दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : सर्व दिव्यांगत्वाचा प्रकार : बहू विकलांग
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 10011../GMPT/Photo/10011../GMPT/Pramanptr/10011संयोगिता संतोष पाटीलअंत्री खुर्द06/07/20109975550696 View फोटो प्रमाणपत्र
2 35016../GMPT/Photo/35016../GMPT/Pramanptr/35016महादेव बळी गावडेअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
3 9723../GMPT/Photo/9723../GMPT/Pramanptr/9723अस्मिता लक्षमण येसलेआरळा27/06/2002  View फोटो प्रमाणपत्र
4 20195../GMPT/Photo/20195../GMPT/Pramanptr/20195हिराबाई गजू भडकमकरबांबवडे01/01/19487719868784 View फोटो प्रमाणपत्र
5 20757../GMPT/Photo/20757../GMPT/Pramanptr/20757अवधूत शंकर हिंगणेबांबवडे01/01/20057028601397 View फोटो प्रमाणपत्र
6 35810../GMPT/Photo/35810../GMPT/Pramanptr/35810शोभा गंगाराम घारगेबेलदारवाडी02/06/1968  View फोटो प्रमाणपत्र
7 17980../GMPT/Photo/17980.JPG../GMPT/Pramanptr/17980नकुशी शिवाजी जाधवबेलेवाडी02/02/19859594816509 View फोटो प्रमाणपत्र
8 22792../GMPT/Photo/22792../GMPT/Pramanptr/22792शंकर राजाराम सावंतकोंडाईवाडी03/05/19948698146350 View फोटो प्रमाणपत्र
9 16935../GMPT/Photo/16935.JPG../GMPT/Pramanptr/16935.JPGदीक्षांत विजयकुमार लाकोळेकोकरुड16/07/2004  View फोटो प्रमाणपत्र
10 15241../GMPT/Photo/15241../GMPT/Pramanptr/15241नारायण पांडुरंग बांदिवडेकरकणदुर11/12/19739890011967 View फोटो प्रमाणपत्र
11 14550../GMPT/Photo/14550../GMPT/Pramanptr/14550सुनील आप्पाजी पाटीलकणदुर01/01/19798308656639 View फोटो प्रमाणपत्र
12 41067../GMPT/Photo/41067../GMPT/Pramanptr/41067किरण संजय पाटीलकरमाळे20/02/19959604409732 View फोटो प्रमाणपत्र
13 23013../GMPT/Photo/23013../GMPT/Pramanptr/23013संतोष सहदेव कांबळेकांदे21/09/19767744033959 View फोटो प्रमाणपत्र
14 34771../GMPT/Photo/34771../GMPT/Pramanptr/34771आराध्या नारायण पाटीलकांदे26/06/2012  View फोटो प्रमाणपत्र
15 34506../GMPT/Photo/34506../GMPT/Pramanptr/34506प्रकाश गुंगा पाटीलकांदे-  View फोटो प्रमाणपत्र
16 33385../GMPT/Photo/33385../GMPT/Pramanptr/33385अशोक आनंदा गोसावीकांदे10/06/19859975879848 View फोटो प्रमाणपत्र
17 22715../GMPT/Photo/22715../GMPT/Pramanptr/22715सलोनी गणपती उबाळेकाळुंद्रे30/04/20119637272199 View फोटो प्रमाणपत्र
18 3495../GMPT/Photo/3495../GMPT/Pramanptr/3495आनंदा सदाशिव मस्करकुसळेवाडी01/06/19899892857076 View फोटो प्रमाणपत्र
19 13634../GMPT/Photo/13634../GMPT/Pramanptr/13634विलास मारुती सावंतखुजगाव01/01/19678275659639 View फोटो प्रमाणपत्र
20 13289../GMPT/Photo/13289../GMPT/Pramanptr/13289संभाजी गुंडा सावंतखुजगाव01/05/19849637076099 View फोटो प्रमाणपत्र
21 23406../GMPT/Photo/23406../GMPT/Pramanptr/23406नामदेव कृष्णां मुळीकगिरजवडे06/04/19669404366563 View फोटो प्रमाणपत्र
22 12817../GMPT/Photo/12817../GMPT/Pramanptr/12817अमृता तुकाराम नायकवडीचरण01/06/20017057990719 View फोटो प्रमाणपत्र
23 12393../GMPT/Photo/12393../GMPT/Pramanptr/12393किसन चंदर चोरमारेचरण02/04/19827391829727 View फोटो प्रमाणपत्र
24 12093../GMPT/Photo/12093../GMPT/Pramanptr/12093शारदा केशव कांबळेचरण01/06/19678600318175 View फोटो प्रमाणपत्र
25 13665../GMPT/Photo/13665../GMPT/Pramanptr/13665जनाबाई ईश्वरा नायकवडीचरण01/01/1962  View फोटो प्रमाणपत्र
26 11781../GMPT/Photo/11781../GMPT/Pramanptr/11781कविता झुंजार कुंभारचरण02/02/20009172711150 View फोटो प्रमाणपत्र
27 19535../GMPT/Photo/19535../GMPT/Pramanptr/19535आनंदा बाळकू लोहारचिंचेवाडी13/10/19757559484630 View फोटो प्रमाणपत्र
28 11758../GMPT/Photo/11758../GMPT/Pramanptr/11758अमेय विजय पवारचिखलवाडी06/06/20109890830418 View फोटो प्रमाणपत्र
29 36061../GMPT/Photo/36061../GMPT/Pramanptr/36061नारायण विठ्ठल साळुंखेचिखली01/06/19527387252202 View फोटो प्रमाणपत्र
30 16017../GMPT/Photo/16017../GMPT/Pramanptr/16017आशा चंद्रकांत भोसलेटाकवे15/05/19859623621015 View फोटो प्रमाणपत्र
31 6568../GMPT/Photo/6568.jpg../GMPT/Pramanptr/6568अमृता किरण नाकिलसागाव12/05/20059657867244 View फोटो प्रमाणपत्र
32 40041../GMPT/Photo/40041../GMPT/Pramanptr/40041मारुती बबन सावंतसावंतवाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
33 39961../GMPT/Photo/39961../GMPT/Pramanptr/39961हरणाबाई पांडुरंग दीपकसावंतवाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
34 40026../GMPT/Photo/40026../GMPT/Pramanptr/40026आकाश बाबुराव बेंगडेसावंतवाडी11/01/19958268317593 View फोटो प्रमाणपत्र
35 14493../GMPT/Photo/14493.JPG../GMPT/Pramanptr/14493सुनंदा यशवंत धसधसवाडी01/01/19658605959802 View फोटो प्रमाणपत्र
36 11951../GMPT/Photo/11951../GMPT/Pramanptr/11951इंदुताई शंकर पाटीलप. त. वारूण-  View फोटो प्रमाणपत्र
37 11975../GMPT/Photo/11975../GMPT/Pramanptr/11975पृथ्वीराज मारुती पवारप. त. वारूण-  View फोटो प्रमाणपत्र
38 11874../GMPT/Photo/11874../GMPT/Pramanptr/11874आनंदा किसन पाटीलप. त. वारूण-  View फोटो प्रमाणपत्र
39 11926../GMPT/Photo/11926../GMPT/Pramanptr/11926नथुराम पांडुरंग पाटीलप. त. वारूण-  View फोटो प्रमाणपत्र
40 9863../GMPT/Photo/9863../GMPT/Pramanptr/9863प्रकाश नथुराम पाटीलप. त. वारूण-  View फोटो प्रमाणपत्र
41 16363../GMPT/Photo/16363../GMPT/Pramanptr/16363दिनकर बाबू पवारप. त. वारूण-  View फोटो प्रमाणपत्र
42 16402../GMPT/Photo/16402../GMPT/Pramanptr/16402सुरेश धोंडी बनसोडेप. त. वारूण-9860533782 View फोटो प्रमाणपत्र
43 16456../GMPT/Photo/16456../GMPT/Pramanptr/16456जिजाबाई सर्जेराव माळीप. त. वारूण-9766870833 View फोटो प्रमाणपत्र
44 8372../GMPT/Photo/8372../GMPT/Pramanptr/8372शामराव लक्समन पवारप. त. वारूण-  View फोटो प्रमाणपत्र
45 1111../GMPT/Photo/1111../GMPT/Pramanptr/1111.PDFतानाजी ज्ञानू पवारप. त. वारूण-  View फोटो प्रमाणपत्र
46 22210../GMPT/Photo/22210../GMPT/Pramanptr/22210वर्षाराणी शिवाजी पाटीलबिऊर02/07/1982  View फोटो प्रमाणपत्र
47 23165../GMPT/Photo/23165../GMPT/Pramanptr/23165शुभम बाजीराव पाटीलपाचगणी09/11/20018275601656 View फोटो प्रमाणपत्र
48 37866../GMPT/Photo/37866../GMPT/Pramanptr/37866संपत आण्णू सवाखंडेपाचुंब्री01/01/19729158977691 View फोटो प्रमाणपत्र
49 13517../GMPT/Photo/13517../GMPT/Pramanptr/13517महिपती महादेव सटालेभाटशिरगाव-9423046278 View फोटो प्रमाणपत्र
50 13937../GMPT/Photo/13937../GMPT/Pramanptr/13937भरती भगवान धुमाळभाटशिरगाव22/07/19827588587055 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : सर्व दिव्यांगत्वाचा प्रकार : बहू विकलांग
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 संयोगिता संतोष पाटीलअंत्री खुर्द06/07/20109975550696
2 महादेव बळी गावडेअंत्री बुद्रुक- 
3 अस्मिता लक्षमण येसलेआरळा27/06/2002 
4 हिराबाई गजू भडकमकरबांबवडे01/01/19487719868784
5 अवधूत शंकर हिंगणेबांबवडे01/01/20057028601397
6 शोभा गंगाराम घारगेबेलदारवाडी02/06/1968 
7 नकुशी शिवाजी जाधवबेलेवाडी02/02/19859594816509
8 शंकर राजाराम सावंतकोंडाईवाडी03/05/19948698146350
9 दीक्षांत विजयकुमार लाकोळेकोकरुड16/07/2004 
10 नारायण पांडुरंग बांदिवडेकरकणदुर11/12/19739890011967
11 सुनील आप्पाजी पाटीलकणदुर01/01/19798308656639
12 किरण संजय पाटीलकरमाळे20/02/19959604409732
13 संतोष सहदेव कांबळेकांदे21/09/19767744033959
14 आराध्या नारायण पाटीलकांदे26/06/2012 
15 प्रकाश गुंगा पाटीलकांदे- 
16 अशोक आनंदा गोसावीकांदे10/06/19859975879848
17 सलोनी गणपती उबाळेकाळुंद्रे30/04/20119637272199
18 आनंदा सदाशिव मस्करकुसळेवाडी01/06/19899892857076
19 विलास मारुती सावंतखुजगाव01/01/19678275659639
20 संभाजी गुंडा सावंतखुजगाव01/05/19849637076099
21 नामदेव कृष्णां मुळीकगिरजवडे06/04/19669404366563
22 अमृता तुकाराम नायकवडीचरण01/06/20017057990719
23 किसन चंदर चोरमारेचरण02/04/19827391829727
24 शारदा केशव कांबळेचरण01/06/19678600318175
25 जनाबाई ईश्वरा नायकवडीचरण01/01/1962 
26 कविता झुंजार कुंभारचरण02/02/20009172711150
27 आनंदा बाळकू लोहारचिंचेवाडी13/10/19757559484630
28 अमेय विजय पवारचिखलवाडी06/06/20109890830418
29 नारायण विठ्ठल साळुंखेचिखली01/06/19527387252202
30 आशा चंद्रकांत भोसलेटाकवे15/05/19859623621015
31 अमृता किरण नाकिलसागाव12/05/20059657867244
32 मारुती बबन सावंतसावंतवाडी- 
33 हरणाबाई पांडुरंग दीपकसावंतवाडी- 
34 आकाश बाबुराव बेंगडेसावंतवाडी11/01/19958268317593
35 सुनंदा यशवंत धसधसवाडी01/01/19658605959802
36 इंदुताई शंकर पाटीलप. त. वारूण- 
37 पृथ्वीराज मारुती पवारप. त. वारूण- 
38 आनंदा किसन पाटीलप. त. वारूण- 
39 नथुराम पांडुरंग पाटीलप. त. वारूण- 
40 प्रकाश नथुराम पाटीलप. त. वारूण- 
41 दिनकर बाबू पवारप. त. वारूण- 
42 सुरेश धोंडी बनसोडेप. त. वारूण-9860533782
43 जिजाबाई सर्जेराव माळीप. त. वारूण-9766870833
44 शामराव लक्समन पवारप. त. वारूण- 
45 तानाजी ज्ञानू पवारप. त. वारूण- 
46 वर्षाराणी शिवाजी पाटीलबिऊर02/07/1982 
47 शुभम बाजीराव पाटीलपाचगणी09/11/20018275601656
48 संपत आण्णू सवाखंडेपाचुंब्री01/01/19729158977691
49 महिपती महादेव सटालेभाटशिरगाव-9423046278
50 भरती भगवान धुमाळभाटशिरगाव22/07/19827588587055
51 समर्थ राजाराम लोहारपावलेवाडी- 
52 संस्कार संजय यमगरबिळाशी29/08/20057709799276
53 रामचंद्र बंडू पाटीलपुनवत15/03/19477721913826
54 अंजना महादेव पाटीलरेड01/01/19369011353057
55 इंदुबाई रघुनाथ पाटीलरेड01/01/1933 
56 यशवंत पाटील विश्वासरेड01/06/19559881088557
