठे01/01/19928421597819
83 भिमराव आप्पांना कांबळेकुमठे-9860300325
84 विजय महादेव पाटीलकुमठे-7387257189
85 दिग्विजय दिलीप पाटीलकुमठे26/02/19999960496363
86 विलासराव दत्ताजीराव घाटगेकुमठे-9975246988
87 मकतूमसाब हाजीसाब जमखंडीकुमठे05/04/19939421309122
88 भारती आनंदराव पाटीलकुमठे-9960320509
89 पायल नितीन पाटीलकुमठे23/12/20127219178479
90 साहिल विलास बुधेलोंढे01/06/2002 
91 कुसुम बबन रुपनरलोंढे24/05/19579158698632
92 वैजयंता सीताराम ठोंबरेलोंढे-9545626122
93 ज्ञानू यशवंत पाटीललोंढे- 
94 सुनील बबन सुतारलोंढे01/06/1972 
95 दशरथ शिवाजी सरगरलोंढे01/06/19379172742861
96 रामचंद्र आत्माराम पाटीललोंढे01/07/1950 
97 भगवान दादू घुटुगडेलोंढे01/06/19439049622332
98 शहाजी बापू मंडलेलोंढे01/06/19627887974358
99 संजय सदाशिव शिंदेलोकरेवाडी01/06/19729011625404
100 रोहित पोपट पवारलोकरेवाडी-8551877890
101 नारायण बाळकृष्ण जमदाडेमणेराजुरी01/06/19449869562954
102 सचिन विनायक जमदाडेमणेराजुरी-9545692957
103 साक्षी राजेंद्र कलठोणेमणेराजुरी04/02/20089923310167
104 मंगल शिवाजी पाटीलमणेराजुरी01/06/19677387878139
105 कांता गणपती जमदाडेमणेराजुरी14/10/19639766154440
106 सुशीला भानुदास जमदाडेमणेराजुरी-9049407767
107 तानाजी जोती राम कलढोणेमणेराजुरी15/08/19787264084041
108 महादेव नामदेव जमदाडेमणेराजुरी04/01/19658600212799
109 सोपान चंद्र कांबळेमांजर्डे01/01/19409096330135
110 सुभाष नामदेव मोहितेमांजर्डे01/01/19709975937605
111 राकेश मोहन कांबळेमांजर्डे-7507023749
112 सिताराम ज्ञानू मोहितेमांजर्डे01/06/1940 
113 जयवंत देवाप्पा कांबळेमांजर्डे08/07/19367066758890
114 लक्ष्मण सखाराम मोहितेमांजर्डे- 
115 स्वप्नील दीपक मोहितेमांजर्डे01/06/20027709203136
116 सुजाता अशोक गरंडेमांजर्डे-7350419083
117 रुक्मिणी दत्तात्रय मोहितेमांजर्डे01/01/19459823328920
118 तनुजा राजेंद्र बोडरेमांजर्डे17/05/20098412901455
119 भामाताई नामदेव मोहितेमांजर्डे01/06/19669158954117
120 संस्कार अमोल घोडकेमांजर्डे14/05/20109860124318
121 श्रेया महेश भंडारेमांजर्डे27/09/20167721928328
122 प्रियांका गोरखनाथ मोहितेमांजर्डे17/06/19979130143787
123 धनश्री श्रीकृष्ण कुंभारमांजर्डे30/12/19979923262771
124 सुरेखा लक्ष्मण गायकवाडमांजर्डे- 
125 सुवर्णा नामदेव जाधवमांजर्डे-7756971191
126 शांताबाई भीमराव साळुंखेमांजर्डे01/01/1942 
127 जयश्री हणमंत साळुंखेमांजर्डे12/08/19879823497051
128 मालन कृष्णा मानेमांजर्डे01/01/19589561136604
129 संगिता दिलीप मोहितेमांजर्डे27/02/19477387381966
130 प्रल्हाद नामदेव सूर्यवंशीमांजर्डे-7387407703
131 मीना बबन मोहितेमांजर्डे01/01/19669420721551
132 जयश्री महादेव मोहितेमांजर्डे04/08/19679823104937
133 शुभम दिलीप गुरवमांजर्डे20/04/20068806492404
134 राजाक्का गुलाब डावरेमांजर्डे01/01/1952 
135 शुभम आनंदराव शिंदेमांजर्डे21/05/20128806661770
136 विश्वास रामराव पाटीलमतकुणकी08/03/19569764511033
137 तेजस्विनी कांचन पाटीलमतकुणकी-8411939233
138 निता बाळासो हिंगमिरेमोराळेपेड22/01/19837875482285
