दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : कवठे-महांकाळ दिव्यांगत्वाचा प्रकार : इतर
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 14307../GMPT/Photo/14307.jpg../GMPT/Pramanptr/14307समृध्दी संतोष पाटीलआगळगाव10/08/20139730883900 View फोटो प्रमाणपत्र
2 22360../GMPT/Photo/22360.jpg../GMPT/Pramanptr/22360चंद्रकांत महादेव जगनाडेआगळगाव01/06/19659545853704 View फोटो प्रमाणपत्र
3 22851../GMPT/Photo/22851.jpg../GMPT/Pramanptr/22851उज्वला शंकर मानेआगळगाव01/06/19759730271040 View फोटो प्रमाणपत्र
4 23020../GMPT/Photo/23020.jpg../GMPT/Pramanptr/23020गोरख पाटील उषाआगळगाव01/06/19639730677494 View फोटो प्रमाणपत्र
5 23155../GMPT/Photo/23155../GMPT/Pramanptr/23155मुक्ताबाई तुकाराम काशीदआगळगाव-7875493281 View फोटो प्रमाणपत्र
6 22106../GMPT/Photo/22106.jpg../GMPT/Pramanptr/22106सुनिता चंद्रकांत जगनाडेआगळगाव15/02/19729545853704 View फोटो प्रमाणपत्र
7 33497../GMPT/Photo/33497.jpg../GMPT/Pramanptr/33497जगन्नाथ सुबराव सुर्यवंशीआगळगाव01/01/19427387172146 View फोटो प्रमाणपत्र
8 33586../GMPT/Photo/33586.jpg../GMPT/Pramanptr/33586शानाबाई महंमद खानआगळगाव01/06/19509503424469 View फोटो प्रमाणपत्र
9 34639../GMPT/Photo/34639.jpg../GMPT/Pramanptr/34639अमोल बबन मानेआगळगाव02/03/1988  View फोटो प्रमाणपत्र
10 37499../GMPT/Photo/37499../GMPT/Pramanptr/37499रखमाबाई पांडुरंग जाधवआगळगाव01/06/1935  View फोटो प्रमाणपत्र
11 38390../GMPT/Photo/38390.jpg../GMPT/Pramanptr/38390राजकुमार भाऊसो मानेआगळगाव02/03/20109665001352 View फोटो प्रमाणपत्र
12 37516../GMPT/Photo/37516.jpg../GMPT/Pramanptr/37516प्रतीक मारुती पाटीलअलकूड एम01/01/2011  View फोटो प्रमाणपत्र
13 37124../GMPT/Photo/37124.jpg../GMPT/Pramanptr/37124आक्काताई भीमराव patilअलकूड एम01/06/19489673769836 View फोटो प्रमाणपत्र
14 37152../GMPT/Photo/37152.jpg../GMPT/Pramanptr/37152उषा नारायण पाटीलअलकूड एम16/10/19579158667739 View फोटो प्रमाणपत्र
15 37118../GMPT/Photo/37118../GMPT/Pramanptr/37118परशुराम भाऊ जानकरअलकूड एस01/01/19408806633989 View फोटो प्रमाणपत्र
16 37925../GMPT/Photo/37925../GMPT/Pramanptr/37925ज्ञानदेव तायाप्पा पाखरेअलकूड एस01/06/19769049950315 View फोटो प्रमाणपत्र
17 15718../GMPT/Photo/15718.jpg../GMPT/Pramanptr/15718श्रुष्टी शामराव कोळेकरआरेवाडी05/09/20149764414793 View फोटो प्रमाणपत्र
18 9514../GMPT/Photo/9514.JPG../GMPT/Pramanptr/9514अभिजित मारुती वायदंडेबनेवाडी11/07/20059975297413 View फोटो प्रमाणपत्र
19 3458../GMPT/Photo/3458.jpg../GMPT/Pramanptr/3458आनंदराव पांडुरंग साळुंखेबोरगाव03/07/19478600965575 View फोटो प्रमाणपत्र