57 विलास सुबराव पाटीलरेड17/01/19779767599308
58 साक्षी प्रकाश पाटीलमणदूर23/08/20079766164267
59 aakaram bandu katakeमोरेवाडी-8108801032
60 रामचंद्र पांडुरंग पाटीलमोहरे01/01/19589689145152
61 सर्जेराव बाबूराव लाडयेळापूर01/06/19699730084434
62 आरती रामचंद्र आटूगडेयेळापूर-9421223283
63 अमोल संभाजी कुंभारमांगले01/04/19868379855005
64 ऋषिकेश संभाजी कुंभारमांगले09/12/19988379853005
65 उमा बबन डोंगरेमांगले11/02/19669422486312
66 अशोक महादेव कुंभारमांगले01/06/19577798971595
67 Babaso Maruti Dindeमाळेवाडी- 
68 पांडुरंग हरी खोतलादेवाडी-8975716582
69 संजय यशवंत शिंदेशिंदेवाडी29/08/1978 
70 प्रज्वल दिलीप शिंदेशिंदेवाडी16/07/20068108094173
71 किरणकुमार बाळासो गायकवाडहात्तेगाव27/03/19849172591617
72 सुभाष ज्ञानू महिंदशिरशी01/06/19879673764732
73 आत्माराम कृष्णां भोसलेशिरशी01/01/19389673075598
74 आनंदा निवृत्ती भोसलेशिरशी16/09/19459823110913
75 सुनीता हंबिराव शिंदेशिरशी01/01/19939975159832
76 आनंदा हंबिराव शिंदेशिरशी01/01/19989975159832
77 श्रेयस शंकर पाटीलशिराळे खुर्द25/09/20029112712801
78 बापू आकाराम सातपुतेशिराळे खुर्द01/06/19759689404520
79 हर्षदा बाळासाहेब शेडगेशेडगेवाडी23/07/20159823512529
80 संस्कार विठ्ठल गायकवाडऐतवडे खुर्द08/02/20158698717993
81 शांताबाई रघुनाथ पाटीलओझर्डे01/06/19597507556821
82 वैष्णवी सचिन पाटीलओझर्डे01/12/20159096394349
83 वर्षाराणी प्रदीप यादवओझर्डे17/06/2001 
84 सिद्धार्थ माणिक महाडिकओझर्डे07/05/20069527286992
85 अक्षय विष्णू गावडेओझर्डे24/09/19998007490899
86 अर्चना बाळासो पाटीलओझर्डे13/07/19849423653054
87 सुनीता भगवान शिरतोड़ेओझर्डे01/06/19839503897377
88 बाळाबाई धोंडिबा खोतओझर्डे01/06/1967 
89 वसंत रतन पवारकुंडलवाडी-9689675115
90 कुशल किशोर गुरवकुंडलवाडी07/10/19999673698155
91 सुहास श्रीपती कदमकुंडलवाडी01/07/19689145282020
92 अमीना काशीम पटेलकुंडलवाडी01/06/19579765807005
93 दत्तात्रय पांडुरंग कुंभारकुंडलवाडी02/06/19539767830418
94 बादशहा गुलाब पटेलकुंडलवाडी01/01/19959881917264
95 शौकत बाबालाल शेखकुंडलवाडी01/01/19527798751352
96 आबासाब बापुलाल पटेलकुंडलवाडी01/06/19729823286170
97 बीसमिला बापुलाल पटेलकुंडलवाडी01/06/19629823286170
98 झाकीर बाबासो पटेलकुंडलवाडी03/01/19937875478928
99 खाजासो HANIF PATELकुंडलवाडी01/06/19689637250616
100 राणूबाई आकाराम साळुंखेकेदारवाडी01/01/19949552692141
101 Kamal Raghunath Dewkarकेदारवाडी01/06/19809372458164
102 अरविंद दत्तू पाटीलकामेरी-9673718170
103 अजीज चांद जमादारकामेरी-9145444240
104 सुधीर सुखदेव पेटकरकामेरी11/01/19898552970432
105 समर्थ धुल्लाप्पा शिंदेकामेरी01/01/20117058402290
106 अनिता अनिल कांबळेकामेरी25/01/19769503963898
107 आकाराम भिमराव जानकरकामेरी25/01/19679850758744
108 रवींद्र रंगराव पाटीलकामेरी01/01/19687620623431
109 राजेंद्र महादेव पाटीलकामेरी10/12/19729503402462
110 एकनाथ बापू रासकरकामेरी01/06/19719665549504
111 बाबासो रामचंद्र पाटीलकामेरी15/06/19659130331247
112 उद्धव आण्णा पाटीलकामेरी10/01/19559096073893
113 उषा बाळासो पाटीलकामेरी01/01/19749130331247
114 आशपाक अमीर संदेकरंजवडे26/06/20059923885926
115 मालन बाळासो वरपेकुरळप01/06/19649765105858
116 आनंदा चंद्रकांत कांबळेकुरळप01/01/19747249579648
117 मारूती भाऊ पाटीलकुरळप01/06/19399960515175
118 जागुबाई ज्ञानू कांबळेकार्वे01/01/19947721846046
119 आकाराम ज्ञानू अनुसेकारंदवाडी01/01/19437588865952
120 संगीता खंडू टकलेकारंदवाडी01/01/19899765509509
121 जयसिंग तुकाराम सरदेशमुखकारंदवाडी-9404583040
122 धनंजय बबन दुधारकारकारंदवाडी01/01/19839975638001
123 ज्योती श्रीमंत हेगडेकारंदवाडी14/09/2004 
124 सुनिता पोपट सावंतकाळम्मवाडी24/05/19949665112964
125 तुषार पांडुरंग जाधवकाकाचीवाडी17/02/20007758923692
126 सुदर्शन अर्जुन गावडेकासेगाव03/06/1995 
127 ईश्वरी जयदीप सुतारकासेगाव07/01/2015 
128 ओंकार दत्तात्रय पटसुतेकासेगाव01/01/2005 
129 गणेश आनंदा बडेकरकासेगाव- 
130 अदिती दीपक पाटीलकासेगाव- 
131 ऋग्वेद राजेंद्र पाटीलकासेगाव11/11/2006 
132 मंगल बाबुराव निकमकासेगाव01/06/1965 
133 तौफिक इसाक मुल्लाकासेगाव- 
134 अजय दत्तात्रय मोहितेकिल्ले मच्छिंद्रगड-9673098671
135 पवन प्रकाश मोरेकिल्ले मच्छिंद्रगड20/04/20029766735744
136 सोहेल नजरूद्दीन आगाकिल्ले मच्छिंद्रगड-9881338046
137 द्रौपती आण्णा पवारकिल्ले मच्छिंद्रगड01/01/19439767959647
138 बापू लक्षिमन भिंगारेकिल्ले मच्छिंद्रगड-8888271224
139 तन्वीर सलीम जमादारकिल्ले मच्छिंद्रगड16/06/19939556112680
140 टी रामन शंकर नायरकिल्ले मच्छिंद्रगड01/06/19399767174353
141 अनिकेत अरविंद कुंभारकिल्ले मच्छिंद्रगड16/03/20129552138487
142 यशोदा बापू शिंदेकोरेगाव01/01/19637420073628
143 संचित उत्तम पाटीलकोरेगाव01/04/20099975108423
144 आनंदराव मोहिते वैभवकोरेगाव01/06/19827028589548
145 उमा क्रुष्णा फडतरेकोरेगाव03/01/19969665393802
146 प्रमोद संजय खरातखरातवाडी09/08/19959960092510
147 शंकर रामचंद्र खोतगाताडवाडी23/04/19527775970560
148 यशवंत नाना पाटीलगाताडवाडी-8000712971
149 आनंदी आनंदाaa चिबडेगाताडवाडी01/07/19528390093653
150 मंगल न्यानदेव खोतगाताडवाडी01/01/19949545437624
151 ऋषीकेश गजानन सुतारगाताडवाडी22/05/19997066911299
152 अंजना मारुती करांडेगाताडवाडी01/06/19739860238592
153 शंकर निवृत्ती खट्टेगाताडवाडी01/01/19479623698368
154 माधुरी शंकर आडकेगोटखिंडी11/10/19987709725538
155 रुक्मिणी भरत बुवागोटखिंडी-8530564893
156 पांडुरंग आप्पा डिग्रजकारगोटखिंडी-9923873445
157 सखुबाई बाबू खैरमोडेगोटखिंडी-9921302684
158 विष्णू शंकर गवळीगोटखिंडी-7410006610
159 सुनंदा रघुनाथ सावंतगोटखिंडी- 
160 रामचंद्र शंकर कुंभारगौंडवाडी01/01/19629527457878
161 विश्वास शंकर परीटचिकूर्डे01/01/19588308683962
162 तुळशीदास गोविंद काटकरचिकूर्डे01/06/19568888602101
163 रवींद्र रामचंद्र पाटीलचिकूर्डे07/09/19619673139039
164 बापू धोंडिबा अनुसेचिकूर्डे28/07/19909503117620
165 जितेंद्र राजाराम पांढरबळेचिकूर्डे01/01/19799970131072
166 सचिन मारुती मलगुंडेचिकूर्डे01/11/19869604309353
167 संजय भगवान बांदलजांभुळवाडी01/06/19669921613194
168 केदार शरद पाटीलठाणापूडे 24/01/20089881657120
169 प्रशांत भानुदास पेटकरडोंगरवाडी10/03/19999119469388
170 धोंडीराम शिवाजी बाबरतुजारपूर28/04/19839765390416
171 अलका पोपट वायदंडेताकारी-9823253837
172 वैष्णवी राजेंद्र जावीरताकारी13/06/2013 
173 सुरज नायकू काटकरतांदुळवाडी02/10/20987350424649
174 संदीप मोहन तावडेतांबवे02/11/19829766395333
175 रामचंद्र विठ्ठल तेलीतांबवे01/01/19459604917181
176 प्राची संतोष चव्हाणतांबवे02/10/20148308469303
177 कमाल बाबालाल अत्तारदुधारी25/07/19438552924914
178 मोहन चंद्र कांबळेदुधारी01/01/19539766709216
179 लालबि रमजान संदेदुधारी-7066304227
180 कु.अनुराधा धर्मेंद्र पाटीलदेवर्डे02/05/19909011252283
181 कु.सौरभ तुकाराम हराळेदेवर्डे20/05/19988308349839
182 रणजित प्रकाश पाटीलदेवर्डे10/06/19829011785590
183 वनिता गणपती खोतढगेवाडी01/06/19767517061643
184 आनंदराव खाशाबा मानेधोतरेवाडी01/01/19388975125508
185 अरुण अप्पा चव्हाणधोतरेवाडी-9657391972
186 वेदांत जयवंत पाटीलनेर्ले03/04/20109860881363
187 भाग्यश्री बबनराव पाटीलनेर्ले15/10/19818928464012
188 सुशीला भाऊ साळुंखेनेर्ले02/09/19489637257704
189 हणमंत विलास अनुसेनेर्ले06/03/19919527075902
190 अशोक विठ्ठल बिराजदारनेर्ले22/02/19949503932876
191 दिलास संजय गुजरनेर्ले02/06/19988380811772
192 विश्वास शंकर चव्हाणनेर्ले01/01/19719730373896
193 जगन्नाथ पांडुरंग पाटीलनेर्ले01/06/19469921688825
194 राहुल हिंदुराव वडारनेर्ले14/05/20109623803616
195 सुशांत सयाजी वाठारकरनेर्ले01/01/20079866310342
196 राजाराम दिनकर बोराडेनेर्ले05/01/19938698808344
197 सदाशिव तुकाराम पाटीलनवेखेड15/07/19639545941042
198 एकनाथ शिवाजी चव्हाणनवेखेड20/04/19877768991535
199 गणेश मछिंद्र राक्षेपेठ24/08/19987887330643
200 शैला पंडीत पवारपेठ14/02/19829679993568
201 रंगराव कृष्णा खोतपडवळवाडी01/05/19467387665994
202 विजया खंडेराव चव्हाणपडवळवाडी01/06/19619665473811
203 akkatai nivruti khotपडवळवाडी01/01/19519552059482
204 आनंद बाबू घाडगेपडवळवाडी01/06/19959096141931
205 गोकुळा nishikant जावीरपडवळवाडी01/01/1963 
206 दिलीप देविदास पोखर्णीकरपोखर्णी01/06/19429029198808
207 छाया मोहन पाटीलपोखर्णी01/06/19887798266296
208 श्रेयश दत्तात्रय मानेफार्णेवाडी(शिगाव)26/04/2011 
209 Uttam Khshaba Jawareबेरडमाची12/01/1967 
210 प्रमिला शिवाजी पाटीलबहे06/01/19679960080257
211 आर्यन जालिंदर जाधवबहादुरवाडी31/05/20059561028573
212 सुनील लक्षमण सोरटेबहादुरवाडी01/06/19709604237445
213 शुभांगी गोरखनाथ चौगुलेबागणी01/12/20007387667020
214 अकील सोहमतुल्ला सुतारबागणी07/02/1999 
215 वनिता शरद शिंदेबागणी-8698760685
216 मीना तानाजी शेळकेबागणी01/01/1948 
217 तानाजी दत्तू पाटीलबोरगाव01/06/19758605797901
218 सुकेश गोरख पवारबोरगाव15/05/19797057772978
219 संदीप बाळासो नाईकबोरगाव14/07/19858530037126
220 राणी धोंडीराम शिंदेबोरगाव05/06/19779503926218
221 बाळकृष्ण यशवंत सलगरबोरगाव01/06/19638308318018
222 रेश्मा हणमंत दंडवतेंबोरगाव01/01/20088308300973
223 सौरभ भिमराव वाटेगावकरबोरगाव05/03/20007775922193
224 laxman mahadev patilबोरगाव-8421662256
225 mahesh laxmin patilबोरगाव07/07/19869503501426
226 गणेश राजवर्धन नाईकबोरगाव08/12/2010 
227 सुभाष ईश्वरा पिसाळबोरगाव01/06/19589370771478
228 वत्सला शंकर पाटीलभडकिंबे 01/01/1972 
229 अक्षय भानुदास निकमभरतवाडी- 
