दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : मिरज दिव्यांगत्वाचा प्रकार : इतर
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 17../GMPT/Photo/17../GMPT/Pramanptr/17मारुती दऱ्याप्पा कुंभारआरग04/06/19619665946339 View फोटो प्रमाणपत्र
2 7043../GMPT/Photo/7043../GMPT/Pramanptr/7043सुजित सुदाम शिंदेआरग19/08/19979096986781 View फोटो प्रमाणपत्र
3 21238../GMPT/Photo/21238.jpg../GMPT/Pramanptr/21238गोविंद मारुती पाटीलआरग01/06/19659172739642 View फोटो प्रमाणपत्र
4 22387../GMPT/Photo/22387.jpg../GMPT/Pramanptr/22387रतन राजाराम पाटीलआरग22/04/20049545626630 View फोटो प्रमाणपत्र
5 34073../GMPT/Photo/34073../GMPT/Pramanptr/34073ताराराणी भिमाण्णा बरगालेआरग-9096213631 View फोटो प्रमाणपत्र
6 34338../GMPT/Photo/34338.jpg../GMPT/Pramanptr/34338.jpgशुभांगी शहाजी इंगळेआरग10/08/19907410175494 View फोटो प्रमाणपत्र
7 36142../GMPT/Photo/36142../GMPT/Pramanptr/36142कस्तुरी भूपाल दुर्गेआरग-8007799085 View फोटो प्रमाणपत्र
8 37045../GMPT/Photo/37045.jpg../GMPT/Pramanptr/37045विद्या प्रकाश नाईकआरग09/12/20109561193514 View फोटो प्रमाणपत्र
9 40293../GMPT/Photo/40293.jpg../GMPT/Pramanptr/40293संजय आण्णाप्पा चौगुलेआरग02/12/19709421183393 View फोटो प्रमाणपत्र
10 40432../GMPT/Photo/40432.jpg../GMPT/Pramanptr/40432स्वप्नील गोपाळ पवारआरग30/06/20059730875101 View फोटो प्रमाणपत्र
11 40768../GMPT/Photo/40768.jpg../GMPT/Pramanptr/40768नंदिनी हरी मानेआरग01/06/1982  View फोटो प्रमाणपत्र
12 40980../GMPT/Photo/40980../GMPT/Pramanptr/40980सुलाबाई शंकर रोडेआरग-9075330316 View फोटो प्रमाणपत्र
13 41729../GMPT/Photo/41729.jpg../GMPT/Pramanptr/41729आप्पासो निळू इंगळेआरग01/01/19389611866410 View फोटो प्रमाणपत्र
14 41888../GMPT/Photo/41888.jpg../GMPT/Pramanptr/41888महादेव गणपती पवारआरग01/09/19479975789399 View फोटो प्रमाणपत्र
15 6740../GMPT/Photo/6740.jpg../GMPT/Pramanptr/6740दिलीप सावळाराम सुतारबामणोली01/06/1979  View फोटो प्रमाणपत्र
16 159../GMPT/Photo/159.jpg../GMPT/Pramanptr/159शिवाजी बाळकृष्ण पाटीलबामणोली05/10/19377507958682 View फोटो प्रमाणपत्र
17 185../GMPT/Photo/185.jpg../GMPT/Pramanptr/185.jpgअमरजीत शिवाजी कारंडेबामणोली06/11/1985  View फोटो प्रमाणपत्र
18 4784../GMPT/Photo/4784.jpg../GMPT/Pramanptr/4784.jpgसुभाष नामदेव साळुंखेबामणोली05/10/19848149246499 View फोटो प्रमाणपत्र
19 6548../GMPT/Photo/6548.jpg../GMPT/Pramanptr/6548.jpgनिलेश कृष्णा देसाईबामणोली22/01/19959673124775 View फोटो प्रमाणपत्र
20 6600../GMPT/Photo/6600.JPG../GMPT/Pramanptr/6600उज्वला पांडुरंग कारंडेबेडग-9545317722 View फोटो प्रमाणपत्र
21 4298../GMPT/Photo/4298.jpg../GMPT/Pramanptr/4298किशोर सदाशिव दाभोळेबेडग-7507529568 View फोटो प्रमाणपत्र
22 6624../GMPT/Photo/6624.JPG../GMPT/Pramanptr/6624स्वाती संजय केसकरबेडग01/01/19979545317722 View फोटो प्रमाणपत्र
