दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : जत दिव्यांगत्वाचा प्रकार : इतर
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 4082../GMPT/Photo/4082../GMPT/Pramanptr/4082Gunda Shankar Guravअचकनहळ्ळी-  View फोटो प्रमाणपत्र
2 6715../GMPT/Photo/6715.jpg../GMPT/Pramanptr/6715.jpgAbutai Nanaso Babarअचकनहळ्ळी01/06/19539975542559 View फोटो प्रमाणपत्र
3 34065../GMPT/Photo/34065.JPG../GMPT/Pramanptr/34065प्रज्ञा शंकर कुंभारअचकनहळ्ळी13/04/20139923196312 View फोटो प्रमाणपत्र
4 39063../GMPT/Photo/39063.jpg../GMPT/Pramanptr/39063युवराज लक्ष्मण शिंदेअचकनहळ्ळी-9545387568 View फोटो प्रमाणपत्र
5 16692../GMPT/Photo/16692.jpg../GMPT/Pramanptr/16692नागव्वा सिद्धाप्पा डोळीअंकलगी01/01/1941  View फोटो प्रमाणपत्र
6 17116../GMPT/Photo/17116.jpg../GMPT/Pramanptr/17116आंबव्वा बापू कांबळेअंकलगी01/01/19487387283289 View फोटो प्रमाणपत्र
7 17317../GMPT/Photo/17317.jpg../GMPT/Pramanptr/17317सांगावा आनंद कांबळेअंकलगी01/01/19329637955926 View फोटो प्रमाणपत्र
8 3200../GMPT/Photo/3200.JPG../GMPT/Pramanptr/3200बाळकृष्ण राजाराम सावंतअंत्राळ11/03/20039923318797 View फोटो प्रमाणपत्र
9 3209../GMPT/Photo/3209../GMPT/Pramanptr/3209इब्राहिम रेझुद्दिन कोकणेअंत्राळ-9158475321 View फोटो प्रमाणपत्र
10 35230../GMPT/Photo/35230.jpg../GMPT/Pramanptr/35230.jpgबापू परसू मुंजेबागलवाडी01/06/19839763612538 View फोटो प्रमाणपत्र
11 35414../GMPT/Photo/35414.jpg../GMPT/Pramanptr/35414दशरथ दत्तात्रय खांडेकरबागलवाडी25/10/19939145555419 View फोटो प्रमाणपत्र
12 35600../GMPT/Photo/35600.jpg../GMPT/Pramanptr/35600सुनिल महादेव बागलबागलवाडी01/06/19809922048952 View फोटो प्रमाणपत्र
13 35620../GMPT/Photo/35620../GMPT/Pramanptr/35620ज्ञानेश्वर यल्लाप्पा गेंडबागलवाडी01/06/19837798309560 View फोटो प्रमाणपत्र
14 35634../GMPT/Photo/35634.jpg../GMPT/Pramanptr/35634सचिन बळवंत बागलबागलवाडी30/05/19949637631370 View फोटो प्रमाणपत्र
15 20553../GMPT/Photo/20553.jpg../GMPT/Pramanptr/20553कृष्णा ज्ञानेश्वर गोंडबागलवाडी06/02/20107798309560 View फोटो प्रमाणपत्र
16 20573../GMPT/Photo/20573.jpg../GMPT/Pramanptr/20573अजय सुनिल बागलबागलवाडी01/06/20029922048952 View फोटो प्रमाणपत्र
17 20593../GMPT/Photo/20593.jpg../GMPT/Pramanptr/20593मंगल बापू खिलारेबागलवाडी01/06/19729665164093 View फोटो प्रमाणपत्र
18 20619../GMPT/Photo/20619.jpg../GMPT/Pramanptr/20619गंगुबाई शिवाजी टोणेबागलवाडी01/01/19667038442154 View फोटो प्रमाणपत्र
19 20632../GMPT/Photo/20632.jpg../GMPT/Pramanptr/20632रुपाली तात्यासो कळेलबागलवाडी01/06/19857387748677 View फोटो प्रमाणपत्र
20 20653../GMPT/Photo/20653.jpg../GMPT/Pramanptr/20653सुनिता विजय चौगुलेबागलवाडी01/01/19939096942739 View फोटो प्रमाणपत्र
