दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : सर्व दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मुकबधीर
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 35051../GMPT/Photo/35051../GMPT/Pramanptr/35051सागर सदाशिव माळीअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
2 12460../GMPT/Photo/12460../GMPT/Pramanptr/12460अश्विनी राजाराम बाबरआरळा29/08/1991  View फोटो प्रमाणपत्र
3 6774../GMPT/Photo/6774../GMPT/Pramanptr/6774रोहन सुरेश शिंदेऔंढी14/03/20019766825527 View फोटो प्रमाणपत्र
4 20777../GMPT/Photo/20777../GMPT/Pramanptr/20777सरसाबाई ज्ञानू ताटेबांबवडे01/01/19597773970953 View फोटो प्रमाणपत्र
5 17965../GMPT/Photo/17965.JPG../GMPT/Pramanptr/17965.JPGशकील महमंद मुल्लाकोकरुड02/06/19829689838212 View फोटो प्रमाणपत्र
6 17652../GMPT/Photo/17652.JPG../GMPT/Pramanptr/17652.JPGविजय कृष्णा कवरकोकरुड01/06/19819960166275 View फोटो प्रमाणपत्र
7 16993../GMPT/Photo/16993.JPG../GMPT/Pramanptr/16993.JPGसायली राजेंद्र सुतारकोकरुड12/01/20019970524652 View फोटो प्रमाणपत्र
8 17023../GMPT/Photo/17023.JPG../GMPT/Pramanptr/17023.JPGशिवानी राजेंद्र सुतारकोकरुड12/10/20019970524652 View फोटो प्रमाणपत्र
9 17129../GMPT/Photo/17129.JPG../GMPT/Pramanptr/17129.JPGपूनम सुभाष कासारकोकरुड02/02/1998  View फोटो प्रमाणपत्र
10 16650../GMPT/Photo/16650.JPG../GMPT/Pramanptr/16650दत्तात्रय महादेव नांगरेकोकरुड01/02/1982  View फोटो प्रमाणपत्र
11 36268../GMPT/Photo/36268../GMPT/Pramanptr/36268Pooja Ashok Desaiकदमवाडी09/06/19959967618150 View फोटो प्रमाणपत्र
12 43995../GMPT/Photo/43995../GMPT/Pramanptr/43995सुवर्णा सर्जेराव चव्हाणकरमाळे03/04/1985  View फोटो प्रमाणपत्र
13 41243../GMPT/Photo/41243../GMPT/Pramanptr/41243प्रतीक्षा मधुकर यादवकरमाळे16/06/19998888954375 View फोटो प्रमाणपत्र
14 35349../GMPT/Photo/35349../GMPT/Pramanptr/35349चंद्रकांत श्रीरंग गुंडगेकरूंगली01/01/1982  View फोटो प्रमाणपत्र
15 34663../GMPT/Photo/34663../GMPT/Pramanptr/34663प्राजक्ता दिलीप पाटीलकांदे01/06/1977  View फोटो प्रमाणपत्र
16 34825../GMPT/Photo/34825../GMPT/Pramanptr/34825इंदुबाई रंगराव चिंचोलेकांदे01/01/1975  View फोटो प्रमाणपत्र
17 34789../GMPT/Photo/34789../GMPT/Pramanptr/34789सचिन बाबासो पाटीलकांदे25/02/1992  View फोटो प्रमाणपत्र
18 16049../GMPT/Photo/16049../GMPT/Pramanptr/16049Pandurang Sondulkarकिनरेवाडी01/06/1963  View फोटो प्रमाणपत्र
19 20163../GMPT/Photo/20163../GMPT/Pramanptr/20163राहुल मोहन उबाळेकाळुंद्रे20/11/20029096879037 View फोटो प्रमाणपत्र
20 20985../GMPT/Photo/20985.jpg../GMPT/Pramanptr/20985संभाजी शंकर नाईककुसळेवाडी01/07/19719970254582 View फोटो प्रमाणपत्र
21 17273../GMPT/Photo/17273../GMPT/Pramanptr/17273दिनकर बंडू माळीखेड28/08/19619604926318 View फोटो प्रमाणपत्र
22 22111../GMPT/Photo/22111../GMPT/Pramanptr/22111अश्विनी शिवाजी पाटीलखिरवडे07/08/19988600332859 View फोटो प्रमाणपत्र
23 19565../GMPT/Photo/19565../GMPT/Pramanptr/19565बाळू सीताराम जाधवखिरवडे01/01/19499922308748 View फोटो प्रमाणपत्र
24 44982../GMPT/Photo/44982../GMPT/Pramanptr/44982प्रणव संजय सावंतखुजगाव-7718070355 View फोटो प्रमाणपत्र
25 44984../GMPT/Photo/44984../GMPT/Pramanptr/44984प्रणव संजय सावंतखुजगाव01/07/2005  View फोटो प्रमाणपत्र
26 13886../GMPT/Photo/13886../GMPT/Pramanptr/13886रोहिणी विलास सावंतखुजगाव28/09/19988275659639 View फोटो प्रमाणपत्र
27 18151../GMPT/Photo/18151../GMPT/Pramanptr/18151कविता आनंदराव पाटीलगिरजवडे01/07/19849922164650 View फोटो प्रमाणपत्र
28 20759../GMPT/Photo/20759../GMPT/Pramanptr/20759भिकाजी तालमा दरगडेगिरजवडे02/06/19709403149452 View फोटो प्रमाणपत्र
29 22824../GMPT/Photo/22824../GMPT/Pramanptr/22824सुशांत संजय दरगडेगिरजवडे19/10/20037588619462 View फोटो प्रमाणपत्र
30 33717../GMPT/Photo/33717../GMPT/Pramanptr/33717रोहन अरुण कवडेगिरजवडे02/01/20029403184223 View फोटो प्रमाणपत्र
31 23318../GMPT/Photo/23318../GMPT/Pramanptr/23318लक्ष्मीबाई आनंदा मुळीकगिरजवडे01/01/19567620486031 View फोटो प्रमाणपत्र
32 11656../GMPT/Photo/11656../GMPT/Pramanptr/11656सरिता शिवाजी पवारचरण01/06/19887758995685 View फोटो प्रमाणपत्र
33 11160../GMPT/Photo/11160../GMPT/Pramanptr/11160सर्जेराव चंदु पाटीलचिंचोली15/06/19819921013569 View फोटो प्रमाणपत्र
34 15716../GMPT/Photo/15716../GMPT/Pramanptr/15716sani tanaji sakateचिंचोली13/12/19977841826198 View फोटो प्रमाणपत्र
35 15816../GMPT/Photo/15816../GMPT/Pramanptr/15816sangita chandru pavarचिंचोली18/10/19789921460316 View फोटो प्रमाणपत्र
36 15904../GMPT/Photo/15904../GMPT/Pramanptr/15904lakshmi ganapati mohiteचिंचोली04/03/19789545207958 View फोटो प्रमाणपत्र
37 6845../GMPT/Photo/6845.jpg../GMPT/Pramanptr/6845.jpgरवि तानाजी सकटेचिंचोली21/02/19967841826198 View फोटो प्रमाणपत्र
38 6361../GMPT/Photo/6361.jpg../GMPT/Pramanptr/6361.jpgयुवराज नारायण दळवीचिंचोली07/05/19819767132296 View फोटो प्रमाणपत्र
39 15548../GMPT/Photo/15548../GMPT/Pramanptr/15548इंद्रनील शिवाजी पाटीलचिखली-9890127744 View फोटो प्रमाणपत्र
40 36018../GMPT/Photo/36018../GMPT/Pramanptr/36018अनुज अरविंद पाटीलचिखली01/01/20029673614549 View फोटो प्रमाणपत्र
41 33503../GMPT/Photo/33503../GMPT/Pramanptr/33503मुकुंदा बाळकृष्ण लोहारसागाव10/06/19748975111793 View फोटो प्रमाणपत्र
42 10618../GMPT/Photo/10618../GMPT/Pramanptr/10618उषा दीपक देवकरसागाव15/03/19867083547661 View फोटो प्रमाणपत्र
43 5801../GMPT/Photo/5801.jpg../GMPT/Pramanptr/5801मंगल सदाशिव जरगसागाव15/05/19669764856969 View फोटो प्रमाणपत्र
44 42072../GMPT/Photo/42072../GMPT/Pramanptr/42072काजल पोपट चिंचवडेतडवळे-  View फोटो प्रमाणपत्र
45 42082../GMPT/Photo/42082../GMPT/Pramanptr/42082रेखा दादा दाभाडेतडवळे-  View फोटो प्रमाणपत्र
46 42083../GMPT/Photo/42083../GMPT/Pramanptr/42083संध्या दादा दाभाडेतडवळे-  View फोटो प्रमाणपत्र
47 42085../GMPT/Photo/42085../GMPT/Pramanptr/42085दादा भाऊ दाभाडेतडवळे-  View फोटो प्रमाणपत्र
48 42086../GMPT/Photo/42086../GMPT/Pramanptr/42086नामदेव दादू सुतारतडवळे-  View फोटो प्रमाणपत्र
49 42094../GMPT/Photo/42094../GMPT/Pramanptr/42094दीपाली दादासो दाभाडेतडवळे-  View फोटो प्रमाणपत्र
50 8264../GMPT/Photo/8264../GMPT/Pramanptr/8264नंदकुमार शामराव मोरेदेववाडी10/05/19769823901411 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : सर्व दिव्यांगत्वाचा प्रकार : मुकबधीर
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 सागर सदाशिव माळीअंत्री बुद्रुक- 
2 अश्विनी राजाराम बाबरआरळा29/08/1991 
3 रोहन सुरेश शिंदेऔंढी14/03/20019766825527
4 सरसाबाई ज्ञानू ताटेबांबवडे01/01/19597773970953
5 शकील महमंद मुल्लाकोकरुड02/06/19829689838212
6 विजय कृष्णा कवरकोकरुड01/06/19819960166275
7 सायली राजेंद्र सुतारकोकरुड12/01/20019970524652
8 शिवानी राजेंद्र सुतारकोकरुड12/10/20019970524652
9 पूनम सुभाष कासारकोकरुड02/02/1998 
10 दत्तात्रय महादेव नांगरेकोकरुड01/02/1982 
11 Pooja Ashok Desaiकदमवाडी09/06/19959967618150
12 सुवर्णा सर्जेराव चव्हाणकरमाळे03/04/1985 
13 प्रतीक्षा मधुकर यादवकरमाळे16/06/19998888954375
14 चंद्रकांत श्रीरंग गुंडगेकरूंगली01/01/1982 
15 प्राजक्ता दिलीप पाटीलकांदे01/06/1977 
16 इंदुबाई रंगराव चिंचोलेकांदे01/01/1975 
17 सचिन बाबासो पाटीलकांदे25/02/1992 
18 Pandurang Sondulkarकिनरेवाडी01/06/1963 
19 राहुल मोहन उबाळेकाळुंद्रे20/11/20029096879037
20 संभाजी शंकर नाईककुसळेवाडी01/07/19719970254582
21 दिनकर बंडू माळीखेड28/08/19619604926318
22 अश्विनी शिवाजी पाटीलखिरवडे07/08/19988600332859
23 बाळू सीताराम जाधवखिरवडे01/01/19499922308748
24 प्रणव संजय सावंतखुजगाव-7718070355
25 प्रणव संजय सावंतखुजगाव01/07/2005 
26 रोहिणी विलास सावंतखुजगाव28/09/19988275659639
27 कविता आनंदराव पाटीलगिरजवडे01/07/19849922164650
28 भिकाजी तालमा दरगडेगिरजवडे02/06/19709403149452
29 सुशांत संजय दरगडेगिरजवडे19/10/20037588619462
30 रोहन अरुण कवडेगिरजवडे02/01/20029403184223
31 लक्ष्मीबाई आनंदा मुळीकगिरजवडे01/01/19567620486031
32 सरिता शिवाजी पवारचरण01/06/19887758995685
33 सर्जेराव चंदु पाटीलचिंचोली15/06/19819921013569
34 sani tanaji sakateचिंचोली13/12/19977841826198
35 sangita chandru pavarचिंचोली18/10/19789921460316
36 lakshmi ganapati mohiteचिंचोली04/03/19789545207958
37 रवि तानाजी सकटेचिंचोली21/02/19967841826198
38 युवराज नारायण दळवीचिंचोली07/05/19819767132296
39 इंद्रनील शिवाजी पाटीलचिखली-9890127744
40 अनुज अरविंद पाटीलचिखली01/01/20029673614549
41 मुकुंदा बाळकृष्ण लोहारसागाव10/06/19748975111793
42 उषा दीपक देवकरसागाव15/03/19867083547661
43 मंगल सदाशिव जरगसागाव15/05/19669764856969
44 काजल पोपट चिंचवडेतडवळे- 
45 रेखा दादा दाभाडेतडवळे- 
46 संध्या दादा दाभाडेतडवळे- 
47 दादा भाऊ दाभाडेतडवळे- 
48 नामदेव दादू सुतारतडवळे- 
49 दीपाली दादासो दाभाडेतडवळे- 
50 नंदकुमार शामराव मोरेदेववाडी10/05/19769823901411
51 निशांत फंदू शेंडगेदेववाडी14/03/20029075427169
52 मालन रामचंद्र खोतदेववाडी01/01/19847083112400
53 अभिताई रामचंद्र खोतदेववाडी02/06/19667066908466
54 अर्चना रमेश खोतदेववाडी07/12/19989823295330
55 सुनील सखाराम सुतारनाठवडे01/01/1975 
56 दादासो बाळू पाटीलप. त. वारूण- 
57 अजित तुकाराम येळवेभैरेवाडी18/10/19969405553178
