दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : सर्व दिव्यांगत्वाचा प्रकार : कर्णबधीर
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 19664../GMPT/Photo/19664../GMPT/Pramanptr/19664पुष्पा बजरंग जाधवआंबेवाडी10/02/19748652249522 View फोटो प्रमाणपत्र
2 19607../GMPT/Photo/19607../GMPT/Pramanptr/19607बाळाबाई सर्जेराव चव्हाणआंबेवाडी01/01/19579637253060 View फोटो प्रमाणपत्र
3 19639../GMPT/Photo/19639../GMPT/Pramanptr/19639सर्जेराव पांडुरंग चव्हाणआंबेवाडी01/01/19489637253060 View फोटो प्रमाणपत्र
4 19461../GMPT/Photo/19461../GMPT/Pramanptr/19461द्रौपदा बजरंग चव्हाणआंबेवाडी01/01/1970  View फोटो प्रमाणपत्र
5 19411../GMPT/Photo/19411../GMPT/Pramanptr/19411सर्जेराव विठोबा धुमाळआंबेवाडी07/05/19469967461082 View फोटो प्रमाणपत्र
6 19195../GMPT/Photo/19195../GMPT/Pramanptr/19195सावित्री विष्णू चव्हाणआंबेवाडी10/11/19729673612935 View फोटो प्रमाणपत्र
7 19281../GMPT/Photo/19281../GMPT/Pramanptr/19281वसंत भाऊ चव्हाणआंबेवाडी04/04/19479604433321 View फोटो प्रमाणपत्र
8 19132../GMPT/Photo/19132../GMPT/Pramanptr/19132विश्वास मारुती चव्हाणआंबेवाडी12/05/19747875643859 View फोटो प्रमाणपत्र
9 19032../GMPT/Photo/19032../GMPT/Pramanptr/19032चंद्रकांत कृष्णा चव्हाणआंबेवाडी06/01/19509869453694 View फोटो प्रमाणपत्र
10 18628../GMPT/Photo/18628../GMPT/Pramanptr/18628प्रमोद शिवाजी चव्हाणआंबेवाडी01/01/19869422380915 View फोटो प्रमाणपत्र
11 10117../GMPT/Photo/10117../GMPT/Pramanptr/10117शुभम शंकर पाटीलअंत्री खुर्द21/06/19969604343326 View फोटो प्रमाणपत्र
12 35104../GMPT/Photo/35104../GMPT/Pramanptr/35104जयसिंग बाळू घेवंदेअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
13 34957../GMPT/Photo/34957../GMPT/Pramanptr/34957रामचंद्र धोंडिबा जाधवअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
14 10783../GMPT/Photo/10783../GMPT/Pramanptr/10783यशवंत प्रकाश भाष्टेआरळा04/12/19878775039478 View फोटो प्रमाणपत्र
15 6493../GMPT/Photo/6493../GMPT/Pramanptr/6493हणमंत प्रकाश भाष्टेआरळा-  View फोटो प्रमाणपत्र
16 18782../GMPT/Photo/18782../GMPT/Pramanptr/18782गणपती पांडुरंग कांबळेआरळा01/06/19717219058712 View फोटो प्रमाणपत्र
17 20242../GMPT/Photo/20242../GMPT/Pramanptr/20242स्वरा संजय बनसोडेबांबवडे19/04/20148308925910 View फोटो प्रमाणपत्र
18 20727../GMPT/Photo/20727../GMPT/Pramanptr/20727शंकर ज्ञानू खोपडेबांबवडे-9702550642 View फोटो प्रमाणपत्र
19 20752../GMPT/Photo/20752../GMPT/Pramanptr/20752रमेश शांतिनाथ पाटीलबांबवडे24/03/19739552664584 View फोटो प्रमाणपत्र
20 22624../GMPT/Photo/22624../GMPT/Pramanptr/22624सतपाल भूपाळ पाटीलबांबवडे04/05/19879637148942 View फोटो प्रमाणपत्र
21 13643../GMPT/Photo/13643../GMPT/Pramanptr/13643संदीप बाबासो चव्हाणइंगरूळ16/09/19917798088044 View फोटो प्रमाणपत्र
22 11882../GMPT/Photo/11882../GMPT/Pramanptr/11882बाळासो हिंदुराव कांबळेइंगरूळ29/10/1962  View फोटो प्रमाणपत्र
23 7818../GMPT/Photo/7818../GMPT/Pramanptr/7818प्रतीक्षा लक्ष्मण पाटीलउपवळे25/06/2011  View फोटो प्रमाणपत्र
24 7830../GMPT/Photo/7830../GMPT/Pramanptr/7830सविता लक्ष्मण पाटीलउपवळे19/05/1983  View फोटो प्रमाणपत्र
25 8044../GMPT/Photo/8044../GMPT/Pramanptr/8044जयश्री बाजीराव गायकवाडउपवळे01/06/1975  View फोटो प्रमाणपत्र
26 22681../GMPT/Photo/22681../GMPT/Pramanptr/22681उत्तम जगनाथ सावंतकोंडाईवाडी01/06/19849702944711 View फोटो प्रमाणपत्र
27 14731../GMPT/Photo/14731.JPG../GMPT/Pramanptr/14731अनुसया मधुकर साळवीकोकरुड01/06/19519823530829 View फोटो प्रमाणपत्र
28 14750../GMPT/Photo/14750.JPG../GMPT/Pramanptr/14750मालन महिपती घोडेकोकरुड01/06/19568600841207 View फोटो प्रमाणपत्र
29 17272../GMPT/Photo/17272.JPG../GMPT/Pramanptr/17272.JPGराजाराम रामचंद्र मोहितेकोकरुड10/12/19419130722291 View फोटो प्रमाणपत्र
30 16842../GMPT/Photo/16842.JPG../GMPT/Pramanptr/16842.JPGमंगल अरुण हावलकोकरुड01/06/19778600764139 View फोटो प्रमाणपत्र
31 16509../GMPT/Photo/16509.JPG../GMPT/Pramanptr/16509हजराबी सिकंदर रंगारीकोकरुड01/06/19709011623517 View फोटो प्रमाणपत्र