21 13584../GMPT/Photo/13584.jpg../GMPT/Pramanptr/13584अमोल राजाराम पडोळकरबागेवाडी03/08/19997028235651 View फोटो प्रमाणपत्र
22 36566../GMPT/Photo/36566.jpg../GMPT/Pramanptr/36566.jpgउज्वला अनिल ऐवळेबाज01/01/2002  View फोटो प्रमाणपत्र
23 162../GMPT/Photo/162../GMPT/Pramanptr/162शिवाजी रामा बामणेबसर्गी11/07/19967507725260 View फोटो प्रमाणपत्र
24 4167../GMPT/Photo/4167../GMPT/Pramanptr/4167सुनिता अमासिद्द शंबरगीबेळोंडगी01/01/19929766565123 View फोटो प्रमाणपत्र
25 39540../GMPT/Photo/39540../GMPT/Pramanptr/39540बाजी आप्पा अनुसेबेळूंखी-  View फोटो प्रमाणपत्र
26 3710../GMPT/Photo/3710.JPG../GMPT/Pramanptr/3710.JPGइंद्राबाई कल्लाप्पा आडवीबिळूर01/01/1976  View फोटो प्रमाणपत्र
27 47../GMPT/Photo/47../GMPT/Pramanptr/47सचिन शिवाप्पा काळेबिळूर01/06/19857507356733 View फोटो प्रमाणपत्र
28 59../GMPT/Photo/59../GMPT/Pramanptr/59मयुरी महादेव बजंत्रीबिळूर15/01/2005  View फोटो प्रमाणपत्र
29 21844../GMPT/Photo/21844.JPG../GMPT/Pramanptr/21844अशोक सिद्धाप्पा कोटगोंडबिळूर01/01/19618530452236 View फोटो प्रमाणपत्र
30 21892../GMPT/Photo/21892.JPG../GMPT/Pramanptr/21892रज्जाक पिरसो उमराणीबिळूर01/01/19569767132656 View फोटो प्रमाणपत्र
31 22539../GMPT/Photo/22539.JPG../GMPT/Pramanptr/22539बाळू आण्णाप्पा परीटबिळूर01/01/19667378384544 View फोटो प्रमाणपत्र
32 22750../GMPT/Photo/22750.JPG../GMPT/Pramanptr/22750नसिमा रमजन मंगळवेढेबिळूर21/07/20069730784248 View फोटो प्रमाणपत्र
33 18200../GMPT/Photo/18200.JPG../GMPT/Pramanptr/18200श्रुष्टी पिरगोंडा काराजनगीबिळूर26/07/20108605366391 View फोटो प्रमाणपत्र
34 18395../GMPT/Photo/18395.JPG../GMPT/Pramanptr/18395पृथ्वी संतोषकुमार नागराळेबिळूर-9011322185 View फोटो प्रमाणपत्र
35 33769../GMPT/Photo/33769.JPG../GMPT/Pramanptr/33769.JPGकुसुम शिवाजी पवारडफळापूर-  View फोटो प्रमाणपत्र
36 9396../GMPT/Photo/9396.JPG../GMPT/Pramanptr/9396.JPGरविराज शिवाजी कोळीडफळापूर12/07/19949545391820 View फोटो प्रमाणपत्र
37 9517../GMPT/Photo/9517.JPG../GMPT/Pramanptr/9517फिरोज मुबारक मुल्लाडफळापूर14/06/19877218419351 View फोटो प्रमाणपत्र
38 17486../GMPT/Photo/17486.JPG../GMPT/Pramanptr/17486विलास बाळकृष्ण सुतारडफळापूर01/06/19507410547090 View फोटो प्रमाणपत्र
39 39708../GMPT/Photo/39708.jpg../GMPT/Pramanptr/39708पद्मावती पुंडलिक हल्लोळीडफळापूर-8600275213 View फोटो प्रमाणपत्र
40 38967../GMPT/Photo/38967.jpg../GMPT/Pramanptr/38967सुरेश सोनाबाई हाताळेडफळापूर-  View फोटो प्रमाणपत्र
41 3373../GMPT/Photo/3373.jpg../GMPT/Pramanptr/3373Vimal Rajkumar Logaveदरीकोणुर01/06/19729764045407 View फोटो प्रमाणपत्र