20 15930../GMPT/Photo/15930.jpg../GMPT/Pramanptr/15930रघुनाथ सोपान पाटीलबोरगाव-9552185998 View फोटो प्रमाणपत्र
21 15977../GMPT/Photo/15977.jpg../GMPT/Pramanptr/15977चंद्रकांत महादेव पाटीलबोरगाव08/08/19877038736018 View फोटो प्रमाणपत्र
22 16003../GMPT/Photo/16003.jpg../GMPT/Pramanptr/16003उद्धव तुकाराम पाटीलबोरगाव11/02/19908806739835 View फोटो प्रमाणपत्र
23 21169../GMPT/Photo/21169.jpg../GMPT/Pramanptr/21169सुवर्णा कृष्णा शिंदेबोरगाव05/07/19777387509912 View फोटो प्रमाणपत्र
24 21197../GMPT/Photo/21197.jpg../GMPT/Pramanptr/21197रामचंद्र भाऊ डोंगरेबोरगाव01/06/19569922941777 View फोटो प्रमाणपत्र
25 38803../GMPT/Photo/38803.jpg../GMPT/Pramanptr/38803रेखा विठ्ठल मानेबोरगाव27/07/19849867808814 View फोटो प्रमाणपत्र
26 40363../GMPT/Photo/40363.jpg../GMPT/Pramanptr/40363स्वाती चंद्रकांत पाटीलबोरगाव01/07/19809404233035 View फोटो प्रमाणपत्र
27 40371../GMPT/Photo/40371.jpg../GMPT/Pramanptr/40371विमल बबन देशमुखबोरगाव01/06/19579766462838 View फोटो प्रमाणपत्र
28 40459../GMPT/Photo/40459.jpg../GMPT/Pramanptr/40459अशोक कृष्ण कार्वेकरबोरगाव01/06/19779975783392 View फोटो प्रमाणपत्र
29 40504../GMPT/Photo/40504.jpg../GMPT/Pramanptr/40504बाळासो शंकर पाटीलबोरगाव01/01/19709657962563 View फोटो प्रमाणपत्र
30 40522../GMPT/Photo/40522.jpg../GMPT/Pramanptr/40522प्रकाश सदाशिव मानेबोरगाव01/06/19619860095970 View फोटो प्रमाणपत्र
31 40525../GMPT/Photo/40525.jpg../GMPT/Pramanptr/40525सदाशिव तुकाराम मानेबोरगाव01/06/19369860095970 View फोटो प्रमाणपत्र
32 42135../GMPT/Photo/42135.jpg../GMPT/Pramanptr/42135अमृतेश रमेश पाटीलबोरगाव-9890899010 View फोटो प्रमाणपत्र
33 42139../GMPT/Photo/42139.jpg../GMPT/Pramanptr/42139राजवर्धन संतोष पाटीलबोरगाव03/11/20059766337019 View फोटो प्रमाणपत्र
34 42153../GMPT/Photo/42153.jpg../GMPT/Pramanptr/42153वैष्णवी जालिंदर शिंदेबोरगाव06/05/20058805614156 View फोटो प्रमाणपत्र
35 42154../GMPT/Photo/42154.jpg../GMPT/Pramanptr/42154पांडुरंग ड्नयनु पाटीलबोरगाव01/06/19349766462838 View फोटो प्रमाणपत्र
36 42155../GMPT/Photo/42155.jpg../GMPT/Pramanptr/42155सुनील शिवाजी मानेबोरगाव31/07/20027507851706 View फोटो प्रमाणपत्र
37 42156../GMPT/Photo/42156../GMPT/Pramanptr/42156बाबुराव महादेव मानेबोरगाव01/06/19469766338140 View फोटो प्रमाणपत्र
38 42158../GMPT/Photo/42158.jpg../GMPT/Pramanptr/42158रावसाहेब जनार्धन पाटीलबोरगाव01/01/19509766471323 View फोटो प्रमाणपत्र
39 42159../GMPT/Photo/42159.jpg../GMPT/Pramanptr/42159गौतमी लक्समन मानेबोरगाव27/09/19909975146811 View फोटो प्रमाणपत्र