58 अंजना मारुती मानेबिऊर10/02/1962 
59 पांडुरंग सयाजी निर्मलेबिऊर17/09/1953 
60 नंदाताई भागवत लोहारबिऊर01/01/1980 
61 संपत गणपत नलवडेपाचुंब्री01/01/1958 
62 अनय सचिन कुरणेभाटशिरगाव-7386627124
63 वर्षा रामचंद्र सोनटक्केभाटशिरगाव12/11/19969765716057
64 जयसिंग पांडुरंग कुरणेभाटशिरगाव01/06/19619921815531
65 जयसिंग गानू देसाईभाटशिरगाव-9527787832
66 भगवान जगन्नाथ मोरेभाटशिरगाव17/07/19899763521068
67 अक्षदा शंकर लोहारपाडळी20/07/20069657517152
68 प्रदीप विठ्ठल पाटीलपाडळी31/08/19899730883306
69 विक्रम प्रताप पाटीलपाडळी15/07/1993 
70 सारंग आनंद पावलेपावलेवाडी- 
71 अर्चना प्रांजळ कांबळेबिळाशी23/08/19949623478344
72 प्रांजळ सूर्यकांत कांबळेबिळाशी22/08/19859623478344
73 सखुबाई नामदेव पवारबिळाशी01/06/19618888420500
74 शिवाजी लक्ष्मण देशमानेबिळाशी01/01/19639922154740
75 सुलोचना ज्ञानू साठेबिळाशी15/05/19599604916805
76 अनुसया भगवान मस्केबिळाशी19/06/19649096633167
77 वसंत गणपती पोतदारबिळाशी14/02/19609545929084
78 Bhagutai Pandu Gaykawadफुफिरे03/07/19529822904856
79 Vivek Ganpati Khilareफुफिरे21/07/19727769906316
80 अश्विनी शंकर सुताररेड17/09/19849604877924
81 समीक्षा नारायण पाटीलमणदूर10/01/20109970829812
82 किरण रघुनाथ गवानेमोहरे01/03/19909527717403
83 बाळू तुकाराम पाटीलयेळापूर09/11/19568652694920
84 आशिष अशोक पवारयेळापूर-9503808292
85 शोभा किसन पाटीलयेळापूर19/11/19767028518384
86 अक्षय जयवंत तांबटयेळापूर19/04/20027378473185
87 हरिबा लाला चव्हाणयेळापूर01/06/19589552399398
88 अकबर बाबू मोकाशीयेळापूर01/06/19609420676874
89 मंगल शंकर आटूगडेयेळापूर-9503808412
90 पांडुरंग चंद्रू कात्रेयेळापूर01/06/19419767003453
91 नागनाथ चंद्रू कात्रेयेळापूर01/01/1949 
92 चंद्रकांत श्रीरंग गुंडगेमराठेवाडी10/01/1982 
93 शालाबाई दगडू आगरेमांगले-8888547162
94 मानसिंग यशवंत कदममांगले01/01/19599545153785
95 शुभांगी संजय शेवडेमांगले01/06/19939011047581
96 संजय बापू शेवडेमांगले11/06/19919011047581
97 सार्थक अविनाश इंगवलेमांगले20/04/20149561561343
98 अश्विनी दिलीप तोडकरमांगले16/04/2001 
99 धनाजी वसंत बेगडेरांजणवाडी19/03/19859763334591
100 सर्जेराव शंकर पाटीलरिळे01/06/19719657810252
101 सुजाता आकाराम आढावरिळे01/06/19789975003728
102 महेंद्र आकाराम आढावरिळे30/06/19749975003728
103 राजेश आकाराम आढावरिळे01/06/19749975003728
104 Sayali Rajendr Sutarमाळेवाडी12/10/20019527718047
105 Shivani Rajendr Sutarमाळेवाडी12/10/20019527718047
106 संजूताई रामचंद्र घेवदेवाकूर्डे खु.25/05/19697507418834
107 भिमराव दूर्गा नलवडेवाकूर्डे खु.22/08/19657378875751
108 Shashikala Baban Kambleवाकूर्डे बु.-9637522875
109 जयवंत आनंदा जाधववाडीभांगाई01/01/1983 
110 रामचंद्र विष्णू भोसलेशिरशी01/06/19567410561733
111 निलेश बाबुराव शेवाळेशिरशी21/01/19848898204962
112 कोमल NLESH शेवाळेशिरशी20/06/19918689204962
113 सिंधुताई किसान शिंदेशिरशी-7758923040
114 अभिषेक प्रदीप वायदंडेशिरशी08/10/20047791346423
115 पूजा प्रदीप वायदंडेशिरशी20/03/2001 
116 सुरेखा बंडा महिंदशिरशी- 
117 नंदा अशोक देसाईशिवारवाडी- 
118 प्रतीक मारुती बोरगेवाकाईवाडी12/08/20017757912940
119 अमोल ज्ञानदेव घागरेघागरेवाडी04/05/19909403309590
120 रमा सुरेश नांगरेऐतवडे खुर्द02/12/2008 
121 रेश्मा सुरेश नांगरेऐतवडे खुर्द03/06/2005 
122 मन्सूर मौला मुल्लाऐतवडे खुर्द01/06/19729552985074
123 प्रतिक किरण पाटीलऐतवडे खुर्द19/10/20109421225293
124 आराधना अमोल साठेऐतवडे खुर्द13/10/2011 
125 भरत माणिक यादवओझर्डे- 
126 दत्तात्रय बाबासो पाटीलओझर्डे01/06/19708805416524
127 सुरज संजय पाटीलओझर्डे23/06/19997709425271
128 शिल्पा भरत यादवओझर्डे20/05/19907263821408
129 शिवाजी चंदन गावडेओझर्डे01/01/19489850592837
130 भगतसिंह मोहन पाटीलओझर्डे04/01/19898888130694
131 माधुरी विलास महिंदकुंडलवाडी01/07/19979766944614
132 सुनीता दिलीप वाडेकरकुंडलवाडी-9822857157
133 प्रदीप जयवंत पाटीलकुंडलवाडी04/05/20049623319822
134 महादेव विष्णू रसाळकुंडलवाडी-7798625523
135 अरविंद तानाजी वायदंडेकुंडलवाडी25/10/19939146488353
136 जयकर शंकर कदमकेदारवाडी01/06/1966 
137 आत्माराम दत्तू मानेकेदारवाडी01/06/19569860511394
138 साजिद मुस्तफा मगदूमकामेरी01/07/19829975532617
139 अमोल दादासो फोंडेकामेरी09/05/19928605146623
140 जयश्री संतोष माळीकामेरी01/06/19729028737413
141 निलेश शिवाजी पाटीलकामेरी20/05/19889730710655
142 जयश्री महेश पाटीलकामेरी04/10/19919730710655
143 महेश शिवाजी पाटीलकामेरी24/02/19869730710655
144 सुभाष कृष्णा परीटकामेरी01/06/19798600169021
145 राजरतन अर्जुन आढावकामेरी13/06/19989730475326
146 मारुती कृष्णा परीटकामेरी01/06/19768600169021
147 लालासो आबा मानेकामेरी01/06/19819096537020
148 मेघा निलेश पाटीलकामेरी01/06/19919730710655
149 आफ्रिन जावेद पिरजादेकरंजवडे13/12/20087770082198
150 वैशाली सदाशिव गुरवकरंजवडे13/11/19819923474919
151 अभिषेक छगन कांबळेकरंजवडे20/09/20017083827628
152 कृष्णात जगन्नाथ पाटीलकरंजवडे01/01/1984 
153 दिपाली संदीप पाटीलकरंजवडे17/10/19908888639807
154 शंकुतला सिताराम सातपुतेकुरळप01/06/19469156067693
155 संध्या आनंदा वायदंडेकुरळप04/05/1989 
156 शरद दत्तात्रय वायदंडेकुरळप17/11/1986 
157 पुष्पा सयाजी मानेकुरळप14/03/19817744035193
158 सयाजी बापू मानेकुरळप19/06/19817744035193
159 सुवर्णाचे बाळासो शिंदेकार्वे19/06/19877038767489
160 हणमंत प्रकाश लाडकारंदवाडी01/01/19859405555541
161 प्रतीक प्रल्हाद पाटीलकारंदवाडी08/04/20009130224974
162 अजित भूपाल खोतकारंदवाडी16/06/19609665914404
163 सन्मती सचिन पट्टेकरीकारंदवाडी01/01/19939422814594
164 संभाजी सीताराम रसाळकारंदवाडी01/06/1960 
165 माता लक्ष्मण व्हनमानेकारंदवाडी01/06/19918605175348
166 रुपाली भीमराव कामिरेकारंदवाडी01/06/19867745005205
167 महादेव बिराप्पा करेकारंदवाडी01/06/19988530475860
168 रोहित प्रदीप काळेकारंदवाडी01/07/20148888131873
169 भरत विठ्ठल लवटेकारंदवाडी12/02/19789762272601
170 संदीप तानाजी मानवरकारंदवाडी15/07/19827709513346
171 विष्णू कृष्णा सूर्यवंशीकाळम्मवाडी01/01/19508600922052
172 गणेश सदाशिव सूर्यवंशीकाळम्मवाडी01/06/20029096143544
173 आर्यन संदीप सावंतकाळम्मवाडी18/01/20019730321248
174 शशिकांत शिवाजी सावंतकाळम्मवाडी01/06/19879096948116
175 विश्वास निवृत्ती देसाईकाळम्मवाडी01/06/19787709357315
176 दिपाली विश्वास देसाईकाळम्मवाडी01/06/19867709357315
177 शामराव कृष्णा सूर्यवंशीकाळम्मवाडी01/06/19488390015241
178 पद्मावती दत्तात्रय माळीकाकाचीवाडी01/07/19799860157780
179 स्नेहल राहुल साळुंखेकणेगाव09/06/19939561828494
180 राहुल राजाराम साळुंखेकणेगाव18/10/19859561828494
181 मंदाकिनी भीमराव पाटीलकापूसखेड06/09/19789850014199
182 अश्विनी सुनील पाटीलकापूसखेड12/02/19909545512925
183 सुनील अशोक पाटीलकापूसखेड11/11/19859623915932
184 संग्राम अशोक शेटकेकासेगाव31/01/20099552716494
185 शिला अशोक शेतकेकासेगाव01/06/1980 
186 अक्षय राजेंद्र संडेकासेगाव08/02/1999 
187 छाया आनंदा पाटीलकासेगाव- 
188 तुषार बाळकृष्ण वायदंडेकासेगाव- 
189 मालन प्रवीण जाधवकासेगाव01/10/1991 
190 यशोदा सुनील रणदिवेकासेगाव- 
191 शिवाजी ज्ञानू कुंभारकासेगाव01/06/1951 
192 अर्पिता दत्तात्रय खंडागळेकासेगाव26/02/2012 
193 आयुष्य दत्तात्रय खंडागळेकासेगाव11/03/2009 
194 सुनीता शिवाजी खंडागळेकासेगाव01/06/1972 
195 दिग्विजय बाबुराव गावडेकासेगाव01/10/1990 
196 पूनम विश्वास बोडरेकासेगाव26/03/2013 
197 अनिता काशिनाथ पाटसुतेकासेगाव- 
198 दादासो कृष्णा पाटीलकासेगाव- 
199 शुभम प्रवीण गायकवाडकिल्ले मच्छिंद्रगड30/12/20079881878702
200 विनोद विजय कदमकिल्ले मच्छिंद्रगड25/09/19859822220010
201 प्रमोद पांडुरंग निकमकिल्ले मच्छिंद्रगड14/05/20017083393982
202 सुखदेव सिद्राम एडकेकोरेगाव-9166275944
203 दीपाली सुखदेव एडकेकोरेगाव10/06/19939766875944
204 भीमराव रावसाहेब दावनेकोरेगाव06/06/19779503433274
205 अमित शंकर खरातखरातवाडी14/06/19839657333775
206 कृष्णात जनार्दन वाटेगावकरखरातवाडी22/08/19818608700171
207 आकाशी कृष्णात वाटेगावकरखरातवाडी10/04/19879970172629
208 प्रियांका अनिल शिंदेगाताडवाडी01/06/19819175860302
209 राजेश बाबसो शिंदेगाताडवाडी17/02/20017385866180
210 सिंधुताई रंगराव पाटीलगोटखिंडी11/01/19639970701773
211 शिवप्रसाद संजय लोंढेगोटखिंडी17/08/19999890995730
212 केदार अरुण पाटीलगोटखिंडी10/09/19999561365452
213 भारती तानाजी पाटीलगोटखिंडी-9921723006
214 विष्णू आनंदा गायकवाडगोटखिंडी01/06/1968 
215 नम्रता अर्जुन चव्हाणगौंडवाडी27/06/1997 
216 सर्जेराव राजाराम चव्हाणगौंडवाडी01/05/1958 
217 मंगल आनंदा गावडेचिकूर्डे01/01/19739822676420
218 रंजना आनंदा वगरेचिकूर्डे-9049647379
219 छाया दिलीप पांढरबळेचिकूर्डे01/06/19849730276485
220 ऋषिकेश राजाराम निकमजुनेखेड15/07/20007743885896
221 भारती संदीप गायकवाडजक्राईवाडी10/10/19987798727393
222 स्वाती कुमार बांदलजांभुळवाडी07/05/19839527901858
223 मारुती दत्तू कांबळेठाणापूडे 01/01/1981 
224 प्रणव kuldip खोतडोंगरवाडी02/03/20039011768390
225 Namdev Tukaram Tombareडोंगरवाडी- 
226 धनाजी आत्माराम मानेढवळी03/10/19828698645442
227 धनश्री धनाजी मानेढवळी20/01/19919561271129
228 वैशाली संताजी पाटिलढवळी01/01/19837410196648
229 संताजी शिवाजी पाटीलढवळी01/01/19778605714827
230 हिराबाई आबाजी मानेताकारी02/04/1961 
231 सुवर्णा तानाजी आयवालेताकारी-9970030829
232 विनायक रामचंद्र चौगलेतांदुळवाडी07/03/20047709857410
233 काजल कुमार लट्ठेतांदुळवाडी22/08/19969545312524
234 संगीत विलास पाटीलतांबवे12/04/19759960013247