32 37901../GMPT/Photo/37901.jpg../GMPT/Pramanptr/37901.JPGअनिस अजीज पठाणकोकरुड08/10/20088605279001 View फोटो प्रमाणपत्र
33 44493../GMPT/Photo/44493../GMPT/Pramanptr/44493मारुती रामचंद्र पाटीलकणदुर01/01/19709527107812 View फोटो प्रमाणपत्र
34 44494../GMPT/Photo/44494../GMPT/Pramanptr/44494मधुकर रामचंद्र कांबळेकणदुर01/01/19468308559399 View फोटो प्रमाणपत्र
35 16504../GMPT/Photo/16504../GMPT/Pramanptr/16504मारुती बाळकू पाटीलकणदुर01/01/19437058338585 View फोटो प्रमाणपत्र
36 16362../GMPT/Photo/16362../GMPT/Pramanptr/16362वैजयंता यशवंत पाटीलकणदुर01/06/19489503951454 View फोटो प्रमाणपत्र
37 15114../GMPT/Photo/15114../GMPT/Pramanptr/15114आनंदा सदाशिव पाटीलकणदुर01/06/19609970044825 View फोटो प्रमाणपत्र
38 42587../GMPT/Photo/42587../GMPT/Pramanptr/42587tanaji maruti kadamकदमवाडी-9987817299 View फोटो प्रमाणपत्र
39 10988../GMPT/Photo/10988../GMPT/Pramanptr/10988विद्या प्रल्हाद पाटीलकरमाळे02/03/19848379926557 View फोटो प्रमाणपत्र
40 22776../GMPT/Photo/22776../GMPT/Pramanptr/22776मानकु बाबू पाटीलकांदे07/01/19439767472943 View फोटो प्रमाणपत्र
41 22922../GMPT/Photo/22922../GMPT/Pramanptr/22922शालन वसंत साठेकांदे05/07/19489561328955 View फोटो प्रमाणपत्र
42 34094../GMPT/Photo/34094../GMPT/Pramanptr/34094रघुनाथ पांडुरंग कुंभारकांदे01/06/19489850498004 View फोटो प्रमाणपत्र
43 16045../GMPT/Photo/16045../GMPT/Pramanptr/16045Savita Sanjay Loharकिनरेवाडी01/01/19839766823194 View फोटो प्रमाणपत्र
44 15950../GMPT/Photo/15950../GMPT/Pramanptr/15950Swapnil Narayan Patilकिनरेवाडी06/11/20029623426117 View फोटो प्रमाणपत्र
45 19845../GMPT/Photo/19845../GMPT/Pramanptr/19845खाशीबाई नानदेव पाटीलकाळुंद्रे-  View फोटो प्रमाणपत्र
46 20125../GMPT/Photo/20125../GMPT/Pramanptr/20125शहाबाई बाबुराव जामदारकाळुंद्रे01/06/19627219317856 View फोटो प्रमाणपत्र
47 13581../GMPT/Photo/13581../GMPT/Pramanptr/13581लक्षिमण कृष्णा गुरवखुजगाव01/11/19667410563074 View फोटो प्रमाणपत्र
48 13521../GMPT/Photo/13521../GMPT/Pramanptr/13521जनाबाई दत्तू कांबळेखुजगाव01/01/19469767179523 View फोटो प्रमाणपत्र
49 14027../GMPT/Photo/14027../GMPT/Pramanptr/14027भीमराव श्रीरंग भेदतेखुजगाव01/06/19709657638135 View फोटो प्रमाणपत्र
50 14468../GMPT/Photo/14468../GMPT/Pramanptr/14468शामराव दगडू सुतारखुजगाव01/01/19647744861667 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : सर्व दिव्यांगत्वाचा प्रकार : कर्णबधीर
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 पुष्पा बजरंग जाधवआंबेवाडी10/02/19748652249522
2 बाळाबाई सर्जेराव चव्हाणआंबेवाडी01/01/19579637253060
3 सर्जेराव पांडुरंग चव्हाणआंबेवाडी01/01/19489637253060
4 द्रौपदा बजरंग चव्हाणआंबेवाडी01/01/1970 
5 सर्जेराव विठोबा धुमाळआंबेवाडी07/05/19469967461082
6 सावित्री विष्णू चव्हाणआंबेवाडी10/11/19729673612935
7 वसंत भाऊ चव्हाणआंबेवाडी04/04/19479604433321
8 विश्वास मारुती चव्हाणआंबेवाडी12/05/19747875643859
9 चंद्रकांत कृष्णा चव्हाणआंबेवाडी06/01/19509869453694
10 प्रमोद शिवाजी चव्हाणआंबेवाडी01/01/19869422380915
11 शुभम शंकर पाटीलअंत्री खुर्द21/06/19969604343326
12 जयसिंग बाळू घेवंदेअंत्री बुद्रुक- 
13 रामचंद्र धोंडिबा जाधवअंत्री बुद्रुक- 
14 यशवंत प्रकाश भाष्टेआरळा04/12/19878775039478
15 हणमंत प्रकाश भाष्टेआरळा- 
16 गणपती पांडुरंग कांबळेआरळा01/06/19717219058712
17 स्वरा संजय बनसोडेबांबवडे19/04/20148308925910
18 शंकर ज्ञानू खोपडेबांबवडे-9702550642
19 रमेश शांतिनाथ पाटीलबांबवडे24/03/19739552664584
20 सतपाल भूपाळ पाटीलबांबवडे04/05/19879637148942
21 संदीप बाबासो चव्हाणइंगरूळ16/09/19917798088044
22 बाळासो हिंदुराव कांबळेइंगरूळ29/10/1962 
23 प्रतीक्षा लक्ष्मण पाटीलउपवळे25/06/2011 
24 सविता लक्ष्मण पाटीलउपवळे19/05/1983 
25 जयश्री बाजीराव गायकवाडउपवळे01/06/1975 
26 उत्तम जगनाथ सावंतकोंडाईवाडी01/06/19849702944711
27 अनुसया मधुकर साळवीकोकरुड01/06/19519823530829
28 मालन महिपती घोडेकोकरुड01/06/19568600841207
29 राजाराम रामचंद्र मोहितेकोकरुड10/12/19419130722291
30 मंगल अरुण हावलकोकरुड01/06/19778600764139
31 हजराबी सिकंदर रंगारीकोकरुड01/06/19709011623517
