दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : सर्व दिव्यांगत्वाचा प्रकार : इतर
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 19703../GMPT/Photo/19703../GMPT/Pramanptr/19703सखुबाई मारुती चव्हाणआंबेवाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
2 19083../GMPT/Photo/19083../GMPT/Pramanptr/19083हौसाबाई पांडुरंग चव्हाणआंबेवाडी-7387565468 View फोटो प्रमाणपत्र
3 34951../GMPT/Photo/34951../GMPT/Pramanptr/34951महादेव विष्णू पाटीलअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
4 34984../GMPT/Photo/34984../GMPT/Pramanptr/34984सुशांत शिवाजी पाटीलअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
5 35033../GMPT/Photo/35033../GMPT/Pramanptr/35033विद्या शिवाजी चांदणेअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
6 35079../GMPT/Photo/35079../GMPT/Pramanptr/35079बाळाबाई पाटलू सावंतअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
7 35086../GMPT/Photo/35086../GMPT/Pramanptr/35086आक्काताई बाळाराम सावंतअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
8 35094../GMPT/Photo/35094../GMPT/Pramanptr/35094चंदर हिंदुराव पाटीलअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
9 20767../GMPT/Photo/20767../GMPT/Pramanptr/20767पदमाताई अंतू मानेबांबवडे01/01/19539822734800 View फोटो प्रमाणपत्र
10 13081../GMPT/Photo/13081../GMPT/Pramanptr/13081संतोष बबन माळीइंगरूळ-  View फोटो प्रमाणपत्र
11 12250../GMPT/Photo/12250../GMPT/Pramanptr/12250आण्णा संपत पाटीलकरमाळे01/01/19469527992780 View फोटो प्रमाणपत्र
12 12142../GMPT/Photo/12142../GMPT/Pramanptr/12142दत्तात्रेय रामचंद्र झिमुरकरमाळे13/11/19407798983994 View फोटो प्रमाणपत्र
13 41478../GMPT/Photo/41478../GMPT/Pramanptr/41478शालन सदाशिव पवारकरमाळे01/06/19809604051891 View फोटो प्रमाणपत्र
14 41386../GMPT/Photo/41386../GMPT/Pramanptr/41386लक्ष्मण बापू पाटीलकरमाळे01/06/19509552881535 View फोटो प्रमाणपत्र
15 41117../GMPT/Photo/41117../GMPT/Pramanptr/41117गणेश सर्जेराव पाटीलकरमाळे13/04/19979763994265 View फोटो प्रमाणपत्र
16 20034../GMPT/Photo/20034../GMPT/Pramanptr/20034उत्तम मारुती पाटीलकरूंगली01/01/19679503339625 View फोटो प्रमाणपत्र
17 34717../GMPT/Photo/34717../GMPT/Pramanptr/34717सोनाबाई शामराव बिऊरकरकांदे05/07/1949  View फोटो प्रमाणपत्र
18 34337../GMPT/Photo/34337../GMPT/Pramanptr/34337सविता जालिंदर सपाटेकांदे05/10/1978  View फोटो प्रमाणपत्र
19 23282../GMPT/Photo/23282../GMPT/Pramanptr/23282अनिल दत्तात्रय गोसावीकांदे01/01/20017722009161 View फोटो प्रमाणपत्र
20 22735../GMPT/Photo/22735../GMPT/Pramanptr/22735विकास आकाराम कांबळेकांदे01/06/19718378039506 View फोटो प्रमाणपत्र
21 15988../GMPT/Photo/15988../GMPT/Pramanptr/15988Amol Akaram Kinareकिनरेवाडी-  View फोटो प्रमाणपत्र
22 16025../GMPT/Photo/16025../GMPT/Pramanptr/16025Namrata Madhukar Patilकिनरेवाडी06/09/20038600176943 View फोटो प्रमाणपत्र
23 16033../GMPT/Photo/16033../GMPT/Pramanptr/16033Dnyanu Krushna Loharकिनरेवाडी01/06/1944  View फोटो प्रमाणपत्र
24 16043../GMPT/Photo/16043../GMPT/Pramanptr/16043Maruti Pandurang Kinareकिनरेवाडी25/01/20038806392204 View फोटो प्रमाणपत्र
25 16050../GMPT/Photo/16050../GMPT/Pramanptr/16050Baban Bandu Loharकिनरेवाडी01/06/19949766940487 View फोटो प्रमाणपत्र
26 20103../GMPT/Photo/20103../GMPT/Pramanptr/20103हिंदुराव पांडुरंग बनसोडेकाळुंद्रे-9503443206 View फोटो प्रमाणपत्र
27 20285../GMPT/Photo/20285../GMPT/Pramanptr/20285चंद्रकात बाबुराव माळीकाळुंद्रे01/06/19587709351791 View फोटो प्रमाणपत्र
28 3468../GMPT/Photo/3468../GMPT/Pramanptr/3468प्राजक्ता आनंदराव कुसळेकुसळेवाडी02/06/2010  View फोटो प्रमाणपत्र
29 3142../GMPT/Photo/3142../GMPT/Pramanptr/3142विवेक विजय खोतकुसाईवाडी-9881450296 View फोटो प्रमाणपत्र
30 3179../GMPT/Photo/3179../GMPT/Pramanptr/3179रामचंद्र ज्ञानू बेबलेकुसाईवाडी01/06/19519922095721 View फोटो प्रमाणपत्र
31 20359../GMPT/Photo/20359../GMPT/Pramanptr/20359जयाबाई शामराव बनसोडेखराळे01/06/19548600162746 View फोटो प्रमाणपत्र
32 20032../GMPT/Photo/20032../GMPT/Pramanptr/20032शामराव बंडू बनसोडेखराळे01/06/19448600162746 View फोटो प्रमाणपत्र
33 22084../GMPT/Photo/22084../GMPT/Pramanptr/22084बबन बंडू कोळेकरखिरवडे01/01/19538888568452 View फोटो प्रमाणपत्र
34 19419../GMPT/Photo/19419../GMPT/Pramanptr/19419वामन नाथू कदमखिरवडे01/01/19909096473674 View फोटो प्रमाणपत्र
35 19479../GMPT/Photo/19479../GMPT/Pramanptr/19479रोहित रमेश हाप्पेगवळेवाडी11/07/20069797697996 View फोटो प्रमाणपत्र
36 19416../GMPT/Photo/19416../GMPT/Pramanptr/19416राजेंद्र अशोक हाप्पेगवळेवाडी13/07/19949822509174 View फोटो प्रमाणपत्र
37 33368../GMPT/Photo/33368../GMPT/Pramanptr/33368बाबुराव यशवंत मुळीकगिरजवडे01/01/19568291358207 View फोटो प्रमाणपत्र
38 23256../GMPT/Photo/23256../GMPT/Pramanptr/23256यशवंत तुकाराम शेळकेगिरजवडे01/06/1967  View फोटो प्रमाणपत्र
39 23150../GMPT/Photo/23150../GMPT/Pramanptr/23150जगन्नाथ केरु मोरेगिरजवडे01/01/19489403706750 View फोटो प्रमाणपत्र
40 11351../GMPT/Photo/11351../GMPT/Pramanptr/11351संजय विनायक कुलकर्णीचरण01/06/19689545407238 View फोटो प्रमाणपत्र
41 12364../GMPT/Photo/12364../GMPT/Pramanptr/12364राजश्री पोपट पवारचिखलवाडी15/07/19809767853922 View फोटो प्रमाणपत्र
42 12758../GMPT/Photo/12758../GMPT/Pramanptr/12758शारदा दिलीप पवारचिखलवाडी01/06/19829864463760 View फोटो प्रमाणपत्र
43 15577../GMPT/Photo/15577../GMPT/Pramanptr/15577महादेव नामदेव पाटीलचिखली05/03/19578856944063 View फोटो प्रमाणपत्र
44 15659../GMPT/Photo/15659../GMPT/Pramanptr/15659प्रणव बबन साळुंखेचिखली02/06/19997720868409 View फोटो प्रमाणपत्र
45 15679../GMPT/Photo/15679../GMPT/Pramanptr/15679आरोही दिलीप मानेचिखली-7387438105 View फोटो प्रमाणपत्र
46 15821../GMPT/Photo/15821../GMPT/Pramanptr/15821महेश महादेव पाटीलचिखली05/03/19878856944063 View फोटो प्रमाणपत्र
47 16570../GMPT/Photo/16570../GMPT/Pramanptr/16570सानिका विनोद कांबळेचिखली09/06/20049765492915 View फोटो प्रमाणपत्र
48 16357../GMPT/Photo/16357../GMPT/Pramanptr/16357सागर शिवाजी सपाटेचिखली04/02/19869096543438 View फोटो प्रमाणपत्र
49 43940../GMPT/Photo/43940../GMPT/Pramanptr/43940अक्षय तातोबा साळुंखेचिखली09/09/19979766747773 View फोटो प्रमाणपत्र
50 36130../GMPT/Photo/36130../GMPT/Pramanptr/36130वंदना दिनकर कुरणेचिखली01/05/19779421180929 View फोटो प्रमाणपत्र
12345678910...

पंचायत समिती : सर्व दिव्यांगत्वाचा प्रकार : इतर
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 सखुबाई मारुती चव्हाणआंबेवाडी- 
2 हौसाबाई पांडुरंग चव्हाणआंबेवाडी-7387565468
3 महादेव विष्णू पाटीलअंत्री बुद्रुक- 
4 सुशांत शिवाजी पाटीलअंत्री बुद्रुक- 
5 विद्या शिवाजी चांदणेअंत्री बुद्रुक- 
6 बाळाबाई पाटलू सावंतअंत्री बुद्रुक- 
7 आक्काताई बाळाराम सावंतअंत्री बुद्रुक- 
8 चंदर हिंदुराव पाटीलअंत्री बुद्रुक- 
9 पदमाताई अंतू मानेबांबवडे01/01/19539822734800
10 संतोष बबन माळीइंगरूळ- 
11 आण्णा संपत पाटीलकरमाळे01/01/19469527992780
12 दत्तात्रेय रामचंद्र झिमुरकरमाळे13/11/19407798983994
13 शालन सदाशिव पवारकरमाळे01/06/19809604051891
14 लक्ष्मण बापू पाटीलकरमाळे01/06/19509552881535
15 गणेश सर्जेराव पाटीलकरमाळे13/04/19979763994265
16 उत्तम मारुती पाटीलकरूंगली01/01/19679503339625
17 सोनाबाई शामराव बिऊरकरकांदे05/07/1949 
18 सविता जालिंदर सपाटेकांदे05/10/1978 
19 अनिल दत्तात्रय गोसावीकांदे01/01/20017722009161
20 विकास आकाराम कांबळेकांदे01/06/19718378039506
21 Amol Akaram Kinareकिनरेवाडी- 
22 Namrata Madhukar Patilकिनरेवाडी06/09/20038600176943
23 Dnyanu Krushna Loharकिनरेवाडी01/06/1944 
24 Maruti Pandurang Kinareकिनरेवाडी25/01/20038806392204
25 Baban Bandu Loharकिनरेवाडी01/06/19949766940487
26 हिंदुराव पांडुरंग बनसोडेकाळुंद्रे-9503443206
27 चंद्रकात बाबुराव माळीकाळुंद्रे01/06/19587709351791
28 प्राजक्ता आनंदराव कुसळेकुसळेवाडी02/06/2010 
29 विवेक विजय खोतकुसाईवाडी-9881450296
30 रामचंद्र ज्ञानू बेबलेकुसाईवाडी01/06/19519922095721
31 जयाबाई शामराव बनसोडेखराळे01/06/19548600162746
32 शामराव बंडू बनसोडेखराळे01/06/19448600162746
33 बबन बंडू कोळेकरखिरवडे01/01/19538888568452
34 वामन नाथू कदमखिरवडे01/01/19909096473674
35 रोहित रमेश हाप्पेगवळेवाडी11/07/20069797697996
36 राजेंद्र अशोक हाप्पेगवळेवाडी13/07/19949822509174
37 बाबुराव यशवंत मुळीकगिरजवडे01/01/19568291358207
38 यशवंत तुकाराम शेळकेगिरजवडे01/06/1967 
39 जगन्नाथ केरु मोरेगिरजवडे01/01/19489403706750
40 संजय विनायक कुलकर्णीचरण01/06/19689545407238
41 राजश्री पोपट पवारचिखलवाडी15/07/19809767853922
42 शारदा दिलीप पवारचिखलवाडी01/06/19829864463760
43 महादेव नामदेव पाटीलचिखली05/03/19578856944063
44 प्रणव बबन साळुंखेचिखली02/06/19997720868409
45 आरोही दिलीप मानेचिखली-7387438105
46 महेश महादेव पाटीलचिखली05/03/19878856944063
47 सानिका विनोद कांबळेचिखली09/06/20049765492915
48 सागर शिवाजी सपाटेचिखली04/02/19869096543438
49 अक्षय तातोबा साळुंखेचिखली09/09/19979766747773
50 वंदना दिनकर कुरणेचिखली01/05/19779421180929
51 ज्योती शिवाजी साळुंखेचिखली29/07/19879975625225
52 सोहम राजेंद्र साळुंखेचिखली27/09/20069028299796
53 लक्ष्मी रवींद्र कांबळेचिखली-9730880598
54 समर्थ दीपक बाबरसोनवडे05/11/20147387324863
55 प्रणव किरण नाईकसोनवडे09/01/2011 
56 शिवाजी तुकाराम पाटीलसोनवडे01/06/1979 
57 संग्राम विजय कुंभारसोनवडे25/01/2012 
58 सुरज आनंदा करांडेसागाव01/06/1997 
59 संगीता महादेव नांगरेसागाव-7218975120
60 अमित चंद्रकांत सुतारसागाव25/10/19999763841585
61 राजाराम बापू गायकवाडसागाव-8806219073
62 समर्थ अमर पाटीलसागाव13/08/20089673749704
63 सुषमा अंकुश पवारतडवळे- 
64 किसन शिवाजी कंकतडवळे- 
65 ईश्वरी विकास पाटीलतडवळे- 
66 चंद्रकांत श्रीपती कांबळेतडवळे- 
67 शंकर लक्ष्मण धसधसवाडी01/04/19509503172398
68 मारुती संभाजी सागावकरधसवाडी01/01/19488698544536
69 सिद्धी विजय मोरेढोलेवाडी12/11/20139619010610
70 रुद्र नानासो नायकवडीढोलेवाडी04/02/20159527923971
71 वंदना रमेश नायकवडीढोलेवाडी19/06/19909623048712
72 सुभद्रा शंकर गलुगडेनिगडी01/06/19379890648772
73 रेवती गणेश भालेकरनिगडी27/01/19959096329640
74 वैष्णवी शंकर साळुंखेनिगडी01/08/20049673568628
75 नितीन शंकर भालेकरनिगडी20/06/19849096323958
76 शांताबाई नारायण साळुंखेनिगडी09/06/19779766963683
77 बाबासो बापू निंबाळकरनाटोली01/06/19779921301553
78 गायत्री राजकुमार सुतारप. त. वारूण04/11/20098600111354
79 प्रकाश यशवंत बागडेप. त. वारूण- 
80 सुमित विठ्ठल आचरेप. त. वारूण- 
81 ज्ञानदेव बाळू पवारफकिरवाडी01/06/19489637195426
82 बाबुसो बापुसो पिरजादेफकिरवाडी01/06/19689960879522
83 लाजम बाबासाहेब पटेलफकिरवाडी01/06/19587755992354
84 वनिता तानाजी मोहितेभटवाडी20/08/19759421220583
85 तुकाराम कृष्ण चव्हाणभटवाडी01/01/19609921108728
86 भीमराव आनंदा पाटीलबिऊर- 
87 सिंधुताई जोतिराम मानेपाचुंब्री29/12/1989 
88 सुशांत तानाजी मानेपाचुंब्री21/12/19987028547045
89 विकास राजाराम पाटीलपाचुंब्री02/10/19837414979908
90 मनिषा दिनकर पाटीलपाचुंब्री01/06/19797028412842