235 रिहाना मन्सूर शेखतांबवे25/11/20027744822407
236 साधू/सहदेव मारुती केसकरतांबवे01/01/19609921119937
237 सुभद्रा शंकर परीटदुधारी01/01/19537887483554
238 मुमताज कोंडीबा तांबोळीदुधारी01/06/19479822735616
239 साक्षी सिंही खोतढगेवाडी22/05/20067448218733
240 रंजना शिवाजी सावंतढगेवाडी01/06/19769420674776
241 सुशीला मारुती कुंभारनेर्ले-9623527624
242 अभिषेक शरद पाटीलनेर्ले14/12/20049503629007
243 मयुरी अजित कांबळेनेर्ले01/01/19989850931109
244 मालन विठ्ठल शिदनेर्ले07/04/19519975918961
245 विलास बाजीराव पाटीलनेर्ले01/01/19849503534906
246 मधुकर रंगराव पाटीलनेर्ले01/01/19659970912243
247 स्नेहल संभाजी साळुंखेनेर्ले09/06/19938888510212
248 शिवकन्या गजानन पाटीलनेर्ले01/01/19869145049534
249 रोहित संभाजी साळुंखेनेर्ले21/01/19988888510212
250 चंपावती कुमार गुरवनेर्ले01/01/19727387611354
251 अश्विनी अर्जुन जाधवनेर्ले29/12/19899189251393
252 शंकर तुकाराम मानेनेर्ले01/01/19539689834506
253 दिलीप शकणार मदनेनरसिंहपूर29/03/1975 
254 नम्रता दिलीप साळुंखेनरसिंहपूर31/10/20038007207274
255 अंजना संजय गायकवाडनरसिंहपूर01/01/19689922147613
256 कृष्णजली केदारनाथ बळिवंतनरसिंहपूर07/03/20149657819242
257 दस्तगीर इमाम मुलाणीनरसिंहपूर01/01/19729823755056
258 रूपा प्रवीण कुंभारनरसिंहपूर04/04/19857387463507
259 पार्थ प्रवीण कुंभारनरसिंहपूर26/09/20097387463507
260 प्रवीण पोपट कुंभारनरसिंहपूर30/06/19837387463507
261 अजित शिवाजी चव्हाणनवेखेड02/08/19849822135650
262 अपर्णा सदाशिव पवारनवेखेड-7798710251
263 चिंगूबाई भीमराव पाटीलनागाव01/01/19407774993350
264 अरुण आण्णासो देशपांडेनागाव-9923157179
265 रघुनाथ दत्तू पाटीलनागाव01/01/19457350874082
266 माधुरी मधुकर नायकलनायकलवाडी02/05/19838806350606
267 दगडू दिपक सुपनेकरनायकलवाडी23/06/19918308426599
268 मयूर अजित चव्हाणपेठ23/08/19979503312731
269 अहमद सादिक ढगेपेठ11/12/19908482913603
270 प्रवीण आनंदराव कदमपेठ01/07/19819503538687
271 मुक्ताबाई दशरथ आवळेपोखर्णी01/06/19577559378212
272 विलास बाबू पोखर्णीकरपोखर्णी01/06/19418408026190
273 अधिकाराव सदाशिव पाटीलपोखर्णी11/03/1969 
274 बजरंग मारुती पाटीलपोखर्णी-7507033199
275 शिवतेज रावसाहेब खोतफार्णेवाडी(शिगाव)10/05/20059503070919
276 संभाजी आप्पासो फाळकेफाळकेवाडी01/05/19797387798023
277 सुनंदा लक्ष्मण जाधवफाळकेवाडी01/06/19859096638847
278 उत्तमराव शिवाजी कांबळेबहे16/02/1984 
279 दिनकर बाबू खोतबहादुरवाडी01/01/19529096517230
280 सुनीता प्रकाश खटावकरबहादुरवाडी21/05/1983 
281 प्रियंका बाळकृष्ण पाटीलबागणी20/03/19739130823890
282 आशा वसंत सरफदारबागणी01/06/19658600127983
283 वैशाली वसंत मोठेबागणी01/06/19858308191115
284 संजय भालचंद्र फिरतसिंगबागणी01/01/19689860594459
285 विवेक maruti पांढरेबागणी18/07/19879766389050
286 प्रणित प्रमोद जाधवबिचूद23/12/19968379966393
287 स्नेहा तानाजी कोळेकरबोरगाव08/11/20079764810528
288 वैशाली गणपती वाटेगावकरबोरगाव01/06/19829766704925
289 विमल तुकाराम पवारबोरगाव01/06/19638888126247
290 दिलीप ragunath पाटीलबोरगाव08/02/19689890027250
291 शोभा श्रीकांत भालेकरबोरगाव16/01/19859975001376
292 बाळूताई गणपती वाटेगावकरबोरगाव31/05/19529766704925
293 सुजाता महादेव पाटीलबोरगाव01/06/19849766804852
294 विकास साहेबराव डुबलबोरगाव08/07/19769623609367
295 सारिका संतोष निकमभटवाडी 20/03/20069130939928
296 येसाबाई दगडू शिंदेभटवाडी 01/06/19498605784179
297 शालाबाई पांडुरंग सुतारभडकिंबे 01/01/19559764327741
298 शितल कृष्णात पाटीलभडकिंबे 25/10/20059890649543
299 मारुती तानाजी लोंढेभडकिंबे - 
300 नीता संजय घाडगेभवानीनगर19/04/19878975308586
301 वैशाली बाबुराव खोतमरळनाथपूर01/06/19837721834362
302 कोमल अशोक खोतमरळनाथपूर25/11/19979881250287
303 अश्विनी रवींद्र कचरेमरळनाथपूर28/09/19929527514692
304 सुधीर हिंदुराव पवारमरळनाथपूर11/06/19919098765761
305 रवींद्र शंकर थोरातमरळनाथपूर06/08/20009922493324
306 Padmini Shivaji Fhatakमसुचीवाडी16/08/19689970223998
307 Shobha Chandrkant Kabadeमसुचीवाडी-9960440373
308 तेजल उत्तम कदममहादेववाडी17/12/19989657844807
309 हजरतबी अब्दुल मुल्लामहादेववाडी01/06/19349890983245
310 कृष्णात आनंदा यादवमहादेववाडी04/09/19619119442924
311 नयना तुकाराम खोतमहादेववाडी24/08/19868975797320
312 तुकाराम सर्जेराव मदनेमाणिकवाडी19/09/19928888909954
313 सायली संदीप खबालेमालेवाडी06/05/20108551026876
314 कल्पना शिवाजी गुरवमालेवाडी- 
315 शंकर रामचंद्र मानेमालेवाडी14/10/1955 
316 रमेश शामराव क्षीरसागरमालेवाडी01/01/19719604478768
317 अभिजीत बाळासो कुंभारमिरजवाडी03/06/19917350046867
318 पांडुरंग रामचंद्र मानेमिरजवाडी13/02/19499623696002
319 सखाराम रामचंद्र मानेमिरजवाडी01/06/19559623696002
320 वसंत संभाजी मालीयेडेनिपाणी-7745892967
321 दिग्विजय जालिंदर थोरातयेडेनिपाणी08/09/20069890504935
322 कमल यशवंत पाटीलयेडेनिपाणी-9764809980
323 प्रवीण संजय साळूंखेयेडेनिपाणी03/12/19929921751164
324 नवनाथ जगन्नाथ श्रीरामयेडेनिपाणी-7776921099
325 चिंगूताई तानाजी थोरातयेडेनिपाणी01/01/19767756039598
326 सिद्धी तानाजी पाटीलयेडेनिपाणी30/06/20088308011450
327 प्रज्ञा संजय पाटीलयेडेनिपाणी15/07/19869766969641
328 प्रमोद सावंता माळीयेडेनिपाणी21/06/19959503690625
329 नंदिनी जयवंत नरळेयेडेनिपाणी01/06/19829730599637
330 बिरू विठू रास्करयेडेनिपाणी01/06/19569922555310
331 सत्यवती सुनील पाटीलयेडेनिपाणी13/05/20059860845752
332 राजवर्धन शिवाजी पाटीलयेडेनिपाणी28/07/20118600423746
333 सावित्री विष्णू पाटीलयेडेनिपाणी01/06/1979 
334 मैना राजाराम चौगुले (साळुखे )येडेनिपाणी27/08/1992 
335 प्राजक्ता खंडेराव जाधवयेडेनिपाणी04/06/20059623951815
336 विकास दिनकर पाटीलयेडेमच्छिंद्र09/08/19787028233163
337 पांडुरंग खेमाजी काळेयेलूर17/04/19428530495330
338 इम्रान रियाज लाटकरयेलूर12/04/19987066096706
339 वैशाली कृष्णात पाटीलयेलूर14/08/1984 
340 इरफान आयुब आत्तारयेलूर01/06/19939970882099
341 अश्विनी मोहन पवारयेलूर05/10/1992 
342 प्रज्ञा संजय शिनगारेयेलूर19/09/20019561853548
343 सम्राट रविंद्र खिल्लारेयेलूर05/06/20019764543836
344 निर्मला प्रकाश शिणगारेयेलूर01/06/19699665871534
345 मधुकर नारायण येवलेयेवलेवाडी- 
346 सर्जेराव तुकाराम जगतापयेवलेवाडी01/01/19559273688109
347 आत्माराम NARAYAN येवलेयेवलेवाडी01/06/19327745865908
348 आदित्य निलेश गोंदीलरेठरेहरणाक्ष20/07/20057709588464
349 उज्वला नारायण लोंढेरेठरेहरणाक्ष01/06/1989 
350 प्रियांका संभाजी पाटीलरेठरेधरण27/10/20078390105776
351 अर्जुन आकाराम पाटीलरेठरेधरण01/06/1978 
352 शोभा शिवाजी महिन्दरेठरेधरण07/03/19747588587241
353 इंदुताई आण्णा कदमरेठरेधरण01/06/19689096758700
354 विद्या हणमंत पाटीलरेठरेधरण- 
355 सागर सुदाम घेवंदेरेठरेधरण02/04/19918379957045
356 वसंत गणपती मुडेरोझावाडी10/10/19458805634510
357 रवींद्र शंकर मुडेरोझावाडी27/06/19808275265888
358 शंकर गणपती मुडेरोझावाडी10/10/19458275265888
359 विद्या गणेश पिसाळलवंडमाची10/07/19849673873395
360 शामराव तुकाराम पाटीललाडेगाव 01/06/19489404890850
361 राजवर्धन राहुल कांबळेलाडेगाव 06/09/20099921446268
362 सुरेखा विश्वास मदनेलाडेगाव 01/06/19748530438185
363 नीलम अभिजीत निंबाळकरलाडेगाव 08/01/19928698232406
364 अभिजित सर्जेराव निबाळकरलाडेगाव 25/08/19858007376116
365 जयवंत गणपती शिरवाडकरवाटेगाव06/06/19468421845765
366 उषा तानाजी देसाईवाटेगाव-8482857812
367 महेश सतीश साळुंखेवाटेगाव01/06/20049665714242
368 वैशाली दत्तात्रय नलवडेवाटेगाव11/05/19739822813060
369 भगवान शंकर साठेवाटेगाव01/06/19567350911770
370 अतुल बंडा साठेवाटेगाव01/06/19908625046904
371 आकाश चंद्रकांत सकटेवाटेगाव06/07/19969765673895
372 जगन्नाथ शंकर साठेवाटेगाव01/05/19649730794566
373 सुशांत भानुदास वाघवाघवाडी04/04/19977447596849
374 जयश्री श्रीरंग मालुगडेवाघवाडी07/06/19769075752612
375 अर्चना संदीप कांबळेवाळवा10/10/19909823097483
376 आक्काताई सुभाष पाटीलवाळवा01/06/19598605331678
377 जयसिंग आनंदराव थोत्रातवाळवा01/06/19959096768261
378 जाहिद दस्तगीर शेखवाळवा01/01/19778177920783
379 वैशाली रामचंद्र डांगेवाळवा24/02/1986 
380 बाजीराव नामदेव कुंभारवाळवा01/01/19599970311858
381 सुनंदा विशाल जाधववाळवा08/09/1998 
382 अमोल प्रकाश शेळकेवाळवा26/05/19878483051240
383 गौरी प्रकाश कानडेवाळवा05/09/20089881857986
384 विशाल वसंत जाधववाळवा04/12/1992 
385 सागर नामदेव डाकरेवाळवा09/12/19909764954579
386 सारिका सागर डकरेवाळवा01/01/19939764954679
387 स्वप्नाली संपत माळीवाळवा01/01/19879975553305
388 संपत हौसेराव माळीवाळवा11/06/19859975553305
389 संतोष नामदेव डकरेवाळवा19/09/19809975163153
390 दिपक शामराव थोरातवाळवा22/05/19939970131458
391 अश्विनी संतोष डकरेवाळवा-9975163153
392 दिलीप माली शुभमवाळवा09/01/2000 
393 शुभम दिलीप माळीवाळवा09/01/2000 
394 सुजाता संदीप चव्हाणवाळवा16/03/1984 
395 हुरमतबी रहिमान नायकवडीवाळवा01/01/19529011188083
396 जंबू दादा हिंगणेवाळवा01/01/19489860446384
397 कुमार दादा हिंगणेवाळवा01/01/19959860446384
398 माया मनोज थोरातवशी01/08/19829925453345
399 वर्षा शामराव थोरातवशी-2350019920
400 शिवाजी हिंदुराव कदमवशी01/06/19709011810613
401 सागर जगन्नाथ कांबळेवशी09/10/19899860278243
402 मयूर दिलीप थोरातवशी15/01/20007507202229
403 बाळकाबाई पांडुरंग पाटीलवशी-7588058932
404 दत्तात्रय हणमंत मानेवशी06/07/19878698605510
405 त्रिवेणी दत्तात्रय मानेवशी-8698605510
406 अमित शामराव थोरातवशी17/02/19787350019920
407 भारती केशव जाधवविट्ठलवाडी07/08/19749665342131
408 अमित रामचंद्र भासरशिगाव01/06/19969421224134