23 9194../GMPT/Photo/9194.JPG../GMPT/Pramanptr/9194नुसरथ मुबारक शेखबेडग-9765832036 View फोटो प्रमाणपत्र
24 9230../GMPT/Photo/9230../GMPT/Pramanptr/9230.PDFरावसाहेब बाबू ओमासेबेडग-9922040346 View फोटो प्रमाणपत्र
25 9818../GMPT/Photo/9818../GMPT/Pramanptr/9818बाळाबाई शिवाजी नागरगोजेबेडग-9730958892 View फोटो प्रमाणपत्र
26 9981../GMPT/Photo/9981.JPG../GMPT/Pramanptr/9981महादेव काशीराम ओमासेबेडग-7387115277 View फोटो प्रमाणपत्र
27 15083../GMPT/Photo/15083.JPG../GMPT/Pramanptr/15083विक्रम युवराज आवळेबेडग28/08/19857058243613 View फोटो प्रमाणपत्र
28 15253../GMPT/Photo/15253.JPG../GMPT/Pramanptr/15253गोपाळ आप्पांना आवळेबेडग01/01/19637385374152 View फोटो प्रमाणपत्र
29 15332../GMPT/Photo/15332.JPG../GMPT/Pramanptr/15332प्रशांत संभाजी आवळेबेडग15/03/19907066128117 View फोटो प्रमाणपत्र
30 15353../GMPT/Photo/15353.JPG../GMPT/Pramanptr/15353प्रकाश सीताराम कांबळेबेडग-9823376633 View फोटो प्रमाणपत्र
31 15752../GMPT/Photo/15752.JPG../GMPT/Pramanptr/15752.PDFऋतुजा ईश्वर ओमासेबेडग-7058924871 View फोटो प्रमाणपत्र
32 15775../GMPT/Photo/15775.JPG../GMPT/Pramanptr/15775.PDFआप्पासो चाणाप्पा पडसलगेबेडग-9975876535 View फोटो प्रमाणपत्र
33 15819../GMPT/Photo/15819.JPG../GMPT/Pramanptr/15819संजय मारुती पाटीलबेडग30/05/19829850507176 View फोटो प्रमाणपत्र
34 15521../GMPT/Photo/15521.JPG../GMPT/Pramanptr/15521सत्यव आनंदा आवळेबेडग01/01/1946  View फोटो प्रमाणपत्र
35 15619../GMPT/Photo/15619.JPG../GMPT/Pramanptr/15619bhanudas bapu jadhavबेडग11/11/19639766232275 View फोटो प्रमाणपत्र
36 18103../GMPT/Photo/18103.JPG../GMPT/Pramanptr/18103प्रीती गंगाराम शेळकेबेडग30/07/20104949465885 View फोटो प्रमाणपत्र
37 35734../GMPT/Photo/35734.jpg../GMPT/Pramanptr/35734सुरेशकुमार भीमराव आवटी पाटीलबेडग-9421124265 View फोटो प्रमाणपत्र
38 35743../GMPT/Photo/35743.jpg../GMPT/Pramanptr/35743वासंती श्रीकांत देशींगेबेडग-9922790573 View फोटो प्रमाणपत्र
39 35761../GMPT/Photo/35761.jpg../GMPT/Pramanptr/35761पुंडलिक तुकाराम पाटीलबेडग-9158878832 View फोटो प्रमाणपत्र
40 34521../GMPT/Photo/34521.JPG../GMPT/Pramanptr/34521लक्ष्मी संजय मासाळबेडग01/06/19859822709785 View फोटो प्रमाणपत्र
41 34545../GMPT/Photo/34545.JPG../GMPT/Pramanptr/34545जगदीश शिवाजी जाधवबेडग19/11/1984  View फोटो प्रमाणपत्र
42 34270../GMPT/Photo/34270../GMPT/Pramanptr/34270प्रकाश दत्तात्रय नलवडेबेडग-9970147446 View फोटो प्रमाणपत्र
43 22919../GMPT/Photo/22919.JPG../GMPT/Pramanptr/22919अशोक दत्तात्रय घोडकेबेडग02/06/19619370204613 View फोटो प्रमाणपत्र
44 23163../GMPT/Photo/23163.JPG../GMPT/Pramanptr/23163नामदेव बाबू पाटीलबेडग01/06/19578275592185 View फोटो प्रमाणपत्र
45 20487../GMPT/Photo/20487.JPG../GMPT/Pramanptr/20487.PDFविलास गुरुलिंग आवटीबेडग-9637450380 View फोटो प्रमाणपत्र
46 18821../GMPT/Photo/18821.JPG../GMPT/Pramanptr/18821.PDFभागीरथी श्रीपती कोळीबेडग-8806635527 View फोटो प्रमाणपत्र