230 सखुबाई उत्तम गोडसेभवानीनगर-9527164726
231 मारुती विष्णू चंदभवानीनगर26/04/19529767917728
232 Sanika Nivas Kadamमसुचीवाडी11/01/20057350810033
233 विनायक सिध्दनाथ यादवमहादेववाडी07/09/20059881647971
234 नीलम मानसिंग मोहितेमहादेववाडी01/06/20017350389643
235 माणिक संपत काटेमहादेववाडी01/06/1983 
236 स्वप्नाली संभाजी गडाळेमाणिकवाडी-9850741310
237 जगन्नाथ विष्णू भोसलेमालेवाडी01/07/19497798742134
238 भिकाजी तुकाराम क्षीसागरमालेवाडी05/02/19429209268566
239 वैशाली आनंदा गावडेमालेवाडी20/12/19868605273619
240 लक्ष्मण चन्नाप्पा सूर्यवंशीमालेवाडी01/06/19779766213069
241 आक्काताई शंकर जाधवमालेवाडी-9337915164
242 सोहम बाबुराव इंगळेमालेवाडी22/07/20137038745366
243 मारुती चंद्रू पाटीलमालेवाडी01/01/19549130915882
244 भरत बाबुराव गोसावीयेडेनिपाणी01/06/19717507527284
245 कमल बबन साळुखेयेडेनिपाणी01/06/19588275912196
246 सुमन Bali रास्करयेडेनिपाणी01/06/19709096343679
247 मालन ज्ञानू ढेंम्बरेयेडेनिपाणी01/06/19639689741892
248 हर्षवर्धन पृथ्वीराज मोरेयेडेमच्छिंद्र24/03/20117410720760
249 पपूताई सीताराम सोनावणेयेडेमच्छिंद्र01/01/19797083548775
250 हिराबाई कृष्णा हिंगणेयेडेमच्छिंद्र01/01/1936 
251 रणजित जयसिंग पाटीलयेडेमच्छिंद्र02/02/19849922616127
252 सुशांत सुभाष चव्हाणयेडेमच्छिंद्र26/10/20009975679681
253 कलाबाई शिवाजी पवारयेडेमच्छिंद्र01/01/19489168347175
254 विकास आप्पासो पाटील`येलूर01/06/19849975346697
255 कुसुम शामराव शिनगारेयेलूर- 
256 अक्षय मोहन आडकेयेलूर20/06/19969561598318
257 श्रीधर सरदार गायकवाडयेलूर06/03/19999890212688
258 सोनम संभाजी जगतापयेवलेवाडी16/04/20007083734077
259 ललिता मानसिंग गोतपगाररेठरेहरणाक्ष01/06/1976 
260 स्वराली संजय शिंदेरेठरेहरणाक्ष06/11/20109860880896
261 दिनकर ज्ञानू बेलेरेठरेहरणाक्ष01/06/19509561303944
262 ऋषिकेश सुभाष तवटेरेठरेहरणाक्ष27/03/19989860952867
263 उमेश व्यंकट सावंतरेठरेहरणाक्ष22/03/1991 
264 सुरेश हणमंत कोळेकररेठरेहरणाक्ष01/12/20007083519784
265 राजाराम वसंत सराटेरेठरेहरणाक्ष01/01/19759158330948
266 अनुसया पांडुरंग पवाररेठरेहरणाक्ष01/01/19688390207020
267 एकनाथ विशवनाथ शिंदेरेठरेहरणाक्ष-9527693374
268 सुलोचना राजाराम निकमरेठरेहरणाक्ष01/06/19809156584448
269 आंनदाराव पांडुरंग घटकेरेठरेधरण01/06/19669561607941
270 अक्षय संभाजी पाटीलरेठरेधरण03/12/20008390105776
271 संतोष भानुदास पाटीलरेठरेधरण19/03/19769921448887
272 सुनीता पांडुरंग घाटगेरेठरेधरण01/06/19739689855199
273 रमेश पांडुरंग घटकेरेठरेधरण01/12/19719561607941
274 मनीषा सचिन शिंदेरेठरेधरण20/01/19827057261277
275 सुशांत श्रीमंत पाटीललाडेगाव 16/07/19959011329130
276 सुरेय्या ऐनुद्दीन मुलाणीवाटेगाव01/06/19747385114712
277 सागर ईश्वर लोहारवाटेगाव22/11/19878482886778
278 अनुसया महादेव मुळीकवाटेगाव- 
279 शंकर निवृत्ती साठेवाटेगाव01/06/19759960429399
280 गणेश अशोक साठेवाटेगाव19/05/1990 
281 आकाराम पांडुरंग गावडेवाटेगाव01/01/19469766875719
282 मुक्ताबाई शामराव थोरातवाळवा10/05/19959970131458
283 चाणाप्पा धोंडीराम बिराजदारवाळवा01/01/19768888198986
284 शंकर अण्णा शिंदेवाळवा27/12/19427887838227
285 smita sopan dkreवाळवा26/11/19869665178588
286 अशोक पांडुरंग थोरातवाळवा01/06/1965 
287 श्रीहरी मनोहर तगारेवाळवा23/06/19789975959020
288 बेबीताई दिनकरराव थोरातवाळवा01/01/19739960583021
289 शुभंम कृष्णराव थोरातवाळवा13/11/19969689137820
290 महादेव बाबुराव डांगेवाळवा01/01/19377385057852
291 रामचंद्र नारायण देशपांडेवाळवा05/07/1936 
292 आक्काताई गुंडा वाडकरवाळवा09/08/19818990517184
293 महेश बबन आसबेवाळवा-9922547572
294 लक्ष्मी आनंदा गुईगडेवाळवा01/01/1961 
295 भास्कर सिद्राम कांबळेवाळवा01/02/1944 
296 गीतांजली प्रदीप धनवडेवाळवा09/08/20039552393687
297 रामचंद्र ज्ञानू पेशवेवाळवा01/05/19658600665550
298 शांताबाई महादेव गणगटेवाळवा- 
299 शांताबाई महादेव गणगटेवाळवा01/01/19559175200369
300 द्रोपदी दादू जाधववशी01/06/19619623336631
301 सुनीता आनंदा लाडेशेखरवाडी01/06/19737758908882
302 आनंदा राजाराम लादेशेखरवाडी01/06/19697758908882
303 प्रतीक्षा दिनकर यादवशेखरवाडी18/09/2002 
304 सुनंदा पंडित खोतशेखरवाडी01/06/19419503412740
305 ऋषिकेश दिलीप खोतशेखरवाडी17/08/2005 
306 कुसुम रघुनाथ शेखरशेखरवाडी01/06/1950 
307 दत्तात्रये भानुदास हजारेशेणे06/03/19709767280976
308 केदार मनोज मिसळेशेणे13/06/20109730621685
309 शिवाजी मारुती जाधवशिगाव01/06/19487709394090
310 प्रथमेश नायकू धनगरशिगाव09/06/20029595976130
311 शहनाजबी धोंडीराम मुलांनीशिगाव01/01/19769923237000
312 गंगुबाई गोविंद फार्णेशिगाव01/06/19878275029459
313 अमित रघुनाथ जाधवशिगाव23/05/19857769934331
314 विमल दत्तात्रय चव्हाणशिगाव01/06/19728600502671
315 मारुती तुकाराम गायकवाडशिगाव01/06/19319730041351
316 राजनबी बादशाह मुलाणीशिगाव-8380816770
317 शांताबाई बाळू सावंतशिगाव01/02/19378806393484
318 मोहन जयसिंग पाटीलशिगाव01/06/19549623695935
319 शालन श्रीपती चेणगेशिगाव01/06/19459673676284
320 महंमदरफिक अल्लाबक्ष इनामदारशिगाव09/01/19759860267000
321 बापू केशव गिरीगोसावीशिगाव01/06/19409730137345
322 स्वप्नील अशोक ` नलवडेशिरटे08/11/19909421342589
323 शीतल विलास मानेसाखराळे01/06/19938600173949
324 तेजस जयसिंग पवारसाखराळे14/12/19989975063779
325 प्रदीप भानुदास अनुसेबावची01/06/19869766024829
326 शारदा महादेव अनुसेबावची04/03/19659970680820
327 गौरव चंद्रकांत मस्केबावची12/04/20089960682281
328 पूजा रमेश बामणेबावची29/07/19969403723698
329 गोकुला यमनापा लोहारमर्दवाडी01/06/19569975847297
330 प्रकाश शामराव पाटीलमर्दवाडी01/06/19659730884531
331 अनिल मल्लापा कोळीमर्दवाडी01/01/1989 
332 प्रणव रावसाहेब पाटीलआमणापूर28/05/2001 
333 फुलाबाई बाबुराव पवारआमणापूर01/06/19649970575432
334 अनुदित निशिकांत पाटीलआमणापूर16/07/20148275377711
335 अतुल दिपक कदमआमणापूर22/10/2002 
336 अमोल विजय कदमआमणापूर31/07/19908421635003
337 समर्थ शशिकांत कदमआमणापूर24/10/20098600399754
338 मानसिंग दादू जगदाळेआंधळी01/07/19709629723129
339 सुनीता बाळासो मानेआंधळी31/08/19889049437754
340 जाफर अब्दुल शिकलगारआंधळी01/06/19389860106197
341 अनुष्का किरण मानेआंधळी28/02/20097756078715
342 मुक्ताबाई लक्ष्मण नागनूरअंकलखोप30/12/20038698032173
343 प्रवीण अजित नरदेकरअंकलखोप01/06/19937875646706
344 संपतराव तुकाराम सूर्यवंशीअंकलखोप01/06/19629890743576
345 अश्विनी गोविंद कुंभारबांबवडे20/08/19949975829212
346 अनिसा रफिक मुजावरबांबवडे23/08/19989096391379
347 सविता पांडुरंग भंडारेबांबवडे25/06/19868605916576
348 सानिका किरण क्षीरसागरबांबवडे04/03/20088552882585
349 बजरंग शंकर कांबळेबांबवडे10/04/1956 
350 वसंत ज्ञानू भंडारेबांबवडे01/06/19498378828993
351 विद्या किरण क्षीरसागरबांबवडे14/04/19878552882585
352 वंदना पांडुरंग साळुंखेबांबवडे27/05/1981 
353 मोहन पांडुरंग कुरणेभिलवडी01/06/19627218431280
354 महेश्वर तीपपांना नारायणपूरभिलवडी20/06/20079850329647
355 संतोष दत्तात्रय कराडेभिलवडी स्टेशन30/07/19879503844119
356 सुधीर बबन गावडेभ्रमनाळ26/12/19839096957128
357 सार्थक सुभाष गावडेभ्रमनाळ26/11/2011 
358 हंबीर रामराव मिठारीबुर्ली10/06/19699970670070
359 चेतन प्रकाश कुरकुटेबुर्ली26/07/19889960272316
360 इसामुद्दीन म्हमुलाल मुजावरबुर्ली01/06/19519970612373
361 इंदुबाई सदाशिव पाटीलबुर्ली01/06/19727410111494
362 कल्पना श्रीपाल खोतबुर्ली-9764710178
363 अदिती अनिल जाधवबुरुंगवाडी09/03/20109421382291
364 किरण लक्ष्मण हवालदारबुरुंगवाडी05/06/19749096846436
365 भारती भीमराव जाधवबुरुंगवाडी14/04/19759503384604
366 प्रवीण बाळासो मोरेबुरुंगवाडी16/05/19959503090468
367 मधुकर दादू मोरेबुरुंगवाडी02/06/19529923263161
368 प्रकाश शिंदे कपिलबुरुंगवाडी- 
369 गोविंद खंडू मदनेधयारी01/01/19848888285484
370 दीपाली सुभराव भोसलेदुधांदी01/09/19969921904073
371 वैशाली विलास मानेदुधांदी01/06/19799730887810
372 पांडुरंग शिंदे शिंदेदुधांदी04/05/19509665536479
373 विवेक दिनकर नलावडेदुधांदी08/10/1992 
374 सागर आप्पासो नंदीवालेदुधांदी03/11/19987066593627
375 पूजा पतंगराव देशमुखदुधांदी01/01/19987387748091
376 शालन दत्तात्रय वडारदुधांदी18/04/20059767691621
377 सुषमा कर्याप्पा भोसलेदुधांदी21/11/19899130122133
378 अशोक तानाजी रानमाळेदुधांदी02/06/19718390773356
379 दिलीप बापू सुतारदुधांदी06/02/19739922849652
380 प्रमिला आनंदराव पाटीलघोगांव02/07/19548888754207
381 अनिता सुरेश पाटीलघोगांव13/06/19787057323440
382 अश्विनी बाळकृष्ण यादवहजारवाडी01/01/19969730356923
383 गणेश आत्माराम यादवहजारवाडी09/11/20009665574679
384 गंगव्वा काळाप्पा कांबळेखंडोबाचीवाडी01/06/19917770034036
385 संदीप जनार्दन शिंदेखंडोबाचीवाडी01/06/19817709937879
386 विजय सुभाष चेंडगेखंडोबाचीवाडी01/06/19939096768089
387 Sagar Bhimrao Suryawanshiसुर्यगांव20/04/19899975160728
388 Omkar Hanmant Pujariसुर्यगांव01/12/20069527855778
389 शिवकांत प्रकाश जंगमकुंडल27/07/19967798067955
390 मनोहर मारुती वगावकरकुंडल-9960411655
391 शोभा बजरंग तिवरेकुंडल-8600832467
392 विठ्ठल हरी विभुतेकुंडल-7447809761
393 विना महेश वरुडेकुंडल26/10/20099145247609
394 आकाश उत्तम लाडकुंडल06/06/20079503312606
395 शर्वरी सुजित पवारकुंडल12/12/20107588575858
396 केरबा दादू पाटीलकुंडल02/02/19659595810137
397 सुरज बाळासाहेब गायकवाडकुंडल02/08/19989665221655
398 बाळाबाई गोपीनाथ पवारकुंडल01/06/19599011481464
399 महादेव किसन कुराडेकुंडल02/06/19729763490052
400 मधुकर भीमराव लाडकुंडल01/06/19739096140323