91 संभाजी आण्णा मानेपाचुंब्री07/01/19839763244996
92 प्रदिप धोंडीराम सवाखंडेपाचुंब्री20/04/19679850007924
93 रामचंद्र राजाराम सोनटक्केभाटशिरगाव01/06/19739765716057
94 गौरव बंडू जानकरबिळाशी22/05/20039970216038
95 Pravin Balaso Gaykawadफुफिरे01/06/19868856959782
96 Abhimanu Anaso Gaykawadफुफिरे22/02/2004 
97 कमल ज्ञानदेव सातपुतेरेड11/10/19479689269735
98 लीलाबाई कोंडीबा सातपुतेरेड01/01/1943 
99 प्रथमेश आरुण आटुगडेमेणी10/07/20158975504948
100 धोंडीबा गंगाराम डोईफोडेमणदूर01/01/1971 
101 जयश्री दगडू पाटीलमणदूर01/01/19829561386467
102 vaibhav bhagavan bhosaleमोरेवाडी-3038124620
103 गणेश सखाराम उंडाळकरयेळापूर04/05/19909130945218
104 महादेव तुकाराम लोहारयेळापूर- 
105 नंदाताई दगडू खवरेमांगरूळ01/06/19858805041308
106 शामराव गणपती पवारमांगले01/06/19487410557021
107 दत्तात्रय निवृत्ती चौगुलेमांगले01/06/19539422893783
108 बाळाबाई धोंडिबा व्हडेमांगले-9067243733
109 सचिन बाबूराव मेंढकरवाकूर्डे खु.-9702783460
110 बाळासो मुरारजी कुंभारवाकूर्डे बु.01/01/19809920770741
111 लक्ष्मण यशवंत महिंदशिरशी-9011869418
112 बाबू हरी अवघडेशिरशी12/07/19487758923040
113 रोहित शिवाजी नाटुलकरशिरशी03/07/19978600800449
114 धनाजी बाबाजी महिंदशिरशी08/08/19897066817419
115 शिल्पा रामचंद्र खिलारेशिराळे खुर्द23/02/19989860253048
116 शिलाताई कृष्णात पाटीलऐतवडे खुर्द01/06/19709689823261
117 संस्कार विठ्ठल गायकवाडऐतवडे खुर्द-7066847449
118 शांता रामचंद्र पाटीलऐतवडे खुर्द26/01/19649423038714
119 प्रकाश यशवंत patilऐतवडे खुर्द01/06/19658605936942
120 माणिक राजाराम पाटीलऐतवडे खुर्द01/06/19698275257876
121 सुमित सुरगोंडा पाटीलऐतवडे बुद्रुक27/01/20058888900477
122 साहिल मस्ताना कलमडीऐतवडे बुद्रुक15/12/20079823883527
123 सुनील आनंदराव उगारेऐतवडे बुद्रुक15/09/19708975955265
124 कुंडलिक नामदेव कुंभारकुंडलवाडी01/06/19617385444020
125 Waishanvi Suresh Sawantकेदारवाडी-7507192008
126 Sahil Suresh Sawantकेदारवाडी10/07/20087507192008
127 सुजाता अंकुश मानेकामेरी24/07/19909503808890
128 आण्णाप्पा तुकाराम तिवलेकरंजवडे-9552138957
129 अक्षय शामराव पाटीलकार्वे01/06/19947447592977
130 कासाबाई तातोबा जाधवकारंदवाडी01/01/19487588088666
131 भास्कर तानाजी ढगेकारंदवाडी08/09/20019503162487
132 मासू सिनाप्पा जाधवकारंदवाडी01/01/1939 
133 शर्वरी भरत शेडबाळेकारंदवाडी14/09/19829767871769
134 इंदुताई आनंदराव कोळीकारंदवाडी01/01/19667506875698
135 बापुसो बाळू लवटेकारंदवाडी13/06/19589763473272
136 मंगल पांडुरंग पाटीलकणेगाव20/03/19619527131396
137 संभाजी बापू साळुंखेकणेगाव13/04/1955 
138 रमजान बाबालाल आत्तारकासेगाव01/03/1947 
139 भास्कर रंगराव kambaleकासेगाव01/06/1970 
140 मंगल हिरवळकासेगाव- 
141 साक्षी सागर वाहगावकरकासेगाव- 
142 हणमंत भगवान पाटीलकासेगाव02/05/1975 
143 बाळासो केशव रासाटेकासेगाव01/06/1951 
144 यशोदा खाशाबा मालीकासेगाव- 
145 अंकुश जनार्धन दगडेकासेगाव01/06/1976 
146 कमल सोपं औंधकरकासेगाव- 
147 शाबी शिवाजी चव्हाणकासेगाव- 
148 आसिफ सलीम मुईजवरकासेगाव03/05/2006 
149 वराड कृष्णात परीटकासेगाव14/12/2013 
150 विठाबाई रामचंद्र मानेकासेगाव- 
151 सुरज श्रीरंग येडेकरकासेगाव19/02/2005 
152 संभाजी विश्वास शिंदेकिल्ले मच्छिंद्रगड08/09/19749881731519
153 विश्वास आनंदा जाधवकिल्ले मच्छिंद्रगड01/10/19779657319085
154 रंगराव बाळू गायकवाडकिल्ले मच्छिंद्रगड01/06/19429881220549
155 शिवाजी महिपती औताडेकिल्ले मच्छिंद्रगड01/01/19679922737932
156 रामचंद्र आत्माराम औताडेकिल्ले मच्छिंद्रगड01/06/19699657821016
157 अजय जगन्नाथ खरातखरातवाडी26/11/20038378051583
158 विक्रम वसंत खरातखरातवाडी01/01/1988 
159 कौस्तुभ आनंदराव खरातखरातवाडी28/05/20129689726096
160 सर्जेराव दादू खोरगाताडवाडी01/06/19579145095468
161 विस्वास शंकर खोतगाताडवाडी02/06/19537028298680
162 वंदना सर्जेराव पवारगाताडवाडी09/05/19757218485501
163 गंगूबाई नाना करांडेगाताडवाडी15/08/19328378019490
164 सुनंदा जलिंदर जाधवगाताडवाडी01/06/19629552540390
165 शशिकला छगन इंगळेगोटखिंडी-7709945116
166 बबन कृष्णात पाटीलगोटखिंडी-9096439491
167 केशव मीरा एटमगोटखिंडी-7219224327
168 रत्नाबाई केशव एटमगोटखिंडी-7219224327
169 शोभा आनंदराव पाटीलगोटखिंडी01/06/19699766856879
170 उमेश संभाजी जाधवगोटखिंडी20/04/19849970321671
171 आनंदा बाबू लोंढेगोटखिंडी-7028366056
172 सिमा महेश धेंडेगोटखिंडी- 
173 यशोदा भिमराव पाटीलगोटखिंडी- 
174 सुरेखा रघुनाथ लोंढेगोटखिंडी-9975061534
175 पूजा सुशांत शिंगटेगोटखिंडी-9730257847
176 धोंडीराम भाऊ टिबेगोटखिंडी01/06/19657709628048
177 शितल महादेव परीटगोटखिंडी-8605878731
178 सुयोग सुभाष महाजनगोटखिंडी27/01/19879970417268
179 कृष्णात माने मानेगोटखिंडी10/05/19677768820047
180 शिरमाबाई भिमराव मदनेगोटखिंडी01/07/19578806063425
181 सुनीता सचिन कोकाटेगोटखिंडी01/01/19939730716684
182 पार्वती शामराव इंगवलेगोटखिंडी02/09/19579890523219
183 महादेव यशवंत खोतघबकवाडी01/06/19429766422115
184 गंगुबाई रंगराव बीउरकरचिकूर्डे01/01/19439209815472
185 सिकंदर हुसेन तांबोळीचिकूर्डे01/01/19469766861436
186 यशोदा चंद्रकांत पाटीलचिकूर्डे01/01/19789594733150
187 हरी कोंडीबा पाटीलचिकूर्डे01/01/1938 
188 आनंदा गणपती मिसाळचिकूर्डे01/06/19539970121770
189 स्वप्नाली लहू पाटील वाघमारेचिकूर्डे06/06/20019594733150
190 सुशीला सर्जेराव पाटीलचिकूर्डे02/06/19588805795316
191 आकाश तानाजी खांबेचिकूर्डे22/05/19958975050250
192 रंगराव रामा गर्जेचिकूर्डे25/01/19327741924838
193 मोहन दादा पाटीलचिकूर्डे01/06/19749763256002
194 कुलदीप सीताराम खोतडोंगरवाडी13/09/19779011768390
195 शरद शिवाजी पाटीलडोंगरवाडी01/01/19819637587885
196 नरेंद्र सदाशिव मानेताकारी02/04/19687741801849
197 विठ्ठल बापू सूर्यवंशीताकारी01/01/19567741930853
198 विश्वास शिवाजी पाटीलताकारी05/04/1975 
199 विनोद संजय हट्टेकरताकारी-8600009475
200 जगदीश रंगराव मानेताकारी07/05/19918421960065
201 सुशीला सुभाष पाटीलताकारी-9960687539
202 प्रणोती शिवाजी दिसलेतांबवे06/08/20129975520028
203 प्रशांत नारायण पाटीलतांबवे01/06/19809527659577
204 हंबिराव पांडुरंग पाटीलतांबवे05/06/19489172847182
205 संदीप भीमराव गावडेतांबवे06/08/19949730743246
206 समर्थ रवींद्र पाटीलतांबवे09/12/20118698146191
207 विष्णू आबा जाधवतांबवे01/01/19468806073822
208 मनोहर काशिनाथ कुडाळकरतांबवे24/07/19377058611062
209 तांबवे02/02/19469730437866
210 अशोक गणपती भंडारेतांबवे01/06/19519503564717
211 मेहबूब हायतखान आंबेकरीतांबवे01/01/19687030369835
212 जमीर युसूफ आंबेकरीतांबवे06/10/19707420849186
213 शकिरा महेबूब आंबेकरीतांबवे20/07/19707030369835
214 मधुकर बाबुराव जाधवतांबवे01/03/19478975576702
215 मौला हसन आंबेकरीतांबवे01/01/19519823250112
216 रामराव राजाराम शेळकेतांबवे01/01/19479021396499
217 आकाराम शेळके रुक्मिणीतांबवे01/01/19439011013500
218 राजश्री विलास जाधवतांबवे12/07/19627745044704
219 आकाराम सकोबा शेळकेतांबवे01/01/19409011013500
220 कासीम दादू मुलाणीतांबवे01/06/19529689127178
221 शंकर मारुती पाटीलतांबवे01/06/19489766143131
222 हिंदुराव साधू कोळीतांबवे10/08/19478888121340
223 सुनील रामचंद्र चव्हाणतांबवे01/06/19679689661355
224 रामराव यशवंत चव्हाणतांबवे01/01/19539921767514
225 लक्ष्मी आनंदा धुमाळतांबवे01/01/19619527377304
226 पोपट महादेव मानेनेर्ले01/06/19537387838717
227 अशोक आण्णा मानेनेर्ले01/06/19679604718002
228 राधाबाई आण्णा मानेनेर्ले01/06/19859604718002
229 कमल श्रीरंग कुंभारनेर्ले04/11/19539623331546
230 शारदा लक्ष्मण बल्लाळनेर्ले12/02/19609763479043
231 प्रथमेश मारुती पाटीलनेर्ले29/10/20049975736210
232 विजय मारुती पाटीलनेर्ले01/06/19759403868370
233 संजय रामचंद्र वडारनेर्ले-9075844328
234 लीलावती रमेश पाटीलनेर्ले01/01/19718308065445
235 बाळासो भाऊसो महाडिकनेर्ले01/06/19547588628620
236 श्रीशैल रायगोंडा बिराजदारनेर्ले01/01/19616658017796
237 पोपट तातोबा वडारनेर्ले01/06/19699766358185
238 अंकुश माणिक बल्लाळनेर्ले30/07/19869623814166
239 अभिजित सुभाष गावडेनेर्ले03/08/19999657907910
240 संगीत सुरेश मानेनरसिंहपूर01/01/19859145582428
241 सीताराम कुंडलिक गुंजवटेनवेखेड01/06/19709665336756
242 दत्तात्रय बाळासो नायकवडीनवेखेड31/10/19797038137530
243 रमेश जिनाप्पा कांबळेनवेखेड01/06/19559673699412
244 आराध्य विजय पाटीलनागाव20/10/2014 
245 श्रद्धा गजानन मगरनागाव25/01/20129765294158
246 माणिकराव आप्पासो पाटीलनागाव05/08/19789096134441
247 तेजस माणिक पाटीलनागाव04/05/20159764827052
248 राहुल वसंत कांबळेनागाव08/09/19709764628506
249 संभाजी देवाप्पा कांबळेनागाव08/07/19508291770816
250 सुशीला सुरयाप्पा सिसाळेनागाव15/07/1963 
251 सुशीला सुरायाप्पा सिसाळेनागाव15/07/19639766776614
252 शरद गोविंद सिसाळेनागाव19/09/19919766776614
253 राजाराम सत्याप्पा सिसाळेनागाव-9861626910
254 बाबासो रामगोंडा पाटीलनागाव01/06/1945 
255 आबा धनाजी शिरतोडेपेठ15/03/19749763423249
256 शंकर रंगराव खोतपडवळवाडी01/06/19809096953190
257 शुभांगी भरत लोंढेपडवळवाडी21/05/19839096142229
258 भीमराव कृष्णा खोतपडवळवाडी01/07/1948 
259 Kiran Rajaram Madneबेरडमाची07/09/19999921315732
260 Hindurao Nana Mandliबेरडमाची15/07/19407767833364
261 ज्ञानू बाळू खोतबहादुरवाडी01/06/19537744077139
262 आनंदीबाई जयसिंग खोतबहादुरवाडी01/01/19638308447849
263 विश्वनाथ बाळकृष्ण काळेबेरेबहादुरवाडी01/06/19769011794350
264 संगीता प्रल्हाद लोंढेबहादुरवाडी02/04/19829096960200
265 सावित्री हिंदुराव खोतबहादुरवाडी01/06/19959960327822
266 राजवीर जयकर शेंडगेबिचूद03/11/2015 
267 मोहसीन बादशहा पठाणबोरगाव26/07/19928421133926
268 शरद आकाराम जाधव पाटीलबोरगाव27/09/19779503499906
269 पारस प्रणव महामुनीबोरगाव14/05/20059860960976
270 धनंजय काशिनाथ शिंदेबोरगाव25/11/19809860114839
271 Anushka Santosh Pawarमसुचीवाडी03/12/20119766687954
272 Tushar Sanjay Kadamमसुचीवाडी- 
273 पार्थ लालासो शिंदेमहादेववाडी01/11/20069766979176
274 नीलिमा तुकाराम मदनेमाणिकवाडी20/05/19928888909954
275 गोविद तातोबा क्षीरसागरमालेवाडी01/01/1950 
276 विराज अशोक मानेमालेवाडी08/06/20119665545176
277 जितेंद्र रघुनाथ पाटीलयेडेनिपाणी01/01/20119766763793
278 दिपाली अभिजित पाटीलयेडेनिपाणी28/05/19907030993153
279 छाया अशोक मोहितेयेडेनिपाणी-8600036597
280 संजय बाबुराव पाटीलयेडेनिपाणी01/06/19759665438520
281 सागर शंकर रोकडेयेडेनिपाणी- 
282 मालन शिवाजी घाडगेयेडेनिपाणी02/06/19477350305239
283 निवास नामदेव पवारयेडेमच्छिंद्र29/01/1991 
284 प्रियांका गणेश चव्हाणयेडेमच्छिंद्र11/06/19908605165373
285 दिलीप तुकाराम पाटीलयेडेमच्छिंद्र01/01/19779111910194
286 साधना विठ्ठल पाटीलयेडेमच्छिंद्र11/05/19768888607487
287 मीरा शिवाजी पाटीलयेडेमच्छिंद्र- 
288 बाळासो विठ्ठल गोडसेयेडेमच्छिंद्र26/09/19659970848470
289 भैयासो काशिनाथ जोशीयेलूर22/12/19739762787549
290 अक्षदा श्रीरंग पाटीलयेलूर25/11/19999503832289
291 अनुजा संभाजी सावंतयेवलेवाडी25/05/20067721937624
292 सयाजी विश्वासराव जगतापयेवलेवाडी01/01/1978 
293 राजाक्का विलास सुर्यवंशीरेठरेहरणाक्ष01/01/19559370161071
294 हणमंत गणपती घाडगेरेठरेहरणाक्ष01/01/19577057228148
295 मनसिंग सिदू पावणेरेठरेधरण10/05/19827350576341
296 राजवीर शिवाजी पाटीललवंडमाची26/09/20169881657960
297 ऋग्वेद शिवाजी पाटीललवंडमाची22/08/20139881657960