409 अमर रामचंद्र भासरशिगाव01/06/19929421224134
410 प्रदीप भगवान पाटीलशिगाव01/01/19829823118914
411 सुवर्णा भिकाजी गायकवाडशिगाव15/06/19887218156395
412 हेमा अमर गायकवाडशिगाव12/01/19949604036021
413 सायमा महम्मदशरीफ इनामदारशिगाव02/12/20028552997000
414 अनिल गणपती पाटीलशिगाव01/06/19629595013733
415 मारुती दत्तू पाटीलशिगाव01/01/19529130209997
416 बाळासो हिंदुराव शिंदेशिरगाव 03/02/19589766265712
417 कलावती बाजीराव पाटीलशिरगाव -7798946378
418 भानुदास यशवंत हवलदारशिरगाव 10/05/19459975946557
419 मेहबूब सलीम शेखशिरटे10/05/19967387009851
420 दिनकर बाळासो देसाईशिरटे22/10/19827798897197
421 संजय शामराव मानेशिवपूरी 14/04/1996 
422 शिरमाबाई शामराव कांबळेसुरुल-9881928260
423 अक्षय पोपट पवारसुरुल19/07/20049503058172
424 विश्वास ` बबन कुंभारसाखराळे09/08/19749096487148
425 श्वेता उदय चव्हाणसाखराळे05/04/20008605058677
426 महादेव सट्टू भागवणावरसाखराळे21/04/19819689588688
427 रोहित रामचंद्र कुंभारसाखराळे20/07/19929881316347
428 नामदेव पांडुरंग हुबालेहुबालवाडी01/01/1990 
429 संभाजी मारुती हुबालेहुबालवाडी- 
430 सुरज कुमार भोसलेबावची04/11/19997410161770
431 संदीप शिवाजी चौगुलेबावची13/06/19927057967475
432 प्रशांत मनोजकुमार पाटीलबावची- 
433 प्रतीक अनिल भोसलेबावची27/03/20068530883551
434 सुनीता लक्समन रकटेबावची20/04/19798485809970
435 हर्षवर्धन धनाजी राऊतबावची24/02/20107558426645
436 अनुषं विजय काळेबावची-9730865798
437 भीमराव शंकरराव घोरपडेमर्दवाडी-9503701571
438 राजेंद्र बाळासो देशमुखमर्दवाडी20/06/19828408039151
439 रुपाली प्रदीप नलवडेआमणापूर01/06/19939096930543
440 ऋतुराज सतीश कदमआमणापूर15/04/2011 
441 शकील आयुब नदाफआमणापूर17/03/19879021885408
442 शबाना बादशहा मुजावरआमणापूर27/09/20019075865569
443 विशाल दिनकर मानेआंधळी-9623008827
444 शारदा कुमार कदमआंधळी01/01/1974 
445 सुहास युवराज पाटीलअंकलखोप01/05/19849823023619
446 दशरथ ज्ञानू पिसेअंकलखोप01/10/19649890146236
447 सरस्वती तातोबा खोतअंकलखोप05/04/19539604043033
448 अभिजित सुगंधा वायदंडेअंकलखोप04/06/19959921289424
449 चंपा बाळासो चौगुलेअंकलखोप01/01/19607709803701
450 शिवाप्पा दत्तात्रय कुराडेअंकलखोप01/01/19618055169432
451 किसान दादू सूर्यवंशीअंकलखोप20/07/19469921526933
452 सानिका सुधीर गायकवाडअंकलखोप29/11/20069623461941
453 अभिजित सुगंध वायदंडेअंकलखोप04/06/19959921289424
454 अविनाश शंकर यादवबांबवडे23/10/19977083217405
455 विवियान अनिल कांबळेबांबवडे05/05/20158378828993
456 पंकज जगन्नाथ माळीबांबवडे01/10/19849766396462
457 संगीता तमन्ना माळीबांबवडे22/08/19879766396462
458 दत्तात्रय आनंदा कांबळेभिलवडी01/06/19749765345010
459 मधुकर बाळू कांबळेभिलवडी01/06/19679767783033
460 नूरजहाँ `सिकंदर फकीरभिलवडी20/10/19809595908976
461 संजय राजाराम शिरतोडेभिलवडी स्टेशन02/04/19707756096621
462 राजेश्री संजय शिरतोडेभिलवडी स्टेशन13/03/19787756096621
463 बाळू दत्तू गावडेभ्रमनाळ01/06/19689158284804
464 रुपाली आप्पासो बंडगरभ्रमनाळ20/05/19909970661464
465 आशाराणी गणपती कांबळेबुर्ली10/06/19769767983158
466 सादिक उस्मानगनी इनामदारबुर्ली30/07/19779766342710
467 आयुष सुनील धाईंजेबुर्ली11/10/20149730252749
468 राणी विलास कांबळेबुर्ली05/03/19879960106553
469 गफूर बादशहा इनामदारबुर्ली05/05/19719156831775
470 शांतीनाथ आदिनाथ चौगुलेबुर्ली31/07/19758600498288
471 मगर नाबू खोतबुर्ली01/06/19479860857199
472 अजित दिलीप घाडगेबुर्ली- 
473 विकास गजानन पाटीलबुर्ली13/02/19959673699565
474 सुवर्णा हणमंत चस्व्हंबुरुंगवाडी02/06/19719975406861
475 संदीप संपत मानेचोपडेवाडी01/06/19799960165164
476 अनिता महादेव शेळकेचोपडेवाडी01/06/19709960165164
477 महेश सुनील मानेचोपडेवाडी12/09/19919579267672
478 प्रतिभा दिनकर मानेचोपडेवाडी01/06/19789970516008
479 रंगराव ज्ञानू मानेचोपडेवाडी01/06/19747038818043
480 संजय बरमु कांबळेधयारी10/12/19819689649265
481 दीपाली यलप्पा पवारधयारी15/07/19968888704749
482 संतोष संदीप काळेधयारी07/06/20059730799388
483 वर्षा शहाजी ऐवळेदुधांदी12/06/20019552357179
484 गुलाबशहा मुनीर मुजावरदुधांदी12/12/19947387584509
485 वैशाली रामचंद्र जाधवदुधांदी01/01/19879604659498
486 संजय रामचंद्र जाधवदुधांदी01/06/19729604659498
487 सुचिता सुरेश नलावडेदुधांदी02/12/1997 
488 अमित अधिकराव कांबळेघोगांव02/04/19967350769828
489 संकेत संजय सूर्यवंशीहजारवाडी23/06/20049404023722
490 राणीताई भानुदास यादवहजारवाडी01/06/19837709364964
491 सविता भानुदास यादवहजारवाडी01/06/19847709364964
492 स्नेहल संजय सूर्यवंशीहजारवाडी24/12/19969404023722
493 पूजा संजय यादवहजारवाडी04/01/19989404023722
494 गणेश अजित मगदूमखंडोबाचीवाडी15/01/20149011587649
495 लक्ष्मी तुकाराम गायकवाडखंडोबाचीवाडी16/12/19788888495590
496 मुकुंद संजय पाटीलखटाव24/01/19978806194970
497 रावसो नायकू पाटीलसुर्यगांव01/06/19769579161717
498 सुनीता रामचंद्र पाटीलकुंडल26/06/19719766687749
499 शोभा शहाजी शिंदेकुंडल01/06/1972 
500 सीमा दत्तात्रय सूर्यवंशीकुंडल01/06/19579970168825
501 सृष्टी दीपक सोळवंडेकुंडल25/01/20128637716526
502 तातोबा किसन मदनेकुंडल01/06/1996 
503 सुनीता वसंत मदनेकुंडल01/06/19859011604493
504 संतोष रामचंद्र लाडकुंडल23/03/19798888048052
505 salina erashad sutarमाळवाडी13/01/19978600739191
506 जैतुन सलीम शेखमाळवाडी21/10/1983 
507 संगिता महादेव कचरेमाळवाडी01/06/19839183298598
508 गणेश dayanand वायदंडेमाळवाडी24/12/19989158576749
509 संपत भाऊसाहेब पाटीलमोरले आर25/02/19738308183003
510 निसा शम्मू पठाणनागराळे12/11/20119850785186
511 मुस्कान शम्मू पठाणनागराळे30/05/20139850785186
512 विघ्नेश प्रकाश कांबळेनागठाणे15/01/20119975167802
513 कलंदर मौला संदेनागठाणे01/06/19687410174664
514 वनिता बाळासो केंगारनागठाणे05/02/19769970253821
515 सुरेश दादासो कोळीपुणदी तर्फ वाळवा01/06/1968 
516 कमल भिमराव पाटीलपुणदी तर्फ वाळवा01/01/19579860819199
517 संध्याराणी रविंद्र मदनेपुणदी तर्फ वाळवा02/02/20019665652707
518 संग्राम अशोक सावंतराडेवाडी20/05/19849209785498
519 Priyanka Mohan Jadhavराडेवाडी04/10/1999 
520 आशाराणी नारायण कांबळेरामानंदनगर15/12/19769730317224
521 कल्पना महादेव होमकररामानंदनगर10/03/19819637257582
522 सत्यव्वा भगवान नाईकरामानंदनगर10/12/19949595371971
523 तुकाराम काशिनाथ पाटीलरामानंदनगर07/09/19749552475688
524 नूरबी दस्तगीर पठाणरामानंदनगर01/06/19387261976165
525 अनुराधा श्रीकांत पाटीलरामानंदनगर25/11/19919970300860
526 आशिष प्रकाश आधाटेरामानंदनगर28/06/19979423404961
527 संजय शंकर सुताररामानंदनगर01/06/19758888377912
528 जयश्री जगन्नाथ लोहाररामानंदनगर10/11/19897720954476
529 राजाराम जगन्नाथ कदमरामानंदनगर01/06/19617709051212
530 प्रमोद बाळासाहेब पाटीलरामानंदनगर15/05/19847304458730
531 सुरज मच्छिन्द्रनाथ शिंदेसांडगेवाडी07/12/19989766607931
532 रुद्र दीपक गुरवसांडगेवाडी14/03/20138805844041
533 विशाल शिवाजी धाडगेसांडगेवाडी01/06/20109096520246
534 स्नेहा अशोक संकपाळसांडगेवाडी06/09/19989960542541
535 शालन विष्णु तांबटसावंतपूर23/06/19609922778583
536 अतुल भानुदास जाधवसावंतपूर01/06/19828275592517
537 बाळासो विष्णू तांबटसावंतपूर15/10/19749527792401
538 महंमदसादिक जावेद कुरेशीसावंतपूर03/10/20129767662226
539 रघुनाथ दत्तू साळुंखेतवदारवाडी01/06/19498275914602
540 कमल श्रीरंग कोळीतवदारवाडी01/06/19619665540558
541 संतोष राजाराम देवकेतवदारवाडी01/06/19887709845790
542 मारुती दामाजी पाटीलतुपारी01/04/1981 
543 साईगणेश सदाशिव तेलीवसगडे09/04/20028007233128
544 सुकुमार धोंडीराम गावडेवसगडे11/01/19833011922162
545 अमोल सुरेश सावंतवसगडे10/09/19888308440804
546 भगवान गणपती औटेविठ्ठलवाडी01/01/19429890928651
547 विशाल विठ्ठल पवारऐनवाडी05/08/19909146599616
548 विठ्ठल निवृत्ती पावरऐनवाडी01/06/19619146599616
549 सागर संपत पवारऐनवाडी01/01/20048007645772
550 धोंडीराम शहाजी जाधवआळसंद-8390119675
551 वैभव आखोंक खामकरआळसंद29/09/19849766148953
552 राजाराम शहाजी जाधवआळसंद-8390119675
553 किसान चिंतू पवारआळसंद01/06/19618308983931
554 संजय राजाराम पवारबलवडी बुद्रुक01/01/19689623723311
555 विशाल वसंत हनमरबलवडी बुद्रुक31/10/19859890200682
556 दिंगबर नाना इंगवलेबलवडी खुर्द13/03/19839049951211
557 रोहित राजाराम शिंदेबलवडी खुर्द09/02/19938007108160
558 मोहन पंतंगराव गायकवाडबलवडी खुर्द01/06/19679975789319
559 विजय नेताजी गवळीबलवडी खुर्द05/01/19819561954460
560 नागनाथ नाना इंगवलेबलवडी खुर्द-9049951211
561 सोमनाथ सुनील शिंदेबामणी03/06/20089975203028
562 राहुल बिरू शिंदेबामणी01/01/20027709743247
563 शंकर यलाप्पा कांबळेबानुरगड01/06/1970 
564 भास्कर रामराव जगतापभाग्यनगर01/06/19688888222829
565 विशाल अशोक मोहितेभाळवणी30/04/19969552196994
566 विरुपाक्ष गणपती जंगमभाळवणी01/06/19419860458832
567 भास्कर नारायण चव्हाणभाळवणी11/01/19559130993262
568 चंद्रकांत आप्पा कोळीभाळवणी06/01/19639975246512
569 इनायतुल्ला गुलाब शिकलगारभाळवणी28/12/1965 
570 शत्रुघ्न विठोबा सागरभांबर्डे01/11/19799657076272
571 रामचंद्र ज्ञानदेव कदमभेंडवडे-7028782227
572 साई संदीप पाटोळेभेंडवडे10/04/20119960634736
573 वैष्णवी रामचंद्र चव्हाणभेंडवडे21/09/20099552918453
574 प्रणाली रामचंद्र चव्हाणभेंडवडे10/08/20109552918453
575 वैष्णवी बाळू खुपकरभिकवडी बु.03/03/20069881114626
576 इंदुबाई बाबू गारळेभिकवडी बु.01/01/19669975421473
577 मारुती बापू कदमभूड02/06/19689657037297
578 सुरेखा राजेंद्र कचरेचिखलहोळ07/01/1982 