32 अनिस अजीज पठाणकोकरुड08/10/20088605279001
33 मारुती रामचंद्र पाटीलकणदुर01/01/19709527107812
34 मधुकर रामचंद्र कांबळेकणदुर01/01/19468308559399
35 मारुती बाळकू पाटीलकणदुर01/01/19437058338585
36 वैजयंता यशवंत पाटीलकणदुर01/06/19489503951454
37 आनंदा सदाशिव पाटीलकणदुर01/06/19609970044825
38 tanaji maruti kadamकदमवाडी-9987817299
39 विद्या प्रल्हाद पाटीलकरमाळे02/03/19848379926557
40 मानकु बाबू पाटीलकांदे07/01/19439767472943
41 शालन वसंत साठेकांदे05/07/19489561328955
42 रघुनाथ पांडुरंग कुंभारकांदे01/06/19489850498004
43 Savita Sanjay Loharकिनरेवाडी01/01/19839766823194
44 Swapnil Narayan Patilकिनरेवाडी06/11/20029623426117
45 खाशीबाई नानदेव पाटीलकाळुंद्रे- 
46 शहाबाई बाबुराव जामदारकाळुंद्रे01/06/19627219317856
47 लक्षिमण कृष्णा गुरवखुजगाव01/11/19667410563074
48 जनाबाई दत्तू कांबळेखुजगाव01/01/19469767179523
49 भीमराव श्रीरंग भेदतेखुजगाव01/06/19709657638135
50 शामराव दगडू सुतारखुजगाव01/01/19647744861667
51 बाबुराव नारायण सावंतखुजगाव01/01/1938 
52 भागुबाई शामराव सावंतखुजगाव01/01/1952 
53 कोमल अर्जुन मोंडेगिरजवडे09/05/20029422700458
54 संकेत आनंदा मोंडेगिरजवडे26/10/20069403729611
55 लक्ष्मी पांडुरंग नायकवडीचरण12/07/19859730427790
56 राजिया महमंद नायकवडीचरण20/07/1996 
57 प्रदीप विशवनाथ शिंदेचिखलवाडी03/11/19868551041157
58 अदिती कुंडलिक दळवीचिखली16/08/2017 
59 अभिषेक पांडुरंग यादवचिखली-9561639877
60 लक्ष्मी आत्माराम कुरणेचिखली01/01/19539766405655
61 रंजना जालिंदर साळुंखेचिखली01/06/19669884508678
62 मनीषा महादेव पाटीलचिखली-9673614549
63 चंद्रकांत भीमराव शिंगटेजांभळेवाडी16/06/19787774915308
64 अनिता वसंत यवतकरटाकवे01/01/19788379913474
65 रघुनाथ राजाराम सुतारटाकवे01/01/19489405249823
66 बाळाबाई हिंदुराव यवतकरटाकवे-7719004875
67 बाबुराव वसंत नाईकसोनवडे- 
68 दीपक प्रकाश देवकरसागाव11/11/19877083547661
69 भगवान नारायण वाघसागाव20/06/19599921992739
70 दिग्विजय दीपक दिवेसागाव06/01/20117057966100
71 शंकर करू पाटीलसागाव21/06/19459850576015
72 संभाजी रामू सातपुतेसागाव28/07/19539823314815
73 रघुनाथ रामचंद्र पाटीलसागाव05/03/19449689929653
74 रेखा महादेव कांबळेसागाव01/01/19797709128707
75 सुनंदा शिवाजीराव पाटीलसागाव12/02/19699130979164
76 अजित तातोबा कांबळेतडवळे- 
77 शंकर रामचंद्र धसधसवाडी01/01/19508308141464
78 अनुसया यशवंत पाटीलधसवाडी01/01/19517387300496
79 राजेश रामचंद्र धसधसवाडी01/01/19738600332115
80 रामचंद्र मारुती सागावकरधसवाडी01/06/19629623083266
81 देवता बळवंत खोतदेववाडी01/01/19559922244233
82 कल्पना आनंदराव खोतदेववाडी01/01/19729921298259
83 मंगल श्रीकांत खोतदेववाडी01/01/19769975866174
84 गणपती शिवा शंडगेदेववाडी01/01/1956 
85 शंकर धुळा गलगुडेनिगडी01/06/19409561150488
86 सुरेखा गणपती भालेकरनिगडी20/04/19859730823097
87 अर्चना तानाजी मदनेनिगडी12/10/19947709128410
88 बबन ज्ञानू कांबळेनाठवडे01/06/19529657810853
89 कमल गोरख जांभळेनाठवडे02/03/19729763946904
90 मीना मारुती मोहितेधामवडे02/10/19807798657295
91 लक्ष्मी प्रकाश घागरेप. त. शिराळा01/06/19779405857748
92 मारुती गोपाळ घागरेप. त. शिराळा01/06/19529404389738
93 कमळाबाई श्रीपती पाटीलप. त. शिराळा01/01/19389403215545
94 दादू तुका घागरेप. त. शिराळा01/01/19519404822652
95 रुक्मिणी पांडुरंग पाटीलप. त. शिराळा01/06/19558275553011
96 दिनकर चंद्र पाटीलप. त. शिराळा01/06/19469420762103
97 शामराव कृष्णा मानेप. त. शिराळा- 
98 शिवाजी अनंत देसाईप. त. वारूण-9766941998
99 शिवानी चंद्रकांत खबालेभटवाडी05/05/2002 
100 युवराज आनंदा खराडेभैरेवाडी28/01/19928805757499
101 शिवाजी आत्माराम बोबडेभैरेवाडी15/04/19549767618247
102 जगन्नाथ अंतू चाळकेभैरेवाडी01/01/19618888334722
103 गणपती राऊ येळवेभैरेवाडी01/01/19489637884221
104 कमल आनंदा खराडेभैरेवाडी01/06/19739594547464
105 सुनीता अर्जुन पाटीलबिऊर01/06/1973 
106 अमोल दिनकर बाबरबिऊर- 
107 जयश्री प्रभाकर सवाखंडेपाचुंब्री01/01/19819921330988
108 संदेश संभाजी पाटीलपाचुंब्री18/06/20139766139810
109 अदिराज संभाजी पाटीलपाचुंब्री02/01/20169766139810
110 तोलाबाई पांडुरंग काटकरपाचुंब्री01/01/1953 
111 मारुती चंद्रु पाटीलपाचुंब्री10/04/19608975744597
