दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समितीअंधकर्णबधीरगतिमंदमुकबधीरमतिमंदबहू विकलांगअस्थिव्यंगइतरएकूण
शिराळा301188441193597911841152389
वाळवा63655913731969225226362175448
पलूस20617871108269118873711894
खानापूर301253841222671381059542278
आटपाडी3651575717332616212021232565
तासगांव63448814026762928118882624589
मिरज58958315436288037221953235458
कवठे-महांकाळ34229212818442322210921682851
जत69043514839760240819432364860
कडेगाव4363038115236117412941822983