579 संगिता जनार्दन फडतरेचिखलहोळ04/06/19758390092744
580 राजेंद्र महादेव कचरेचिखलहोळ05/10/1982 
581 जगन्नाथ कृष्णा शिंदेमांगरूळ01/07/19369823992860
582 चेतन मचींद्र ढोबळेमांगरूळ06/09/20059545888563
583 सुभाष गणपती औताडेमांगरूळ01/08/19579850166912
584 प्रभाकर रामचंद्र जाधवमेंगणवाडी- 
585 बबिता गोपीचंद पवारनागेवाडी-9960410625
586 मुरलीधर ज्ञानू निकमनागेवाडी01/01/19609552213766
587 दशरथ चंद्रकांत ठोंबरेनागेवाडी19/10/2004 
588 सुवर्णा भिमराव शेळकेपंचशीलनगर01/01/19839975770356
589 अशोक भीमराव जाधवपळशी01/01/19637507842427
590 पतंग शंकर जाधवपळशी- 
591 विश्वास बाबा चंदनशिवेपळशी10/08/19689673554841
592 यशोदा धनपाल सावंतपारे26/04/19929673302105
593 लक्ष्मण नारायण साळुंखेपारे-7387878640
594 शंकर तुळशीराम वाघमोडेपारे-8552034902
595 चमन अमीन शिकलगारपारे-9421218412
596 माही प्रशांत यादवरेणावी12/05/20119970861822
597 विनायक पद्माकर गुरवरेणावी02/06/19888698978662
598 आरोही प्रशांत यादवरेणावी26/06/20149970861822
599 आकाश सुधाकर गवळीरेवणगाव-7798676672
600 लता बाळू गोसावीरेवणगाव01/01/1976 
601 रंजना संजय धर्मधिकारीसाळशिंगे-9765350990
602 संजय प्रभाकर धर्माधिकारीसाळशिंगे07/05/19839673638827
603 दत्तात्रय पांडुरंग गायकवाडसाळशिंगे05/10/19769766416877
604 साक्षी सत्यवान जावीरसाळशिंगे03/06/20048379008303
605 किसन चिंतू पवारसाळशिंगे01/06/19618308983931
606 अनिल धमा मदनेसांगोळे01/01/1983 
607 VISHNU EKNATH BABARसांगोळे01/01/1976 
608 किशोर रामचंद्र जाधवसुलतानगादे23/06/19969764210294
609 आप्पासो सखाराम कांबळेवलखड01/06/19567030669667
610 बापूराव सायबू चव्हाणवलखड03/11/19919920805693
611 अभिजीत विजय पाटोळेवेजेगांव19/11/20059665214613
612 सावित्री भाऊ लोखंडेवेजेगांव07/05/19369967536278
613 गणेश विठ्ठल शेटेवेजेगांव01/03/19839921595235
614 बसाप्पा चंद्रश नावीमाहुली01/06/19719763834366
615 बालुशा अशोक जाधवमाहुली31/05/19789604363596
616 सरस्वती बालुशा जाधवमाहुली20/07/19809604363596
617 भारती शेखर सवणेदेवखिंडी15/09/19879823428607
618 तुकाराम आबा निकमदेवखिंडी01/01/19439970702068
619 दत्तात्रय आकाराम केंगारदेवखिंडी05/12/20068600706523
620 उत्तम दादासो निकमदेवखिंडी01/06/19649975483544
621 रोहिणी संजय सवनेदेवखिंडी27/03/1989 
622 कांचन पांडुरंग किर्दतढवळेश्वर01/01/19829637189884
623 समर्थ अवधूत यादवधोंडेवाडी22/11/20118806642701
624 उज्ज्वला मारुती चव्हाणधोंडेवाडी01/08/1989 
625 तृप्ती रमेश घोरपडेधोंडेवाडी14/10/19979423271385
626 बालराव हणमंत अळकुटेगार्डी01/01/19859049212961
627 कृष्ण हणमंत अळकुटेगार्डी01/01/19759049212961
628 विकास हणमंत अळकुटेगार्डी01/01/19919049212961
629 श्रेया श्रीरंग माळीगार्डी11/09/20129960247073
630 शंकर केंगार हर्षदघनवाड14/08/20059881938890
631 समाधान sopan कचरेघनवाड02/01/19979970197161
632 शुभांगी सोपान कचरेघनवाड29/05/19729503688175
633 युवराज कुंडलिक होलारघनवाड04/03/20119657644988
634 मनीषा सतीश कदमघनवाड06/01/19897350372588
635 दीपक शंकर कोरेघनवाड28/10/19808665471387
636 सुमित काकासो ठोंबरेघोटी बुद्रुक23/08/19909673162560
637 सोमनाथ सुरेश कदमघोटी बुद्रुक02/09/20009545050834
638 श्रीकांत मोहन ठोंबरेघोटी बुद्रुक24/06/19887798114607
639 माया यल्लापा ठोंबरेघोटी बुद्रुक19/05/19829112072949
640 विद्या धनाजी पवारहिवरे17/05/19999503731663
641 राजेंद्र शामराव सावंतहिवरे15/06/19739561104299
642 प्रतीक सुनील तुपेजाधववाडी27/05/20097420059872
643 किशोर हणमंत मुळीकजाधववाडी09/03/20148390324220
644 सुमित सिद्धनाथ साळुंखेजाधववाडी13/05/19839503082042
645 सिद्धनाथ शिवाजी साळुंखेजाधववाडी05/10/19839503082042
646 सुनिता तानाजी कदमकळंबी13/06/19868805753226
647 तानाजी रंगराव कदमकळंबी09/08/19848805753226
648 सचिन रावसाहेब मानेकरंजे01/01/19889960430226
649 उषा सचिन मानेकरंजे-9960430226
650 गजानन जालिंदर पाखरेकार्वे01/01/19839096822289
651 विश्वनाथ बाळकृष्ण सुर्वेखंभाळे भा.10/09/19917350668306
652 पल्लवी यल्लप्पा पवारकुर्ली14/02/20029096293318
653 अनुजा धनाजी कोकाटेकुर्ली26/02/20099011131556
654 लता उत्तम घाडगेकुर्ली01/01/1958 
655 माणिक शिवाजी आयवळेलेंगरे06/01/19859011657809
656 पूजा माणिक आयवळेलेंगरे-9011657809
657 मंगल EKNATH जाधवलेंगरे- 
658 सुनीता मुरलीधर शिंदेलेंगरे01/06/19787350355277
659 वर्षा रामचंद्र पाटीललेंगरे15/08/19719503534899
660 अक्षय राहुल moreलेंगरे21/02/20149096317673
661 ज्ञानदेव चांगदेव शिंदेलेंगरे-9545128660
662 विराज शंकर गुजलेलेंगरे19/05/20128698735925
663 आरती शंकर गुजलेलेंगरे29/01/20098698735925
664 राणी शंकर गुजलेलेंगरे01/06/19858698735925
665 शंकर ramesh गुजलेलेंगरे01/06/19818698735925
666 गंगुबाई hanmant jadhavलेंगरे- 
667 संगीत वसंत गुरवलेंगरे-9421184855
668 सईद मुराद देसाईलेंगरे27/07/20099637257372
669 विलास दगडू यमगरआंबेवाडी01/06/19819766933638
670 विनायक बिरुदेव पुजारीआंबेवाडी01/01/2008 
671 दिव्यांनी शिवाजी पवारआटपाडी-7218092065
672 दादासो भिवा शिंदेआटपाडी01/01/19819545100830
673 शहाजी दशरथ बालटेआटपाडी01/07/19867875965029
674 विशाल राजू हिंगमिरेआटपाडी01/06/2005 
675 विजय आण्णासाहेब चव्हाणआटपाडी28/06/19819637160829
676 बयाजी बापू शेंडगेआटपाडी09/06/19479420792600
677 दुर्योधन बयाजी शेंडगेआटपाडी01/06/19767775083491
678 गॊरखा प्रल्हाद खरातआटपाडी20/10/1971 
679 विजय आण्णासाहेब चव्हाणआटपाडी28/06/19819637160829
680 संतोष विलास सपाटेआटपाडी01/07/19809730502367
681 आयेशा हिरयातुल्ला मुलाणीआटपाडी24/10/19899420678191
682 वसंत सदाशिव जाधवआटपाडी- 
683 सोहम शंकर मंडलेआटपाडी09/02/2011 
684 फेईजलखान फरतुक पठाणआटपाडी03/10/2001 
685 सतिश दत्तात्रय माळीआटपाडी01/01/19829665688904
686 सिद्धनाथ नामदेव मेटकरीआटपाडी01/06/19897083652406
687 सिद्धेश्वरी सतीश मुढेआटपाडी06/04/20079970471988
688 स्वाती सुभाष जमदाडेआटपाडी01/01/19769860686588
689 जयश्री राजू ऐवळेआटपाडी02/06/19859561106960
690 अमेय राजाराम मोठेआटपाडी15/12/20019156761435
691 लतिका रघुनाथ दिवाकरआटपाडी01/01/19859423026366
692 सुवर्णा राजू ऐवळेआटपाडी21/07/19929561106960
693 राजवीर चैतन्य भागवतआटपाडी21/08/20149096581004
694 सलीम राजू शेखआवळाई25/06/20149769163613
695 शेठीबा शिवाजी पवारआवळाई14/01/20007387516645
696 अजित इक्ष्वार पिसेआवळाई20/08/19809119388046
697 कुंडलिक शिवाजी पवारआवळाई01/06/19887387516645
698 आनंदा नामा शेंडेआवळाई19/05/19439665673397
699 शारुख आलं मुलांनीआवळाई12/03/19958007661820
700 Fulabai Sandipan Kambleबालेवाडी- 
701 Sadhanaabai Laxman Kolekarबालेवाडी- 
702 SUPRIYA SUBHAS YAMAGARबालेवाडी03/12/2005 
703 INDUBAI BABA PUKALEबालेवाडी- 
704 AKASHDA SANJAY KOLEKARबालेवाडी14/09/2011 
705 अनिता साहेबालाल आतारबनपुरी01/01/1983 
706 लक्ष्मण शंभाजी ऐवळेबोंबेवाडी04/06/19919730737133
707 उषा सुरेश गायकवाडचिंचले26/06/19879689063757
708 दत्तात्रय बबन बुधावलेदिघंची04/03/20039730174487
709 साक्षी बबन बुधावलेदिघंची01/06/20059730174487
710 बाळाबाई बबन बुधावलेदिघंची09/06/19629730174487
711 स्वप्नील चद्रकांत मोरेदिघंची30/11/19948308595825
712 अलका जयवंत बुधावलेदिघंची- 
713 रेश्मा अनिल रणदिवेदिघंची22/12/20079975099647
714 समीर शकील सिद्धिकीदिघंची22/05/20099552946314
715 ऋतुराज अनिल रणदिवेदिघंची14/08/20059975099647
716 आदित्य आबासो रणदिवेदिघंची15/07/20028530805124
717 राहुल सुभाष सागरदिघंची27/01/20059669840516
718 महेश माणिक नष्टेदिघंची24/03/19869405860389
719 वैष्णवी विजय जमदाडेदिघंची01/01/20138600749203
720 रामेश्वर गणपतराव नष्टेदिघंची06/07/19578600317448
721 स्वप्नील चंद्रकांत मोरेदिघंची30/11/19948308595825
722 महेश सिद्धेश्वर गळवेगळववाडी12/10/19939921620908
723 राधाबाई तायप्पा खांडेकरगळववाडी01/01/19839960176631
724 बायाडाबाई येरवान गळवेगळववाडी01/05/19839960176631
725 राहुल रंगनाथ गळवेगळववाडी01/05/1997 
726 पंढरीनाथ रंगनाथ गळवेगळववाडी09/05/1993 
727 शालन दर्याबा गोडसेगळववाडी01/01/19849665169342
728 रेश्मा बाबाजी होनमानेघानंद20/12/19919764620029
729 सरस्वती यशवंत गारलेघानंद01/06/19758888064276
730 पुष्पा भास्कर पुजारीघानंद01/01/19947218643110
731 भाग्यश्री नथुराम बेरगळघरनीकी14/02/19959761759275
732 सहदेव भिकाजी मानेघरनीकी- 
733 मीनाक्षी जगन्नाथ इवलेघरनीकी-9922246594
734 शांताबाई बाळू घाडगेगोमेवाडी-8407960611
735 अभय अनिल देशपांडेगोमेवाडी29/10/19879421825441
736 उषा गुंडा मानेगोमेवाडी01/06/19817709641316
737 शंभू बिरुदेव हेगडेगोमेवाडी24/06/20139922512169
738 आक्काताई किसन जावीरगोमेवाडी01/01/1986 
739 रेश्मा राजशेखर देशपांडेगोमेवाडी13/09/19879970205390
740 अक्षय अशोक सरगरगोमेवाडी21/05/20009623295948
741 हणमंत सोपान मंडलेगोमेवाडी-7057712527
742 इंदुताई वसंत खरातहिवतड06/01/19917756031868
743 सोनाली आगतराव पाटीलहिवतड29/12/19949503148966
744 आण्णा कोंडीबा मंडलेहिवतड01/06/19407757074939
745 आगतराव संभाजी पाटीलहिवतड01/06/19929503148966
746 विठ्ठल आनंदा कोरेहिवतड06/01/19919049958144
747 प्रवीण भानुदास डोंबाळेहिवतड05/05/19977261981156
748 गंगुबाई भुजिंगा घुटुकडेहिवतड01/06/19619552941178
749 दत्तात्रय काका मंडलेहिवतड01/06/1966 
750 सुशीलकुमार तुकाराम पारेकरहिवतड01/06/19908805258189
751 सीमा कमलाकर देशमुखहिवतड01/06/19909730135704
752 वसंत रामचंदर कदमजांभुळणी10/05/19477218265591
753 संजय वसंत कदमजांभुळणी12/03/19847083301542
754 वसंत रामचंद्र कदमजांभुळणी10/05/19477218265591
755 रावसाहेब सिद सरककामथ- 
756 तातोबा सिद सरककामथ- 
757 ओम गणेश ठोबंरेकामथ10/04/2005 
758 पांडुरंग बापु सरगरकरगणी01/01/19579766582019