298 रमेश पांडुरंग कुंभारलवंडमाची-9881480799
299 सायली सुरेश पाटीलवाटेगाव20/03/20027058564527
300 जयसिंग रामू चव्हाणवाटेगाव01/01/1967 
301 शुभम प्रताप ठोंबरेवाटेगाव22/08/19958275031913
302 संध्याराणी मच्छिन्द्र 1 मुळीकवाटेगाव13/05/19689975336995
303 हणमंत केशव मानेवाटेगाव02/06/19759096994025
304 गौरी सुनिल खराडेवाटेगाव-9503413115
305 सुनिल शिवाजी देसाईवाटेगाव-9730048023
306 बाळकृष्ण बापूनाथ मुळीकवाटेगाव14/09/19428623942737
307 छाया अशोक मुळीकवाटेगाव01/01/19769766213046
308 सर्जेराव मोहन वाघवाघवाडी29/12/19739822215056
309 संभाजी श्रीपती भोसलेवाळवा01/06/19687066858774
310 दिनकर तुकाराम मोटेवाळवा01/06/1939 
311 महादेव पांडू थोरातवशी01/06/19439168940513
312 सूर्यकांत कृष्णा जगतापवशी19/04/19957350185058
313 गुलाब धोंडी मुलाणीवशी-9405577387
314 स्वाती कैलास हांडेवशी03/12/1998 
315 सुनील बाळासो थोरातवशी18/05/19868390492787
316 स्वप्नांली एकनाथ पवारवशी12/08/19998007352724
317 सहदेव विश्वनाथ साळुंखेविट्ठलवाडी16/01/19759011269936
318 बजरंग केरु शेखरशेखरवाडी01/06/19787057006721
319 संगीता दिनकर यादवशेखरवाडी01/06/19529923443719
320 बबन शामराव डिसलेशिरटे01/06/19619119483795
321 अभिजित सर्जेराव पोवेकरशिवपूरी 25/06/19967057812122
322 अनीता अनिल पोचेशिवपूरी -9130227007
323 दत्तात्रय दिलीप कांबळेसुरुल17/12/19987414989917
324 गौरी रघुनाथ वायदंडेसुरुल06/09/20009561302743
325 माणिक भाऊसो पाटीलसुरुल06/06/19809561447106
326 रवींद्र एकनाथ कांबळेसाखराळे01/06/19769156206039
327 दिव्या दिनकर कोकाटे पाटीलबावची01/05/19998830407795
328 संकेत सुरेश अनुसेबावची22/04/19987507016005
329 सिद्धी संजय परीटबावची22/07/20079579264211
330 हिम्मतराव धनाजी पाटीलइटकरे24/11/19849545467439
331 निखिता राजाराम आंबीमर्दवाडी09/12/20039766643291
332 सुरेश शंकर पाटीलमर्दवाडी01/06/19647378983540
333 ऋतुजा प्रदीप पाटीलआमणापूर20/01/19958956231631
334 सानिका अशोक उगळेआमणापूर13/01/20077709236724
335 बापू महादेव पवारआमणापूर01/06/1965 
336 रघुनाथ पांडुरंग पाटीलआमणापूर06/04/1945 
337 सुनील लक्ष्मण राडेआमणापूर01/06/19749158311697
338 इस्माईल जलालुद्दीन मुलाणीआमणापूर06/10/19639960542799
339 रावसाहेब शिवगोंडा पाटीलआमणापूर- 
340 सुजाता शिवाजी पाटीलआमणापूर01/06/19938600627196
341 सविता संतोष मोहितेआमणापूर01/06/19799172475261
342 आण्णा महादेव कुंभारआमणापूर01/06/1948 
343 लक्ष्मण बंडू कदमआंधळी01/06/19569561869393
344 ओम सुधीर कोळीअंकलखोप12/05/20059923318670
345 लक्ष्मण मारुती कोळीअंकलखोप01/07/1951 
346 आण्णासो विट्टल गुरवभिलवडी15/07/19567083915188
347 ऋषिकेश रमेश गायकवाड `भिलवडी26/03/20079096713905
348 आनंदा बाळगोंडा मगदूमभिलवडी01/06/19559665221551
349 संजय रामचंद्र गायकवाडभिलवडी01/01/1975 
350 प्रकाश दादासो पाटीलभिलवडी01/06/19479975063273
351 सतीश भगवान पाटीलभिलवडी01/06/19769637140893
352 उषा गणपती पाटीलभिलवडी05/08/19789096037600
353 आण्णा -सुरेंद्र भाऊ चौगुलेभिलवडी01/06/1957 
354 रत्नाबाई आदगोंडा चौगुलेभिलवडी01/04/19409545021912
355 यतीन मच्छिन्द्रनाथ रांजणेभिलवडी-7720855573
356 दर्शन जितेंद्र मराठेभिलवडी19/09/20069665838679
357 पद्मजा सुनील चिंचवडेभिलवडी10/11/1970 
358 मानसी सुरेश मिठारीबुर्ली05/07/20039860021311
359 राहुल काशिनाथ शिखरेबुर्ली04/08/19879970889767
360 बालाजी सतू पाटीलबुर्ली01/01/19729890250308
361 उषा भीमराव शिखरेबुर्ली01/01/19489145667801
362 शोभा सदाशिव गुरवबुर्ली01/01/19659561299691
363 विजय सर्जेराव मोहितेदुधांदी-9021897889
364 सानिका भीमराव यादवहजारवाडी23/08/20069665662736
365 वैशाली आप्पासो पाटीलसुर्यगांव20/06/19917391870875
366 पल्लवी शंकर परळेकुंडल01/06/19919766975302
367 सचिन मोहन मासाळकुंडल20/09/19809225567341
368 राजाराम येसू डुबलकुंडल05/07/19479922068033
369 राज गणेश चव्हाणकुंडल13/11/20089922631640
370 वैशाली प्रल्हाद पवारकुंडल01/06/19819068804872
371 अनिल माणिकराव माळीकुंडल01/01/19809766198163
372 कुंडल10/03/20109623695259
373 प्रणव बालाजी शिंगंनकुंडल29/02/20129922181892
374 श्रेया नरेंद्र होवाळकुंडल08/09/20139822071696
375 नानासो सर्जेराव लाडकुंडल24/07/19749623408466
376 सचिन संभाजी पवारकुंडल20/11/19819975438519
377 अपर्णा संतोष कोडलकरकुंडल21/11/19859823242392
378 संतोष राजाराम मानेकुंडल-9545810214
379 ताहेरबानू रफीउद्दीनग सुतारमाळवाडी01/01/19908857005327
380 मुख्तार रफीउद्दीन सुतारमाळवाडी05/11/19748857005327
381 शहाजी दत्तात्रय साठेमाळवाडी01/06/19657066352160
382 मंजुरहमद रफीउद्दीन सुतारमाळवाडी01/05/19668857005327
383 सौबंन मंजूरअहमद सुतारमाळवाडी29/10/20058857005327
384 दत्तात्रय तुकाराम साठेमाळवाडी01/06/19268805448643
385 मेहफुज शकील सुतारमाळवाडी30/06/20079975884693
386 अमीना इस्माईल शेखमाळवाडी01/04/1995 
387 उज्वला भीमराव पुजारीमाळवाडी01/01/19939975214858
388 बाळासो निवृत्ती घाटगेमाळवाडी01/06/19368805224870
389 अमोल चंद्रकांत काळेमाळवाडी29/12/19957875787321
390 अविनाश चंद्रकांत काळेमाळवाडी16/08/19977875787321
391 महेश दशरथ सुपनेकरमाळवाडी07/08/20089561687004
392 अनिल शिवाजी खोतमाळवाडी04/03/19849960725538
393 प्रीती संजय कोळीमाळवाडी13/02/19969049526280
394 स्मिता तानाजी भोळेमाळवाडी29/11/20079921854946
395 साहिल धोंडीराम इंगळेपुणदी तर्फ वाळवा11/08/20049763512589
396 गणपती नारायण वसवराडेवाडी01/06/1961 
397 उमा अंबरीश जोशीरामानंदनगर16/10/20039765404143
398 सिद्धार्थ मनोज कासारसांडगेवाडी15/08/20139975393584
399 सचिन दिलीप यादवसुखवाडी01/06/19929769335499
400 आत्माराम हिंदुराव साळुंखेतवदारवाडी01/06/19499970943290
401 महावीर जनगोंडा पाटीलवसगडे01/06/19559823095638
402 तुकाराम कृष्णा उगळेविठ्ठलवाडी01/06/1940 
403 तानाजी शिवाजी घाडगेविठ्ठलवाडी01/06/1968 
404 दीपक जयसिंग जाधवआळसंद01/06/1979 
405 शिवाजी हरिबा गायकवाडबलवडी खुर्द01/04/19427219885696
406 ज्ञानदेव जयवंत गायकवाडबलवडी खुर्द01/07/1970 
407 समृद्धी शहाजी काटकरभाग्यनगर27/05/20069503811825
408 शांताराम सुभाष पाटीलभांबर्डे15/07/20099730207470
409 स्वप्नाली देविदास गुरवभूड21/02/19989145686262
410 संदेश प्रशांत चौगुलेमोही-9823989237
411 बाबुराव नारायण सोंडेनागेवाडी06/07/19519168810516
412 मंगल नाथा शेळकेपंचशीलनगर01/01/19619823396566
413 भिमराव बाबू शेळकेपंचशीलनगर01/01/19489975770356
414 मुस्ताक बाबूमिया आत्तारपंचशीलनगर01/01/1952 
415 अथर्व भास्कर जाधवपळशी05/09/20129637588077
416 विजय संपतराव जाधवपळशी26/08/1987 
417 जयसिंग यशवंत साळुंखेपारे15/03/19279960428732
418 प्रकाश गजानन तेलीपारे-9860255951
419 वंदना रंगराव पांढरेपारे07/11/19799637697900
420 दत्ताञय भिकू तेलीपारे-7387680386
421 सायाप्पा कलाप्पा गेजगेपारे01/01/19639604816202
422 रंजना रामचंद्र हंबीरेरेवणगाव01/01/19839970219687
423 शशिकांत दुर्योधन कांबळेसाळशिंगे01/10/19648308007422
424 पियुष प्रकाश चव्हाणवेजेगांव30/01/20079557603789
425 निवास बाळू पाटोळेवेजेगांव06/05/19859503799056
426 नंदाबाई सुभाष पाटोळेवेजेगांव18/06/19689623221677
427 अनुराधा संतोष बंडगरमाहुली17/06/20079604492024
428 प्रविण भिमराव सूर्यवंशीमाहुली22/01/19887588576115
429 आनंदा अशोक तांदळेमाहुली03/05/19799011877221
430 सर्जेराव सुखदेव सूर्यवंशीधोंडगेवाडी01/01/19457030328240
431 प्राजक्ता सुनील निंबाळकरगार्डी05/08/19929823894537
432 शंकर जनार्दन पाटीलघनवाड01/06/19708888233070
433 अश्विनी रामचंद्र गुरवघनवाड15/05/19927721890410
434 लक्ष्मण शंकर भोसलेघनवाड01/06/19547875135627
435 कुंडलिक वसंत कुंभारघोटी खुर्द01/06/19648380936551
436 कांदबरी पोपट हसबेहिवरे25/11/20007387239037
437 इंद्रजित सुदाम हसबेहिवरे01/01/19719665276484
438 वैशाली गणपत चिपटेहिवरे31/07/19809766792287
439 आम्रपाली गणपत चिपटेहिवरे05/07/20039766792287
440 बाळासो हंबीराव हसबेहिवरे01/01/19658605425760
441 प्रथमेश मारुती सावंतहिवरे05/03/20159637099813
442 प्रतिभा शिवाजी पवारहिवरे-9561104299
443 इंद्रसेन आनंदराव पाटीलहिवरे14/09/19669158307275
444 लक्ष्मी दत्तात्रय गवळीहिवरे01/06/19519766808037
445 शालन सुभाष नलवडेहिवरे01/01/19669730593397
446 सुशीला आण्णा चव्हाणकळंबी01/01/19538975617708
447 सुशांत बाळासो रास्तेकरंजे28/11/2003 
448 नवनाथ चेंडू मानेकरंजे13/01/2005 
449 अर्चना शिवाजी पाटोळेकरंजे29/11/2004 
450 विशाल विष्णु मानेकरंजे08/09/2004 
451 इंद्रजित विनायक रास्तेकरंजे22/02/20147028967921
452 सूर्यकांत विश्वनाथ मानेकरंजे01/06/19759766949237
453 श्रीमंत रामू पडळकरकरंजे01/06/19727030327569
454 लक्ष्मण शामू मानेकरंजे01/06/19469600322560
455 लक्ष्मण दत्तात्रय मानेकरंजे23/11/20167709780761
456 सरूबाई भाऊ चव्हाणकरंजे01/01/19388530830062
457 दिपक भिमराव मानेकरंजे25/07/2005 
458 स्वप्नील अंकुश अर्जुनआंबेवाडी24/05/20049623117450
459 सदाशिव महादेव चव्हाणआंबेवाडी02/06/1959 
460 विकास भिकू चव्हाणआटपाडी01/01/1989 
461 गणपती सुखदेव शिंदेआटपाडी01/01/1970 
462 बापूराव जगनाथ देशमुखआटपाडी01/06/1995 
463 नानासो सोपान शेंडगेआटपाडी- 
464 जहागीर महमूदसाहब मुलाणीआटपाडी01/06/1958 
465 निवृत्ती विठ्ठल पाटीलआटपाडी01/06/1961 
466 मयूर मोरेश्वर पोतदारआटपाडी25/06/1999 
467 संतोष शिवाजी हातेकरआटपाडी10/05/19918484901692
468 सुरेखा गणपती जाधवआटपाडी01/06/1980 
469 गफार कंकर मुल्लाआटपाडी19/03/19679860700686
470 वरद प्रमोद भिंगेआटपाडी23/01/20089975960700
471 पृथ्वीराज सतिश बालटेआटपाडी28/03/2014 
472 युवराज सुबराव हाकेआटपाडी06/07/20099970812213
473 चंद्रदीप सुबराव हाकेआटपाडी20/09/20119970812213
474 आकाक्षा शिवाजी चपनेआटपाडी23/01/20099096493491
475 किरण हणमंत शिल्पीआटपाडी04/08/19967720854243
476 विठोबा गंगाराम साळुंखेआटपाडी-9970354214
477 सुमन विलास जाधवआटपाडी01/01/1995 
478 आकांशा शिवाजी चपणेआटपाडी23/01/20099096493491
479 काकासाहेब राजाराम पाटीलआटपाडी01/06/1984 
480 सखुबाई राजाराम पाटीलआटपाडी-9665304366
481 साक्षी दीपक चव्हाणआटपाडी31/08/20149860099975
482 संपत सर्जेराव नागरेआटपाडी29/04/19699860146684
483 हर्षदा मोरेश्वर पोतदारआटपाडी15/06/2003 
484 मारुती नाना लांडगेआटपाडी15/11/19787756923719
485 वसंत भीमराव पोळआटपाडी26/06/19849703005656
486 अमृता अरुण चव्हाणआटपाडी20/04/19999960469054
487 सगुणा सुखदेव कारंडेआटपाडी01/06/1979 
488 नाना शेकू कोळेकरआटपाडी14/03/1983 
489 प्रसाद महादेव तळेआटपाडी-9422420392
490 अब्दुल अर्शद खाटीकआटपाडी13/06/20169921737335
491 नाथ लक्ष्मण लांडगेआटपाडी- 
492 स्नेहल सूर्यकांत गवळीआटपाडी-9403045690
493 कलावती विष्णू कांबळेआटपाडी01/06/19809049404262
494 सुरेखा शिवाजी मालीआटपाडी05/03/19878975544474
495 जगनाथ लक्ष्मण कासारआटपाडी01/01/1941 
496 साहिल सुनील लोखंडेआटपाडी21/01/2011 
497 काशिनाथ विठोबा जाधवआटपाडी01/01/19477758826743
498 रघुनाथ मलकारी चव्हाणआटपाडी01/01/19658600985815
499 आयेशा नसीर कोतवालआटपाडी15/05/19979923718494
500 शशिकांत तुकाराम पुजारीआटपाडी01/06/1976 
501 दिनकर हरिबा लांडगेआटपाडी01/01/19469561569378
502 तुळशीराम dyanu वाघमारेआवळाई01/06/19629730538464
503 आबासो कृष्णा साळुंखेआवळाई17/03/19509967677083
504 हिराबाई नानासो जाधवआवळाई13/05/19477721967900
505 अक्षय आगतराव खरातआवळाई01/06/20017066610749
506 तुकाराम भाऊ साळुंखेआवळाई01/01/19839970177321
507 राजाराम नाथा हेगडेआवळाई01/06/19737262052350
508 सुखदेव गणपती बोराडेआवळाई01/06/19849561029719
509 सुरेखा हणमंत वाघमारेआवळाई01/06/19777066329205
510 मनीषा सर्जेराव कांबळेबनपुरी01/01/19877219507670