40 42160../GMPT/Photo/42160.jpg../GMPT/Pramanptr/42160वसंत विठ्ठल पाटीलबोरगाव01/06/19639561181069 View फोटो प्रमाणपत्र
41 36972../GMPT/Photo/36972.jpg../GMPT/Pramanptr/36972मदन आण्णासो भंडेचुडेखिंडी01/01/20058007993899 View फोटो प्रमाणपत्र
42 37036../GMPT/Photo/37036.jpg../GMPT/Pramanptr/37036.JPGरुक्मिणी विठोबा कर्वेचुडेखिंडी01/04/19558807201735 View फोटो प्रमाणपत्र
43 35507../GMPT/Photo/35507.jpg../GMPT/Pramanptr/35507सत्याप्पा भरमू वांडरेदेशिंग-9096672011 View फोटो प्रमाणपत्र
44 36578../GMPT/Photo/36578../GMPT/Pramanptr/36578विनोद शिवाजी सदामतेदेशिंग-  View फोटो प्रमाणपत्र
45 36703../GMPT/Photo/36703.jpg../GMPT/Pramanptr/36703.jpgअशोक कृष्णा मोरेदेशिंग01/06/19699730344799 View फोटो प्रमाणपत्र
46 13144../GMPT/Photo/13144.jpg../GMPT/Pramanptr/13144संचिता बाबासो कोरेदेशिंग18/12/20088698890076 View फोटो प्रमाणपत्र
47 12616../GMPT/Photo/12616.jpg../GMPT/Pramanptr/12616शामराव पांडुरंग माळीदेशिंग01/06/19509657218675 View फोटो प्रमाणपत्र
48 41406../GMPT/Photo/41406.jpg../GMPT/Pramanptr/41406सविता हरिराम चव्हाणढालेवाडी15/02/19919545007417 View फोटो प्रमाणपत्र
49 12970../GMPT/Photo/12970.jpg../GMPT/Pramanptr/12970.jpgतानाजी यशवंत लवटेदुधेभावी01/01/19939765769648 View फोटो प्रमाणपत्र
50 6576../GMPT/Photo/6576.JPG../GMPT/Pramanptr/6576अमित बबन सरवदेगरजेवाडी21/01/19959075233780 View फोटो प्रमाणपत्र
1234

पंचायत समिती : कवठे-महांकाळ दिव्यांगत्वाचा प्रकार : इतर
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 समृध्दी संतोष पाटीलआगळगाव10/08/20139730883900
2 चंद्रकांत महादेव जगनाडेआगळगाव01/06/19659545853704
3 उज्वला शंकर मानेआगळगाव01/06/19759730271040
4 गोरख पाटील उषाआगळगाव01/06/19639730677494
5 मुक्ताबाई तुकाराम काशीदआगळगाव-7875493281
6 सुनिता चंद्रकांत जगनाडेआगळगाव15/02/19729545853704
7 जगन्नाथ सुबराव सुर्यवंशीआगळगाव01/01/19427387172146
8 शानाबाई महंमद खानआगळगाव01/06/19509503424469
9 अमोल बबन मानेआगळगाव02/03/1988 
10 रखमाबाई पांडुरंग जाधवआगळगाव01/06/1935 
11 राजकुमार भाऊसो मानेआगळगाव02/03/20109665001352
12 प्रतीक मारुती पाटीलअलकूड एम01/01/2011 
13 आक्काताई भीमराव patilअलकूड एम01/06/19489673769836
14 उषा नारायण पाटीलअलकूड एम16/10/19579158667739
15 परशुराम भाऊ जानकरअलकूड एस01/01/19408806633989
16 ज्ञानदेव तायाप्पा पाखरेअलकूड एस01/06/19769049950315
17 श्रुष्टी शामराव कोळेकरआरेवाडी05/09/20149764414793
18 अभिजित मारुती वायदंडेबनेवाडी11/07/20059975297413
19 आनंदराव पांडुरंग साळुंखेबोरगाव03/07/19478600965575