401 अथर्व राजेंद्र मदनेकुंडल04/01/20057038843655
402 रुक्मिणी बिरबल वावरेमाळवाडी01/06/19678600387094
403 हिंदुराव दत्तू सुपनेकरमाळवाडी01/06/19409960240178
404 अभिजित हरी काटेमाळवाडी26/12/20088484947726
405 सुनील दयानंद वायदंडेमाळवाडी22/06/19917770955376
406 संजय बापू सुपनेकरमाळवाडी04/12/1986 
407 गुंडा ज्ञानू वायदंडेमाळवाडी01/01/19477028451200
408 शंकर महादेव जंगममाळवाडी01/06/19728007951808
409 प्रेम विशवनाथ मोरेमाळवाडी28/11/20059561363203
410 सत्यजित नारायण मोरेमाळवाडी01/06/19819156069901
411 Shabbir Ramjan Sutarमाळवाडी12/06/19837249468948
412 वसंत दत्तू भोळेमाळवाडी-9975793910
413 मनोहर रेवाप्पा सावडेमाळवाडी01/01/19619960161389
414 चंदा मनोहर सावळेमाळवाडी-9960161389
415 शितल अर्जुन शिरतोडेमोरले आर18/03/19977219630660
416 पियुष सुनिल पाटीलनागराळे03/09/20099096003766
417 शंकर गणपती पाटोळेनागठाणे01/12/19449970186818
418 रोहित सुनिल घाटगेनागठाणे21/09/19949552607763
419 प्रविण राजाराम शिंदेनागठाणे06/06/19907350868040
420 प्रशांत राजाराम शिंदेनागठाणे09/08/19928888525890
421 युवराज भाऊ मांगलेकरनागठाणे02/06/19569860535949
422 बाळासो कृष्णा साळुंखे पाटीलनागठाणे01/06/19539561557332
423 संताजी शिवाजी जाधवनागठाणे01/06/19829561513832
424 राजेंद्र महादेव शेळकेनागठाणे11/12/19689860933103
425 हणमंत बाबुराव गुरवनागठाणे01/06/19667028415535
426 शिवेंद्र राजेंद्र कणसेनागठाणे14/11/20119975527269
427 विराज राजेंद्र शिंदेनागठाणे24/08/20139156385555
428 महेश बाळासो इंगळेपुणदी तर्फ वाळवा15/06/1981 
429 सुनिल नारायण पाटीलपुणदी तर्फ वाळवा01/06/19749763377375
430 सदाशिव निवृत्ती जाधवपुणदी तर्फ वाळवा01/06/19569766861007
431 महादेव शिवराम पाटीलपुणदी तर्फ वाळवा28/09/19879665239551
432 विजय सुभाष नाईकपुणदी तर्फ वाळवा10/06/19899665185154
433 मालन हरी कांबळेपुणदी तर्फ वाळवा01/06/19517709928002
434 शरयू महेश गायकवाडरामानंदनगर16/06/20039890020936
435 शादाब मेहबूबखादरी जुनेदीरामानंदनगर28/03/20109764458577
436 उत्तम रामचंद्र सावंतसावंतपूर01/06/19559665435711
437 मधुकर आनंदा मोहितेसावंतपूर01/06/19589860168516
438 महेश मधुकर सावंतसावंतपूर14/05/1991 
439 प्रशांत हणमंत डोमनाळसावंतपूर09/09/20049665208218
440 महादेव रामचंद्र सावंतसावंतपूर01/06/19539975711822
441 जनार्धन एकनाथ सावंतसावंतपूर01/06/19447588587574
442 नारायण कोटाप्पा आदेंद्रासावंतपूर01/06/1954 
443 शिवानी कृष्णा माणकोजीसावंतपूर20/05/19978605525495
444 अदिती खंडेराव पाटीलसुखवाडी11/05/20099860242657
445 नंदकुमार कृष्णा पाटीलसुखवाडी01/01/19807798977735
446 सुनील वसंत जगतापसुखवाडी05/07/19669673708419
447 अनुसया भीमराव यादवसुखवाडी01/06/19429890069477
448 आक्काताई जयवंत शिंदेतुपारी-9545203027
449 हौसाबाई बाळासो पाटीलविठ्ठलवाडी01/07/19569665373526
450 शिवाजी दादू पवारऐनवाडी01/07/19399404287894
451 समाधान शहाजी कचरेआळसंद06/06/19769561501642
452 वैभव महेश खताळआळसंद24/02/20029766701856
453 बाबासाहेब आनंद जाधवआळसंद20/05/19569423271197
454 सागर गुलाब कुंभारआळसंद14/05/19959730610231
455 सुनील ज्ञानू बनसोडेआळसंद01/01/19698530103526
456 अजय रामचंद्र हारुगडेआळसंद07/07/19977066245783
457 शशिकला निवृत्ती जाधवआळसंद25/11/19669922494085
458 रवींद्र प्रल्हाद कुंभारआळसंद-8600499029
459 नविना हणमंत रामवंशीआळसंद-9172310360
460 रोहित मुकुंद जाधवआळसंद14/02/20029922872832
461 अरुणा गंगाधर कस्तुरेबलवडी बुद्रुक01/01/19569960612407
462 हर्षद दिनकर काटकरबामणी02/07/19999623675635
463 शारदा सदाशिव शिंदेबामणी22/11/19768600497905
464 शिवाजी भीमराव शिंदेबामणी20/05/19849561855514
465 शैलेश सदाशिव शिंदेबामणी11/08/19828600497905
466 गुलाब भीमराव कांबळेबानुरगड01/01/1974 
467 अनिल कुंडलिक सावंतबानुरगड01/06/19749766453900
468 उमाजी मारुती मंडलेबानुरगड01/01/19719767437489
469 चंद्रकांत निवृत्ती कांबळेबानुरगड01/06/19638888927932
470 समाधान अशोक एवळेबानुरगड02/10/19939923513512
471 स्नेहा शंकर जाधवबेनापूर06/06/20009112637991
472 निर्मला उत्तम कापसेबेनापूर01/01/19919545617423
473 स्नेहाली सदानंद जाधवभडकेवाडी12/08/20077066418564
474 स्वप्नील बापुसो जाधवभडकेवाडी16/01/20108806910489
475 संगिता गजेंद्र चव्हाणभाग्यनगर01/06/19919604320627
476 शिवाजी खाशाबा निकमभाळवणी01/06/19589420678052
477 छगन गोपाळ यादवभाळवणी01/06/19698806461980
478 नाजीम अजीज मुल्लाभाळवणी13/12/19709420681721
479 गणेश हणमंत यादवभाळवणी15/06/1983 
480 शिवाजी अर्जुन यादवभाळवणी05/05/19798605402873
481 निलोफर मुनाफ होबळेभाळवणी08/11/19859960132487
482 सदाशिव भिवा यादवभाळवणी01/01/19739970740248
483 प्रकाश मधुकर धनवडेभाळवणी01/06/1976 
484 जुबेर शकील होबळेभाळवणी03/12/2013 
485 कैलास वसंत कांबळेभाळवणी01/01/1987 
486 दीपाली भीमराव मदनेभाळवणी06/01/19917083118707
487 नितीन जनार्धन झेंडेभाळवणी10/11/19858530917074
488 जन्नत बबन मुजावरभाळवणी- 
489 सागर भीमराव पवारभाळवणी22/07/19877083649660
490 अमोल हणमंत सूर्यवंशीभाळवणी19/07/19929561481906
491 अमोल संभाजी देशमुखभांबर्डे01/01/19999657694030
492 अमोल रमेश डवरीभूड06/07/19899503038480
493 शीतल रमेश डवरीभूड04/09/19879503038480
494 रुक्मिणी बाळासो निकमचिंचणी01/01/1965 
495 यशोधा विष्णू कोरेमांगरूळ01/06/19459681311306
496 गीताबाई बरमू सोरटेमांगरूळ01/06/19467219197079
497 देवदास यशवंत शिंदेमांगरूळ-9552772001
498 महादेव लक्ष्मण निकममांगरूळ25/07/19419075903127
499 विनोद पोपट गायकवाडमांगरूळ06/02/19859665305799
500 सुदाम गणपती औताडेमांगरूळ02/06/19807744946595
501 वृषभ रमेश सूर्यवंशीमांगरूळ10/01/20125871206227
502 भगवान यशवंत शिंदेमांगरूळ- 
503 प्रकाश नामदेव खंदारेमोही01/03/19739158307446
504 अर्जुन अनिल थोरातमुलणवाडी26/07/20108806690691
505 समीना सिकंदर मुजावरनागेवाडी23/04/19969404287867
506 भगवान गणपती निकमनागेवाडी- 
507 भागूबाई दत्तू नलवडेपंचशीलनगर01/06/19207219172832
508 राधूबाई शंकर शेळकेपंचशीलनगर01/01/19307028373382
509 बनाबाई भिमराव नलवडेपंचशीलनगर01/01/19307028373382
510 दत्तात्रय मोती लोंढेपळशी01/01/19468600508079
511 समीक्षा भारत चनदनशीवेपळशी15/05/20119049951992
512 शिवांजली बाबासो अदाटेपारे13/11/20039922190992
513 शांताबाई शहाजी पवारपारे01/06/19517709952842
514 धनपाल कृष्णाजी सावंतपारे-9673302105
515 किसन हरी एटमेपारे01/01/19419764528416
516 अजय संजय पाटीलपारे06/07/19989970239318
517 इंदुबाई सुरेश पांढरेपारे-9552881424
518 कमल शंकर जाधवपारे01/06/19577387691793
519 अंजली सुरेश साठेपारे13/05/20037773950731
520 आसमा अजमेर मुलाणीपारे21/06/19949545237463
521 राजेंद्र दगडू ठिकोळेपारे01/06/19598806791542
522 सुहेल अजमेर मुलाणीपारे29/09/19969766744323
523 आनंदा ज्ञानू साळुंखेपारे01/01/19487798708912
524 अमृता अरविंद जंगमरेणावी22/07/19989561802294
525 बाजीराव कृष्णा शिंदेरेणावी01/06/19619503412894
526 प्रशांत अरुण पवाररेणावी08/05/19999545210765
527 सुजाता तानाजी यादवरेणावी13/02/19858600441597
528 रझिया गुलाब शिकलगाररेणावी01/06/19679096361389
529 मारुती बापू गुरवरेणावी01/06/19648600489900
530 मुरलीधर सिद्राम यादवरेणावी11/12/19529405287477
531 वंदना शिवाजी जाधवसाळशिंगे24/05/19819960311531
532 रंगुबाई मोहन कांबळेवासुंबे-9765193020
533 बाबुराव आण्णा गुजलेवासुंबे-9657698220
534 वैष्णवी संभाजी पाटोळेवेजेगांव04/01/20079623221677
535 प्रदिप गोपीचंद राठोडमाहुली26/08/20039404151582
536 गुरुलिंग शांतीनाथ स्वामीदेवनगर19/08/19949158711102
537 शिवाजी आण्णा किर्दतढवळेश्वर-7387150512
538 विकास तुकाराम सूर्यवंशीधोंडगेवाडी01/01/19329881936577
539 आदित्य उमेश बाबरगार्डी07/01/20008806079793
540 महादेव विलास सकटेगार्डी08/12/19819970318843
541 सिंधू शंकर जाधवघनवाड01/06/19678808602664
542 धुळाजी ज्ञानू गायकवाडगोरेवाडी01/01/19639767273872
543 इंदुबाई गणपती गोरेगोरेवाडी-7744854057
544 इंदुबाई गणपती गोरेगोरेवाडी01/01/19637744854037
545 चंद्रकांत गणपती शिंदेगोरेवाडी01/06/19599970439390
546 संभाजी धुळाजी गायकवाडगोरेवाडी01/06/19677507019931
547 सागर संपत मोहितेहिंगणगादे22/06/19908551993153
548 अमर सुरेश जाधवहिंगणगादे25/07/19979637121301
549 आरती विकास खवळेहिंगणगादे-8369255311
550 प्रतीक्षा शहाजी पवारहिंगणगादे27/02/20067350356620
551 पांडुरंग भीमराव हसबेहिवरे01/01/19769922671016
552 सुनीता दिगंबर हसबेहिवरे01/01/1985 
553 अंकिता नामदेव हसबेहिवरे22/09/20118600676834
554 सुमन तुकाराम शिंदेजखीणवाडी18/04/19629823780187
555 लक्समि मुरलीधर आडकेजोंधळखिंडी25/05/19847066177313
556 रामचंद्र आनंदा चव्हाणजोंधळखिंडी01/06/19727410554743
557 लिलावती गंगाराम कदमकळंबी01/01/19607507292901
558 यशोदा दादु मोह्तेकळंबी01/01/19469075721566
559 ठकुबाई बापू डूबलकळंबी01/01/19508975765074
560 शामराव नाना कांबळेकळंबी15/07/19379552151697
561 रंगराव नामदेव कदमकळंबी01/01/19489673317076
562 अमित रामचंद्र मोजरकळंबी01/01/1993 
563 विठोबा तुकाराम शिरतोडेकमळापूर01/06/19559766045773
564 भिमराव मल्हारी शिरतोडेकमळापूर01/06/1952 
565 अश्विनी विनोद चव्हाणकमळापूर01/06/19947507599739
566 संजय पोपट भंडारेकमळापूर12/09/19889503010014
567 नाना कृष्णा जाधवकरंजे01/06/19527387412845
568 सानिका जगन्नाथ यादवकरंजे04/02/20058412950356
569 किरण बापूराव लोहारकार्वे10/12/20098108060449
570 अजय शिवाजी एटमेकार्वे09/06/20039665349503
571 नमुताई विलास कांबळेकार्वे-7387384647
572 वसंत गोविंद लोंढेकार्वे11/10/19489619063674
573 बजरंग जयराम हारुगडेकार्वे27/07/20009970778453
