स्पंदन दिव्यांग अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : दिव्यांगत्वाचा प्रकार :

पंचायत समिती : दिव्यांगत्वाचा प्रकार :