20 रघुनाथ सोपान पाटीलबोरगाव-9552185998
21 चंद्रकांत महादेव पाटीलबोरगाव08/08/19877038736018
22 उद्धव तुकाराम पाटीलबोरगाव11/02/19908806739835
23 सुवर्णा कृष्णा शिंदेबोरगाव05/07/19777387509912
24 रामचंद्र भाऊ डोंगरेबोरगाव01/06/19569922941777
25 रेखा विठ्ठल मानेबोरगाव27/07/19849867808814
26 स्वाती चंद्रकांत पाटीलबोरगाव01/07/19809404233035
27 विमल बबन देशमुखबोरगाव01/06/19579766462838
28 अशोक कृष्ण कार्वेकरबोरगाव01/06/19779975783392
29 बाळासो शंकर पाटीलबोरगाव01/01/19709657962563
30 प्रकाश सदाशिव मानेबोरगाव01/06/19619860095970
31 सदाशिव तुकाराम मानेबोरगाव01/06/19369860095970
32 अमृतेश रमेश पाटीलबोरगाव-9890899010
33 राजवर्धन संतोष पाटीलबोरगाव03/11/20059766337019
34 वैष्णवी जालिंदर शिंदेबोरगाव06/05/20058805614156
35 पांडुरंग ड्नयनु पाटीलबोरगाव01/06/19349766462838
36 सुनील शिवाजी मानेबोरगाव31/07/20027507851706
37 बाबुराव महादेव मानेबोरगाव01/06/19469766338140
38 रावसाहेब जनार्धन पाटीलबोरगाव01/01/19509766471323
39 गौतमी लक्समन मानेबोरगाव27/09/19909975146811
40 वसंत विठ्ठल पाटीलबोरगाव01/06/19639561181069
41 मदन आण्णासो भंडेचुडेखिंडी01/01/20058007993899
42 रुक्मिणी विठोबा कर्वेचुडेखिंडी01/04/19558807201735
43 सत्याप्पा भरमू वांडरेदेशिंग-9096672011
44 विनोद शिवाजी सदामतेदेशिंग- 
45 अशोक कृष्णा मोरेदेशिंग01/06/19699730344799
46 संचिता बाबासो कोरेदेशिंग18/12/20088698890076
47 शामराव पांडुरंग माळीदेशिंग01/06/19509657218675
48 सविता हरिराम चव्हाणढालेवाडी15/02/19919545007417
49 तानाजी यशवंत लवटेदुधेभावी01/01/19939765769648
50 अमित बबन सरवदेगरजेवाडी21/01/19959075233780
51 हणमंत रामचंद्र माळीहिंगणगाव01/08/19879766380741
52 वैदही प्रमोद चौगुलेहिंगणगाव30/03/20149175598547
53 वैशाली विलास मानेहिंगणगाव01/01/19909403376804
54 दिगंबर सावंता लोंढेहिंगणगाव14/01/19977756907640
55 इंदुताई सुभाष सुतारहिंगणगाव01/06/19859766637797
56 दगडू आप्पा शेरेकरहिंगणगाव01/01/19719730188435
57 अभिषेक श्रीशैल कोष्टीहिंगणगाव17/07/20039096772313
58 वैशाली सुरेश सुतारहिंगणगाव-8600396953
59 विठ्ठल संभाजी देवकातेइरळी- 
60 वेदिका विकास लांडगेइरळी-9172443565
61 वैभव निवृत्ती खाडेकरइरळी03/03/20037559473829
62 लक्ष्मण चव्हाण पोपटजाधववाडी01/06/19709923962373
63 पोपट चव्हाण राजाक्काजाधववाडी01/01/19579923962373
64 सागर कृष्णदेव पाटीलजाखापूर01/06/19889637638507
65 वंदना सतीश सूर्यवंशीकरोली टी15/04/19818407983044
66 अनुसया मारुती गिड्डेकरोली टी-9420792525
67 मारुती यशवंत गिड्डेकरोली टी- 
68 नारायण यशवंत जगतापकरोली टी-9766719168
69 द्रौपदी सोपान कर्पेकरोली टी01/06/19469503828280