42 21267../GMPT/Photo/21267.jpeg../GMPT/Pramanptr/21267विलास मनोहर सावंतदरीबडची01/06/19689890593883 View फोटो प्रमाणपत्र
43 42412../GMPT/Photo/42412.jpg../GMPT/Pramanptr/42412सुभाष ईश्वर पाटीलदरीबडची04/02/20047709886170 View फोटो प्रमाणपत्र
44 42429../GMPT/Photo/42429.jpg../GMPT/Pramanptr/42429अनिरुद्ध संजय मुंजेदरीबडची28/09/20109730048982 View फोटो प्रमाणपत्र
45 1700../GMPT/Photo/1700.JPG../GMPT/Pramanptr/1700परवीन बाबासो शेखधावडवाडी01/01/1975  View फोटो प्रमाणपत्र
46 1733../GMPT/Photo/1733.jpg../GMPT/Pramanptr/1733.jpgसीताराम तमन्ना कोरेएकुंडी01/06/19319845894044 View फोटो प्रमाणपत्र
47 1532../GMPT/Photo/1532.jpg../GMPT/Pramanptr/1532कासव्वा रामू कोटल्लगीएकुंडी01/01/19509730373904 View फोटो प्रमाणपत्र
48 1590../GMPT/Photo/1590.jpg../GMPT/Pramanptr/1590वाल्मिक टिंगाप्पा कोळीएकुंडी01/06/19689763596593 View फोटो प्रमाणपत्र
49 1484../GMPT/Photo/1484.jpg../GMPT/Pramanptr/1484गोपाळ रामू मेहत्रेएकुंडी01/01/19467709981422 View फोटो प्रमाणपत्र
50 902../GMPT/Photo/902.jpg../GMPT/Pramanptr/902Shobha Siddu Koreएकुंडी01/06/1987  View फोटो प्रमाणपत्र
12345

पंचायत समिती : जत दिव्यांगत्वाचा प्रकार : इतर
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 Gunda Shankar Guravअचकनहळ्ळी- 
2 Abutai Nanaso Babarअचकनहळ्ळी01/06/19539975542559
3 प्रज्ञा शंकर कुंभारअचकनहळ्ळी13/04/20139923196312
4 युवराज लक्ष्मण शिंदेअचकनहळ्ळी-9545387568
5 नागव्वा सिद्धाप्पा डोळीअंकलगी01/01/1941 
6 आंबव्वा बापू कांबळेअंकलगी01/01/19487387283289
7 सांगावा आनंद कांबळेअंकलगी01/01/19329637955926
8 बाळकृष्ण राजाराम सावंतअंत्राळ11/03/20039923318797
9 इब्राहिम रेझुद्दिन कोकणेअंत्राळ-9158475321
10 बापू परसू मुंजेबागलवाडी01/06/19839763612538
11 दशरथ दत्तात्रय खांडेकरबागलवाडी25/10/19939145555419
12 सुनिल महादेव बागलबागलवाडी01/06/19809922048952
13 ज्ञानेश्वर यल्लाप्पा गेंडबागलवाडी01/06/19837798309560
14 सचिन बळवंत बागलबागलवाडी30/05/19949637631370
15 कृष्णा ज्ञानेश्वर गोंडबागलवाडी06/02/20107798309560
16 अजय सुनिल बागलबागलवाडी01/06/20029922048952
17 मंगल बापू खिलारेबागलवाडी01/06/19729665164093
18 गंगुबाई शिवाजी टोणेबागलवाडी01/01/19667038442154
19 रुपाली तात्यासो कळेलबागलवाडी01/06/19857387748677
20 सुनिता विजय चौगुलेबागलवाडी01/01/19939096942739
21 अमोल राजाराम पडोळकरबागेवाडी03/08/19997028235651
22 उज्वला अनिल ऐवळेबाज01/01/2002 
23 शिवाजी रामा बामणेबसर्गी11/07/19967507725260
24 सुनिता अमासिद्द शंबरगीबेळोंडगी01/01/19929766565123
25 बाजी आप्पा अनुसेबेळूंखी- 
26 इंद्राबाई कल्लाप्पा आडवीबिळूर01/01/1976 
27 सचिन शिवाप्पा काळेबिळूर01/06/19857507356733
28 मयुरी महादेव बजंत्रीबिळूर15/01/2005 
29 अशोक सिद्धाप्पा कोटगोंडबिळूर01/01/19618530452236
30 रज्जाक पिरसो उमराणीबिळूर01/01/19569767132656