511 एकनाथ आकाराम सोन्नूरबनपुरी28/09/19957887762574
512 नितीन सत्यवान खरातबोंबेवाडी11/06/19919011416627
513 अंकिता अतुल विभूतेबोंबेवाडी- 
514 अमोल कुंडलिक विभूतेबोंबेवाडी26/03/19898275459243
515 अतूल कुंडलिक विभूतेबोंबेवाडी-8275266047
516 बंडा रंगनाथ पवारचिंचले-9421125528
517 श्रीमंत विठोबा मानेचिंचले-8888753182
518 तुळशीराम दनयु वाघमारेदेशमुखवाडी01/06/19629730538464
519 आबासो कृष्णा साळुंखेदेशमुखवाडी17/03/19509967677083
520 तुळशीराम ज्ञानू वाघमारेदेशमुखवाडी01/06/19629730538464
521 सतिश गणेश कुलकणीदिघंची09/06/19808698930001
522 शंकर तुळशीराम त्रिगुणेदिघंची01/06/19567709876881
523 त्रिदेव सावंता रणदिवेदिघंची03/10/19889975237386
524 रंजना किसन ठोंबरेदिघंची26/09/19699665495086
525 सुरेश तुकाराम हेगडेगळववाडी- 
526 सदाशिव tukaram hegadeगळववाडी01/05/19608108749689
527 सागर बाबासो पाटीलगळववाडी-9503028673
528 अंकुश रामचंद्र गळवेगळववाडी01/06/19799970451026
529 विठ्ठल अरुण गळवेगळववाडी16/02/1987 
530 मारुती सीताराम होनमानेघानंद08/02/19869764620029
531 आणा राजाराम कटरेघानंद04/10/19828412994757
532 रामचंद्र कृष्णा ढगेघानंद04/07/19379673639056
533 शरद किसन पाटीलघानंद18/07/19899637184572
534 विष्णू कोंडीबा अर्जुनगोमेवाडी01/06/19659594743935
535 रामचंद्र बाबुराव माळीहिवतड10/09/19807262914373
536 तानूबाई ताय्यपा कारंडेकामथ01/01/1938 
537 किसन मनोहर सुतारकरगणी01/01/19698308321146
538 संकल्प राजू आलंदेकरगणी20/07/19968623989452
539 आकाराम विष्णू कांबळेकरगणी04/05/1947 
540 लाक्षिमीबाईं तुकाराम मानेकरगणी- 
541 सुशीला नारायण म्हारगुडेकरगणी03/04/19519875798749
542 kalidas bapu pujariखरसुंडी01/06/19487387923876
543 dikgvijay abhijit pujariखरसुंडी19/02/20167756857703
544 अनिता शिवाजी खटकेलेंगरेवाडी09/09/1993 
545 संतोष शामराव लेंगरेलेंगरेवाडी01/06/1985 
546 शामराव लेंगरे संतोषलेंगरेवाडी01/06/1985 
547 सारिका बाबुराव लेंगरेलेंगरेवाडी01/01/2000 
548 swapnil sanjay Vibhuteमाडगुळ01/05/1995 
549 balu dadu Jhodgeमाडगुळ01/06/1955 
550 shindhu arjun Lingdeमाडगुळ- 
551 panduran sambhji Lingdeमाडगुळ- 
552 rahul santosh Gavliमाडगुळ- 
553 समाबाई शंकर मानेमानेवाडी01/01/1950 
554 महादेव देवाप्पा पुजारीमापटेमळा01/01/19669503714251
555 बापू हरिदास गळवेमापटेमळा01/01/19909970989560
556 दिपक बबन सागरमापटेमळा05/11/20029552660974
557 सुनिल बबन सागरमापटेमळा16/12/20009552660974
558 भगवान खुशाबा चव्हाणमसळवाडी02/06/19569921964385
559 धोंडीराम आनंद मासाळमसळवाडी01/01/19449730709231
560 संगीता मधुकर डांगेमसळवाडी01/01/19769730745047
561 सारिका संजय पडळकरमेत्की01/06/20069320103948
562 आप्पासो सिद्राम भोसलेनेलकरंजी01/06/19688380972665
563 रामहरी रणसिंग दिंगबरनेलकरंजी01/06/1959 
564 समृद्धी दयानंद भोसलेनेलकरंजी15/12/20039970506441
565 वैभव धनंजय पवारनेलकरंजी02/03/20158956106671
566 अमोल रामचंद्र सरगरनिंबवडे10/12/19888286779357
567 मालन बाबुराव कोळीपळसखेड25/07/19808805173545
568 रामचंद्र कृष्णा चव्हाणपूजारवाड05/06/19569503670515
569 दुर्योधन कृष्णा चव्हाणपूजारवाड02/06/19929766395361
570 आश्विनी भारत हेगडेराजेवाडी06/12/20009860673189
571 सचिन सुखदेव कांबळेशेटफळे06/10/19889561933905
572 प्रतीक विठ्ठल बाबरशेटफळे- 
573 वेष्ण्वी बाळू शिदेतालेवाडी20/10/20059921619907
574 नवनाथ सदाशिव शिदेतालेवाडी-8605367245
575 जगन्नाथ तुकाराम सरगरतालेवाडी-7028268593
576 सदाशिव तातोबा सकटविभुतवाडी01/01/19589503789155
577 विजय नामदेव पवार(तरसे )विभुतवाडी20/08/19858552832234
578 जगुबाई शामराव मोटेविभुतवाडी01/01/19687773931331
579 मुरलीधर देवबा सावंतविठलापूर01/06/19479604184177
580 आप्पासो आमृत बाडविठलापूर01/08/19420000000000
581 शरद दादासो पवारबलगवडे18/12/19979096032589
582 संदेश बापू वाघमारेबस्तवडे30/09/2014 
583 शंकर मारुती नलवडेबस्तवडे31/10/19989112206400
584 शांताबाई विनायक पाटीलबस्तवडे01/01/19479975045730
585 बाळूताई गंगाराम मानेबस्तवडे01/01/19669960055913
586 वैशाली विश्वनाथ कुंभारबस्तवडे28/11/19927057446828
587 धनश्री महादेव हनकारेबस्तवडे19/10/2010 
588 छाया विठ्ठल कुलकर्णीबस्तवडे02/02/19629766136887
589 शशिकला भीमराव पाटीलबस्तवडे01/01/19639766985200
590 संभाजी शिवाजी लोंढेबस्तवडे01/01/19848806262821
591 यशवंत सुबराव पाटीलबस्तवडे10/12/19609689661056
592 पद्मिनी जालिंदर मांडलेबस्तवडे05/06/1990 
593 संपत बाबुराव गायकवाडबस्तवडे05/03/19549665653359
594 परसु बाजी जगतापबस्तवडे30/04/19589503193411
595 सचिन अशोक कांबळेबेंद्री01/06/19838390501088
596 दत्तात्रय संभाजी मानेभैरववाडी-9975254659
597 परशराम तुकाराम मानेभैरववाडी01/01/19849096421258
598 रामहरी सिदू न्यायनीतबोरगाव01/01/19589518334273
599 रामचंद्र आनंदा गोडसेबोरगाव01/06/19699503198789
600 जयश्री लक्ष्मण चव्हाणबोरगाव12/10/19769665111278
601 सुवर्णा दीपक मानेबोरगाव09/05/19779730422465
602 अंकिता शरद मानेबोरगाव08/05/20109970689716
603 सुभाष आत्माराम मानेबोरगाव02/06/1950 
604 हणमंत ज्ञानदेव माळीचिंचणी03/10/19819922393187
605 शंकर वसंत खराडेचिंचणी28/04/19759272611726
606 बबन कृष्णा माळीचिंचणी01/11/1963 
607 अक्षय अशोक पाटीलचिंचणी17/03/19989518512873
608 फिरोज दिलावर मुजावरचिंचणी10/01/19867720081023
609 दत्तात्रय नामदेव जाधवचिंचणी29/05/19759665822254
610 बाबुराव शिवाजी माळीचिंचणी01/01/19759421055468
611 उत्तम हरी गुरवचिंचणी21/07/19529860758823
612 नंदिनी नारायण माळीचिंचणी03/04/19639766409225
613 आक्काताई प्रभाकर चव्हाणचिंचणी01/01/19489665665527
614 अमझद रमजान चाऊसचिंचणी01/01/19819665171634
615 जोतिराम बापूराव सूर्यवंशीदहिवडी31/10/19777709803969
616 सोनाली विष्णू कदमदहिवडी23/06/19969766187090
617 धीरज दत्तात्रय जाधवदहिवडी16/12/19979960905477
618 पार्वती गणपती जाधवदहिवडी10/05/19869665201492
619 माणिक शरणाप्पा कोळीढवळी01/06/19607219416340
620 लक्ष्मी अशोक जाधवढवळी21/12/19929730848532
621 स्वरा अनिल पाटीलढवळी28/02/20159766431331
622 सुवर्णा कृष्णात झांबरेडोंगरसोनी15/06/19767066418533
623 राधूबाई नामदेव निकमडोंगरसोनी01/01/19849049847017
624 यश प्रकाश झांबरेडोंगरसोनी23/02/20099975622447
625 लक्ष्मी बाळासो जाधवडोंगरसोनी01/01/19689960906248
626 अरोही धनाजी झांबरेडोंगरसोनी22/12/20138698893160
627 पवन दशरथ हंकारेडोंगरसोनी07/12/20038530808357
628 सुषमा विकास खराडेगव्हाण13/05/19769561560192
629 शिंधुताई हिंदुराव पवारगव्हाण01/01/19729766291574
630 विठ्ठल प्रभू लोहारगव्हाण15/03/19509096895586
631 कुमार मधुकर कणसेगोटेवाडी01/06/1976 
632 सानिका घनशाम ठोंबरेगोटेवाडी26/05/20039730398704
633 गणपतराव पांडुरंग सूर्यवंशीगोटेवाडी28/04/19488412092125
634 वसंत निवृत्ती कोळेकरगोटेवाडी01/07/1944 
635 संगीता शंकर मानेगोटेवाडी20/06/19829545698050
636 पवन शरद पाटीलगोटेवाडी01/06/20019665882978
637 प्रकाश दत्तू ठोंबरेगोटेवाडी05/07/19709834582171
638 तेजस्विनी गोरख जाधवहातनोली-9673352045
639 विष्णवी भीमराव निकमहातनोली10/10/20008806105588
640 तनिष्का संदीप मंडलेहातनूर28/10/20107391896843
641 संगम माणिक शिंदेजरंडी08/08/19917755945100
642 प्रताप जयवंत शिंदेजरंडी01/01/19509096637447
643 Ganesh Sunil Bhosaleजरंडी16/09/20128530462406
644 संपतराव नामदेव शिंदेजरंडी01/01/19530775805250
645 Vimal Dilip Ghodakeजरंडी01/01/19679975027645
646 Tanaji Dhondi Guravजरंडी01/06/19529730593041
647 जय निवास जाधवकचरेवाडी-9404013894
648 सुभाष बळवंत कोरटेकौलगे01/06/19607447562721
649 भामाताई यशवंत देशमानेकौलगे01/06/19509975687011
650 लक्ष्मी सावंता थोरातकवठेएकंद-7389977921
651 पवन महादेव बेडगेकवठेएकंद05/06/20049561012991
652 आण्णासो बाळासो दामतेकवठेएकंद-8600453413
653 सोमनाथ कमलाकर माळीकवठेएकंद05/05/20049561148532
654 साक्षी सतीश क्षीरसागरकवठेएकंद22/10/20019503240773
655 हणमंत कृष्णा थोरातकवठेएकंद20/08/19839595326616
656 अवंती जितेंद्र शिरतोडेकवठेएकंद23/05/20117058772485
657 bhagyashree maruti jadhavखुजगाव18/12/20109665485761
658 nagesh dnynu maneखुजगाव-9665507236
659 vinayak sidram patilखुजगाव01/06/19597875798570
660 संपतराव आकाराम कचरेकिंदरवाडी01/06/19519404735924
661 संदीप सदाशिव पाटीलकुमठे01/01/19928421597819
662 सावित्री दिनकर घाटगेकुमठे08/02/19549371444410
663 पायल नितीन पाटीलकुमठे23/12/20127219178479
664 भारती आनंदराव पाटीलकुमठे-9960320509
665 मकतूमसाब हाजीसाब जमखंडीकुमठे05/04/19939421309122
666 विजय महादेव पाटीलकुमठे-7387257189
667 दिग्विजय दिलीप पाटीलकुमठे26/02/19999960496363
668 भिमराव आप्पांना कांबळेकुमठे-9860300325
669 विलासराव दत्ताजीराव घाटगेकुमठे-9975246988
670 भगवान दादू घुटुगडेलोंढे01/06/19439049622332
671 शहाजी बापू मंडलेलोंढे01/06/19627887974358
672 वैजयंता सीताराम ठोंबरेलोंढे-9545626122
673 साहिल विलास बुधेलोंढे01/06/2002 
674 कुसुम बबन रुपनरलोंढे24/05/19579158698632
675 ज्ञानू यशवंत पाटीललोंढे- 
676 सुनील बबन सुतारलोंढे01/06/1972 
677 दशरथ शिवाजी सरगरलोंढे01/06/19379172742861
678 रामचंद्र आत्माराम पाटीललोंढे01/07/1950 
679 संजय सदाशिव शिंदेलोकरेवाडी01/06/19729011625404
680 रोहित पोपट पवारलोकरेवाडी-8551877890
681 मंगल शिवाजी पाटीलमणेराजुरी01/06/19677387878139
682 नारायण बाळकृष्ण जमदाडेमणेराजुरी01/06/19449869562954
683 सचिन विनायक जमदाडेमणेराजुरी-9545692957
684 साक्षी राजेंद्र कलठोणेमणेराजुरी04/02/20089923310167
685 कांता गणपती जमदाडेमणेराजुरी14/10/19639766154440
686 सुशीला भानुदास जमदाडेमणेराजुरी-9049407767
687 महादेव नामदेव जमदाडेमणेराजुरी04/01/19658600212799
688 तानाजी जोती राम कलढोणेमणेराजुरी15/08/19787264084041
689 राकेश मोहन कांबळेमांजर्डे-7507023749
690 सोपान चंद्र कांबळेमांजर्डे01/01/19409096330135
691 सुभाष नामदेव मोहितेमांजर्डे01/01/19709975937605
692 सिताराम ज्ञानू मोहितेमांजर्डे01/06/1940 
693 सुवर्णा नामदेव जाधवमांजर्डे-7756971191
694 जयवंत देवाप्पा कांबळेमांजर्डे08/07/19367066758890
695 धनश्री श्रीकृष्ण कुंभारमांजर्डे30/12/19979923262771
696 सुरेखा लक्ष्मण गायकवाडमांजर्डे- 
697 शांताबाई भीमराव साळुंखेमांजर्डे01/01/1942 
698 जयश्री हणमंत साळुंखेमांजर्डे12/08/19879823497051
699 मालन कृष्णा मानेमांजर्डे01/01/19589561136604
700 प्रल्हाद नामदेव सूर्यवंशीमांजर्डे-7387407703
701 संगिता दिलीप मोहितेमांजर्डे27/02/19477387381966
702 मीना बबन मोहितेमांजर्डे01/01/19669420721551
703 जयश्री महादेव मोहितेमांजर्डे04/08/19679823104937
704 शुभम दिलीप गुरवमांजर्डे20/04/20068806492404
705 राजाक्का गुलाब डावरेमांजर्डे01/01/1952 
706 शुभम आनंदराव शिंदेमांजर्डे21/05/20128806661770
707 लक्ष्मण सखाराम मोहितेमांजर्डे- 
708 भामाताई नामदेव मोहितेमांजर्डे01/06/19669158954117
709 स्वप्नील दीपक मोहितेमांजर्डे01/06/20027709203136
710 तनुजा राजेंद्र बोडरेमांजर्डे17/05/20098412901455
711 सुजाता अशोक गरंडेमांजर्डे-7350419083
712 रुक्मिणी दत्तात्रय मोहितेमांजर्डे01/01/19459823328920
713 प्रियांका गोरखनाथ मोहितेमांजर्डे17/06/19979130143787
714 श्रेया महेश भंडारेमांजर्डे27/09/20167721928328
715 संस्कार अमोल घोडकेमांजर्डे14/05/20109860124318
716 विश्वास रामराव पाटीलमतकुणकी08/03/19569764511033
717 तेजस्विनी कांचन पाटीलमतकुणकी-8411939233
718 यशवंत प्रल्हाद फडतरेमोराळेपेड15/06/19648007172507
719 रुक्मिणी बापू गायकवाडमोराळेपेड01/01/19489890470148