47 19987../GMPT/Photo/19987../GMPT/Pramanptr/19987.PDFसावित्री शंकर पवारबेडग01/06/19599970127757 View फोटो प्रमाणपत्र
48 43639../GMPT/Photo/43639../GMPT/Pramanptr/43639रामदास नारायण घोरपडेबेडग-  View फोटो प्रमाणपत्र
49 19213../GMPT/Photo/19213.JPG../GMPT/Pramanptr/19213बाबासो पांडुरंग गायकवाडबेळंकी01/06/19417083637535 View फोटो प्रमाणपत्र
50 6808../GMPT/Photo/6808.JPG../GMPT/Pramanptr/6808शालन रामराव गायकवाडबेळंकी01/06/19519765792539 View फोटो प्रमाणपत्र
1234567

पंचायत समिती : मिरज दिव्यांगत्वाचा प्रकार : इतर
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 मारुती दऱ्याप्पा कुंभारआरग04/06/19619665946339
2 सुजित सुदाम शिंदेआरग19/08/19979096986781
3 गोविंद मारुती पाटीलआरग01/06/19659172739642
4 रतन राजाराम पाटीलआरग22/04/20049545626630
5 ताराराणी भिमाण्णा बरगालेआरग-9096213631
6 शुभांगी शहाजी इंगळेआरग10/08/19907410175494
7 कस्तुरी भूपाल दुर्गेआरग-8007799085
8 विद्या प्रकाश नाईकआरग09/12/20109561193514
9 संजय आण्णाप्पा चौगुलेआरग02/12/19709421183393
10 स्वप्नील गोपाळ पवारआरग30/06/20059730875101
11 नंदिनी हरी मानेआरग01/06/1982 
12 सुलाबाई शंकर रोडेआरग-9075330316
13 आप्पासो निळू इंगळेआरग01/01/19389611866410
14 महादेव गणपती पवारआरग01/09/19479975789399
15 दिलीप सावळाराम सुतारबामणोली01/06/1979 
16 शिवाजी बाळकृष्ण पाटीलबामणोली05/10/19377507958682
17 अमरजीत शिवाजी कारंडेबामणोली06/11/1985 
18 सुभाष नामदेव साळुंखेबामणोली05/10/19848149246499
19 निलेश कृष्णा देसाईबामणोली22/01/19959673124775
20 उज्वला पांडुरंग कारंडेबेडग-9545317722
21 किशोर सदाशिव दाभोळेबेडग-7507529568
22 स्वाती संजय केसकरबेडग01/01/19979545317722
23 नुसरथ मुबारक शेखबेडग-9765832036
24 रावसाहेब बाबू ओमासेबेडग-9922040346
25 बाळाबाई शिवाजी नागरगोजेबेडग-9730958892
26 महादेव काशीराम ओमासेबेडग-7387115277
27 विक्रम युवराज आवळेबेडग28/08/19857058243613
28 गोपाळ आप्पांना आवळेबेडग01/01/19637385374152
29 प्रशांत संभाजी आवळेबेडग15/03/19907066128117
30 प्रकाश सीताराम कांबळेबेडग-9823376633
31 ऋतुजा ईश्वर ओमासेबेडग-7058924871
32 आप्पासो चाणाप्पा पडसलगेबेडग-9975876535
33 संजय मारुती पाटीलबेडग30/05/19829850507176
34 सत्यव आनंदा आवळेबेडग01/01/1946 
35 bhanudas bapu jadhavबेडग11/11/19639766232275
36 प्रीती गंगाराम शेळकेबेडग30/07/20104949465885
37 सुरेशकुमार भीमराव आवटी पाटीलबेडग-9421124265
38 वासंती श्रीकांत देशींगेबेडग-9922790573
39 पुंडलिक तुकाराम पाटीलबेडग-9158878832
40 लक्ष्मी संजय मासाळबेडग01/06/19859822709785
41 जगदीश शिवाजी जाधवबेडग19/11/1984 
42 प्रकाश दत्तात्रय नलवडेबेडग-9970147446
43 अशोक दत्तात्रय घोडकेबेडग02/06/19619370204613
44 नामदेव बाबू पाटीलबेडग01/06/19578275592185
45 विलास गुरुलिंग आवटीबेडग-9637450380
46 भागीरथी श्रीपती कोळीबेडग-8806635527
47 सावित्री शंकर पवारबेडग01/06/19599970127757
48 रामदास नारायण घोरपडेबेडग- 
49 बाबासो पांडुरंग गायकवाडबेळंकी01/06/19417083637535