70 प्रमोद गुलाब मानेकरोली टी15/01/19809730333603
71 विठ्ठल ज्ञानू चंदनशिवेकरोली टी04/05/19429730728480
72 शालन महादेव मानेकरोली टी01/01/19588600417075
73 तुळसाबाई सुबराव चंदनशिवेकरोली टी-9766285374
74 विठ्ठल कुबेर बंडगरकरोली टी29/07/20047385485657
75 विजय मधुकर कर्पेकरोली टी01/01/2000 
76 नीलाबाई नंदकुमार शेटेकरोली टी- 
77 तानाजी दत्तात्रय जगतापकरोली टी-9665518490
78 सुनंदा मनोहर पवारकरोली टी01/06/19698975227798
79 कुशाबा आकाराम कर्पेकरोली टी01/01/19658800081454
80 हिंदुराव बापू चंदनशिवेकरोली टी07/05/1938 
81 दिगंबर हणमंत सुतारकरोली टी05/01/20109766092810
82 साक्षी संभाजी जगतापकरोली टी24/01/20089975384762
83 युवराज केशव चव्हाणकरोली टी01/06/19749890637027
84 बाबू भाऊ चंदनशिवेकरोली टी01/12/19389503194850
85 बापू बाबू चंदनशिवेकरोली टी24/12/19789503194851
86 प्रतीक्षा अशोक बोरीगीड्डेकरोली टी-7758886820
87 पिराजी लक्ष्मण कांबळेकरोली टी01/06/19687875993299
88 सलोनी महादेव चंदनशिवेकरोली टी26/10/20049764666652
89 नंदाबाई सदाशिव चंदनशिवेकरोली टी01/05/19678600246059
90 संकेत सतीश कर्पेकरोली टी12/09/20099561547494
91 नामदेव शंकर कर्पेकरोली टी01/06/19387709251404
92 आनंदा नारायण मानेकरोली टी02/10/19839503193465
93 कृष्णा दादू कर्पेकरोली टी01/01/1948 
94 आदित्य संतोष मोरेकरोली टी13/02/20079766570822
95 सुजाता नारायण जगतापकरोली टी11/04/19919766719168
96 उत्तम अरेराव जगतापकरोली टी08/12/19878412959497
97 प्रकाश सदाशिव जगतापकरोली टी14/04/19719766670820
98 शुभांगी दादासो पाटोळेकरोली टी- 
99 सागर हिंदुराव कोळेकरकरोली टी- 
100 शानाबाई गणपती मानेकरोली टी01/01/19468600482820
101 ज्ञानेश्वर धोंडीराम पाटोळेकरोली टी- 
102 विद्याराणी चंदर पाटोळेकरोली टी11/11/20029096146905
103 मधुकर यशवंत मोरेकरोली टी01/01/19459766570822
104 आयुष अण्णासो हिरगुडेखरशिंग10/02/20177775913607
105 प्रथमेश नेताजी वाघमारेखरशिंग15/12/20089096680271
106 श्रीकांत तुकाराम वाघमारेखरशिंग02/06/19767756072638
107 शैलेश सहदेव आटपाडकरकोगनोळी28/08/19999960706317
108 शुभम प्रकाश शिकारखानेकोगनोळी13/10/2011 
109 कुणाल शिवाजी पवारकोगनोळी10/03/20099765010402
110 सायली चंद्रकांत पवारकोगनोळी27/01/20099049667337
111 काकासाहेब सुनील मानेकोगनोळी03/04/20037798210839
112 श्लोक दिपक ऐवळेकोगनोळी27/03/20159765502910
113 पतंगराव यशवंत पाटीलकोकळे21/07/19477588238323
114 बबन दत्तात्रय पवारकोकळे04/01/19537757901737
115 विकास कुंडलिक पाटीलकुची25/01/19859595138390
116 मंगल तानाजी जळकरकुची01/06/19719096524468
117 शिवाजी गुंड कोळीकुची01/06/19529860426774
118 विठाबाई रामू मानेकुची01/01/1953 
119 वंदना संभाजी पाटीलकुची23/02/19918007723426