720 पारुबाई ज्ञानेश्वर चोपडेमोराळेपेड01/01/19689765785372
721 भाऊसो दत्तात्रय पाटीलमोराळेपेड01/01/19379823172199
722 करण सुरेश जाधवमोराळेपेड17/02/20077066328711
723 निता बाळासो हिंगमिरेमोराळेपेड22/01/19837875482285
724 बाबुराव आनंदा कांबळेनागाव निमणी06/03/19737066302250
725 सौरभ तात्यासो बुजलेनागाव निमणी24/11/19987721941012
726 नीलाबाई आनंदा कांबळेनागाव निमणी-8421400449
727 हर्षद गणेश कांबळेनागाव निमणी08/05/20079822447052
728 बाळकृष्ण रामू जाधवनरसेवाडी01/06/19547709666722
729 जालिंदर दत्तू जाधवनरसेवाडी01/06/19429765286635
730 संदिप संपत साठेनिंबळक12/02/19978600599088
731 आनंदा पांडुरंग पाटीलनिंबळक01/01/19639850144293
732 संतोष बबन शिंदेपाडळी08/07/19927350070203
733 जगुबाई जगन्नाथ पाटीलपाडळी-9850782810
734 बळवंत भिवा लावंडपाडळी01/04/19478854086706
735 सोपान बाबूराव गायकवाडपाडळी21/06/19579767748443
736 मारुती गोपीनाथ हजारेपेड01/06/19629011850589
737 sumit prlhad surayvanshiपुणदी21/12/2002 
738 omkar bhimrao patilपुणदी- 
739 rohit satish patilपुणदी- 
740 shubham aarun patilपुणदी- 
741 aniket prakash gosaviपुणदी- 
742 padmja atul pethariपुणदी- 
743 komal tanaji patilपुणदी- 
744 वैजन्ता दगडू बुधवलेसावळज-8007998659
745 विजय विलास गुजलेसावळज-7709191834
746 दामोदर दशरथ सुतारसावळज02/06/19539860938752
747 प्रकाश KISAN कांबळेसावळज-7756049375
748 अजय संजय पाटीलसावर्डे02/01/19949421679566
749 वैशाली पोपट मानेसावर्डे29/04/19788407961843
750 पोपट बापू मानेसावर्डे01/03/19579112124350
751 धोंडीराम श्रीपती मानेसावर्डे01/09/19449527125243
752 सुदर्शन भगवान मानेसावर्डे01/01/1991 
753 रमेश विठोबा जाधवसावर्डे15/08/1973 
754 वसंत नारायण मानेसावर्डे01/06/19467028579790
755 भानुदास धोंडी सुतारसावर्डे01/03/1949 
756 लक्ष्मण चंद्र सदाकळेसावर्डे01/03/1960 
757 सुजाता जालिंदर मानेसावर्डे30/09/19839503043688
758 विजय रामचंद्र सूर्यवंशीसावर्डे26/07/1973 
759 प्रकाश गणपती कांबळेसावर्डे20/09/19699970003651
760 किरण जयसिंग मानेसावर्डे01/06/19949960782522
761 कृष्णा ज्ञानू गुरवसावर्डे01/01/1945 
762 सुशीला विष्णू जाधवसावर्डे01/01/1951 
763 राजाराम विष्णू जाधवसावर्डे01/01/1970 
764 प्रकाश बाळासो पाटीलशिरगाव विसापूर- 
765 नितीन वसंत अमृतसागरशिरगाव विसापूर- 
766 sarjerao tanaji chavhanसिद्धेवाडी02/12/19839860159128
767 तानूबाई होनाप्पा डावरेतुरची- 
768 विठोबा इंद्रजित देवकातेतुरची- 
769 राधूबाई राजाराम आदाटेतुरची- 
770 अरुण रामचंद्र चव्हाणतुरची-9665868232
771 दिलीप गणपती पानसेतुरची- 
772 सिताबाई ज्ञानू पाटीलतुरची- 
773 विजय बाळासो खराततुरची01/06/19889503075478
774 विराज निवास खबालेतुरची12/02/20128856043612
775 भिवाजी सखाराम गलंडेतुरची01/06/19519970701818
776 शंकर राजाराम पाटीलतुरची02/03/19899665228586
777 शुभम बाळासो बंडगरउपळावी10/05/20078390874224
778 शेवंता सदाशिव शिरतोडेउपळावी01/06/19689021649564
779 पोपट सदाशिव मालीउपळावी-9665217944
780 वर्षाराणी दीपक चव्हाणउपळावी12/01/20029766843519
781 सुभाष महादेव कदमउपळावी01/06/19669637954997
782 आशाताई शंकर कुंभारउपळावी-9146575413
783 दशरथ भिकाजी शिरतोडेउपळावी14/03/20009765776669
784 bapu तुकाराम कुंभारउपळावी-7744954394
785 सारिका बाळासो shiratodeउपळावी-7391868695
786 प्रिया आनंदा जाधववज्रचौंडी09/11/20009561494145
787 लक्ष्मन उत्तम कणसेविजयनगर04/06/19868007108055
788 लक्ष्मी महादेव माळीविसापूर-9604104399
789 श्रावणी सुनील सूर्यवंशीविसापूर01/08/20119763642560
790 सानिका Anil मोरेविसापूर16/03/20059657723395
791 अशोक बापूराव कांबळेविसापूर-8888982164
792 सुप्रिया प्रेमानंद काळेविसापूर30/07/19909766427724
793 सुनीता महादेव वविसापूर-9767466531
794 राजाराम ज्ञानू पाटीलवडगाव01/06/19647588360849
795 गौरी पोपट शिंदेवडगाव16/10/20029503521583
796 जयश्री दिलीप कांबळेवडगाव01/06/19669172399220
797 शिवराम यशवंत ढोबळेवडगाव01/06/19609112109325
798 मनीषा अनिल संकपाळवडगाव18/12/19797219568850
799 मोतीराम भीमराव पाटीलवडगाव01/06/19507559198607
800 सुरज बाळासो साळुंखेवडगाव- 
801 मंगल तानाजी पाटीलवडगाव01/01/19837559198607
802 मनीषा एकनाथ पाटीलवडगाव09/09/19849960011437
803 पारुबाई भानुदास पाटीलवडगाव01/01/19589096169574
804 साधना उद्धव पाटीलवाघापूर16/12/19867420006926
805 वैभव यशवंत पाटीलवाघापूर01/01/19789096899318
806 आदित्य सज्जन पाटीलवाघापूर20/04/2009 
807 कल्पना संजय पाटोळेवाघापूर01/01/19859766348087
808 रखुबाई सिंधू साळूंखेवाघापूर01/01/19287001467386
809 यशवंत खंडू PATILवाघापूर01/01/19449096899318
810 दत्तात्रय भगवान पाटीलवाघापूर01/01/19569028990189
811 तानूबाई बापू एडकेवासुंबे-9673326866
812 संस्कार राजू मस्केवासुंबे-9850516044
813 विमल आनंदा थिटेवासुंबे- 
814 मंगल आप्पासो हाक्केवासुंबे- 
815 हर्षद शिवाजी चव्हाणवासुंबे- 
816 गंगुबाई बालसिंग ठाकूरवासुंबे01/06/1966 
817 सुनीता हरीश पुराणिकवासुंबे-7743961785
818 सजाबाई ज्योतीराम ताडवासुंबे- 
819 संपत गंगाराम एडकेवासुंबे- 
820 इंदुताई संपतराव मानेवासुंबे31/07/1950 
821 सुमन विनायक क्षीरसागरवासुंबे01/06/19539960420782
822 बबूताई देवाप्पा एडकेवासुंबे-9096420721
823 शिवाजी विलास एडकेवासुंबे-9096420721
824 गोविंद नारायण एडकेवासुंबे-9766759949
825 तानाजी हिंदुराव पाटीलवासुंबे- 
826 निर्मला जालिंदर कुंभारवासुंबे- 
827 छाया तानाजी पाटीलवासुंबे- 
828 शोभा लक्ष्मण कुंभारवासुंबे- 
829 कलावती शिवाजी पाटीलवासुंबे- 
830 सखाराम आगणु पवारवासुंबे- 
831 सरस्वती दादासाहेब कोरटेवासुंबे- 
832 रमेश नारायण थिटेवासुंबे- 
833 तुकाराम श्रीपती गॉड पाटीलवासुंबे- 
834 छाया दत्तात्रय कुंभारवासुंबे- 
835 शकुंतला दादू सावंतवासुंबे- 
836 विलास रामजी भंडारेवासुंबे- 
837 अर्जुन संतू घोडकेवायफळे19/11/19679766075307
838 अजय जगन्नाथ पाटीलवायफळे01/01/19859766165810
839 खुदबुद्दीन अब्दुल मुल्लायेळावी01/06/19719975085813
840 आदिलशहा वजीर शिकलगारयेळावी02/07/19729579866846
841 छबूताई बाळासो पाटीलयेळावी01/06/19519270230942
842 सारिका शिवाजीराव भोसलेयेळावी12/11/19798390730589
843 महादेव गणपती पवारआरग01/09/19479975789399
844 आप्पासो निळू इंगळेआरग01/01/19389611866410
845 सुलाबाई शंकर रोडेआरग-9075330316
846 नंदिनी हरी मानेआरग01/06/1982 
847 कस्तुरी भूपाल दुर्गेआरग-8007799085
848 विद्या प्रकाश नाईकआरग09/12/20109561193514
849 स्वप्नील गोपाळ पवारआरग30/06/20059730875101
850 संजय आण्णाप्पा चौगुलेआरग02/12/19709421183393
851 रतन राजाराम पाटीलआरग22/04/20049545626630
852 शुभांगी शहाजी इंगळेआरग10/08/19907410175494
853 ताराराणी भिमाण्णा बरगालेआरग-9096213631
854 गोविंद मारुती पाटीलआरग01/06/19659172739642
855 सुजित सुदाम शिंदेआरग19/08/19979096986781
856 मारुती दऱ्याप्पा कुंभारआरग04/06/19619665946339
857 शिवाजी बाळकृष्ण पाटीलबामणोली05/10/19377507958682
858 अमरजीत शिवाजी कारंडेबामणोली06/11/1985 
859 सुभाष नामदेव साळुंखेबामणोली05/10/19848149246499
860 निलेश कृष्णा देसाईबामणोली22/01/19959673124775
861 दिलीप सावळाराम सुतारबामणोली01/06/1979 
862 उज्वला पांडुरंग कारंडेबेडग-9545317722
863 स्वाती संजय केसकरबेडग01/01/19979545317722
864 किशोर सदाशिव दाभोळेबेडग-7507529568
865 बाळाबाई शिवाजी नागरगोजेबेडग-9730958892
866 रावसाहेब बाबू ओमासेबेडग-9922040346
867 नुसरथ मुबारक शेखबेडग-9765832036
868 महादेव काशीराम ओमासेबेडग-7387115277
869 सावित्री शंकर पवारबेडग01/06/19599970127757
870 विलास गुरुलिंग आवटीबेडग-9637450380
871 प्रकाश दत्तात्रय नलवडेबेडग-9970147446
872 लक्ष्मी संजय मासाळबेडग01/06/19859822709785
873 जगदीश शिवाजी जाधवबेडग19/11/1984 
874 अशोक दत्तात्रय घोडकेबेडग02/06/19619370204613
875 नामदेव बाबू पाटीलबेडग01/06/19578275592185
876 विक्रम युवराज आवळेबेडग28/08/19857058243613
877 गोपाळ आप्पांना आवळेबेडग01/01/19637385374152
878 प्रशांत संभाजी आवळेबेडग15/03/19907066128117
879 प्रकाश सीताराम कांबळेबेडग-9823376633
880 bhanudas bapu jadhavबेडग11/11/19639766232275
881 सत्यव आनंदा आवळेबेडग01/01/1946 
882 ऋतुजा ईश्वर ओमासेबेडग-7058924871
883 आप्पासो चाणाप्पा पडसलगेबेडग-9975876535
884 संजय मारुती पाटीलबेडग30/05/19829850507176
885 प्रीती गंगाराम शेळकेबेडग30/07/20104949465885
886 भागीरथी श्रीपती कोळीबेडग-8806635527
887 सुरेशकुमार भीमराव आवटी पाटीलबेडग-9421124265
888 वासंती श्रीकांत देशींगेबेडग-9922790573
889 पुंडलिक तुकाराम पाटीलबेडग-9158878832
890 रामदास नारायण घोरपडेबेडग- 
891 बाबासो पांडुरंग गायकवाडबेळंकी01/06/19417083637535
892 शाळां रामराव गायकवाडबेळंकी01/06/19519765792539
893 शालन रामराव गायकवाडबेळंकी01/06/19519765792539
894 सार्थक संजय रेवडेबिसूर07/05/20089077720617
895 भिमराव आनंदराव पाटीलबिसूर15/06/19409730286095
896 तानाजी पतंग पवारबिसूर04/04/19609561665101
897 कोमल सुरेश कांबळेबोलवाड08/04/19999890473832
898 आनंदा शंकर पाटीलबुधगाव17/11/19529673719899
899 सुदाम गोविंद शिंदेबुधगाव01/06/1944 
900 सदाशिव गोविंद शिंदेबुधगाव01/06/19677058634197
901 असलम सिकंदर शिकलगारबुधगाव18/07/19799096767004
902 अक्षदा महेश संकपाळबुधगाव21/02/20017875885160
903 दत्तात्रय शंकर वसवाडेबुधगाव29/08/19398888734963
904 आनंदा गणपती सावंतबुधगाव01/06/19509096306588
905 शोभा वसंत पाटीलबुधगाव02/09/19648698991240
906 तंग्येव्वा शंकर होनरावचाबुकस्वारवाडी01/01/19629096385104
907 रोहन राहुल खोतचाबुकस्वारवाडी02/02/20138007679969
908 रावसो दत्ताजीराव पाटीलढवळी01/06/19549503785523
909 अनिल गुंडाप्पा आळतेढवळी- 
910 आदिनाथ पंडित खोतडोंगरवाडी09/05/20109665967501
911 विलास आप्पासो कदमडोंगरवाडी01/01/19397776067170
912 गुणधर विष्णू कुंभारदुधगाव01/01/19829145526245
913 दशरथ यशवंत हराळेदुधगाव01/01/1974 
914 राजगोंड बापुसो पाटीलदुधगाव01/06/19559637143052
915 संजय किसन येडेकरदुधगाव01/06/19789172527959
916 प्रणाली जगन्नाथ गुरवदुधगाव20/10/19879665770765
917 जैनब समीर जमादारदुधगाव13/12/20129975338039
918 दिव्या दादासाहेब निकमएरंडोली-9049661221
919 स्नेहल अशोक सुतारएरंडोली11/08/19889373730774
920 शीतल तात्यासो पाटीलएरंडोली01/06/19709689357046
921 सुखदेव महादेव शिंदेएरंडोली05/06/19719960353026
922 महादेव मारुती चव्हाणएरंडोली01/06/19718605864852
923 आप्पासो हुव्वांना धेंडेएरंडोली01/06/1988 
924 सुरगोंडा दादा पाटीलएरंडोली01/06/19659922172775
925 दिनकर महादेव पाटीलएरंडोली01/06/19719561578507
926 केशव बाळू नलवडेएरंडोली01/01/19669766486851
927 विष्णू हरिबा माळीएरंडोली01/06/19658975816469
928 अविनाश सुरेश लोंढेगुंडेवाडी30/09/19947218970749
929 रसिका दादासो कुरणेगुंडेवाडी22/08/20057387909316
930 शंकर पांडुरंग पाटीलगुंडेवाडी01/06/19659923429276
931 वर्षा महादेव बंडगरगुंडेवाडी25/03/20029673921946
932 राजाराम दादू पाटीलगुंडेवाडी01/06/19587447509521
933 तानाजी बापू कोळेकरगुंडेवाडी01/06/19539960751779
934 शाहबाई प्रकाश खांडेकरगुंडेवाडी01/01/19439158992577
935 दत्तात्रय भागोजी पाटीलगुंडेवाडी01/06/19688007522310
936 शरद गोरख खांडेकरगुंडेवाडी20/06/19777507007717
937 संगीत सर्जेराव जांभळेगुंडेवाडी01/01/19769545669762
938 शंकर लक्ष्मन कटारेगुंडेवाडी01/06/19437218970831
939 नंदा काशिनाथ खांडेकरगुंडेवाडी01/06/19617057761200
940 सुवर्णा कुंडलिक पाटीलगुंडेवाडी24/10/19928698213466
941 छायाताई नामदेव भंडारेगुंडेवाडी01/06/1968 
942 अर्चना सुरेश पाटीलगुंडेवाडी28/08/19907709919743
943 अनुबाई धोंडी पाटीलगुंडेवाडी01/06/19347522911062