50 शालन रामराव गायकवाडबेळंकी01/06/19519765792539
51 शाळां रामराव गायकवाडबेळंकी01/06/19519765792539
52 सार्थक संजय रेवडेबिसूर07/05/20089077720617
53 भिमराव आनंदराव पाटीलबिसूर15/06/19409730286095
54 तानाजी पतंग पवारबिसूर04/04/19609561665101
55 कोमल सुरेश कांबळेबोलवाड08/04/19999890473832
56 आनंदा शंकर पाटीलबुधगाव17/11/19529673719899
57 सुदाम गोविंद शिंदेबुधगाव01/06/1944 
58 सदाशिव गोविंद शिंदेबुधगाव01/06/19677058634197
59 असलम सिकंदर शिकलगारबुधगाव18/07/19799096767004
60 शोभा वसंत पाटीलबुधगाव02/09/19648698991240
61 आनंदा गणपती सावंतबुधगाव01/06/19509096306588
62 दत्तात्रय शंकर वसवाडेबुधगाव29/08/19398888734963
63 अक्षदा महेश संकपाळबुधगाव21/02/20017875885160
64 तंग्येव्वा शंकर होनरावचाबुकस्वारवाडी01/01/19629096385104
65 रोहन राहुल खोतचाबुकस्वारवाडी02/02/20138007679969
66 रावसो दत्ताजीराव पाटीलढवळी01/06/19549503785523
67 अनिल गुंडाप्पा आळतेढवळी- 
68 विलास आप्पासो कदमडोंगरवाडी01/01/19397776067170
69 आदिनाथ पंडित खोतडोंगरवाडी09/05/20109665967501
70 गुणधर विष्णू कुंभारदुधगाव01/01/19829145526245
71 दशरथ यशवंत हराळेदुधगाव01/01/1974 
72 जैनब समीर जमादारदुधगाव13/12/20129975338039
73 राजगोंड बापुसो पाटीलदुधगाव01/06/19559637143052
74 संजय किसन येडेकरदुधगाव01/06/19789172527959
75 प्रणाली जगन्नाथ गुरवदुधगाव20/10/19879665770765
76 सुखदेव महादेव शिंदेएरंडोली05/06/19719960353026
77 स्नेहल अशोक सुतारएरंडोली11/08/19889373730774
78 दिव्या दादासाहेब निकमएरंडोली-9049661221
79 शीतल तात्यासो पाटीलएरंडोली01/06/19709689357046
80 विष्णू हरिबा माळीएरंडोली01/06/19658975816469
81 आप्पासो हुव्वांना धेंडेएरंडोली01/06/1988 
82 दिनकर महादेव पाटीलएरंडोली01/06/19719561578507
83 केशव बाळू नलवडेएरंडोली01/01/19669766486851
84 महादेव मारुती चव्हाणएरंडोली01/06/19718605864852
85 सुरगोंडा दादा पाटीलएरंडोली01/06/19659922172775
86 शाहबाई प्रकाश खांडेकरगुंडेवाडी01/01/19439158992577
87 शरद गोरख खांडेकरगुंडेवाडी20/06/19777507007717
88 दत्तात्रय भागोजी पाटीलगुंडेवाडी01/06/19688007522310
89 शंकर लक्ष्मन कटारेगुंडेवाडी01/06/19437218970831
90 संगीत सर्जेराव जांभळेगुंडेवाडी01/01/19769545669762
91 नंदा काशिनाथ खांडेकरगुंडेवाडी01/06/19617057761200
92 अविनाश सुरेश लोंढेगुंडेवाडी30/09/19947218970749
93 तानाजी बापू कोळेकरगुंडेवाडी01/06/19539960751779
94 वर्षा महादेव बंडगरगुंडेवाडी25/03/20029673921946
95 राजाराम दादू पाटीलगुंडेवाडी01/06/19587447509521
96 रसिका दादासो कुरणेगुंडेवाडी22/08/20057387909316
97 शंकर पांडुरंग पाटीलगुंडेवाडी01/06/19659923429276
98 सुवर्णा कुंडलिक पाटीलगुंडेवाडी24/10/19928698213466
99 प्रकाश हणमंत मानेगुंडेवाडी01/06/19507709877096
100 बापू भाऊ सरगरगुंडेवाडी01/06/19409420751072
101 स्वरूप पंकज मोरेगुंडेवाडी09/01/20127875480501
102 इंदुबाई महादेव बंडगरगुंडेवाडी01/06/19655698306749
103 अर्चना सुरेश पाटीलगुंडेवाडी28/08/19907709919743
104 अनुबाई धोंडी पाटीलगुंडेवाडी01/06/19347522911062