112 निवृत्ती दत्तू पाटीलपाचुंब्री01/01/19589172324680
113 छाया गणपती पाटीलपाचुंब्री-7775014730
114 ज्ञानदेव पोपट पाटीलपाचुंब्री07/06/19957775014730
115 गणपत बाबुराव गुरवपाचुंब्री10/08/19589730741549
116 दादासो पोपट पाटीलपाचुंब्री03/07/19927775014730
117 भगवान कृष्णा मानेपाचुंब्री23/05/19527083121899
118 आनंदा तुकाराम पाटीलपाडळेवाडी09/05/1955 
119 रामचंद्र आबा बंडगरपाडळेवाडी06/07/19669561390879
120 सविता भगवान सोळसेपाडळी16/05/19979766995187
121 सदाशिव भिवा पाटीलबिळाशी01/01/19409730902407
122 कैलास सुरेश शेटेबिळाशी18/05/19859766979059
123 छाया निवृत्ती हेतंबेपुनवत01/06/19589075566705
124 द्रोपदी बाळासो मोहितेपुनवत01/01/19779890080470
125 आदित्य शिवाजी उपलानेपुनवत21/02/20079922618703
126 Harubai Pandu Gaykawadफुफिरे01/06/19569822904856
127 इंदुबाई शाबू सातपुतेरेड02/01/19469689793203
128 जयसिंग यशवंत सातपुतेरेड04/05/1956 
129 भागीरथी विश्वास पाटीलरेड- 
130 आकूबाई राजाराम पाटीलरेड01/02/1930 
131 शामराव शिवाजी कापूरकररेड01/06/19649881592437
132 यशवंत सातपुते सर्जेरावरेड10/01/19519011869878
133 तानाजी पाटलू पाटीलरेड02/01/19529158392028
134 शंकर मारुती पाटीलरेड02/01/19367350123548
135 LAXMI YASHWANT KOLEKARरेड-8605192350
136 कमलाबाई यशवंत बीळस्कररेड01/01/19968378048088
137 शालन शामराव सातपुतेरेड12/01/1954 
138 सुबराव ज्ञानू पाटीलरेड01/01/19469767599308
139 सावित्री भीमराव पाटीलरेड01/01/19488975724853
140 बाबासाहेब वसंतराव निकमरेड01/06/19709209261439
141 दिनकर तुकाराम पाटीलरेड01/06/19689049212955
142 आदित्य अरुण आटुगडेमेणी06/03/20138975504948
143 शिवाजी विष्णू आटुगडेमेणी01/06/19649552673318
144 काशीबाई बळीराम दळवीमेणी01/06/19849969149514
145 नथुबाई kisan कोळेकरमणदूर01/01/19698806149225
146 शशिकांत मारुती कुंभारमोहरे01/06/1969 
147 शालाबाई राजाराम गायकवाडयेळापूर06/08/19478888572434
148 अशोक बाबुराव कुंभवडेयेळापूर01/06/19768692815203
149 विकास सदाशिव पाटीलयेळापूर09/09/20079503381295
150 विठ्ठल चंद्रू कुंभवडेयेळापूर01/06/19777448092010
151 दिनकर ज्ञानू चांदणेयेळापूर01/06/19667447552359
152 हिराबाई बाळकू वाघमारेयेळापूर05/11/19487350716822
153 पारुबाई महादेव वाघमारेयेळापूर04/07/19447350716822
154 आनंदा पाटील पाटीलयेळापूर01/06/19749503381295
155 शालाबाई सिताराम गायकवाडयेळापूर12/09/19589763662218
156 अहमद बाबू मोकाशीयेळापूर01/06/19479763082282
157 महादेव आनंदा पाटीलयेळापूर01/06/19688691881747
158 अंजना मोहन पाटीलयेळापूर01/06/19909503347184
159 सखाराम दगडू खांडेकरमांगरूळ02/05/19767741802269
160 जनाबाई गोविंद देवकरमांगले01/01/19399766212901
161 रंगराव शंकर चरापलेमांगले01/06/19549834645775
162 बेबीसैराब तैयबा सुतारमांगले01/06/19699021704435
163 सत्यजित सयाजी नरुटेमांगले06/04/19979822341691
164 पंकजा जयसिंग चरापलेमांगले01/01/19639850184078
165 इंदुबाई शंकर साठेमांगले- 
166 शकुंतला रंगराव कुंभारमांगले- 
167 शेवंताबाई विष्णू कोळेकरमांगले- 
168 संभव सुनील चरापलेमांगले11/12/20128421650308
169 विराज उत्तम खबालेमांगले06/02/20079021902427
170 सानिका गणपत चिंचोलकररांजणवाडी28/12/20039130723760
171 सामाबाई दादू चिंचोलकररांजणवाडी-9763154184
172 Ganpati Lakhu Jadhavमादळगांव05/09/19277066979013
173 Rohini Shankar Jadhavमादळगांव06/09/19878108928813
174 हर्ष समीर सपकाळरिळे31/10/20048369079494
175 आनंदा नाथा पाटीलरिळे01/06/19519960573396
176 अनिकेत शंकर जाधववाकूर्डे खु.17/10/19997769085159
177 अजय बापु गुरववाकूर्डे खु.31/10/19907744945375
178 Sayali Ankush Suryavashiवाकूर्डे बु.04/07/20018308355928
179 आक्काताई सदाशिव लोहारवाडीभांगाई01/01/1961 
180 ओंकार बालाजी चव्हाणवाडीभांगाई24/07/2004 
181 स्वाती शिवाजी शिरसाटशिरसटवाडी15/05/19897517641558
182 कल्पेश रघुनाथ पाळेकरशिवारवाडी- 
183 रामचंद्र आबाजी बेंद्रेशिवारवाडी01/01/19449595954928
184 मनोज शंकर यादवशिवारवाडी02/06/19988828921173
185 प्रतीक सुरेश भाईंगडेवाकाईवाडी22/02/20059970942680
186 मारुती गोपाळ घागरेघागरेवाडी01/06/19529404389738
187 रसिका रमेश सूर्यवंशीघागरेवाडी30/07/20017588953006
188 दगडू दत्तू घागरेघागरेवाडी01/01/19487588953006
189 वसंत दावीद चांदणेऐतवडे खुर्द-7350232012