944 चंद्रभागा बाबासो पाटीलगुंडेवाडी01/01/19707719907418
945 इंदुबाई महादेव बंडगरगुंडेवाडी01/06/19655698306749
946 प्रकाश हणमंत मानेगुंडेवाडी01/06/19507709877096
947 बापू भाऊ सरगरगुंडेवाडी01/06/19409420751072
948 स्वरूप पंकज मोरेगुंडेवाडी09/01/20127875480501
949 मारुती चंदू इंगळेहरिपूर01/06/19358857981219
950 इंदुबाई गंगाराम खंडागळेहरिपूर- 
951 सुभाष गुंडा जाधवहरिपूर01/06/19519975157583
952 महादेव बाबुराव शिंदेहरिपूर05/05/19479850552987
953 विजयकुमार विठ्ठल वांगीकरहरिपूर26/10/19589960415482
954 तानाजी भोगावे मंगलहरिपूर01/06/19678888717474
955 सुनिता विजयकुमार वांगीकरहरिपूर01/01/19699960415482
956 बंजरंग वसंत कुबडगेहरिपूर01/06/19759764042641
957 भक्ती मधुकर तिप्पेजनीरवाडी09/04/20119656258353
958 बापुसो दत्तू कवठेकरजनीरवाडी01/06/19509975297253
959 नंदकुमार रंगराव पाटीलकर्नाळ01/06/19638378914090
960 इंदुबाई लक्ष्मण पाटीलकरोली (म)24/08/19347875614837
961 अनुष्का नितीन पाटीलकरोली (म)10/10/20128806926570
962 वसंत शंकर थोरातकरोली (म)18/12/19409765992949
963 बालकाबाई बळवंत पाटीलकरोली (म)01/06/19367507023013
964 शिवाजी भाऊसो पाटीलकरोली (म)01/06/19429168190394
965 स्वराज सचिन कोळीकसबे डिग्रज04/09/20157875789804
966 स्वप्नील कुमार कोलेकसबे डिग्रज-8483966147
967 धनाप्पा तमान्ना लांडगेकसबे डिग्रज-8408888785
968 शामराव भाऊ ताटेकसबे डिग्रज01/06/19497721027222
969 जीवन यशवंत चव्हाणकसबे डिग्रज18/07/19899922414005
970 बापू राऊ भोरेकवलापूर01/01/19439420676717
971 सुमन मारुती माळीकवलापूर07/09/19727385712710
972 जयवंत शामराव आवळेकवठेपिराण01/06/19719405555561
973 बाळूताई शंकर जाधवकवठेपिराण01/06/19879765133257
974 जगन्नाथ शामराव आवळेकवठेपिराण01/06/19679403573629
975 गणेश मुरारी रुपनुरखंडेराजुरी25/05/19959545247150
976 विशाल विठ्ठल कांबळेखंडेराजुरी05/03/20019503358872
977 मंगल पट्टू भोसलेखंडेराजुरी01/06/19758975812829
978 निकिता संजय मानेखंडेराजुरी12/12/20039158626782
979 करुणा अरुण परीटखंडेराजुरी24/04/19989766738598
980 आकांक्षा विठ्ठल काटेखंडेराजुरी07/02/20119765280254
981 काशीबाई रामराव पवारखंडेराजुरी-9730959327
982 बेबी बाबासो पटेलखंडेराजुरी-9503359055
983 शरद जयपाल माणगावकरखंडेराजुरी-8552952987
984 मिरासो जंगल कुरणेखंडेराजुरी-9960449031
985 स्वरा लिंगाप्पा कांबळेखंडेराजुरी22/11/20169960405248
986 विनायक कुंडलीक बाबरखंडेराजुरी07/07/19938390255772
987 प्रभाकर सुबराव मानेखंडेराजुरी01/06/19559561339272
988 प्रणाली अजित पवारखंडेराजुरी09/08/20069765201864
989 सुरेश शंकर मोरेखंडेराजुरी11/09/19889765265970
990 अरूण तानाजी वायदंडेखंडेराजुरी-9768366599
991 महेश आनंदराव जाधवखंडेराजुरी26/06/20068007805745
992 उषा बसाप्पा कोरेखंडेराजुरी04/08/19697743930445
993 रंगराव मनोहर देसाईखंडेराजुरी01/06/19549623781881
994 शिवाजी कुंडलिक बाबरखंडेराजुरी25/06/19818390255772
995 धोंडीराम कृष्णा बनेखंडेराजुरी01/06/19569168242152
996 विठ्ठल श्रीपती बसवरखरकटवाडी01/06/19589049304270
997 श्रेया प्रकाश म्होपरें`खरकटवाडी25/08/20069158125899
998 शारदा गुडा मोहितेखरकटवाडी01/01/19699922942834
999 शारदा गुंडा मोहितेखरकटवाडी01/01/19699922942834
1000 अतुल विलास कदमखरकटवाडी01/01/20047507560149
1001 शुभदा अनिल पाटीलखरकटवाडी30/08/20119730594648
1002 निखिल दत्तात्रय मोहितेखरकटवाडी23/06/20139923080560
1003 रेणुका संजय झेंडेखरकटवाडी01/01/1986 
1004 भैरप्पा गुरुपाद हुरुणगेखटाव10/09/20029595729001
1005 सुयश शंकर पाटीललक्ष्मीवाडी28/11/20119096406515
1006 विद्या संतोष पवारमाधवनगर17/03/20167798160204
1007 राधा मनोज गोसावीमाधवनगर07/02/20138530843016
1008 सुमित बाळू कसबेमाधवनगर09/01/2007 
1009 शिवाजी रामचंद्र कोळीमालेवाडी01/05/19519922418019
1010 शांतीनाथ बाबासो गडगेमालेवाडी31/01/19649423810493
1011 रावसाहेब जंबा मसुटगेमालेवाडी01/06/19559421049375
1012 VISHNI LAKSHAN MOREमालगाव01/06/19927057580950
1013 MARUTI NIVRUTTI BODHAGIREमालगाव01/06/19499422382846
1014 TUKARAM MALI DHONDIBAमालगाव01/06/19319764347911
1015 RAMCHANDRA POL DADASOमालगाव01/06/1958750753202
1016 BHAGVAN DATTU JAGTAPमालगाव01/06/19609011154663
1017 LAXMAN MARUTI BODHGIREमालगाव19/09/19797588252912
1018 सतीश सदाशिव सुतारमालगाव10/11/19809172149255
1019 मनोहर शिवाजी जाधवमालगाव29/05/19779527385887
1020 रंगुबाई आनंदराव यादवमालगाव01/01/19478668255520
1021 सुरेखा अमोल माळीमालगाव03/01/19908007339617
1022 शांताबाई बाबुराव जाधवमालगाव01/06/19568485054837
1023 वसंत गोविंद सुतारमालगाव01/06/19577350481686
1024 बिलाल रहिमतुल्ला तांबोळीमालगाव08/11/19989766353512
1025 अकबर बाबू जमादारमालगाव01/06/19499823542624
1026 श्रीकांत अडण्याप्पा कांबळेमालगाव01/01/19687507269693
1027 फरीदा शेरेखूदा खलिफामालगाव01/01/19737385220427
1028 सुशीला यशवंत राजमानेमालगाव-9073277463
1029 कमल मारुती जगतापमालगाव01/06/19759960777348
1030 आनंदा धोंडिबा जाधवमालगाव-9673951084
1031 दौलताबाई इकबाल मुजावरमालगाव01/06/19619156714376
1032 संजय मारुती भंडारेमालगाव01/01/19747798275692
1033 भगवान शंकर खांडेकरमालगाव20/10/19629665165847
1034 मैनाबाई शंकर काळेमालगाव-8888901934
1035 जगदीश नीलकंठ कुलकर्णीमालगाव23/08/19759175870119
1036 रामा गणपती मुळीकमालगाव02/10/19548600820371
1037 राजेश्री रामचंद्र मुळीकमालगाव01/09/19828600820371
1038 सुरेखा भूपाल उपाध्येमालगाव01/01/19637507145908
1039 मनोहर धोंडिबा कांबळेमल्लेवाडी01/01/1951 
1040 शामराव लक्ष्मण जकातमल्लेवाडी-7507250631
1041 प्रकाश सहदेव कांबळेमल्लेवाडी01/04/19749437015135
1042 सदाशिव ज्ञानू निंबाळकरमल्लेवाडी03/06/19369623296177
1043 सुरगोंडा देवप्पा चौगुलेम्हैसाळ01/06/19619665865474
1044 संतोष बसलिंग टाकलेम्हैसाळ01/01/19837756806166
1045 नीता रघुनाथ मानेम्हैसाळ01/06/19647620732990
1046 सुनंदा संजय रोजेम्हैसाळ01/06/1975 
1047 अक्षरा श्रीनाथ कांबळेम्हैसाळ10/06/2015 
1048 DEVAPPA BAHU VANMOREम्हैसाळ-9403622726
1049 आश्विनी महादेव कणकेम्हैसाळ04/09/20159545225905
1050 पृथीवराज महेश यादवम्हैसाळ25/06/20169049323112
1051 मनोहर रामू गाडीवडारम्हैसाळ01/06/19559623787791
1052 सुरेखा कल्लाप्पा जाधवम्हैसाळ01/07/19649850841730
1053 मूत्याप्पा बसाप्पा वाघमारेम्हैसाळ01/01/1946 
1054 इशा दत्त कांबळेम्हैसाळ01/11/20128956154013
1055 अशोक हरिबा मानेम्हैसाळ01/06/19579527108236
1056 चिदानंद मल्लप्पा मसुतीम्हैसाळ- 
1057 गुरुदत्त आप्पासो कोरेम्हैसाळ20/05/19679922630565
1058 रमेश धनपाल शिरोटेम्हैसाळ04/05/19759922385843
1059 बाबासो आण्णाप्पा गणेशवाडेम्हैसाळ01/07/19687038913155
1060 आक्काताई बाळासो शिंदेम्हैसाळ- 
1061 मोहन महादेव पोकळेम्हैसाळ21/06/19739637690545
1062 कमळाबाई मारुती शेजवळकरम्हैसाळ01/06/1924 
1063 प्रकाश शंकर सावंताम्हैसाळ-9665509557
1064 भाऊसो शिवगोंडा पाटीलमौजे डिग्रज01/01/19487038668788
1065 लीलावती मारुती सूर्यवंशीमौजे डिग्रज01/01/19389579603030
1066 गजानन सिद्राम जाधवमौजे डिग्रज21/11/1950 
1067 बाळासो शंकर साळुंखेमौजे डिग्रज25/12/19858600931181
1068 लक्ष्मीबाई रामचंद्र सिसाळमौजे डिग्रज01/06/19487030291717
1069 अशोक दत्तात्रय पाटीलनांद्रे01/09/19559767456500
1070 लक्ष्मण रामचंद्र पाटीलनांद्रे01/06/19409822460675
1071 दिलीप सुकुमार चौधरीनांद्रे12/01/19699604035986
1072 वंदना अजितकुमार पाटीलनांद्रे01/04/19739657613243
1073 आण्णासो जनगोंडा पाटीलनांद्रे01/06/19488830918008
1074 कमल महावीर चौधरीनांद्रे01/01/19577798090624
1075 महावीर आण्णा चौधरीनांद्रे01/06/19619923352665
1076 असिन आशागर मुजावरनांद्रे22/11/20108698239610
1077 चंद्रकांत धनपाल पाटीलनांद्रे15/06/19679561683038
1078 साहेबराव रंगराव देसाईनांद्रे01/06/19409764117828
1079 पद्मावती बसगोंडा हासुरेनरवाड27/11/19977350631371
1080 सुरज अशोक कांबळेनरवाड15/06/19909096848597
1081 किरण सुरेश कोल्हापुरेनरवाड12/05/19988806430915
1082 उमा शिवानंद खोतनरवाड21/01/20019158653526
1083 रामचंद्र भीमराव खडेनरवाड-7057099271
1084 गायत्री प्रकाश माळीनिलंजी30/03/20128551888933
1085 सेजल संतोष सातपुतेनिलंजी11/10/20119423802125
1086 अस्मिता दयानंद कोलपनिलंजी25/12/20099822064878
1087 चैताली प्रकाश माळीनिलंजी19/03/20108551888933
1088 सुरेश प्रकाश माळीनिलंजी29/10/20088551888933
1089 प्रकाश महादेव सपकाळपाटगांव02/10/19599970278751
1090 जानकाबाई धोंडीराम पाटीलपाटगांव11/12/19509766401508
1091 अशोक निवृत्ती मानेपाटगांव01/01/19597769076376
1092 पवन विलास पाटीलपाटगांव24/07/20069860399623
1093 प्रकाश निवृत्ती शिंदेपाटगांव01/01/19639130041227
1094 विमल सदाशिव मोहितेपाटगांव01/06/19659503370625
1095 विजयकुमार मारुती भोसलेपयाप्पाचीवाडी27/11/19819765524425
1096 अमीना नबीलाल मांडेसलगरे17/09/19939766467022
1097 राजाराम नारायण पाटीलसलगरे01/01/19599923578338
1098 अनमोल अशोक माळीसलगरे08/04/19979767485666
1099 गंगुबाई यल्लाप्पा कांबळेसलगरे01/06/1940 
1100 मेघा जालिंदर भोरेसलगरे-7083516989
1101 श्रद्धा विजय खरातसलगरे10/09/20067875698194
1102 तानाजीराव महादेव पाटीलसलगरे-9923368190
1103 प्रतीक राजू माळीसावळी-9130553193
1104 सुवान यासिन बहुरूपीसावळवाडी23/05/20079673823734
1105 शांताबाई विठोबा रणदिवेशिंदेवाडी10/08/19459130352106
1106 चांगुनाबाई ज्ञानोबा शिंदेशिपूर02/04/19499096494286
1107 भगवान नामदेव कांबळेशिपूर05/07/19519766358873
1108 चंद्रकांत दत्तात्रेय पवारशिपूर04/06/19739096072491
1109 रुक्मिणी दौलत बाबरशिपूर01/07/19408605236611
1110 पांडुरंग आप्पासो बनसोडेशिपूर01/01/19487028523285
1111 संभाजी रंगराव बाबरशिपूर01/03/19439561536607
1112 सखुबाई भगवान जावीरसिद्धेवाडी-9552707340
1113 गोकुळा मारुती खरातसिद्धेवाडी01/01/19497507595817
1114 चंद्राबाई रामू खोतसिद्धेवाडी01/01/1976 
1115 हौसाबाई खंडू शिनगारेसिद्धेवाडी01/06/19609464407132
1116 सुरज रमेश जावीरसिद्धेवाडी-9552707340
1117 आंचल अनिल खोतसिद्धेवाडी25/10/20118888000405
1118 किसन बापू खोतसिद्धेवाडी02/06/19579637895241
1119 आण्णासो पांडुरंग शिनगारेसिद्धेवाडी01/06/19689970782446
1120 कृष्णाबाई रघुनाथ साखरेसिद्धेवाडी04/05/19489767333619
1121 गोविंद नारायण खोतसिद्धेवाडी01/06/19589503958839
1122 रेश्मा राम साखरेसिद्धेवाडी18/10/1989 
1123 PUSHPA MURLIDHAR DHOBLEसोनी-9890896180
1124 तानाजी धोंडीराम जाधवसोनी21/05/19869518374001
1125 प्रताप रामचंद्र कांबळेसोनी04/07/19837620499851
1126 रामकृष्ण विष्णू जाधवसोनी- 
1127 मुमताज इलाई मुजावरटाकळी- 
1128 सिद्धप्पा लाचप्पा कोळीटाकळी01/06/19469921300384
1129 रमेजा हुसेन जातकरटाकळी10/06/19959545452199
1130 शुभांगी विनायक देवमानेटाकळी07/12/19887387314924
1131 श्रीकांत विठ्ठल कोरेटाकळी09/09/19729637108300
1132 खॉजा पिरसाब शेखटाकळी01/06/19687875985805
1133 नानासो लक्ष्मण कोडलकरटाकळी01/06/19949527518731
1134 दत्तात्रय आनंदा पाटीलतानंग01/01/19489766972508
1135 वसंत आप्पा दळवीतुंग01/06/19719890649520
1136 राजाराम धोंडीराम दळवीतुंग01/06/19679660826432
1137 कुमार विश्वनाथ खबीलेतुंग01/01/19427558295661
1138 कार्तिक संदीप टारेतुंग24/08/20119503405211
1139 भाऊसो सदाशिव मानेतुंग27/05/19759420450044
1140 शमशुद्दीन रसूल लतीफतुंग01/06/19519764818697
1141 हिराबाई आप्पा जाधवतुंग01/06/19509860073747
1142 लक्ष्मीबाई किसन मलमेतुंग01/06/19357767046648
1143 बाळू तुकाराम दळवीतुंग01/06/1941 
1144 अंकिता किशोर दळवीतुंग17/12/20028390504691