105 छायाताई नामदेव भंडारेगुंडेवाडी01/06/1968 
106 चंद्रभागा बाबासो पाटीलगुंडेवाडी01/01/19707719907418
107 इंदुबाई गंगाराम खंडागळेहरिपूर- 
108 मारुती चंदू इंगळेहरिपूर01/06/19358857981219
109 तानाजी भोगावे मंगलहरिपूर01/06/19678888717474
110 सुनिता विजयकुमार वांगीकरहरिपूर01/01/19699960415482
111 बंजरंग वसंत कुबडगेहरिपूर01/06/19759764042641
112 विजयकुमार विठ्ठल वांगीकरहरिपूर26/10/19589960415482
113 सुभाष गुंडा जाधवहरिपूर01/06/19519975157583
114 महादेव बाबुराव शिंदेहरिपूर05/05/19479850552987
115 बापुसो दत्तू कवठेकरजनीरवाडी01/06/19509975297253
116 भक्ती मधुकर तिप्पेजनीरवाडी09/04/20119656258353
117 नंदकुमार रंगराव पाटीलकर्नाळ01/06/19638378914090
118 बालकाबाई बळवंत पाटीलकरोली (म)01/06/19367507023013
119 अनुष्का नितीन पाटीलकरोली (म)10/10/20128806926570
120 वसंत शंकर थोरातकरोली (म)18/12/19409765992949
121 शिवाजी भाऊसो पाटीलकरोली (म)01/06/19429168190394
122 इंदुबाई लक्ष्मण पाटीलकरोली (म)24/08/19347875614837
123 धनाप्पा तमान्ना लांडगेकसबे डिग्रज-8408888785
124 स्वराज सचिन कोळीकसबे डिग्रज04/09/20157875789804
125 स्वप्नील कुमार कोलेकसबे डिग्रज-8483966147
126 शामराव भाऊ ताटेकसबे डिग्रज01/06/19497721027222
127 जीवन यशवंत चव्हाणकसबे डिग्रज18/07/19899922414005
128 बापू राऊ भोरेकवलापूर01/01/19439420676717
129 सुमन मारुती माळीकवलापूर07/09/19727385712710
130 जयवंत शामराव आवळेकवठेपिराण01/06/19719405555561
131 बाळूताई शंकर जाधवकवठेपिराण01/06/19879765133257
132 जगन्नाथ शामराव आवळेकवठेपिराण01/06/19679403573629
133 आकांक्षा विठ्ठल काटेखंडेराजुरी07/02/20119765280254
134 काशीबाई रामराव पवारखंडेराजुरी-9730959327
135 निकिता संजय मानेखंडेराजुरी12/12/20039158626782
136 मंगल पट्टू भोसलेखंडेराजुरी01/06/19758975812829
137 करुणा अरुण परीटखंडेराजुरी24/04/19989766738598
138 मिरासो जंगल कुरणेखंडेराजुरी-9960449031
139 बेबी बाबासो पटेलखंडेराजुरी-9503359055
140 शरद जयपाल माणगावकरखंडेराजुरी-8552952987
141 स्वरा लिंगाप्पा कांबळेखंडेराजुरी22/11/20169960405248
142 गणेश मुरारी रुपनुरखंडेराजुरी25/05/19959545247150
143 विशाल विठ्ठल कांबळेखंडेराजुरी05/03/20019503358872
144 विनायक कुंडलीक बाबरखंडेराजुरी07/07/19938390255772
145 प्रभाकर सुबराव मानेखंडेराजुरी01/06/19559561339272
146 सुरेश शंकर मोरेखंडेराजुरी11/09/19889765265970
147 अरूण तानाजी वायदंडेखंडेराजुरी-9768366599
148 प्रणाली अजित पवारखंडेराजुरी09/08/20069765201864
149 उषा बसाप्पा कोरेखंडेराजुरी04/08/19697743930445
150 महेश आनंदराव जाधवखंडेराजुरी26/06/20068007805745
151 शिवाजी कुंडलिक बाबरखंडेराजुरी25/06/19818390255772
152 धोंडीराम कृष्णा बनेखंडेराजुरी01/06/19569168242152
153 रंगराव मनोहर देसाईखंडेराजुरी01/06/19549623781881
154 श्रेया प्रकाश म्होपरें`खरकटवाडी25/08/20069158125899
155 विठ्ठल श्रीपती बसवरखरकटवाडी01/06/19589049304270
156 शारदा गुडा मोहितेखरकटवाडी01/01/19699922942834
157 निखिल दत्तात्रय मोहितेखरकटवाडी23/06/20139923080560