139 पारुबाई ज्ञानेश्वर चोपडेमोराळेपेड01/01/19689765785372
140 भाऊसो दत्तात्रय पाटीलमोराळेपेड01/01/19379823172199
141 रुक्मिणी बापू गायकवाडमोराळेपेड01/01/19489890470148
142 करण सुरेश जाधवमोराळेपेड17/02/20077066328711
143 यशवंत प्रल्हाद फडतरेमोराळेपेड15/06/19648007172507
144 नीलाबाई आनंदा कांबळेनागाव निमणी-8421400449
145 हर्षद गणेश कांबळेनागाव निमणी08/05/20079822447052
146 बाबुराव आनंदा कांबळेनागाव निमणी06/03/19737066302250
147 सौरभ तात्यासो बुजलेनागाव निमणी24/11/19987721941012
148 जालिंदर दत्तू जाधवनरसेवाडी01/06/19429765286635
149 बाळकृष्ण रामू जाधवनरसेवाडी01/06/19547709666722
150 संदिप संपत साठेनिंबळक12/02/19978600599088
151 आनंदा पांडुरंग पाटीलनिंबळक01/01/19639850144293
152 बळवंत भिवा लावंडपाडळी01/04/19478854086706
153 जगुबाई जगन्नाथ पाटीलपाडळी-9850782810
154 संतोष बबन शिंदेपाडळी08/07/19927350070203
155 सोपान बाबूराव गायकवाडपाडळी21/06/19579767748443
156 मारुती गोपीनाथ हजारेपेड01/06/19629011850589
157 padmja atul pethariपुणदी- 
158 komal tanaji patilपुणदी- 
159 aniket prakash gosaviपुणदी- 
160 omkar bhimrao patilपुणदी- 
161 rohit satish patilपुणदी- 
162 shubham aarun patilपुणदी- 
163 sumit prlhad surayvanshiपुणदी21/12/2002 
164 प्रकाश KISAN कांबळेसावळज-7756049375
165 दामोदर दशरथ सुतारसावळज02/06/19539860938752
166 विजय विलास गुजलेसावळज-7709191834
167 वैजन्ता दगडू बुधवलेसावळज-8007998659
168 अजय संजय पाटीलसावर्डे02/01/19949421679566
169 पोपट बापू मानेसावर्डे01/03/19579112124350
170 वैशाली पोपट मानेसावर्डे29/04/19788407961843
171 सुदर्शन भगवान मानेसावर्डे01/01/1991 
172 धोंडीराम श्रीपती मानेसावर्डे01/09/19449527125243
173 रमेश विठोबा जाधवसावर्डे15/08/1973 
174 प्रकाश गणपती कांबळेसावर्डे20/09/19699970003651
175 विजय रामचंद्र सूर्यवंशीसावर्डे26/07/1973 
176 वसंत नारायण मानेसावर्डे01/06/19467028579790
177 सुजाता जालिंदर मानेसावर्डे30/09/19839503043688
178 भानुदास धोंडी सुतारसावर्डे01/03/1949 
179 लक्ष्मण चंद्र सदाकळेसावर्डे01/03/1960 
180 किरण जयसिंग मानेसावर्डे01/06/19949960782522
181 राजाराम विष्णू जाधवसावर्डे01/01/1970 
182 कृष्णा ज्ञानू गुरवसावर्डे01/01/1945 
183 सुशीला विष्णू जाधवसावर्डे01/01/1951 
184 नितीन वसंत अमृतसागरशिरगाव विसापूर- 
185 प्रकाश बाळासो पाटीलशिरगाव विसापूर- 
186 sarjerao tanaji chavhanसिद्धेवाडी02/12/19839860159128
187 तानूबाई होनाप्पा डावरेतुरची- 
188 अरुण रामचंद्र चव्हाणतुरची-9665868232
189 विठोबा इंद्रजित देवकातेतुरची- 
190 राधूबाई राजाराम आदाटेतुरची- 
191 सिताबाई ज्ञानू पाटीलतुरची- 
192 दिलीप गणपती पानसेतुरची- 
193 विजय बाळासो खराततुरची01/06/19889503075478
194 विराज निवास खबालेतुरची12/02/20128856043612
195 भिवाजी सखाराम गलंडेतुरची01/06/19519970701818
196 शंकर राजाराम पाटीलतुरची02/03/19899665228586
197 आशाताई शंकर कुंभारउपळावी-9146575413
198 शेवंता सदाशिव शिरतोडेउपळावी01/06/19689021649564
199 शुभम बाळासो बंडगरउपळावी10/05/20078390874224