190 विष्णू बंडू मोरेऐतवडे खुर्द01/01/1993 
191 पार्वती बळवंत काळगावेऐतवडे बुद्रुक01/01/19638605927465
192 द्रौपदा बाफ कांबळेऐतवडे बुद्रुक01/06/19398380961762
193 प्रज्वल प्रमोद काळूगडेऐतवडे बुद्रुक20/09/20069890613250
194 महाविर आप्पा पाटीलऐतवडे बुद्रुक01/06/19469561342972
195 नागर लहू आवळेऐतवडे बुद्रुक-8805362132
196 आप्पा रायगौडा पाटीलऐतवडे बुद्रुक07/06/19269763282201
197 सुवर्णा दिलीप जंगमऐतवडे बुद्रुक01/06/19679637701530
198 संतोष गोरक्ष कुंभारऐतवडे बुद्रुक01/09/19779823426030
199 रुक्मिणी ज्ञानदेव वारेऐतवडे बुद्रुक15/05/1951 
200 श्रीरंग शंकर पाटीलओझर्डे01/06/19519096394349
201 सिद्धी अर्जुन सुतारकुंडलवाडी21/07/20089823427765
202 अमोल तानाजी कदमकुंडलवाडी01/06/19899823319385
203 तबक्कलशहा इस्माईलशहा फकीरकुंडलवाडी24/02/19487798625523
204 KAMAL DATTU SUTARकुंडलवाडी07/02/19358007091969
205 रमजान आबू पटेलकुंडलवाडी-7507302322
206 बानुबी बादशहा पटेलकुंडलवाडी01/06/19457391875254
207 अवंतिका संदीप कदमकेदारवाडी- 
208 उत्तम काशिनाथ मानेकामेरी01/06/19709665770692
209 मारुती दत्तू शिंदेकामेरी- 
210 लक्ष्मी वसंत नांगरेकामेरी-9970351081
211 विशाल बळवंत पाटीलकामेरी01/06/19799623037100
212 विष्णू श्रीपती नांगरेकामेरी01/06/1965 
213 ऋषिकेश विलास पाटीलकामेरी05/04/19978421680977
214 तेजस्विनी गणेश कुंभारकामेरी13/03/20119326162881
215 बाळाबाई हंबीरराव क्षीरसागरकामेरी25/01/19669665867875
216 हाफिजा यासिन मुल्लाकामेरी01/06/1950 
217 रामचंद्र आण्णा पाटीलकामेरी10/06/19449096073893
218 सुशीला दिलीप जेडगेकामेरी01/06/19767385452165
219 संदेश अशोक मानेकामेरी-9860463891
220 वाहिद सलीम पिरजादेकरंजवडे04/03/20029822580302
221 अमीर हनीफ मुल्लाकरंजवडे01/06/1982 
222 लक्ष्मीबाई रामचंद्र देसाईकरंजवडे07/06/19327768982756
223 सदाशिव पांडुरंग गुरवकरंजवडे15/12/19429923474919
224 बाळासो लक्ष्मण देसाईकरंजवडे02/07/19718551823559
225 किरण हैबती एडकेकरंजवडे05/07/19987066623532
226 विष्णू पांडू गुरवकरंजवडे-9595135349
227 दिनकर बळवंत जंगमकरंजवडे09/06/19559923087585
228 मिनाक्षी अशोक कांबळेकरंजवडे08/09/19677875081859
229 दिनकर नारायण पाटीलकुरळप15/07/19429766399425
230 काव्य धनंजय पाटीलकुरळप07/12/2014 
231 आनंदराव आकाराम पवारकुरळप01/06/19557768855463
232 बाळू रामचंद्र गायकवाडकुरळप01/01/19429766885105
233 कमल हिंदुराव मानेकुरळप20/09/1964 
234 राकेश प्रकाश जाधवकुरळप01/06/20007385306376
235 प्रकाश बबन भालकरकुरळप11/05/19857757083544
236 समर्थ धोंडीराम मानेकुरळप30/12/20099764402141
237 रेखा आनंदा वायदंडेकुरळप03/06/19729860775518
238 जयश्री बाळासो वायदंडेकुरळप05/06/19848484041592
239 शांताबाई यशवंत मानेकुरळप-7040311575
240 मारुती भिमराव पाटीलकुरळप-9421198665
241 रामचंद्र पांडुरंग साळुंखेकुरळप08/10/19919049323449
242 विशाल महादेव घनवटकुरळप29/09/19957083959356
243 ज्ञानूबाई भीमराव पाटीलकुरळप04/05/1958 
244 मंदाकिनी दत्तात्रय पाटीलकुरळप01/06/1962 
245 चेतन शिवाजी धनवडेकुरळप06/02/19957745046824
246 हिराबाई जगू पाटीलकार्वे01/06/19419545492810
247 आंबुताई विठ्ठल नलवडेकार्वे01/06/19668308906601
248 यश चंद्रकांत गायकवाडकार्वे13/08/20139423520620
249 छाया सुरेश पाटीलकार्वे01/06/19769822062822
250 सोनाबाई भीमराव थोरातकार्वे01/06/19459923434295
251 बाळाबाई जगू पनीरकार्वे01/06/19869049340789
252 अथर्व दत्तात्रय उबाळेकार्वे13/03/20088411074822
253 कमळ भीमराव पाटीलकार्वे01/06/19518605654145
254 लक्ष्मी ज्ञानू मानेकार्वे01/06/19437588866207
255 सीताराम कृष्णा पवारकार्वे01/06/19449763084128
256 शोभा तात्यासो पाटीलकारंदवाडी05/06/19789404336100
257 रामा रेवनाप्पा हद्दीमनीकारंदवाडी01/01/1942 
258 पूजा जयसिंग मंडलेकारंदवाडी14/02/19989763647089
259 स्वप्नाली दीपक चव्हाणकारंदवाडी22/02/19898605194941
260 इंदुबाई बायजी उत्तरेकारंदवाडी01/01/1943 
261 भूपाल दादा आवटीकारंदवाडी01/01/19377798685050
262 कुसुम आनंदा चव्हाणकारंदवाडी01/01/19478888950806
263 मालुताई जयपाल कबाडेकारंदवाडी01/01/19658007460999
264 महादेव तुकाराम कोळीकारंदवाडी01/01/19539881210045
265 वसंत ज्ञानू पाटीलकारंदवाडी01/01/19489168216005
266 ज्ञानू रामा कोळीकारंदवाडी31/01/19489689995013
267 शोभना महावीर खोतकारंदवाडी19/12/19498975517012