158 शुभदा अनिल पाटीलखरकटवाडी30/08/20119730594648
159 रेणुका संजय झेंडेखरकटवाडी01/01/1986 
160 अतुल विलास कदमखरकटवाडी01/01/20047507560149
161 शारदा गुंडा मोहितेखरकटवाडी01/01/19699922942834
162 भैरप्पा गुरुपाद हुरुणगेखटाव10/09/20029595729001
163 सुयश शंकर पाटीललक्ष्मीवाडी28/11/20119096406515
164 विद्या संतोष पवारमाधवनगर17/03/20167798160204
165 राधा मनोज गोसावीमाधवनगर07/02/20138530843016
166 सुमित बाळू कसबेमाधवनगर09/01/2007 
167 रावसाहेब जंबा मसुटगेमालेवाडी01/06/19559421049375
168 शांतीनाथ बाबासो गडगेमालेवाडी31/01/19649423810493
169 शिवाजी रामचंद्र कोळीमालेवाडी01/05/19519922418019
170 सतीश सदाशिव सुतारमालगाव10/11/19809172149255
171 सुरेखा अमोल माळीमालगाव03/01/19908007339617
172 BHAGVAN DATTU JAGTAPमालगाव01/06/19609011154663
173 TUKARAM MALI DHONDIBAमालगाव01/06/19319764347911
174 RAMCHANDRA POL DADASOमालगाव01/06/1958750753202
175 रंगुबाई आनंदराव यादवमालगाव01/01/19478668255520
176 VISHNI LAKSHAN MOREमालगाव01/06/19927057580950
177 MARUTI NIVRUTTI BODHAGIREमालगाव01/06/19499422382846
178 LAXMAN MARUTI BODHGIREमालगाव19/09/19797588252912
179 शांताबाई बाबुराव जाधवमालगाव01/06/19568485054837
180 वसंत गोविंद सुतारमालगाव01/06/19577350481686
181 अकबर बाबू जमादारमालगाव01/06/19499823542624
182 फरीदा शेरेखूदा खलिफामालगाव01/01/19737385220427
183 बिलाल रहिमतुल्ला तांबोळीमालगाव08/11/19989766353512
184 श्रीकांत अडण्याप्पा कांबळेमालगाव01/01/19687507269693
185 मनोहर शिवाजी जाधवमालगाव29/05/19779527385887
186 आनंदा धोंडिबा जाधवमालगाव-9673951084
187 कमल मारुती जगतापमालगाव01/06/19759960777348
188 दौलताबाई इकबाल मुजावरमालगाव01/06/19619156714376
189 सुरेखा भूपाल उपाध्येमालगाव01/01/19637507145908
190 राजेश्री रामचंद्र मुळीकमालगाव01/09/19828600820371
191 रामा गणपती मुळीकमालगाव02/10/19548600820371
192 संजय मारुती भंडारेमालगाव01/01/19747798275692
193 भगवान शंकर खांडेकरमालगाव20/10/19629665165847
194 मैनाबाई शंकर काळेमालगाव-8888901934
195 जगदीश नीलकंठ कुलकर्णीमालगाव23/08/19759175870119
196 सुशीला यशवंत राजमानेमालगाव-9073277463
197 शामराव लक्ष्मण जकातमल्लेवाडी-7507250631
198 प्रकाश सहदेव कांबळेमल्लेवाडी01/04/19749437015135
199 मनोहर धोंडिबा कांबळेमल्लेवाडी01/01/1951 
200 सदाशिव ज्ञानू निंबाळकरमल्लेवाडी03/06/19369623296177
201 संतोष बसलिंग टाकलेम्हैसाळ01/01/19837756806166
202 सुरगोंडा देवप्पा चौगुलेम्हैसाळ01/06/19619665865474
203 नीता रघुनाथ मानेम्हैसाळ01/06/19647620732990
204 अक्षरा श्रीनाथ कांबळेम्हैसाळ10/06/2015 
205 सुनंदा संजय रोजेम्हैसाळ01/06/1975 
206 DEVAPPA BAHU VANMOREम्हैसाळ-9403622726
207 मूत्याप्पा बसाप्पा वाघमारेम्हैसाळ01/01/1946 
208 इशा दत्त कांबळेम्हैसाळ01/11/20128956154013
209 अशोक हरिबा मानेम्हैसाळ01/06/19579527108236
210 चिदानंद मल्लप्पा मसुतीम्हैसाळ- 
211 गुरुदत्त आप्पासो कोरेम्हैसाळ20/05/19679922630565
212 रमेश धनपाल शिरोटेम्हैसाळ04/05/19759922385843