759 विष्णू भगवान धनवडेकरगणी01/06/19889970785642
760 नंदा कृष्णा खताळकरगणी01/06/19469923066585
761 सहानवाज इस्माईल मुल्लाकरगणी01/01/19669595141593
762 चांदबी इस्माईल मुल्लाकरगणी09/10/19719595141593
763 शहनाज इस्माईल मुल्लाकरगणी02/02/19399595141593
764 शाहनवाज इस्माईल मुल्लाकरगणी01/01/19969595141593
765 स्वाती विष्णू धनवडेकरगणी01/06/19929970785642
766 पद्मिनी बाळू चव्हाणकरगणी01/06/19817028256875
767 दादासाहेब गोरख सरगरकरगणी01/05/20039420675651
768 प्रमोद तानाजी कदमकोठोळी16/08/20019503714143
769 शिवाजी ज्ञानू गवळीकोठोळी01/06/19738600053774
770 मनीष विजय चंदनशिवेकोठोळी12/08/20109970280079
771 पूनम चांगदेव कदमकोठोळी11/10/19939665171809
772 पद्मिनी बाळू शिंदे काळेखंगोडवाडी01/01/19618600887317
773 navanath akaram shindeखरसुंडी01/01/19769767679594
774 भाग्यश्री रेवण हात्गीकरलेंगरेवाडी01/01/1970 
775 आशा ज्ञानेश्वर लेंगरेलेंगरेवाडी05/03/19949922673956
776 दत्तात्रय पांडुरंग मनावरलेंगरेवाडी19/08/19779552481861
777 काशिलिंग बाबूंराव लेंगरेलेंगरेवाडी01/06/19937030717981
778 मयुरी काशिनाथ लेंगरेलेंगरेवाडी05/02/19957030717981
779 रंगनाथ ज्ञानू लेंगरेलेंगरेवाडी01/06/19538600867833
780 निकिता शिवाजी घोडकेलिंगीवरे-9527010130
781 अंजना मनोज खैरमोडेलिंगीवरे01/01/19708975592436
782 SHUSHANT DATTATRAY GAYKAWADमाळेवाडी03/07/19999503323779
783 कुंडलिक केरु मेटकरीमानेवाडी01/01/19659960953756
784 शिंधुताई दाजी मेटकरीमानेवाडी-9403401106
785 NARAYAN आनंदा खरातमानेवाडी01/01/19319011627180
786 रोहित संतोष जाधवमापटेमळा27/03/20109975781090
787 रमेश बापुसो पुकलेमसळवाडी01/06/1992 
788 वैशाली दगडू इरकरमसळवाडी01/01/19909403809142
789 ओम गणेश ठोंबरेमुढेवाडी10/04/2005 
790 प्रतीक्षा गणेश ठोंबरेमुढेवाडी21/03/2005 
791 तुषार गणेश ठोंबरेमुढेवाडी15/06/2003 
792 वसंत बाबासो भोसलेनेलकरंजी- 
793 सानिका बाळू बुधवालेनिंबवडे25/06/20057219443805
794 उषाताई गोपाळ अनुसेनिंबवडे01/01/19689096174719
795 मनीषा तायप्पा अनुसेनिंबवडे16/06/19897758811503
796 तायप्पा गोविंद अनुसेनिंबवडे01/01/19567758811503
797 सोहम मारुती हुबालेनिंबवडे18/07/20157218643437
798 साहिल नवनाथ कारंडेनिंबवडे24/02/20127709356027
799 रामचंद्र जगन्नाथ लोहारनिंबवडे01/06/19529766314950
800 सुलोचना महादेव मोटेनिंबवडे01/01/19739075863729
801 मंगल विलास पाटीलपाडळकरवाडी26/09/19959665968260
802 युवराज विलास पाटीलपाडळकरवाडी09/01/19979665968260
803 दत्तात्रय शंकर सावंतपळसखेड-9604193864
804 मनीषा बापू राजगेपळसखेड01/06/1988 
805 रोहिदास धोंडिबा काटेपिंपरी खुर्द01/06/19469975802138
806 विजय तुकाराम साळवेपिंपरी बुद्रुक01/01/19919689409223
807 नरेंद्र शंकर पवारपिंपरी बुद्रुक01/06/19679527218913
808 सुरज संदीपन पुजारीपूजारवाड29/01/19999975740034
809 मालन गणपती अदाटेपूजारवाड01/01/1969 
810 सुप्रिया भारत भोसलेपूजारवाड-9850567053
811 आदित्य रणजीत सोनावणेपूजारवाड01/01/20129930827795
812 अंबिका गोरख पुजारीपूजारवाडी द.11/11/19969527772827
813 कुशलाबाई दत्तु राऊतपूजारवाडी द.01/01/19709970628370
814 रामचंद्र भिकाजी बुधावलेपूजारवाडी द.26/09/19969130858505
815 सयाजी सर्जेराव गायकवाडशेटफळे-9970537171
816 प्रतिक विजय गायकवाडशेटफळे- 
817 विराज शशिकांत गायकवाडशेटफळे- 
818 प्राची पांडुरंग गायकवाडशेटफळे- 
819 पूनम रमेश गायकवाडशेटफळे- 
820 मोनिका महादेव कांबळेशेटफळे- 
821 अजित शंकर गिड्डेतडवळे01/01/20049561658416
822 निखिल नामदेव सरकतालेवाडी23/09/20047219025481
823 श्रेयश नामदेव सरकतालेवाडी-7718971233
824 प्रज्वल विलास शिंदेतालेवाडी15/11/20129766467572
825 कारण मछिंद्र सरगरतालेवाडी09/10/20109049857056
826 सोहम मछिंद्र सरगरतालेवाडी02/06/20129049857056
827 समाधान तुकाराम पद्माळेउंबरगाव17/10/19989623049354
828 स्नेहल सुखदेव ठोंबरेउंबरगाव01/03/19989763630574
829 सरूबाई गणपती माळीउंबरगाव01/01/1978 
830 प्रतिक सुभाष फडतरेउंबरगाव18/12/20087057817038
831 संगिता गोविंद जानकरविभुतवाडी-7756808636
832 स्वाती संजय थोरातविभुतवाडी25/03/20039594946242
833 पूजा कोंडीबा बाडविठलापूर01/06/19987559488219
834 तेजस्विनी नानासो बाडविठलापूर26/10/20067709897583
835 AAKANSHA DATATRYA BAADविठलापूर05/02/20117887689602
836 श्रेयश आप्पासाहेब जाधववळवण04/03/20139594301840
837 नानासो दिगंबर नांगरेवमाजी पाटील वाडी01/06/19757756832940
838 पल्लवी हणमंत मानेवमाजी पाटील वाडी-8554865190
839 दादू शंकर चव्हाणवमाजी पाटील वाडी01/06/19209619909306
840 कुसुम शामराव वाघमारेझरे01/01/19878805342933
841 अथर्व पोपट पाटिलझरे- 
842 nandkumar gulab bansodeआळते01/06/19729637352890
843 अंबुताई श्रीरंग पाटीलअंजनी01/01/19759561153165
844 नामदेव लक्ष्मण चव्हाणअंजनी01/01/1947 
845 रेखा शंकर कराळेअंजनी24/06/19839421586600
846 रविना सिद्धू घागरेअंजनी26/11/20077709789028
847 रोहित श्रीमंत देवकुळेअंजनी01/12/20017798916920
848 संदीप श्रीमंत देवकुळेअंजनी29/01/20037798916920
849 नवनाथ गोरख भोसलेअंजनी26/06/19979665678783
850 विनोद सुरेश गायकवाडअंजनी01/07/19939975717795
851 शंकर नारायण पाटीलअंजनी01/01/19489561714185
852 आदित्य बाबुराव पाटोळेआरवडे16/09/20047387908405
853 रेखाताई तानाजी थोरवतबलगवडे01/01/1972 
854 मंगल मधुकर पाटीलबलगवडे01/01/19708698686641
855 आण्णा बाबुराव लोंढेबस्तवडे01/06/19879766133686
856 अमोल अशोक गायकवाडबस्तवडे25/12/1994 
857 आरती हरिदास जगतापबस्तवडे28/09/20057741861634
858 दीक्षा बापू वाघमारेबस्तवडे23/11/2004 
859 प्रभावती दिलीप गायकवाडबस्तवडे01/01/19829975460790
860 राणी रंगराव गिरीबस्तवडे01/01/19919766772815
861 अमोल मनोहर पाटीलबेंद्री22/05/19918208036486
862 कमल रवींद्र माळीबेंद्री01/01/19497083757043
863 दीपाली संपत पाटीलबेंद्री18/07/19859637690890
864 आयेशा इम्रान मुलांनीबेंद्री06/10/19948605125416
865 इम्रान हनीफ मुलाणीबेंद्री05/11/19908605125416
866 ओंकार दत्तात्रय कांबळेबेंद्री01/06/19989975889457
867 अर्जुन रघुनाथ कदमभैरववाडी03/04/19827028133049
868 विठ्ठल संभाजी मोरेबिरणवाडी24/11/19807775913091
869 मोहन गुंडा पवारबोरगाव15/06/19649766808813
870 हणमंत गोपाळ चव्हाणबोरगाव01/01/19599096237369
871 अनिता राजाराम वीरबोरगाव26/01/19729975816202
872 आरती किसन मदनेबोरगाव23/08/20119561328304
873 tejshri amol pawarचिखलगोठण22/10/19918805111312
874 amol maruti pawarचिखलगोठण01/06/19838805111312
875 प्रकाश आनंदराव पाटीलचिंचणी01/06/19639766771258
876 प्रल्हाद शंकर जाधवचिंचणी03/05/19687410111862
877 धोंडीराम शंकर माळीचिंचणी01/01/19448805866645
878 रामचंद्र सुभाष पाटीलचिंचणी01/06/19839561076159
879 शालन सिद्राम माळीचिंचणी01/01/19477058177545
880 विद्याराणी सुरज सावंतचिंचणी15/07/19929156816184
881 श्रीधर राजाराम फल्लेचिंचणी01/01/19539405564977
882 शेवंता बाळकू वडर (पवार )चिंचणी-9975936882
883 सतीश शिवलिंग माळीचिंचणी01/06/19569975809451
884 सुप्रिया हैबती नाईकढवळी15/02/20139545140925
885 मनीषा ज्ञानदेव पवारढवळी-7028403286
886 AMRUTRAV VILASRAV DUBALधुळगाव31/08/19999403228287
887 SHABERABI उस्मान YELURKARधुळगाव05/08/19799923786354
888 RADHIKA NIRANJAN SHINDEधुळगाव20/12/20109823601604
889 संदीप बाबासो झांबरेडोंगरसोनी17/12/19879975289522
890 विनोद विजय जाधवडोंगरसोनी02/06/20109665439915
891 सुरज रामचंद्र भोसलेडोंगरसोनी22/03/19927387971250
892 ज्ञानदेव दशरथ निकमडोंगरसोनी03/02/19639561054798
893 विनायक खडूं शिंदेडोंगरसोनी01/01/19737066520885
894 गायत्री कोंडीराम पाटीलडोर्ली25/01/19899410741729
895 चिऊताई बाळासो कोरेडोर्ली04/04/19889096421309
896 काशीबाई गुंडा जंगमडोर्ली01/01/19539921440516
897 मंगल नारायण कपडेकरगौरगाव01/01/19387798725775
898 सुजल पोपट पाटीलगव्हाण16/08/20099890102393
899 रवींद्र शिवाजी पाटीलगव्हाण21/05/19919890564236
900 ओम कृष्णा जाधवगव्हाण08/11/2011 
901 मनिषा विलास यादवगव्हाण01/01/1987 
902 VIKAS BAPU JADHAVगव्हाण01/01/19517709944228
903 USHA SUBHASH PAWARगव्हाण12/07/19879561134736
904 RAMESH RAJARAM JADHAVगव्हाण01/01/19727709944228
905 वंदना सयाजी गायकवाडगोटेवाडी- 
906 ओंकार शरद कदमगोटेवाडी03/02/19997030616428
907 अभिजित विठोबा जाधवहातनोली-7767970896
908 संदीप नंदकुमार सुतारहातनोली- 
909 वैशाली मोहन शेंडगेहातनूर01/06/19849665628263
910 सुरेश बाबुराव पाटीलहातनूर19/09/19729595105995
911 स्वाती गणेश सकटेहातनूर04/05/19879096021889
912 गणेश रामू सकटेहातनूर01/06/19839096021889
913 शंकर शिवाजी लोखंडेहातनूर01/06/1974 
914 सुनीता शंकर लोखंडेहातनूर01/06/1975 
915 दीपाली अशोक पाटीलहातनूर29/11/20089730996436
916 आरती संतोष हंकारेजरंडी10/03/20087387684485
917 संतोष नंदकुमार हजारेजरंडी20/12/19919975070416
918 पांडुरंग बापुसो शिंदेजरंडी01/01/19837387791846
919 Surekha Yashavant Desaiजरंडी01/01/19789545983825
920 शीतल चंद्रकांत निकमजुळेवाडी13/08/19979503004329
921 ब्रह्मदेव बाळकृष्ण सूर्यवंशीकचरेवाडी-8275566246
922 सोनाली ब्रह्मदेव सूर्यवंशीकचरेवाडी14/05/19908275566246
923 शुभम शहाजी कोष्टीकवठेएकंद14/03/19988275913144
924 शुभम किसान चव्हाणकवठेएकंद06/12/2010 
925 प्रतीक प्रकाश माळीकवठेएकंद17/08/20049579548190
926 ताजीला मोसम मुजावरकवठेएकंद08/09/20108600379110
927 कबीर मोसम मुजावरकवठेएकंद27/01/2009 
928 राज बाबासो दुधाळकवठेएकंद21/04/20129970505735
929 राजू मारुती दुधाळकवठेएकंद04/11/20068600329266
930 माया दिनकर जाधवकवठेएकंद07/08/19739970051315
931 मनीषा मोहन जाधवकवठेएकंद-9766903827
932 vinayak shankar kadamखुजगाव12/05/20099766765352
933 kirti dhanaji patilखुजगाव15/12/20039096602965