31 बाळू आण्णाप्पा परीटबिळूर01/01/19667378384544
32 नसिमा रमजन मंगळवेढेबिळूर21/07/20069730784248
33 श्रुष्टी पिरगोंडा काराजनगीबिळूर26/07/20108605366391
34 पृथ्वी संतोषकुमार नागराळेबिळूर-9011322185
35 कुसुम शिवाजी पवारडफळापूर- 
36 रविराज शिवाजी कोळीडफळापूर12/07/19949545391820
37 फिरोज मुबारक मुल्लाडफळापूर14/06/19877218419351
38 विलास बाळकृष्ण सुतारडफळापूर01/06/19507410547090
39 पद्मावती पुंडलिक हल्लोळीडफळापूर-8600275213
40 सुरेश सोनाबाई हाताळेडफळापूर- 
41 Vimal Rajkumar Logaveदरीकोणुर01/06/19729764045407
42 विलास मनोहर सावंतदरीबडची01/06/19689890593883
43 सुभाष ईश्वर पाटीलदरीबडची04/02/20047709886170
44 अनिरुद्ध संजय मुंजेदरीबडची28/09/20109730048982
45 परवीन बाबासो शेखधावडवाडी01/01/1975 
46 सीताराम तमन्ना कोरेएकुंडी01/06/19319845894044
47 कासव्वा रामू कोटल्लगीएकुंडी01/01/19509730373904
48 वाल्मिक टिंगाप्पा कोळीएकुंडी01/06/19689763596593
49 गोपाळ रामू मेहत्रेएकुंडी01/01/19467709981422
50 Shobha Siddu Koreएकुंडी01/06/1987 
51 Satyappa Gurupad Magdumएकुंडी01/01/19687758086678
52 आप्पासो बसाप्पा कोटल्लगीएकुंडी01/06/19489970438261
53 काड़ापा सदाशिव वळसंगएकुंडी- 
54 कोमल गणेश तांबेघोलेश्वर- 
55 हुजेफा अमीर नाईकघोलेश्वर29/08/20109860383097
56 सायबांना सिदगोंडा बलगावगिरगाव01/04/19819096460923
57 Malakari Sangappa मदनेगिरगाव01/06/19709970189160
58 दशरथ भीमराव जमदाडेगिरगाव01/06/19559503805507
59 संभाजी रामचंद्र यादवगिरगाव12/02/19898600712479
60 लक्ष्मण सायप्पा मांगगिरगाव01/06/19839561180316
61 पार्वती सिद्दप्पा खवेकरहळ्ळी01/01/19717545930370
62 शिवनंदा राम मांगहळ्ळी-9673851356
63 लक्ष्मिबाई सिद्दप्पा मांगहळ्ळी23/06/1950 
64 अंबादास दशरथ मांगहळ्ळी29/01/19887262008295
65 गंगाबाई धर्मण्णा कोळीजालीहाळ बुद्रुक01/06/19207066248639
66 सरोजी रघुनाथ चव्हाणजालीहाळ बुद्रुक01/05/19947066306056
67 मल्लव्वा शंकर भोसलेजालीहाळ बुद्रुक01/01/19689168710987
68 यलगुरेश महादेव कोळीजालीहाळ बुद्रुक03/06/20007709746343
69 मलकरसिद्ध भिमराव तोदलबगीजालीहाळ बुद्रुक01/01/19728007532906
70 विनायक विजय केंगारजालीहाळ बुद्रुक02/06/20077507737894
71 सागर भागाप्पा वाघमारेजालीहाळ बुद्रुक05/06/19998698861239
72 चंद्रकांत कल्लाप्पा बिराजदारजालीहाळ बुद्रुक01/01/19739168417790
73 गंगाबाई अण्णाप्पा सतपुतेजालीहाळ बुद्रुक-8698861239
74 शिवराय रायाप्पा वाघमारेजालीहाळ बुद्रुक-7875742119
75 गोदाबाई आण्णाप्पा वाघमारेजालीहाळ बुद्रुक01/01/19448806861015
76 चंदक्का नामदेव जगतापजालीहाळ बुद्रुक01/01/19429765276085
77 काशिबाई सिद्धाप्पा भोसलेजालीहाळ बुद्रुक10/01/19549112178214
78 तातोबा भिमाण्णा इंगळेजालीहाळ बुद्रुक01/01/19489637217076
79 संगीता कल्लाप्पा वाघमारजालीहाळ बुद्रुक01/01/19799145677381