213 आश्विनी महादेव कणकेम्हैसाळ04/09/20159545225905
214 पृथीवराज महेश यादवम्हैसाळ25/06/20169049323112
215 सुरेखा कल्लाप्पा जाधवम्हैसाळ01/07/19649850841730
216 मनोहर रामू गाडीवडारम्हैसाळ01/06/19559623787791
217 बाबासो आण्णाप्पा गणेशवाडेम्हैसाळ01/07/19687038913155
218 आक्काताई बाळासो शिंदेम्हैसाळ- 
219 मोहन महादेव पोकळेम्हैसाळ21/06/19739637690545
220 कमळाबाई मारुती शेजवळकरम्हैसाळ01/06/1924 
221 प्रकाश शंकर सावंताम्हैसाळ-9665509557
222 लक्ष्मीबाई रामचंद्र सिसाळमौजे डिग्रज01/06/19487030291717
223 भाऊसो शिवगोंडा पाटीलमौजे डिग्रज01/01/19487038668788
224 गजानन सिद्राम जाधवमौजे डिग्रज21/11/1950 
225 बाळासो शंकर साळुंखेमौजे डिग्रज25/12/19858600931181
226 लीलावती मारुती सूर्यवंशीमौजे डिग्रज01/01/19389579603030
227 साहेबराव रंगराव देसाईनांद्रे01/06/19409764117828
228 चंद्रकांत धनपाल पाटीलनांद्रे15/06/19679561683038
229 असिन आशागर मुजावरनांद्रे22/11/20108698239610
230 अशोक दत्तात्रय पाटीलनांद्रे01/09/19559767456500
231 लक्ष्मण रामचंद्र पाटीलनांद्रे01/06/19409822460675
232 दिलीप सुकुमार चौधरीनांद्रे12/01/19699604035986
233 वंदना अजितकुमार पाटीलनांद्रे01/04/19739657613243
234 आण्णासो जनगोंडा पाटीलनांद्रे01/06/19488830918008
235 कमल महावीर चौधरीनांद्रे01/01/19577798090624
236 महावीर आण्णा चौधरीनांद्रे01/06/19619923352665
237 सुरज अशोक कांबळेनरवाड15/06/19909096848597
238 पद्मावती बसगोंडा हासुरेनरवाड27/11/19977350631371
239 किरण सुरेश कोल्हापुरेनरवाड12/05/19988806430915
240 रामचंद्र भीमराव खडेनरवाड-7057099271
241 उमा शिवानंद खोतनरवाड21/01/20019158653526
242 सुरेश प्रकाश माळीनिलंजी29/10/20088551888933
243 सेजल संतोष सातपुतेनिलंजी11/10/20119423802125
244 अस्मिता दयानंद कोलपनिलंजी25/12/20099822064878
245 चैताली प्रकाश माळीनिलंजी19/03/20108551888933
246 गायत्री प्रकाश माळीनिलंजी30/03/20128551888933
247 प्रकाश निवृत्ती शिंदेपाटगांव01/01/19639130041227
248 विमल सदाशिव मोहितेपाटगांव01/06/19659503370625
249 प्रकाश महादेव सपकाळपाटगांव02/10/19599970278751
250 पवन विलास पाटीलपाटगांव24/07/20069860399623
251 अशोक निवृत्ती मानेपाटगांव01/01/19597769076376
252 जानकाबाई धोंडीराम पाटीलपाटगांव11/12/19509766401508
253 विजयकुमार मारुती भोसलेपयाप्पाचीवाडी27/11/19819765524425
254 अमीना नबीलाल मांडेसलगरे17/09/19939766467022
255 राजाराम नारायण पाटीलसलगरे01/01/19599923578338
256 मेघा जालिंदर भोरेसलगरे-7083516989
257 गंगुबाई यल्लाप्पा कांबळेसलगरे01/06/1940 
258 अनमोल अशोक माळीसलगरे08/04/19979767485666
259 श्रद्धा विजय खरातसलगरे10/09/20067875698194
260 तानाजीराव महादेव पाटीलसलगरे-9923368190
261 प्रतीक राजू माळीसावळी-9130553193
262 सुवान यासिन बहुरूपीसावळवाडी23/05/20079673823734
263 शांताबाई विठोबा रणदिवेशिंदेवाडी10/08/19459130352106
264 चंद्रकांत दत्तात्रेय पवारशिपूर04/06/19739096072491
265 रुक्मिणी दौलत बाबरशिपूर01/07/19408605236611
266 भगवान नामदेव कांबळेशिपूर05/07/19519766358873