934 AKASH JAYSING HANKAREखुजगाव14/07/19949766688928
935 शोभा जोतिराम कचरेकिंदरवाडी01/06/19839404868797
936 गोरख रामचंद्र कचरेकिंदरवाडी01/06/19969422760878
937 प्रवीण विलास पाटील (पैलवान)कुमठे23/01/19929172379857
938 शिवाजी आबासाहेब पाटीलकुमठे01/06/19769637824784
939 अंजली अमोल भोसलेकुमठे01/06/20149673415612
940 वैष्णवी राजाराम पाटीलकुमठे14/05/20089561793817
941 पद्मिनी बबन पाटीलकुमठे-8600130587
942 नंदाताई बाबासो पाटीलकुमठे07/05/19719766672370
943 समर्थ विजय पाटीलकुमठे03/12/20128806911393
944 दिपक रमेश वडरकुमठे19/09/20039766388926
945 तनुष्का संदीप उर्फ भगवान पवारकुमठे17/10/20129975130060
946 निलोफर रमजान मुलाणीकुमठे25/05/20029145748751
947 मुदतसर सिकंदर मुलाणीकुमठे20/10/19859595331890
948 इम्रान सिकंदर मुलाणीकुमठे26/03/19879595331890
949 बबन कृष्णा कांबळेलोंढे01/06/1973 
950 नरेंद्र काका रणखांबेलोंढे01/06/19649766760570
951 स्वाती सचिन मानेमणेराजुरी11/10/19857843037311
952 कमल शिवाजी चव्हाणमणेराजुरी01/06/19768390381470
953 प्रमिला राजाराम शिंदेमणेराजुरी02/07/19727083331779
954 दीपाली बाबासाहेब शिंदेमणेराजुरी28/05/20009765741303
955 वैभव नामदेव काळेमणेराजुरी15/08/19897083331779
956 उमेश ज्ञानदेव भोसलेमणेराजुरी23/06/19898698901651
957 संजीवनी सुभाष लांडगेमणेराजुरी01/06/20009970283856
958 विजय कुमार बेडगेमणेराजुरी22/08/19947709849981
959 सुनील श्रीकांत कुंभारमणेराजुरी01/11/20049503095307
960 मंगल बाबुराव लाखेमणेराजुरी01/06/19649970046334
961 शमशुद्दीन दस्तगीर मुजावरमणेराजुरी01/06/19579970941176
962 रुपाली मच्छीन्द्र कुमठेकरमणेराजुरी06/06/19709890566416
963 रुपाली संजय पवारमणेराजुरी01/01/19889763743559
964 अरुणा जालिंदर शिंदेवमणेराजुरी01/06/19819158877974
965 पूजा बाळासो कुमठेकरमणेराजुरी30/05/20009890566416
966 समर्थ दिनकर पाटीलमणेराजुरी10/11/20169922100251
967 सौरभ प्रल्हाद भोसलेमणेराजुरी12/11/19987030749122
968 कार्तिक चंद्रकांत आडकेमणेराजुरी13/07/20089765531371
969 विशाल गुंडाप्पा औटेमणेराजुरी12/10/19828600767279
970 करीन जयसिंग कसबेमणेराजुरी03/11/20049766520960
971 जयसिंग राजाराम कसबेमणेराजुरी01/06/19709766520960
972 सुलभा चंद्रकांत शिदंगणेशमणेराजुरी01/01/19959096756848
973 मनोज जयसिंग कसबेमणेराजुरी20/05/20029766520960
974 ताई जयसिंग कसबेमणेराजुरी01/06/19809766520960
975 किशोर किसन पवारमणेराजुरी25/09/19959730453383
976 अश्विनी राजकुमार पाटीलमणेराजुरी31/03/19909637959692
977 सुलोचना विलास मोहितेमांजर्डे01/06/19899637596058
978 ओंकार गुलाब कांबळेमांजर्डे25/07/19989665649796
979 सोमनाथ भानुदास साळुंखेमांजर्डे03/10/20008698696221
980 प्रतीक जालिंदर मंडलेमांजर्डे04/01/20079763211435
981 तानूबाई ज्ञानू मानेमांजर्डे01/01/19589326979700
982 सिमरन kishor कांबळेमतकुणकी26/09/20028390501076
983 अनिल अर्जुन पाटीलमतकुणकी01/06/19819464525101
984 विश्वजित विनायक पाटीलमतकुणकी15/10/2009 
985 सौदंर्या दत्तात्रय पाटीलमोराळेपेड26/04/20049881036430
986 इंदुताई निवृत्ती भातनागाव कवठे01/01/19747387708044
987 रामराव मारुती पाटीलनागाव कवठे01/01/19859665091436
988 ओंकार दत्तात्रय कांबळेनागाव निमणी01/06/19989975889457
989 ओंकारे दत्तात्रय कांबळेनागाव निमणी01/06/19989975889457
990 जयश्री निवृत्ती जाधवनागाव निमणी01/06/19687082284069
991 दिलीप विशवनाथ बनसोडेनागाव निमणी01/01/19588805642937
992 पदमिनी शहाजी साळुंखेनागेवाडी05/04/19739975416772
993 अभय भैरवनाथ जाधवनरसेवाडी27/10/20129545625621
994 शशिकांत दत्तात्रय देवकुळेनेहरूनगर01/06/19559503245064
995 निकिता निवास कदमनेहरूनगर19/06/20119922584307
996 अशोक ईश्वर मोकाशीनेहरूनगर01/06/19798698713001
997 सुजल सुधीर मोकाशीनेहरूनगर04/10/20107758027078
998 श्रीराम सतीश सुखदेवनेहरूनगर17/06/20127775966080
999 सानीका अनिल साठेनिंबळक08/07/20098551816340
1000 विघ्नेश अनिल साठेनिंबळक05/03/20138551816340
1001 प्रज्ञा सुनिल साळुंखेनिंबळक14/02/20077798265644
1002 संजय शामराव भोसलेपानमळेवाडी01/01/19787066415600
1003 सागर विलास कुंभारपेड26/11/1990 
1004 शोभा राजाराम माळीपेड-9552209815
1005 महादेव रामचंद्र गोडबोलेपेड25/01/19459890618639
1006 अमीर फिरोज मुल्लापेड16/09/19979960363357
1007 शहाजी सोपान शेंडगेपेड01/01/19438605172217
1008 सर्जेराव सोपान शेंडगेपेड26/12/19778605172217
1009 माधवराव रामचंद्र पाटीलपेड01/06/19718806745150
1010 हर्षदा दादासो माळीपेड30/06/20118605757516
1011 सोनाबाई जयवंत माळीपेड01/06/19459421134022
1012 प्रकाश पोपट साठेपेड01/03/1982 
1013 फुलाबाई कोंडीबा शेंडगेपेड07/09/19528007137502
1014 आशाराणी ज्ञानू शेंडगेपेड01/01/19738055947113
1015 वैशाली प्रकाश साठेपेड13/02/1993 
1016 जयवंत ज्ञानू माळीपेड01/06/19439421134022
1017 मनीषा योगेश शेंडगेपेड-7218167971
1018 sushant pralhad surayvanshiपुणदी29/10/2000 
1019 kalpna anil sakatपुणदी08/09/19819623016616
1020 aarchna vithhal kambleपुणदी17/03/1988 
1021 dipak tatyaso bhoreपुणदी15/01/1994 
1022 Uttam Vasant Kaleपुणदी16/10/19867447500729
1023 मनीषा महादेव पाटीलराजापूर-9657545718
1024 सुहास हिंदुराव शिंदेराजापूर03/12/19988007951882
1025 मालवणी मौला मुलांनीसावळज01/06/19619730987754
1026 सुनील नारायण कांबळेसावळज01/01/19589970123848
1027 उषा सोनबा कांबळेसावळज- 
1028 गौरी संजय माळीसावळज20/09/20049503972505
1029 कविता शामराव पाटीलसावळज04/08/19837709933805
1030 उमेश जयगोंडा पाटीलसावळज01/01/19719975903265
1031 ज्ञानदेव खंडू माळीसावळज01/06/19509561638318
1032 जोती सुनील कांबळेसावळज-9975882359
1033 सुरय्या शाहिदखान मगदूमसावळज01/09/19769730427981
1034 अनुजा चंद्रकांत पाटीलसावळज04/06/19979975377804
1035 निखिल शिवानंद बाळखलेसावळज14/05/20119172784027
1036 महादेव मार्तंड हंकारेसावळज01/06/19429922386209
1037 अतुल दिलीप[ माळीसावळज22/10/19979767297723
1038 सुनील शहाजी शिरतोन्डेसावळज-7756960476
1039 अक्षय दिलीप माळीसावळज20/04/19968007810434
1040 कुमार दीपक कांबळेसावर्डे12/09/20019503581245
1041 उज्वला बाबुराव खरातसावर्डे01/06/19719665106748
1042 प्रणोती विक्रम सदाकळेसावर्डे31/10/19959730907624
1043 सुनीता संभाजी निकमसावर्डे01/06/1994 
1044 राजनंदिनी बाबुराव ब्याकुडशिरगाव कवठे14/11/2005 
1045 कार्तिक दिलीप लोखंडेशिरगाव कवठे15/04/20059420771209
1046 मालन आण्णा कदमशिरगाव विसापूर- 
1047 अमित अशोक चव्हाणसिद्धेवाडी18/06/19969766380362
1048 उत्तम rajaram chavhanसिद्धेवाडी01/06/1975 
1049 balutai suresh hegadeसिद्धेवाडी01/06/19617028279317
1050 parashuram bhimrao chavhanसिद्धेवाडी30/01/19989561228679
1051 रावसो sukhadev हातेकरसिद्धेवाडी01/01/19687709797064
1052 शुभम निवृत्ती पाटीलतुरची05/06/19999172785390
1053 मीनाक्षी बाबुराव देवकतेतुरची01/06/19869766894018
1054 उत्तम भानुदास बाबरतुरची01/06/19669890929115
1055 स्वरूपा नागनाथ गुरवतुरची06/06/19917028483682
1056 स्वरूप जगन्नाथ गुरवतुरची06/06/19917028483682
1057 कासाबाई विठ्ठल पाटीलतुरची- 
1058 कल्पना शशिकांत पाटीलतुरची- 
1059 शांता अधिकराव पाटीलतुरची07/10/19859665846894
1060 सर्जेराव राजाराम पाटीलतुरची01/06/19758637750304
1061 अलका यादव पाटीलउपळावी-8698607360
1062 सुहास संभाजी pavarउपळावी31/12/19958275565753
1063 बाळासो बबन शिरतोडेउपळावी25/07/19757391868695
1064 छबूताई श्रीकांत शिंदेउपळावी-9764981248
1065 श्रीकांत निवृत्ती शिंदेउपळावी-9764981248
1066 भीमराव bapu शिरतोडेउपळावी-9623185991
1067 प्राजक्ता कृष्णा पाटीलउपळावी24/09/2011 
1068 रवींद्र हणमंत कोळीवज्रचौंडी01/01/19977387484201
1069 अक्षदा संतोष जाधववज्रचौंडी13/05/19969766423711
1070 सुरेश ईश्वर चव्हाणविजयनगर01/06/1977 
1071 अभिषेक राजेंद्र बाबरविसापूर01/03/19989637539688
1072 नंदिनी प्रदीप पाटीलविसापूर05/12/19969921852859
1073 आक्काताई लक्ष्मण सावन्तविसापूर01/06/19519168368330
1074 अंकिता संतोष मानेविसापूर22/10/20129403513327
1075 विवेक विठ्ठल कांबळेविसापूर07/11/20108888982164
1076 उत्तम श्रीरंग भोसेकरविसापूर12/06/19739561097939
1077 भीमराव वसंत मालीविसापूर12/02/19687887935661
1078 सुभद्रा महादेव दळवीविसापूर01/06/19719226339426
1079 धनश्री संभाजी पाटीलवडगाव01/06/19829923472342
1080 वसंत पांडुरंग पाटीलवडगाव01/01/19589096993174
1081 पूजा तुकाराम साळेवडगाव17/06/20039561429601
1082 नेताजी पांडुरंग पवारवडगाव01/01/19499730510981
1083 विनायक बापुसो निकमवडगाव05/03/19807759800713
1084 राधिका बाळासो पाटीलवाघापूर02/08/19999561638345
1085 रोहित संजय ओंबासेवंजारवाडी25/05/20069767999965
1086 तेजस्विनी सुभाष वाघमोडेवासुंबे- 
1087 विश्वास भाऊसो वाघमोडेवासुंबे- 
1088 राणी तुकाराम गोडपाटीलवासुंबे- 
1089 संजय गणपती चिनगेवासुंबे- 
1090 सूलोचना दिनकर फाळकेवायफळे31/01/19909075372055
1091 मंगल शिवाजी धोत्रेवायफळे01/01/19539673236879
1092 प्रणव बाळासाहेब चव्हाणवायफळे22/09/2001 
1093 संकेत रविंद्र नलवडेवायफळे01/11/20099860099878
1094 मनिषा बापू सावंतवायफळे01/06/19869730733817
1095 लक्ष्मी रामचंद्र नलवडेवायफळे01/06/19757083226999
1096 आयान मीरासाहेब MULANIवायफळे10/10/20128308116115
1097 उषाताई बाळासाहेब चव्हाणवायफळे01/01/1989 
1098 बाळासो नलवडेवायफळे05/03/19777350263351
1099 सुवर्णा किसन शिंगाडेवायफळे27/06/19779423542717
1100 बाबुराव भगवान पाटीलयेळावी- 
1101 दीपक सर्जेराव जाधवयेळावी-7709928739
1102 सुर्ष्टी पोपट पाटीलयेळावी09/10/20049657385895
1103 शिवाजी नारायण माळीयेळावी01/01/19539096896207
1104 चंद्रकांत शिवाजी कोळेकरयेळावी20/05/19729763849940