574 सिंधू वसंत लोंढेकार्वे-9619063674
575 अश्विनी प्रकाश सुर्वेखंभाळे भा.06/12/20149637274775
576 छाया पांडुरंग साळुंखेखंभाळे भा.-9421559829
577 कोंडीबा बाळू बाबरकुर्ली11/01/19399623650380
578 शिवलिंग भीमराव कदमलेंगरे-9096773612
579 बबन गोपीनाथ मंडलेलेंगरे-9604557739
580 अयुब इस्माईल मणेरलेंगरे-9970664658
581 हरिकृष्ण शंकर सावंतमादळमुठी-8698885114
582 प्रज्ञा सिद्धेश्वर गुरवमादळमुठी-8007947730
583 सविता अशोक जाधववाझर01/06/1984 
584 वाझर- 
585 योगेश निवृत्ती होवाळवाझर01/06/19989561523531
586 राजेश शंकर शिरतोडेवाझर07/05/19939975095214
587 रामचंद्र विष्णू कारंडेविटा शहर01/06/19669921783084
588 वामन तायप्पा मोठेआंबेवाडी02/06/1969 
589 स्नेहल नाथ पुजारीआंबेवाडी12/06/20129657253373
590 साहिल उमेर शेखआटपाडी22/03/2003 
591 बाळासाहेब आप्पासो मिसाळआटपाडी02/06/19679420990901
592 नामदेव गणपत जावीरआटपाडी01/01/1974 
593 नीता बाजीराव कोळीआटपाडी01/03/1994 
594 सुरेखा गणपत जाधवआटपाडी-8600525565
595 अभिमन्यू अर्जुन चव्हाणआटपाडी01/01/19469172747018
596 श्रीनाथ विलास पाटीलआटपाडी20/02/20069423037851
597 रेश्माबी दिलावर तांबोळीआटपाडी05/10/19799665501341
598 रणवीर आप्प्पासो दीक्षितआटपाडी01/08/20139175959638
599 मोनाली बापू माळीआटपाडी24/12/2004 
600 गणेश निवृत्ती पाटीलआटपाडी01/06/1992 
601 श्रीनिवास संतोष सपाटेआटपाडी18/02/20029403181233
602 मुमताज ISMAIL शेखआटपाडी06/06/19449730357098
603 सुजित गॊरखं पाटीलआटपाडी07/03/19907028272782
604 विठ्ठल महादेव काल्डोनेआटपाडी05/12/1946 
605 विजय बाजीरांग तावरेआटपाडी01/06/19709545040709
606 सुरेखा शिवाजी माळीआटपाडी05/03/1987 
607 रमेश विठ्ठल साळूंखेआटपाडी01/06/1958 
608 सगुणा गणपती कुठेआटपाडी01/06/19799421136424
609 प्रियांका शिवाजी हाकेआटपाडी29/01/20019561260412
610 प्रथमेश प्रवीण कुलकर्णीआवळाई09/12/20089890749346
611 अपर्णा बाळासो सरगरआवळाई01/09/19969503714257
612 जीवन विलास गेळेभिंगेवाडी02/12/20088856934396
613 कोंडबाई नामदेव करांडेबोंबेवाडी01/06/1960 
614 बालाजी भिमराव जेडगेबोंबेवाडी12/06/19909960934631
615 गुरुदेव तुकाराम पवारबोंबेवाडी04/02/20088600710869
616 सुमाबाई तुकाराम करांडेबोंबेवाडी- 
617 अक्षदा सुधाकर ऐवळेबोंबेवाडी08/07/2014 
618 बायजाबाई गोपाल गवंडबोंबेवाडी01/06/19659766053159
619 धनश्री लहू केंगारचिंचले24/10/20109158381830
620 प्रकाश shivaji मंडलेचिंचले01/06/1988 
621 अर्जुन शामराव मंडलेचिंचले24/12/19847083516340
622 अजरुदिन दाउद काझीचिंचले10/01/19899011307869
623 इर्शाद अकबरबासू शेखधावडवाडी29/05/19989168889786
624 फैमिंदा दस्तगीर शेखधावडवाडी01/06/19759172030480
625 अब्दुल बंडू शेखधावडवाडी10/02/19429923152445
626 आदम करीम शेखधावडवाडी04/05/19409881446805
627 अमित आप्पा पुसावळेदिघंची22/03/19989604507391
628 सुरज रवींद्र देशमुखदिघंची08/06/20067219887391
629 संगीता महादेव मोरेदिघंची03/01/19759960170358
630 काशिनाथ ज्ञानू कुंभारदिघंची03/04/19379527394396
631 राहुल प्रकाश पवारदिघंची03/04/19949921431602
632 खंडू मार्तंड पुसावळेदिघंची01/06/19739730709985
633 आनंद उध्दव वाघमारेदिघंची30/07/19799970703779
634 उमर काशीम तांबोऴीदिघंची01/01/19527387730987
635 वंदना अशोक गवळीदिघंची27/08/19819168524688
636 नकुसा रामचंद्र डिगेघानंद01/06/1950 
637 भास्कर दत्तू पुजारीघानंद01/06/19427218643110
638 शेवन्ता शिवाजी ढगेघानंद01/07/19478329552419
639 संपत पांडुरंग सुतारघानंद09/06/19678308496040
640 तुकाराम रामू ढगेघानंद01/06/19429922264962
641 आनंदा नारायण ढगेघानंद15/06/19809494881581
642 आक्काताई काशिनाथ बेरगळघरनीकी01/06/1996 
643 संघर्ष भीमराव कदमघरनीकी13/07/19989689643071
644 bira मारुती वाघमोरेघरनीकी-7083341957
645 राजाराम तातोबा आवळेगोमेवाडी-8975459160
646 शोभा ज्ञानदेव जावीरगोमेवाडी01/01/19947769811401
647 सखुबाई दगडू मेटकरीगोमेवाडी-7709809078
648 नामदेव मारुती सरगरगोमेवाडी- 
649 अथर्व उमाजी माळीहिवतड09/07/20119730764138
650 राजेंद्र रंगराव कदमहिवतड01/06/19778888919459
651 रितेश सुरेश माळीहिवतड03/02/20129175395348
652 नरेंद्र जगन्नाथ गुरवजांभुळणी10/11/19547357350029
653 धनाजी अण्णासो बोडरेकाळेवाडी01/06/19818390329175
654 प्रीतम महादेव खरातकांकात्रेवाडी15/07/2011 
655 किशोर अप्पा खरातकांकात्रेवाडी20/12/19959764560765
656 दत्त आकाराम कांबळेकरगणी06/11/19698888582885
657 सॊराब रमेश हाकेकरगणी20/06/20149730734779
658 विष्णू जगू लांडगेकरगणी05/02/1961 
659 सुभाष अंकुश व्हॉनमानेकरगणी-7279251852
660 मोहन बापू खिल्लारीकरगणी01/06/19607756886910
661 संदीप तुकाराम सरगरकरगणी21/08/19849665791542
662 सुमन आनंद सरगरकरगणी01/01/19539730452597
663 दिनकर सोमा कांबळेकरगणी15/06/19789763785718
664 प्रियांका दत्तात्रय खिल्लरीकरगणी01/06/19949890820683
665 समाधान अंबादास कदम 301कोठोळी14/04/1995 
666 सारिका बाबुराव लेंगरेलेंगरेवाडी24/02/20007774999047
667 lakshiman kryshna Vibhuteमाडगुळ01/06/1946 
668 arjun tukaram Vibhuteमाडगुळ01/06/1966 
669 रीशिकेश बापुसो पाटीलमेत्की31/12/20129145047923
670 जगन्नाथ विठोबा जरगमेत्की28/06/20069673975301
671 नामदेव आप्पा वाघमोडेमेत्की01/06/19418308418076
672 दिलीप भोजा पडळकरमेत्की-9673975301
673 धनंजय पवार पवारनेलकरंजी02/03/20158956106671
674 अमीर इलाई आतारनिंबवडे08/01/19919561611454
675 राणी संजय लोहारनिंबवडे16/12/19877028602398
676 ज्योती व्यंकू चव्हाणनिंबवडे11/07/20119975334213
677 मालन नाना कबीरनिंबवडे01/01/19599096581099
678 किसाबाई नाना टिंगरेनिंबवडे01/01/19589975630673
679 मंदाकिनी लक्ष्मण जाधवनिंबवडे01/06/19699766447637
680 तेजस कुंडलिक पिंजारीनिंबवडे07/04/20059209771176
681 अब्दुल शेखलाल तांबोळीनिंबवडे02/06/19749766479674
682 शब्बीर दिलावर तांबोळीनिंबवडे-9890583112
683 कविता संभाजी भिसेनिंबवडे18/02/19799930051230
684 शिवाजी गेंदाप्पा मोटेनिंबवडे01/01/19648308992612
685 पूर्वा गणेश भिसेनिंबवडे04/10/20138605783668
686 आशा तुकाराम मंडलेनिंबवडे06/07/19869975322650
687 पोपट शंकर लोखंडेनिंबवडे06/07/1970 
688 सिंधुताई मारुती हेगडेनिंबवडे-7350403462
689 उषा सुखदेव गोरडपाडळकरवाडी01/06/19809552997554
690 उत्तम आप्पा पडळकरपाडळकरवाडी01/06/19697709810798
691 सुमित पिराजी पडळकरपाडळकरवाडी20/07/20009623664544
692 अनुसया बाबाजी सावंतपळसखेड01/01/19599763808542
693 शंकर मारुती सावंतपळसखेड01/01/19579604193864
694 किसान भीमा सावंतपळसखेड-9657756831
695 लक्ष्मण भोज जावीरपळसखेड07/09/1952 
696 रेखा नाना जावीरपळसखेड10/08/19959665656795
697 सुशीला रामचंद्र सावंतपळसखेड01/06/1987 
698 रंगुबाई खंडु गायकवाडपाटरेवाडी01/01/19477387259618
699 रुक्मिणी भिमराव कदमपाटरेवाडी01/06/19668888541114
700 सुबराव शंकर गायकवाडपाटरेवाडी01/02/19739960324549
701 शंकर चंद्रु गायकवाडपाटरेवाडी01/01/19498605527229
702 अंकुश रघुनाथ जाधवपिंपरी खुर्द15/06/19639730792741
703 गोरख भीमराव जाधवपिंपरी खुर्द04/06/19569203368228
704 सुभद्रा दिगंबर जाधवपिंपरी खुर्द01/01/19649503044187
705 जयश्री रावसो जाधवपिंपरी खुर्द-7028163887
706 सुरज सुखदेव कदमपिंपरी खुर्द01/06/19919890947045
707 रुक्मिणी किसन जावीरपिंपरी बुद्रुक10/03/19839689622837
708 दौलतराव आकाराम पवारपिंपरी बुद्रुक02/06/19699689323415
709 पांडुरंग दादा जाधवपिंपरी बुद्रुक01/06/19687719870537
710 धर्मेंद्र विठोबा पवारपिंपरी बुद्रुक-7678056712
711 गणेश राजाराम तरसेपिंपरी बुद्रुक09/08/20059702175357
712 सर्जेराव श्रीमंत जावीरपिंपरी बुद्रुक- 
713 मनोहर माणिक मोरेपूजारवाड09/03/19919561616995
714 सोनाबाई किसन सावंतपूजारवाडी द.01/01/19439730834228
715 विनाबाई बबन बुधावलेपूजारवाडी द.08/08/1988 
716 कौलास आप्पासो मोरेपूजारवाडी द.-9921476198
717 कैलास आप्पासो मोरेपूजारवाडी द.-9921476198
718 आबासो नारायण मोरेराजेवाडी01/01/19819975195334
719 विलास शिवाजी मदनेशेटफळे-9503517217
720 परशुराम नामदेव गायकवाडशेटफळे- 
721 प्राची संजय भोरेशेटफळे- 
722 उषा आत्माराम गिड्डेतडवळे01/06/19679766047267
723 नामदेव आपा महारगुडेतालेवाडी-9561723880
724 तानुबाई वसंत सरगरतालेवाडी29/04/19939172544824
725 उत्तम आण्णा बुधावलेउंबरगाव01/01/1965 
726 दगडू सदाशिव फडतरेउंबरगाव01/01/19619921641053
727 मच्छिन्द्र महादेव ठोंबरेउंबरगाव02/01/19849561021001
728 उत्तम हरिबा सकटविभुतवाडी01/01/19687350118212
729 विठ्ठल सुभाना खरजेविभुतवाडी01/01/19639892191369
730 आभिषेक रामचंद्र मांडलेविठलापूर01/06/20009975115041
731 भरत ज्ञानू बाडविठलापूर01/06/19529867667108
732 जानकी ज्ञानू बाडविठलापूर13/04/19959730450705
733 शोभा जगन्नाथ जरविठलापूर01/08/19809096778383
734 विलास ठक्कप्पा बाडविठलापूर01/05/19577887689602
735 विश्वनाथ सिन्धु सावंतविठलापूर01/05/19659766781891
736 दगडू गानू बाडविठलापूर17/01/19450000000000
737 तानूबाई सुखदेव बोढरेविठलापूर01/05/19859921093395
738 भानुदास मारूती वाक्षेवाकसेवाडी-9130456763
739 अमोल पांडुरंग वाक्षेवाकसेवाडी23/08/19929503450141
740 आशाताई नाना गलंडेवाकसेवाडी26/02/19939604738183
741 आयुष अधिकराव जाधववळवण22/07/20109960334964
742 अमृता आप्पासो बाबरवमाजी पाटील वाडी25/01/19999766558636
743 गणेश मारुति मानेवमाजी पाटील वाडी03/08/20078605367110
744 शेखर महादेव यादवझरे07/12/20019604587308
745 सुरेश महादेव पाटीलझरे03/03/19929921781395
746 दादा तुकाराम भानुसेझरे14/06/19699552108135
747 शिवाजी भीमराव अनुसेझरे01/06/19499975464630
748 वासंती संजय महामुनीझरे04/04/19799604364186
749 पवन संजय सुतारझरे01/03/20049767385103
750 nivrutti dattu patilआळते01/06/19509545054113