80 मधुकर बापुराव कुंडलेजालीहाळ बुद्रुक02/06/19659921364158
81 आप्पसाब सिद्राम मुचंडीजालीहाळ बुद्रुक01/01/1969 
82 सुनिता सिद्राम बिराजदारजालीहाळ बुद्रुक05/06/19869923853671
83 अप्पा अशोक शिंदेजलीहाळ्ळ खुर्द14/06/20059921702656
84 शंकर दावल शिवशरणकागनरी01/01/1964 
85 सवाईराम हरशिंग लमाणकागनरी01/01/1962 
86 अर्जुन परसप्पा शिवशारणकागनरी- 
87 यशवंत राजाराम वगरेकंठी01/06/19819637699670
88 सामाबाई उमाजी कारंडेखंडनाळ-7028895391
89 मायाक्का महादेव औट्टीखंडनाळ- 
90 साबू म्हाळाप्पा बिराजदारखंडनाळ-7558294962
91 रमेश रावसो कोडलकरखिलारवाड01/01/19929637249690
92 वाघोबा धुला करांडेखैराव01/01/19877709457319
93 सागर भैरु जोखरकोळगीरी14/11/2006 
94 वैशाली विठ्ठल डिस्कळकोळगीरी29/07/20177875484639
95 इंद्राबाई भैरु जाहीरकोळगीरी01/01/19488007659956
96 आण्णाप्पा सदाशिव सिद्धररड्डीकोळगीरी07/06/19789545528279
97 Amasidda Shivappa Biradarकोणबगी01/01/19639665949981
98 कलव्वा हणमंत कांबळेको.बोबलाद01/06/19497410120157
99 वासप्पा तुकाराम वळसंगको.बोबलाद-7558285587
100 श्रीदेवी महादेव माळीको.बोबलाद01/01/19999665756277
101 अरुण महादेव बनसोडेको.बोबलाद01/01/19789067288640
102 महादेवी रामचंद्र रगटेको.बोबलाद01/01/1977 
103 अस्मिता मोहन सावंतको.बोबलाद20/03/20049561033475
104 रावसाहेब ज्ञानू भोसलेकोसारी01/01/19457507175458
105 चंद्रकांत आनंदा चौगुलेकोसारी01/06/19739145626920
106 ओंकार अशोक जाधवकोसारी01/06/20019145033620
107 फियाजअली दादासो शेखकोसारी25/05/19849421129850
108 ज्ञानोबा सीताराम नरुटेकोसारी06/12/19657758827553
109 सोपान सुखदेव वायदंडेकोसारी01/01/19499766477820
110 आदिती दत्तात्रय सुतारकुंभारी11/03/20159011968675
111 कृष्णा सिद्राम गायकवाडकुंभारी-9730203566
112 विजयकुमार गिन्याप्पा माळीमाडग्याळ10/08/19819765939287
113 संगव्वा शिवानंद अल्लीमरमाणिकनाळ01/01/1974 
114 दयानंद शिवानंद अल्लीमरमाणिकनाळ13/01/20007507102580
115 Bhagyashree Biru Gadadheमेंढेगीरी14/01/2009 
116 Seema Shivgond Biradarमेंढेगीरी01/06/1980 
117 Shaarakka Shivagonda Nigadiमेंढेगीरी01/06/19808007244655
118 SURESH RAJESH BIRADARमेंढेगीरी05/12/2005 
119 RAMESH PIRGONDA BIRADARमेंढेगीरी01/01/1967 
120 आकाश शंकर तेलीमुचंडी12/04/2010 
121 सिधु बाबू कुंभारमुचंडी05/07/2006 
122 अशोक ￰￰तुकाराम बोराडेनिगडी खुर्द01/06/19759730215172
123 तनेश सचिन भूसांरनिगडी बुद्रुक14/01/2014 
124 समर्थ आपसो निळेनिगडी बुद्रुक17/11/20139765381625
125 मनगु आप्पा कोकरेपांढरेवाडी01/01/19888689869258
126 नम्माणा रामा शिंदेपांढरेवाडी01/01/19669860697442
127 आबासाहेब कोंडीबा खटकेप्रतापपूर01/01/19979545460675
128 वंदना कोंडीबा खटकेप्रतापपूर-8275101097
129 गुरबसू अप्पासाहेब तेलसंगरावळगुंडवाडी01/01/20009422491071
130 प्रतीक्षा बसाप्पा पाटीलपाच्छापूर04/11/20009421049013