267 पांडुरंग आप्पासो बनसोडेशिपूर01/01/19487028523285
268 चांगुनाबाई ज्ञानोबा शिंदेशिपूर02/04/19499096494286
269 संभाजी रंगराव बाबरशिपूर01/03/19439561536607
270 गोकुळा मारुती खरातसिद्धेवाडी01/01/19497507595817
271 सखुबाई भगवान जावीरसिद्धेवाडी-9552707340
272 चंद्राबाई रामू खोतसिद्धेवाडी01/01/1976 
273 हौसाबाई खंडू शिनगारेसिद्धेवाडी01/06/19609464407132
274 सुरज रमेश जावीरसिद्धेवाडी-9552707340
275 किसन बापू खोतसिद्धेवाडी02/06/19579637895241
276 आण्णासो पांडुरंग शिनगारेसिद्धेवाडी01/06/19689970782446
277 कृष्णाबाई रघुनाथ साखरेसिद्धेवाडी04/05/19489767333619
278 गोविंद नारायण खोतसिद्धेवाडी01/06/19589503958839
279 रेश्मा राम साखरेसिद्धेवाडी18/10/1989 
280 आंचल अनिल खोतसिद्धेवाडी25/10/20118888000405
281 PUSHPA MURLIDHAR DHOBLEसोनी-9890896180
282 प्रताप रामचंद्र कांबळेसोनी04/07/19837620499851
283 तानाजी धोंडीराम जाधवसोनी21/05/19869518374001
284 रामकृष्ण विष्णू जाधवसोनी- 
285 नानासो लक्ष्मण कोडलकरटाकळी01/06/19949527518731
286 शुभांगी विनायक देवमानेटाकळी07/12/19887387314924
287 खॉजा पिरसाब शेखटाकळी01/06/19687875985805
288 रमेजा हुसेन जातकरटाकळी10/06/19959545452199
289 श्रीकांत विठ्ठल कोरेटाकळी09/09/19729637108300
290 मुमताज इलाई मुजावरटाकळी- 
291 सिद्धप्पा लाचप्पा कोळीटाकळी01/06/19469921300384
292 दत्तात्रय आनंदा पाटीलतानंग01/01/19489766972508
293 वसंत आप्पा दळवीतुंग01/06/19719890649520
294 राजाराम धोंडीराम दळवीतुंग01/06/19679660826432
295 कुमार विश्वनाथ खबीलेतुंग01/01/19427558295661
296 अंकिता किशोर दळवीतुंग17/12/20028390504691
297 बाळू तुकाराम दळवीतुंग01/06/1941 
298 पार्वती दत्तू पवारतुंग10/06/1936 
299 सावित्री वसंत लांडेतुंग01/06/1943 
300 संतोष भानुदास मोहितेतुंग29/06/19789545926994
301 लक्ष्मीबाई किसन मलमेतुंग01/06/19357767046648
302 नारायण केशव पाटीलतुंग15/07/19309665434353
303 रंजना शिवाजी उगारेतुंग10/10/19938530714870
304 विजया रावसाहेब पाटीलतुंग-9657002439
305 शिवाजी शामराव कारंडेतुंग01/06/19619158554087
306 तुंग01/06/19899823444071
307 कुसुम आण्णा पाटीलतुंग01/01/19589665430816
308 राजाराम हरिबा कांबळेतुंग01/06/19708600697084
309 शकुंतला राजाराम पाटीलतुंग01/01/19598796152471
310 भाऊसो सदाशिव मानेतुंग27/05/19759420450044
311 कार्तिक संदीप टारेतुंग24/08/20119503405211
312 शमशुद्दीन रसूल लतीफतुंग01/06/19519764818697
313 हिराबाई आप्पा जाधवतुंग01/06/19509860073747
314 आशा संपत सोनवणेतुंग01/01/19828698555093
315 निवृत्ती सय्या सोनवणेतुंग01/06/1942 
316 विठ्ठल दगडू सोनावणेतुंग01/01/19618698010845
317 काशिनाथ सयाजी सोनावणेतुंग01/01/19567040686247
318 शांताबाई महादेव नाईकवड्डी01/06/19519923306500
319 रमेश विठ्ठल कांबळेवड्डी- 
320 जनाबाई भूपाल कांबळेइनाम धामणी- 
321 यशवंत नामदेव पाटीलइनाम धामणी14/04/19699975591259
322 राजगोंडा जिनगोंडा पाटीलइनाम धामणी10/03/19459890755551
323 बाजीराव भाऊ शिरढोणेइनाम धामणी01/01/19549561614847