120 भानुदास श्रीरंग उत्तरेकुकटोळे01/01/19677875193321
121 ज्ञानेश्वर धोंडीराम पाटोळेकुकटोळे- 
122 आक्काताई शिदू सूर्यवंशीकुकटोळे15/12/19708806595107
123 अभिजित अरविंद म.पाटीलकुकटोळे- 
124 सीताराम कृष्णा शेळकेकुकटोळे- 
125 अतुल गजानन पवारकुकटोळे01/01/19959766675650
126 साक्षी अजित चव्हाणकुकटोळे16/09/20038007548692
127 रुपाली प्रकाश चौगुलेकुकटोळे14/08/20088530748568
128 सोनाबाई श्रीपती उत्तरेकुकटोळे01/01/19547028273132
129 राहुल तानाजी कारंडेकुकटोळे- 
130 शंकर रामचंद्र पाटीलकुंडलापूर05/07/1950 
131 उमराव दाजीराम सोरटेकुंडलापूर01/06/1968 
132 ओंकार प्रभाकर संकपाळकुंडलापूर20/04/19929922671293
133 जयश्री पोपट मोरेलांडगेवाडी16/01/20009730982134
134 विशाल बाळासो कदमलांडगेवाडी24/04/19979730139355
135 जयवंत पंडित कदमलांडगेवाडी01/06/19589604393980
136 विश्वास गोविंद ओलेकरमोघमवाडी01/06/19597798060227
137 गौराबाई गणपती काशीदमोरगाव01/06/19529112148342
138 प्रकाश मोहन भोसलेमोरगाव- 
139 राजाराम कृष्णा हाकेनागज01/01/19617522923195
140 आलेश अस्लम बारस्करनागज17/03/20009765753987
141 शांताबाई यशवंत कुरणेनागज01/06/19468698990727
142 दीपाली अर्जुनराव सराईकरनागज07/10/19799545431383
143 गायत्री श्रीमंत मालीनागज24/11/20079403403392
144 वैभव विश्वनाथ लवटेनागज15/01/20119421129158
145 साहिल नेताजी मानेनिमज11/04/20059637351546
146 बापू राजेश नरळेपिंपळवाडी15/09/19979765542956
147 रोहन रमेश खोतपिंपळवाडी16/12/20079765933900
148 सुभाष बापू कानातपिंपळवाडी- 
149 कैलास धोंडीराम मानेरामपूरवाडी03/12/19887028398856
150 विलास गणपती पवाररांजणी11/06/19599527520059
151 अमृत तातोबा भोसलेरांजणी31/03/19489637684548
152 ऋषिकेश नेताजी वाघमोडेरांजणी09/12/2000 
153 प्रकाश विनायक घोडकेरांजणी01/06/19679158682800
154 प्रतीक्षा प्रकाश घोडकेरांजणी12/04/19999158682800
155 विठ्ठल ईश्वर कवठेकररांजणी01/06/19689823752385
156 कुसुम बाळकृष्ण पवाररांजणी01/01/19788007278590
157 आयुबखान बाळासो सय्यदरांजणी01/01/19799075022486
158 सावंत कृष्णा माळीरांजणी01/01/19367798965897
159 राजाराम आप्पासो पवारसराटी01/06/1987 
160 नामदेव केशव शिंदेशिंदेवाडी जी.02/03/19879403543453
161 नारायण संगाप्पा कुमजेशिंदेवाडी एच.01/03/19479766265038
162 अमोल कुमार पवारशिरढोण05/07/19878412849849
163 नंदकुमार विलास करांडेविठूरायाचीवाडी- 
164 आप्पा संजय माळीविठूरायाचीवाडी18/12/20009730732464
165 रेखाताई सुरेश खोतविठूरायाचीवाडी01/01/19819860478091
166 दादासो वसंत दोडमिसेविठूरायाचीवाडी20/06/19849503802055
167 सचिन पांडुरंग दोडमिसेविठूरायाचीवाडी01/01/1991 
168 मच्छिंद्र आबा दोडमिसेविठूरायाचीवाडी01/01/1982