1105 तेजस नंदकुमार मानेयेळावी23/03/19939960670661
1106 माधुरी भीमराव यादवयेळावी03/05/19819552264399
1107 शालन मानसिंग पवारयोगेवाडी01/01/19549637461387
1108 राणी लक्ष्मण सूर्यवंशीयोगेवाडी01/06/19869765107094
1109 दिपाली शामगोंडा पाटीलअंकली18/08/19838390328150
1110 गायत्री सतीश कब्बूरेअंकली25/09/20019604623163
1111 सरिता जयपाल परीटअंकली03/04/19808805336953
1112 शारदा आण्णा भगाटेअंकली01/01/19739763851709
1113 गायत्री संजय माळीआरग08/11/20117798538662
1114 दत्तू कृष्णा पवारआरग01/01/19509673893335
1115 नकुसा बंडू गावडेआरग-8007906065
1116 प्राची आण्णासो माळीआरग19/07/20108600259234
1117 ओंकार प्रकाश चव्हाणआरग24/09/19938805717227
1118 तेजम नंदकुमार चव्हाणआरग09/03/20059372351253
1119 संस्कार गजानन पाटीलआरग25/02/20129695221847
1120 जयश्री विलास जतकरआरग01/06/19978308509061
1121 बंडू विष्णू नुलकेआरग07/01/19889545411218
1122 अलका लक्ष्मण पाटीलआरग-8806333805
1123 सोनम गजानन पाटीलआरग20/08/20099695221847
1124 संपदा बाळू खोतआरग01/04/19709970190514
1125 सुशीला भिमराव पाटीलआरग-8600696707
1126 दीपाली बाबासो मोरेआरग20/10/20087248593089
1127 संगीता अशोक पाटीलआरग11/11/19907083867592
1128 बाळासो निवृत्ती पाटीलआरग03/09/19807783867592
1129 कोमल बाबासो थोरातआरग05/12/20009970531694
1130 नीलव्वा विठोबा जोगआरग01/01/1952 
1131 नीता धनपाल आरगेआरग22/06/19977385675741
1132 सचिन श्रीकांत खोतआरग08/03/19998975014960
1133 अक्षदा बाळासो जाधवआरग01/12/19979730898763
1134 अनिता मल्लप्पा चौगुलेबामणोली01/01/20019970594240
1135 सीमा विद्याधर तळळेबेडग-9822657102
1136 बाहुबली विद्याधर तळळेबेडग-9822657102
1137 निकिता बाहुबली तळळेबेडग-9657675916
1138 कोंडीबा नायकू पाटीलबेडग-9552309811
1139 तुकाराम लागमांना मासाळबेडग07/04/20017385976590
1140 नानासो सुखदेव ओमासेबेडग-9527291098
1141 राधाबाई निवृत्ती जगतापबेडग-9860206375
1142 स्मिता महावीर किणींगेबेडग07/11/19899923415780
1143 श्रावणी शीतल लिंबिकहीबेडग16/08/20079766082218
1144 अरुण बाळू गोसावीबेडग-7775080112
1145 सविता दगडू कांबळेबेडग-9168499443
1146 कनया शरद थोरवेबेडग03/05/20148552946558
1147 शुभ्रदा श्रीपती कोळीबेडग-8806635527
1148 आदाम परशराम सानपबेडग-9158262365
1149 गोपाळ आनंदा नागरगोजेबेडग-6673163766
1150 पुंडलिक विठोबा सानपबेडग01/06/19459960460344
1151 चंद्रकांत तुकाराम खाडेबेडग23/10/19749561241679
1152 पल्लवी सोमनाथ गुरवबेडग01/06/19943049024567
1153 कुमार साताप्पा म्हेत्रेबेडग- 
1154 दगडू शंकर मासाळबेडग- 
1155 शीतल राजेंद्र गडकरीबेळंकी14/01/19939096421703
1156 शारदा लक्ष्मण सूर्यवंशीबेळंकी01/06/19919730591865
1157 सुनील भरत गायकवाडबेळंकी01/01/19819890951248
1158 शोभा मलगोंडा पाटीलबेळंकी-9158157459
1159 ऋषिकेश राजाराम गायकवाडबेळंकी16/12/19998806612605
1160 अनिकेत अशोक कांबळेबेळंकी21/04/20047350405105
1161 शिवाजी बंडू हराळेभोसे01/06/19579421115140
1162 सुनीता वसंत तांदळेभोसे09/10/19888007339134
1163 सुनीता आप्पासो टारेभोसे01/01/19567350896557
1164 आप्पासो जिनाप्पा टारेभोसे10/05/19519096264664
1165 नितीन दादासो होवाळेभोसे19/02/19849158269982
1166 संगीता अनिल पाटीलभोसे20/07/19828928580121
1167 सुनील तुकाराम गुरवभोसे01/01/19667385764326
1168 राजेंद्र भगवान कोकाटेबिसूर10/06/19739403485925
1169 अनिता अनिल पाटीलबिसूर01/06/19959767316799
1170 अनिल शामराव पाटीलबिसूर09/06/19769767316799
1171 आदित्य उद्धव यादवबिसूर27/11/1992 
1172 सरस्वती नारायण पाटीलबिसूर07/04/19599096707408
1173 ज्योती अप्पासाहेब पाटीलबिसूर30/08/19939766287982
1174 उत्कर्ष भिमराव पाटीलबिसूर05/02/19929665936227
1175 लक्ष्मी अरुण नाईकबोलवाड01/06/1981 
1176 समीर सुहाना शेखबोलवाड09/10/20079145054248
1177 नसीम महम्मद शेखबुधगाव21/04/2011 
1178 अर्जुन प्रह्लाद आवळेबुधगाव20/05/19809970189949
1179 मंगल निवृत्ती भानुसेबुधगाव01/06/19629637208151
1180 शोभा बाबासो चव्हाणबुधगाव01/01/19729921039866
1181 स्मिता शहाजी पाटीलबुधगाव18/06/19938698638146
1182 गोकुळा जगन्नाथ कदमबुधगाव05/04/19649975001761
1183 सज्जन साधू आवळेबुधगाव-9545014122
1184 माधुरी शशिकांत मुळेबुधगाव24/07/19939922302874
1185 निलेश बाळासो जाधवबुधगाव23/06/19919503234612
1186 ओंकार दशरथ खोतचाबुकस्वारवाडी17/05/20099673695140
1187 पार्वती लक्ष्मण बर्लीचाबुकस्वारवाडी01/01/1969 
1188 राजश्री अनिल कुगेढवळी01/06/19829850591306
1189 संजय रावसो हारुगिरेढवळी15/11/19937350638253
1190 संकेता आप्पासो आळतेढवळी07/03/20009421133751
1191 सुनील हणमंत कोन्नूरढवळी15/11/19899503617316
1192 राणीताई संजय हासुरेढवळी20/07/19837350642472
1193 कविता शांतीनाथ घरबडेढवळी01/06/19859970236108
1194 स्नेहल विजय पाटीलढवळी23/06/19999975688742
1195 ज्ञानु बाबासो कदमडोंगरवाडी01/01/19687028626466
1196 अरुण हेरवाडे सफलदुधगाव01/06/19959595880642
1197 महेश बालीशा खटावकरदुधगाव15/04/19878554003095
1198 सुमन कुबेर पाटीलदुधगाव01/06/19729503853736
1199 स्नेहल किरण कोलेदुधगाव30/11/19919860887835
1200 यशवंत मायाप्पा गावडेदुधगाव01/01/19679970123504
1201 आनंदी अण्णाप्पा सपकाळदुधगाव01/06/19779673744842
1202 संतोष आप्पासो डांगेदुधगाव28/12/19739561883881
1203 भाऊसाहेब रावसाहेब शिंदेदुधगाव01/01/19539766630719
1204 सुरेश नरसगोंडा पाटीलदुधगाव28/09/19738600961579
1205 सचिन आदगोंडा पाटीलदुधगाव09/06/19867709523131
1206 समीक्षा सचिन माळीएरंडोली18/05/20088007548497
1207 संजय बापू खोतएरंडोली05/12/19928999448940
1208 देवानंद भाऊसो दळवीएरंडोली01/06/1973 
1209 मंगल शीतल पाटीलएरंडोली01/06/19759689357046
1210 सुप्रिया महावीर पाटीलएरंडोली01/06/19959325081008
1211 रेखा प्रकाश नलवडेएरंडोली01/06/19918600081712
1212 रोहन राजाराम कणसेएरंडोली23/08/19979766056271
1213 सुभाष शंकर कुंभारएरंडोली01/06/19669764592221
1214 संभाजी आनंदा शेळकेएरंडोली01/06/19749096713358
1215 विश्वास पंडित पाटीलएरंडोली01/06/19857387173713
1216 पुष्पावती रावसाहेब पाटीलएरंडोली01/06/19637028787108
1217 आशिष सुरेश काळेगुंडेवाडी03/03/20089689402467
1218 परशराम यल्लाप्पा नंदीवालेगुंडेवाडी05/07/1981 
1219 प्रदीप श्रीमंत पाटीलगुंडेवाडी16/10/19949545009821
1220 अमृता विठ्ठल पांढरेगुंडेवाडी28/08/19938605199295
1221 विठ्ठल रावसो पांढरेगुंडेवाडी04/10/19858605199295
1222 संदिप सदाशिव फाकडेहरिपूर20/09/19838625085737
1223 संदिप फाकडे तृप्तीहरिपूर19/04/19858421940998
1224 कमल रामचंद्र पठाडेहरिपूर01/06/19609545817996
1225 ओंकार अरविंद खंडागळेहरिपूर22/03/19909960790090
1226 श्रीधर मुकुंद काटकरहरिपूर21/08/19908421577723
1227 सुनंदा विट्ट्ल कोरेकदमवाडी01/01/19969766403236
1228 पांडुरंग बापू कदमकदमवाडी01/01/19659075200562
1229 अशोक गणपती पाटीलकाकडवाडी01/04/19659765263241
1230 जयश्री रामगोंडा पाटीलकळंबी13/06/19689766208034
1231 संदीप बाळगोंडा पाटीलकळंबी01/06/1993 
1232 तन्वी निशिकांत खवळेकळंबी03/05/20077721843124
1233 अशोक शिवाजी सरंजामेकळंबी01/06/19429766352460
1234 मंगल नारायण कदमकळंबी-8600494646
1235 प्रकाश बापू आवळेकर्नाळ01/01/19769172352001
1236 रेहाना शब्बीर चाऊसकर्नाळ15/07/19719623773370
1237 सारिका विनायक तारळेकरकर्नाळ07/04/19899881201389
1238 रमजान बाबासाहेब कुरणेकर्नाळ-8888632087
1239 रमजान बाबासाहेब कुरणेकर्नाळ-8888632087
1240 अश्विनी अशोक कदमकर्नाळ25/10/19928411953977
1241 प्रीती याकूब आवळेकर्नाळ-9172352001
1242 रुपाली राहुल आवळेकर्नाळ11/09/19949172352001
1243 छाया तानाजी पाटीलकरोली (म)02/06/1969 
1244 इंद्रायणी विश्वास शिंदेकरोली (म)06/06/19949623915294
1245 विश्वास भाऊसो शिंदेकरोली (म)01/06/19619623915294
1246 विक्रम श्रीकांत ताटेकसबे डिग्रज23/04/20048552998435
1247 प्रमोद राजाराम डीसलेकसबे डिग्रज04/10/20057798940334
1248 छबुताई आनंदा बनकरकसबे डिग्रज-7798233769
1249 विष्णू केशव मोहितेकसबे डिग्रज12/07/19568856097088
1250 सारीका आत्माराम ताटेकसबे डिग्रज-8411088062
1251 प्रकाश शिवाजी पवारकसबे डिग्रज14/07/19998007382112
1252 जयश्री लिंगाप्पा मुडयापगोळकसबे डिग्रज01/01/19838806231224
1253 स्नेहल राजाराम गायकवाडकसबे डिग्रज08/10/20017276045839
1254 श्रद्धा शिवाजी मोहितेकसबे डिग्रज05/03/20029763919359
1255 स्वाती प्रदीप काटकरकसबे डिग्रज15/09/19839764367730
1256 अमित राजेंद्र आपटेकसबे डिग्रज04/08/19979766012689
1257 अशोक मारुती जाधवकसबे डिग्रज-8446180309
1258 बाबुराव हरी पवारकसबे डिग्रज01/01/19508007382112
1259 रुक्मिणी कृष्णा भिसेकसबे डिग्रज-7028233511
1260 आऊबाई रघुनाथ नलवडेकसबे डिग्रज01/03/19388669455947
1261 त्रिशला शितल पाटीलकसबे डिग्रज25/05/20069970030832
1262 अमोल बाबासो कुंभारकवजी कोठवडी05/04/19889765296164
1263 जोतिराम महादेव माळीकवलापूर01/06/1968 
1264 गोकुळा महादेव माळीकवलापूर01/06/1971 
1265 काजोल अशोक वारेकवलापूर10/05/2004 
1266 प्रमोद शंकर मोहितेकवलापूर10/11/2006 
1267 अशोक गौरीहर स्वामीकवलापूर01/06/1957 
1268 सुनंदा प्रवीण पाटीलकवलापूर17/09/19829960424600
1269 संजीवनी भीमराव पाटीलकवलापूर01/06/19717758839432
1270 महेश जगनाथ पांढरेकवठेपिराण11/02/19799403311611
1271 रावसो अण्णा हेरलेकवठेपिराण01/06/1958 
1272 विश्वास आनंदा देसाई कार्वेकरकवठेपिराण01/06/19747798799236
1273 संस्कृती मारुती सावंतकवठेपिराण12/06/20109764665283
1274 प्रियांका केरबा जाखलेकवठेपिराण06/04/19937350526783
1275 शिवाजी राजाराम पाटीलखंडेराजुरी-7066184208
1276 महादेव चन्नाप्पा रुपनुरखंडेराजुरी-7507729058
1277 Ambutai Kondiba Gavaliखंडेराजुरी01/06/19868007018113
1278 ज्ञानदेव बाबासो कदमखंडेराजुरी01/01/19687028626466
1279 आदित्