268 तातोबा बापू जाधवकारंदवाडी01/06/19507588088666
269 बबन तुकाराम रसाळकारंदवाडी10/01/19628806501194
270 खंडू टाकले टाकलेकारंदवाडी01/01/19419765509509
271 जगन्नाथ मासू जाधवकारंदवाडी01/07/1985 
272 गंगाराम मारुती नाईककारंदवाडी-9172555773
273 सखुबाई शंकर बाबरकारंदवाडी01/01/19448698164249
274 शिवाजी नाथा पाटीलकारंदवाडी01/06/19468390246947
275 सुभाष कृष्णा कोळीकारंदवाडी01/01/19649405287159
276 नंदा दत्तू मदनेकारंदवाडी01/01/19938308113749
277 शालाबाई राजाराम मदनेकारंदवाडी01/01/19409172402115
278 जयवंत साखरप्पा बंडगरकारंदवाडी01/01/19537775964609
279 लक्ष्मण गणपती हाकेकारंदवाडी01/01/19429423809645
280 पांडुरंग ज्ञानू हुबालेकारंदवाडी01/01/19389921329918
281 शोभा शरद खिचडेकारंदवाडी01/06/19769404258897
282 फंचू ज्ञानू हुबालेकारंदवाडी20/05/19509960945131
283 इंदुताई कृष्णा हाकेकारंदवाडी01/06/19629921959587
284 दत्तात्रय रामचंद्र हाकेकारंदवाडी23/12/19379405283644
285 पांडुरंग सिंधू मानेकारंदवाडी01/06/19337770038704
286 कृष्णा सुशांत कांबळेकारंदवाडी19/12/20149673587587
287 रेखा पार्श्वनाथ आवटीकारंदवाडी04/04/19627377851818
288 मालती बाळगोंडा पाटीलकारंदवाडी01/01/19389420046346
289 शालन बाबुराव कांबळेकारंदवाडी01/01/19539673587557
290 चित्रा महादेव चव्हाणकारंदवाडी-9371269005
291 शालन मारुती कामिरेकारंदवाडी-7798868835
292 सुकुमार बाळू खोतकारंदवाडी01/06/19577875417129
293 बाळासो राजाराम पाटीलकारंदवाडी20/08/19489970137899
294 अंजना मारुती पाटीलकारंदवाडी01/01/19489762521710
295 श्रीपाल दादा खोतकारंदवाडी02/03/19429403783193
296 धनपाल दादा खोतकारंदवाडी01/01/19347588270090
297 उज्वला बाजीराव पाटीलकारंदवाडी11/01/19639764236060
298 तुकाराम केशव हाकेकारंदवाडी01/01/19487558313700
299 शिवाजी यशवंत पाटीलकारंदवाडी01/01/19487798228420
300 वसंत आप्पा खोतकारंदवाडी-9657740147
301 रामचंद्र रेवनाप्पा मडडेकारंदवाडी01/01/19438698024950
302 प्रमोद विजय लोखंडेकाकाचीवाडी12/01/19997875015055
303 अमृता विनोद शिंदेकणेगाव30/03/2010 
304 विदुला विनोद शिंदेकणेगाव05/03/20159049725830
305 अमृता श्रीरंग नलवडेकापूसखेड20/10/19968412847877
306 रोहित सुभाष साळुंखेकापूसखेड14/04/19929405286785
307 श्रेयश रवींद्र तोडकरकासेगाव31/01/2012 
308 छाया चंद्रकांत पटसुतेकासेगाव- 
309 महादेव विष्णू वाहगावकरकासेगाव- 
310 परशुराम राजाराम वाडकरकासेगाव- 
311 बाळासाहेब तमा जाधवकासेगाव- 
312 सतीश भानुदास सन्मुखकासेगाव- 
313 तुकाराम महादेव डबाणेकासेगाव01/06/1945 
314 इंदुबाई महादेव शेळकेकासेगाव- 
315 तानाजी महादेव शेळकेकासेगाव- 
316 संजीवनी भानुदास शेळकेकासेगाव- 
317 शारदा पोपट सुतारकासेगाव- 
318 मंदाकिनी रवींद्र सुतारकासेगाव- 
319 शुभम संतोष रासकरकासेगाव27/09/2002 
320 दत्तात्रय तानाजी खंडागळेकासेगाव01/06/1982 
321 शिवाजी तानाजी खंडागळेकासेगाव01/07/1977 
322 केदार महादेव माळीकासेगाव24/11/1997 
323 सुप्रिया दिग्विजय गावडेकासेगाव27/03/1995 
324 माधुरी प्रकाश मोरेकिल्ले मच्छिंद्रगड03/02/19999766735744
325 बाळासो महादेव साळूंखेकिल्ले मच्छिंद्रगड01/06/19569527509014
326 जीवन पंढरीनाथ बनसोडेकिल्ले मच्छिंद्रगड05/12/19727588361597
327 कृष्णाबाई रघुनाथ मुळेकिल्ले मच्छिंद्रगड01/06/19808600925340
328 मीना हर्षवर्धन वाघमारेकिल्ले मच्छिंद्रगड01/09/19727030898215
329 विमल नाथा जवारेकिल्ले मच्छिंद्रगड01/06/19728975651298
330 तानाजी भाऊ पाटीलकोरेगाव01/11/19577758990447
331 कल्पना संजय खरातखरातवाडी01/01/19749960092510
332 सुलोचना बबन गावडेखरातवाडी01/01/19689503093766
333 लक्ष्मी आनंदा खरातखरातवाडी01/01/19539657811481
334 रंजना तुकाराम खरातखरातवाडी01/01/19689021680099
335 संपत ज्ञानू खरातखरातवाडी01/06/19548975270410
336 शिवाजी बाबुराव खरातखरातवाडी01/06/1954 
337 पार्वती आत्माराम खोतगाताडवाडी30/07/19369657491149
338 मानकाबाई कुष्ण खोतगाताडवाडी-8390961428
339 दत्तू दाजी खोतगाताडवाडी01/01/19948390334980
340 फुलबाई गणपती खोतगाताडवाडी06/07/19489657332103
341 कमल बजरंग खोतगाताडवाडी09/11/19629158338487
342 सोनाबाई मारूती खोतगाताडवाडी02/06/19459405423776
343 अप्पसो रामचंद्र खोतगाताडवाडी23/07/19229545343630
344 मालन संभाजी खोतगाताडवाडी01/01/19948308099583