751 sadhna suresh Dhumalआळते01/01/19837030773008
752 mohan shankar maliआळते01/01/19727798605662
753 SAVITRI SHANKAR CHANDANSHIVEआळते01/01/19539890657022
754 Shrirang Namdev Maliआळते01/06/19969673322466
755 Kisan Bapu Bansodeआळते01/01/1948 
756 NAMDEV BAPU BANSODEआळते01/01/19487769825187
757 BALEKHAN HASAN SHIKALGARआळते01/06/19528007100939
758 करण दिलीप कुरणेअंजनी01/09/20049665199626
759 लक्ष्मी हरिबा शिंदेअंजनी-7414922548
760 लक्ष्मी शामराव पाटीलअंजनी01/06/19449049949984
761 प्रियांका शंकर भोसलेअंजनी24/03/19947709030566
762 विकास विनायक पाटीलअंजनी13/01/19749561046416
763 लक्ष्मीबाई गंगाराम भोसलेअंजनी01/01/19478600784685
764 सुरेखा लक्ष्मण पाटोळेअंजनी01/01/19919975981845
765 आदम आबुसो मुल्लाआरवडे26/02/19359637256505
766 पोपट केशव मोरेबलगवडे01/06/19767387528439
767 लश्र्मी सदाशिव गुरवबलगवडे01/01/19679766655412
768 रुक्मिणी शंकर शिंदेबलगवडे01/01/19479975824790
769 द्रौपदी शहाजी पाटीलबलगवडे01/01/19689665857529
770 नामदेव गंगाराम मुळीकबलगवडे- 
771 हिंदुराव सुखदेव पाटीलबस्तवडे01/06/19539145087053
772 आशाराणी दिनकर जगतापबस्तवडे01/01/19727028403676
773 सुवर्ण शंकर जगतापबस्तवडे02/06/19767507565207
774 रुक्मिणी रघुनाथ लोहारबस्तवडे01/01/19537709359107
775 बाळूताई जालिंदर मोहितेबेंद्री29/11/19779823866647
776 हणमंत शंकर जाधवबेंद्री01/01/19677798706882
777 काशिनाथ पांडुरंग जाधवभैरववाडी01/06/19639665640556
778 प्रतीक प्रकाश जाधवबिरणवाडी30/12/20079923286165
779 संतोष शिवाजी जाधवबोरगाव01/06/19899545380612
780 अधिकराव हिंदुराव पाटीलबोरगाव09/07/19568605841998
781 रुपाली कृष्णराव पाटीलबोरगाव31/03/19859604087199
782 उदय बसाप्पा सनदेचिंचणी- 
783 भगवान बापू वडर (पवार )चिंचणी01/06/19607219880383
784 सागर रामचंद्र पाटीलचिंचणी09/06/19949766753156
785 अनिल अशोक पाटीलदहिवडी19/07/19819665856966
786 ज्योती मोहन भोसलेदहिवडी-8407961731
787 संजय संताजी पाटीलढवळी01/06/19659096890441
788 चिंतामणी लक्ष्मण गुरवढवळी12/10/20009921240292
789 FARJANA DHONDI पठाणधुळगाव01/01/19829970542670
790 SAVITRI DNYANU KAMBLEधुळगाव01/01/1970 
791 RUKSANA NASHIR KOKANEधुळगाव01/06/19758007832813
792 दगडू विठोबा नांगरेडोंगरसोनी01/01/19689195033798
793 अशोक भगवान धेंडेडोंगरसोनी01/06/19649503364315
794 आनंदराव लक्ष्मण साळुंखेडोंगरसोनी01/06/19577387679720
795 सिकंदर गुडोभाही पठाणडोंगरसोनी01/06/19329860693309
796 सोनाबाई नामदेव झांबरेडोंगरसोनी01/01/19479423269056
797 उषा सर्जेराव पाटीलडोंगरसोनी01/01/19759673167497
798 तुकाराम ज्ञानू झांबरेडोंगरसोनी01/01/19379730226082
799 दिनकर नारायण कोडगडोंगरसोनी25/12/19579503910415
800 सिंधुताई विष्णू चव्हाणडोंगरसोनी01/01/19939172506981
801 विष्णू शामराव चव्हाणडोंगरसोनी01/06/19479172506981
802 निळकंठ शिवाजी मांगलेडोंगरसोनी01/06/19689766688151
803 राजकुमार बबन झांबरेडोंगरसोनी27/11/19899766520442
804 आप्पासो गोविंद झांबरेडोंगरसोनी01/01/1928 
805 रमेश संभाजी झांबरेडोंगरसोनी29/01/19977798118070
806 निकिता विनायक झांबरेडोंगरसोनी15/12/19998698168493
807 बाळासो किसान झांबरेडोंगरसोनी01/06/19689637283841
808 मारुती कृष्णा झांबरेडोंगरसोनी08/06/19398408037894
809 दिनकर पांडुरंग झांबरेडोंगरसोनी01/01/19409637253949
810 यशवंत लिगाप्पा घालेडोंगरसोनी24/07/19528551880546
811 धोंडीराम रागूंनाथ झांबरेडोंगरसोनी03/08/19929637623661
812 संतोष शिवलिंग पाटीलडोर्ली01/01/19989975425940
813 गणेश दत्तात्रय बाबरगौरगाव01/01/19937507298236
814 पांडुरंग गणपती खराडेगौरगाव01/01/1943 
815 संध्या अधिक सरवदेगव्हाण01/01/1991 
816 कौशल्य अंकुश सरवदेगव्हाण01/01/19539686785794
817 अरविंद लिंगाप्पा घाळेगव्हाण01/11/19589673897554
818 कांताबाई पांडुरंग पाटीलगव्हाण01/01/19539970358996
819 पांडुरंग संतू सरवदेगव्हाण01/01/19538600298261
820 दत्तात्रय बापू गुरवगव्हाण01/06/19569763706941
821 दिलीप विष्णू गुरवगव्हाण15/06/19559065107546
822 जयश्री विठ्ठल संकपाळगोटेवाडी01/01/19229765165192
823 लक्ष्मण धोंडीराम जाधवगोटेवाडी01/06/19729890166860
824 सतेश घनशाम ठोंबरेगोटेवाडी18/01/19999730398704
825 सखुबाई दऱ्याप्पा पाटीलगोटेवाडी11/09/19759130338943
826 अशोक मारुती दिंडेगोटेवाडी01/09/19549730848710
827 अशोक बाजीरांग जाधवहातनोली01/01/1968 
828 दीपाली नामदेव डुबलहातनोली26/10/1995 
829 वसंत कृष्ण जाधवहातनोली01/01/19579637815070
830 बाळाबाई मारुती जाधवहातनोली01/01/1973 
831 रामराव सावळा पाटीलहातनूर01/06/1942 
832 माया मच्छिन्द्र पाटीलहातनूर06/06/19908806007644
833 पुष्पा विजय पाटीलहातनूर15/06/19858806007644
834 शिवाजी विश्वनाथ पाटीलहातनूर01/06/1936 
835 प्रवीण प्रल्हाद पाटीलहातनूर10/03/19979923519417
836 माणिक शिवाजी पाटीलहातनूर23/06/19707558388591
837 प्रशांत प्रल्हाद पाटीलहातनूर12/06/19929923519417
838 रेश्मा अनिल भोसलेजरंडी-8530462406
839 गौरी दगडू शिंदेजरंडी-7028185194
840 विकास गोविंद जाधवजरंडी27/10/19969867394339
841 नाथजी निवृत्ती गुजलेकवठेएकंद- 
842 अमोल शिवाजी मलमेकवठेएकंद09/05/19957709900895
843 namdev mahadev todakarखुजगाव01/06/19737709932524
844 anita sanbhaji patilखुजगाव16/02/19839730315411
845 anil vishvanath gaykvadखुजगाव31/05/1974 
846 SHIVAJI SHAMRAAV PATILखुजगाव01/01/19577709291117
847 विष्णू परशु कचरेकिंदरवाडी15/06/19539421060327
848 पद्मिनी सुबराव सूर्यवंशीकिंदरवाडी01/06/19559423711889
849 विष्णू भगवान पाटीलकुमठे06/07/19367775920577
850 अनारकली कलंदर मुलाणीकुमठे02/12/19948177923542
851 बाळू चंद्रू खराडेकुमठे22/07/19509823290988
852 दत्तात्रय गुंडा माळीकुमठे01/06/19559860507264
853 धोंडीराम बाबुराव पवारमणेराजुरी01/05/19609272361200
854 दिवाकर लक्ष्मण कसबेमणेराजुरी01/06/19837756849968
855 तुकाराम आनंदा सदाक ळेमणेराजुरी01/06/1966 
856 नवनाथ मोहन कसबेमणेराजुरी01/06/19839890790392
857 बजरंग नामदेव शिंदेमणेराजुरी05/02/19779508673291
858 प्रशांत प्रमोद जमदाडेमणेराजुरी27/01/19959834500919
859 विकास हरिदास वाघमारेमणेराजुरी05/06/19939665618710
860 बालम हुसेन नदाफमणेराजुरी25/04/19619665861233
861 अनिल राजाराम कुचकरमणेराजुरी04/02/20009096547727
862 सुरेश नामदेव बेडगेमणेराजुरी05/06/19628007889853
863 श्रीवर्धन वांडरेमणेराजुरी02/09/2015 
864 वैभव विक्रम भोसलेमणेराजुरी19/07/19879730969235
865 युवराज भगवान सूर्यवंशीमणेराजुरी-9158044209
866 विजय धोंडीराम बेडगेमणेराजुरी01/06/19839860205936
867 अनिकेत सुभाष जमदाडेमणेराजुरी02/05/19998055498617
868 विनायक गोविंद मोहितेमणेराजुरी01/06/19509765301436
869 अश्विनी रमेश पाटीलमणेराजुरी04/09/19957030990038
870 सुनंदा दत्तू भोसलेमणेराजुरी01/06/19568007872623
871 वैभव सुबराव शिंदेमांजर्डे29/05/19909421363693
872 प्रथमेश गोरखनाथ मोहितेमांजर्डे24/12/20059130143787
873 वैजयंता विलास कांबळेमांजर्डे01/01/19679665743756
874 यशवंत भगवान चव्हाणमांजर्डे10/01/19419823280844
875 विनोद नामदेव मोहितेमांजर्डे15/12/20079561226738
876 संभाजी कृष्णा मोहितेमांजर्डे01/06/19478999902215
877 प्रभावती सदाशिव साळुंखेमांजर्डे26/03/19769922242814
878 तुकाराम बाबुराव मोहितेमांजर्डे01/06/19729657812835
879 दिपक बाबू कांबळेमांजर्डे01/01/19719579416552
880 सोहम भास्कर पाटीलमतकुणकी22/05/20127030757260
881 शालन नारायण भोसलेनागाव कवठे01/06/1966 
882 जयश्री सुमंतराव देशमुखनागाव कवठे01/06/19729158744966
883 उज्वला अरुण वाघमारेनागाव निमणी01/06/19699766501520
884 रावसाहेब गोविंद भोसलेनागेवाडी- 
885 विलास तातोबा भोसलेनागेवाडी01/06/19548698568304
886 सुरज किसन पवारनरसेवाडी07/01/19999764435926
887 सुनिता प्रकाश जाधवनरसेवाडी02/03/19827709666722
888 सागर सदाशिव जाधवनरसेवाडी23/05/19918806631110
889 कविता गजानन जाधवनरसेवाडी23/06/20018390223596
890 भगवान पांडुरंग देवकुळेनेहरूनगर- 
891 किसान ताताबो देवकुळेनेहरूनगर01/06/19739112310271
892 रंगराव बापू भोसलेनेहरूनगर01/01/1947 
893 मधुकर शिवाजी देवकुळेनेहरूनगर01/06/19539503568504
894 संदीप रमेश कांबळेनेहरूनगर01/06/1988 
895 मंगल बबन भोसलेनेहरूनगर-8600766471
896 AANNAPPA सन्तु DESHAMUKHनेहरूनगर-9011980057
897 शंकर संतू पवारनेहरूनगर01/06/19437387101348
898 निशा नारायण कोळीनेहरूनगर01/06/20019960782331
899 दादू मारगु भोसलेनेहरूनगर01/01/19439860313426
900 स्वप्नील विजय शेळकेनिमणी01/08/20029763919615
901 रेखा बबन MASKEनिमणी08/06/19959270135184
902 बनुताई शिवराम पाटीलपाडळी-9689155496
903 प्रभाकर किसन पाटीलपाडळी01/04/19589422824542
904 बबन धोंडीराम शिंदेपाडळी-9158736761
905 विनोद बाबुराव पाटीलपाडळी- 
906 बाबासाहेब रमजान सय्यदपाडळी01/01/19768669764783
907 रिहान आमीन सय्यदपाडळी-9075477162
908 सिलेमान राजूभाई सय्यदपाडळी-9075477162
909 जगन्नाथ सोपान शेंडगेपेड02/06/19489970162526
910 ओंकार संजय माळीपेड30/11/20109881363283
911 विलास नामदेव सुतारपेड10/03/19619527173050
912 उर्मिला भीमराव माळीपेड01/01/19929545272843
913 मंदोदरी रंगराव शेळकेपेड07/04/19859545012146
914 सुनीता काकासो पाटीलपेड03/02/19789049323813
915 राजाराम दत्तात्रय बोडकेपेड-7057726192
916 ईश्वरी विजयानंद कुंभारपेड23/10/20137776909100
917 शौर्य रमेश शेळकेपेड18/04/20139767564063
918 सानिका शंकर हजारेराजापूर28/01/20069730395889
919 Aapasaheb Bapusaheb Polसावळज25/10/19608390248936
920 राहुल dadasaheb भंडारेसावळज- 
921 सुनील दादासाहेब भंडारेसावळज- 
922 सिमरन दीपक मोहितेसावळज04/12/20089922630507
923 वनिता शिवाजी भिक्षेसावळज-9172548376
924 सौरव सामाजिक कांबळेसावळज24/09/20019766896968