200 दशरथ भिकाजी शिरतोडेउपळावी14/03/20009765776669
201 पोपट सदाशिव मालीउपळावी-9665217944
202 वर्षाराणी दीपक चव्हाणउपळावी12/01/20029766843519
203 सुभाष महादेव कदमउपळावी01/06/19669637954997
204 सारिका बाळासो shiratodeउपळावी-7391868695
205 bapu तुकाराम कुंभारउपळावी-7744954394
206 प्रिया आनंदा जाधववज्रचौंडी09/11/20009561494145
207 लक्ष्मन उत्तम कणसेविजयनगर04/06/19868007108055
208 श्रावणी सुनील सूर्यवंशीविसापूर01/08/20119763642560
209 सानिका Anil मोरेविसापूर16/03/20059657723395
210 अशोक बापूराव कांबळेविसापूर-8888982164
211 सुप्रिया प्रेमानंद काळेविसापूर30/07/19909766427724
212 सुनीता महादेव वविसापूर-9767466531
213 लक्ष्मी महादेव माळीविसापूर-9604104399
214 गौरी पोपट शिंदेवडगाव16/10/20029503521583
215 जयश्री दिलीप कांबळेवडगाव01/06/19669172399220
216 मनीषा अनिल संकपाळवडगाव18/12/19797219568850
217 शिवराम यशवंत ढोबळेवडगाव01/06/19609112109325
218 राजाराम ज्ञानू पाटीलवडगाव01/06/19647588360849
219 मंगल तानाजी पाटीलवडगाव01/01/19837559198607
220 सुरज बाळासो साळुंखेवडगाव- 
221 मोतीराम भीमराव पाटीलवडगाव01/06/19507559198607
222 पारुबाई भानुदास पाटीलवडगाव01/01/19589096169574
223 मनीषा एकनाथ पाटीलवडगाव09/09/19849960011437
224 कल्पना संजय पाटोळेवाघापूर01/01/19859766348087
225 रखुबाई सिंधू साळूंखेवाघापूर01/01/19287001467386
226 यशवंत खंडू PATILवाघापूर01/01/19449096899318
227 दत्तात्रय भगवान पाटीलवाघापूर01/01/19569028990189
228 साधना उद्धव पाटीलवाघापूर16/12/19867420006926
229 आदित्य सज्जन पाटीलवाघापूर20/04/2009 
230 वैभव यशवंत पाटीलवाघापूर01/01/19789096899318
231 विमल आनंदा थिटेवासुंबे- 
232 मंगल आप्पासो हाक्केवासुंबे- 
233 हर्षद शिवाजी चव्हाणवासुंबे- 
234 गंगुबाई बालसिंग ठाकूरवासुंबे01/06/1966 
235 संपत गंगाराम एडकेवासुंबे- 
236 सजाबाई ज्योतीराम ताडवासुंबे- 
237 इंदुताई संपतराव मानेवासुंबे31/07/1950 
238 सुनीता हरीश पुराणिकवासुंबे-7743961785
239 सुमन विनायक क्षीरसागरवासुंबे01/06/19539960420782
240 गोविंद नारायण एडकेवासुंबे-9766759949
241 बबूताई देवाप्पा एडकेवासुंबे-9096420721
242 शिवाजी विलास एडकेवासुंबे-9096420721
243 तानाजी हिंदुराव पाटीलवासुंबे- 
244 निर्मला जालिंदर कुंभारवासुंबे- 
245 छाया तानाजी पाटीलवासुंबे- 
246 शोभा लक्ष्मण कुंभारवासुंबे- 
247 कलावती शिवाजी पाटीलवासुंबे- 
248 सखाराम आगणु पवारवासुंबे- 
249 सरस्वती दादासाहेब कोरटेवासुंबे- 
250 रमेश नारायण थिटेवासुंबे- 
251 तुकाराम श्रीपती गॉड पाटीलवासुंबे- 
252 छाया दत्तात्रय कुंभारवासुंबे- 
253 शकुंतला दादू सावंतवासुंबे- 
254 विलास रामजी भंडारेवासुंबे- 
255 संस्कार राजू मस्केवासुंबे-9850516044
256 तानूबाई बापू एडकेवासुंबे-9673326866
257 अजय जगन्नाथ पाटीलवायफळे01/01/19859766165810
258 अर्जुन संतू घोडकेवायफळे19/11/19679766075307
259 खुदबुद्दीन अब्दुल मुल्लायेळावी01/06/19719975085813
260 सारिका शिवाजीराव भोसलेयेळावी12/11/19798390730589
261 आदिलशहा वजीर शिकलगारयेळावी02/07/19729579866846
262 छबूताई बाळासो पाटीलयेळावी01/06/19519270230942