345 पार्वती शिवाजी नांगरेगाताडवाडी12/10/1934 
346 हणमंत अप्पासो खोतगाताडवाडी01/01/19949545343630
347 रुक्मिणी नारायण वेताळगाताडवाडी09/10/19678412909447
348 आनंदी बाबासो टिबेगोटखिंडी- 
349 विष्णू ईश्व्ररा थोरातगोटखिंडी10/06/19319096442628
350 शिवाजी वसंत जाधवगोटखिंडी03/05/19949096334439
351 अभिजित अरुण मदनेगोटखिंडी25/09/20059561701931
352 उमा पोपट शेटेगोटखिंडी-9890967032
353 सिंधुताई सुनील वारकेगोटखिंडी23/07/19709595885758
354 आनंदा नारायण जाधवगोटखिंडी10/07/1948 
355 सावित्री बाबू जंगमगोटखिंडी-9960161329
356 कल्पना अशोक कदमगोटखिंडी-7387506722
357 ताई एकनाथ लोंढेगोटखिंडी08/10/19649503034550
358 अशोकराव शिवाजी थोरातगोटखिंडी01/06/19709960050197
359 कुसुम शंकरराव पाटीलगोटखिंडी-7028486108
360 शारदा आनंदराव कोळीगोटखिंडी-7350736236
361 प्रभावती प्रल्हाद पाटीलगोटखिंडी-7709981361
362 आनंदराव महादेव कुलकर्णीगोटखिंडी-8275276918
363 सुलाताई शंकर गाताडेगोटखिंडी-7083830900
364 स्वरांजली भगवान कदमघबकवाडी03/05/20119657326245
365 हर्षदा कृष्णात शिंदेघबकवाडी30/01/20009766213057
366 परवीन राजू जकातेचिकूर्डे04/08/19747387208762
367 यशवंत तुकाराम भोसलेचिकूर्डे01/01/19619975461286
368 जुबिदा रशीद पठाणजुनेखेड01/06/19847743925229
369 सखाराम रघु बांदलजांभुळवाडी01/05/1947 
370 संतोष शिवाजी जंगमजांभुळवाडी24/10/19947798709823
371 इंदुताई शिवाजी जंगमजांभुळवाडी-7798709823
372 हौसाबाई विलास गावडेजांभुळवाडी- 
373 विलास ज्ञानू गावडेजांभुळवाडी- 
374 शुभम सुभाष बांदलजांभुळवाडी-9623740045
375 राजेंद्र माणिक जंगमजांभुळवाडी01/06/19849503742644
376 शालन जगन्नाथ जांगळेजांभुळवाडी-9921846217
377 पांडुरंग हरी फार्णेठाणापूडे 01/01/19439049130644
378 बाळाबाई गणपती पाटीलठाणापूडे - 
379 पोपट रंगराव पाटीलठाणापूडे 01/01/19689664353133
380 शाम आकाराम कांबळेठाणापूडे 01/06/19579637953093
381 सुरज पोपट पाटीलठाणापूडे 09/03/20009604531633
382 सोहं lakshman लोहारठाणापूडे 02/04/20077066957607
383 यशोदा दादू लोहारठाणापूडे 01/01/19637066957607
384 Hirabai Chandrakant Kambleढवळी01/01/19439823617367
385 प्राजक्ता सुखदेव देशमुखढवळी16/09/20039673539469
386 सुजाता प्रकाश कांबळेतुजारपूर-9119445679
387 निशा सोपान पाटीलतुजारपूर11/12/20067875696675
388 रोहित मारुती कांबळेतुजारपूर14/10/19977768049636
389 शिवाजी विष्णू गुरवतुजारपूर01/06/19517276537551
390 वसंत बापू सोलवंडेताकारी-9890745312
391 संजय शंकर भोसलेताकारी-9881589564
392 मनीषा अजित पाटीलताकारी01/07/19759021797313
393 मधुकर थळू कांबळेतांदुळवाडी01/06/19599156589869
394 माया रघुनाथ कांबळेतांदुळवाडी01/06/19739503388172
395 रवींद्र शिवाजी तेली. लोखंडेतांदुळवाडी19/03/19789552624192
396 सुभद्रा आनंदा चव्हाणतांबवे01/01/19488390310770
397 सखाराम बंडू चव्हाणतांबवे01/01/19439730535459
398 सर्जेराव विठ्ठल कोळीतांबवे01/01/19539637275725
399 आशा बाबासो शेखतांबवे01/01/19557218778909
400 सखुबाई सावळा लेंगरेतांबवे01/01/19538379954643
401 मोहन भागोजी भंडारेतांबवे01/01/19487066901831
402 मोहन आबा तावडेतांबवे02/02/19599766395333
403 जयकर दादू कारंडेतांबवे02/06/19637798852046
404 पंडित आण्णा साळुंखेतांबवे01/06/19449881871030
405 शोभा रामचंद्र तेलीतांबवे10/11/19629604917181
406 सागर शरद सावंतदुधारी28/07/19959767743026
407 धनश्री अरुण बल्लाळनेर्ले26/06/20009730516988
408 उत्तम बापू बल्लाळनेर्ले01/06/19687709072091
409 पुतळाबाई काशिनाथ पाटोळेनेर्ले01/01/1995 
410 अर्जुन गंगाराम बल्लाळनेर्ले01/06/1968 
411 सानिका किशोर वेटमनेर्ले08/04/2014 
412 प्रमोद अरुण बल्लाळनेर्ले10/09/20019730516988
413 सखुबाई बबन देवकुळेनेर्ले01/01/2002 
414 शकुंतला विष्णू बल्लाळनेर्ले01/06/19479921111316
415 अर्जुन सर्जेराव बल्लाळनेर्ले01/06/19828805217277
416 लालासो दादू बल्लाळनेर्ले01/01/19717397977457
417 बाळासो दादासो पाटीलनेर्ले01/03/19459890726836
418 आनंदा विठ्ठल शिदनेर्ले01/01/19569975918161
419 शर्वरी विनायक कुंभारनेर्ले03/09/20109623569814
420 दिलीप विठ्ठल शिदनेर्ले05/03/1962 
421 उत्तरा मनोहर ढेकळेनेर्ले05/12/19967387689785
422 गजानन प्रकाश पाटीलनेर्ले23/12/19849145049534
423 मंदाकिनी मधुकर पाटीलनेर्ले12/06/19759028286262
424 अशोक रामचंद्र पाटीलनेर्ले08/11/19518855833580