925 सिदगोंडा रघुनाथ पाटीलसावळज03/06/1954 
926 महालिंग बापू कांबळेसावळज-7756049660
927 सुरेश कृष्ण शेटेसावळज29/07/1959 
928 मोहनराव राजाराम दळवीसावळज01/06/19567888588678
929 संजय ईश्वर धेंडेसावळज-7774888073
930 जालिंदर बाबू धेंडेसावळज-9960628680
931 जगन्नाथ आबा पवारसावळज-9860749840
932 आकाराम महादेव पाटीलसावळज01/06/19489503812974
933 आशुतोष उपेंद्र पाटीलसावर्डे04/07/20007559284221
934 केदार प्रकाश पाटीलसावर्डे31/05/20009766022566
935 दिलीप नाना सदाकळेसावर्डे24/07/19519766913877
936 कलावती गणेश सदाकळेसावर्डे01/06/1935 
937 sandip dagadu chavhanसिद्धेवाडी01/01/19929766961879
938 dattu krushna hatekarसिद्धेवाडी01/01/19589665236423
939 सीताराम ramu hatekarसिद्धेवाडी01/01/19567219631766
940 rajakka ramchandr javirसिद्धेवाडी01/01/19619665236423
941 रामचंद्र babu javirसिद्धेवाडी01/01/19429665236423
942 dhondiram namdev nikamसिद्धेवाडी-7709661668
943 कृष्णत शंकर चव्हाणतुरची01/06/19619067443027
944 निवास पांडुरंग खबालेतुरची15/05/19838856043612
945 आनंद मारुती खताळतुरची01/06/1950 
946 सचिन सारंग सातपुतेतुरची05/05/1982 
947 विद्या राजाराम पाटीलतुरची01/06/19888308621683
948 तुकाराम भाऊ मानेतुरची01/01/19439766748309
949 शिवराम पांडू देवकुळेतुरची01/06/19488600864998
950 सुखदेव शरद पाटीलतुरची-9730848431
951 धनाजी सुनील कळंत्रेउपळावी-8600120618
952 शिवाजी शंकर मेथेउपळावी-7522982155
953 सदाशिव शिंदे भानुदासउपळावी- 
954 राजाराम जोयती शिंदेउपळावी-9158762383
955 वसंत कुमार होवाळेउपळावी- 
956 जयश्री दशरथ जाधवउपळावी21/08/19979765144816
957 सारिका काशिनाथ गुजलेउपळावी17/01/1999 
958 आयुष विश्वनाथ क्षीरसागरउपळावी- 
959 बाळू कृष्णा पाटीलउपळावी-9527847641
960 क्रांती फडणीस आवळेउपळावी-7875870762
961 विष्णू छाया होवाळेउपळावी-8698827568
962 मंगल सदाशिव पाटीलउपळावी-8698607360
963 युवराज सुभाष जाधवउपळावी-9637346927
964 रावसाहेब राजाराम कणसेविजयनगर01/06/19618007162398
965 मानतेश दत्तात्रय बांदलविजयनगर02/02/20009923609247
966 परशु यशवंत भवरविजयनगर01/06/1941 
967 भास्कर हरिबा मानेविसापूर-9665859702
968 अर्जुन प्रकाश मोरेविसापूर24/09/20087506399031
969 सुरेश आबा कांबळेविसापूर07/03/19659545655938
970 तानाजी गणपती चव्हाणविसापूर01/06/19618055327838
971 लक्ष्मण आत्माराम पाखरेविसापूर-7775854923
972 सदाशिव भाऊ मानेविसापूर01/06/19509730275500
973 भाग्यश्री देवानंद पाटीलविसापूर27/06/20069146150708
974 रेश्मा रेश्मा पोतदारविसापूर07/09/20119158068923
975 शिवाजी आप्पा साळुंखेवडगाव- 
976 पल्लवी दिलीप झांबरेवडगाव29/09/19989975052684
977 रंजना पोपट पाटीलवडगाव01/06/19729561224798
978 तुषार विठ्ठल पाटीलवडगाव- 
979 पोपट दामू पाटीलवडगाव01/06/1957 
980 सुवर्णा अर्जुन थोरातवडगाव02/06/19769561779322
981 वैशाली धनाजी साळेवडगाव02/07/19789158681656
982 संतोष तानाजी ढोबळेवडगाव01/11/19789730398481
983 अर्जुन मारुती थोरातवडगाव19/09/19759561779322
984 महेश दिनकर पाटीलवडगाव19/12/19969503503934
985 शशिकांत भानुदास शिंदेवडगाव06/06/19868600631591
986 वैजंता तुकाराम पवारवडगाव01/01/1948 
987 kusum janardhan patilवाघापूर01/06/19619561066191
988 अंकुश आकाराम शिंदेवाघापूर02/06/19487875482500
989 आनंदा तुळशीराम कोळीवाघापूर13/10/19769405554786
990 सुनील शिवाजी पाटोळेवाघापूर15/06/19779158099089
991 विष्णू महादेव थोरवतवाघापूर01/06/19637028397234
992 विलास भैरप्पा पाटीलवाघापूर-7219140969
993 तानाजी नामदेव कोळीवाघापूर06/06/19619370657417
994 सोपान ज्ञानू थोरवतवाघापूर15/11/19469766765483
995 महादेव हरी गोडपाटीलवासुंबे- 
996 सोनाली गणेश गुरववासुंबे-7028484074
997 अंकुश सदाशिव वाघमारेवासुंबे-9850686577
998 अभिजीत रघुनाथ कांबळेवासुंबे- 
999 शामराव शंकर एडकेवासुंबे- 
1000 शानाबाई नामदेव ZAMBREवायफळे01/06/19409096735253
1001 लक्ष्मी वसंतराव घाटकेवायफळे01/01/19539637190326
1002 सागर पोपट नलवडेवायफळे-9730315636
1003 ओमप्रकाश सुदर्शन फाळकेवायफळे19/09/20099890263982
1004 जयेश भास्कर कांबळेवायफळे16/12/19959975817833
1005 अरुण सूर्याजी कांबळेवायफळे01/06/19639975817833
1006 KRUSHNA नामदेव नलवडेवायफळे01/01/19998600387829
1007 ऋतुराज हनमंत पाटीलवायफळे-7798265730
1008 लहू किसन नलवडेवायफळे01/01/1983 
1009 तानाजी सुखदेव नलवडेवायफळे04/09/19789764548630
1010 महादेव शंकर पाटीलवायफळे01/01/19737387519960
1011 भक्ती संतोष साळुंखेयमगरवाडी21/07/20119922790391
1012 धोंडीराम शहाजी यमगरयमगरवाडी-9987456925
1013 हौसाबाई नारायण चव्हाणयेळावी01/06/19629272500394
1014 फुलाबाई लालासो जाधवयेळावी01/01/1946 
1015 बालकाबाई तुकाराम चव्हाणयेळावी-9421219388
1016 रामचंद्र हिंदुराव कांबळेयेळावी01/06/19527887591418
1017 राम प्रकाश कोळेकरयेळावी01/01/19819096889174
1018 पदाबाई राजाराम सुतारयेळावी01/01/19438975397426
1019 संतोष जयवंत खाडेयेळावी05/06/19949503070058
1020 नंदा दत्तात्रय मंगसुळेयेळावी15/05/19869665898275
1021 नकुशा मारुती यादवयेळावी01/01/19489075202674
1022 भीमराव विठ्ठल निकमयेळावी01/01/19387798250755
1023 उमरफारुख जावेद शिकलगारयेळावी25/08/19977066772818
1024 सुदर्शन पोपट पाटीलयेळावी09/05/20009970086024
1025 नाजिमा ताजुद्दीन मुल्लायेळावी01/01/19579145976214
1026 यशवंत बाजी कांबळेयेळावी01/01/1940 
1027 कुमार संदीप सुवासेंयेळावी18/03/19968530378365
1028 बाळू निवृत्ती होवाळयेळावी-7768046321
1029 सुमित नंदकुमार भंडारेयेळावी27/09/20059975870302
1030 शारदा बापुसो मंगसुळेयेळावी01/01/19599960658459
1031 सुभाष अर्जुन सोलनकरअंकली01/06/19808380863878
1032 अक्षय संभाजी पाटीलआरग01/10/19967350405045
1033 संगीता आण्णाप्पा नाईकआरग13/06/19938530916171
1034 ताजुद्दीन नाबिसो इनामदारआरग01/01/19538380902159
1035 चम्पाक्का रमेश बुरुडआरग31/07/19937743812730
1036 वंदना रामदास सुतारआरग25/06/19869860913289
1037 राजेंद्र रामचंद्र पाटीलआरग-9552872345
1038 अमृता संग्राम माळीआरग31/03/20129823525224
1039 विठाबाई राऊ पाटीलआरग01/06/19319673696137
1040 शालन गणपती शिर्केआरग-9960882954
1041 गणपती आण्णाप्पा खोतआरग01/06/19529766352180
1042 वेदिका संपत नरुटेआरग25/08/20087028615373
1043 महादेवी तम्माण्णा कोरबूआरग16/12/19899970543494
1044 शामल मारुती पाटीलआरग07/07/1999 
1045 मयुरी रॅम आठवलेआरग24/11/20149021400235
1046 रुपाली अशोक अवताडेबामणोली14/02/20028623863721
1047 लक्ष्मण रामचंद्र बामणेबामणोली01/06/19738623863744
1048 अभिजित महादेव घोरपडेबेडग30/06/19937507562189
1049 बसाप्पा सिद्धाप्पा नाईकबेडग01/06/19667558494526
1050 आयुब इंणूस शेखबेडग31/01/20128123655542
1051 हुजेर इंन्नुस शेखबेडग03/02/20118123655542
1052 अक्षय विठ्ठल ओमासेबेडग25/03/20059527291098
1053 सुधीर आनंदा कांबळेबेडग-9545026449
1054 भीमराव केशव शितोळेबेडग10/08/19609168688520
1055 मधुकर विष्णू बिरंगेबेडग01/06/19467840930482
1056 विठ्ठल मायाप्पा नाईकबेडग01/06/1951 
1057 वत्सला बाळासो पाटीलबेडग-9175624178
1058 रामचंद्र सदाशिव माळीबेडग20/05/19529011333292
1059 स्वाती सिधू पाटीलबेडग21/07/20078177942177
1060 ज्योतिबा दत्तू कदमबेडग-9665066087
1061 बाळू आण्णाप्पा कणसेबेडग-9112002476
1062 विजया श्रेमंती ताटेबेडग- 
1063 शरद गणपती कांबळेबेडग01/06/19649637043857
1064 सलीम आलम मुलाणीबेळंकी01/06/19729158870597
1065 विनोद शिवाजी घोडके (परीट)बेळंकी-9096731839
1066 किरण कृष्णा वाघमारेबेळंकी01/01/19907066591367
1067 पार्वती रामू केंगारबेळंकी01/06/1955 
1068 गीतांजली धनाजी गडदरेबेळंकी26/06/20089765576084
1069 उमेश पांडुरंग कांबळेबेळंकी- 
1070 नरसिंग संतराम रजपूतबेळंकी01/06/1972 
1071 जिन्नाप्पा लकाप्पा केंगारबेळंकी01/06/1941 
1072 उत्तम केशव बनसोडेबेळंकी01/06/19867768092949
1073 सोनाबाई सिद्राम केंगारबेळंकी01/06/19469730592428
1074 कल्पना सिद्राय कांबळेबेळंकी01/01/19607875487200
1075 कल्लाप्पा चनमल्ला हट्टेबेळंकी01/06/1935 
1076 सुनील कृष्णा वाघमारेबेळंकी25/06/19927066591367
1077 पवित्र भीमसू कांबळेबेळंकी01/01/19448007437687
1078 विजय यल्लाप्पा कोरवीबेळंकी16/12/19999922713247
1079 छाया रामचंद्र कांबळेबेळंकी01/06/19698390279019
1080 राजाराम बाबुराव सावंतबेळंकी01/06/19769673696519
1081 संजीवनी सुभाष लांडगेबेळंकी30/09/20009970283856
1082 कुमार भगवान मरीआईवालेबेळंकी22/12/20137507545053
1083 बजरंग भगवान मरीआईवालेबेळंकी09/06/20067507545053
1084 रामकृष्ण शिवाजी वाघमारेबेळंकी01/01/20149545448129
1085 अदिती अरुण बनसोडेबेळंकी21/03/20149075931465
1086 दिलीप जयवंत गायकवाडबेळंकी06/06/19969595703140
1087 समीर दौलतसाहेब बागबानभोसे12/01/20069404704776
1088 बेबुताई जिनाप्पा गणेशवाडेभोसे01/06/19828625904517
1089 जगन्नाथ गानू मंडलेभोसे01/06/19368600956248
1090 पुष्पाताई बाबासो खोतभोसे01/01/19499665946926
1091 रेखा शिवाजी कांबळेबिसूर15/06/19727709924776
1092 दिनकर पांडुरंग देशमुखबिसूर08/03/19647588394113
1093 सुरेखा दिनकर जाधवबिसूर13/05/19749561043539
1094 भारती राजेंद्र कोकाटेबिसूर17/03/19829403485925
1095 श्रीधर दिलीप पाटीलबिसूर01/02/20119970759797
1096 शिवाजी ज्ञानू पाटीलबिसूर01/06/19539096948615
1097 सर्जेराव रामा जाधवबिसूर01/06/19589921768985
1098 संदिप नारायण बोबडेबिसूर01/01/19797798072031
1099 सुष्टी सुनील नाटेकरबोलवाड01/01/19929075669113
1100 आप्पासो रामगोंडा पाटीलबोलवाड01/06/19379168359135
1101 सदाशिव लक्ष्मण दबडेबोलवाड21/04/1940 
1102 श्रीवर्धन दीपक नरगच्येबोलवाड25/12/20098600937639
1103 अफसाना याकूब जमादारबुधगाव-9096948563