131 यश संतोष बाबरपाच्छापूर-7051286676
132 राजेंद्र भाऊसो साबळेपाच्छापूर01/01/19739765632943
133 शरद बाळासाहेब गडदेपाच्छापूर30/12/19968308421521
134 पैंगबर बाबालाल शेखपाच्छापूर17/02/19938806540785
135 भाऊसाहेब अर्जुन जाधवपाच्छापूर01/06/19629049390943
136 अंकुश तुकाराम सूर्यवंशीपाच्छापूर01/01/1961 
137 पांडुरंग धोंडिबा भोसलेपाच्छापूर-9673145660
138 तुकाराम भीमाण्णा मासाळसाळमळगेवाडी01/01/1940 
139 अंकुश प्रकाश लवटेसनमडी01/06/20019545930903
140 गुलाब बाळकू वाघमोडेसनमडी01/06/19489552756050
141 श्रीशैल मुरसिद्ध कर्लेसनमडी25/12/19969730253199
142 वर्षाराणी गोपीनाथ सलगरसनमडी-8600297336
143 चिमाताई गुंडू म्हारनूरसनमडी01/06/19908600468933
144 गोपीनाथ सूर्याबा सलगरसनमडी01/06/19738600297336
145 ईश्वर चंदू धायगुडेसनमडी01/01/1937 
146 जोतिराम गुलाब पवारसनमडी01/01/19869665511713
147 श्रीशैल दुडय्या मठपतीसंख01/01/19709921128629
148 बिराप्पा मारुती खोतसंख10/06/19977774928413
149 महादेव आप्पासाहेब काटेसंख09/07/19689823163735
150 निखिल शिवानंद येळगीसंख07/08/20017507007295
151 राजश्री बिराप्पा कळलीसंख01/01/19907387182393
152 सचिन लकाप्पा ऐवळेसंख- 
153 अनिल लकाप्पा ऐवळेसंख01/01/1995 
154 सविता साहेबागौडा बिरादारसंख21/06/19858055032439
155 विशाल नंदकुमार कांबळेसंख01/10/20067507836962
156 सदाशिव तुकाराम कांबळेसंख01/06/19828698862901
157 नामदेव लक्ष्मण कोळीसंख01/01/19489172030038
158 साहिल मुन्ना शेखसंख01/01/2006 
159 प्रशांत कल्लाप्पा शीळीनसंख31/07/20049403375628
160 मल्लप्पा रायप्पा कोलूरसंख01/01/1948 
161 प्रकाश गुरबसप्पा शीळीनसंख01/06/20007798593130
162 सुरेश आण्णाप्पा कांबळेसंख01/01/19738806632826
163 हयात्तम्मा अकबर शेखसंख-7775914116
164 चंद्रशेखर रामांना कनमडीसंख01/01/1963 
165 वनिता सायाप्पा इरसुरसंख09/08/1995 
166 सुस्मीता बसवराज आवटीसंख28/10/20109511967811
167 बिराप्पा विठ्ठल गुगवाडशेड्याळ01/01/20027350298066
168 राजाराम ईश्वर भोसलेशेगाव-7387742450
169 सुमबाई भुजिंग साळेशेगाव02/06/19759765434379
170 कलावती तुकाराम शिंदेशेगाव01/01/19739960017108
171 ईश्वर दिगंबर महाडिकशेगाव01/01/1963 
172 माणिक राजाराम बोराडेशेगाव01/07/19509766002866
173 शिवाजी येसू पांढरेशिंगणापूर- 
174 गणपती येसू सोलनकरशिंगणापूर01/06/19517350751219
175 सुनंदा कुंडलिक चव्हाणशिंगणापूर25/06/20009158162366
176 हर्षवर्धव धोंडीराम कोळीशिंगणापूर25/04/2013 
177 सचिन लिंगाप्पा हजारेशिंगणापूर04/09/19997798604432
178 सचिन महेश पुजारीसिद्धनाथ01/01/19939881444594
179 साऊबाई मरिबा शिंदेसिद्धनाथ01/01/19369922749994
180 भाग्यश्री मल्लाप्पा बिदरीसिद्धनाथ01/12/20029860488312
181 राकेश राजीव माळीसिद्धनाथ06/02/20069172030791
182 कार्तिक मनोहर माळीसिद्धनाथ21/01/20139172030791
183 शिवाप्पा कल्लाप्पा तिकोटीसिद्धनाथ01/01/1950 