425 पांडुरंग भालचंद्र जोशीनेर्ले01/06/19578856924206
426 सिद्धी जनार्दन मानेनेर्ले23/08/20078378919153
427 जयकर सदाशिव जाधवनरसिंहपूर01/01/19619730405393
428 कमल पांडुरंग कुंभारनरसिंहपूर01/01/19499011512245
429 नंदा भगवान जगतापनरसिंहपूर08/03/19779970674073
430 माणिकराव यशवंत कदमनवेखेड05/06/19688888454813
431 स्मिता शिवाजी चव्हाणनवेखेड24/09/19919822135650
432 आसिफ इसा घानविलकरनवेखेड31/05/19869730782784
433 आशिष कृष्णत पवारनवेखेड01/06/19668384854409
434 संभाजी बाबू पाटीलनागाव01/06/19329766656357
435 सुमित सुनील पाटीलनागाव30/05/20009765575503
436 रेखा आबासो सिसाळेनागाव01/01/19508888459239
437 दत्तू दादू मगरनागाव-9545642766
438 नवसाबाई रघु सिसाळेनागाव01/01/1950 
439 आनंदा बाबू सिसाळेनागाव01/06/19359637279166
440 नरसू तातोबा मगरनागाव15/03/19329623323582
441 शिवाजी बाबू पाटीलनागाव- 
442 बाळाबाई आकाराम नायकलनायकलवाडी05/03/19569860001173
443 आशाताई बाबुराव नायकलनायकलवाडी08/01/19769921982538
444 लक्ष्मण सखाराम नायकलनायकलवाडी25/07/19419860001173
445 रंभा लक्ष्मण नायकलनायकलवाडी03/08/19519860001173
446 रोहित ज्ञानदेव कचरेनायकलवाडी24/04/20049850624073
447 सीताबाई बबन यादवनायकलवाडी18/08/1949 
448 तानाजी भाऊसो नायकलपेठ01/06/19479657799103
449 स्वाती शंकर साळुंखेपेठ19/10/19899763301926
450 तानाजी निवृत्ती कदमपेठ01/06/19639881807983
451 रमेश शामराव खोतपडवळवाडी01/06/19689975276353
452 अमर पांडुरंग जासूदपोखर्णी01/06/20847350185218
453 वसंत गंगाराम पाटीलपोखर्णी14/10/19509561883844
454 सुशिला विष्णू पाटीलपोखर्णी14/10/19509823440471
455 भानुदास सिताराम पाटीलपोखर्णी01/07/19509765881243
456 आकाराम बाळा पाटीलपोखर्णी14/10/19368380808685
457 विश्वास बाबू पोखर्णीकरपोखर्णी01/06/1937 
458 अनिकेत प्रकाश पवारपोखर्णी14/11/19999637327109
459 पांडुरंग ज्ञानू पाटोळेपोखर्णी01/01/19518551882307
460 अनुसया शंकर फार्णेफार्णेवाडी(बोरगाव)- 
461 शारदा नागनाथ फार्णेफार्णेवाडी(बोरगाव)- 
462 प्राची शरद जाधवफाळकेवाडी21/08/20097028649174
463 सुनिता गणपती जाधवफाळकेवाडी02/01/19759975953571
464 सुरेश आनंदा सोनवणेफाळकेवाडी01/06/19749011129022
465 सुनंदा बाळासो रेवलेफाळकेवाडी01/06/19739096230312
466 अकबर हसन शेखबहे01/06/19499960433722
467 सागर सतिश रोकडेबहे09/01/1992 
468 मारुती महादेव मंडलेबहे01/01/1958 
469 कासम हसण संदेबहे- 
470 जिजाबाई बाबू डुकरेबहे05/03/1934 
471 विजय नामदेव थोरातबहे02/09/1973 
472 सखुबाई वसंत कांबळेबहादुरवाडी01/01/19438600921897
473 विगधेश राजेंद्र कांबळेबहादुरवाडी21/08/20107387639436
474 सविता विश्वनाथ काळेबेरेबहादुरवाडी01/06/19799011794350
475 प्रवीण गणपती खोतबहादुरवाडी01/01/19938888950964
476 बबन तुकाराम खोतबहादुरवाडी01/06/19609657286240
477 शोभाताई आकाराम वीरभद्रबहादुरवाडी01/01/19699561707430
478 मारुती बाळू कोळीबहादुरवाडी01/06/19429623318251
479 दिनकर पांडुरंग कोळीबहादुरवाडी01/01/19829552034367
480 पांडुरंग बाळू कोळीबहादुरवाडी01/01/19489552034367
481 कुसुम गणपती प्रसादेबहादुरवाडी01/01/19489970344145
482 श्रीपती dattu pandhreबागणी09/08/19708625978872
483 अजय अनिल चव्हाणबागणी23/08/19979665756040
484 अंजली सुधीर पोसुगडेबागणी18/08/20009923149968
485 ओंकार मारुती पांढरेबागणी04/03/20009766389050
486 शंकर सदाशिव भोसलेबिचूद01/01/1938 
487 अभिजित विलास गोडसेबिचूद10/01/19947709998720
488 नामदेव भगवान होलमुखेबिचूद01/06/19478806460684
489 रमाकांत विष्णू कुलकर्णीबिचूद01/06/19658975605310
490 आनंदा नाथजी साळुंखेबिचूद01/06/19668975497938
491 छाया अनिल देसाईबोरगाव02/06/19687709858463
492 प्रकाश आनंदराव आवटीबोरगाव02/11/19989561502980
493 नितीन नामदेव डांगेबोरगाव01/01/19819561572917
494 वंदना संतोष फार्णेबोरगाव01/01/19799767248738
495 बाळाबाई ज्ञानू कांबळेबोरगाव-9860281670
496 मानसिंग यशवंत पाटीलबोरगाव01/06/19438485029256
497 कामिनी पंडीत कांबळेबोरगाव01/06/19649130833801
498 सुंदराबाई सुदाम कांबळेबोरगाव01/06/19327887319332
499 बानुबी सय्यद मुजावरबोरगाव01/06/19428600665048
500 शुभांगी कृष्णा घोलपबोरगाव03/12/19847057623734
501 सुमन किसन तांबेबोरगाव01/06/19479923050540
502 यशोधन शिवाजी जाधवबोरगाव01/06/19719405554188
503 दत्तात्रय शंकर पाट