1104 सुमेध राजेंद्र न्यायनीतबुधगाव18/06/19949503595019
1105 सौन्दर्या धनंजय गायकवाडबुधगाव26/04/20018055836978
1106 हमीद यासिन शेखबुधगाव-9762811892
1107 आनंदसिंग मानसिंग राजपूतबुधगाव-9890879200
1108 प्रदीप प्रकाश शेळकेबुधगाव30/04/19967883616046
1109 लक्ष्मण कुंडलिक लवटेबुधगाव01/01/19808605594256
1110 माया कुंडलिक लवटेबुधगाव10/02/19858605594256
1111 संदीप हणमंत निंबाळकरबुधगाव19/08/20039673764440
1112 शोभा भीमराव पाटीलबुधगाव19/02/19839860499782
1113 विजय सज्जन शिंदेबुधगाव17/10/19919960502292
1114 वसंत रामा बुचडेबुधगाव05/09/19379175355657
1115 काशिनाथ बाळकृष्ण घेवारीबुधगाव01/06/19578007221455
1116 येसूबाई रामचंद्र गुरवबुधगाव- 
1117 चांदबी अब्दुल मुजावरबुधगाव01/01/19407066144149
1118 रामचंद्र मारुती पाटीलबुधगाव-8407964977
1119 संगीता हिंदुराव मदनेबुधगाव12/09/19769272523135
1120 सुशील मनोहर पाटीलबुधगाव13/09/19869860569584
1121 नामदेव किसन होमकरबुधगाव10/11/19559370521825
1122 वसंत विठोबा पाटीलबुधगाव10/05/19499561947594
1123 प्रियांका बाळासो पाटीलबुधगाव28/12/19979373237433
1124 किशोर संदीप पाटीलबुधगाव14/02/2015 
1125 अशोक महादेव भाकरेबुधगाव14/01/19548390359554
1126 शिवराज शहाजी पाटीलबुधगाव27/03/20008698638146
1127 आरती गणेश आवळेबुधगाव28/02/19977264004996
1128 विठोबा रामा यमगरबुधगाव10/05/19319673791859
1129 गीता बाबासाहेब गायकवाडबुधगाव15/03/19738743030843
1130 पार्वती तुकाराम बोरडेबुधगाव07/08/19429665217889
1131 शोभा भीमराव पाटीलबुधगाव01/06/1983 
1132 सुशीला बाळासाहेब पाटीलबुधगाव01/06/19468625067769
1133 सुशीला बापुसो तडसरेबुधगाव12/07/19547709892066
1134 बाबासो काडप्पा येडुरेचाबुकस्वारवाडी01/01/19549130278340
1135 दुर्वा रामचंद्र करांडेचाबुकस्वारवाडी26/06/20149011618061
1136 सुरेश श्रीमंत हेरलेचाबुकस्वारवाडी01/06/19769096522730
1137 सुशात शामराव काळेचाबुकस्वारवाडी06/07/20089096279255
1138 बागरंग तुकाराम आटपाडकरचाबुकस्वारवाडी01/06/19689767996539
1139 दिनकर अभिमन्यू खोतचाबुकस्वारवाडी01/01/19739923918359
1140 सदाशिव शिवगोंडा कोरेचाबुकस्वारवाडी01/01/19349765939753
1141 प्रसाद प्रकाश लोहारढवळी31/01/19979975342965
1142 पार्थ संजय कदमडोंगरवाडी01/01/20099763167259
1143 अर्चना राजगोंडा पाटीलदुधगाव12/10/19767559189373
1144 पारस रुपेश वाडकरदुधगाव19/11/20129404990115
1145 महादेव बाबुराव कुंभारदुधगाव24/10/19908605353499
1146 सुजाता शामराव चौगुलेदुधगाव15/12/19749730853460
1147 राजू बंडा वाडकरदुधगाव01/01/19589665931453
1148 बापू बाबू सिद्धदुधगाव01/06/19479021182724
1149 मोहन आण्णा पाटीलदुधगाव01/06/19619922583138
1150 अमित आदगोंडा पाटीलदुधगाव26/11/19818421475229
1151 शिवम महादेव गोसावीएरंडोली27/07/20107219479192
1152 श्रेया महादेव गोसावीएरंडोली09/03/20097219459192
1153 तानाजी शंकर जाधवएरंडोली01/06/1971 
1154 शिवगोंडा चोळगोंडा पाटीलएरंडोली01/06/19539665114472
1155 अनुसया सहदेव कटारेगुंडेवाडी04/12/19489834387060
1156 मालन नारायण खांडेकरगुंडेवाडी01/01/19539823771124
1157 शंकुतला संपतराव कांबळेगुंडेवाडी01/06/19547350844784
1158 मालनताई संभाजी कटारेगुंडेवाडी01/01/19717741843496
1159 मोहनलाल तातोबा भंडारेगुंडेवाडी01/06/19519765290053
1160 राजाराम गणपती जाधवहरिपूर01/06/19518600705982
1161 वैष्णवी संदिप खाडिलकरहरिपूर22/03/20109404285363
1162 लक्ष्मी सुखदेव संकपाळहरिपूर10/06/19847038958732
1163 आभिषेक परशराम जाधवहरिपूर15/07/19999657211955
1164 गोपाळ रघुनाथ मिठाळकरहरिपूर08/05/19859890161648
1165 मंगेश लाडा मुंडाहरिपूर01/06/19808412992766
1166 इंदुबाई सदाशिव खंडागळेहरिपूर01/01/19417875715011
1167 ओंकार संजय KOLIजुनी धामणी28/02/20039763651474
1168 गुंडाप्पा SHARNAPPA पासोडेजुनी धामणी01/06/19749960594377
1169 राजाराम सदाशिव कोरेकदमवाडी01/06/19698007015472
1170 छबूताई अशोक चंदकदमवाडी01/01/19679730391312
1171 ganapati yashawant patilकाकडवाडी27/04/19458975343609
1172 सुमन बाजीराव पाटीलकाकडवाडी01/01/19578805310048
1173 महादेव केशव जाधवकाकडवाडी19/10/19479673350975
1174 भिमराव रघुनाथ पाटीलकाकडवाडी01/06/19508928805515
1175 शिवाजी शामराव तारळेकरकर्नाळ11/06/1951 
1176 अवधूत अजित पाटीलकर्नाळ14/02/20139960666634
1177 सावित्री भाऊसो राठोडकर्नाळ30/06/19918421024067
1178 गणेश दत्तात्रय पवारकर्नाळ07/06/19829325608923
1179 रमती मोती कुंभारमारवाडीकर्नाळ25/03/19727028401034
1180 मछिंद्र धुळा पांढरेकर्नाळ27/03/19478605089907
1181 राहूल सुरेश आवळेकर्नाळ14/03/19833102672543
1182 मालती शामराव मगदूमकर्नाळ01/06/19608975018030
1183 विठ्ठल परशराम मिसाळकर्नाळ01/06/19547507715446
1184 सावंत यशवंत कांबळेकर्नाळ01/06/19529923946565
1185 शीतल भीमराव कदमकर्नाळ03/05/19949881377889
1186 श्रेया पांडुरंग शिंगाडेकर्नाळ24/12/20078975018030
1187 सुशीला उत्तम होरेकर्नाळ01/06/19808007658940
1188 कुमार अशोक वाघमोडेकर्नाळ17/06/20009637909531
1189 मोतीराम सदाशिव खोतकर्नाळ27/05/19959665985403
1190 लायव्हा आण्णाप्पा कारंडेकर्नाळ01/06/19707708571111
1191 Motiram Sadashiv Khotकर्नाळ27/05/19959665985403
1192 शंकुतला गणपती घेरडेकर्नाळ15/06/1971 
1193 मधुरा विनोद पवारकर्नाळ12/04/20059881377889
1194 प्रीतम रमेश पाटीलकरोली (म)25/03/20058888603313
1195 विश्वास शिवाजी पाटीलकरोली (म)08/04/19869168190394
1196 ज्ञानदेव राजाराम आंबोळेकसबे डिग्रज01/06/19637757972334
1197 भारत सदाशिव गेजगेकसबे डिग्रज01/07/19679049107697
1198 आदित्य शरद डिग्रजकरकसबे डिग्रज25/11/19967840968178
1199 सुभाष पांडुरंग यादवकसबे डिग्रज10/03/19529673927212
1200 क्षितिजा रामचंद्र नलवडेकसबे डिग्रज23/06/20109921670631
1201 विजय मनोहर मोळकरकसबे डिग्रज-9730280435
1202 विलासमती भूपाल चौगुलेकसबे डिग्रज- 
1203 सजाबाई तुकाराम सूर्यवंशीकसबे डिग्रज01/06/19469921661182
1204 सुनंदा रामचंद्र गुरवकसबे डिग्रज15/04/19759730935699
1205 रामू शाबु कोळीकसबे डिग्रज01/01/19479665262607
1206 मलकाप्पा विठोबा कुंभारकसबे डिग्रज-7507506150
1207 शुभम शीतल मुळेकवलापूर13/04/20008857019211
1208 रमेश सदाशिव माळीकवलापूर01/06/19669561967977
1209 लक्ष्मी नागेंद्र महाजनकवलापूर01/06/19287756081206
1210 अभिजित मोहन मोहितेकवलापूर31/05/19869850965167
1211 संदीप मल्लाप्पा कट्टीकवलापूर02/01/19859403639834
1212 विकी अनिल मोहितेकवलापूर- 
1213 वेदांत दत्तात्रय माळीकवलापूर16/03/20099970614199
1214 संजय बाबासो माळीकवलापूर01/06/19769823183840
1215 सचिन बाबू भालेकवलापूर01/06/19819096417206
1216 सुशांत परशुराम कांबळेकवलापूर05/08/19947798174684
1217 निखिल विद्याधर पोळकवलापूर11/03/19948600402429
1218 विजय धोंडीराम मुळेकवलापूर15/09/19809175285060
1219 कुणाल शिवाजी सावंतकवठेपिराण15/03/20099172350531
1220 Vaishanavi Tanaji Chavanखंडेराजुरी17/06/19998412963736
1221 तुकाराम रामचंद्र कोळीखंडेराजुरी01/09/19909545009707
1222 प्रेमकुमार संपत घोडकेखंडेराजुरी-7387014486
1223 श्रेयश यशवंत पाटीलखरकटवाडी20/06/20129881092488
1224 सुमित्रा शिवलिंग हन्मापुरेखटाव01/01/1976 
1225 गजानन सदाशिव परिटखटाव06/09/19867028486458
1226 शंकर बाळासो वाघमोडेलिंगनूर01/07/20117743997780
1227 विनयक सरस बनसोडेलिंगनूर01/06/19648007106131
1228 सोनाली महादेव घुणकेलिंगनूर16/11/19979637445378
1229 ओंकार सुभाष मगदूमलिंगनूर12/03/20109637186357
1230 भीमसू विठोबा सोनुरेलिंगनूर01/06/1950 
1231 आराध्य संजय मगदूमलिंगनूर08/01/20139158854767
1232 माणिक भूपाल बनसोडेलिंगनूर01/06/19789673550078
1233 शांताबाई महादेव मगदूमलिंगनूर01/06/1963 
1234 सचिन सुधाकर शेठमाधवनगर08/11/19689922242743
1235 श्रुतीक बबन भिरडकरमाधवनगर10/07/20008862022785
1236 उत्तम शामराव गोसावीमाधवनगर25/06/19709561684619
1237 उज्वला सुभाष भिरडेमाधवनगर10/12/19938585841416
1238 शालन परशुराम लोहारमाधवनगर15/05/19518600641155
1239 संध्या तात्यासो फडतरेमाधवनगर14/02/19839404366060
1240 राजेंद्र दत्तात्रय वैदयमाधवनगर15/02/19698087339260
1241 सुनीता राजाराम आवळेमालेवाडी22/02/1986 
1242 महादेव आत्माराम शिरतोडेमालेवाडी01/06/19628698177871
1243 मयुर संजय जाधवमालेवाडी23/02/20058412826353
1244 नंदा सिद्धू नरुटेमालगाव31/08/19829404959325
1245 मंदाकिनी भरत सावंतमालगाव13/08/19997219644265
1246 शितल भारत केरीमानेमालगाव28/10/20007038907483
1247 दिनेश दत्तात्रय माळीमालगाव25/06/19899766978200
1248 प्रशांत बाळासो माळीमालगाव02/04/19969822066354
1249 चंद्रकांत जाधव प्रणवमालगाव04/03/20088698203316
1250 संभाजी गुंड सावंतमालगाव02/06/19559730611127
1251 रुखसार जावेद पठाणमालगाव21/12/20119156871992
1252 बाळासो गुरल्लिंग घुळीमालगाव01/06/19469767091083
1253 आनंदा ज्ञानू राजमाने (माने)मालगाव01/06/19529763364207
1254 BABU HATTE MARUTIमालगाव01/06/19389767002997
1255 संतोष राजकुमर बागेवाडीमालगाव19/11/20048623032990
1256 नूरमहंमद अल्लाबक्ष मुजावरमालगाव02/06/1958 
1257 स्वयम रामचंद्र नरुटेमालगाव09/06/20137767830534
1258 निकिता बाबासो गावडेमालगाव01/01/20009860374969
1259 आरहाण रियाज मुजावरमालगाव06/02/20147385782109
1260 शुभांगी शीतल सुतारमालगाव09/04/20059561338760
1261 मंजुषा शाम खांडेकरमालगाव18/12/19839130999406
1262 बाबू करीम मुजावरमालगाव01/01/19497522971895
1263 संदीप चंद्रकांत सपकाळमालगाव14/10/19999175991394
1264 सोनाली भगवान खरातमालगाव25/04/19819049201176
1265 बीबी दादापीर सैय्यदमालगाव01/01/19469823120535
1266 अल्लाबक्ष नबी मुजावरमालगाव22/08/19388698869286
1267 सुमैय्या शमशुद्दीन मुजावरमालगाव31/05/19919145669654
1268 रमेजाबी रहिमतुल्ला मुल्लामालगाव01/01/19389960864558
1269