1145 संतोष भानुदास मोहितेतुंग29/06/19789545926994
1146 पार्वती दत्तू पवारतुंग10/06/1936 
1147 सावित्री वसंत लांडेतुंग01/06/1943 
1148 नारायण केशव पाटीलतुंग15/07/19309665434353
1149 रंजना शिवाजी उगारेतुंग10/10/19938530714870
1150 तुंग01/06/19899823444071
1151 शकुंतला राजाराम पाटीलतुंग01/01/19598796152471
1152 कुसुम आण्णा पाटीलतुंग01/01/19589665430816
1153 राजाराम हरिबा कांबळेतुंग01/06/19708600697084
1154 निवृत्ती सय्या सोनवणेतुंग01/06/1942 
1155 आशा संपत सोनवणेतुंग01/01/19828698555093
1156 शिवाजी शामराव कारंडेतुंग01/06/19619158554087
1157 विठ्ठल दगडू सोनावणेतुंग01/01/19618698010845
1158 काशिनाथ सयाजी सोनावणेतुंग01/01/19567040686247
1159 विजया रावसाहेब पाटीलतुंग-9657002439
1160 रमेश विठ्ठल कांबळेवड्डी- 
1161 शांताबाई महादेव नाईकवड्डी01/06/19519923306500
1162 जनाबाई भूपाल कांबळेइनाम धामणी- 
1163 यशवंत नामदेव पाटीलइनाम धामणी14/04/19699975591259
1164 राजगोंडा जिनगोंडा पाटीलइनाम धामणी10/03/19459890755551
1165 बाजीराव भाऊ शिरढोणेइनाम धामणी01/01/19549561614847
1166 जगन्नाथ सुबराव सुर्यवंशीआगळगाव01/01/19427387172146
1167 शानाबाई महंमद खानआगळगाव01/06/19509503424469
1168 अमोल बबन मानेआगळगाव02/03/1988 
1169 मुक्ताबाई तुकाराम काशीदआगळगाव-7875493281
1170 चंद्रकांत महादेव जगनाडेआगळगाव01/06/19659545853704
1171 गोरख पाटील उषाआगळगाव01/06/19639730677494
1172 उज्वला शंकर मानेआगळगाव01/06/19759730271040
1173 सुनिता चंद्रकांत जगनाडेआगळगाव15/02/19729545853704
1174 समृध्दी संतोष पाटीलआगळगाव10/08/20139730883900
1175 रखमाबाई पांडुरंग जाधवआगळगाव01/06/1935 
1176 राजकुमार भाऊसो मानेआगळगाव02/03/20109665001352
1177 प्रतीक मारुती पाटीलअलकूड एम01/01/2011 
1178 उषा नारायण पाटीलअलकूड एम16/10/19579158667739
1179 आक्काताई भीमराव patilअलकूड एम01/06/19489673769836
1180 परशुराम भाऊ जानकरअलकूड एस01/01/19408806633989
1181 ज्ञानदेव तायाप्पा पाखरेअलकूड एस01/06/19769049950315
1182 श्रुष्टी शामराव कोळेकरआरेवाडी05/09/20149764414793
1183 अभिजित मारुती वायदंडेबनेवाडी11/07/20059975297413
1184 आनंदराव पांडुरंग साळुंखेबोरगाव03/07/19478600965575
1185 उद्धव तुकाराम पाटीलबोरगाव11/02/19908806739835
1186 रघुनाथ सोपान पाटीलबोरगाव-9552185998
1187 चंद्रकांत महादेव पाटीलबोरगाव08/08/19877038736018
1188 सुवर्णा कृष्णा शिंदेबोरगाव05/07/19777387509912
1189 रामचंद्र भाऊ डोंगरेबोरगाव01/06/19569922941777
1190 रेखा विठ्ठल मानेबोरगाव27/07/19849867808814
1191 स्वाती चंद्रकांत पाटीलबोरगाव01/07/19809404233035
1192 विमल बबन देशमुखबोरगाव01/06/19579766462838
1193 अशोक कृष्ण कार्वेकरबोरगाव01/06/19779975783392
1194 बाळासो शंकर पाटीलबोरगाव01/01/19709657962563
1195 प्रकाश सदाशिव मानेबोरगाव01/06/19619860095970
1196 सदाशिव तुकाराम मानेबोरगाव01/06/19369860095970
1197 अमृतेश रमेश पाटीलबोरगाव-9890899010
1198 राजवर्धन संतोष पाटीलबोरगाव03/11/20059766337019
1199 वैष्णवी जालिंदर शिंदेबोरगाव06/05/20058805614156
1200 पांडुरंग ड्नयनु पाटीलबोरगाव01/06/19349766462838
1201 सुनील शिवाजी मानेबोरगाव31/07/20027507851706
1202 बाबुराव महादेव मानेबोरगाव01/06/19469766338140
1203 रावसाहेब जनार्धन पाटीलबोरगाव01/01/19509766471323
1204 गौतमी लक्समन मानेबोरगाव27/09/19909975146811
1205 वसंत विठ्ठल पाटीलबोरगाव01/06/19639561181069
1206 मदन आण्णासो भंडेचुडेखिंडी01/01/20058007993899
1207 रुक्मिणी विठोबा कर्वेचुडेखिंडी01/04/19558807201735
1208 अशोक कृष्णा मोरेदेशिंग01/06/19699730344799
1209 विनोद शिवाजी सदामतेदेशिंग- 
1210 सत्याप्पा भरमू वांडरेदेशिंग-9096672011
1211 शामराव पांडुरंग माळीदेशिंग01/06/19509657218675
1212 संचिता बाबासो कोरेदेशिंग18/12/20088698890076
1213 सविता हरिराम चव्हाणढालेवाडी15/02/19919545007417
1214 तानाजी यशवंत लवटेदुधेभावी01/01/19939765769648
1215 अमित बबन सरवदेगरजेवाडी21/01/19959075233780
1216 दगडू आप्पा शेरेकरहिंगणगाव01/01/19719730188435
1217 इंदुताई सुभाष सुतारहिंगणगाव01/06/19859766637797
1218 वैशाली सुरेश सुतारहिंगणगाव-8600396953
1219 हणमंत रामचंद्र माळीहिंगणगाव01/08/19879766380741
1220 वैशाली विलास मानेहिंगणगाव01/01/19909403376804
1221 वैदही प्रमोद चौगुलेहिंगणगाव30/03/20149175598547
1222 अभिषेक श्रीशैल कोष्टीहिंगणगाव17/07/20039096772313
1223 दिगंबर सावंता लोंढेहिंगणगाव14/01/19977756907640
1224 विठ्ठल संभाजी देवकातेइरळी- 
1225 वेदिका विकास लांडगेइरळी-9172443565
1226 वैभव निवृत्ती खाडेकरइरळी03/03/20037559473829
1227 लक्ष्मण चव्हाण पोपटजाधववाडी01/06/19709923962373
1228 पोपट चव्हाण राजाक्काजाधववाडी01/01/19579923962373
1229 सागर कृष्णदेव पाटीलजाखापूर01/06/19889637638507
1230 तुळसाबाई सुबराव चंदनशिवेकरोली टी-9766285374
1231 कुशाबा आकाराम कर्पेकरोली टी01/01/19658800081454
1232 नीलाबाई नंदकुमार शेटेकरोली टी- 
1233 विजय मधुकर कर्पेकरोली टी01/01/2000 
1234 विठ्ठल कुबेर बंडगरकरोली टी29/07/20047385485657
1235 द्रौपदी सोपान कर्पेकरोली टी01/06/19469503828280
1236 प्रमोद गुलाब मानेकरोली टी15/01/19809730333603
1237 शालन महादेव मानेकरोली टी01/01/19588600417075
1238 वंदना सतीश सूर्यवंशीकरोली टी15/04/19818407983044
1239 अनुसया मारुती गिड्डेकरोली टी-9420792525
1240 मारुती यशवंत गिड्डेकरोली टी- 
1241 नारायण यशवंत जगतापकरोली टी-9766719168
1242 तानाजी दत्तात्रय जगतापकरोली टी-9665518490
1243 सुनंदा मनोहर पवारकरोली टी01/06/19698975227798
1244 हिंदुराव बापू चंदनशिवेकरोली टी07/05/1938 
1245 विठ्ठल ज्ञानू चंदनशिवेकरोली टी04/05/19429730728480
1246 कृष्णा दादू कर्पेकरोली टी01/01/1948 
1247 पिराजी लक्ष्मण कांबळेकरोली टी01/06/19687875993299
1248 प्रतीक्षा अशोक बोरीगीड्डेकरोली टी-7758886820
1249 सलोनी महादेव चंदनशिवेकरोली टी26/10/20049764666652
1250 नंदाबाई सदाशिव चंदनशिवेकरोली टी01/05/19678600246059
1251 दिगंबर हणमंत सुतारकरोली टी05/01/20109766092810
1252 साक्षी संभाजी जगतापकरोली टी24/01/20089975384762
1253 युवराज केशव चव्हाणकरोली टी01/06/19749890637027
1254 बाबू भाऊ चंदनशिवेकरोली टी01/12/19389503194850
1255 बापू बाबू चंदनशिवेकरोली टी24/12/19789503194851
1256 संकेत सतीश कर्पेकरोली टी12/09/20099561547494
1257 नामदेव शंकर कर्पेकरोली टी01/06/19387709251404
1258 आनंदा नारायण मानेकरोली टी02/10/19839503193465
1259 विद्याराणी चंदर पाटोळेकरोली टी11/11/20029096146905
1260 मधुकर यशवंत मोरेकरोली टी01/01/19459766570822
1261 ज्ञानेश्वर धोंडीराम पाटोळेकरोली टी- 
1262 प्रकाश सदाशिव जगतापकरोली टी14/04/19719766670820
1263 उत्तम अरेराव जगतापकरोली टी08/12/19878412959497
1264 आदित्य संतोष मोरेकरोली टी13/02/20079766570822
1265 शुभांगी दादासो पाटोळेकरोली टी- 
1266 सागर हिंदुराव कोळेकरकरोली टी- 
1267 शानाबाई गणपती मानेकरोली टी01/01/19468600482820
1268 सुजाता नारायण जगतापकरोली टी11/04/19919766719168
1269 आयुष अण्णासो हिरगुडेखरशिंग10/02/20177775913607
1270 प्रथमेश नेताजी वाघमारेखरशिंग15/12/20089096680271
1271 श्रीकांत तुकाराम वाघमारेखरशिंग02/06/19767756072638
1272 कुणाल शिवाजी पवारकोगनोळी10/03/20099765010402
1273 सायली चंद्रकांत पवारकोगनोळी27/01/20099049667337
1274 काकासाहेब सुनील मानेकोगनोळी03/04/20037798210839
1275 शैलेश सहदेव आटपाडकरकोगनोळी28/08/19999960706317
1276 शुभम प्रकाश शिकारखानेकोगनोळी13/10/2011 
1277 श्लोक दिपक ऐवळेकोगनोळी27/03/20159765502910
1278 पतंगराव यशवंत पाटीलकोकळे21/07/19477588238323
1279 बबन दत्तात्रय पवारकोकळे04/01/19537757901737
1280 विकास कुंडलिक पाटीलकुची25/01/19859595138390
1281 मंगल तानाजी जळकरकुची01/06/19719096524468
1282 शिवाजी गुंड कोळीकुची01/06/19529860426774
1283 विठाबाई रामू मानेकुची01/01/1953 
1284 वंदना संभाजी पाटीलकुची23/02/19918007723426
1285 राहुल तानाजी कारंडेकुकटोळे- 
1286 ज्ञानेश्वर धोंडीराम पाटोळेकुकटोळे- 
1287 अभिजित अरविंद म.पाटीलकुकटोळे- 
1288 सीताराम कृष्णा शेळकेकुकटोळे- 
1289 अतुल गजानन पवारकुकटोळे01/01/19959766675650
1290 सोनाबाई श्रीपती उत्तरेकुकटोळे01/01/19547028273132
1291 भानुदास श्रीरंग उत्तरेकुकटोळे01/01/19677875193321
1292 साक्षी अजित चव्हाणकुकटोळे16/09/20038007548692
1293 रुपाली प्रकाश चौगुलेकुकटोळे14/08/20088530748568
1294 आक्काताई शिदू सूर्यवंशीकुकटोळे15/12/19708806595107
1295 शंकर रामचंद्र पाटीलकुंडलापूर05/07/1950 
1296 ओंकार प्रभाकर संकपाळकुंडलापूर20/04/19929922671293
1297 उमराव दाजीराम सोरटेकुंडलापूर01/06/1968 
1298 विशाल बाळासो कदमलांडगेवाडी24/04/19979730139355
1299 जयवंत पंडित कदमलांडगेवाडी01/06/19589604393980
1300 जयश्री पोपट मोरेलांडगेवाडी16/01/20009730982134
1301 विश्वास गोविंद ओलेकरमोघमवाडी01/06/19597798060227
1302 प्रकाश मोहन भोसलेमोरगाव- 
1303 गौराबाई गणपती काशीदमोरगाव01/06/19529112148342
1304 आलेश अस्लम बारस्करनागज17/03/20009765753987
1305 शांताबाई यशवंत कुरणेनागज01/06/19468698990727
1306 राजाराम कृष्णा हाकेनागज01/01/19617522923195
1307 गायत्री श्रीमंत मालीनागज24/11/20079403403392
1308 वैभव विश्वनाथ लवटेनागज15/01/20119421129158
1309 दीपाली अर्जुनराव सराईकरनागज07/10/19799545431383
1310 साहिल नेताजी मानेनिमज11/04/20059637351546
1311 सुभाष बापू कानातपिंपळवाडी- 
1312 रोहन रमेश खोतपिंपळवाडी16/12/20079765933900
1313 बापू राजेश नरळेपिंपळवाडी15/09/19979765542956
1314 कैलास धोंडीराम मानेरामपूरवाडी03/12/19887028398856
1315 विलास गणपती पवाररांजणी11/06/19599527520059
1316 ऋषिकेश नेताजी वाघमोडेरांजणी09/12/2000 
1317 अमृत तातोबा भोसलेरांजणी31/03/19489637684548
1318 प्रकाश विनायक घोडकेरांजणी01/06/19679158682800
1319 प्रतीक्षा प्रकाश घोडकेरांजणी12/04/19999158682800
1320 विठ्ठल ईश्वर कवठेकररांजणी01/06/19689823752385
1321 कुसुम बाळकृष्ण पवाररांजणी01/01/19788007278590
1322 सावंत कृष्णा माळीरांजणी01/01/19367798965897
1323 आयुबखान बाळासो सय्यदरांजणी01/01/19799075022486
1324 राजाराम आप्पासो पवारसराटी01/06/1987 
1325 नामदेव केशव शिंदेशिंदेवाडी जी.02/03/19879403543453
1326 नारायण संगाप्पा कुमजेशिंदेवाडी एच.01/03/19479766265038
1327 अमोल कुमार पवारशिरढोण05/07/19878412849849
1328 आप्पा संजय माळीविठूरायाचीवाडी18/12/20009730732464
1329 रेखाताई सुरेश खोतविठूरायाचीवाडी01/01/19819860478091
1330 दादासो वसंत दोडमिसेविठूरायाचीवाडी20/06/19849503802055
1331 सचिन पांडुरंग दोडमिसेविठूरायाचीवाडी01/01/1991 
1332 मच्छिंद्र आबा दोडमिसेविठूरायाचीवाडी01/01/1982 
1333 नंदकुमार विलास करांडेविठूरायाचीवाडी- 
1334 प्रज्ञा शंकर कुंभारअचकनहळ्ळी13/04/20139923196312
1335 Abutai Nanaso Babarअचकनहळ्ळी01/06/19539975542559
1336 Gunda Shankar Guravअचकनहळ्ळी- 
1337 युवराज लक्ष्मण शिंदेअचकनहळ्ळी-9545387568
1338 आंबव्वा बापू कांबळेअंकलगी01/01/19487387283289
1339 सांगावा आनंद कांबळेअंकलगी01/01/19329637955926
1340 नागव्वा सिद्धाप्पा डोळीअंकलगी01/01/1941 
1341 बाळकृष्ण राजाराम सावंतअंत्राळ11/03/20039923318797
1342 इब्राहिम रेझुद्दिन कोकणेअंत्राळ-9158475321
1343 बापू परसू मुंजेबागलवाडी01/06/19839763612538
1344 सुनिता विजय चौगुलेबागलवाडी01/01/19939096942739
1345 गंगुबाई शिवाजी टोणेबागलवाडी01/01/19667038442154
1346 रुपाली तात्यासो कळेलबागलवाडी01/06/19857387748677
1347 मंगल बापू खिलारेबागलवाडी01/06/19729665164093
1348 कृष्णा ज्ञानेश्वर गोंडबागलवाडी06/02/20107798309560
1349 अजय सुनिल बागलबागलवाडी01/06/20029922048952