184 बसगोंडा भीमगोंडा मदभावीसिंदूर01/01/19639975640222
185 मारुती हैबती हिप्परकरसिंगणहळ्ळी01/01/19439921370975
186 श्रुती मल्लिकार्जुन कांबळेसोनालगी15/12/20079552280113
187 सोमनिंग सिद्धांना हत्तीसोन्याळ- 
188 मल्लप्पा लक्ष्मण shindeसोन्याळ01/01/1948 
189 सिद्धेश्वर तुकाराम मलाबदीसोन्याळ20/07/20099158620097
190 अमसिद्द गौडप्पा मयनळीसुसलाद18/05/19539975189499
191 बसवराज भीमराव बनपुरेसुसलाद15/04/19849561073681
192 तानाजी तुकाराम चव्हाणसुसलाद10/04/19819637241995
193 मुत्याप्पा लक्ष्मण कांबळेसुसलाद01/01/1957 
194 अमासिद्ध मदगोंडा कोळीसुसलाद01/01/19839970925974
195 रविकुमार बिळेनासिद्ध बिरादारसुसलाद02/07/20119158162959
196 मायाव्वा शिवाप्पा बिरादारसुसलाद02/06/1975 
197 रेणुका विठ्ठल बनपुरेसुसलाद15/06/2000 
198 महंमद हुसेनसो मुजावरतिकोंडी01/01/1957 
199 मल्लप्पा गुरुबळ कीटदउमदी01/06/19658888186499
200 मलव्वा मलकाप्पा मांगउमराणी-9096819355
201 भैराप्पा केदारी अथणीउमराणी-9096771504
202 लिंबाव्वा कडाप्पा कोरेउंटवाडी01/01/19389145676625
203 मल्लप्पा भीमण्णा तुळजाणावरउंटवाडी01/01/19449637604200
204 नीलव्वा सिद्धाप्पा कोरेउंटवाडी01/01/19649145676625
205 दिलीप विष्णू सुतारउंटवाडी01/06/19717410139070
206 मल्लिकार्जुन विठ्ठल गौरगोंडउटगी01/06/19847414903515
207 अंबाक्का संगण्णा बिराजदारउटगी23/06/20039403045199
208 मुरगेप्पा सिदनिंगाप्पा कत्तेउटगी01/06/19749403402730
209 प्रवीण आनंद पवारउटगी02/10/19999403229917
210 विजय शिवाजी भोसलेउटगी01/01/19837559281498
211 कावेरी भीमराया बिराजदारउटगी05/05/19927448069700
212 रामू तुकाराम टिळेउटगी01/01/19857768959950
213 प्रतिभा धोंडोपंत कुलकर्णीउटगी13/11/19958275493545
214 गुडुसाब इमामसाब मुल्लाउटगी01/01/1958 
215 कस्तुरी शिव्वाप्पा नाईकवज्रवाड01/01/1965 
216 सौम्या सदाशिव बिरादारवज्रवाड18/10/20108600710762
217 सृजन मल्लीकार्जुन हल्याळवज्रवाड30/06/2009 
218 बाळगोंडा भैराप्पा बिरादारवज्रवाड08/12/20069665509249
219 मुक्ताबाई सत्याप्पा देवरडडीवज्रवाड01/01/1949 
220 किसन शिवाप्प्प शेळकेवाषाण- 
221 उषे कृष्णा सोनुरवाषाण01/01/1993 
222 रेणुक आबाजी शेळकेवाषाण- 
223 कल्पना गणप्पा नरुटेवाषाण- 
224 केरबा निवृत्ती हजारेवाषाण- 
225 ललिता गोपाल इमानवरूव्हसपेठ-9552252832
226 राजाबाई रावसाहेब करेव्हसपेठ01/01/1966 
227 बाळाबाई भिमान हुवाळेव्हसपेठ-9545393265
228 Chndrkant Dadasaheb सूर्याशीवायफळ01/06/19629765642483
229 Shobha Mahadev Yadavवायफळ01/06/19788888971170
230 अनिल वामन साळुंखेवायफळ- 
231 Shantabai Krushna patoleवायफळ01/06/19757709070267
232 Balasao Dnyanoba yadavवायफळ01/06/19707756033962
233 जयश्री रामण्णा बंडगरवळसंग27/09/19869763575148
234 प्रवीण महादेव डोंबाळेवळसंग01/06/19889527895398
235 उदित सुभाष चव्हाणवळसंग22/01/20079112133136
236 मनोहर सोपान जगतापहिवरे-