1350 सुनिल महादेव बागलबागलवाडी01/06/19809922048952
1351 ज्ञानेश्वर यल्लाप्पा गेंडबागलवाडी01/06/19837798309560
1352 दशरथ दत्तात्रय खांडेकरबागलवाडी25/10/19939145555419
1353 सचिन बळवंत बागलबागलवाडी30/05/19949637631370
1354 अमोल राजाराम पडोळकरबागेवाडी03/08/19997028235651
1355 उज्वला अनिल ऐवळेबाज01/01/2002 
1356 शिवाजी रामा बामणेबसर्गी11/07/19967507725260
1357 सुनिता अमासिद्द शंबरगीबेळोंडगी01/01/19929766565123
1358 बाजी आप्पा अनुसेबेळूंखी- 
1359 इंद्राबाई कल्लाप्पा आडवीबिळूर01/01/1976 
1360 सचिन शिवाप्पा काळेबिळूर01/06/19857507356733
1361 मयुरी महादेव बजंत्रीबिळूर15/01/2005 
1362 रज्जाक पिरसो उमराणीबिळूर01/01/19569767132656
1363 अशोक सिद्धाप्पा कोटगोंडबिळूर01/01/19618530452236
1364 बाळू आण्णाप्पा परीटबिळूर01/01/19667378384544
1365 नसिमा रमजन मंगळवेढेबिळूर21/07/20069730784248
1366 पृथ्वी संतोषकुमार नागराळेबिळूर-9011322185
1367 श्रुष्टी पिरगोंडा काराजनगीबिळूर26/07/20108605366391
1368 विलास बाळकृष्ण सुतारडफळापूर01/06/19507410547090
1369 कुसुम शिवाजी पवारडफळापूर- 
1370 रविराज शिवाजी कोळीडफळापूर12/07/19949545391820
1371 फिरोज मुबारक मुल्लाडफळापूर14/06/19877218419351
1372 पद्मावती पुंडलिक हल्लोळीडफळापूर-8600275213
1373 सुरेश सोनाबाई हाताळेडफळापूर- 
1374 Vimal Rajkumar Logaveदरीकोणुर01/06/19729764045407
1375 विलास मनोहर सावंतदरीबडची01/06/19689890593883
1376 अनिरुद्ध संजय मुंजेदरीबडची28/09/20109730048982
1377 सुभाष ईश्वर पाटीलदरीबडची04/02/20047709886170
1378 परवीन बाबासो शेखधावडवाडी01/01/1975 
1379 वाल्मिक टिंगाप्पा कोळीएकुंडी01/06/19689763596593
1380 गोपाळ रामू मेहत्रेएकुंडी01/01/19467709981422
1381 कासव्वा रामू कोटल्लगीएकुंडी01/01/19509730373904
1382 आप्पासो बसाप्पा कोटल्लगीएकुंडी01/06/19489970438261
1383 Satyappa Gurupad Magdumएकुंडी01/01/19687758086678
1384 Shobha Siddu Koreएकुंडी01/06/1987 
1385 काड़ापा सदाशिव वळसंगएकुंडी- 
1386 सीताराम तमन्ना कोरेएकुंडी01/06/19319845894044
1387 हुजेफा अमीर नाईकघोलेश्वर29/08/20109860383097
1388 कोमल गणेश तांबेघोलेश्वर- 
1389 सायबांना सिदगोंडा बलगावगिरगाव01/04/19819096460923
1390 दशरथ भीमराव जमदाडेगिरगाव01/06/19559503805507
1391 संभाजी रामचंद्र यादवगिरगाव12/02/19898600712479
1392 लक्ष्मण सायप्पा मांगगिरगाव01/06/19839561180316
1393 Malakari Sangappa मदनेगिरगाव01/06/19709970189160
1394 शिवनंदा राम मांगहळ्ळी-9673851356
1395 लक्ष्मिबाई सिद्दप्पा मांगहळ्ळी23/06/1950 
1396 अंबादास दशरथ मांगहळ्ळी29/01/19887262008295
1397 पार्वती सिद्दप्पा खवेकरहळ्ळी01/01/19717545930370
1398 यलगुरेश महादेव कोळीजालीहाळ बुद्रुक03/06/20007709746343
1399 मलकरसिद्ध भिमराव तोदलबगीजालीहाळ बुद्रुक01/01/19728007532906
1400 विनायक विजय केंगारजालीहाळ बुद्रुक02/06/20077507737894
1401 सागर भागाप्पा वाघमारेजालीहाळ बुद्रुक05/06/19998698861239
1402 गंगाबाई धर्मण्णा कोळीजालीहाळ बुद्रुक01/06/19207066248639
1403 सरोजी रघुनाथ चव्हाणजालीहाळ बुद्रुक01/05/19947066306056
1404 मधुकर बापुराव कुंडलेजालीहाळ बुद्रुक02/06/19659921364158
1405 चंदक्का नामदेव जगतापजालीहाळ बुद्रुक01/01/19429765276085
1406 काशिबाई सिद्धाप्पा भोसलेजालीहाळ बुद्रुक10/01/19549112178214
1407 तातोबा भिमाण्णा इंगळेजालीहाळ बुद्रुक01/01/19489637217076
1408 संगीता कल्लाप्पा वाघमारजालीहाळ बुद्रुक01/01/19799145677381
1409 शिवराय रायाप्पा वाघमारेजालीहाळ बुद्रुक-7875742119
1410 गोदाबाई आण्णाप्पा वाघमारेजालीहाळ बुद्रुक01/01/19448806861015
1411 चंद्रकांत कल्लाप्पा बिराजदारजालीहाळ बुद्रुक01/01/19739168417790
1412 गंगाबाई अण्णाप्पा सतपुतेजालीहाळ बुद्रुक-8698861239
1413 मल्लव्वा शंकर भोसलेजालीहाळ बुद्रुक01/01/19689168710987
1414 आप्पसाब सिद्राम मुचंडीजालीहाळ बुद्रुक01/01/1969 
1415 सुनिता सिद्राम बिराजदारजालीहाळ बुद्रुक05/06/19869923853671
1416 अप्पा अशोक शिंदेजलीहाळ्ळ खुर्द14/06/20059921702656
1417 सवाईराम हरशिंग लमाणकागनरी01/01/1962 
1418 शंकर दावल शिवशरणकागनरी01/01/1964 
1419 अर्जुन परसप्पा शिवशारणकागनरी- 
1420 यशवंत राजाराम वगरेकंठी01/06/19819637699670
1421 सामाबाई उमाजी कारंडेखंडनाळ-7028895391
1422 साबू म्हाळाप्पा बिराजदारखंडनाळ-7558294962
1423 मायाक्का महादेव औट्टीखंडनाळ- 
1424 रमेश रावसो कोडलकरखिलारवाड01/01/19929637249690
1425 वाघोबा धुला करांडेखैराव01/01/19877709457319
1426 आण्णाप्पा सदाशिव सिद्धररड्डीकोळगीरी07/06/19789545528279
1427 सागर भैरु जोखरकोळगीरी14/11/2006 
1428 वैशाली विठ्ठल डिस्कळकोळगीरी29/07/20177875484639
1429 इंद्राबाई भैरु जाहीरकोळगीरी01/01/19488007659956
1430 Amasidda Shivappa Biradarकोणबगी01/01/19639665949981
1431 कलव्वा हणमंत कांबळेको.बोबलाद01/06/19497410120157
1432 वासप्पा तुकाराम वळसंगको.बोबलाद-7558285587
1433 श्रीदेवी महादेव माळीको.बोबलाद01/01/19999665756277
1434 अरुण महादेव बनसोडेको.बोबलाद01/01/19789067288640
1435 महादेवी रामचंद्र रगटेको.बोबलाद01/01/1977 
1436 अस्मिता मोहन सावंतको.बोबलाद20/03/20049561033475
1437 रावसाहेब ज्ञानू भोसलेकोसारी01/01/19457507175458
1438 चंद्रकांत आनंदा चौगुलेकोसारी01/06/19739145626920
1439 ओंकार अशोक जाधवकोसारी01/06/20019145033620
1440 फियाजअली दादासो शेखकोसारी25/05/19849421129850
1441 ज्ञानोबा सीताराम नरुटेकोसारी06/12/19657758827553
1442 सोपान सुखदेव वायदंडेकोसारी01/01/19499766477820
1443 कृष्णा सिद्राम गायकवाडकुंभारी-9730203566
1444 आदिती दत्तात्रय सुतारकुंभारी11/03/20159011968675
1445 विजयकुमार गिन्याप्पा माळीमाडग्याळ10/08/19819765939287
1446 संगव्वा शिवानंद अल्लीमरमाणिकनाळ01/01/1974 
1447 दयानंद शिवानंद अल्लीमरमाणिकनाळ13/01/20007507102580
1448 Shaarakka Shivagonda Nigadiमेंढेगीरी01/06/19808007244655
1449 Seema Shivgond Biradarमेंढेगीरी01/06/1980 
1450 Bhagyashree Biru Gadadheमेंढेगीरी14/01/2009 
1451 SURESH RAJESH BIRADARमेंढेगीरी05/12/2005 
1452 RAMESH PIRGONDA BIRADARमेंढेगीरी01/01/1967 
1453 आकाश शंकर तेलीमुचंडी12/04/2010 
1454 सिधु बाबू कुंभारमुचंडी05/07/2006 
1455 अशोक ￰￰तुकाराम बोराडेनिगडी खुर्द01/06/19759730215172
1456 तनेश सचिन भूसांरनिगडी बुद्रुक14/01/2014 
1457 समर्थ आपसो निळेनिगडी बुद्रुक17/11/20139765381625
1458 मनगु आप्पा कोकरेपांढरेवाडी01/01/19888689869258
1459 नम्माणा रामा शिंदेपांढरेवाडी01/01/19669860697442
1460 वंदना कोंडीबा खटकेप्रतापपूर-8275101097
1461 आबासाहेब कोंडीबा खटकेप्रतापपूर01/01/19979545460675
1462 गुरबसू अप्पासाहेब तेलसंगरावळगुंडवाडी01/01/20009422491071
1463 प्रतीक्षा बसाप्पा पाटीलपाच्छापूर04/11/20009421049013
1464 राजेंद्र भाऊसो साबळेपाच्छापूर01/01/19739765632943
1465 यश संतोष बाबरपाच्छापूर-7051286676
1466 पैंगबर बाबालाल शेखपाच्छापूर17/02/19938806540785
1467 पांडुरंग धोंडिबा भोसलेपाच्छापूर-9673145660
1468 अंकुश तुकाराम सूर्यवंशीपाच्छापूर01/01/1961 
1469 शरद बाळासाहेब गडदेपाच्छापूर30/12/19968308421521
1470 भाऊसाहेब अर्जुन जाधवपाच्छापूर01/06/19629049390943
1471 तुकाराम भीमाण्णा मासाळसाळमळगेवाडी01/01/1940 
1472 गुलाब बाळकू वाघमोडेसनमडी01/06/19489552756050
1473 अंकुश प्रकाश लवटेसनमडी01/06/20019545930903
1474 ईश्वर चंदू धायगुडेसनमडी01/01/1937 
1475 जोतिराम गुलाब पवारसनमडी01/01/19869665511713
1476 श्रीशैल मुरसिद्ध कर्लेसनमडी25/12/19969730253199
1477 वर्षाराणी गोपीनाथ सलगरसनमडी-8600297336
1478 चिमाताई गुंडू म्हारनूरसनमडी01/06/19908600468933
1479 गोपीनाथ सूर्याबा सलगरसनमडी01/06/19738600297336
1480 श्रीशैल दुडय्या मठपतीसंख01/01/19709921128629
1481 बिराप्पा मारुती खोतसंख10/06/19977774928413
1482 राजश्री बिराप्पा कळलीसंख01/01/19907387182393
1483 निखिल शिवानंद येळगीसंख07/08/20017507007295
1484 महादेव आप्पासाहेब काटेसंख09/07/19689823163735
1485 हयात्तम्मा अकबर शेखसंख-7775914116
1486 चंद्रशेखर रामांना कनमडीसंख01/01/1963 
1487 वनिता सायाप्पा इरसुरसंख09/08/1995 
1488 सुस्मीता बसवराज आवटीसंख28/10/20109511967811
1489 प्रकाश गुरबसप्पा शीळीनसंख01/06/20007798593130
1490 सुरेश आण्णाप्पा कांबळेसंख01/01/19738806632826
1491 साहिल मुन्ना शेखसंख01/01/2006 
1492 प्रशांत कल्लाप्पा शीळीनसंख31/07/20049403375628
1493 मल्लप्पा रायप्पा कोलूरसंख01/01/1948 
1494 नामदेव लक्ष्मण कोळीसंख01/01/19489172030038
1495 सदाशिव तुकाराम कांबळेसंख01/06/19828698862901
1496 विशाल नंदकुमार कांबळेसंख01/10/20067507836962
1497 अनिल लकाप्पा ऐवळेसंख01/01/1995 
1498 सविता साहेबागौडा बिरादारसंख21/06/19858055032439
1499 सचिन लकाप्पा ऐवळेसंख- 
1500 बिराप्पा विठ्ठल गुगवाडशेड्याळ01/01/20027350298066
1501 कलावती तुकाराम शिंदेशेगाव01/01/19739960017108
1502 माणिक राजाराम बोराडेशेगाव01/07/19509766002866
1503 ईश्वर दिगंबर महाडिकशेगाव01/01/1963 
1504 राजाराम ईश्वर भोसलेशेगाव-7387742450
1505 सुमबाई भुजिंग साळेशेगाव02/06/19759765434379
1506 गणपती येसू सोलनकरशिंगणापूर01/06/19517350751219
1507 शिवाजी येसू पांढरेशिंगणापूर- 
1508 सुनंदा कुंडलिक चव्हाणशिंगणापूर25/06/20009158162366
1509 हर्षवर्धव धोंडीराम कोळीशिंगणापूर25/04/2013 
1510 सचिन लिंगाप्पा हजारेशिंगणापूर04/09/19997798604432
1511 शिवाप्पा कल्लाप्पा तिकोटीसिद्धनाथ01/01/1950 
1512 सचिन महेश पुजारीसिद्धनाथ01/01/19939881444594
1513 साऊबाई मरिबा शिंदेसिद्धनाथ01/01/19369922749994
1514 भाग्यश्री मल्लाप्पा बिदरीसिद्धनाथ01/12/20029860488312
1515 राकेश राजीव माळीसिद्धनाथ06/02/20069172030791
1516 कार्तिक मनोहर माळीसिद्धनाथ21/01/20139172030791
1517 बसगोंडा भीमगोंडा मदभावीसिंदूर01/01/19639975640222
1518 मारुती हैबती हिप्परकरसिंगणहळ्ळी01/01/19439921370975
1519 श्रुती मल्लिकार्जुन कांबळेसोनालगी15/12/20079552280113
1520 सोमनिंग सिद्धांना हत्तीसोन्याळ- 
1521 मल्लप्पा लक्ष्मण shindeसोन्याळ01/01/1948 
1522 सिद्धेश्वर तुकाराम मलाबदीसोन्याळ20/07/20099158620097
1523 मुत्याप्पा लक्ष्मण कांबळेसुसलाद01/01/1957 
1524 अमसिद्द गौडप्पा मयनळीसुसलाद18/05/19539975189499
1525 बसवराज भीमराव बनपुरेसुसलाद15/04/19849561073681
1526 तानाजी तुकाराम चव्हाणसुसलाद10/04/19819637241995
1527 रविकुमार बिळेनासिद्ध बिरादारसुसलाद02/07/20119158162959
1528 मायाव्वा शिवाप्पा बिरादारसुसलाद02/06/1975 
1529 रेणुका विठ्ठल बनपुरेसुसलाद15/06/2000 
1530 अमासिद्ध मदगोंडा कोळीसुसलाद01/01/19839970925974
1531 महंमद हुसेनसो मुजावरतिकोंडी01/01/1957 
1532 मल्लप्पा गुरुबळ कीटदउमदी01/06/19658888186499
1533 भैराप्पा केदारी अथणीउमराणी-9096771504
1534 मलव्वा मलकाप्पा मांगउमराणी-9096819355
1535 मल्लप्पा भीमण्णा तुळजाणावरउंटवाडी01/01/19449637604200
1536 लिंबाव्वा कडाप्पा कोरेउंटवाडी01/01/19389145676625
1537 नीलव्वा सिद्धाप्पा कोरेउंटवाडी01/01/19649145676625
1538 दिलीप विष्णू सुतारउंटवाडी01/06/19717410139070
1539 मल्लिकार्जुन विठ्ठल गौरगोंडउटगी01/06/19847414903515
1540 विजय शिवाजी भोसलेउटगी01/01/19837559281498
1541 अंबाक्का संगण्णा बिराजदारउटगी23/06/20039403045199
1542 प्रवीण आनंद पवारउटगी02/10/19999403229917
1543 मुरगेप्पा सिदनिंगाप्पा कत्तेउटगी01/06/19749403402730
1544 कावेरी भीमराया बिराजदारउटगी05/05/19927448069700
1545 प्रतिभा धोंडोपंत कुलकर्णीउटगी13/11/19958275493545
1546 रामू तुकाराम टिळेउटगी01/01/19857768959950
1547 गुडुसाब इमामसाब मुल्लाउटगी01/01/1958 
1548 कस्तुरी शिव्वाप्पा नाईकवज्रवाड01/01/1965 
1549 सौम्या सदाशिव बिरादारवज्रवाड18/10/20108600710762